Рішення " " лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємствСкачати 96,28 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір96,28 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

проект
РІШЕННЯ
“_____” лютого 2017 року №_____
Про затвердження Порядку інформування

про діяльність комунальних підприємств

та Переліку інформації про діяльність

комунальних підприємств,яка підлягає

обов’язковому розміщенню на офіційному

веб-сайті Дубенської міської ради в мережі

інтернет
На виконання ст. 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій утворених рішенням Дубенської міської ради відповідно до принципів гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами закріплених в ст.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтею 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити порядок інформування про діяльність комунальних підприємств Дубенської міської ради, що додається;

2. Управлінню житлово-комунального господарства , керівникам комунальних підприємств, організаційному відділу Дубенської міської ради, забезпечити наповнення офіційного сайту міської ради у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мосійчука Р.А.

Міський голова В. АнтонюкДодаток

до рішення міської ради

____ лютого 2017 року №____

Порядок

інформування про діяльність комунальних підприємств

Дубенської міської ради
І. Мета і завдання
1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.
2. Основними завданнями є:
2.1. Інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність;

2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючи органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств;

2.3.Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
3. Предмет та основні засади інформування
3.1. Предметом інформування є фінансово-господарська та інша діяльність комунальних підприємств;

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради в мережі інтернет, зазначений в Додатку до цього Порядку визначається радою;

3.3. Інформація у рамках виконання цього Порядку проводиться державною мовою.

3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені в раді;

3.5. Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 5 робочих по кожному пункту переліку зазначеному в порядку у разі необхідності оновлення інформації.
4. Механізм подання інформації для розміщення

її на офіційному веб-сайті ради
4.1. Інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради у вже створеному окремому розділі «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради;

4.2. Уповноважена особа визначена наказом директора комунального підприємства подає начальнику відділу /управління/ житлово-комунального господарства міської ради інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді.

4.3. Інформація після обробки не пізніше ніж наступного дня подається начальником відділу/управління/ житлово-комунального господарства міської ради адміністратору та організаційний відділ міської ради для подальшого її розміщення на офіційному веб-порталі ради в мережі інтернет.

4.4. Адміністратор офіційного веб-порталу та організаційний відділ ради забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.

4.5. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті несе керівництво ради, посадові особи органу місцевого самоврядування та керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.
5.Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств,

яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному

веб-сайті Дубенської міської ради в мережі інтернет
5.1. Адреса, контакти та графік роботи;

5.2. Основна діяльність, цілі діяльності (перелік всіх послуг, робіт, товарів);

5.3. Керівник підприємства (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), його біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника підприємства, заповнена Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

5.4. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики, профільну освіту) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;

5.5 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

5.6. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

5.7. Статут комунального підприємства;

5.8. Штатний розпис підприємства;

5.9. Оголошення про вакансії на підприємстві та порядок прийняття на роботу.
6. Інформація про фінансовий стан по кожному підприємству:
6.1. Щорічний фінансовий звіт підприємства керівника та наглядової ради (у разі її утворення) підприємства;

6.2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування; 6.3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності (за наявності);

6.4. Річний план закупівель;

6.5. Інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

6.6. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

6.7 Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства, інформація про виникнення господарської заінтересованості та прийняті по кожному випадку рішення.


7. Інформація про укладені господарські договори,

сума яких перевищує 3000 грн.:
7.1. Номер, дата та назва договору;

7.2. Найменування контрагента, його код ЄДРПОУ;

7.3. Сума договору, строк виконання послуг, предмет договору;

7.4. Ім’я, прізвище та по батькові відповідальної особи на комунальному підприємстві, що надала інформацію;

7.5. Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги та виконання робіт підприємством

Пояснювальна записка

до проекту рішення Про порядок інформування про діяльність комунальних підприємств Дубенської міської ради.
Метою затвердження даного порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств ради та їх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

До цього часу діяльність комунальних підприємств міської ради була закритою від дубенчан, хоча ці підприємства користуються майном територіальної громади м.Дубно, що створювало підґрунтя до появи корупційних ризиків у діяльності керівників цих підприємств. Яскравим прикладом є виявлені порушення в діяльності КП Дубнорембуд за результатами яких порушена кримінальна справа по його колишньому очільнику, а також інші порушення виявлені в діяльності комунальних підприємств Дубенської міської ради, закрема КП Дубноводоканал та КП Ринок.

Основними завданнями порядку є:

- інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність;

- організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючи органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств;

- забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

Наявність основної інформації про діяльність КП забезпечить більш широке інформування населення про перелік послуг надаваємих підприємствами та , відповідно, збільшення їх прибутків та зростання довіри громадськості до діяльності міських КП та міської влади.

25.06.2016 р. Верховна Рада України прийняла Закон України № 1405-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», яким внесено зміни до Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про місцеве самоврядування», яким встановлюються вимоги до публічності комунальних підприємств, а також обов’язковий перелік інформації про роботу цих підприємств, що підлягає оприлюдненню:

цілі діяльності комунального унітарного підприємства;

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування; аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством; статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних); біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним;

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства;

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства;опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився …. до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту".


Депутат міської ради М.Стрільчук

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconПро затвердження фінансових планів комунальних підприємств Тернопільської міської ради та звітів про їх виконання

Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconРішення 31. 03. 2017 м. Глухів №212 Про затвердження офіційного веб-сайту Глухівської міської ради
Україні засобами масової інформації, з метою реалізації громадянами конституційного права на вільний доступ до інформації про діяльність...
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconРішення №2016 року сесія 7 скликання
Про затвердження Договору №2 про передачу коштів з районного бюджету на здійснення видатків обласного бюджету
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconКуйбишевська селищна рада
Про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної...
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconРішення Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності Рози люксембурзької сільської ради. Про внесення змін до рішення сільської №599-40/уі 03. 07. 2015р
«Капітальне будівництво мереж освітлення населених пунктів Рози люксембурзької сільської ради Широ ківського району»
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconРішення тридцятої сесії шостого скликання 28 лютого 2014 року Ізяслав №
Заслухавши інформацію про хід виконання районної Програми розвитку історичної, культурної спадщини та зеленого туризму в Ізяславському...
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconРішення №1305 від 22 вересня 2010 року Про затвердження Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій з питань планування території, містобудування,...
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconДвадцять сьома сесія Знам`янської міської ради сьомого скликання рішенн я від 17 лютого 2017 року №718
Розглянувши інформацію секретаря міської ради Н. Клименко про стан виконання рішень міської ради станом на 01. 01. 2017 року, аналізуючи...
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
України від 24. 10. 12 р. №989 Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння...
Рішення \" \" лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств iconНаказ №14/в про затвердження
Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання І знищення документів та інших матеріальних носіїв...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка