рівень(1 бал за відповідь )Скачати 123,69 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір123,69 Kb.

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 - 2014 навчального року

(7 КЛАС)


1 рівень(1 бал за відповідь )

1.Позначте назви союзів слов ‘янських племен, що розселилися на території сучасної України.( 5 відповідей):

А) поляни ; Б)хорвати; В)сіверяни; Г)в птичі; Д) уличі; Е) кривичі; Є) тиверці; Ж) словени

2.Позначте походження правлячої династії Рюриковичів, яка утвердилася в Київській державі

наприкінці IX ст..:

А) норманське; Б) візантійське; В) болгарське; Г) східнослов’ янське

3.Яка подія відбулася в 1Х ст..:

А) заснування Києва; Б) створення держави Київська Русь; В) реформи княгині Ольги

4.Що таке феод? А) вищий феодал щодо нижчого; Б) феодал, який залежав від сеньйора;

В) земля, пожалувана королем чи сеньйором васалу у спадкове володіння як плата за службу.

11 рівень ( 3 бали за відповідь)

5.Установіть відповідність між київськими князями та фактами їх біографій


А Олег

1.Талановитий та хоробрий воєначальник, його походи здійснювались у двох напрямках- східному та дунайському

Б Святослав


2.Походив з норманів, вбив київських князів Аскольда і Діра


В Ігор

3.Фактичний засновник династії Рюриковичів.

6.Про які поняття йдеться:

А) верховний правитель у монархічній державі;

Б) поділ феодалів за знатністю і посадами при підлеглості нижчих вищим;

В) великі групи населення, які відрізняються своїми спадковими правами й обов’ язками

7. Про яку подію йдеться:«…прислали греки послів до Олега: « Не погубляй город, ми згоджуємося на данину, як ти ото хочеш»111 рівень( 5 балів за відповідь)

8. Охарактеризуй кожний суспільний стан за планом:

А) його місце в суспільстві;Б) права та обов ‘язки; В) основні заняття.

9. Доведіть або спростуйте твердження: « Великі князі до часів Ольгиних воювали – вона правила державою»(М. Карамзін)

Завдання

І ( шкільного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2013-2014 н. р.

(8клас)

І рівень(1б.)

1. Поясніть терміни: козацька республіка, індульгенція, реформація. мануфактура.

2.Означте події:1492, 1555-1556рр, 1591- 1593рр.

3.Назвіть головну мету Фернандо Магеллана? Назвіть хронологію і результати його експедиції.ІІ рівень(2б.)

1. Поясніть яким чином Велике Князівство Литовське поєдналося з Польщею?

2.Поясніть історичну роль море плавника Х. Колумба.

3. Окресліть головні риси реєстрового та низового козацтва.ІІІ рівень(3б.)

1. Які з наслідків Великих географічних відкриттів є на вашу думку най важливіші?

2.Якими були причини і передумови укладення Люблінської унії.

ІV рівень(5б.)

1.Порівняйте погляди М. Лютера та Т. Мюнцера. Спробуйте визначити загальне та особливе.

2Д. Вишневецький, один з найвідоміших діячів історії. Напишіть про нього статтю.

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з історії 2013- 2014н. р.

(9-клас)

І рівень (1б.)

1. Про кого йдеться мова в документі?

« Останній кошовий отаман Січі, що на протязі 25 років був ув’язнений у Соловецькому монастирі. Помер у віці 112 років 31жовтня 1803р.»

2. Наддніпрянською Україною називали землі:

а. Галичину, Буковину, Закарпаття;

б. Слобожанщину і Лівобережжя;

в. Слобожанщину, Лівобережжя, Правобережжя, Південь.

3. Під час Французької революції Якобінський період визначився:

а.1791-1792р.;

б. 1789-1791р.;

в.1793-1794р.;

г.1795-1799р.ІІ рівень ( 2 б.)

1. Дайте визначення: нація, ринкові відносини, « режим бонапартизму».

2. Визначте історичні події за вказаними датами:

1833-1837рр, 29 грудня 1825р- 3січня 1826р.; 1804р.; 1791р.

3. Де, коли і за яких обставин відбувалося видання « Русалки Дністрової»?

ІІІ рівень ( 3 б.)

1. Охарактеризуйте адміністративно- територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії.

2. Перерахуйте Просвітителів в Європі 18ст.

3. Розташуйте в хронологічній послідовності події:

А. Азовське козацьке військо.

Б.Створення Священного союзу.

В. Повстання Чернігівського полку на Україні.

Г.Візит В. Капніста в Пруссію.ІV рівень(5б.)

1.Історики і досі дотримуються різних думок щодо часу проведення промислового перевороту в різних куточках України у ХІХ ст. А що з цього приводу думаєте Ви? Власні думки обґрунтуйте конкретними фактами з вітчизняної історії.

2.Поміркуйте, чому саме священики стали провідниками української національної ідеї?

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 - 2014 навчального року

(10 КЛАС)
1. Карта (7 балів)

Покажіть на карті фронти Першої світової війни:

а) Балканський та Салонікський;

б) Західний;

в) Італійський;

г) Кавказький;

д) Месопотамський та Палестинський;

е) Румунський;

є) Східний.

;

є) Східний.


2. Закінчіть речення. (6 балів)

1. Перша світова війна спричинила крах чотирьох найбільших імперій: ____________________

2. Паризька конференція 1919 р. виробила мирні договори з союзниками Німеччини – _______

3. Мирні договори Версальської системи – ____________________________________________

4. Версальська система договорів зафіксувала утворення нових національних держав у Центральній та Південно-Східній Європі: ____________________________________________

5. Вашингтонську Угоду п’яти держав з обмеження морських озброєнь підписали ___________

6. Локарнська конференція склала Рейнський гарантійний пакт, що забезпечував недоторканість кордонів між ________________________________________________________3. Установіть відповідність між подіями і датами російської революції 1905-1907 р.р. в Україні (8 балів)

1

Відкриття в Одесі першої в під російській Україні «Просвіти»

а

9 листопада 1906р.

2

Повстання частини Чорноморського флоту

б

14 червня 1905р.

3

Третьочервневий переворот, який ознаменував закінчення революції

в

18 листопада 1905р.

4

Початок повстання на броненосці «Потьомкін»

г

17 жовтня 1905р.

5

Указ царського уряду, який започаткував столипінську аграрну реформу

д

3 червня 1907р.

6

Перший від початку революції страйк робітників в Україні

е

30 жовтня 1905р.

7

Повстання саперів у Києві на чолі з поручиком Б.Жаданівським

є

11-16 листопада 1905р.

8

Маніфест МиколиІІ, яким в країні проголошувалися демократичні свободи

ж

12 січня 1905р.

4. Кросворд (10 балів) на тему «Економічний розвиток України на початку ХХ ст..»

По горизонталі

  1. Найпоширеніша форма монополій у початковий період їх існування.

  2. Великий центр металургійної і вугільної промисловості в Україні на початку ХХст.

  3. Вугільний синдикат Донбасу , на який припадало близько 75 % усього видобутку вугілля в Донбасі.

  4. Довгострокове вкладання капіталу у промисловості, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства з метою отримання прибутку.

  5. Цінний папір, який дає власнику прибуток у вигляді відсотків від його вартості, або можливості виграти.По вертикалі

  1. Найбільший у металургії синдикат, заснований у 1902р.

  2. Об’єднання низки підприємств однієї або кількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність.

  3. Об’єднання підприємств певної галузі чи місцевості, які регулюють обсяг виробництва, розподіляють ринки збуту продукції, встановлюють ціни, закривають неприбуткові фабрики та заводи.

  4. В Україні ще наприкінці ХІХст. виник один із перших синдикатів…

  5. Галузь промисловості, яка посідала перше місце в економіці західноукраїнських земель.5. Вкажіть головні причини та основні наслідки вказаних історичних подій. (8 балів)Причина

Подія

Наслідки
Столипінська аграрна реформаСтворення Легіону УССВашингтонська конференціяРурський конфлікт
6. Стисло, у вигляді питань до кросворду дайте характеристику історичній особі. (8 балів)

А. Шептицький
М. Міхновський
Микола ІІ
О. Брусилов
7. Розв’яжіть проблемну задачу.

Чи були українці на кінець ХІХ ст. нацією? Свою відповідь обґрунтуйте. (10 балів)

8. Яка оцінка Першій світовій війні, на вашу думку, найбільше відповідає дійсності: (15 балів)

1) « Перша світова війна – негативна подія, оскільки принесла багато страждань народам Європи»; 2)

« Перша світова війна – позитивна подія, оскільки принесла свободу народам Європи». Свою відповідь обґрунтуйте, спираючись на правила переконливої аргументації, закони логіки та докази.

9. За фрагментами біографії впізнайте особу. Висловіть своє ставлення до неї. (15 балів)

«Народився в с.Затурці Володимир-Волинського повіту на Волині. Закінчив філософський факультет Краківського університету, вчився в Женевському університеті. Організатор Української демократичної хліборобської партії. Автор 200 наукових праць, в яких сформулював політичну доктрину українського монархізму, консерватизму. Провідна думка доктрини: «…ніхто нам не збудує державу, коли ми самі її не збудуємо, ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не хочемо стати».

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 - 2014 навчального року

(11 КЛАС)


1. Прочитайте уривок з міжнародного договору про кордони та укажіть цифру, якою на карті позначено вказаний регіон України.

«Стаття 1. Встановити … державний кордон вздовж «лінії Керзона» з відступом на користь Польщі: у територію, розташовану на схід від «лінії Керзона» до річки Західний Буг та річки Соколія, на південь від міста Крилов з відхиленням на користь Польщі максимально на 30 кілометрів…» (3 бали)

А 1;

Б 2;


В 3;

Г 4.


2. Виберіть події чи явища, характерні для історії України другої половини 40х років ХХст.(6 балів):

1)грошова реформа; 2)формування Української головної визвольної ради; 3)входження Криму до складу УРСР; 4)операція «Вісла»; 5)голод у центральних та південних областях; 6)обрання першим секретарем ЦК КПУ О.Кириченка; 7)укази Президії Верховної Ради УРСР про Державний прапор УРСР, Державний герб УРСР і Державний гімн УРСР; 8)початок десталінізації; 9)депортація кримськотатарського населення в Середню Азію; 10)собор УГКЦ у Львові,який скасував унію греко-католицької церкви з Римом і підпорядкував її Рос. православній церкві; 11)прийняття Верховною Радою України Закону про IV п’ятирічний план; 12)львівський процес над 59-ма членами ОУН.
3. В іст. лексиці є слова утворені від імен і прізвищ діячів,котрі з різних причин увійшли в світову історію. Перед вами імена і прізвища трьох таких діячів. Вкажіть: 1)ким був кожний історичний діяч; 2)слово(термін) або словосполучення,яке виникло від нього; 3)коротке визначення цього слова;період,коли появилося це слово. (9 балів)

А)Андрій Жданов;

Б)Рональд Рейган;

В)Джозеф Реймонд Маккарті.


4. Закінчіть речення. (12 балів)

1.Протягом вересня 1939-травня 1941 років Німеччина окупувала такі країни континентальної Європи:________________________________________________ .

2.Союзниками Німеччини в роки Другої світової війни були__________________ .

3.Конференції лідерів Великої Британії,СРСР і США в роки Другої світової війни відбулися у ___________________________________________________________ .

4.Антифашистські повстання відбулися у таких держав Східної Європи:________ .

5.У роботі Потсдамської конференції голів урядів Великої Британії,СРСР і США брали участь___________________________________________________________ .

6.У роки Другої світової війни атомних бомбардувань зазнали міста _______________та_____________________________________________________ .
5. Вкажіть,у яких галузях науки і культури працювали: (10 балів)

Є.Патон, О.Богомолець, О.Теліга, С.Єфремов, С.Їжакевич, В.Гардін, А.Бучма, Л.Ревуцький, Л.Ландау, І.Паторжинський.


6. Назвіть події світової історії, що відбулися: (10 балів)

Дата

Подія

23 серпня 1939р.;
22 червня 1940р.;
6 червня 1944р.;
17 вересня 1939р.;
25 квітня-26 червня 1945р.;
22 листопада 1963р.;
17 квітня 1982р.;
4 квітня 1949р.;
8 травня 1945р.;
11 вересня 2001р.7. Вкажіть головні причини й основні наслідки історичних подій. (8 балів)Причини

Події

Наслідки

 

Проголошення незалежності Карпатської України

 

 

Радянізація західноукраїнських земель

 

 

План Маршалла

 

 

Уотергейтська справа

 

8. Уявіть, що вас запросили виступити з доповіддю на конференції на тему «Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945-на початку 50-х років». Виберіть тему для своєї доповіді. Які історичні джерела ви могли б використати при підготовці такої доповіді? Згрупуйте їх,дайте їм характеристику і визначте власне ставлення до них. (15 балів).


9. За час,що минув після завершення Другої світової війни,було написано гори книг про події 1939-1945рр.,серед них велика кількість збірників,мемуарів,наукових монографій. Погляди на ті самі події дуже різняться. Уявіть себе кореспондентом української газети «Урядовий кур’єр» на міжнародній конференції,присвяченій 69-річчю завершення війни.

Ви маєте написати статтю про погляди істориків США, Великої Британії, Росії стосовно внеску їхніх країн у перемогу над ворогом. (20 балів)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

рівень(1 бал за відповідь ) iconКонкурс шевченкознавців Умови та оцінка конкурсу
Учасники конкурсу повинні знати основні І провідні етапи життя Кобзаря, що вплинули на формування його особистості. За кожну правильну...
рівень(1 бал за відповідь ) iconКлас І. Тестові завдання: (у кожному одна правильна відповідь 1 бал)
Вкажіть правителя Галицько-Волинської держави, який також, як І данило Галицький, мав королівський титул
рівень(1 бал за відповідь ) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
рівень(1 бал за відповідь ) iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
рівень(1 бал за відповідь ) iconУкраїнська література 10-11 класи Рівень стандарту, академічний рівень

рівень(1 бал за відповідь ) iconТест з української літератури аналіз художнього тексту Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь І позначте її
Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь І позначте її
рівень(1 бал за відповідь ) iconОсінній бал «Вікно у Європу»
Даний виховний захід покликаний зацікавити дітей досліджувати традиції європейських країн, вміти продемонструвати найцікавіші культурні...
рівень(1 бал за відповідь ) iconПоети-шістдесятники
Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, М. Сулима, О. Ковальчук, О. Ткачук, Н. Тимків Українська література: Підручник для 11 класу...
рівень(1 бал за відповідь ) iconІі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2017/2018 навчальний рік
Дайте назву карті (1 бал), назвіть події, зображені на карті стрілочками
рівень(1 бал за відповідь ) iconКонтрольна робота №2 (контрольний тест)
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень слухачів з розділу «Орфографія»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка