Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку


Ігрові технології на уроках географіїСторінка7/24
Дата конвертації21.10.2017
Розмір4,98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Ігрові технології на уроках географії


Навчальна ігрова діяльність на уроках – один із методів активізації самостійної пізнавальної діяльності школяра. Гра для дітей – це і навчання, і праця, і серйозна форма виховання. В.О. Сухомлинський гру називав животрепетним джерелом мислення.

Групова навчальна діяльність – це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями

Групова, навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці

Нестандартні уроки – засіб підвищення ефективності навчального процесу.

Особистісно-орієнтований підхід до навчання передбачає різні нестандартні форми проведення уроків (КВК, «Що? Де? Коли?», урок-марафон, прес-конференції, ділові ігри і т.д.)

Варто зазначити про доцільність використання ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій). Зокрема презентації, слайди, демонстрації уривків науково-популярних фільмів та ін. Це дає можливість за короткий час використовуючи зорову та слухову пам’ять засвоїти навчальний матеріал. Учні залюбки відшукають інформацію в мережі Інтернет, завдання вчителя спрямувати їх пошук у вірним шляхом. В цілому урок має бути творчим актом, в якому і педагог, і учень з однаковим задоволенням пориваються на пошуки істини.

У контексті реформування та модернізації шкільної освіти вчитель повинен готувати людину, здатну бути активною, творчою та ефективною в національному і глобальному демократичному просторі.

Саме через інтерактивні методи навчання можна виховати креативного учня, бо «те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам'ятаю; те, що я роблю, я розумію», — говорив великий китайський філософ Конфуцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Державна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

2. Закон України «Про освіту».

3. Малая О.І. Інтерактивні та ігрові форми навчання на уроках географії // Географія, краєзнавство, туризм.— 2002.— № 3.

4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.— К., 2004.— С. 64-66.

Мотуз Сергій Олександрович,

директор, учитель географії

Христофорівської ЗОШ

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Головне завдання школи сьогодні — формування гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, вміти застосовувати знання в певних ситуаціях.

Проблемне навчання — запорука творчої пізнавальної діяльності учнів на уроках географії.

Важливою умовою активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії є формування в них уміння розв'язувати проблемні завдання. Навчальне завдання можна вважати проблемним, якщо на його основі вчителем створено проблемну ситуацію. Для цього завдання повинно містити інформаційно-пізнавальну суперечність, мати достатню позитивну мотивацію в навчальній діяльності учнів та відповідати їх інтелектуальним можливостям. Це можуть бути навчальні задачі, питання, практичні завдання.

Розглянемо хід розв'язання проблемного завдання на конкретному прикладі. Чому у вологих екваторіальних лісах ґрунти неродючі за умови буйної рослинності й значній кількості рослинного опаду?

Творчі завдання - важлива умова активізації пізнавальної діяльності школярів.

Творче завдання - це взаємозв'язок пізнавального та розумового завдань. Його розв'язання вимагає від учня застосування раніше засвоєних знань та вмінь у новій ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову їх на основі способу розв'язання, бачення нової проблеми в традиційній ситуації.

Отже, на початковому етапі можна, запропонувати прості вправи, а потім - складніші творчі завдання Ось кілька прикладів:

Закресліть зайве в переліку.

Вправа 1


1) Жираф, ящірка, черепаха, антилопа.

2) Верблюжа колючка, молочай, алое, фікус.

3) Шакал, гієна, лисиця, окапі.

Вправа 2


Тиск низький, бриз, самум, безхмарне небо.

Вправа 3


Вставте в ланцюгу пропущені ланки.

1) Екватор - ? - ? - ? - гілеї.

2) Екватор - ? - сніг

Для розвитку творчих здібностей учнів на уроках пропоную дітям пофантазувати.

• Як би змінився клімат Землі, коли б зникли океани?

• Як би змінилися ґрунти України, коли б клімат у країні став вологішим? Сухішим?

Дискусії - один із засобів інтерактивного навчання географії

Дискусія - організоване обговорення різних проблем, що може надати їм більшої значущості.

Дискусія належить до групи проблемних методів і має кілька різновидів:

а) «Мозковий штурм». Це вид дискусії, що передбачає вислуховування ідей без обговорення: перед групою ставиться дискусійне завдання й учні відповідають на нього. Відповіді фіксуються в короткій формі.

Наприклад. Які чинники сприяли швидкому економічному розвитку Австралії?

б) Дискусія «Так - ні». Учням ставиться дискусійне запитання. Ті, хто дає на нього ствердну відповідь, стають з одного боку, хто заперечує - з другого. Учитель підходить по черзі до кожного, пропонує відстояти свою точку зору.

Наприклад

- Безробіття - невід'ємний елемент ринкової економіки. Так чи ні?

- Українська діаспора - це гордість чи горе українців?

Важливим етапом дискусії є безпосередня суперечка. Вчитель не повинен проявляти авторитаризму, а повинен використовувати методи активізації, дискутуючи. Майстерність учителя в умінні вчасно помітити, відчути момент закінчення дискусії. Далі наведено приклад.

Проведення дискусії на тему «Проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості України» (Практична робота).

Питання дискусії

1. Яка нині структура промислового виробництва? Чому, на вашу думку, вона весь час змінюється і як саме?

Технології групової діяльності учнів на уроках географії

Групова навчальна діяльність - це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями.

Приклад аркуша оцінювання з теми «Велика Британія», 10 клас

Критерії оцінювання знань на уроці

Бали

Прізвище, ім'я

1

2

3

4

5

6

Аналізував передумови розвитку Великобританії

1Працював з атласом, підручником

1Відповідав на запитання вчителя

1Обґрунтовував проблемні питання

2Мав цікаві ідеї, застосовував їх, складаючи схему

1Формулював відповіді англійською мовою

1Виступав від групи з обґрунтуванням схеми

1Відповідь супроводжував показом на карті

1Домашня підготовка

3Загальна кількість

12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Беляев Ю., Голобородько Є., Зубко А. та ін. Херсон.— Олди-Плюс, 2000.

2. Вітенко І., Марцинишин В. Практичні роботи з географії України.— Тернопіль, 1999.

3. Географія та основи економіки в школі.- 2002.- № 6.- С. 2-3; 2001.-№ 4.— С. 33-35; 2003,— № 6.-С. 23-25; 1997.— № 4.- С. 20-22.

4. Державна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

5. Закон України «Про освіту».

6. Малая О. І. Інтерактивні та ігрові форми навчання на уроках географії // Географія, краєзнавство, туризм.— 2002.— № 3.

7. Масляк П., Шищенко П. Географія України.— К.: Зодіак — Еко, 2000.

8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.— К., 2004.— С. 64-66.

Дмитренко Галина Олександрівна,

учитель біології Гейківської ЗОШ,

керівник МО учителів біології

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУМета тренінгу: Розширити та удосконалити знання педагогів про інноваційні методи навчання і на основі цієї інформації формувати у вчителів навички ефективної взаємодії з учнями; активізувати педагогічні пошуки та творчу ініціативу педагогів.

Тренер: керівник районного методоб’єднання вчителів біології .Учасники: вчителі біології.

Матеріали для семінару: електронні презентації «Сучасний урок», «Як зробити урок результативним», аркуші формату А4, фломастери, стікери, кольоровий папір, плакати «Дерево очікувань», «Правила роботи в групі».

Завдання:

- відпрацювання навичок формування в підлітків уміння працювати в команді;

- розвиток навичок активного слухання, ефективного спілкування;

- розширення творчих можливостей вчителів.

Тренер: Тема нашого сьогоднішнього семінару звучить серйозно «Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, екологізації навчального процесу».

Основною формую нашої з вами роботою є урок. Саме вдосконалюючи форми його проведення, підвищуючи ефективність уроку ми зможемо досягти підвищення ефективності і якості природничої освіти. А форма проведення нашого семінару – тренінг. Тренінг – цікавий процес. Він допомагає пізнати себе, навколишній світ, змінити своє «Я» через спілкування та спільну діяльність, задавати питання, формувати навички поведінки. Іншими словами накопичувати власний досвід, чим ми з вами зараз і займемося. Замість мети я пропоную гасло: «Почни з себе»! Тільки навчившись працювати по-новому, ми зможемо підготувати дітей до життя і навчання в складних умовах сьогодення.

Тема, гасло, завдання тренінгу на екрані.

Вправа: Знайомство.

Ми всі давно знаємо один одного, але разом з тим, кожен має свою неповторну індивідуальність. Я пропоную кожному презентувати себе: назвати своє ім’я та продовжити фразу: «Моє життєве кредо…»

Як бачите в нашій команді зібралися активні, діяльні педагоги. А щоб досягти гармонії в цій команді я пропоную вам правила співпраці, взаємодопомоги, якими будемо керуватися під час роботи колективно і в групах. Давайте їх обговоримо і затвердимо.

Правила

- мати позитивний настрій;

- бути доброзичливими до себе і до інших;

- говорити по черзі;

- дотримуватися регламенту;

- бути активним;

- бути толерантним;

- кожна думка має право на існування;

- вимкнути телефон.

Вправа очікування. «Дерево очікувань»

Правила ми затвердили і тепер приступаємо до роботи. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі? Напишіть на квітках і поки що залиште біля себе.

Інформаційне повідомлення.

Як відомо, традиційна система навчання орієнтована на навчальний предмет, а не на особистість учня, на репродуктивний характер діяльності, вербальні методи, авторитарний стиль навчання. І, традиційно, для цього ми використовуємо урок. Це унікальна і не замінна форма організації навчального процесу ще з часів Я.А. Коменського.

Сучасна методична література популяризує величезну кількість методів і форм, які дозволяють установлювати нові взаємини між учителем та учнями, підвищувати ефективність і результативність навчального процесу. Дуже часто вчитель стикається з проблемою: у якій форму провести урок, які взагалі існують типи уроків, як правильно провести самоаналіз уроку. Необхідність об’єднати уроки в певні групи виникла в педагогіці досить давно. Існує більше десяти типологій, що пояснюється різноманітністю ознак за якими класифікують уроки. Наприклад, С.В. Іванов виділяє уроки: вступний, первинного ознайомлення з матеріалом, формування понять, повторення та узагальнення, застосування отриманих знань на практиці, формування навичок, контрольний, комбінований.

В. Казанцев класифікує уроки за основними способами їх проведення і виділяє такі типи: урок-лекція, урок-бесіда, екскурсія, лабораторні та практичні, урок самостійної роботи. Класифікація, розроблена Оніщуком, Щукіною, Сорокіним і Харламовим основною передбачає дидактичну мету і має такий вигляд:

- урок формування знань;

- урок формування і вдосконалення навичок і вмінь;

- урок застосування знань умінь і навичок;

- урок узагальнення та систематизації знань;

- урок контролю та корекції знань умінь і навичок;

- комбінований урок.

А.І. Сологуб пропонує таку типологію уроків:

1) підготовка дослідження;

2) дослідження;

3) узагальнення результатів дослідження;

4) застосування результатів дослідження;

5) підведення підсумків.

Організація урочного креативного навчання за Сологубом передбачає і нові функції та завдання для учнів: автор, доповідач, опонент, консультант, рецензент, експериментатор, раціоналізатор, винахідник.

Кожне з цих занять може проводитись в різних формах (лекція, гра, віртуальна подорож, практична робота, тренінг і т.ін.). Тип уроку вчитель вибирає залежно від місця заняття в межах теми, його змісту, завдань, віку учнів, власного досвіду та ін. Але, яким би урок не був, він має відзначатися результативністю в сучасних умовах навчання.

Вправа «Асоціативний ряд».

Кожен із вас повинен записати характерні ознаки сучасного уроку на основі перших літер поняття «Сучасний урок». Наприклад:

С – самоосвіта

У – успішність

Ч – чіткість

А – актуальність

С – самоконтроль

Н – науковість

У – уміння

Р – раціональність

О – організація

К – комфорт

Тренер


А тепер до вашої уваги пропонується загальна картина сучасного уроку. Перегляд презентацій:

1) Сучасний урок

2) Ефективні форми і методи навчання.

Вправа на розслаблення

Хто любить морозиво – підніміть в гору праву руку, у кого вдома є домашні тварини – ліву, хто любить свою родину – плесніть у долоні, а всі у кого є друзі посміхніться. А тепер знову до діла. Зараз ми спробуємо використати отриману інформацію в практичних цілях.

Вправа «Проект».

Об’єднайтеся в групи за допомогою кольорових фігурок. Кожна група за 15 хвилин повинна створити модель сучасного уроку. Це може бути будь-який тип, з використанням тих форм і методів, які, на вашу думку є ефективними. Ось програма, ось підручник, папір, фломастери. Творіть.

Презентація проектів.

Ви уважно слухали своїх колег, а тепер кожна група повинна дати оцінку побаченого. Яка ваша думка і враження від гри? Що вона вам дала?

Висновки: сучасні методи навчання

- розвивають уміння продуктивно працювати самостійно та в колективі;

- створювати доброзичливу атмосферу на уроках;

- формувати навички самопідготовки;

- сприяють гармонійному розвитку якостей особистості.

Тренер: повернемося до ваших очікувань. Якщо вони виправдані – помістіть ваші квіти на дерево, а якщо ні – помістіть під деревом на землю (так вони і не розквітли цього разу). Ми отримали чудове квітуче дерево, яке невдовзі принесе свої плоди – ефективні уроки педагогів та успішних учнів.

Вправа «Емоційний ланцюжок».

Покладіть ліву руку на плече сусіда і по черзі один за одним подякуйте сусідові ліворуч за позитивні емоції, висловіть побажання.

Притча «Все в твоїх руках».


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 1. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. «Основи здоров'я 5 клас»: Посібник для вчителя. К. Алатон

 2. Науково-методичний журнал «Завучу усе для роботи». Основа №13-14 липень 2010

 3. Сологуб А.І. матеріали VI-міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти - майбутній потенціал держави»

Тесля Наталія Василівна,

учитель біології та географії Надеждівського НВКРОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СТАНОВЛЕННІ ЕКОЛОГІЧНО ОСВІЧЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА ЗА УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУЛюдина – частина природи. Її існування можливе за умови встановлення гармонійних стосунків з довкіллям і ставлення до неї. На усвідомлення цього спрямований курс всієї шкільної програми курсу «Біологія». Під час вивчення шкільного предмета вчитель і учень мають практикувати різні форми навчальної діяльності, які повинні здійснюватися в умовах колективної співпраці. У виховання наших дітей неодмінною умовою для реалізації завдань навчальної програми,концепції екологічної освіти є використання різних типів уроків, видів діяльності вчителя і учня – позакласна робота, проведення шкільних екскурсій, фенологічні спостереження в природі – все це значно збагачує кругозір дитини, стимулює бажання більше знати і бачити, більше працювати,здійснювати власні відкриття.

Хочу в своєму виступі більше звернутися до шкільних екскурсій. В них вбачаю той стимул, що захоплює дітей, відкриває оточуючій природі інтерес до пізнання,вивчення свого рідного краю. Звичайно, спостереження за природними явищами під керівництвом вчителя сприяють формуванню в учнів первинних уявлень про тваринний світ, взаємозв’язок і розвиток компонентів різних природних комплексів.

Екскурсія – це процес пізнання людиною навколишнього світу, що попередньо побудований на підібраних об’єктах, які знаходяться в природних умовах або розташовані в лабораторіях. Екскурсії можуть конкретизувати вже одержані знання, давати нові, посилювати інтерес до вивченого. Екскурсії з біології, і зокрема із зоології є найкращим засобом для зближення школяра з природою, із сільськогосподарським виробництвом і в цьому їх велика навчально-методична цінність.

Біологічні екскурсії дають можливість ознайомитися із самими формами і проявами життя, розкрити закони, за якими розвивається життя і навчають бачити і розуміти складні життєві явища,що нас оточують.

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсіо». В українській мові воно з’явилося в XIX ст. і спочатку означало «вибігання», «військові набіги»,потім «вилазка-поїздка». Пізніше змінилося на «екскурсія».

Одне з останніх тлумачень цього терміна: «Екскурсія – особлива форма навчальної та позакласної роботи, в якій здійснюється діяльність вчителя-екскурсовода і школярів курсантів у процесі вивчення явищ дійсності,що спостерігаються в природних умовах».

Характеризуючи місце екскурсійної діяльності в позакласні роботі з дітьми можна розглядати екскурсію в таких аспектах:

- як самостійна форма виховання і навчання;

- як складова частина інших форм навчання;

- як форма роботи з колективом учнів і одна з форм їх навчання;

- як форма організації культурного дозвілля;

- як частина тематичного циклу, та як один із ступенів пізнання;

- як форма поширення наукових знань,ідейного виховання.

Екскурсія:

- діяльність екскурсовода (підготовка і проведення);

- діяльність екскурсантів (спостереження, вивчення, дослідження об’єктів).

Для того щоб досягнути виховної та пізнавальної мети екскурсії, екскурсовод повинен добре володіти різними прийомами показу та розповіді. Екскурсійна методика базується на попередньому вивченні теми екскурсії та дотримання послідовності її підготовки.

Підготовка екскурсії базується на таких принципах:

- визначення теми та мети;

- вивчення і накопичення матеріалів з теми;

- організація консультацій;

- виявлення та вивчення конкретних екскурсійних об’єктів;

- складання маршруту екскурсії;

- складання тексту екскурсії.

А головне, екскурсія повинна викликати інтерес, бути яскравою.

Екскурсійні об’єкти класифікуються:

1) за змістом: однопланові (рослини, тварини) та багатопланові (історичні пам’ятки);

2) за функціональним призначенням – основні, додаткові, демонстраційні, коментуючи і т.д.;

3) за ступенем збігання.

Важливим етапом є складання маршруту. Він складається за принципами:хронологічний, тематичний, комплексний. Під час складання маршруту враховується і естетична цінність маршруту, який є на шляху.

Кожна екскурсія складається з трьох головних частин: вступ, основна частина, висновок.

Вступ і висновок відрізняється від основної частини тим, що вони не пов’язані з екскурсійними об’єктами. У вступі екскурсовод повідомляє тему, маршрут, час і місце закінчення екскурсії, висвітлює головні проблеми, які слід розв’язати під час екскурсії. Потрібно пам’ятати, що початок екскурсії – відповідальний момент, коли в екскурсантів складається перше враження про екскурсію.

Основна частина – розповідь та показ. За допомогою розповіді екскурсовод акцентує увагу на об’єкті про який він говорить. Її зміст складається з окремих підтем, які розкриваються на об’єктах і об’єднані головною темою. Тільки керуючись цією темою, можна досягти чіткої, логічної композиції екскурсії, де особливо яскраво проявляється майстерність проведення екскурсії.

Висновок є підбиттям підсумків екскурсії. Екскурсовод дає загальні висновки за темою та відповідає на питання екскурсантів.

Культура мови є екскурсовода є запорукою успішності екскурсії. Мова повинна бути грамотною та правильною, точною, виразною.

Отже – екскурсія – це процес пізнання людиною навколишнього світу, що попередньо побудований на підібраних об’єктах, які знаходяться і природних умовах.

Екскурсія в природу – цікава форма роботи. На екскурсії діти вчаться орієнтуватися на місцевості, спостерігати, бачити потрібні об’єкти, знаходити приклади взаємозв’язку різних організмів між собою та з умовами навколишнього середовища. Кожна екскурсія дає хороший матеріал для виховання естетичних почуттів, діалектичного розуміння екологічних зв’язків цілісності природних компонентів.

Навчальні екскурсії відіграють важливу роль, тому що дають можливість учням сприймати безпосередньо органами чуттів предмети, явища в природних умовах. У цьому організованому, активному, цілеспрямованому процесі в учнів формується вміння зпівставляти предмети, порівнювати, виділяти особливості будови і функціонування об’єктів. Екскурсії викликають емоційне збудження, а це має педагогічне значення, оскільки джерелом його є радість пізнання. Емоційне сприйняття є важливим фактором в естетичному вихованні. Навчальні екскурсії дають широкий простір для використання засобів розвитку творчих здібностей. Під час екскурсій, звичайно, можна використати багато дидактичних ігор та вправ, що сприяють підвищенню інтересу до навчання, спонукають учнів долати труднощі, розвивати самостійність і творчість.

Ці ігри групуються таким чином:

- підготовка до візитів у природу (учасники повинні отримати певні враження, що спонукатимуть її до роботи);

- вступні ігри (їх мета – стимулювання надмірної енергії учнів);

- ігри на концентрацію уваги (пробудження емоцій і чутливості до природних явищ);

- ігри на набуття безпосереднього досвіду (мета – наближення явищ і об’єктів природи до учнів шляхом використання особливого свого досвіду);

- підсумкові ігри (можуть на основі набутих знань і досвіду стати поштовхом до нових, самостійних пошуків).

Рекомендації для вчителя, щоб вдало повести екскурсію:

1) Пам'ятати, що екскурсія – не прогулянка, а обов’язкова частина навчального заняття.

2) Визначити тему екскурсії, вивчити місце її проведення, скласти план екскурсії.

3) Дотримуватися теми екскурсії, не відволікатися на випадкові питання.

4) Розповідати на екскурсії тільки про те, що можна показати.

5) Уникати довгих пояснень.

6) Не залишати екскурсантів тільки слухачами, залучати їх до активної роботи.

7) Не перевантажувати дітей новими назвами – вони їх не запам’ятають.

8) Уміти сконцентрувати увагу екскурсантів на потрібному об’єкті.

9) Вміти вчасно зупинити екскурсію, якщо діти втомилися.

10) Закріпити матеріал екскурсії в пам’яті дітей на наступних уроках.

Сучасний інтерактивний урок

Одне з актуальних завдань сучасної школи – пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування одержаних знань.

Орієнтація на європейський рівень освіти вимагає проведення сучасного уроку, володіння власною життєвою позицією та вміння спілкуватися різними мовами.

Сучасний урок – це урок, на якому створюються реальні умови для зростання особистості учня. Це урок, коли інформаційне навчання перетворюється на мотиваційне. Це урок, коли на першому місці свідома самостійна діяльність учнів,а вчитель,спостерігаючи, тільки допомагає дітям у кожній навчальній ситуації використовувати свої можливості й розвивати свої здібності.

Сучасний урок – це не тільки реалізація триєдиної мети класичної дидактики, а й розширення педагогічних горизонтів – використання новітніх форм і методів навчання. Знати й уміти все неможливо, та й не потрібно. Зате вміти освоювати нове, коли в цьому виникає необхідність, - зараз найголовніше. І до нас, учителів, висуваються вимоги в дусі теперішнього часу.

Урок у всьому його різноманітті і у всіх різновидах – надзвичайно складне педагогічне явище. Про складність його можна судити хоч би з того, що за останні сто років одна тільки тривалість уроку змінювалася від 80 до 30 хвилин! Як отримати від кожної хвилини максимальну віддачу? Над цим питанням постійно б’ється наукова і вчительська думка. Цілком природно, що єдиної моделі для всіх без виключення, уроків немає і бути не може.

Урок – багатогранний кристал, у якому відбивається вся система навчання вчителів. Метою результативного уроку є створення учнями разом із учителем певного освітнього продукту. Освітня продукція є результатом виконання різноманітних видів діяльності, тому поділ уроків на типи може відбуватися на основі провідних видів діяльності: когнітивних, креативних, оргдіяльнісних, комунікативних і ін.

Уроки когнітивного типу:

Урок-спостереження, урок-експеримент, урок дослідження об’єкта, пошуковий урок, лабораторно-практичний урок, урок постановки проблем і їхнього рішення, урок конструювання понять (правил, закономірностей, гіпотез)

Урок креативного типу:

Урок складання і розв’язання завдань, урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда), урок-парадокс, урок-фантазія, урок технічної (наукової, прикладної, художньої, соціальної, культурно-технічної, педагогічної) творчості;

Урок оргдіяльнісного типу:

Урок ціле покладання, урок нормо творчості, урок розробки індивідуальних освітніх програм, урок з груповою роботою, урок-проект (з використанням методу проектів), урок-рефлексія

Урок комунікативного типу:

Бінарний урок (ведуть два вчителя), урок рецензування, урок взаємоконтролю, урок – вернісаж, урок – виставка, урок – аукціон

Урок втілює структурні елементи освітньої програми: зміст, мету, завдання, фундаментальної освіти об’єкти і проблеми, види учнів, передбачувані результати, форми рефлексії й оцінку результатів. План творчого уроку – це інструмент реалізації вчителем своєї освітньої програми. Тому планування уроку починається із планування серії занять за однією темою (розділом).

Актуалізація творчого потенціалу учнів у свідомості вчителя. Пригадуються особливості учнів того класу, у якому буде проводитися урок; найбільш далі елементи попередніх уроків. Уживаючись у стан учнів, учитель почуттєво й подумки відчуває їхні дії у відношенні до теми й проблеми майбутнього уроку, коректує при необхідності плановий зміст і засоби навчання.

Учитель виробляє власне особистісне відношення до проблематики теми. Із цією метою відбувається знайомство з підручниками, посібниками, книгами й іншими матеріалами за темою уроку.

Визначення змісту уроку, співвіднесення цього змісту з головними цілями досліджуваного курсу. Розробляється ідея уроку, що обумовлюється обраним типом уроку, а також передбачуваним творчим результатом. Формулюється одне або кілька відкритих завдань для учнів, які не мають однозначного варіанта їхнього виконання й дозволяють кожному учневі реалізувати свою індивідуальність.

Відбирається такий матеріал і такі засоби, методи й форми діяльності, які забезпечують «народження» учнями свого змісту освіти. Пропонований учнями матеріал має форму середовища, у якому ті будуть діяти.

Співвіднесення можливих творчих результатів учнів з освітніми стандартами. До запланованих творчих продуктів учнів заздалегідь підбираються культурно-історичні аналоги.

Уточнення й письмове формулювання цілей уроку різного рангу стосовно різних суб’єктів навчання.Розробка одного або декількох варіантів структури уроку. Одне з вимог заняття – «подих уроку», тобто зміна контрастних видів діяльності учнів при збереженні освітньої домінанти.


Основні етапи уроку

Форми та методи роботи

Приклади нетрадиційних прийомів

Перевірка домашнього завдання

 • Текстові завдання

 • Самоперевірка за еталоном

 • Програмоване опитування

 • Індивідуальне опитування

 • Фронтальна бесіда

Інтелектуальна розминка; ігри «Вірю – не вірю», «Так - ні», «Диктант для шпигуна», «Знайди помилку», «Світлофор», «Лого» та ін.. щадне опитування, тихе опитування, діалогічна пара, тест-рейтинг, театр «Мім» та ін.

Актуалізація опорних знань

 • Використання тексту підручника, довідників тощо

 • Схеми, малюнки тощо

 • Бесіда

 • Використання методів «мозкового штурму», «асоціювання» тощо

«Мозковий штурм», «Асоціативні схеми»

Мотивація навчальної діяльності

 • Зв'язок навчального матеріалу з реаліями життя, показ його практичного значення

 • Створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове

 • Вплив на емоційну сферу

 • Використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів

 • Рольові ігри і т.ін

«Дивуй», «Фантастична добавка», «Відстрочена загадка», кросворди, читаємо (використання літер), асоціації на дошці (поняття, квітка і т.ін.), «Показуха», «Картинна галерея», «Мозкова атака», класифікація, альтернативи

Вивчення нового матеріалу

 • Методи словесного навчання

 • Методи наочного навчання

 • Методи практичного навчання

 • Методи дослідження

Кросворди, модель майбутніх знань, асоціативні схеми, кмітливе читання, діалог Ривіна, «На смак і колір», «Сліпий капітан», «Моделі,що ожили», «Пізнайко»

Закріплення нового матеріалу

 • Творчі роботи

 • Тестування

 • Вправи

 • Бесіда

 • Робота з підручником

 • Повторення дослід і т.ін.

«Крокодил», «Малюнок на скелі», «Фантастичні тварини», ораторські змагання, «Логіка й фантазія», «Машина часу», «На шаховому полі», «Доміно», «Аукціон», «Погоня в лабіринті», «Інтелектуальний тир», тези, есе, «Інтелектуальне лото», «Вузька спеціалізація», «Репортери»

Домашнє завдання

 • Вправи, письмові роботи

 • Робота з текстом підручника

 • Вивчення документів

 • Робота зі словником, довідником

 • Проведення дослідів

 • Читання творів і т.ін

Творче завдання, «Знайди завдання», «Безпрограшна лоторея», «Ярмарок-продаж», «Вибери сам», одне завдання на двох, «Заздалегідь»

Пишна Наталія Борисівна,

учитель біології та хімії Грузького НВК


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
91464 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
91464 -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Схожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconРеалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті
Реалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті. Мтодичний посібник для вчителів художньо-естетичних дисциплін....
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Огодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації,...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДо листа Міністерства
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПочаткова школа
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка