Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради»


Виконання рішень атестаційної комісіїСторінка4/4
Дата конвертації23.06.2017
Розмір0,63 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

Виконання рішень атестаційної комісії
Відповідно до розділу 5 Положення про проведення ате­стації матеріали атестації передаються керівнику закладу для прийняття рішення. За результатами атестації видається наказ у строк не пізніше двох мі­сяців з дня її проведення.

Зразки наказів про результати атестації:

Зразок 1
Назва навчального закладу або освітньої установи

НАКАЗ
від «___» ______________ 20_ р. №____


Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженим наказом Міністерства культури і ту­ризму України від 16.07.2007 р. № 44

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу ос­віти щодо відповідності займаній посаді (назвати по­саду) бібліотекаря (П.І.П.).

2. Встановити (підтвердити) відповідний тарифний розряд.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Керівник закладу Підпис

У разі успішного проходження атестації у цьому наказі також вирішується питання щодо заохочення бібліоте­каря (преміювання, нагородження, висловлювання по­дяки тощо).У окремих випадках атестації бібліотекаря за умови ви­конання рекомендацій, наказ може бути таким:

Зразок 2:
Назва навчального закладу або освітньої установи

НАКАЗ
від «___» ______________ 20_ р. №_____


Про результати атестації бібліотекаря

Відповідно до Положення про проведення атестації працівників установ, організацій та закладів галузі куль­тури, затвердженого наказом Міністерства культури і ту­ризму України від 16.07.2007 № 44

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення атестаційної комісії закладу освіти щодо не відповідності займаній посаді (назвати посаду) бібліотекаря (П. І. Б.) за умови виконання рекомендацій (визначаються конкретні рекомендації, які належить виконати бібліотекарю, терміни їх виконання).

2. Підтвердити відповідний тарифний розряд.

3. Провести позачергову (повторну) атестацію бібліо­текаря (П. І. Б.) через рік.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Керівник закладу Підпис
При атестації з рішенням «не відповідає займаній по­саді» вирішується питання про переведення бібліоте­каря на іншу посаду чи роботу. Це відбувається лише за письмовою згодою працівника і також відображаєть­ся у наказі.

У разі незгоди бібліотекаря з пониженням посади або зміни роботи, працівник звільняється з роботи за дотри­манням законодавства України про працю.Відповідність між рішенням атестаційної комісії та рі­шенням керівника закладу, прийнятого за результатами атестації бібліотекаря:


Рішення атестаційної комісії

Рішення керівника закладу, що визначається наказом

Відповідає займаній посаді «бібліотекаря»

Встановити (підтвердити) 8-9 тарифний розряд

Відповідає займаній посаді «бібліотекаря II категорії»

Встановити (підтвердити) 8-10 тарифний розряд

Відповідає займаній посаді «бібліотекаря І категорії»

Встановити (підтвердити) 8-11 тарифний розряд

Відповідає займаній-посаді «провідного бібліотекаря»

Встановити (підтвердити) 9-12 тарифний розряд

Відповідає займаній посаді «завідувач бібліотеки»

Встановити (підтвердити) 11 тарифний розряд

Відповідає займаній посаді «бібліотекаря» («бібліотекаря … категорії») за умови виконання рекомендацій.

Прописати рекомендації до бібліотекаря і терміни їх виконання

Встановити (підтвердити) 8-11 тарифний розряди. Направити на курси підвищення кваліфікації. Атестувати на відповідність займаній посаді через рік.

Не відповідає займаній посаді. Порушити питання про переведення на іншу роботу або звільнення з роботи.

Примітка. Такі рішення при­ймаються обов'язково за до­триманням законодавства України про працю.


Перевести на іншу посаду (визначається на яку посаду переводиться працівник)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Л И С Т


Від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765

  

Щодо оплати праці та встановленнярозряду працівникам бібліотеки

загальноосвітнього навчального закладу
На запит щодо оплати праці та встановлення розрядів працівникам бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів повідомляємо.

Атестація та оплата праці бібліотечних працівників (у тому числі й тих, які працюють у навчальних закладах) здійснюються за нормативними документами Міністерства культури і туризму України. Так, відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 р. N 44 "Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури" за наслідками атестації атестаційна комісія дає оцінку професійної кваліфікації: відповідає (або не відповідає) працівник займаній посаді.

Наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" затверджені схеми тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем та інших бібліотечних працівників (додатки 2, 3).

При встановленні розрядів (категорій) бібліотечним працівникам застосовуються кваліфікаційні вимоги, затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. N 168 (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 "Культура та мистецтво"). Для встановлення категорій:провідного бібліотекаря: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії - не менше 2 років;

бібліотекаря I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії - не менше 2 років;

бібліотекаря II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст), стаж роботи за професією бібліотекаря - не менше 1 року;

бібліотекар: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Відповідно до п. 11 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336, особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.У п. 4.6 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.99 р. N 139, зазначено, що бібліотечний працівник загальноосвітнього навчального закладу повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що для бібліотекарів навчальних закладів вищу педагогічну освіту можна зараховувати як освіту, яка відповідає вимогам.

Тобто бібліотечний працівник, який не має повної вищої освіти відповідного напряму підготовки, але має достатній практичний досвід та успішно виконує покладені на нього завдання та обов'язки, за рекомендаціями атестаційної комісії може не тільки бути визнаний як такий, що відповідає займаній посаді, а й набути права обійняти посаду за більш високою категорією.

Відповідно до Класифікатора професій посада завідувача бібліотеки належить до керівників підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, а бібліотекаря - до фахівців у галузі науково-технічної інформації.


Заступник Міністра - керівник апарату П.Куліков
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПОСАД БІБЛІОТЕКАРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу» від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765 під час встановлення розрядів бібліотечним працівникам застосовуються кваліфікаційні вимоги, наведені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 «Культура та мистецтво», затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. № 168 (далі — Довідник кваліфікаційних характеристик). Зокрема, для бібліотечних працівників встановлено такі кваліфікаційні вимоги:
Назва

посади

Освіта

Вимоги до стажу роботи та визначення тарифного розряду

Вимоги до підвищення кваліфікації


Провідний бібліотекар


Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації


Стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії для спеціаліста не менше 1-го року, для бакалавра не менше 3-х років

(9–12 тарифні розряди)Курси підвищення кваліфікації один раз на 5 років


Бібліотекар__І_категорії'>Бібліотекар

І категорії

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації

Стаж роботи за професією бібліотекаря ІІ категорії для спеціаліста не менше 1-го року, бакалавра, молодшого спеціаліста — не менше 2-х років.

(8–11тарифні розряди)Курси підвищення кваліфікації один раз на 5 років

Бібліотекар

ІІ категорії

Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації

Для спеціаліста — без вимог до стажу роботи;

бакалавра, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1-го року.

(8–10 тарифні розряди)


Курси підвищення кваліфікації один раз на 5 років

Бібліотекар

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст)

Без вимог до стажу роботи

(8–9 тарифні розряди)Курси підвищення кваліфікації один раз на 5 роківКВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКАРІВ
Бібліотекар навчального закладу забезпечує організацію роботи бібліотеки, складає плани роботи і звіти про виконану роботу; здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію; аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації, обслуговує читачів на абонементі та в читальній залі; формує і веде довідково-пошуковий апарат, бере участь у створенні й використанні галузевих баз даних; вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків; здійснює диференційне обслуговування користувачів; забезпечує інформаційно-бібліотечну підтримку освіти й виховання шляхом масового, групового та індивідуального інформування; веде роботу з формування інформаційної культури за допомогою бесід ,оглядів, лекцій, бібліотечних занять, консультацій тощо; організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, підручником та іншими джерелами інформації; координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств; вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, бере участь у роботі міських методичних об’єднань шкільних бібліотекарів; створює та забезпечує активну творчу діяльність бібліотечного активу й систематично підвищує рівень професійної діяльності на курсах, семінарах, самостійно, забезпечує потреби читачів через Інтернет, створює електронну бібліотеку.


Повинен знати:

Повинен володіти вміннями:


1. Основи загальнокультурної підготовки:

 • народ України як етнос;

 • основні віхи історичного та культурного розвитку України;

 • державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

 • основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, економічна, соціальна політична, культурна і духовна сфери суспільного життя);

 • літературознавство, художня література;

 • основи професійної етики;

 • основи педагогіки і психології;

 • психологію вікових особливостей дітей і юнацтва; індивідуально-психологічні особливості учнів.


2. Основи бібліотечної справи:

 • постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розвиток культури, бібліотечної справи, освіти в Україні (Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України);

 • теорія бібліотекознавства, бібліографії, документознавства;

 • економіко-правові аспекти функціонування бібліотек;

 • державні стандарти і бібліотечну документацію в практиці роботи шкільної бібліотеки;

 • принципи і види комплектування бібліотечних фондів;

 • модель бібліотечного фонду шкільної бібліотеки;

 • джерела навчальної інформації, особливості роботи з підручниками;

 • принципи організації довідково-пошукового апарату;

 • принципи наукової обробки та систематизації документів;

 • різноманітні аспекти інформаційно-бібліотечного обслуговування вчителів та учнів;

 • методику формування інформаційної культури;

 • форми наочної популяризації літератури;

 • основні вимоги до проведення масових заходів: читацьких конференцій, диспутів, днів інформації, днів бібліографії, днів бібліотеки;

 • правила техніки безпеки та протипожежного захисту;

 • нові вітчизняні та зарубіжні інформаційні технології бібліотечно-бібліографічної діяльності;

 • досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек.


3. Законодавчо-нормативне забезпечення освіти та бібліотечної справи:

 • Конституція України;

 • Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про професійну діяльність»; «Про мови в України»

 • Основи трудового законодавства;

 • державні освітні стандарти, концепції, програми;

 • соціально-правовий захист населення в умовах ринку;

 • Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.
1. Діагностико-прогностичними:

 • аналізувати результати роботи бібліотеки і роботи діагностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення;

 • визначати завдання роботи бібліотеки на поточний рік, прогнозувати бажані результати;

 • аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптимальні прийоми та методи роботи бібліотеки;

 • визначати цілі, форми і методи бібліотечного обслуговування; його ефективність і перспективи розвитку;

 • вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду.

2. Фаховими:

 • формувати універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд, який відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, пізнавальним, інтелектуальним функціям та інтересам читачів;

 • здійснювати у встановленому порядку розміщення, облік, зберігання та постійне оновлення бібліотечного фонду;

 • організувати й вести довідково-пошуковий апарат: каталоги, картотеки, довідково-бібліотечний фонд;

 • забезпечувати бібліотечно-інформаційне та методичне обслуговування педагогічного колективу та учнів;

 • вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені книжки та інші документи в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

 • готувати і проводити спільно з педагогічним колективом заходи з популяризації читання;

 • готувати бібліографічні та інформаційні матеріали;

 • здійснювати пошук інформації як у традиційних, так і в електронних пошукових системах;

 • використовувати ІКТ.

 • критично осмислювати і використовувати передовий досвід

3. Контрольно-коригувальними:

 • аналізувати за галузевим складом та кількісними показниками бібліотечний фонд;

 • вміти проектувати програму свого професійного самовдосконалення.

Кваліфікаційні вимоги до працівників:

На посаду «провідний бібліотекар» призначають працівників, які виявили високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, добре володіють ефективними формами і методами організації бібліотечної справи, забезпечують високу результативність, якість своєї праці, відзначаються загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.На посаду «бібліотекар І категорії» призначають працівників, що
виявляють ґрунтовну професійну компетенцію, добре володіють ефективними формами організації роботи бібліотеки, як інформаційного центру, досягають результатів у розв'язанні педагогічних завдань, відзначаються загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

На посаду «бібліотекар II категорії» призначають працівників, які виявляють достатній професіоналізм, володіють сучасними формами і методами організації бібліотечної справи, визначаються загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

Працівник, який працює на посаді «бібліотекаря» (без категорії), повинен бути про­фесійно компетентний, забезпечувати певний рівень інформативної роботи, відповідати загальним етич­ним та культурним вимогам до працівника шко­ли.

Критерії оцінки рівня професійної діяльності бібліотекаря
Базовий рівень професійної діяльності — організовує планову роботу бібліотекаря, виходячи з посадових обов’язків. Веде гурткову роботу за вибором, використовує ІКТ.

Середній рівень професійної діяльності — відповідає критеріям базового рівня професійної діяльності; ефективно використовує ІКТ; бере активну участь у роботі методичних об’єднань; ділиться досвідом роботи; вільно володіє методикою формування інформаційної культури.

Високий рівень професійної діяльності — відповідає критеріям базового і середнього рівня професійної діяльності; ефективно працює з колективом педагогів, учнів і батьків; забезпечує якість викладання інформаційної культури з використанням ІКТ, займається дослідницькою роботою, є автором програм, проектів, методичних розробок з бібліотечної справи в школі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Гуськова Т.Б. Організація роботи шкільної бібліотеки (Текст) / Т.Б. Гуськова // Управління школою. – 2008. - № 30. – С. 13-20.

 2. Гуськова Т.Б. Організація роботи шкільної бібліотеки (Текст) / Т.Б. Гуськова // Управління школою. – 2008. - № 31. – С. 2-31.

 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81 «Культура і мистецтво» : наказ М-ва культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168 (Електронний ресурс).

 4. Кононенко О. Алгоритм управлінської діяльності з атестації шкільних бібліотекарів (Текст) / Олена Кононенко, Наталія Пучкова // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2012. - № 1. – С. 24-32.

 5. Кононенко О.Є. Атестація бібліотекарів та медичних працівників закладів освіти (Текст) / О.Є. Кононенко //

Управління школою. 2008. - № 4. – С. 16.

 1. Поперечна Л. Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотеки навчального закладу (Текст) / Лідія Поперечна // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. - № 3-4. – С. 2-21.

 2. Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: наказ М-ва культури і туризму України від 16 липня 2007 р. № 44 (Електронний ресурс).

 3. Утянська Т. Атестація шкільних бібліотекарів: управлінсько-методичний супровід (Текст) / Тетяна Утянська // Шк. бібл.-інформ. центр. – 2012. - № 9. – С. 14-20.

 4. Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765 (Електронний ресурс).

Для нотаток

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Для нотаток

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРішенням науково-методичної ради кз «Районний методичний кабінет»
З досвіду роботи Л. Л. Вовк, вчителя російської мови та світової літератури Рудківської зош І-ІІ ступенів
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconІнформаційно-методичний
...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconКнму «П’ятихатський районний методичний кабінет» П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconРайонний методичний кабінет
Рибачук Валентина Володимирівна, Голюк Олена Степанівна – вчителі української мови та літератури Бутовецької зош І-ІІІ ст. Старокостянтинівської...
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconТехнології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconСтарокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької зош І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Рішенням методичної ради комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка