Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради


Відділ фінансової та економічної політики, контролю та аудитуСторінка3/4
Дата конвертації11.03.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Відділ фінансової та економічної політики, контролю та аудиту


1. Підготовка і внесення на розгляд виконавчого комітету та затвердження міською радою проектів програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.

2. Розроблення прогнозних основних показників розвитку економіки міста Винники.
3. Розроблення проектів галузевих програм у частині розвитку промисловості, підприємництва, торгівлі, сфери послуг, праці, інвестиційної діяльності до програм соціально-економічного розвитку міста Винники, звітів про хід і результати виконання цих програм.

4. Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку міста, ефективного використання природних, трудових, майнових і фінансових ресурсів.

5. Забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком міста.

6. Стратегічне планування та організація роботи щодо поліпшення основних економічних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів, зокрема:
1. Обсягів капіталовкладень у місто Винники.

2. Обсягів платежів до бюджетів різних рівнів, отриманих на території міста Винники.
3. Ефективності використання ресурсів міста (землі, майна, трудових ресурсів тощо).

4. Рівня розвитку підприємництва.

7. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств, визначення частки прибутку комунальних підприємств, що підлягає зарахуванню до міського бюджету міста Винники.

8. Подання пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним і культурним розвитком міста.

9. Реалізація тарифно-цінової політики через впровадження економічно обґрунтованих тарифів згідно з чинним законодавством України; здійснення відповідно до чинного законодавства України контролю за дотриманням цін і тарифів, затверджених органами місцевого самоврядування міста Винники.

10. Підготовка проектів рішень міської ради щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

11. Підготовка проектів рішень міської ради щодо надання відповідно до чинного законодавства України пільг з місцевих податків та зборів, плати за землю та інших доходів міського бюджету міста Винники, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

12. Здійснення координаційної роботи щодо забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету міста щодо місцевих податків та платежів.

14. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у міській раді та її виконавчих органах.

15. Здійснення попередньої перевірки та погодження проектно-кошторисної документації будівельних, ремонтно-будівельних, реставраційних та інших робіт для потреб міста, замовниками яких виступають виконавчі органи міської ради.

16. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень.

17. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста Винники.

18. Перевірка окремих питань діяльності підприємств, установ та організацій, якщо вони використовують кошти міського бюджету міста Винники або мають частку міської власності у своєму статутному фонді, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податків до міського бюджету або проводились дотаційні виплати з міського бюджету.

19. Перевірка достовірності складеної інвесторської кошторисної документації для визначення розміру інвестиційного внеску на розвиток соціальної інфраструктури міста та вартості основних фондів, що приймаються в експлуатацію.

20. Збирання, аналіз і систематизація інформації щодо економічної ситуації у місті, підготовка пропозицій щодо застосування новаторських підходів, реалізація складних інвестиційних проектів, що носять міжвідомчий характер.
21. Виконання згідно з окремим дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету повноважень, які стосуються компетенції інших структурних підрозділів міської ради і носять міжвідомчий характер.
22. Участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав.

23. Розробка проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції відділу.

24. Реалізація відповідно до Бюджетного кодексу України фінансової політики при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування.

25. Загальна організація роботи щодо складання проекту міського бюджету і забезпечення його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства України.

26. Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту міського бюджету міста Винники.

27. Подання до відповідних державних органів необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту міського бюджету міста Винники.

28. Подання на розгляд виконавчого комітету та міської ради проекту міського бюджету міста Винники.

29. Розгляд кошторисів і штатних розписів бюджетних установ та організацій і виконавчих органів міської ради, що фінансуються з міського бюджету.

30. Здійснення у встановленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.

31. Забезпечення використання коштів Державного бюджету України, передбачених для міського бюджету міста Винники.

32. Інформування про хід виконання міського бюджету міста Винники у поточному бюджетному періоді та підсумки виконання міського бюджету міста Винники за рік.

33. Погодження проектів розпорядчих документів виконавчих органів, пов'язаних зі складанням і виконанням міського бюджету міста Винники.

34. Контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань.

35. Забезпечення та реалізація фінансово-бюджетної політики на рівні міста.

36. Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету міста Винники.

37. Організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів міського бюджету та доходів, що надходять до Державного бюджету України.

38. Здійснення загального методичного керівництва, розробка вказівок і форм з питань складання проекту міського бюджету щодо доходів для структурних підрозділів міської ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу.
39. Витребування, одержання та узагальнення інформації від спеціалістів та відділів виконавчого комітету Винниківської міської ради, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів міського бюджету міста Винники.

40. Підготовка матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів міського бюджету міста Винники, здійснення моніторингу виконання міського бюджету міста Винники  за доходами.

41. Підготовка аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини міського бюджету, розробка пропозицій щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету міста.

42. Збір та узагальнення інформації про надходження місцевих податків та зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників.

43. Здійснення контролю за станом виконання бюджету розвитку бюджету міста, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збір та узагальнення відповідної інформації, у тому числі у розрізі платників.

44. Нагромадження та систематизація інформації про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів міського бюджету міста Винники.
45. Здійснення контролю за станом виконання надходжень до міського бюджету міста Винники від корпоративних прав, користування та розпорядження об'єктами інтелектуальної власності міста Винники.

46. Підготовка рішень міської ради щодо емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, підготовка відповідних рішень для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності. 

47. Ведення обліку закупівель, що здійснюють виконавчі органи міської ради; узагальнення інформації про заплановані закупівлі товарів, робіт та послуг і торги, що відбулися; підготовка квартальних звітів щодо здійснених закупівель, подання їх міському голові та спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг. 1. Заступник міського голови з питань міжнародного партнерства та гуманітарного розвитку.

  1. Відділ гуманітарної політики та соціального захисту.


1. Контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, на підприємствах, в установах та організаціях.

2. Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони праці; формування програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища; здійснення контролю за дотриманням вимог нормативних актів про охорону праці.

3. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів гуманітарного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.

4. Визначення потреб у закладах гуманітарного спрямування та подання пропозицій виконавчому комітету щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.

5. Контроль за збереженням існуючої мережі закладів гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності; організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази закладів, установ, організацій, що належать до комунальної власності.

6. Організація допомоги з дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах гуманітарного спрямування, що перебувають у комунальній власності, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

7. Створення умов державної атестації навчальних закладів комунальної форми власності (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
8. Закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності (крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), приватних та вечірних шкіл) території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

9. Вивчення потреби та внесення пропозицій виконавчому комітету про утворення навчальних закладів, про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці.

10. Забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

11. Контроль за дотриманням навчальними закладами всіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

12. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

13. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у навчальних закладах та установах освіти.

14. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у державних та комунальних навчальних закладах.

15. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

16. Допомога у впровадженні навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

17. Організація навчання обдарованих дітей; проведення у встановленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.

18. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

19. Надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вжиття заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

20. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед дітей у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу.

21. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

22. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

23. Допомога у створенні та функціонуванні психологічної служби у навчальних закладах.

24. Сприяння у здійсненні роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

25. Допомога в організації харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

26. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
27. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти.

28. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти у місті (не рідше ніж один раз на рік).

29. Забезпечення у межах наданих повноважень та наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у міських комунальних закладах охорони здоров'я.

30. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
31. Створення умов для всебічного розвитку культури у місті, сприяння відродженню традиційної народної творчості та заохочення розвитку сучасних культурних практик.

32. Сприяння подальшому розвитку культурної інфраструктури і культурного підприємництва, всебічна підтримка культурних індустрій та надання консультативних послуг для розвитку організацій сфери культури.

33. Всебічне налагодження процесу демократизації мистецтва, заохочення мешканців міста до участі у культурному житті та туристичній діяльності, сприяння волонтерській активності мешканців.

34. Надання підтримки культурній економіці міста, створення умов для розвитку культурного брендингу та культурних індустрій, сприяння капіталізації культурного сектору міста.

35. Розробка програми та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню міста на культурний осередок регіону, всебічна популяризація міської і регіональної культур на місцевому та регіональному рівнях.

36. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
37. Сприяння в організації у межах своїх повноважень проведення регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажу та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції.
38. Сприяння в організації у встановленому порядку конкурсів на проектування пам'ятників і монументів.

39. Внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проектів, площ, парків, скверів та інших міських об'єктів.

40. Порушення клопотань про нагородження відзнаками міського голови діячів культури та мистецтв, фізичної культури і спорту, діячів молодіжного руху.
41. Ініціювання створення при міській раді та забезпечення роботи постійно діючих робочих комісій з питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї.

42. Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм через проведення соціальної роботи зі сім'ями, дітьми і молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації.

43. Залучення громадськості до проведення роботи з сім'ями, дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

44. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.

45. Розробка та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді, сім'ї та спорту.

46. Забезпечення реалізації у межах своєї компетенції затверджених соціальних програм з питань молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури та спорту.

47. Сприяння діяльності молодіжних житлових комплексів і наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла і придбання товарів довготермінового користування, розвитку молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва.

48. Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій і залучення їх у встановленому порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок та молоді у межах міста.

49. Здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян залучення на договірних засадах коштів для вирішення питань соціальної підтримки сім'ї, жінок, дітей та молоді.

50. Здійснення заходів з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.

51. Підготовка і подання на розгляд стратегії розвитку міста у соціальній сфері, пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

52. Забезпечення реалізації державної політики у соціальній сфері міста.

53. Здійснення аналізу соціальних потреб мешканців міста.

54. Сприяння вдосконаленню форм соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками, недержавними організаціями, фондами, організаціями роботодавців, меценатами.
55. Підготовка пропозицій з питань фінансування соціальної сфери міста, надання їх для подальшого розгляду та включення до проекту міського бюджету.

56. Внесення пропозицій виконавчому комітету про встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.

57. Здійснення контролю за діяльністю комунальними закладами соціальної сфери, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

58. Вивчення стану матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально незахищених громадян, у тому числі інвалідів, подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету і міської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних центрів, спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського харчування, медичних закладів, соціальних центрів та установ, комунальних підприємств для соціального обслуговування цих категорій громадян.

59. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства України у розвитку всіх видів соціального захисту, розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреб та формування замовлення на кадри для цих установ, укладання угод на підготовку фахівців, участь в організації роботи з вдосконалення кваліфікації кадрів.

60. Здійснення обліку розташованих на території міста установ соціальної сфери незалежно від форм власності та місцевих доброчинних організацій і фондів, інших неприбуткових організацій, які діють у соціальній сфері.

61. Сприяння роботі наукових установ, організацій, об'єднань, асоціацій, інших неприбуткових організацій, які діють у сфері соціального захисту.

62. Сприяння поліпшенню матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку.

63. Сприяння реінтеграції бездомних громадян.

64. Сприяння у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них.

65. Розроблення і винесення на розгляд самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів.

66. Організація виховної роботи у навчальних закладах і за місцем проживання дітей, зокрема у запобіганні вчинення ними правопорушень.

67. Подання пропозицій про створення спеціальних установ для дітей; здійснення оперативного контролю за функціонуванням існуючої мережі установ для дітей.

68. Визначення потреби у створенні та функціонуванні спеціальних установ для дітей на відповідній території та подання у встановленому порядку пропозицій щодо їх утворення.

69. Підготовка укладення у встановленому порядку угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями.

70. Вжиття заходів щодо своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство у сім'ї або існує загроза його вчинення.

71. Ведення загального обліку дітей, щодо яких вчинено насильство у сім'ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, у яких діти зазнали насильства.
72. Надання необхідної допомоги дитині, яка зазнала насильства у сім'ї, а у разі загрози його вчинення  вжиття заходів з попередження насильства щодо дитини.
73. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.
74. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у гуманітарній сфері, а саме:

1. Суми коштів, виділених на одну особу віком до 18 років.

2. Суми коштів, виділених на одну людину похилого віку та соціально незахищених осіб.

3. Якості медичного забезпечення громадян.

75. Здійснення заходів для створення умов для самоосвіти, наповнення шкільних бібліотек.

76. Здійснення заходів для міжнародного співробітництва у сфері освіти.


  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
   2016 -> Рекомендована література
   2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
   2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
   2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
   2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
   2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
   2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
   2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограм а другого засідання першої сесії Прилуцької міської ради
Доброго дня, шановні присутні! Шановні депутати! Продовжуємо роботу першої сесії міської ради. Нагадую, що перше засідання першої...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт начальника управління культури І туризму Ніжинської міської ради Примаченка В. С. /І квартал 2015 року
Управління отримало 4 вхідних документи та підготувало 128 вихідних, підготовлено та прийнято рішення сесії Ніжинської міської ради,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДодаток №2 до рішення 2 сесії міської ради скликання від 27 листопада 2008 р.№446 Реєстр вулиць, провулків, проїздів, площ, проспектів
...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення 1 сесії Харківської міської ради скликання "Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України"
Харківської міської ради 5 скликання “Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України”
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограма вісімдесят дев'ятої сесії Прилуцької міської радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка