Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14Сторінка3/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір5,24 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень–листопад 2009р. був збитковим і становив 55,7 млн.грн.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 55,8%, отримано 168,6 млн.грн. прибутку, що на 4,7% менше, ніж за січень–листопад 2008р. Основна його частина сформована в промисловості (34,2%), торгівлі, включаючи ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (33,1%), на підприємствах, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг (21,2%).

Промисловий сектор потребує інвестицій для модернізації основного виробництва, запровадження нових технологій, розширення асортименту конкурентоздатної продукції, повного використання виробничих потужностей та пошуків нових ринків збуту.Завдання та заходи на 2010 рік:

 • ефективне використання промислового потенціалу;

 • здійснення заходів щодо стимулювання інвестиційних процесів;

 • забезпечення сталого зростання обсягів виробництва;

 • впровадження у виробництво конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності;

 • розширення ринку збуту товарів підприємств міста та виведення на міжнародний ринок місцевого виробника.

Очікувані результати:

 • підвищення ефективності використання промислового потенціалу;

 • освоєння нових видів продукції;

 • збереження існуючих та створення нових робочих місць;

 • зменшення залишків готової продукції на складах;

 • ліквідація заборгованості до бюджету та з виплати заробітної плати.

Будівництво:

У 2009 році будівельними організаціями м. Тернополя виконано будівельних робіт на суму 417,5 млн.грн., або 81,9 % загальнообласного обсягу. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяги будівельних робіт зменшилися на 42,0%.

У будівництво житла вкладено 388,5 млн.грн., при цьому на 84,4% житлове будівництво інвестувалось на за рахунок коштів населення на будівництво власних квартир.

З об’єктивних причин (призупинення кредитування сфери житлового будівництва, не виділення в достатньому обсязі централізованих капітальних вкладень з державного бюджету, зменшення попиту через зростання вартості іпотечного кредитування) будівництво житла в місті скоротилося.

Так, у 2009 році за рахунок усіх джерел фінансування збудовано 33 житлових будинки загальною площею 115198 м.кв, що становить 88,4% до аналогічного показника минулого року, і 78,7% загальнообласного обсягу.

У місті введено в експлуатацію 1482 квартири. Середній розмір квартири становить 77,7 м.кв. загальної площі. У розрахунку на 1000 осіб населення обласного центру за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію 530,0 м.кв загальної площі житла.

Відповідно до прогнозних показників на 2010 рік загальна сума інвестицій в будівництво житла за рахунок всіх джерел фінансування складе 350,0 млн.грн. Будівництво житла буде здійснюватись за рахунок дольової участі забудовників та індивідуального будівництва.

У сфері будівництва та регулювання земельних відносин ведеться постійний контроль за здійсненням забудови міста відповідно до затвердженої містобудівної документації з метою дотриманням земельного, містобудівного законодавства, Генерального плану забудови міста.

Спільно з Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст „Діпромісто” закінчено роботу над Генеральним планом м. Тернополя, що на даний час проходить експертизу і після обговорення громадою міста буде внесений на розгляд сесії міської ради.

Впроваджуються прийняті міською радою “Правила використання та забудови територій м. Тернополя”. На підставі зонування, викладеного у Правилах, відповідно до Закону України “Про планування і забудову територій” готуються комплексні висновки до рішень виконавчого комітету, міської ради та пропозиції про включення земельних ділянок для їх надання на конкурентних засадах.Завдання та заходи на 2010 рік:

 • забезпечення введення в експлуатацію об’єктів житла, будівельна готовність яких складається понад 80 %;

 • продовження будівництва розпочатих об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури міста;

 • розбудова та модернізація туристичної, транспортної, спортивної інфраструктури міста та тренувальної бази в ході підготовки для проведення Євро-2012;

 • сприяння спрощенню на місцевому рівні дозвільних процедур у будівництві.

Очікувані результати :

 • завершення будівництва та реконструкція в 2010 році за рахунок коштів з державного та місцевого бюджетів об’єктів соціально-культурного призначення міста (в т.ч. міський пологовий будинок на базі міської лікарні №3, загальноосвітні школи №2, №25, загальноосвітня школа №24 (школа майбутнього), міський стадіон та інші);

 • реконструкція інженерної інфраструктури міста (водопровідно-насосна станція третього підйому по вул.15 Квітня, напірно-самопливний колектор від камери „А” до очисних споруд (вул.Довженка до вул.Об’їзної);

 • реконструкція фасадів центральної частини міста та впорядкування прилеглих територій (за рахунок власних коштів підприємств);

 • введення в експлуатацію 86,4 тис.м.кв. загальної площі житла всіх джерел фінансування;

 • поліпшення умов проживання мешканців м. Тернополя

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

Сфера іноземного інвестування знаходиться в прямій залежності від загальних макроекономічних тенденцій української економіки, а також політичного середовища, інвестиційної, податкової та інформаційної політики. Відтак, багато інвесторів змушені переглядати і коригувати власні інвестиційні проекти з врахуванням впливу цих факторів.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених на 01.10.2009р. склав 23673,9 тис.дол., що на 3,9% більше обсягів інвестицій на початок 2009р. і в розрахунку на одну особу становить 109,0 дол. та складає 40,4% загально обласного обсягу.

За прогнозними розрахунками обсяг прямих іноземних інвестицій у 2010 році досягне 25200,0 тис.дол. або 105,0% до очікуваного у 2009 році.

У січні-вересні 2009р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 380,1тис.дол. США прямих інвестицій (у січні-вересні 2008р. –1015,7 тис.дол.).

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу з урахуванням його переоцінки, втрат курсової різниці склав 879,1 тис.дол.

У січні-вересні 2009р. зріс капітал нерезидентів з Естонії (на 605,9 тис.дол.), Польщі (137,1тис.дол.), Угорщини (64,3 тис.дол.), Німеччини (44,4 тис.дол.), Італії (18,6 тис.дол.).

Приріст обсягів іноземних інвестицій спостерігався на підприємствах у сфері транспорту та зв'язку – на 660,3 тис.дол., будівництва – на 107,6 тис.дол.

Інвестиції надійшли з 17 країн світу. До п'ятірки основних країн - інвесторів, на які припадає 81,7% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Естонія – 7014,5 тис.дол., Австралія - 4500,0 тис. дол., Польща –4492,9 тис.дол., Бельгія – 2075,3 тис.дол. та Німеччина – 1263,0 тис.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено – 8709,2 тис.дол. (36,8% загального обсягу прямих інвестицій), у т. ч. переробної – 8706,7 тис.дол., добувної - 2,5 тис.дол. Серед підприємств переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у підприємства з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4530,5 тис.дол.), машинобудування (2073,8 тис.дол.), легкої промисловості (1177,9 тис.дол.).

На підприємствах транспорту та зв'язку акумульовано 11209,1 тис.дол. (47,3% загального обсягу прямих інвестицій).

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітували 52 підприємства.

Суттєва девальвація гривні, падіння попиту на зовнішніх ринках збуту продукції, відсутність доступних кредитних ресурсів та зниження платоспроможного попиту зумовили значне скорочення зовнішньоторговельної активності підприємств міста.

Обсяг експорту товарів по м.Тернополю в січні-листопаді 2009р. становив 25,0 млн..дол, США і зменшився порівняно з січнем-листопадом 2008 року на 50,0%, в загальному обсязі області становив 21,4%.

Обсяг імпорту за січень-листопад 2009р. становив 64,4 млн.дол.США і зменшився на 63,0% проти січня-листопада 2008 року, в загальному обсязі області становив 40,2%.

Відємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 39,4 млн.дол.США.

З метою забезпечення формування привабливого інвестиційного іміджу здійснюється аналіз зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності промислових підприємств міста, поновлюється реєстр спільних підприємств за участю іноземних інвесторів.

У розвиток економіки міста підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 407,6 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (90,3%) займають інвестиції в основний капітал, обсяг яких до січня-вересня 2008р. становив 41,6%. Таким чином, на одну особу населення міста припадає 1875,8грн. капіталовкладень.

Очікується, що з врахуванням впливу світової фінансової кризи тенденція зростання обсягів зовнішньої торгівлі за абсолютними показниками буде позитивною, однак уповільняться темпи росту.

За прогнозом на 2010 рік обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування сягне 1090,8 млн.грн., що на 1,0% більше, ніж очікується за підсумками 2009 року.

Інвестиційний імідж регіону формується під впливом багатьох факторів і відображає найбільш характерні риси інвестиційного клімату території.

Для вирішення проблеми подальшого ефективного сприяння зовнішньоекономічній діяльності необхідним буде вироблення механізму стратегічного розвитку інвестиційної діяльності, розширення зовнішньої торгівлі.Завдання та заходи на 2010 рік:

 • сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста;

 • укладення інвестиційних угод на будівництво (реконструкцію) об’єктів виробничого та невиробничого (соціального, комерційного та ін.) призначення.

Очікувані результати :

 • збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста (в т.ч. капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування - в сумі 1225,0 млн.грн., загального обсягу прямих іноземних інвестицій - до 25,2 млн.дол.США);

 • поліпшення роботи з промоції інвестиційного потенціалу міста.

Торгівля і побутове обслуговування

У Тернополі функціонує розгалужена мережа закладів сфери торгівельного та побутового обслуговування населення, яка включає понад 1400 об’єктів. Зокрема, у 2009році було відкрито 79 нових магазинів, 14 закладів сфери ресторанного господарства, 34 заклади сфери побутового обслуговування, що сприяло створенню нових робочих місць та забезпеченню задоволення потреб споживачів у різного роду товарах та послугах.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2009 рік по м. Тернополю склав 2155,6 млн. грн.. (розрахунково), що на 7,0 % більше ніж за попередній рік.

Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу населення міста за 2009 рік становить 9916,1 гривень.

З метою якнайширшого задоволення потреб мешканців налагоджується співпраці між місцевими реалізаторами і товаровиробниками, збільшується асортимент та покращується якість товарів місцевого виробництва.

За підсумками січня-листопада 2009 року обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) госпрозрахунковими підприємствами міста склав 930,1 млн.грн. і збільшився проти відповідного попереднього періоду в діючих цінах на 8,2%.

У середньому за січень-листопад 2009р. один мешканець міста одержав різноманітних послуг на 4280,3 грн.

Прогнозується, що у 2010 році роздрібний товарооборот зросте на 10,0 % і становитиме 2371,16 млн.грн.

У сфері торгівлі та побуту спостерігаються нові тенденції розвитку галузі:


 • зростання товарообороту та покращення його структури;

 • зростання конкурентоспроможності закладів торгівлі та побуту;

 • ріст кількості крупно-масштабних сучасних підприємств торгівлі;

 • покращення торгівельного та побутового обслуговування населення;

 • виникнення і розповсюдження нових магазинних форматів (гіпермаркетів, супермаркетів, дрібнооптових магазинів, магазинів “біля будинку”, гастрономів і супермаркетів преміального класу);

 • перехід від позамагазинних форм роздрібної торгівлі у нові магазинні формати та ін.

Завдання та заходи на 2010 рік:

 • інтенсивне формування якісної торговельної інфраструктури за рахунок розширення мережі сучасних торгових закладів, закладів ресторанного господарства;

 • поступове перетворення ринків у сучасні торговельні комплекси, створення на них необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

 • здійснення заходів з метою надання торговельному процесу більшої цивілізованості та привабливості;

 • вжиття заходів щодо запобігання надходженню на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів;

 • відновлення функцій гуртової торгівлі, покладення на неї завдань формування товарних запасів;

 • створення умов для скорочення тіньового сектору у сфері побутового обслуговування;

 • підвищення кваліфікації спеціалістів, керівних спеціалістів та фахівців сфери побутових послуг.

Очікувані результати :

 • розвиток внутрішнього споживчого ринку;

 • відкриття нових закладів торгівлі, закладів громадського харчування та побутового обслуговування;

 • ліквідація стихійної торгівлі;

 • підвищення рівня культури торговельного та побутового обслуговування;

 • зростання обсягу товарообороту та обсягу реалізованих послуг населенню.

Житлово-комунальне господарство

Житловий фонд

У місті експлуатується 1117 житлових будинків комунальної власності та житлово-будівельних кооперативів. Їх загальна площа складає 3,12 млн. кв. м.

Майже все житло обладнано електро-, газо-, водопостачанням та водовідведенням, 98,6% - гарячим водопостачанням, 96,7% - центральним опаленням.

Протягом 2009 року виконано ремонт 42,7 тис. кв. м. покрівель; 1115 м/п водостічних труб, 971 м.п. жолобів і звісів, відремонтовано 628 вхідних дверей, замінено 1870 м/п водопровідних труб, 162 балконних плит та дашків, проведено профілактичний ремонт систем холодного водопостачання у 949 будинках, здійснено інші роботи поточного характеру.

Прийнято в комунальну власність гуртожитки ВАТ "Сервіс Тернопілля" по вул. Текстильна, 34а, державного галузевого територіального об'єднання "Львівська залізниця" по вул. Вояків дивізії "Галичина", 18, будинок ВАТ "Цукровий завод "Поділля" за адресою вул. Ярмуша, 4а. Рішенням міської ради погоджено прийняття в комунальну власність гуртожитку Локомотивного депо ст. Тернопіль за адресою вул. Транспортна, 14.

Теплопостачання

Теплове господарство міста складається з 40 котелень, 49 бойлерних і центральних теплових пунктів, які перебувають у комунальній власності міста.

Теплове господарство своєчасно та повністю було підготовлено до роботи в опалювальному сезоні 2009-2010 рр., який розпочався 14.10.2009р.

З метою підготовки теплового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років КП ”Тернопільміськтеплокомуненерго” проведено заміну 3184 п.м. теплових мереж, виконано профілактичний ремонт внутрішньобудинкових мереж у 721 житловому будинку, промивку систем опалення - у 32 будинках, а також відновлено 1048 кв.м асфальтового покриття в місцях, де виконувались роботи по ремонту ділянок тепломереж.

Гаряче водопостачання споживачам міста здійснюється відповідно до затвердженого графіку.

Водопостачання та водовідведення

Водопровідно-каналізаційне господарство міста складається з 2 водозаборів, 30 водозабірних свердловин, 4 водопровідних, 6 каналізаційних насосних станцій та каналізаційних очисних споруд.

Забезпечення споживачів питною водою у місті здійснюється цілодобово.

У 2009 році КП «Тернопільводоканал» виконано роботи, які дозволили покращити якість та надійність водопостачання і водовідведення, зменшити експлуатаційні витрати та енергоспоживання підприємства.

У зв’язку з відсутністю значних обсягів фінансування, передбачених Програмою реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста Тернополя на 2009 р., серед не виконаних робіт залишилися:

- диспетчеризація управління водазоборами Тернопільський та Верхньо-Івачівський,

- будівництво станції знезалізнення водозабору Верхньо-Івачівського водозабору,

- заміна окремих ділянок водогонів від Верхньо-Івачівського водозабору до міста,

- проектування нового водозабору,

- заміна насосного обладнання та встановлення автоматичної системи управління на КНС №7 та № 9.Екологія

Відповідно до розробленої Програми озеленення міста Тернополя на 2008-2010 рр., виконуються роботи з висадження декоративних багаторічних зелених насаджень на території міста.

В рамках Програми озеленення міста силами підприємств, що обслуговують житловий фонд міста, ВАТ «Зелене господарство», ДП «Озеленення» постійно виконуються роботи з утримання в належному стані зелених насаджень, також здійснюється постійний контроль за використанням і відтворенням зелених насаджень.

Організована робота комісії з виявлення стихійних сміттєзвалищ та контролю за їх ліквідацією.

Відомчий контроль за якістю питної води на виходах водозаборів проводиться хіміко-бактеріологічною лабораторією КП «Тернопільводоканал» безперервно.

Основним водозабором є Верхньо–Івачівський, центральна частина міста забезпечується водою від Білецького водозабору, джерелами резервного водопостачання населення міста є колонки - качалки.

За якісними показниками вода перелічених джерел відповідає вимогам державних санітарних норм (за винятком вмісту заліза).

В другому поясі водоохоронної зони Верхньо-Івачівського водозабору розміщене Малашівське сміттєзвалище, котре є потенційним джерелом забруднення підземних вод. З метою контролю за якісним станом підземних вод ВАТ «Тернопільводпроект» спільно з Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області виконуються роботи з моніторингу впливу Малашівського сміттєзвалища на Верхньо-Івачівський водозабір. Система контролю здійснюється шляхом періодичного відбору проб води з наглядових свердловин і колодязів у районі впливу сміттєзвалища на території населених пунктів Верхній Івачів та Малашівці.

Перевищень радіоактивного забруднення не виявлено, рівень кислотності атмосферних опадів також в межах норми.

У м. Тернополі здійснюється постійний контроль за процесом видалення відходів. При цьому, ситуація, що склалася, обумовлена відсутністю паспортизованого сміттєзвалища та полігону промислових відходів. Так, промислові відходи складуються на спеціально облаштованих майданчиках підприємств.

На постійному контролі є питання укладення угод на видалення відходів з підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста.

Шляхово-мостове господарство м. Тернополя:


Найменування показників

Кількість

шт.


Протяжність

км.


Площа

тис.кв.м


Вулично - дорожня мережа


Всього міські вулиці і дороги, в т.ч.

248

209,0

2250

з асфальтобетонним покриттям
185,8

2100

бруківка
3,3

21,0

з щебеневим покриттям
19,9

120,0

міські вулиці і дороги, включені в перелік

державного значення5

16,4

273,9

Штучні споруди


Шляхопроводи

9

1794

35627

Автомобільні мости

6

140,4

3416

Пішохідні мости

2

242,2

727

Підпірні стінки2212

Мережа дощової каналізації
32500
З метою забезпечення належного експлуатаційного стану об’єктів благоустрою комунального майна міста у 2009 році виконано і профінансовано роботи:

- утримання шляхово-мостового господарства – на суму 12,4 млн. грн. (профінансовано – 11,7млн. грн.)

- утримання і ремонт мережі вуличного освітлення – на суму 2,3 млн.грн., в т.ч. використано електроенергії – 0,5 млн. грн. (профінансовано – 2,3 млн. грн.);

- утримання і ремонт зелених насаджень – на суму 1,1 млн.грн. (профінансовано – 1,1 млн.грн.)Поточний ремонт міських вулиць і доріг.

Основною проблемою руйнування дорожнього покриття вулиць міста є тривалий термін його експлуатації, різко зростаюча інтенсивність руху транспорту, що спричиняє великі навантаження на дорожній одяг, недостатнє забезпечення вулиць мережею дощової каналізації, фізичне старіння інженерних мереж (водопроводу, каналізації, тепломереж), що приводить до руйнування доріг при аварійних ситуаціях.

У зв’язку з обмеженими коштами міського бюджету виконати роботи в повному обсязі немає можливості. Основна увага приділяється вулицям з інтенсивним рухом громадського транспорту (ліквідація глибоких вибоїн).

Станом на 01.01.2010р. комунальними підприємствами міста виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн асфальтобетонного покриття проїзних частин площею 47,58 тис.м2, виконано і профінансовано робіт на суму 6,3 млн. грн..Капітальний ремонт міських вулиць і доріг:

капітальний ремонт дороги по вул. Б. Хмельницького – заміна верхнього шару дорожнього одягу на ділянці від вул. Руської до вул. В. Чорновола (довжина ділянки вулиці – 317 м, вартість усіх виконаних робіт - 448,55 тис. грн.;

капітальний ремонт світлофорного регулювання руху на перехресті вулиці Руської-бульв. Т. Шевченка (вартість виконаних робіт - 219,37 тис. грн.);

капітальний ремонт дороги по вул. 15 Квітня - підготовчі роботи (вартість виконаних робіт - 280,64 тис. грн.);

капітальний ремонт вул.Гетьмана Сагайдачного (899,91 тис.грн.);

капітальний ремонт вул. Митрополита А. Шептицького (від вул. Живова до заїзду у Тернопільський міський ринок) –292,60 тис. грн.;

капітальний ремонт – заміна покриття тротуару пішохідної доріжки ФЕМ по вул. Грушевського (235,92 тис. грн.);

капітальний ремонт – заміна покриття тротуару ФЕМ по бульв. Т. Шевченка,23 (37,17тис. грн.);

капітальний ремонт – заміна бордюрів на Майдані Волі,2,4 - (14,37 тис. грн.)

влаштування велопарковок (15 шт.) - 20,73 тис. грн.Утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху. З метою забезпечення безпеки руху на транспортних розв’язках та перехрестях вулиць проведено ремонт та обслуговування світлофорних об’єктів (47 шт.), замінено електроламп – (1810 шт.), встановлено дорожніх знаків (616 шт.), проведено ремонт та заміну турнікетного загородження (знищеного в наслідок ДТП) – 196 м. п.

Виконано та профінансовано робіт на суму 647,32 тис. грн., в т.ч. оплата за використану електроенергію – 131,55 тис. грн.

З метою забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів нанесено 108,9 км горизонтальної дорожньої розмітки (виконано робіт на суму 291,53 тис. грн., які повністю профінансовано).

Капітальний ремонт житлового фонду - виконано робіт на суму 1542,08 тис.грн.

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2009р. №307 ”Про проведення в місті двомісячника благоустрою” з метою економії бюджетних коштів до виконання робіт з благоустрою територій міста залучаються підприємства, організації, суб’єкти господарської діяльності споруди яких розташовані в смузі відводу вулиць міста, яким у 2009р. надано відповідні приписи для виконання даних робіт.

Станом на 01.01.2010р. суб’єктами господарської діяльності, споруди яких розташовані в смузі відводу вулиць міста виконано роботи з мощення тротуарів та прилеглої території загальною площею 12,1 тис. м2 (2057,0 тис. грн.).

Благоустрій

Житлово-експлуатаційними підприємствами проводились роботи з приведення в належний санітарно-технічний стан прибудинкових територій, дворів, обладнання спортивних і дитячих майданчиків, з упорядкування зелених зон, ремонту зелених насаджень (обрізка гілля, формування крон), очищення від сміття горищ та підвалів житлових будинків.

Виконано роботи з впорядкування прилеглої до сміттєзвалища території з ліквідацією стихійних звалищ відходів, висаджено захисну зелену смугу із 3600 шт. дерев та 50 кущів, а згодом виконано роботи з часткового засипання ділянки відпрацьованої технологічної карти сміттєзвалища висівками..

Станом на 01.01.2010 р. на виконання робіт з утримання територій міських кладовищ використано кошти в сумі 410,7 тис.грн., на завершення робіт з планування території кладовища на вул. Микулинецькій під здійснення нових поховань – 50 тис.грн., а на поточний ремонт вхідної брами зі сторони вул.Микулинецької – 9,8 тис.грн.

В звітному році виготовлено та встановлено по місту 58 лавок для відпочинку.

Згідно з розпоряджень голови Тернопільської обласної державної адміністрації на території Миролюбівської сільської ради Тернопільського району зарезервовано земельну ділянку, що обліковується за Львівською дистанцією водопостачання, площею 6га, для будівництва сміттєпереробного заводу та тимчасового складування побутових відходів з використанням технології пресування у тюки, вкриті герметичною оболонкою.

Оскільки, для будівництва вказаних об'єктів необхідний відповідний термін, що не вирішує сьогоденної проблеми з врегулювання питання у сфері поводження з відходами в м.Тернополі, опрацьовується питання щодо отримання дозволу ОДА на нагальне використання частини зазначеної земельної ділянки на території Миролюбівської сільської ради, площею 0,9га, для тимчасового захоронення твердих побутових відходів.

У 2010 році планується працювати у наступних напрямках: • будівництво малих архітектурних форм для зберігання відходів, забезпечення 100 % заміни контейнерів відкритого типу - на закритий;

 • залучення інвестицій, бюджетного фінансування у 2010-2011рр. для будівництва комплексу виробництв з сортування, переробки та утилізації ТПВ в м.Тернополі, (надалі це забезпечить можливість захоронення на сміттєзвалищі виключно інертних відходів, що не створюють небезпеки довкіллю);

 • фінансування робіт з влаштування нового полігону для захоронення неліквідних відходів;

 • проведення рекультивації сміттєзвалища в с.Малашівці;

 • введення в експлуатацію центру стерилізації та тимчасового утримання бездомних тварин;

 • виділення земельної ділянки під влаштування нового міського кладовища та виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації;

 • забезпечення належної оснащеності підприємств для повноцінного функціонування та утримання міських об'єктів благоустрою (шляхово-мостове господарство, озеленення, освітлення вулиць, ритуальна служба, утримання міських кладовищ, санітарна очистка, тощо), орієнтовно потрібно 41,9 млн.грн.

Завдання та заходи на 2010 рік:

 • запровадження на державному рівні спеціального (пільгового) порядку нарахування податків на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

 • підвищення престижності підприємств житлово-комунальної галузі шляхом призначення пільг для працівників житлово-комунальної сфери;

 • вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг, шляхом залучення мешканців до управління житловим фондом, вдосконалення побудинкового та поквартирного обліку;

 • технічне переоснащення та заміна зношених основних фондів підприємств житлово-комунального господарства;

 • забезпечення ефективного управління житловими будинками, створення органів самоорганізації населення;

 • створення ефективної системи поводження з побутовими відходами;

 • розвиток та реконструкція централізованих систем водо, теплопостачання та водовідведення;

 • розвиток сфери благоустрою;

 • впровадження енергозберігаючих технологій;

 • створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

 • розширення площ міських кладовищ для поховання громадян;

 • оновлення технічного парку спеціалізованих комунальних підприємств шляхово-мостового господарства;

 • виконання робіт по недопущенню підтоплення території міста в районі вул. Липова, Живова, Оболоня ґрунтовими водами;

 • проведення робіт з рекультивації Малашівського сміттєзвалища

 • влаштування нового полігону, будівництво сміттєпереробного комплексу для м. Тернополя;

 • капітальний ремонт вулиць та об’єктів благоустрою;

 • капітальний ремонт житлового фонду міста;

 • проведення інвентаризації зелених насаджень міста;

 • розроблення місцевої схеми екологічної мережі;

 • розроблення проектів утримання та реконструкції, а також проектів землеустрою об’єктів природно-заповідного фонду;

 • розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж перспективних об’єктів для наступного заповідання;

 • розроблення проекту визначення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та винесення меж в натуру.

Очікувані результати :

 • поліпшення стану житлового фонду;

 • поліпшення стану доріг;

 • підвищення надійності та якості енергозабезпеченості міста;

 • економія енергоресурсів через впровадження енергозберігаючих заходів;

 • якісне прибирання терторії міста;

 • екологічне оздоровлення водойм та прилеглої території, зниження рівня ґрунтових вод, попередження руйнування житлових будинків;

 • вдосконалення системи догляду за зеленими насадженнями.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення Одеської міської ради від

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення " " лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств
Дубенської міської ради відповідно до принципів гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами закріплених...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення страсбург 10 липня 2014 року остаточне 15/12/2014
Це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення №71 1 сесії Винниківської міської ради

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДодаток до рішення міської ради від 17. 12. 2010 №2/12 положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»
Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради 26. 08. 2015 №4 Звіт щодо виконання ПрограмиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка