Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради


Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політикиСторінка2/4
Дата конвертації11.03.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства та фінансової політики

 1. Відділ житлового господарства та благоустрою


1. Забезпечення умов для контролю за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств; попередній розгляд проектів планів цих підприємств, внесення до них зауважень і пропозицій та здійснення контролю за їх виконанням. 

2. Подання пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком міста.

3. Участь у розгляді і підготовці планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міста, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка висновків до цих планів і внесення пропозицій до відповідних виконавчих органів.

4. Забезпечення здійснення контролю за організацією роботи місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку торгівлі всіх форм власності, підготовка та внесення на розгляд проектів рішень щодо створення ринків, торговельних майданчиків, впорядкування торговельної мережі.

5. Оформлення і надання проектів висновків щодо надання, призупинення та анулювання дозволів на розміщення об'єктів стаціонарної (у тому числі тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності) і пересувної мережі з надання торговельних та побутових послуг населенню, об’єктів ресторанного і ринкового господарства.

6. Забезпечення умов для координації діяльності на території міста підприємств та об'єктів торговельного і побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства всіх форм власності; здійснення заходів щодо оптимізації їх мережі.

7. Контроль за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна всіх форм власності, що належать до компетенції відділу; підготовка проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради про скасування виданих дозволів на експлуатацію об'єктів у разі виявлення порушень встановлених правил, інших вимог законодавства України.

8. Розробка та подання на затвердження зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності громади міста; встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відведеній території міста підприємств, установ, організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

9. Ведення дислокації об'єктів торгівлі, громадського харчування та послуг, які знаходяться у сфері впливу відділу, підготовка пропозицій щодо приведення їх у відповідність до вимог законодавства України.

10. Реалізація політики органів місцевого самоврядування міста Винники у сфері управління майном, що належить до власності територіальної громади міста (комунальної власності міста).

11. Забезпечення здійснення виконавчим комітетом та радою управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання виконавчим комітетом чи радою повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності міста. 

12. Винесення на розгляд ради у встановленому порядку проектів рішень щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.

13. Створення умов для проведення обліку та інвентаризації майна, що належить до комунальної власності міста, здійснення контролю за його використанням і збереженням.

14. Здійснення обліку нежитлових та промислових об'єктів, нежилих приміщень на території міста, внесення пропозицій їх власникам, незалежно від форм власності, щодо їх використання для задоволення потреб міської громади. 
15. Надання проектів висновків про можливість надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням.

16. Надання проектів висновків про можливість надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій міської комунальної власності, на балансі інших юридичних осіб, відповідно до встановленого міською радою порядку.

17. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, що належать до комунальної власності міста.

18. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу державного та комунального майна.

19. Підготовка і внесення на розгляд міської ради у встановленому порядку проектів рішень щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію.

20. Підготовка необхідних документів про передачу об'єктів з державної у комунальну власність та проектів рішень міської ради про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття містом об'єктів державної, комунальної та приватної власності.

21. Забезпечення умов для здійснення прийому майна у комунальну власність міста і передачі у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями міської ради.

22. Попередній розгляд питань про передачу державного (комунального) житлового фонду у власність громадян (приватизацію), реприватизацію житла, крім передачі державного (комунального) житлового фонду, що знаходиться у пам'ятках культурної спадщини національного значення, у власність громадян (приватизацію). 

23. Подання на розгляд міської ради питання щодо встановлення порядку використання прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

24. Підготовка та подання на розгляд ради проектів рішень щодо віднесення підприємств, установ та організацій комунальної власності міста до сфери управління певних виконавчих органів ради.

25. Здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи міської ради.

26. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень.

27. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами міської ради та її виконавчих органів, працівниками підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов’язків, а також вимог та обмежень, передбачених законодавством України.

28. Участь у регулюванні розміщення зовнішньої реклами у місті, здійснення контролю за технічним станом рекламних конструкцій.

29. Розгляд питань та підготовка висновків щодо доцільності придбання, викупу, обміну і повернення майнових комплексів (іншого майна) та земельних ділянок у комунальну власність; супроводження відповідної діяльності.

30. Виконання згідно з окремим дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету повноважень, які стосуються компетенції інших відділів.
31. Представлення у встановленому законодавством України порядку майнових прав та законних інтересів міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, де стороною чи третьою особою виступає відділ житлового господарства та благоустрою, за дорученням ради, виконавчого комітету або міського голови.

32. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.

33. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики міського голови, міської ради та її виконавчих органів, у житлово-комунальному господарстві міста і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень.
34. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету і затвердження міською радою програм комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста.

35. Координація діяльності підприємств всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд у місті, і міських комунальних підприємств, що перебувають у підпорядкуванні відділу.

36. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури, зокрема:

1. Рівня доступності придбання житла.

2. Рівня якості надання житлово-комунальних послуг.

3. Рівня транспортного забезпечення.

4. Стану доріг.

5. Стану благоустрою.

6. Стану зовнішнього освітлення.

7. Рівня телекомунікаційних послуг.

8. Стану паркування автотранспорту.

37. Сприяння створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті, проведення часткового фінансування виконаних робіт з придбання і встановлення приладів обліку теплової енергії та повернення витрат об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за реєстрацію та виготовлення технічної документації.

38. Організація залучення на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форм власності до утримання і обслуговування житлового фонду міста.

39. Забезпечення роботи міжвідомчих комісій при виконавчому комітеті з розгляду питань щодо технічного стану будинків і квартир та з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та затвердження їх висновків, організація роботи громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті.

40. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання.

41. Подання на затвердження виконавчого комітету річного плану прогнозу розподілу вивільненого житла.

42. Подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень щодо надання житла черговикам за місцем проживання відповідно до чинного законодавства України; надання житла громадянам у зв’язку з відселенням з аварійного або непридатного для проживання житла, з будинків, що підлягають знесенню у зв’язку з вилученням земельної ділянки для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності тощо; надання житла черговикам підприємств, установ, організацій.

43. Підготовка документів для оформлення та видачі ордерів на жилі приміщення.

44. Розробка та підготовка до укладення на підставі рішень виконавчого комітету договорів про пайову участь у будівництві, купівлі-продажу житла, міни житла.

45. Організація підготовки житлово-комунального господарства та інфраструктури міста до роботи в осінньо-зимовий період.

46. Організація залучення проектних організацій до виконання протиаварійних непередбачуваних ремонтних робіт у житловому фонді міста.

47. Проведення загальної політики міста з питань збирання, траспортування, утилізації твердих побутових відходів; розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення; здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, що надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.

48. Організація здійснення управління міськими підприємствами інженерного господарства, що перебувають у комунальній власності міста, для забезпечення належного утримання та ефективної їх експлуатації з метою забезпечення відповідного рівня і якісного надання населенню послуг.

49. Підготовка програм та заходів щодо поліпшення водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води.

50. Забезпечення залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення.

51. Підготовка розрахунків і матеріалів на розгляд виконавчого комітету для встановлення норм втрат води у системах подачі та її розподілу і встановлення лімітів споживання води для всіх груп споживачів.

52. Підготовка документів для видачі дозволів на закриття вулиць для проведення ремонтних робіт.

53. Організація проведення робіт з будівництва, реконструкції об'єктів інженерного забезпечення за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах.

54. Забезпечення залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції і капітальному ремонті об'єктів інженерного забезпечення та транспортного обслуговування інфраструктури міста.

55. Залучення на договірних основах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у розвитку і реконструкції об'єктів транспортного обслуговування інфраструктури міста.

56. Організація і здійснення контролю за виконанням робіт зі встановлення та експлуатації світлофорних об'єктів, встановлення плоских дорожніх знаків у місті.
57. Надання пропозицій щодо реорганізації та вдосконалення транспортної інфраструктури, мереж транспорту і зв'язку міста.

58. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері зв'язку та телекомунікацій.

59. Підготовка та подання на розгляд виконавчого комітету проектів рішень про створення локальних мереж передачі даних і доступу до Інтернету, створення та модернізацію мереж кабельного телебачення.

60. Розгляд робочих проектів будівництва мереж стільникового зв'язку.

61. Внесення пропозицій щодо поточних і перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, титульних списків будов та проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження у встановленому порядку.

62. Координація роботи з приймання-передачі об'єктів відомчого житлового фонду у комунальну власність міста.

63. Проведення аналізу ліфтового господарства міста та впровадження нових, ефективних форм обслуговування у цій сфері, здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які залучені до технічної експлуатації та ремонту ліфтів і диспетчерських систем ліфтового господарства.

64. Координація роботи підприємств житлового господарства з питань водо-, теплопостачання та водовідведення.

65. Забезпечення комплексного впровадження заходів енергозбереження і ефективного використання енергоресурсів у житловому господарстві та інфраструктурі міста.

66. Формування обгрунтованих розрахунків щодо видатків з міського бюджету для забезпечення функціонування інженерних мереж, об'єктів житлового господарства та транспортного забезпечення.

67. Робота зі зверненнями громадян, установ, підприємств та організацій з питань інфраструктури і житлового господарства.

68. Координація діяльності місцевих органів, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони довкілля незалежно від форм власності і підпорядкування.

69. Організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження.

70. Участь в організації виконання екологічних програм.

71. Надання висновків про можливість видачі дозволів на знесення зелених насаджень, крім тих, що розміщені на заповідних територіях та на землях державного лісового фонду, відповідно до актів обстеження з нарахуванням комплексної плати за знищення та пошкодження зелених насаджень згідно з тарифом.

72. Здійснення контролю за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території міста.

73. Підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міста.

74. Подання пропозицій щодо ресурсозбереження, використання відходів і вторинної сировини.

75. Подання пропозицій міській раді щодо проведення екологічної експертизи об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення ради.

76. Подання пропозицій міській раді щодо проведення екологічного аудиту, на підставі рішення міської ради підготовка проектів договорів на проведення екологічного аудиту.

77. Розробка поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони довкілля і використання природних ресурсів.

78. Забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій і громадян про стан довкілля, захворюваності населення.

79. Організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян.

80. Подання пропозицій щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

81. Підготовка та подання у межах своєї компетенції пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення міста.

82. Розробка та подання міській раді на затвердження правил благоустрою міста.
83. Забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території міста.
84. Організація розробки та подання виконавчому комітету на затвердження локальних схем розміщення об'єктів благоустрою, у тому числі тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, для здійснення підприємницької діяльності; розгляд відповідних пропозицій юридичних і фізичних осіб.

85. Організація розробки та подання виконавчому комітету на затвердження проектів розміщення та архітектурних рішень об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції.

86. Забезпечення визначення графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміну проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою.

87. Участь у залученні на договірних засадах коштів та матеріально-технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

88. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.

89. Формування пропозицій єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури у системі існуючої забудови, подання міській раді та її виконавчому комітету пропозицій з питань поліпшення дизайну міського середовища.

90. Контроль за інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

91. Подання пропозицій щодо визначення у встановленому порядку розміру відшкодувань юридичними і фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля.

92. Участь у проведенні єдиної політики у місті щодо організації робіт з озеленення, підготовки та реалізації екологічних програм.

93. Надання висновку про згоду на розміщення нових або реконструйованих діючих об'єктів, діяльність яких може завдати шкоди довкіллю, системі питного водопостачання, водним об'єктам, об'єктам заповідного фонду.

94. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства України.

95. Організація озеленення, охорони та утримання зелених насаджень у місті.

96. Виконання інших делегованих відділу повноважень.


  1. Відділ містобудування та управління ресурсами


1. Забезпечення повідомлення через засоби масової інформації або на веб-сайті ради про початок розроблення відповідної містобудівної документації, а також про форми, місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації.

2. Забезпечення повідомлення через засоби масової інформації або на веб-сайті ради про місце розгляду відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, форми і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення.

3. Забезпечення оприлюднення через засоби масової інформації або на веб-сайті ради рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також роз'яснення їх змісту.

4. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів і вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд, що оточують місце будівництва.

5. Забезпечення у встановленому законодавством України порядку підготовки до розробки і подання на затвердження генерального плану міста.

6. Забезпечення розробки та подання на затвердження місцевих правил забудови, детальних планів, планів червоних ліній, проекту розподілу територій і містобудівних програм (на основі затвердженого генерального плану міста).

7. Визначення за необхідності організації-експерта та організація проведення експертизи детального плану, плану червоних ліній, проекту розподілу територій міста.

8. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації розробка проектів режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою зазначених територій.

9. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка висновків і пропозицій щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб. 
10. На основі затвердженої міською радою містобудівної документації підготовка обгрунтованих пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста.

11. Відповідно до планів червоних ліній визначення проектів технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.

12. Підготовка висновків щодо необхідності проектування та спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільчих пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв'язку та телекомунікацій тощо.

13. Організація ведення містобудівного кадастру міста, створення та ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.

14. Забезпечення організації та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів.

15. Організація здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форм власності у місцях, що зазнають впливу небезпечних природних та техногенних явищ і процесів.
16. Сприяння впровадженню у проектування та будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.

17. Сприяння у забезпеченні координації діяльності місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, у галузі охорони довкілля незалежно від форм власності і підпорядкування.
18. Організація розробки місцевих екологічних програм та подання їх у встановленому порядку на розгляд і затвердження.

19. Участь в організації виконання екологічних програм.

20. Підготовка висновків з питання про можливість надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення(за винятком об’єктів тваринного світу).

21. Підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо справляння плати за землю, викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади, організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель, вирішення інших питань відповідно до законодавства України.

22. Створення умов для раціонального та економічно обгрунтованого використання земель міста, здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста.
23. Організація проведення інвентаризації земель міста.

24. Підготовка проектів рішень міської ради щодо передачі у власність земельних ділянок, надання у користування земельних ділянок, погодження місця розташування та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок.

25. Участь в організації та проведенні земельних аукціонів і конкурсів.

26. Подання пропозицій щодо визначення стартової ціни земельної ділянки комунальної власності, що призначається для продажу на аукціоні.

27. На підставі рішення міської ради або рішень судів підготовка проектів договорів купівлі-продажу земельних ділянок, договорів оренди землі, договорів про земельні сервітути, договорів (угод) про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне землекористування.

28. Організація виконання землевпорядних робіт, розроблення та реалізація плану землеустрою.

29. Здійснення відповідно до законодавства України моніторингу земель, організація виконання заходів щодо відтворення та підвищення родючості грунтів.
30. Участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів будівництва та внесення пропозицій на розгляд міської ради щодо погодження місця їх розташування, викупу і вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, у тому числі на умовах оренди.

31. Подання пропозицій щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель, забезпечення дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

32. Подання пропозицій щодо розроблення землевпорядної документації, ціноутворення у сфері проектування, будівництва, експлуатації об'єктів і споруд.
33. Здійснення та погодження попереднього розгляду планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, внесення пропозицій щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.

34. Підготовка пропозицій щодо прийняття рішень виконавчим комітетом про скасування дозволів підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам - підприємцям на експлуатацію об'єктів сфери обслуговування населення, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства України.


  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
   2016 -> Рекомендована література
   2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
   2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
   2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
   2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
   2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
   2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
   2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограм а другого засідання першої сесії Прилуцької міської ради
Доброго дня, шановні присутні! Шановні депутати! Продовжуємо роботу першої сесії міської ради. Нагадую, що перше засідання першої...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт начальника управління культури І туризму Ніжинської міської ради Примаченка В. С. /І квартал 2015 року
Управління отримало 4 вхідних документи та підготувало 128 вихідних, підготовлено та прийнято рішення сесії Ніжинської міської ради,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДодаток №2 до рішення 2 сесії міської ради скликання від 27 листопада 2008 р.№446 Реєстр вулиць, провулків, проїздів, площ, проспектів
...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення 1 сесії Харківської міської ради скликання "Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України"
Харківської міської ради 5 скликання “Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України”
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограма вісімдесят дев'ятої сесії Прилуцької міської радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка