Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»Сторінка1/4
Дата конвертації23.06.2017
Розмір0,63 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4


Комунальний заклад «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»


Атестація

шкільних бібліотекарів
Немирів – 2014 р.
Схвалено і рекомендовано до використання рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» (протокол № 4 від « 18 »

лютого 2014 року)
Методичний посібник «Атестація шкільних бібліотекарів»

(Матеріали на допомогу учасникам атестаційного процесу)Упорядник:

Януш Ірина Миколаївна, методист КЗ «Немирівський РМК»

Запропоновані матеріали розраховані на систематизацію діяльності, пов'язаної з атестацією бібліотекарів загальноосвітніх шкіл: розкривають мету, завдання, особливості, порядок організації і проведення атестації, містять нормативні документи та зразки атестаційних матеріалів.

Посібник призначений для практичного використання всіма учасниками атестаційного процесу.


Зміст


 1. Мета та завдання атестації шкільних бібліотекарів………….. 4

 2. Методичний супровід атестації………………………............... 5

 3. Нормативно-правова база для атестації……………………….. 6

 4. Положення про проведення атестації працівників підпри­ємств, установ, організацій та закладів галузі культури .…………… 8

 5. Особливості, порядок організації та проведення атестації бібліотекарів закладів освіти. Зразки оформлення атестаційних матеріалів ……………………………………….19

 6. Щодо оплати праці та встановлення тарифного розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.10.2011 р. № 1/12-5765)…................................45

 7. Кваліфікаційні вимоги до посад бібліотекарів навчальних закладів та визначення тарифних розрядів………………..….47

 8. Кваліфікаційні характеристики та посадові обов’язки

бібліотечних працівників. Критерії оцінки рівня професійної

діяльності …………………………………................................48

9. Список використаних джерел………………………………… 53

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЇ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ
Атестація працівників – процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам, проведення оцінки їх професійного рівня.

В умовах модернізації бібліотечної галузі надзвичайно актуальним завданням для шкільних бібліотек і районного методичного кабінету є формування професійного середовища, в якому працівники з непрофільною освітою були б орієнтовані на набуття фахових знань і досвіду бібліотечної роботи, а досвідчені фахівці мали б можливість оволодівати сучасними знаннями щодо управління, економіки, соціального партнерства, нового інструментарію в сфері інформаційних послуг, тощо.

Реалізація цього завдання, як і ефективне використання можливостей кожного фахівця, не можливе без систематичного комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професіоналізму й продуктивності роботи, визначення відповідності фахівця тій посаді, яку він обіймає, чи на яку претендує. Цьому сприяє атестація бібліотекарів.

Метою проведення атестації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів є активізація їх творчої професійної діяльності, стимулювання росту кваліфікації, професіоналізму, ефективності і результативності праці, створення умов для реалізації творчих амбіцій бібліотекарів та, врешті-решт, диференціація оплати праці відповідно до професійних якостей і досягнень у роботі.

Особливістю атестації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів є приналежність їх до категорії працівників освіти та культури. Відповідно до Закону України «Про освіту» працівники бібліотек навчальних закладів є учасниками навчально-виховного процесу, проте статусу педагогічного працівника не мають. Для навчальних закладів, де алгоритм атестаційного процесу педагогічних працівників успішно відпрацьований, проблемним залишається питання атестації бібліотекарів. Адже механізм атестації бібліотекаря суттєво відрізняється від аналогічного процесу з атестації педагога.

Атестації на відповідність займаній посаді підлягають бібліотекарі навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування закладу.

Основним завданням атестації бібліотекарів є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, цілеспрямоване неперервне підвищення професійного рівня бібліотекарів, встановлення відповідності між якістю і оплатою праці; забезпечення соціального захисту компетентної бібліотечної праці; концентрація діяльності бібліотек на вирішенні важливих завдань педагогічних колективів загальноосвітніх закладів.

Методичний супровід атестації
Що в компетентності адміністрації школи

Заходи з атестації бібліотекарів, які проводяться безпосередньо в закладі, у якому працює бібліотекар: • Ознайомлення бібліотекарів із порядком та умовами проходження атестації.

 • Включення бібліотечних працівників до перспективного плану курсової перепідготовки.

 • Організація підвищення кваліфікації бібліотечного працівника у міжкурсовий період: участь у методичних заходах, творчих конкурсах, проектах, передбачених для бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів; самоосвіта.

 • Забезпечення курсової перепідготовки бібліотечних працівників.

 • Включення бібліотечних працівників до перспективного плану з атестації педагогічних та бібліотечних працівників.

 • Подання інформації про бібліотечних працівників, які підлягають черговій (позачерговій) атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації до відповідних кадрової та методичної служб органу управління освітою району.


Що в компетентності методичної служби

У свою чергу, методичні служби району надають науково-методичну та консультативну допомоги організаторам атестаційного процесу бібліотечних працівників і атестаційним комісіям навчальних закладів.

Методичний супровід атестаційного процесу бібліотекарів навчального закладу передбачає такі дії:


 • Укладається перспективний план атестації бібліотечних працівників закладів та установ освіти району.

 • Розробляються критерії оцінювання рівня професійної компетентності та ділових якостей працівника (п.1.3 положення), укладається перелік орієнтовних питань до атестації (п.2.2 Положення) або тестові завдання для кваліфікаційних випробувань.

 • У разі прийняття рішення про проведення оцінювання рівня професійної компетентності бібліотекарів у формі кваліфікаційних випробувань, формується відповідна експертна комісія, здійснюється організація її роботи.

 • Надаються консультації бібліотекарям, які атестуються.

 • Надається допомога керівникам навчальних закладів та членам їх атестаційних комісій щодо вивчення системи та досвіду роботи бібліотекаря, який атестується (реалізується через безпосередню участь методиста з бібліотечних фондів у роботі атестаційної комісії).


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
Щоб процес атестації бібліотечного працівника пройшов успішно, організатори мусять чітко усвідомити його особливості та відмінності від усталених стереотипів. Таке усвідомлення прийде на основі ретельного опрацювання чинних нормативно-правових документів. Які регламентують атестаційний процес бібліотечних працівників.

В Україні сьогодні не існує окремого документа, який регламентував би правові, організаційні, технологічні та інші питання атестації бібліотекарів навчальних закладів у т.ч. шкіл. Але можна виділити низку документів, які прямо або опосередковано регулюють цей процес:

* Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI;

* Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР, зі змінами і доповненнями;

* Закон України «Про культуру» від 14 грудня 2010 р. № 2778- VI, зі змінами;

* Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури затверджене наказом Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства культури і туризму України №9 від 3 березня 2008 р., №38 від 13 вересня 2010 р. і наказом Міністерства культури України №517 від 13.06.2013 р.) є базовим документом, що визначає порядок та умови атестації бібліотечних працівників;

* «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» (Випуск 81. «Культура і мистецтво». Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168 є базовим для визначення кваліфікаційних категорій бібліотечним працівникам;

* наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29 грудня 2004 р. № 336, регулює порядок застосування Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

* наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (зі змінами) від 15 квітня 1993 р. № 102;

* наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (зі змінами і доповненнями) від 18 жовтня 2005 р. № 475 затверджує схеми тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем та інших бібліотечних працівників;

* Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2010 р. № 1205 визначає назви посад та кількість працівників бібліотек;

* Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти України від 14 квітня 1999 р. № 139 визначає, що бібліотечні працівники повинні постійно підвищувати свій професійний рівень та проходити один раз на п'ять років атестацію;

* лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765.

Затверджено

наказом Міністерства культури

і ту­ризму України від 16.07.2007 р: № 44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 3 вересня 2007р. за № 1023/14290

Положення про проведення атестації працівників підпри­ємств, установ, організацій та закладів галузі культури

(із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства культури і туризму України № 9 від 03.03.2008 р., № 38 від 13.09.2010 р. та Міністерства культури України № 517 від 13.06.2013)
1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та підпорядкування.

Атестація художнього та артистичного персоналу театрів
здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації
художнього та артистичного персоналу театрів, затвердженого
наказом Міністерства культури і туризму України від 03.05.2007
№ 31, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
11.05.2007 за № 496/13763 (із змінами). ( Пункт 1.1 глави 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму №38 від 13.09.2010).

1.2. Атестації підлягають працівники підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури (далі — заклади культури) відповідно до Переліку посад (професій) працівників, які підлягають атестації (додаток 1).

Атестація керівників закладів культури здій­снюється органом управління відповідного рівня за наказом його керівника.

Перелік посад (професій) працівників, які підля­гають атестації, може бути доповнений Міністер­ством культури України за поданням за­кладів культури та погодженням з Центральним комітетом профспілки працівників культури України і Міністерством праці та соціальної полі­тики України.

1.3. Основним завданням атестації є оцінка професій­ної кваліфікації і ділових якостей працівника на ос­нові об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, вихо­дячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

1.4. Атестації не підлягають: • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

 • вагітні жінки;

 • особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною інвалідом, інвалідом дитинства;

 • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;

 • неповнолітні;

 • особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації.


1.5. Працівники, які працюють на умовах строкового трудового договору проходять атестацію за власним бажанням.

1.6. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з ва­гітністю та пологами, а також інші особи, які пере­бувають у відпустці для догляду за дитиною, про­ходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

1.7. Дія Положення не поширюється на працівників керівного складу державних підприємств, атестація яких здійснюється відповідно до Порядку-прове­дення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571.

1.8. Атестація працівників не численних за складом, закладів культури здійснюється при вищому за підпорядкованістю органі управління культури.


2. Види атестації та її періодичність.

2.1. Атестація організовується та проводиться закла­дом культури на підставі відповідного наказу.

Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки.

Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у


разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній
посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо
направлення працівника на навчання.

Категорії працівників, які підлягають атестації, та


періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються
роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації.

2.2. Перелік орієнтовних питань, що виносяться на атестацію, узго­джується з відповідним профспілковим органом і доводяться до відома працівників, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два місяці до її початку.3. Склад та повноваження атестаційної комісії

3.1. Атестація працівників культури проводиться атестаційною комісією, що створюється при закладі культури.

Кількість і персональний склад атестаційної комісії визначаються і затверджуються наказом їх керівни­ка за погодженням з профспілковим комітетом.

3.2. Атестаційна комісія створюється у складі: голови (як правило, керівника або одного із заступників керівника відповідного закладу культури), його заступника, секретаря, членів комісії (керівних працівників закладу культури, висококваліфіко­ваних спеціалістів і представників відповідного профспілкового органу).

3.3. Атестація працівників закладів культури, які входять до
складу атестаційної комісії, передує атестації інших працівників.
Член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі у
голосуванні.

3.4. Безпосередній керівник працівника, який підлягає


атестації, не може бути членом атестаційної комісії.
4. Організація та проведення атестації

4.1. На кожного працівника, який підлягає атестації, готується атестаційний лист удвох примірниках (додаток 2).

4.2. Керівником структурного підрозділу, а за відсут­ності структурного підрозділу керівником закладу культури на працівника, який підлягає атестації, складається характеристика, де дається всебічна й об'єктивна оцінка результатів його праці з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду робо­ти, професійної компетентності, а також ви­словлюються необхідні рекомендації щодо підви­щення ефективності його роботи. Характеристика підписується керівником структурного підрозділу або керівником закладу.

4.3. Характеристика на працівника разом з атестаційним листом попередньої атестації ( у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

4.4. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до початку атестації, при цьому він може висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

Працівник подає до атестаційної комісії документи, що засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня.

4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй матеріали про роботу працівника, який атестується, а також заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться. Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (додаток 3).

Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає подані
матеріали та заслуховує звіт працівника, який атестується(*).

Звіт працівника має включати відомості: про виконаний у


звітному періоді репертуар, інформацію про участь у конкурсах і
фестивалях, гастрольних заходах, видання аудіо- та відеозаписів за
його участю, професійне навчання, стажування, педагогічну
діяльність у звітному періоді тощо(*).

На підтвердження відомостей, поданих у звіті, працівник, який атестується, може подавати до атестаційної комісії відповідні


документи(дипломи конкурсів, копії документів про присвоєння
почесних звань мистецьких премій тощо)(*).

У разі потреби атестаційна комісія має ознайомитися з творчим доробком працівника, який атестується, за звітній період шляхом прослуховування (перегляду) його творчого звіту(*).

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності
працівника, який атестується, має проходити в обстановці
вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості.

(*) - стосується атестації тільки художнього та артистичного персоналу.


4.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні
комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним,
якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок
професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

* відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;

* не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі,
рекомендовано направити на навчання;

* не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.


4.7. У голосуванні беруть участь лише члени атеста­ційної комісії, які присутні на засіданні.

4.8. Результати голосування заносяться до атестаційного


листа. Атестаційний лист підписується головою, секретарем та
членами комісії, які брали участь у засіданні.

4.9. Атестаційна комісія може вносити рекомендації керівництву щодо заохочення окремих працівни­ків за досягнуті успіхи в роботі, включення до кадрового резерву, направлення на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.

4.10. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та керівника закладу культури протягом трьох днів після його прийняття.
4.11. Атестаційний лист і характеристика працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його осо­бовій справі.
5. Виконання рішень атестаційної комісії

5.1. Матеріали атестації передаються керівнику закладу культури для прийняття рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох мі­сяців з дня її проведення. Період тимчасової непра­цездатності працівника, а також перебування його у відпустці не зараховуються у двомісячний строк.

За цей період керівник вирішує питання про за­охочення працівників, які успішно пройшли ате­стацію, а в окремих випадках (при оцінці праців­ника як «не відповідає займаній посаді») про пере­ведення на іншу роботу за згодою працівника або звільнення його з роботи. У разі незгоди з пони­женням в посаді працівник звільняється з роботи згідно з законодавством України.

Після закінчення вказаного строку (два місяці) пе­реведення працівника на іншу роботу чи звільнення його за результатами атестації не допускається.

5.2. Рішення атестаційної комісії є обов'язковим для
виконання керівником закладу культури та працівником.

5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником у порядку, встановленому законодавством.


6. Прикінцеві положення

6.1. Загальне організаційно-методичне керівництво з проведення атестації працівників закладів куль­тури здійснює Міністерство культури України.


В. о. начальника відділу аналізу та

прогнозування соціокультурного

розвитку регіонів С. Є. Пахлова

Додаток 1


до Положення про проведення

атестації працівників

підпри­ємств, установ,

організацій та закладів галузі

культури
Перелік посад (професій) працівників,

які підлягають атестації

(витяг)
Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи

* Заступник генерального директора (директора) бібліотеки

* Заступник-генерального директора (директора)

цент­ралізованої бібліотечної системи

* Завідувач бібліотеки, завідувач філіалу бібліотеки,

централізованої бібліотечної системи.

* Головний бухгалтер. Заступник головного бухгалтера

* Головний інженер

* Учений секретар

* Завідувач відділу, сектору

* Головні: бібліотекар, бібліограф

* Провідні: бібліотекар, бібліограф

* Методист культурно-освітнього закладу (бібліотечна

справа)

* Бібліотекар, бібліограф, методист (без категорії, ІІ та Ікатегорій)

* Редактор, художник (без категорії, ІІ та І категорій,

провідний)


В. о. начальника відділу аналізу та

прогнозування соціокультурного

розвитку регіонів С. Є. Пахлова
Додаток 2
до Положення про проведення

атестації працівників

підпри­ємств, установ,

організацій та закладів галузі

культури

Атестаційний лист

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________

__________________________________________________________

2. Рік народження __________________________________________

3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення _____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Спеціальність за освітою __________________________________

__________________________________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________

6. Загальний трудовий стаж _________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування _____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атесту­ється _________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Голова атестаційної комісії __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени атестаційної комісії ___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


Дата проведення атестації ____________________________

З атестаційним листом ознайомився/лась _____________________________________

(підпис і дата)В. о. начальника відділу аналізу та

прогнозування соціокультурного

розвитку регіонів С. Є. Пахлова
Додаток 3

до Положення про проведення

атестації працівників підприємств,

установ, організацій та закладів

галузі культури

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРішенням науково-методичної ради кз «Районний методичний кабінет»
З досвіду роботи Л. Л. Вовк, вчителя російської мови та світової літератури Рудківської зош І-ІІ ступенів
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconІнформаційно-методичний
...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРайонний методичний кабінет
Рибачук Валентина Володимирівна, Голюк Олена Степанівна – вчителі української мови та літератури Бутовецької зош І-ІІІ ст. Старокостянтинівської...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconТехнології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка