Режисерський задум вистави


РЕЖИСЕРСЬКИЙ ПРИЙОМ ТА РЕЖИСЕРСЬКИЙ АКЦЕНТСторінка9/13
Дата конвертації20.05.2017
Розмір2.16 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

РЕЖИСЕРСЬКИЙ ПРИЙОМ ТА РЕЖИСЕРСЬКИЙ АКЦЕНТ


Проблема режисерського прийому, на жаль," ще мало розроблена в науці про театр. Однак практично ця властивість роботи режисера широко застосовувалась постановниками вистав у 60-ті - 70-ті роки. Пошуки оригінального режисерського прийому у цей час стали одною з найважливіших функцій режисерської діяльності. Навіть Г.Товстоногов у книзі "Про професію режисера" стверджував: "Відшукати виключно вірний, найбільш точний, придатний лише для одної, тільки для цієї одної п'єси прийом, вміти кожного разу встановити міру і природу умовності драматичного твору, вміння грати музику, а не просто ноти автора, вміння грати чужий твір як свій власний, - високий і найбільш важкий обов'язок режисера."116

Разом з тим, нестримне.прагнення новаторства у молодих режисерів, некритичне засвоєння нових режисерських знахідок, фетишизація режисерського прийому, застосованого незалежно від суті драматичного.твору приводили. до надмірного раціоналізування режисерської роботи, до сухості, схематизації сценічного твору­вистави. І тому на 70 сторінці цієї ж книжки Г.Товстоногов застерігає від надмірної захопленості прийомом, від стихії модничання цим елементом.

Що ж це таке - режисерський прийом, яка його роль у загальній системі

режисерських задач і функцій? ".

Режисерський прийом тісно пов'язаний з режисерським задумом вистави, його

призначення - активізація сприймання глядачами ідейної суті та образного змісту

вистави.

РежисеQ~ЬКИЙ задум прийому при своєму формуванні проходить три етапи:

1. Зародження задуму. Перші враження від п'єси; співставлення матеріалу п'єси

з реальним життям та його явищами;. відчуття смислового "зерна" п'єси - той

"магічний кристал", через який ми розглядаємо все, що відбувається в п'єсі.

2., Вивчення п'єси та матеріалу на rpYHTi якого вона повстала, створення

"роману життя", пов'язаною зі створенням п'єси.

З. Народження режисерського задуму як такого, тобто формування ідейного,

- громадянського тлумачення п'єси та образного бачення її сценічної форми. Знаход­

ження поста'новочного вирішення вистави.

При трансформації режисерського задуму у площину мистецького вирішення

вистави вагому роль відіграє визначення режисерського прийому.

Режисерський прийом - пе постановочний засіб, який допомагає виявленню ідейної суті вистави, засіб, який організує виставу у певному жанровому ключі, у

просторі та часі. .

Прийом. може СКJIадатися з одного компоненту вистави jнаприклад ­вантажівка "ИХ-16-06" у виставі "А зорі тут тихі" в Театрі на Таганці! чи здекількох компонентів j вистава" Давним j давно" у постановці О. Попова - музично­

пластичний мотив мазурки, граціозність оформлення, костюмів, мізансценj.

Які ж бувають види режисерських прийомів. Перелічимо лише деякі:З них:

1. Ведучий j "Воскресіння" МХТ j .

2. Хор j"Гайдамаки" Театр "Березіль" і, "Іркутська історія" Театр ім. Вахтангова! . З. Дзанні, слуги прощеніуму j"Принцеса Турандот" Театр ім. Вахтангова" І.

4. Маски j"Домоклів меч" Театр Сатириj, "Лихо через розум" ВДТ.

-'5. Дорога квітів j''Готель Асторія", "Іркутська історія" Театр ім. Маяковськогоj .

6. Прийом четвертої стіни jБагато ВІ.Іставі.-І. ПрИйом тіньового театру ІТеатр на Таганціі. J3. Прийом телерепортажу. -.9. Прийом введення зонгів.

10. Прийом розділення персонажа j"Василь Тьоркін"І

Театр Моссовета, "Гамлет" Львівський ТЮГ/.

Вимоги до прийому:

1. Прийом повинен бути виразником ідейної та образ ної суті вистави.

2. Прийом повинен насичувати всю виставу, '

він повинен бути органічним для всієї вистави, а не лише для одного епізоду. З. Прийом повинен бути обов'язково пов'язаний з дією акторів.

4. Прийом необхідно витримати у стилі та жанрі вистави.

Пошуки прийому заради самого прийому - мистецька похибка. Прийом мусить

бути знайдений для кожної п'єси свій. Не можна підганяти старі прийоми під нові п'єси.

Крім вище наведеного визначення режисерського прийому існують і інші модифікації цього визначення, їх також варте брати до уваги, наприклад: Режисерський прийом - це постановочний спосіб організації у просторі і часі наскрізної дії вистави, це той постановочний "важіль", з допомогою якого режисер організує розгортання дії та форму вистави, це своєрідний сценічний "хронотоп" вистави.

Режисерський прийом визначає спосіб взаємостосунків сцени і залу для

глядачів, актора і персонажа.

Вся різноманітність режисерських прийомів обмежується рамками трьох

. основних способів викладу, трьох основних способів взаємодії з глядачами: "четверта стіна", "театр у театрі", "хеппенінг".

. Режисерський акпент - це підкреслювання різними мистецькими засобами ідеї вистави, її наскрізної дії; це зосередження уваги глядача на особливо важливих моментах вистави /подіях, конфліктах, обставинах, особливостях характерів, ситуаціях Т.п ./. Це спосіб досягнення найбільш ефективного впливу на глядача.

Якщо прийом встановлюється на всю виставу /він має повторюватися/, то режисерський акцент використовується лише в окремих місцях і не оБОВ'ЯЗКQВО однаковими засобами.

- Вибір акценту з'алежить від загального завдання вистави / якого впливу на глядача я хочу ДОСЯГТИ/, від стилю та жанру вистави, від загального спрямування роботи театру /в театрі Вахтангова використовували одні акценти, в МХТ - інші/, від можливостей технічної апаратури та й взагалі від матеріальної частини.

Зміст акценту залежить від завдання / для чого він застосовується/ і від мистецьких засобів його реалізації. Для режисерського акценту по{;тановник може використати які завгодно виражальні засоби того чи іншого компоненту вистави

/акторська гра, сценографія, музика, світло, шуми, костюми/ або їх поєднання /монокомпонентні та полікомпонентні акценти/. Режисерський акцент може застосовуватися у виставі один раз або залишатися тим самим і далі /як рефрен/.

Режисерські акценти можуть співпадать з дією акторів, випереджати її або завершати. В режисерській практиці використовуються два принципи акцентування дії:-- співпадання / тотожність / і протиставлення / контрасту / . Що можна використати у виставі для акцентування?

1. Відбір шматків тексту дл.sr..його спеціа{І,!>НОГО повторення.

2. Пауза, розробка нетекстового матеріалу ролі.

З. Ремінісценція - повторення окремих місць вистави з певною, метою

/ Арбузов - щасливі дні нещасливої людини/.

4. Напливи - матеріалізація думок персонажа.

S. Крупний план - приближення акторів до глядача на спеціальній фурці

/"Три сестри" у ВДГ /, зупинка дії на певній мізансцені / стопкадр або прокрутка зупиненої мізансцени на колі/, ізоляція обличчя актора від оточення / спеЦ.електро­пістолет /.

6. Посилення конфлікту рухом маси.

7., Використання темп.оритму, зміни динаміки та статики.

8. Надзвичайний типаж.

9.' Удар світлом /вся сцена заливається червоним світлом при загибелі героя,

використання стробоскопа/.

10. Удар кольором костюму /ПурпураКоріолана на загальному сірому тлі в

Театрі Брехта, к,остюм князя у виставі "Історія коня" / . .

11. Музика /вальс у "Трьох сестрах"/.

12. Шуми /різноманітн:і, їх зв'язок з ситуацією та станом людини/.

1З. Пісня / асоціативний зв'язок, контрастна барва/ .

14. Декорація /різноманітне використання; життя завіси у "Гамлеті" на

Таганці/ .

15. Атрибути /квіти пори року У виставі "Все залишається людям" Театр їм.

Пушкіна / .
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Режисерський задум вистави iconДух пориває мене: про нові починаю співати
В змінених формах тіла. О боги,- бо ж од вас переміни, Задум співця надихніть: відтоді, коли світ народився
Режисерський задум вистави iconХарченко Валентина Іванівна Основною метою урок
Завдання вчителя художньої культури навчити кожного школяра уміння самостійно задовольняти власні естетичні потреби, цінувати прекрасне,...
Режисерський задум вистави iconДраматургічна та театральна творчість І. Карпенка-Карого
Тобілевича ще в дитинстві. Від матері, яка дуже любила театр І знала напам'ять майже всю “ Наталку Полтавку “, хлопець часто чув...
Режисерський задум вистави iconРозділ Життя І творчість хореографа 1 Шлях до визнання
«постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі хіхст до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні...
Режисерський задум вистави iconСобака Баскервілів (Дойл Артур Конан)
Задум написати цю невеличку повість вперше виник у мене після того, як Ви розповіли мені легенду, що існує в західній частині Англії....
Режисерський задум вистави iconКонкурс Різне Новини з осередків 1 Долина
Долинський осередок, хоча й молодий, але дуже активний. Обидва рої – дівчата з рою мю «Золоті троянди» та хлопці з сю підготували...
Режисерський задум вистави iconРосійський балет. Видатні композитори та виконавці Мета: навчальна: познайомити учнів з поняттям «балет», «лібрето», «антрепренер»
Сьогодні ми здійснемо уявну подорож у часі та просторі. Мандруючи крізь століття. Ми переглянемо вистави російськог балету від часів...
Режисерський задум вистави iconЕдіт Піаф. Три театри – три історії
На сьогоднішній день у Києві вистави про Едіт Піаф йдуть у кількох театрах. Виокремимо з поміж них постановки Національного академічного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка