Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»


Орієнтовний перелік питань до атестації шкільних бібліотекарівСторінка3/4
Дата конвертації23.06.2017
Розмір0,63 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Орієнтовний перелік питань до атестації шкільних бібліотекарів
1. Назвіть дату прийняття:

  • Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі

змінами та доповненнями).

  • Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального

закладу (наказ Міністерства освіти і науки України).

2. Якою інструкцією регламентується робота зі шкільними

підручниками та дата її прийняття?

3. Яке, на вашу думку, головне завдання шкільної бібліотеки на

сучасному етапі?

4. Назвіть найбільш поширену модель комплектування

бібліотечного фонду.

5. Які існують види комплектування бібліотечного фонду та

джерела їх поповнення?

6. Назвіть послідовні процеси обліку документів.

7.Які існують види обліку документів?

8. Які видання не підлягають інвентарному обліку?

9. Де здійснюється індивідуальний облік аудіовізуальних

документів та електронних видань?

10. У якій книзі здійснюється сумарний облік документів, що

надійшли до бібліотеки?

11. Із яких частин складається «Книга сумарного обліку

бібліотечного фонду»?

12. Як здійснюється облік підручників?

13. Назвіть терміни зберігання облікової документації шкільної

бібліотеки:


 • Книга сумарного обліку бібліотечного фонду;

 • Інвентарні книги;

 • Супровідні документи;

 • Акти на документи, отримані без супровідного

документа;

 • Зошити (журнал) обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених;

 • Акти на списання документів, акти перевірки

бібліотечного фонду.

14. Хто відповідає за збереження бібліотечних фондів?

15. Із дозволу кого і як вносяться зміни до облікових документів?

16. Хто і яким чином відшкодовує втрачені або пошкоджені

видання?

17. У які терміни здійснюється планова перевірка бібліотечного

фонду?

18. Коли здійснюється позапланова перевірка бібліотечного фонду?19. Хто входить до складу комісії при перевірці бібліотечного

фонду?


20. Що таке каталогізація?

21. Назвіть процеси технічного обробляння документів, що

надійшли до фонду бібліотек?

22. Які каталоги та картотеки входять до довідково-

бібліографічного апарату (ДБА)?

23. Назвіть основні напрями бібліографічної діяльності шкільної

бібліотеки.

24. Які види довідок виконуються при довідково-бібліографічному

обслуговуванні?

25. За якими напрямами проводиться бібліографічне інформування

користувачів?

26. Зазначте форми роботи бібліографічного інформування

користувачів.

27. За яким принципом може бути розташована література при

складані рекомендаційного списку літератури?

28. Хто і як здійснює пропаганду бібліотечно-бібліографічних

знань?

29. Які правила регламентують роботу шкільної бібліотеки і хто їхзатверджує?

30. Укажіть відомості, які вносяться до читацького формуляра.

31. Що таке абонемент?

32. Із якими документами читачі працюють у читальній залі?

33. Де здійснюється облік роботи щодо обслуговування

користувачів?

34. Із яких частин складається «Щоденник роботи шкільної

бібліотеки»?

35. Зазначте, що вважається одиницею обліку:


 • Одиниця обліку відвідувань;

 • Одиниця обліку видачі документів;

 • Одиниця обліку масової роботи.

36. Назвіть масові форми культурно-просвітницьких заходів

шкільної бібліотеки: • Традиційні;

 • інноваційні.

37. Назвіть основні показники роботи шкільної бібліотеки.

38. Де і ким затверджується звіт і річний план роботи шкільної

бібліотеки?

39. Яким чином бібліотекар має підвищувати і вдосконалювати свій

фаховий рівень?

З переліком питань ознайомлений:

бібліотекар закладу освіти ____________________________

(П.І.Б., підпис)


Дата______________


Рекомендації щодо написання характеристики:
Відповідно до п. 4.2 Положення про проведення атеста­ції характеристика бібліотекаря, що підлягає атестації, складається і підписується керівником закладу освіти або його заступником. У характеристиці висвітлюється всебічна і об'єктивна оцінка результатів професійної діяльності з урахуванням функціональних обов'язків, досвіду роботи, професійної компетентності, а також надаються рекомендації щодо підвищення ефектив­ності роботи.

З характеристикою та атестаційним листом бібліотекар повинен ознайомитися (під підпис) не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.Зразок 1: Характеристика

Григорчук Ольги Іванівни,

завідувача бібліотеки Вишнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2, 1956 року народження, освіта середня спеціальна, Київське училище культури (1992 р.), за спеціальністю — бібліотекар, стаж бібліотечної роботи — 24 роки


Завідувач бібліотеки — Григорчук Ольга Іванівна працює у даному загальноосвітньому навчальному закладі з 1986 року. Вона добре знає нормативно-правові документи щодо діяльності шкільної бібліотеки, проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає бібліографічні списки літератури, проводить бібліографічні огляди, постійно поповнює картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників тощо. З метою популяризації літератури Ольга Іванівна регулярно оформляє тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних семінарів тощо.

Григорчук Ольга Іванівна налагодила тісну співпрацю з педагогічним колективом навчального закладу, знає читацький попит учителів усіх спеціальностей. Дбайливо ставиться і до молодших читачів — школярів. Ольга Іванівна не залишає поза увагою те, як читають діти: перевіряє, чи прочитано книгу, як юний читач зрозумів її зміст, що найбільше вразило, чого навчився від героїв книги, що хотів би почитати ще. Також бібліотекар співпрацює і зі старшими школярами: допомагає дібрати необхідну довідково-пізнавальну літературу до написання рефератів, підготовки до доповіді, написання науково-дослідницької роботи в мережі Малої академії наук України.

У бібліотеці Вишнівської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 постійно діє акція «Подаруй книгу школі». Її учасниками є як директор і вчителі навчального закладу, так і батьківська й учнівська громадськість школи, її випускники.

Разом із оргкомітетом школи розроблена низка заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі збереження підручника, художньої, довідкової та іншої літератури.

У бібліотеці оформлено куточки «Підручникам довге життя», «Ми — книголюби». Серед учнівського колективу налагоджено роботу гуртка «Книжчина лікарня». За допомогою читацького активу школи оформлено книжкові виставки «Книга — джерело знань», «Книги — наші друзі».

Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. Ольга Іванівна проводить бібліотечні уроки для учнів початкової та середньої ланок «Як створюється книга», «Книга — друг, якого ти знайшов», «Цікава книга», «Подорож у країну Ввічливих», а для старшокласників — експрес-екскурсії «Музей словників», колекцією якого може вповні хизуватися навчальний заклад.

Дієвою формою прищеплення любові до читання й потреби в ньому є щорічне вшанування на загальношкільній лінійці Вишнівської ЗОШ І–ІІІ ст. № 2 найкращих читачів бібліотеки з врученням їм дипломів і пам’ятних призів — книг. Ініціатором цього заходу є завідувач бібліотеки Григорчук О.І., читацький актив за підтримки адміністрації загальноосвітнього навчального закладу.

У сучасну добу глобалізації суспільства, коли місце «живої» книги посідають інші джерела інформації, бібліотека повинна змобілізувати весь свій арсенал впливу на читача нової генерації, який уже пізнав переваги книги «електронної», з метою прилучення його друкованого слова, формування в нього щоденної потреби у читанні книг і вміння компетентної роботи з ними. Саме таку мету і ставить перед собою завідувач книгозбірні, провідний бібліотекар Вишнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Григорчук Ольга Іванівна.

Цілеспрямована діяльність бібліотекаря школи допомагає учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи на полиці книгарні чи бібліотеки.

Григорчук О.І. не лише володіє високим рівнем психологічної фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з вчителями та дітьми.

Директор школи ____________________Т.А. Пашинська
З характеристикою ознайомлена______________ О.І. Григорчук

Дата_____________________

Зразок 2

(Приклад складання характеристики діяльності бібліотекаря школи за рекомендацією О.Малишевої)

Характеристика

діяльності завідувача бібліотеки, провідного бібліотекаря
загальноосвітньої школи № 7 міста Лубни
Карпенко Ніни Сергіївни

Карпенко Н.С. має повну вищу освіту за спеціальністю книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія та працює за отриманим фахом у загальноосвітньому навчальному закладі з 1998 року на посаді завідувача бібліотеки за кваліфікаційною категорією «провідний бібліотекар».

У 2009 році Карпенко Н.С. підвищила кваліфікацію на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського з питань «Бібліотечні уроки. Сучасні засоби, форми та методики формування інформаційної культури школярів».

За час роботи у навчальному закладі Карпенко Н.С. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений бібліотекар та умілий організатор. Вона організовує і бере участь у формуванні універсального бібліотечного фонду, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду. Упроваджує в роботу бібліотеки інноваційні технології.

Карпенко Н.С. організовує свою діяльність спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи навчального закладу. Складає і готує списки літератури для сприяння навчально-виховній роботі навчального закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів: регулярно оформлює тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних семінарів, організовує читацькі конференції, бере участь у проведенні літературних та музичних вечорів, диспутів та інших масових заходів тощо.

Необхідно відзначити наполегливу роботу Карпенко Н.С. щодо технічного оснащення шкільної бібліотеки та її естетичного оформлення.

Карпенко Н.С. відповідає займаній посаді «провідного бібліотекаря».

Директор загальноосвітньої школи № 7 В.П. Василенко


З характеристикою ознайомлена:

Дата ознайомлення:Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа:
Атестаційний лист

1. Прізвище, ім'я, по батькові (заповнюється повністю)

2. Рік народження ______________________________________

3. Освіта, найменування навчального закладу, рік за­кінчення (визначається рівень освіти (загальна се­редня, середня спеціальна, базова вища, вища), на­зва навчального закладу (навчальних закладів у разі наявності декількох освіт), рік закінчення навчаль­ного закладу) ______________________________________________

4. Спеціальність за освітою (заповнюється спеціальність та присвоєна кваліфікація згідно з дипломом (дипло­мами у разі наявності декількох освіт)___________________________________

5. Науковий ступінь, вчене звання ___________________________

6. Загальний трудовий стаж _________________________________

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду (вибрати відповідну посаду: «бібліотекар», «бібліотекар II категорії», «біб­ліотекар І категорії», «провідний бібліотекар», «завідувач бібліотекою».

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності): заповнюється у разі наявності рекомен­дацій, які були зроблені під час попередньої атеста­ції і оформлюється згідно з попереднім атестаційним листом.

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування (записується од­не з рішень атестаційної комісії: • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліоте­каря ІІ категорії, бібліотекаря І категорії, провід­ного бібліотекаря, завідувача бібліотеки);

 • відповідає займаній посаді (бібліотекаря, бібліоте­карі II категорії; бібліотекаря І категорії, провід­ного бібліотекаря, завідувача бібліотеки), за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

 • не відповідає займаній посаді (бібліотекаря, біб­ліотекаря II категорії, бібліотекаря І категорії, про­відного бібліотекаря, завідувача бібліотеки).

10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів рекомендацій) адресовані керівнику за­кладу і можуть стосуватися:

 • питання заохочення працівника, у разі його якіс­ної роботи;

 • направлення на навчання, підвищення кваліфікації;

 • переведення працівника на іншу посаду, або звіль­нення з роботи у разі невідповідності працівника займаній посаді.

11. Зауваження, пропозиції працівника, який ате­стується (заповнюється працівником, який про­ходив атестацію).
Голова атестаційної комісії __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар атестаційної комісії ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Члени атестаційної комісії __________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Дата проведення атестації _________________________
З атестаційним листом ознайомилась ________________

________________________________________________

(Прізвище, ініціали працівника, який проходить атестацію, його особистий підпис, дата ознайом­лення з атестаційним листом)

Зразок 1:
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ


1. Прізвище, ім'я, по батькові Григорчук Ольга Іванівна

2. Рік народження 1956
З. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення середня-спеціальна, Києвське училище культури, 1992 рік
4. Спеціальність за освітою бібліотекар

5. Науковий ступінь, вчене звання не має


6. Загальний трудовий стаж 37 років
7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення на цю посаду завідувач бібліотеки, провідний бібліотекар, 04.06.1986р.

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності) не має

9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника, результати голосування відповідає займаній посаді «провідний бібліотекар», результати голосування: «за» — 9 осіб, «проти» - 0 осіб, «утрималися» — 0 осіб

10. Рекомендації атестаційної комісії (із зазначенням мотивів рекомендацій)


Представити Григорчук Ольгу Іванівну до нагородження грамотою загальноосвітнього навчального закладу за сумлінну роботу у 2010/2011 навчальному році

11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується немає

Голова атестаційної комісії _________________ Т.А.Пашинська

(підпис)


Секретар атестаційної комісії ________________ Т.Б.Бойко

(підпис)
Члени атестаційної комісії:


____________ І.Г.Дідківська; _____________С.В.Москальчук;

(підпис) (підпис)

____________ Т.М. Волохатюк; _____________ Л.М.Литвин;

(підпис) (підпис)

____________ С.Л.Кулакевич; _____________ С.В.Дятлова;

(підпис) (підпис) ___________________ Н.В.Пучкова /за згодою/

(підпис)
Дата проведення атестації 31 березня 2011 року
З атестаційним листом ознайомилась ____________ О.Г.Григорчук
(підпис)

___________________

(дата)
Зразок 2:

(Приклад заповнення атестаційного листа за рекомендаціями О. Малишевої)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
1. Прізвище, ім’я, по батькові Карпенко Ніна Сергіївна

2. Рік народження 1972


3. Освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення:

повна вища, Харківський університет культури, 1996 р.

4. Спеціальність за освітою книгознавство, бібліотекознавство ібібліографія

5. Науковий ступінь, вчене звання не має

6. Загальний трудовий стаж 15 років

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата

призначення на цю посаду завідувач бібліотеки, провідний бібліотекар, 10.04.2005 р.

8. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх

наявності) не має
9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей

працівника, результати голосування Карпенко Н.С. працює у загальноосвітній школі № 7 м. Лубни з 1998 року.За час роботи Карпенко Н.С. досягла високого професіоналізму в роботі, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник. Має добру науково-методичну підготовку, досконало володіє методикою бібліотечної роботи. Постійно працює над формуванням в учнів інтересу до книги, читацької культури, розвитку читацьких смаків. Надає практичну допомогу педагогічним працівникам у підборі літератури для підготовки виступів на семінарах, засіданнях методичних об’єднань, науково-практичних конференціях. Проводить ефективну просвітницьку і інформаційну роботу щодо популяризації української книги, надає допомогу класним керівникам у формуванні в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги, навичок самостійної роботи з літературою. Надає допомогу класним керівникам в організації виховних годин та позакласних заходів. На високому рівні проводить бібліотечні уроки, організовує на базі бібліотеки Всеукраїнські тижні дитячої та юнацької книги.

Підвищує свою фахову кваліфікацію шляхом самоосвіти, на міських семінарах, засіданнях методичного об’єднання шкільних бібліотекарів.

Користується повагою та авторитетом у колег, педагогічних працівників, батьків та учнів.

Відповідає займаній посаді «провідного бібліотекаря».

Результати голосування: за 7 (сім),_проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль)
10. Рекомендації атестаційної комісії (із зазначенням мотивів

рекомендацій) представити до нагородження грамотою відділу освіти


11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується не має

Голова атестаційної комісії ___________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар атестаційної комісії ___________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали) Члени атестаційної комісії _____________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_____________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата проведення атестації ___________________

З атестаційним листом ознайомилась____________________

(підпис і дата)

При оформленні атестаційних листів та інших доку­ментів слід враховувати, що «бібліотекар», «бібліотекар II категорії», «бібліотекар І категорії», «провідний бібліотекар», «завідувач бібліотекою» — це назви посад, а не кваліфікаційні категорії. Бібліотекарі атестуються на відповідність посаді, яку займають. Атестаційна ко­місія приймає одне із рішень:

* відповідає займаній посад;

* відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій

комісії з повторною атестацією через рік;

* не відповідає займаній посаді.

В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії (п.4.5.)


Зразок:
ПРОТОКОЛзасідання атестаційної комісії

№ 1 від «31» березня 2011 рокуПрисутні:

голова Пашинська Тетяна Анатоліївна, директор школи


секретар Бойко Тетяна Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи

члени атестаційної комісії

1. Дідківська Ірина Геннадіївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи;


2. Москальчук Світлана Валеріївна, заступник директора з

навчально-виховної роботи;
3. Волохатюк Тетяна Михайлівна, вчитель біології;
4. Литвин Лариса Миколаївна, вчитель української мови та

літератури;

5. Кулакевич Світлана Леонідівна, вчитель математики;


6. Дятлова Світлана Володимирівна, вчитель початкових класів;
7. Пучкова Наталія Володимирівна, методист з бібліотечних

фондів відділу освіти.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Атестація Григорчук Ольги Іванівни, провідного бібліотекаря

2. Слухали: питання атестації щодо відповідності займаній посаді «провідний бібліотекар» Григорчук Ольги Іванівни.


3. Запитання до працівника, який атестується:

3.1. Хто відповідає за збереження бібліотечних фондів?

3.2. За якими напрямами проводиться бібліографічне

інформування користувачів?

3.3. Назвіть види обліку документів.


4. Відповіді на них Григорчук О.І.:

4.1. За збереження бібліотечних фондів шкільної бібліотекивідповідають директор школи і завідувач бібліотеки.

4.2. Бібліографічне інформування (інформаційна робота)

проводиться за двома напрямами:

1)інформування учнів-читачів; 2)інформування педагогічних

працівників.

4.3. Існують два види обліку документів: індивідуальний та

сумарний.
5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної комісії: Представити Григорчук Ольгу Іванівну до нагородження грамотою загальноосвітнього навчального закладу за сумлінну роботу у 2010/2011 навчальному році
6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді «за» — 9 голосів;
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік __________ голосів;

не відповідає займаній посаді _______ голосів.

7. За результатами атестації Григорчук Ольга Іванівна відповідає

займаній посаді «провідний бібліотекар».
Голова атестаційної комісії __________________ Т.А.Пашинська

(підпис)


Секретар атестаційної комісії ________________Т.Б.Бойко

(підпис)
Члени атестаційної комісії:


____________ І.Г.Дідківська; _____________С.В.Москальчук;

(підпис) (підпис)

____________ Т.М. Волохатюк; _____________ Л.М.Литвин;

(підпис) (підпис)

____________ С.Л.Кулакевич; _____________ С.В.Дятлова;

(підпис) (підпис) ___________________ Н.В.Пучкова /за згодою/

(підпис)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРішенням науково-методичної ради кз «Районний методичний кабінет»
З досвіду роботи Л. Л. Вовк, вчителя російської мови та світової літератури Рудківської зош І-ІІ ступенів
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconІнформаційно-методичний
...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРайонний методичний кабінет
Рибачук Валентина Володимирівна, Голюк Олена Степанівна – вчителі української мови та літератури Бутовецької зош І-ІІІ ст. Старокостянтинівської...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconТехнології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка