Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради


Відділ міжнародного партнерства та інвестиційних програмСторінка4/4
Дата конвертації11.03.2018
Розмір0,65 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Відділ міжнародного партнерства та інвестиційних програм.


1. Реалізація державної інвестиційної політики та інвестиційної політики органів місцевого самоврядування у межах міста.

2. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою створення додаткових робочих місць, посилення конкуренції у сфері виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), забезпечення сталого економічного росту. 

3. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів.
4. Забезпечення проведення визначеної інвестиційної діяльності на території міста, координація діяльності виконавчих органів міської ради у частині створення умов для залучення в економіку міста та належного функціонування іноземних і внутрішніх інвестицій.

5. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

6. Підготовка укладення та забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг.

7. Розробка системи моніторингу споживання та контроль за ефективністю використання енергоресурсів у закладах освіти, охорони здоров’я, культури.

8. Участь у формуванні професійних управлінських механізмів у ділянці споживання енергоносіїв.

9. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам установ та організацій соціальної сфери, які знаходяться на території міста, незалежно від форм власності.

10. Підготовка пропозицій щодо укладання угод з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у соціальній сфері.

11. Залучення коштів, одержаних від благодійних та громадських організацій, інших суб’єктів господарювання та фізичних осіб для забезпечення завдань щодо проведення заходів міжнародного, місцевого і регіонального значення.

12. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв'язання проблем розвитку культури, організації відпочинку та дозвілля мешканців і гостей міста.

13. Розробка зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна.

14. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.

15. Забезпечення проведення у місті Винники єдиної політики у сфері співробітництва міста із зарубіжними містами-побратимами, містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та гуманітарне співробітництво.

16. Забезпечує зовнішні контакти міста — організовує співпрацю міста в рамках партнерських угод з закордонними містами та в рамках приналежності міста до міжнародних об’єднань та організацій.

15. Організація співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.
16. Організація співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

17. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких виступає Винниківська міська рада.

18. Розробка та впровадження концепції промоції міста Винники в Україні та за кордоном. 

19. Популяризація міста, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції міста Винники.

20. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

21. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.
22. Видання промоційної літератури, спрямованої на поширення знань про місто Винники, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

23. Підготовка і координація дій для участі та представництва міста Винники у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.

24. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Винниківської міської ради.

25. Розробка та впровадження системи міської інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо).

26. Розроблення проектів галузевих програм у частині розвитку промисловості, підприємництва, торгівлі, сфери послуг, праці, інвестиційної діяльності до програм соціально-економічного розвитку міста, звітів про хід і результати виконання цих програм.

27. За дорученням міського голови відділ представляє інтереси виконавчого органу Винниківської міської ради у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.

28. Відділ здійснює контакти із засобами масової інформації з метою своєчасного інформування української та зарубіжної громадськості про міжнародні зв’язки міста Винники; виконує відповідно до законодавства інші завдання та доручення міського голови щодо питань міжнародних зв’язків.

29. Планує, координує та забезпечує участь представників міста у міжнародних семінарах, конференціях, ярмарках і культурно-мистецьких проектах.

30. Проводить систематизацію та аналіз міжнародних зв’язків, які здійснюються міською радою, її виконавчими органами та комунальними підприємствами.

31. Забезпечує співпрацю з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.

32. Готує біографічні довідки про іноземних дипломатів та інформацію про двосторонні стосунки між Україною та державою, яку вони  представляють.

33. Бере участь у веденні протоколів зустрічей із закордонними делегаціями.

34. Бере участь в організації прийомів офіційних делегацій із зарубіжних країн.

35. Готує проекти програм перебування офіційних делегацій та розробляє кошторис витрат для прийому делегацій.

36. Готує проекти угод, договорів, меморандумів про встановлення або відновлення дружніх відносин та співробітництва із зарубіжними містами, здійснює організаційну роботу щодо їх підписання.

37. Проводить переклади під час офіційних зустрічей; зарубіжного листування та його облік.

38. Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади та господарськими організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.

39. Забезпечує накопичення та архівування інформації про проекти, реалізовані в рамках партнерства міст або в результаті участі міста в міжнародних програмах.

40. У межах своєї компетенції бере участь у розробці та забезпеченні реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

41. Забезпечує розміщення інформації про міжнародну діяльність міста Винники на інтернет-сторінці міської ради.

42. Забезпечує прозорість та відкритість в діяльності органів місцевого самоврядування міста, висвітлення питань роботи міської ради, виконавчого комітету та міського голови, їх позиції з актуальних питань перед територіальною громадою міста; експертне, аналітичне та організаційне забезпечення впровадження інформаційної політики міської ради.

43. Сприяє здійсненню зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи ради, виконавчого комітету та міського голови; висвітленню позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші документи; забезпечує запитів представників ЗМІ щодо надання коментарів.

44. Розробляє та впроваджує концепцію промоції міста в Україні та за кордоном.

45. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.

46. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.

47. Підготовка і координація дій для участі та представництва міста у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.

48. Підготовка заходів, спрямованих на забезпечення збалансованого зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста; прогнозування основних показників розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної політики міста.

49. Підготовка необхідних показників і пропозицій до програм зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста; відстеження основних показників зовнішньоекономічного та інвестиційного розвитку міста; підготовка аналізу виконання програм зовнішньоекономічного розвитку та інвестиційних програм міста.

50. Розробка умов залучення в економіку міста іноземних та внутрішніх інвестицій; сприяння суб'єктам підприємництва міста у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств;Підготовка висновків і пропозицій для міської ради, виконавчого комітету, міського голови щодо необхідності розгляду та вирішення питань стратегічного спрямування, які дозволять у більш віддаленій перспективі забезпечити сталий розвиток у соціально-економічній та іншій сферах; супроводження цієї діяльності.


Секретар ради І. Жуковський
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограм а другого засідання першої сесії Прилуцької міської ради
Доброго дня, шановні присутні! Шановні депутати! Продовжуємо роботу першої сесії міської ради. Нагадую, що перше засідання першої...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт начальника управління культури І туризму Ніжинської міської ради Примаченка В. С. /І квартал 2015 року
Управління отримало 4 вхідних документи та підготувало 128 вихідних, підготовлено та прийнято рішення сесії Ніжинської міської ради,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДодаток №2 до рішення 2 сесії міської ради скликання від 27 листопада 2008 р.№446 Реєстр вулиць, провулків, проїздів, площ, проспектів
...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14

Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconРішення 1 сесії Харківської міської ради скликання "Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України"
Харківської міської ради 5 скликання “Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України”
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення №71 1 сесії Винниківської міської ради iconСтенограма вісімдесят дев'ятої сесії Прилуцької міської радиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка