Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14


Перелік завдань і заходів програми та результативні показникиСторінка6/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір5,24 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Виконання програми надасть змогу забезпечити досягнення її цілей: • забезпечення системності патріотичного виховання з урахуванням вікових, ментальних особливостей підростаючого покоління, виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на національно-визвольних традиціях регіону;

 • забезпечення координації та консолідації діяльності органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх навчальних закладів, молодіжних, дитячих, ветеранських і релігійних організацій у сфері патріотичного виховання;

 • залучення юнаків та дівчат до вивчення культури, історії українського народу і національних меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка самодіяльної та професійної художньої творчості, діяльності творчих об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;

 • забезпечення формування та організацію роботи молодіжних трудових загонів за участю молодіжних центрів праці з метою залучення молоді до робіт з упорядкування місць пов'язаних з історією та культурою українського народу, зокрема, поховань воїнів ОУН-УПА, братських могил, меморіалів. Проведення щорічних акцій "Пам'ятаймо минуле заради майбутнього", "Пам'ятати, відродити, зберегти”;

 • розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадській діяльності;

 • виховання в учнівської молоді культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої правосвідомості, дбайливого ставлення до природи;

 • розширення молодіжного туризму до пам'ятних місць національно-визвольних змагань українського народу;

 • проведення міських та участь в обласних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах щодо важливих подій історії України та процесів державотворення, боротьби за здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави;

 • роз'яснення учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Тернополя вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військової присяги на вірність українському народові та військових статутів, організації зустрічей з ветеранами війни, національно-визвольних змагань, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил України та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

 • активне залучення до патріотичного виховання молоді ветеранських громадських організацій, братств вояків УПА, використання їх досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та спадкоємності славних бойових традицій;

 • сприяння відродженню та розвитку українського козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини;

 • сприяння консолідації і координації діяльності громадських організацій при підготовці і проведенні заходів патріотичного спрямування. Надання інформаційних та методичних консультацій щодо підготовки та реалізації проектів громадських організацій;

 • забезпечення активної протидії фактам, що фальсифікують історію України та її сьогодення;

 • недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль;

 • підвищення педагогічної культури батьків;

 • включення проблематики патріотичного виховання молоді до дослідницьких планів навчальних закладів;

 • вивчення та впровадження світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді;

 • забезпечення щорічної участь в навчально-польових зборах та стрільбах учнівської молоді;

 • продовження проведення міського та участь в обласному фестивалі патріотичної пісні серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

 • сприяння набуттю практичних навичок учнями з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки;

 • сприяння проведенню патріотичних військово-спортивних, історичних ігор та змагань;

 • забезпечення співпраці з консультативним пунктом Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на базі військової частини А-1769, м. Тернополя;

 • організація проведення екскурсій, походів до історичних місць області, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою за незалежність України, відвідування Кімнати Бойової Слави військової частини А-1769, м. Тернополя;

 • організація проведення зустрічей з ветеранами війни, УПА та військової служби, "уроків мужності", лекцій, бесід для учнів;

 • організація семінарів щодо вивчення історії та традицій Українського війська;

 • участь в обласних фестивалях-конкурсах учнівських фольклорних колективів та українського національного одягу, виставках традиційних виробів, композиціях декоративно-ужиткового мистецтва, різдвяно-новорічного циклу;

 • забезпечення проведення в м. Тернополі конкурсу "Слава України" для розповсюдження кращого досвіду народознавчої роботи з учнівською молоддю;

 • забезпечення виконання завдань краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді "Любіть Україну вишневу свою";

 • сприяння проведенню екскурсій учнівської молоді "Духовні центри Тернопілля";

 • сприяння проведенню обласного проекту «Урок у храмі мистецтв»;

 • виконання у всіх навчальних закладах м. Тернополя рекомендацій щодо використання державної символіки у навчально-виховному процесі;

 • забезпечення реалізації проекту «Шкільна символіка»;

 • забезпечення участі учнівської молоді у проведенні пошуково-дослідницької діяльності з вивчення історії міст і сіл області, збереження та примноження духовної і матеріальної культури рідного краю "Історія міст і сіл України";

 • здійснення пошукової роботи по запису свят, обрядів, звичаїв, пісень, легенд, прикмет, поговірок тощо. Розробка краєзнавчих маршрутів територією області;

 • реалізація завдань обласного проекту "Музей закладу освіти";

 • проведення міські та участь у Всеукраїнських, обласних історико-краєзнавчих, народознавчих пам'ятних акціях "Збережемо пам'ять про подвиг", "Шляхами визвольних боїв воїнів УПА і січових стрільців", "Безсмертною є слава лицарів Крут", "Шляхами голодомору", «Запали свічку», "Шевченківськими дорогами і стежками", "Козацькими шляхами";

 • забезпечення участі педагогічних працівників та учнівської молоді у пошуковій роботі, спрямованій на відновлення імен національних героїв;

 • участь у Всеукраїнській акції "Облаштуймо замки України";

 • участь у Всеукраїнських конкурсах "Об'єднаймося ж, брати мої...", "Мої права", "Слідами історії".

Реалізація програми дасть змогу:

 • створити в місті цілісну систему національно-патріотичного виховання молоді;

 • зупинити зростання кількості призовників, які ухиляються від служби у Збройних Силах України;

 • відновити та упорядкувати 20 об'єктів-пам'яток історії, культури щороку. Створити 90 трудових загонів щороку. Залучити щороку 800 молодих людей до волонтерської діяльності;

 • зменшити щороку на 5 % кількість незайнятої молоді міста шляхом залучення її до волонтерської діяльності та тимчасової зайнятості;

 • збільшити щороку на 20 % кількість молоді, що займається фізичною культурою та спортом;

 • зменшити рівень злочинності серед молоді;

 • зменшити кількість учнів, які курять, вживають алкоголь, приймають наркотики;

 • сформувати у молоді етнічну свідомість, почуття національної гідності, відродження історичної пам’яті;

 • вивчити культурно-освітні потреби молоді та сприяти їх реалізації відповідно до інтересів особистості і держави;

 • сформувати культуру соціальних і політичних стосунків, поваги до національно-культурних цінностей інших народів;

 • надати допомогу молодим громадянам у реалізації їх творчих можливостей та ініціатив;

 • залучати щороку на 30% більше молоді до активної участі у національно-культурному житті міста, розвитку звичаїв та традицій українського народу;

 • глибше дослідити історію України загалом та Тернопільської області зокрема;

 • підвищити національну свідомість молоді, що сприятиме відродженню потенціалу українського народу.


6. Напрями діяльності та заходи програми

п/пНазва напряму

діяльностіПерелік заходів програмиТермін виконання


ВиконавціОчікуваний результат1

Активізація

діяльності

органів

місцевого самоврядування у сферіпатріоти-чного

виховання

молодого покоління


Забезпечення системності

патріотичного виховання з урахуванням вікових, ментальних особливостей підростаючого покоління. Виховання у молоді національної свідомості, яка ґрунтується на національно -

визвольних традиціях регіону


Постійно

Управління освіти; культури та туризму; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Виховання у

молоді


національної

свідомості,

яка

ґрунтується нанаціональній

ідеї


1.1
Забезпечення координації та консолідації діяльності органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх закладів, громадських, молодіжних, дитячих, ветеранських і релігійних організацій у сфері патріотичного виховання

Постійно

Управління освіти; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Консолідація діяльності щодо національно-

патріотичного

виховання. Вироблення єдиної політики у даному

напрямку


1.2
Залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії українського народу і національних меншин України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів.

Проведення:

-конкурсів колядок, щедрівок та посівань;

- виставок –конкурсів «Великдень на порозі»;

- Андріївських вечорниць; 
- циклу бесід : «Мої родинні звичаї  та  обряди в свята»;

- щотижневих пластових занять (сходини, збірки)
Постійно

Управління освіти; культури та туризму; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Підвищення рівня

освіченості молоді. Виховання поваги у молоді до культур і традицій інших народів1.3
Забезпечення формування і організації роботи трудових загонів за участю молодіжних центрів праці з метою залучення молоді до участі для упорядкування місць, пов'язаних з історією та культурою українського народу, зокрема, поховань воїнів ОУН-УПА, братських могил, меморіалів. Проведення щорічних акцій "Пам'ятаймо минуле заради майбутнього”, "Пам'ятати, відродити, зберегти"

Щороку

Управління освіти; сім’ї , молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Відновлення та

упорядкуван­ня об'єктів-пам'яток історії, культури1.4
Розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадській діяльності, участь в організації Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати, відродити, зберегти»

Постійно

Управління освіти; сім’ї , молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Розвиток політичної культури, залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадській діяльності

1.5
Виховання в учнівської молоді культури поведінки, поваги до старших поколінь, розвинутої правосвідомості, дбайливого ставлення до природи

Постійно

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Покрашення виховної роботи з учнівською молоддю

1.6
Розширення молодіжного туризму до пам'ятних місць національно-визвольних змагань українського народу

Постійно

Управління освіти; сім’ї , молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Розвиток організованого молодіжного туризму, популяризація історичної та культурної спадщини регіону

1.7
Проведення міських та участь в обласних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах щодо важливих подій історії України та процесів державотворення, боротьби за здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави

Постійно

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Одержання, використання, поширення та зберігання документованої або публічно оголошеної інформації щодо

патріотичного виховання1.8
Роз'яснення учням загальноосвітніх навчальних закладів м. Тернополя вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність українському народові та військових статутів, організації зустрічей з ветеранами війни, національно-визвольних змагань, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил України та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи

Постійно

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Популяризація служби у Збройних Силах України

1.9
Активне залучення до патріотичного виховання молоді ветеранських громадських організацій, братств вояків УПА, використання їх досвіду і духовного потенціалу з метою збереження та спадкоємності славних бойових традицій

Постійно

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Збереження традицій національно-визвольних змагань українського народу

1.10
Сприяння відродженню та розвитку українського козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини.

Проведення:

- циклу бесід до Дня українського козацтва;
- урочистого вручення паспорта «Я громадянин своєї держави»;
- вечора, присвяченого Соборності України: «Соборна Україна повік не роздільна»;
- поетичного вечора: «День пам»яті героїв Крут»;
- тематичного конкурсу поезій Т.Г.Шевченка: «Тарасовими шляхами»Постійно

Управління освіти; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Відновлення традицій українського козацтва

1.11
Проведення екскурсій у військову частину


Щорічно

Управління сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради

Відновлення традицій українського козацтва

1.12
Проведення екскурсій:

- в краєзнавчий музей м. Тернополя- в музей політв’язнів та репресованих жовтень-грудень

Щорічно

Управління сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради

Відновлення традицій українського народу

1.13
Проведення:

- вікторини-конкурсу «Тернопільщина мій рідний край» - вересень;
- екскурсій в художній музей;
- циклу бесід до Дня Українського Козацтва - протягом року;

- екскурсій в м.Збараж
Щорічно

Управління сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради

Відновлення традицій українського народу

2

Інформа-ційно-пропаган-дистське забезпечення національно-патріотич-ного виховання

Організація переглядів українських фільмів патріотичного спрямування, діяльність пластового кіноклубу

Постійно

Управління освіти; культури та туризму; сім’ї , молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Патріотичне

виховання

молоді


2.1
Видання пластової газети «Цвіт України»


Постійно

Управління сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради

Відновлення традицій українського народу

2.2
Створення спільно з ОДТРК пластових відеофільмів


Постійно

Управління сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради

Відновлення традицій українського народу

3

Посилення ролі сім’ї у процесі патріоти-ного виховання

Підвищення педагогічної культури батьків

Постійно

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Проведення заходів з батьківської педагогіки в навчальних закладах міста

4

Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотич-ного виховання молоді

Включення проблематики патріотичного виховання молоді до виховних планів навчальних закладів

Постійно

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Національно-патріотичне виховання

молоді


4.1
Вивчення та впровадження світового досвіду з питань патріотичного виховання молоді

2010 рік

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Впровадження

світового досвіду з питань патріотичного

виховання молоді


5

Допризовна підготовка молоді

Аналіз стану та розробки рекомендацій щодо допризовної підготовки учнівської молоді

І півріччя 2010 року

Управління освіти Тернопільської міської ради; Тернопільська школа допризовної підготовки, ТЗОШ № 14, 22

Підготовка аналітичних матеріалів для практичного використання

5.1
Забезпечення навчально-методичної підготовки викладачів допризовної підготовки та підвищення їх кваліфікації

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; Тернопільська школа допризовної підготовки, ТЗОШ № 14, 22

Підвищення

професійної

кваліфікації

викладачів

допризовної

підготовки5.2
Проведення міського та участь в обласному фестивалі патріотичної пісні серед учнівської молоді

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Проведення міського та обласного фестивалю патріотичної пісні серед учнівської молоді. Залучення молоді до участі в конкурсі

6

Військово-патріотичне виховання

Сприяння набуттю практичних навичок учнями з основ військової справи, у тому числі з вогневої, тактичної, прикладної, фізичної та медико-санітарної підготовки

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради, Тернопільська школа допризовної підготовки, ТЗОШ № 22, ТСШ № 7

Проведення міських та участь в обласних конкурсах військово-спортивного спрямування

6.1
Сприяння проведенню патріотичних спортивних, історичних ігор та змагань

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради, Тернопільська школа допризовної підготовки, ТЗОШ № 14, 22, ЦТДЮ

Проведення щороку днтячо-юнацької спортивної патріотичної гри „Джура" та історичних ігор, змагань

6.2
Організація проведення екскурсій, походів до історичних місць області, пов'язаних з

національно-визвольною боротьбою за незалежність України, відвідування Кімнати Бойової Слави військової частини А-1769, м. ТернопільЩороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Розширення учасників екскурсій, походів до історичних місць області

6.3
Організація проведення зустрічей з ветеранами війни, УПА та військової служби, "уроків мужності", лекцій, бесід для учнів, першості клубу «Атлет» з  жиму лежачи з нагоди Дня українського козацтва;
шахового турніру з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка

Щороку

Управління освіти; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Збереження та популяризація досвіду, традицій національно-визвольної боротьби

6.4
Організація міських та участь в обласних семінарах щодо вивчення історії та традицій Українського війська.

Проведення:

- окружної спартакіади;

- військово-спортивного змагу «Експлозія»;

- теренових ігор, присвячених відзначенню Дня Героя, Дня героїв Крут;

- круглий стіл вихованців клубів за місцем проживання із воїнами УПА;

- годин спілкування з ветеранами війни


Щороку

Управління освіти; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Розширення інформаційного поля для юнацтва та молоді щодо історії та традицій Українського війська

6.5
Налагодження роботи з міським військовим комісаріатом для проведення гуртків, заходів, змагань, тощо  у клубах за місцем проживання військово-патріотичного напрямку

протягом даного періодуУправління сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради

Розширення інформаційного поля для юнацтва та молоді щодо історії та традицій Українського війська

7

Популяри-зація

цінностей

духовної

спадщини,

національ-них та релігійних

традиційПроведення міських та участь в обласних фестивалях-конкурсах учнівських фольклорних колективів та українського національного одягу, виставках традиційних виробів, композиціях декоративно ужиткового мистецтва, різдвяно-новорічного циклу

Щороку

Управління освіти; культури та туризму Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Проведення щороку Всеукраїнських

фестивалів «Цвіт

вишиванки», «Лемківська ватра» та ін


7.1

Забезпечення участі в обласному конкурсі "Слава України" для розповсюдження кращого досвіду народознавчої роботи з учнівською молоддюЩорокуУправління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Участь щорічна в обласному конкурсу "Слава України"


7.2

Забезпечення виконання завдань краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді "Любіть Україну вишневу свою"ПостійноУправління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Участь щороку в краєзнавчо-народознавчій експедиції "Любіть Україну вишневу свою"7.3.

Сприяння проведенню екскурсій учнівської молоді "Духовні центри Тернопілля"Постійно


Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста

Охоплення усіх навчальних закладів екскурсіями «Духовні центри України»

7.4
Сприяти проведенню обласного проекту «Урок у храмі мистецтв»

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Участь усіх

навчальних закладів міста у проекті «Урок у храмі мистецтва»8

Виховання шанобли-вого ставлення до національної символіки і символів

Дотримання у всіх навчальних закладах міста рекомендацій щодо використання державної символіки у навчально-виховному процесі

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Забезпечення розміщення в усіх навчальних закладах

Державної символіки та її використання відповідно до рекомендацій8.1
Забезпечення реалізації проекту «Шкільна символіка»

2010 рік

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Участь усіх навчальних закладів міста у проекті «Шкільна символіка»

9

Історичне крає-знавство

Забезпечення участі учнівської молоді у проведенні пошуково-дослідницької діяльності з вивчення історії міст і сіл області, збереження та примноження духовної і матеріальної культури рідного краю "Історія міст і сіл України"

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Розширення щорічне кола учасників пошуково- дослідницької діяльності

9.1
Організація пошукової роботи по запису свят, обрядів, звичаїв, вивчення пісень, легенд, прикмет тощо. Розробка краєзнавчих маршрутів територією області


ЩорокуУправління освіти; культури та туризму; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста

Розробка краєзнавчих маршрутів територією області

9.2
Реалізація завдань обласного проекту "Музей закладу освіти"

2010 рік

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Участь усіх навчальних закладів міста у проекті «Музей закладу освіти»

9.3
Проведення міських та участь в Всеукраїнських, обласних історико-краєзнавчих, народознавчих пам'ятних акціях "Збережемо пам'ять про подвиг", "Шляхами визвольних боїв воїнів УПА і січових стрільців", "Безсмертною є слава лицарів Крут", "Шляхами голодомору", «Запали свічку», "Шевченківськими дорогами і стежками", "Козацькими шляхами"

Щороку

Управління освіти; культури та туризму; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста.

Проведення щороку історико-краєзнавчих, народознавчих пам'ятних акцій

9.4


Забезпечення участі педагогічних працівників та учнівської молоді у пошуковій роботі, спрямованій на відновлення імен національних героїв

ПостійноУправління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Охоплення закладів освіти пошуковою роботою

9.5
Участь у Всеукраїнській акції "Облаштуймо замки України"


2010 рік

Управління освіти; культури та туризму; сім’ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради; загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста.

Допомога в облаштуванні замків області

9.6
Участь у Всеукраїнських конкурсах "Об'єднаймося ж, брати мої..,", "Мої права", "Слідами історії"

Щороку

Управління освіти Тернопільської міської ради; загальноосвітні навчальні заклади міста.

Розширення щорічне кількості учасників від міста у Всеукраїнських конкурсах

Секретар ради Т.Б.Білан

Додаток

до рішення міської радивід 30.03.2010 р. №5/33/8
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста Сарни", виконком міської ради виріши в: Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 131-ї річниці міста Сарни у складі, згідно додатку
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення міської ради від 07 квітня 2011р. №215 "Про День міста...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДо рішення міської ради від 10 серпня 2006року
Про затвердження персонального складу постійних комісій міської ради Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconПояснювальна записка до рішення міської ради Про внесення змін до рішення міської ради
Кп «Спектр» для придбання ранцевих оприскувачів з акумуляторами, хлорного вапна, дров, шин, захисних костюмів, палива та інших необхідних...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення Одеської міської ради від

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення " " лютого 2017 року № Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств
Дубенської міської ради відповідно до принципів гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами закріплених...
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення страсбург 10 липня 2014 року остаточне 15/12/2014
Це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення №71 1 сесії Винниківської міської ради

Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconДодаток до рішення міської ради від 17. 12. 2010 №2/12 положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»
Звання присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, особі незалежно від місця проживання, громадянства
Рішення втрачає чинність з 01. 01. 2014р відповідно до рішення міської ради від 12. 07. 2013р. №6/35/14 iconРішення міської ради 26. 08. 2015 №4 Звіт щодо виконання ПрограмиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка