Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчанняСкачати 132,4 Kb.
Дата конвертації28.06.2017
Розмір132,4 Kb.


Шлях Кобзаря – це шлях народу

(до 200-річчя від дня народження)

Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання
Харків 2013

Тарас Григорович Шевченко – великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та української літературної мови. Видатний поет був водночас і драматургом, і повістярем, і фольклористом, і одним з найвидатніших майстрів українського живопису та графіки.

Т.Г.Шевченко – центральна постать українського літературного процесу XIX ст. Його творчість мала вирішальне значення в становленні й розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та піднісши її до рівня передових літератур світу. У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, проблем та ідей (соціальних, політичних, філософських, історичних, художніх), які до нього ще не порушувалися в українській літературі або порушувалися надто несміливо й соціальне обмежено.

Збагачуючи українську літературу новими життєвими темами й ідеями, Шевченко став новатором і в пошуках нових художніх форм та засобів. Автор "Кобзаря" виробляв і утверджував нове художнє мислення. Його роль в історії української літератури більша, ніж роль Пушкіна в російській, Міцкевича – в польській літературі. Його значення в розвитку передової вітчизняної суспільної думки, соціальної і національної свідомості народу не менше, ніж в історії поезії.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От, де люде, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

Як Господа слово.

Рекомендаційний список літератури допоможе класним керівникам, майстрам виробничого навчання у підготовці та проведенні виховних заходів до святкування 200-річчя від дня народження поета.

Література розташована у 3 розділах: Твори Т.Г.Шевченка; Література про життя і творчу діяльність Т.Г.Шевченка; Методичні розробки виховних заході.

РОЗДІЛ І :

Твори Т.Г.Шевченка
«Кобзар Т. Шевченка» / Т. Г. Шевченко ; післямова В. Бородін. – К., 1962. – 124 с.

«Кобзар Т.Шевченка» є фотомеханічним перевиданням унікального поза цензурного примірника 1840 р., що зберігається в Науковій бібліотеці ім.. М.Горького (Ленінград, нині Петербург). Книжка була надрукована у типографії Є.Фішера.


Шевченко Т. Вірші / Т. Шевченко. – К. : Молодь, 1950. – 42 с.

Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає дуже багато, але щоб краще зрозуміти його як нашого сучасника, треба повністю осягнути його як сучасника людей, проблем, суспільства XIX століття. Він сам приходить у наш день. Але й ми повинні йти в його час. Лише так між нами й ним буде глибше взаєморозуміння...

Шевченко Т. Г. Катерина / Т. Г. Шевченко. – К. : Художня література, 1981. – 26 с.

Молода українська дівчина Катерина зустрічається з російським офіцером і закохується в нього. А її коханий тим часом поїхав на війну в Туреччину, вона чекає його повернення, але він так і не повертається.Катерина після народження її сина-байстрюка стає ганьбою для своїх батьків і посміховиськом для чужих людей. Засмучені батьки проганяють її геть з дому разом з дитиною. Дівчина йде шукати свого коханого аж у Москву…

Шевченко Т. Кобзар : Вірші / Т. Г. Шевченко ; ред. А. Дейча, М. Рильського, Н. Ушакова. – М. : Художественная литература, 1974. – 744 с. – (рус. яз.).

З-поміж безлічі книг поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на перше місце серед успадкованих з минулого націо­нальних духовних скарбів. Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя ввібрав у себе цей збірник поезій. Відтоді, впродовж багатьох десятиріч, книга ця буде настільною книгою кожного українця. У «Кобзарі» поет висловив насамперед самого себе, свою особистість, від першого й до останнього рядка книга виповнена індивідуальним поетовим почуттям. Тут його, Шевченків, темперамент, його щира й беззахисна у своїй відкритості душа…

Шевченко Т. Г. Наймичка / Т. Г. Шевченко. – К. : Художня література, 1981. – 20 с.

У світовій ліриці більше немає митця, який би з такою любов’ю і таким сумом оспівав жінку-матір, сестру, кохану, їхнє тяжке життя в експлуататорському суспільстві. Для Шевченка жіноча недоля була згустком болю, що запікся в його серці, кріпацька неволя – це доля рідної матері, яку передчасно «у могилу нужда та праця положила», доля сестер Катрі, Ярини, Марії – голубок молодих, у яких коси в наймах побіліють, це трагічна доля його першої трепетної любові – Оксани Коваленко, доля всіх нещасних жінок, що «німі на панщину ідуть».

Для жінки – велике щастя народити і виховати дитину, але на що можуть перетворити материнське щастя жорстокі звичаї!?. Цю проблему поет відобразив і в своєї поемі • «Наймичка».

«Такого полум’яного культу материнства, такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти ні в одного з поетів світу», – писав М. Рильський.


Шевченко Т. Г. Малий Кобзар : Вибрані поезії для дітей / Т. Г. Шевченко. – К. : Веселка, 1979. – 384 с.

Малий Кобзар – видання, в якому опубліковані окремі поетичні твори Тараса Шевченка. Видрукувана 1922 в м. Кременець у друкарні братів Юзефових. Тут вміщенні 22 твори, в тому числі вірші, уривки з поем, зокрема «Заповіт», «Думи мої…», «Псалми», «Катерина», «Тарасова ніч» та ін. Деякі озаглавлені не за автографами Шевченка. «Малий Кобзар» – бібліографічна рідкість.

Шевченко Т. Г. Повести / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. Ю. А. Ивакина ; прим. В. С. Бородина ; ил.
В. В. Василенко. – К. : Днипро, 1986. – 455 с. : ил. – (рус.яз).

Повести: Наймичка; Варнак; Княгиня; Музикант; Близнецы; Художник – проникнуты идеей борьбы против феодально-крепостнического строя, представляют собой интересный биографический материал, раскрывают внутренний мир писателя.


Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / редкол. : М. Г. Жулинський (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2001.

Т.1: Поезія 1837-1847 / Перед. слово І.М.Дзюби, М.Г.Жулинського . – 784 с.: портр.;

Т. 2: Поезія 1847-1861. – 784 с. : портр;

Т. 3: Драматичні твори. Повісті. – 2003. – 592 с. – портр.

Т. 4: Повісті. – 600 с. : портр.

Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записки народної творчості. – 496 с. : портр.

Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі надписи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. – 2003. – 632 с. : портр.
Шевченко Т. Г. Поеми / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1982. – 189 с.

Поеми : Катерина; Гайдамаки; Гамалія; Сон («У всякого своя доля…»); Єретик; Наймичка;Кавказ; Варнак; Неофіти; Марія.

Шевченко Т. Г. Поетичні твори : у 5 т. / вступ. ст. В. Бородин. – К. : Дніпро, 1978.

Т.1: Поетичні твори (1837-1847) / Передмова В.Бородін. – 374 с. : порт.;

Т.2: Поетичні твори (1847-1861). – 365 с.

Т.3: Драматичні тврори ( Назар Стодоля; Никита Гайдай); Повісті (Наймичка; Варнак; Княгиня; Музыкант; Несчастный; Капитанша). – 416 с. – рус.яз.

Т.4: Повісті (Близнецы; Художник; Прогулка с удовольсвием и не без морали). – 444 с. – рус.яз.

Т.5: Автобіографія; Щоденник; Вибрані листи. – 567 с.

Шевченко Т. Три літа : поєзії : для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко ; упоряд., передм. та приміт. В. Є. Шубравського. – К. : Веселка, 1987. – 191 с. : іл.

«Три літа» – поетична збірка Тараса Григоровича Шевченка, написана у 1843–1845 роках. Протягом цього періоду він двічі побував в Україні, побачивши скруту рідного народу. Під цим емоційним впливом поет написав свої геніальні поеми "І мертвим, і живим, і ненарожденим...", "Кавказ", "Сон", "Розрита могила", "Великий льох." Через антикріпосницькі мотиви та гостру сатиру самодержавства, Шевченко не подавав свою збірку до друку, вона побутувала у рукописних примірниках. Під час арешту Тараса Шевченка 5 грудня 1847 рукописний примірник, який поет мав при собі, став головним доказом його причетності до "Кирило- Мефодіївського братства" і його антикріпосницьких настроїв…РОЗДІЛ ІІ:

Література про життя і творчу діяльність Т.Г.Шевченка
Большаков Л. Н. Повість про вічне життя : наук.-худож. кн. / Л. Н. Большаков ; худож. Ю. Г. Кудь ; авториз. пер. з рос. Н. К. Ніколенко. – К. : Веселка, 1990. – 214 с. : іл..

Автор – відомий дослідник життя і творчості Великого Кобзаря. У своїй книжці, побудованій як літопис, письменник розповідає про найважливіші події у житті поета, його особисті й творчі зв’язки з представниками братніх культур, його посмертну славу.


Вадецкий Б. Акын Терези : Шевченко в ссылке : роман / Б. Вадецкий. – М. : Художественная литература, 1961. – 304 с. – ( на рус. яз.).

Жизнь и деятельность Тараса Шевченко – великого украинского поэта – давно привлекает внимание художников слова. Вот и эта книга рассказывает об одном из драматических эпизодов жизни поэта – ссылке в Киргизию…


Гомон П. Л. Тарас Шевченко і харків'яни / П. Л. Гомон. – Х. : Митець, 2003. – 92 с.

У цій книзі здійснена спроба синтезувати маловідомі у літературному краєзнавстві матеріали щодо зв’язків Т.Шевченка з харків’янами, виявити в архівах і старих виданнях нові факти, описати й витрактувати з позицій сучасного прочитання, відтак заповнити очевидні на сьогодні прогалини у шевченківській орбіті літературної Слобожанщини.Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба ; за ред. В. Смолія. – К. : Альтернативи, 2005. – 704 с. : іл. – (Особистість і доба).

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.

Автор прагнув охопити весь об'єм літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

Книжка розрахована на широке коло читачів.
Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка / П. І. Зайцев ; упор., комент. та іл. Ю. Іванченко ; передм. В. Шевчука ; худ І. Динник. – К. : Мистецтво, 1994.– 352 с. : іл.

Це – перевидання книги, що побачила світ 1955 р. накладом НТШ та Бібліотеки Українознавства в Парижі – Нью-Йорку – Мюнхені. П. І. Зайцев (1886–1965) – один з найвидатніших шевченкознавців сучасності, – на противагу радянським літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно-білих ілюстрацій – архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, так і його сучасників.Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. Лепський ; худ. Т. Канарська. – К. : Україна, 1994. – 173 с. : іл.

Книга про геніального українського народного поета, художника, мислителя Тараса Шевченка належить перу Богдана Лепкого (1872–1941), чий багатий доробок на ниві української літератури після довгих десятиліть забуття знову повертається читачам України.


Лисенко В. Легенди про Тараса / В. Лисенко ; передм. Л. Різника ; худ. М. Попович. – Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2004. – 136с. з іл.На біографічних фактах, а також через власне сприйняття великої постаті Шевченка автор створює легенди, які охоплюють дитинство, юнацькі роки та роки зрілості поета. Велика увага приділяється казахському періоду життя Тараса Григоровича.
Рильський М. Поезія Тараса Шевченка. / М. Рильський. – К. : Радянський письменник, 1961. – 68 с.

До книжки увійшли публікації автора . «Мета доповіді – поділитися тими спостереженнями і думками про великого поета, які виникали у людини, що протягом усього свідомого життя уважно читала книгу… «Кобзар», людиною, що не раз виступала усно і в пресі з приводу цієї книги, і нарешті, людини, безмірно зобов’язаній Тарасові Шевченку у власній літературній праці».


У Вільні, городі преславнім… : художньо-документальний диптих / за ред. Т. Г. Соломаха. – К. : Дніпро, 1988. – 352 с. : іл..

Книга вперше з такою повнотою розкриває маловідомі «вільнюські сторінки» біографії молодого Тараса Шевченка. Збірник склали повість «Провесінь над Вілією» Георгія Метельського, російського письменника, який проживає у Вільнюсі, та художньо-документальне есе українського вченого Анатолія Непокупного, написане на матеріалі багатолітніх пошуків науковця в архівах Москви, Ленінграда, Києва, Вільнюса, Риги, Казані та інших міст. Видання щедро ілюстроване документальними знімками та репродукціями, значна частина яких публікується вперше.


Хинкулов Л. Ф. Тарас Шевченко / Л. Ф. Хинкулов ;
2-е изд., перераб. – М. : Молодая гвардия, 1960. – 399 с. ; фото, портр. – (Жизнь замечательных людей).

Биография великого украинского поэта содержит много интересного и поучительного для читателя.Гениальный певец нужд и стремлений своего народа в тоже время был и выразителем дум и чаяний всех трудящихся России.

Рассказать о жизни Шевченко, о его эпохе и его современниках стремился автор этой книги. В ней нет и капли вымысла: все основано на архивных документах, письмах, мемуарах.

Эта книга не монография. Это живой и непосредственный рассказ о судьбе художника и борца.
Шевченко Т. Г. Дневник / Т. Г. Шевченко. – К. : Молодь, 1963. – 278 с. – (рос. мовою).

«Дневник» складається з таких розділів: самі записи поета щоденно з 12 червня 1857 року по 13 липня 1858 року тоді, коли він знаходився у киргизьких степах; автобіографія; примітки; список ілюстрацій.Шевченко Т. Г. Художник : повесть / Т. Г. Шевченко. – К. : Художественная література, 1963. – 113 с. : ил.

Автобиографическая повесть о годах обучения Т.Г.Шевченко в Петербурге в Академии художеств.


«Я дуже щиро Вас люблю…» : Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського. – Х. : Прапор, 2004. – 352 с.

Основою збірника стала повість княжни В.М.Репіної про Т.Г.Шевченка, з яким вона познайомилася в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Почуття, яке спалахнуло у неї до поета, розкрило її літературний дар. Повість «Безмовна любов» стала першим твором про Шевченка, а авторка стала першою, хто назвав тоді ще 35-літнього поета генієм.

Крім повісті, в книгу включено лист Репніної до Шарля Ейнара. Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього: П. Кулиша, М.Костомарова, І.Тургенева, М.Лєскова та багато інших. Хронологічна послідовність у розташуванні цих матеріалів дає виразну картину життєвого і творчого шляху поета, є безцінним джерелом ґрунтовного вивчення його біографії.РОЗДІЛ ІІІ:

Методичні розробки виховних заходів на допомогу педагогічним працівникам:
Великого народу син : методична розробка виховного заходу // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С. 147-148.
Вильчинська О. В. Жіноча доля у творчості Т. Г. Шевченка / О. В. Вильчинська // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 19-20. – (Шевченківські дні).
Витюк Г. В. Благослови мене, друже, славою святою : методична розробка відкритого виховного заходу / Г. В. Витюк // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С. 11-12.
Живописних справ майстер : методична розробка вікторини // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 26-29. – (Шевченківські дні).
Залеська Л. «І оживе добра слава України…» : методична розробка змагань команд знавців життя та творчості Т. Г. Шевченка / Л. Залеська // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 24-25. – (Шевченківські дні).
Красицький Д. Шевченківська вікторина / Д. Красицький. – К. : Молодь, 1964. – 112 с.

Шевченківська вікторина складається з питань до біографії, поезії, прози та мистецьких творів поета і відповідей на них.


Крижанівський Д. Реве та стогне Дніпр широкий : Історія пісні / Д. Крижанівський // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 30-31. – (Шевченківські дні)
Літературний цитатник: Т. Г. Шевченко «Гайдамаки», П. О. Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок «Інститутка», І. С. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я», І. Я. Франко «Перехресні стежки», О. Ю. Кобилянська «Земля» // Позакласний час. – 2010. – № 10. – С. 92-100. – (Вікторини).
Шипелюк Л. Шлях Кобзаря – це шлях народу : методична розробка виховного заходу / Л. Шипелюк, Ю. Запальська // Позакласний час. – 2013. – № 19-20. – С. 44-46.
На струнах Кобзаревої душі : Шевченківські дні у школі // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 33-38:

• Огієнко І. (Митрополит Іларіон).Тарасове серце : вірш / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 29;

• Макух І. В. Шлях до Кобзаря : Міський учнівський творчий конкурс : методична розробка / І. В. Макух // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 30-31;

• Попова І. М. Трагедія та покликання Шевченківського кохання : П’єса шкільного театру : методична розробка, сценарій / І. М. Попова // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 31-34;

• Гагула-Гринчак С. О. Свіча запалена від серця : Шевченківський вечір : методична розробка / С. О. Гагула-Гринчак // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 35-37;

• Хаперська М. В. Пишаємося славою твоєю! : Литературно-музична композиція : сценарій / М. В. Хаперська // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 38;


На Тарасове Різдво : методична розробка відкритого уроку у музею // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 63-66. – (Не журись).
Подранецька Н. І. Орлиний злет Шевченкового духа : методична розробка літературної гри / Н. І. Подранецька // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 19-20. – (Шевченківські дні).
Сидун Л. П. Кобзарем його ми звемо : На допомогу класним керівникам : методична розробка / Л. П. Сидун // Позакласний час. – 2006. – № 3-4. – С. 48-51.
Українські пісні на слова Т. Г. Шевченка : Методична розробка виховного заходу / О. В. Вильчинська // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 19-21.
Фецатчин Г. С. Ми – нащадки Кобзаря : методична розробка / Г. С. Фецатчин // Позакласний час. – 2013. – № 21-22. – С. 4-5.
Цимбалюк А. В. Ми тебе не забули, Тарасе : Литературно-музична композиція / А. В. Цимбалюк // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 19-20. – (Шевченківські дні).
Чуйко Л. М. Конкурс знавців життя і творчості Т. Г. Шевченко : методична розробка / Л. М. Чуйко // Позакласний час. – 2011. – № 2. – С. 80-81.
Шатківська Л. І. Шевченкіана : методична розробка гри / Л. І. Шатківська // Позакласний час. – 2010. – № 10. – С. 101-102.
Шлях до Тараса : методична розробка відкритого бінарного уроку (історія України, українська література) // Позакласний час. – 2008. – № 2. – С. 63-66. – (Не журись).

Огляд літератури було створено на основі тих видань, які містить бібліотека Харківського професійного ліцею машинобудування бібліотекарем ліцею Кохно Є.І.Бажаємо цікавого читання!
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconКарпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
Рекомендаційний список на допомогу класним керівникам, майстрам виробничого навчання, викладачам історії
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconЄдині вимоги до оформлення методичної літератури
Методичний посібник на допомогу викладачам та майстрам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Упоряд.: І. В. Іванова...
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconІнформації щодо можливостей їх співпраці з громадськими організаціями та музеями; включено список літератури, що орієнтує керівника гуртка на ознайомлення із сучасним музеєзнавством
На допомогу керівникам гуртків позшкільних навчальних закладів, керівникам шкільних музеїв
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconУкраїни / Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»
Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної літератури
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconРекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу» Випуск 7
«На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». – Вип. 7 / уклад. Л. А. Бережна; окз «харківська обласна бібліотека для юнацтва»....
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconРекомендаційний список літератури (анотований) для викладачів загальноосвітніх предметів
До Вашої уваги – рекомендаційний список публікацій, який було надруковано в журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»...
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconРозробка відкритого уроку української літератури спеціаліста вищої категорії Степанової Світлани Вікторівни Тема уроку: Краса врятує світ
Портрет О. Довженка, його батьків. Книжкова виставка по творчості письменника, рекомендаційний список літератури
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...
Рекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання iconНа допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література
Бернадська Н.І. Українська література XX століття: навч посібник для старшокласників, вступників до вищих навч закладів та викладачів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка