Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвиткуСторінка9/24
Дата конвертації21.10.2017
Розмір4,98 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Алексеев Н.Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н.Г. Алексеев // Развитие личности. – 2002. – № 2.

2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе / А.В. Бычков. – М., 2000. – 12 с.

3. Веденина Т.И. Дифференциация обучения, как важный фактор развития познавательных интересов школьников [Електронний ресурс] / Е.И. Веденина. Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/413417/.

4. Галанов А.Б. Реализация метода проектов средствами компьютерных телекоммуникаций в системе профильного обучения [Електронний ресурс] / А.Б. Галанов. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2006/0723-4.htm.

5. Имакаев В.Р. Образование и ось времени / В.Р. Имакаев // Философия образования и реформа современной школы. – Пермь. – 2002. – № 5.

6. Максимов О.С. Методика викладання хімії: практикум: навч. посіб. / О.С. Максимов. – К.: Вища шк., 2004. – 167 с.

7. Матвеева И.А. Реализация компетентностного подхода посредством технологии метода проектов [Електронний ресурс] / И.А. Матвеева. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/418499/.

8. Муравлева О.И. Инновационные технологии обучения, реализуемые в практике учителей химии [Електронний ресурс] / О.И. Муравлева. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/513604/.

9. Сазоненко Г.С. Педагогічні технології / Г.С. Сазоненко // Шкільний світ. – К., 2009. – 128 с.

11. Хуторской А.В. Современные педагогические инновации на уроке [Електронний ресурс] / А.В. Хуторской. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm.

Болсун Любов Миколаївна,

учитель хімії Зеленогайської ЗОШВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕУ НА УРОКАХ ХІМІЇОдне з завдань сучасної школи – виховати покоління людей, які усвідомлюють значимість екологічних знань задля її подальшого людства.

У зв'язку з цим особливо зростає роль вчителів природного циклу. Як вчитель хімії я бачу своє завдання у цьому, аби оснастити учнів екологічними знаннями, прищепити їм навички усвідомленої екологічної культуру поведінки у трудової діяльності й у побуті. Практично до кожної теми шкільного курсу хімії можна підібрати відповідний екологічний матеріал, але щоб учням він був цікавий, ніж викликав «відторгнення» чимось обридле і «приевшееся». Хочу привести деякі прийоми, що дозволяють це.

Наприклад, використання відеофільмів. Добре зроблений відео-сюжет, дозволяє сформувати правильне розуміння тій чи іншій екологічної проблеми. Учням 8 класів використовую відео-сюжети - нетривалі, доступні для первинного сприйняття, дуже наочні. Для старшокласників – сюжети серйозніші, наукові.

Демонстрація рисунків і плакатів, виконаних учнями - це добра прийом зворотний зв'язок. Пояснюю учням, це важливо й не так якість виконання, скільки правильність розуміння проблеми, оригінальність її інтерпретації. Роботи ці творчі, і оцінювання слід проводити дуже тактовно, ніж відбити бажання творити далі, можливо, у іншому жанрі. А зміст робіт добре відповідає рівню освоєння і осмислення матеріалу, похибки сприйняття, що відразу можна виправити, уточнити.

Під час пояснення матеріалу чи під час опитування часто проводжу «екологічні хвилинки» і, щоб посилити емоційний вплив, щоб сказане запало в душу, я використовую віршованих рядків:

Бережіть землі, ці води,

Навіть малу билиночку люблячи,

Бережіть всіх звірів всередині природи,

Вбивайте лише звірів всередині себе.

Є. Євтушенко
Екологічна свідомість учнів формується засобами всіх природничих предметів. На уроках хімії можна яскраво й переконливо висвітлити як негативні наслідки втручання людини у природне середовище, так і можливі шляхи оптимізації антропогенного впливу на нього. Ефективною формою роботи є розв’язання задач екологічного змісту, наприклад:

Розв’язання екологічної задачі методом «мозкового штурму»

Хімія – наука, яка допомагає вирішувати безліч проблем, навіть глобальних. Однією з найважливіших є проблема екологічна.

Якщо вірити легенді, Чорне море отримало свою назву через почорніння срібних предметів, котрі потрапляють у нього. Дійсно, з глибини в декілька десятків метрів і до самого дна вода моря містить сірководень – продукт життєдіяльності мікроорганізмів. У цій зоні не можуть жити рослини, риби і морські тварини, тут панує вічний розклад і смерть. Останні десяти річчя сірководнева зона повільно піднімається до поверхні. Якщо цей процес не припиниться, то настане час, коли Чорне море стане мертвим.

Запропонуйте шляхи стримування наступу сірководню. Оцініть ваші пропозиції з екологічної та економічної точок зору. Аналіз цих пропозицій примушує відмовитися від більшості з них. Наприклад, обробка Чорного моря солями важких металічних елементів неможлива з економічної точки зору, та й спричинила б екологічну катастрофу.

Більш реалістична пропозиція – пропустити через нижні шари морської води повітря, що забирає сірководень, який потім окислюють сульфур (ІV) оксидом або ферум (ІІІ) хлоридом до цінного хімічного продукту – сірки.

Все геніальне – зовсім просте. Метод «Десятихвилинне есе»

Вміння побачити незвичайне в простих речах – ознака творчості, і у цьому нас переконав Оробей Едуард, котрий запропонував екологічно чистий реактивний двигун

Уроки – тренінги комунікативних навичок учнів.

Мета таких уроків: дати відомості про антропогенне забруднення довкілля хімічними речовинами, формувати екологічні знання та екологічну культуру, розвивати логічне мислення. При підготовці учні зясовувають ряд питань за темами: «Забруднення води», «Забруднення грунтів», «Забруднення атмосфери», «Глобальні екологічні проблеми».

Таким чином впровадження сучасних інноваційних технологій екологізації в навчальному процесі дозволяє розглянути безліч проблем практичної діяльності, які не мають однозначного вирішення, а також сприяють формуванню власної позиції учня, розвитку критичного мислення, вміння працювати самостійно.

Бабич Інна Анатоліївна,

учитель географії Златоустівської ЗОШДІЯЛЬНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ЗАНЯТЬ З ГЕОГРАФІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

«Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність»
Ми живемо у світі брудних річок і повітря, глобального потепління зі зміною клімату, загрозливих епідемій, збройних конфліктів, голоду…

Як жити далі? Хто зможе змінити ситуацію на краще? Всі надії на покоління тих, хто сидить ще за партами, навчається в школі. Усе залежить від них: чи виростуть вони творчими. Енергійними, соціально адаптованими, зрілими, професійно орієнтованими?

Усе залежить від нас: чи виховаємо ми підростаюче покоління моральними, духовними. Активними людьми, небайдужими до себе, суспільства й природи?

Сучасна освіта, загальними світовими параметрами якої виступають якість і доступність, потребує прискореного інноваційного розвитку. Однією з прогресивних тенденцій цього процесу стає освіта для сталого розвитку – це освіта життєзабезпечення та покращення якості життя, яка інтегрує в собі особистісно – дієвий, компетентнісний підходи, продуктивні, інтерактивні технології [2, 5]

Якою ж повинна бути людина, спроможна забезпечити сталий розвиток суспільства? Вона, юна особистість, повинна бути щасливою, жити в гармонії з собою, суспільством, природою.

Як необхідно організувати навчальний процес, щоб виховати виростити людину, спроможну забезпечити сталий розвиток суспільства? У цілому спрямовую свою діяльність на активізацію в учня продуктивного та раціонального оволодіння знаннями і формування необхідних компетентносте, їхнього застосування на практиці, розширення сфери самоактивного навчання й регулювання учнями своєї діяльності, акцентую розвивальний зміст освіти через диференціацію та персоніфікацію навчально – виховного процесу. Основним засобом навчання і виховання людини, спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства, вважаю діяльність.

Підліток повинен бути соціально активним, дієвим та відповідальним за свої дії, чітко усвідомлюючи їх наслідки. На початковому етапі слід допомогти учням переосмислити власне бачення, поступово визначити місце в житті, зрозуміти, що кожна хвилина життя є важливою, а кожна дія чи бездіяльність проектує майбутнє. Тому необхідно вчитися раціонально, відповідально діяти.

Так поступово учні формулюють ідею необхідності досягнення гармонії між людьми, суспільством і природою – тобто формування в майбутньому соціоприродничої системи, здатної вирішувати сукупність накопичених протиріч. [3, 12]

Протиріччя між реальним життям та життям в гармонії з природою: у центрі уваги знаходяться люди, а не прибутки.

Протиріччя між реальним розвитком та навколишнім середовищем: екологічна складова повинна стати невід'ємною частиною процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього.

Протиріччя інтересів сучасного і майбутнього поколінь: задоволення потреб людини і збереження навколишнього середовища повинні бути присутніми в інтересах кожного покоління.

Протиріччя між багатими і бідними країнами та забезпеченими і незабезпеченими людьми: необхідно зменшити розрив у рівні життя між країнами та людьми, викорінювати голод та жебрацтво.

Тому впровадження освіти для сталого розвитку орієнтоване на активні методи опрацювання проблем і пошуку рішень на основі співробітництва вчителів і учнів. Згідно з дослідженнями, понад 70% школярів відчувають дискомфорт на уроках. Тому доречно починати урок з забезпечення емоційної готовності, обміну поглядами, побажаннями, формулювання цікавого проблемного питання, надати можливість учням висловити свої побажання щодо роботи на даному уроці. На 20-25 хвилині можна проводити хвилинки емоційного задоволення. У кінці уроку обов’язково повертати учнів до їх очікувань. Урок розпочинається і закінчується пошуками відповіді на питання:


 • Що я хочу дізнатися на уроці?

 • Чи збулися мої очікування?

 • Як я можу застосувати знання і вміння, здобуті на уроці?

Обов'язково під час побудови уроку варто враховувати стійкість уваги, її спади і підйоми. Адже під час спадів і підйомів уваги діти не можуть якісно засвоїти матеріал. І тут на допомогу приходять інноваційні технології: інтерактивні, комп’ютерні, проектні в поєднанні з нетрадиційними формами навчання. Метою використання інтерактивних технологій є: створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. «Потрібно знати дитину, знати її силу і слабкості, розуміти її думки, обережно доторкатися до її серця» - В. Сухомлинський [5, 17]

Найчастіше в своїй практиці використовую роботу в парах на різних етапах уроку для спільного і успішного розв’язання проблем. Під час вивчення нового матеріалу роботу в парах поєдную з методом «Навчаючи - учусь», адже суттю такої роботи є «навчання інших». Разом з цими методами не менш ефективними є метод «Коло ідей».

Його використання допомагає організувати роботу з вирішення суперечливих питань. Застосовувати його можна, коли всі пари мають виконувати одне й те саме завдання, що складається з кількох питань, які пари представляють по черзі. Для швидкого висловлювання своєї думки і активізації діяльності використовують «Мікрофон» та «Не закінченні речення». Ефективним методом колективного обговорення є «мозковий штурм». Саме він спонукає учасників виявити свою творчість і уяву шляхом вільного висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з конкретної теми. Коли потрібно вивчити велику кількість інформації за невеликий проміжок часу, на допомогу приходить «Ажурна пилка». Результативними і цікавими на уроках географії є імітаційні ігри та розігрування ситуацій за ролями, під час яких забезпечуються високий ступінь активності усіх учасників. Найактивніше в моїй праці простежується застосування таких інтерактивних дискусійних методів: «Прес», «Займи позицію», «Зміни позицію» їх ефективно використовувати комплексно, взаємопов’язано. Не менш цікавими на уроках географії можуть бути інші інтерактивні методи і прийоми. Наприклад, прийоми «Гронування» і «Асоціативний кущ» спонукають учнів думати відкрито і вільно. Дуже часто в практиці своєї роботи використовую прийом «Вірно – не вірно». Активно застосовую дискусії, спрямовані на ціннісне обговорення навчальних категорій, моделювання, організування екскурсії, їх соціальність визначають тим, що, передбачають велику самостійність учнів, вони сприяють активізації емоційної сфери особистості, що, у свою чергу, є ефективною умовою формування мотивів, ставлень, цінностей.

Наповнити урок практичними діями допомагають і такі форми роботи, як складання діаграми Венна для порівняння явищ, об’єктів; кейс – метод для встановлення причиново – наслідкових зв’язків. На цій основі йде формування таких параметрів діяльності, як відповідальність і креативність, які застосовуються не лише у сфері людських взаємин, а й у взаємодії людства з природою, належить до таких званих постіндустріальних, які набувають пріоритетності «після того, як …» і «тому, що…».

Доповнюємо зміст екологічної освіти відомостями про екологічно виважене споживання, можливості й необхідність регулювання потреб, позитивні приклади вирішення екологічних проблем на регіональному, місцевому і більш локальних рівнях, включаючи побут, повсякденне життя. Сприяємо організації і підтримуємо заходи спрямовані на збирання і переробку вторинної сировини, ощадливе використання в побуті тепла та електроенергії, води. Подібна діяльність значуща не лише з економічної, екологічної, а й з педагогічної точки зору. Адже особистість здобуває можливість втілювати свої переконання у практику повсякденного життя, управляючись у дотриманні відповідних норм і правил утверджуючись в обраній екологічній позиції виявляючи зрештою екологічну компетентність у конкретних, реальних ситуаціях. Такий дійовий підхід практична участь у вирішенні екологічних проблем на повсякденно – побутовому рівні перетворює учня на активіста життя.

Отже, сьогодні завдяки освіті сталий розвиток перетворюється з філософської ідеї на інструмент повсякденного життя пов'язаний з відповідальністю кожного громадянина перед собою і суспільством за наслідки своєї діяльності.

Таким чином в процесі використання основних підходів освіти для сталого розвитку на уроках географії акцентуємо свою діяльність на:


 • дослідницькому методі: разом з учнями моделюємо систему проблем – завдань – ситуацій відносно конкретного змісту навчального процесу і пропонуємо учням їх розв’язати в параметрах сталого розвитку – забезпечити якісне життя собі і своїм нащадкам;

 • суб’єктних відносинах «учитель – учень» на основі співпраці та створення позитивно – активного емоційного поля (висока активність учнів з доброзичливістю, справедливістю, високим професіоналізмом учителя - порадника, консультанта);

 • технологізації навчально – виховного процесу (технології рівневої диференціації та індивідуалізації, ігрових технологій, інформаційно – комп’ютерних технологій, технологій критичного мислення, проектних технологій) на основі впровадження продуктивного, інтерактивного навчання;

 • психолого – педагогічній підтримці учня через навчально – пізнавальну гру, кооперовану діяльність, пошук альтернативних рішень, створення ситуації успіху та взаємодопомоги та інших формах ціннісно – орієнтованої практичної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Андрєєва В.М. Нестандартний урок географії: Навчально – методичний посібник. –Х.:Видавнича група «Основа», 2005.

2. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії. – Х.: Видавнича група «Основа», 2005.

3. Діяльнісний підхід у викладанні географії / уклад. Є.І. Науменко. – Х.: Видавнича група «Основа», 2012.

4. Інноваційні технології в роботі вчителя географії / Упорядник Є.І. Науменко – х.: Видавнича група основа, 2011.

5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.

СЕКЦІЯ №3

Горб Наталія Миколаївна,

учитель української та

світової літератури Веселівської ЗОШЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Сучасна освіта орієнтована на розвиток особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Сьогодні головне завдання для школярів – навчитися ефективно здобувати знання і критично мислити; сприймаючи нову інформацію, ретельно її досліджувати, осмислювати різні погляди, брати на себе відповідальність за власну діяльність.

Докорінний перегляд існуючих засобів навчання спричинила поява інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Все це переконує в необхідності розробки ефективних методів і засобів комп’ютерного навчання мови та літератури. Отже, впровадження інформаційних технологій у навчальний процес - нагальна потреба сьогодення.

Використання екранних засобів: мультимедійної дошки, презентацій Microsoft Power Point із звуковим супроводом, які поєднують два основні засоби створення ситуації - зображення і слово, їм властива мобільність; вони розширюють організаційно-методичні можливості для поєднання зорової та слухової наочності, особливо на уроках розвитку мовлення. Кінофільми та кінофрагменти забезпечують динаміку зображення, доповнюють мовленнєвий ряд музичним супроводом - це робить урок цікавим та сучасним.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дає змогу змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок наочнішим і цікавішим. Він забезпечує активізацію діяльності учнів та вчителя, диференціацію, індивідуалізацію навчання, посилення міжпредметних зв’язків. Усе це сприяє покращенню якості навчання.

Усвідомлюючи вищезазначене, вже кілька років працюю над методичною темою «Впровадження інформаційних технологій навчання мови та літератури».

Провідна ідея досвіду: методично обгрунтоване використання комп’ютера та засобів мультимедіа на уроці літератури допомагає оптимально враховувати потреби й можливості кожного школяра і сприяє формуванню критичного мислення.

Новизна цієї ідеї полягає у створенні таких сучасних ситуацій навчання, які сприяють формуванню критичного мислення на основі залучення різних видів інформації, що веде до самоусвідомлення змісту художнього твору і його інтерпретації.

В практичній роботі використовую досвід колег з України: Подорожної Н.В., вчителя світової літератури Бабанської загальноосвітньої школи, електронний посібник із світової літератури для 5 класу, розроблений київськими колегами, посібники для 7, 9, 10 класів (автор – Сімон Л.Е., учитель Шполянської гімназії), мультимедійний посібник для 5 класу (творче об‘єднання Atlantis muzik studio arist egency project), які допомагають ефективно організувати навчально-пізнавальну, розвиваючу та виховну діяльність на уроці.

Цікавим для мене та корисним у роботі став досвід колег з Дніпропетровщини: посібник обласної творчої філологічної майстерні «Калейдоскоп педагогічних ідей. Філологічний тиждень (співтворчість учителя та учня у формуванні креативної особистості у позакласній роботі з літератури)». Також використовую електронний посібник – продукт діяльності творчої групи обласної філологічної майстерні під керівництвом Гусєвої Олени Володимирівни, заступника директора з методичної роботи КЗО «Гімназія Ленінського району» ДМР - розробки матеріалів для викладання світової літератури в п’ятому класі за новою програмою (з 2013-2014 н.р.).

Основні ідеї досвіду:

1. Використання інформаційних технологій на уроках літератури може відбуватися різними способами, вибір яких залежить від потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти.

2. Призначення інформаційних технологій - показати «незавершену завершеність» літературного твору, але в жодному разі - не замінити його. і головний принцип тут – «не зашкодь». Тому використання різних методичних прийомів із залученням комп’ютера має бути психологічно вмотивовано на різних етапах розгляду художнього твору.

У своїй практичній діяльності я застосовую на різних етапах уроку методичні прийоми із використанням комп’ютера.

Етап підготовки до сприйняття художнього твору: • Інтернет-екскурсії до музею письменника;

 • знайомство із сайтами письменників, форумами, блогами;

 • перегляд мультимедійної презентації підготовленої як вчителем, так і учнем (наприклад як випереджальне завдання);

 • перегляд фрагментів науково-популярного фільму про письменника, або фрагменту художнього фільму за твором з подальшими проблемними запитаннями;

 • перегляд ілюстрацій, фотографій до твору (теми);

 • створення «Портфоліо письменника». Учні, об’єднавшись в групи, працюють над 4 розділами Портфоліо: анкета письменника, «Колектор» - збір інформації з різних джерел (Інтернет, періодика, шкільна бібліотека), творчі роботи самих учнів, «Продовження життя улюблених героїв» - втілення сюжетів творів письменника у кіно, живописі, графіці та інших видах мистецтва, популярність образів улюблених книг серед дітей різних країн.

Етап аналізу художнього твору:

 • Інтернет - знайомство з різними варіантами перекладу твору;

 • шкільна лекція із залученням мультимедійних презентацій;

 • створення опорних конспектів, схем, таблиць;

 • прослуховування аудіокниг;

 • робота з навчальними програмами.

Етап закріплення знань (рефлексії):

 • виконання тестових завдань;

 • гронування;

 • мультимедійна презентація результатів проектної роботи;

 • створення своїх власних відеороликів - реклама твору, моє бачення прочитаного;

 • створення бюлетенів, буклетів про проведені позакласні заходи.

На етапі використання знань, формування умінь комп’ютер дає мені можливість занурити всіх учнів у самостійну роботу відповідно до рівня їх можливостей.

Таким чином, структура уроку з використанням комп’ютера є багатоваріантною, однак такий урок повинен бути поліфункціональним: формувати не тільки знання, а й розвивати учнів, вводити їх у сферу психічної діяльності.

Доцільним та ефективним вважаю використання в навчальному процесі електронних словників, посібників.

Використання електронного посібника на уроках літератури передбачає пошук шляхів уникнення одноманітності в роботі вчителя на уроці, наочне представлення літературних об'єктів і процесів, включення відеосюжетів, можливість виявлення рівня навчальних досягнень учнів, забезпечення диференціації, індивідуалізації навчання, мовленнєвого розвитку школярів. Також електронні посібники дають широкі можливості щодо роботи з додатковою інформацією (словниками, енциклопедіями, довідниками, бібліографією).

У роботі над методичною темою надаю перевагу використанню своїх власних розробок мультимедійних супроводів, що дає змогу об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію).

Наприклад, для проведення уроків у 5 класі за новою програмою я розробила ряд мультимедійних презентацій з тем «Сучасна література для дітей» та «Світ дитинства», які об’єднала у своєрідний посібник для вчителів та учнів.З ними можна познайомитись на моєму блозі на сайті школи http://vesele_sh.dnepredu.com/. У кожного із застосовуваних інформаційних компонентів - власні засоби та дидактичні можливості, спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. На сьогоднішній день я працюю над розробкою підбірки презентацій на тему «Літературні відлуння» (продовження життя відомих літературних персонажів у різних видах мистецтва).Мотивуючи добір певного аудіозапису чи відеоматеріалу, я намагаюся відповісти на запитання:

1. Навіщо я використовую ТЗН на цьому уроці?

2. Якою мірою це сприятиме поглибленню сприйняття твору, що вивчається?

3. Які освітні, виховні та розвивальні задачі уроку вони допоможуть розв’язати?

Проте, як і кожен дидактичний прийом, використання на уроці літератури комп’ютера має свої недоліки: технології програмованого навчання суттєво озвиток учня як суб’єкта діяльності. Тому особливу увагу потрібно приділити: • розвиткові інтелектуальної сфери: мислення, пам’яті, уваги, пізнавальних вмінь;

 • розвиткові мотиваційної сфери: потреба в знаннях, в пізнанні природи, суспільства, людини, виховання мотивів навчання;

 • розвиткові емоційної сфери: формуванню необхідних навиків керування своїми почуттями і емоційними станами, вихованню адекватної самооцінки;

 • розвиткові вольової сфери: формуванню цілеспрямованості, вміння долати нервове напруження, розвиткові ініціативи, впевненості, умінь володіти собою.

У методиці існує положення, згідно з яким питання, поставлені учням після демонстрації ТЗН, мають бути зорієнтовані на подальше поглиблене сприйняття ними літературного твору, його морально-естетичний аналіз та оцінку. Необхідно, щоб цей аналіз здійснювався обов’язково з опорою на ті емоційні переживання, які отримали учні під час демонстрації наочно-слухових засобів.

Найбільшою нагородою після уроку для мене є, коли учні звертаються до бібліотеки з бажанням прочитати твір, що вивчається уривками - повністю, познайомитись з іншими творами автора.

Проводячи аналіз результатів професійної діяльності, виявила підвищення інтересу учнів до літератури. Збільшилась кількість тих, які після вивчення теми бралися за творчі завдання та проекти.

Стукаленко Наталія Віталіївна,

учитель української мови та

літератури Лозуватської ЗШ №1Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
91464 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
91464 -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Схожі:

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconРеалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті
Реалізація компетентнісного підходу в художньо-естетичній освіті. Мтодичний посібник для вчителів художньо-естетичних дисциплін....
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Огодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації,...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconДо листа Міністерства
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПочаткова школа
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка