Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів»Скачати 82,49 Kb.
Дата конвертації14.05.2017
Розмір82,49 Kb.
ТипРеферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


РЕФЕРАТ ПІДРУЧНИКА

«Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Київ, видавництво «Грамота», 2009, 304 с.), висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року

Автор підручника –Ковбасенко Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Київ – 2011

Вступ
Підручник Ковбасенка Ю.І. «Зарубіжна література» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників, який відбувся 2009 року. Він має схвальний гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» (наказ МОНМСУ № 56 від 02.02.2009).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2009 № 862 «Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 – 2010/2011 навчальних роках», підручник Ю. І. Ковбасенка успішно пройшов апробацію (на усіх трьох її етапах: попередньому – проміжному – узагальнюючому) в навчальних закладах України протягом двох (2009-2010, 2010-2011) навчальних років, а нині триває процес його практичного використання.

Зазначений підручник є органічною складовою «лінійки» підручників і посібників від 5-го по 11-й клас, створеної Ковбасенком Ю. І. (5-8 класи – у співавторстві, 9-11 класи – одноосібно) протягом 2005-2011 років.

Крім того, до цього підручника видавництвом «Грамота» розроблений і виданий навчально-методичний комплект:  • хрестоматія;

  • книга для вчителя;

  • вимірювачі рівня навчальних досягнень учнів;

  • мультимедійний педагогічний засіб.

Цей комплект значно підвищує ефективність навчально-виховного процесу на уроках і позакласних заходах, що їх проводять учителі-практики
І. Зміст підручника

Зміст підручника повністю відповідає структурі та вимогам чинного Державного стандарту освіти, а також програм навчальної дисципліни «Світова література». У ньому розглянуто світовий та культурний процес таких важливих культурно-історичних епох:

1) доба бароко – монографічно розглянуто творчість Педро Кальдерона (філософська драма «Життя – це сон» (сс. 32-47)), крім того, в процесі цього розгляду було також проаналізовано барокові твори Франсіско Кеведо (Іспанія), Джамбаттісти Маріно (Італія) Джона Донна (Англія), Теодора Агріппи Д’Обіньє (Франція), Андреаса Гріфіуса (Німеччина), Яна Кохановського та Яна Анджея Морштина (Польща).

2) доба класицизму - монографічно розглянуто творчість Жана Батиста Мольєра (комедія «Міщанин-шляхтич» (сс. 74-93), до того ж у процесі цього розгляду було також проаналізовано класицистичні твори П’єра Корнеля, Жана Расіна та Ніколя Бауло.


3) доба Просвітництва – монографічно розглянуто творчість Вольтера (філософська повість «Простак» (сс. 122-232)), Йоганна Вольфганга Ґете (філософська трагедія «Фауст» (сс. 138-145), Йоганна Крістофа Фридриха Шіллера (народна драма «Вільгельм Телль» (сс. 149-154)), у процесі цього розгляду було також проаналізовано твори Даніеля Дефо, Джонатана Свіфта, Генрі Філдінга, Лоренса Стерна.

4) доба романтизму – монографічно розглянуто творчість Ернста Теодора Амадея Гофмана (повість-казка «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» (сс. 184-193) і Генріха Гейне («Книга пісень» (сс. 199-208)); Джорджа Гордона Байрона (лірика (сс. 214-218) і поема «Мазепа» (с. 218-223)), Адама Міцкевича («Кримські сонети» (сс. 227-232) і «Дзяди» (сс. 232-239), а також Новаліса, Клеменса Брентано, Якоба і Вільгельма Грімм, Вільяма Вордсворта, Роберта Сауті, Семюела Тейлора Кольриджа, Вальтера Скотта, Персі Біші Шеллі, Джона Кітс (Англія).

5) період переходу від романтизму до реалізму – у розділі простежено поєднання рис романтизму і реалізму, відчутне зокрема в творчості Віктора Гюго, Стендаля, Оноре де Бальзака (Франція). Монографічно розглянуто творчість Олександра Пушкіна (лірика (сс. 255-261) і роман у віршах «Євгеній Онєгін» (сс. 261-270), Михайла Лермонтова (лірика (сс. 275-277) і роман «Герой нашого часу» (сс. 277-286)) і Миколи Гоголя (повість «Шинель» (сс. 291-297)).
ІІ. Базові Принципи добору та структурування матеріалу підручника

1) Навчальний матеріал, уміщений у підручнику, дібраний з урахуванням, з одного боку, принципу науковості (оскільки в ньому враховані останні досягнення української та зарубіжної філологічної та методичної науки), та, з другого боку, принципу доступності, оскільки враховує вікові особливості, потреби та запити сучасних дев’ятикласників.

Так, підручник відзначається доступністю викладу навчального матеріалу, що сприяє легшому засвоєнню цього матеріалу учнями. У ньому також ураховане адекватне співвідношення між кількістю навчальних годин, визначених програмою на опанування учнями певного обсягу дидактичного матеріалу, із обсягом і змістом основного та виділеного текстів.

Структура підручника корелює з пізнавальними можливостями школярів. Так, кількість дидактичних одиниць, уведених до конкретних розділів (параграфів, виділених текстів) і передбачених для одноразового засвоєння школярем, відповідає пізнавальним можливостям сучасних учнів.

Матеріал розділів викладено за дидактично вмотивованими різноспрямованими векторами:


  • «від загального (абстрактного) до конкретного»;

  • «від конкретного до загального (абстрактного)».

При цьому ступінь абстрактності матеріалу рукопису відповідає віковим можливостям учнів. Почасти певні труднощі, які могли б виникнути через новизну, значний обсяг та науковість конкретного матеріалу, «компенсуються» достатньою кількістю та вичерпністю необхідних пояснень, указівок тощо.

2) У підручнику також реалізовано також принцип наступності, що є надзвичайно важливим для повноти рецепції навчального матеріалу, а також ефективності формування в школярів цілісної картини світу. У тексті підручника є посилання на раніше засвоєний матеріал, а також «перспективно-прогностичні» відомості, які поглиблюватимуться та розширюватимуться в процесі подальшого опанування школярами курсу «Світова література», зокрема – у різнопрофільних 10-11-х класах (1.рівень стандарту, 2) академічний рівень, 3) профільний рівень). У тексті підручника доречно використано міжпредметні зв’язки («Світова література» + «Українська література»; «Світова література» + «Історія» тощо).

Статті підручника чітко структуровані та зазвичай містять:


  • загальну характеристику конкретної літературної доби;

  • біографічні відомості про письменників;

  • аналіз і інтерпретацію конкретних літературних творів.

Вони сприяють пізнавальному розвитку дітей, уміщують цікаві факти з життя відомих письменників, вияскравлюють особливості творчості кожної особистості, а також є емоційно забарвленими, що відповідає психологічним потребам учнів.

Форма та зміст підручника спроектовані на реалізацію компетентнісного підходу до навчання. Це забезпечується активізацією мотивації навчального процесу, стимулюванням пізнавального інтересу школярів, відображенням у його змісті реальних життєвих ситуацій, потенційною можливістю застосування знань, репрезентованих у тексті підручника, в практичній діяльності школярів.

У підручнику закладено також можливість індивідуалізації навчання, а саме забезпечення засобами підручника диференціації навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних можливостей. Так, система прикінцевих запитань і завдань зорієнтована на задоволення запитів і потреб учнів із різним пізнавальним і інтелектуальним потенціалом.

Зокрема, цій же меті покликаний слугувати «Інтернет-навігатор», який спрямовує творчий пошук школярів згідно з їхніми персональними інтенціями. Матеріал цієї наскрізної рубрики сегментовано за конкретними розділами підручника, при цьому зазначені сегменти мають конкретне змістове наповнення.

Усе це робить підручник придатним для організації самостійної навчальної діяльності школярів (індивідуальні дослідницькі завдання, проектна діяльність, культурологічні Інтернет-екскурси, бліц огляди, тощо).

Важливим є також те, що у підручнику передбачено перспективу використання можливостей навчального змісту для формування вміння вчитися.

Реалізація розвивальної функції підручника полягає зокрема в тому, що він надає можливості для пошукової діяльності. Так, у розділі «Із літератури європейського бароко» проведені паралелі між літературою, з одного боку, західноєвропейською, і, з другого боку, українською. Крім того, у тексті є ілюстрації, спрямовані на репрезентацію літературного матеріалу і в широкому культурологічному контексті (твори архітектури бароко – с. 19, живопис і скульптура – с. 22, артефакти ужиткового призначення, грошові (с. 21) та філателічні (с. 220) знаки тощо). Останній випадок свідчить про те, що у підручнику враховано досвід не лише вітчизняного підручникотворення, а й новітні світові тенденції та мейнстрими (зокрема – «cultural study»), що дозволяє підготувати учня та вчителя до відповіді на виклики часу. Таким чином учень має можливість здійснювати дослідження літературного матеріалу у різновекторному компаративному аспекті.

Підручник надає можливість для здійснення школярами як керованої вчителем, так і самостійної пошукової діяльності, а його матеріали спрямовані на оволодіння учнями головними прийомами розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), а також на формування в них наукового стилю мислення.

Цьому покликана сприяти також спрямованість навчального видання на забезпечення всіх етапів дидактичного процесу, можливість організації навчального процесу на його основних етапах (сприймання, запам’ятовування, застосування, оцінювання), а також забезпечення операціональності знань на основі їхнього застосування в різноманітних ситуаціях.

Що стосується методичного апарату видання, то воно характеризується раціональним розподілом тексту на основний і додатковий (виділені тексти культурологічного та «фонового» спрямування).

Слід відзначити також ефективність апарату організації засвоєння, оскільки в підручнику наявні різнорівневі запитання, завдання, вказівки, інструктивні матеріали тощо, спрямовані на оптимізацію пізнавального процесу на уроці та в позаурочний час.

Крім того, підручник відзначається чіткою структурою апарату орієнтування (рубрикації, сигнали-символи; покажчики тощо), що значно полегшує роботу користувача над опануванням навчального матеріалу та планування такої роботи.

Використання ілюстративного матеріалу є дидактично доцільним, оскільки ілюстрації мають не лише суто декоративний характер, а й виконують дидактичну функцію.

Підручник написаний нормативною і яскравою мовою, зрозумілою сучасним школярам, навіть наукові терміни роз’яснені учням доступно й прозоро.

Матеріал викладено логічно й чітко, що теж сприятиме поліпшенню якості навчального процесу.

Насамкінець слід відзначити високий виховний потенціал підручника, який утілюється у коректному використанні навчального змісту для формування гуманістичних цінностей, моральних якостей особистості, її національної свідомості. Цьому сприяє передусім сам добір і зміст художніх творів у програмі та підручнику. Це перевірені часом і багатьма поколіннями шедеври, в яких сконцентрований духовний досвід людства. До того ж, виховний потенціал підручника посилений також специфікою аналізу та інтерпретації, у процесі яких акцентується увага як на художньо-естетичній вартісності, так і на морально-етичному потенціалі літературних творів зазначених вище епох.

Крім того, у прикінцевих наскрізних рубриках (у розділах і в усьому підручнику) «Узагальнення за розділом» (сс. 93,154, 239, 297), «Пригадайте», «Працюйте творчо» та «Ключі від скарбниці світової літератури» наявні питання та завдання не лише дидактико-когнітивного, а й морально-дидактичного характеру.
Усе сказане вище робить навчальне видання «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (автор – Ковбасенко Юрій Іванович, Київ, видавництво «Грамота», 2009, 304 с.) ефективним помічником у практичній діяльності вчителя та школяра, про що свідчать численні позитивні відгуки його апробантів і користувачів із усієї України (додаються).

25.10.2011Автор

кандидат філологічних наук,професор Ю. І. КовбасенкоКаталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconКласифікатор з української літератури 11 клас Вчитель: Тавлуй Раїса Миколаївна Електронна адреса
Література. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література
Предмет Зарубіжна література — важлива складова літературної освіти українських школярів
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconВолощук Є. М. Гоголь. «Живіть якомога веселіше» Волощук Є
Волощук Є. Світова література: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Генеза, 2014. – С. 104-130
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconНавчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconПоети-шістдесятники
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. Сулима, О. Ковальчук, О. Ткачук, Н. Тимків Українська література: Підручник для 11 класу...
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconПрограма зарубіжна література для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Безумовно, такий стан розвитку усного мовлення не може не відбиватися на якості засвоєння теоретичних знань, та вимагає розробки...
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconУрок №1 українська мова 11 клас О. В. Заболотний
Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconАнна-Марія Богосвятська Людмила Ковальова
Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Реферат підручника «Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» iconУроки №59-63 Опрацювати: За підручником: с. 298-314 читати, переказувати
Слоньовська, О. Українська література [Текст] : підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. /О. Слоньовська. – К....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка