Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008Сторінка12/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,92 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1028. Водзинський Є. Питання охорони містобудівної спадщини // Архітектурна спадщина України: [Щорічник] / За ред. В. Тимофієнка. – К., 1994. – Вип.1. – С. 231-239. – (1).

Фрагменти південної, північної та східної панорам історичної частини міста (с. 233).1029. Гаврилевич О. Пристосування старих будівель [у Дубні] на новий лад: (Економія графині Шувалової) // Наше дзеркало. – 2007. – 20 груд. – С.5. – (1).

1030. Герасимчук Н. Чи є в Дубні «Золоті ворота»? // Зорі народжуються на землі…: Літ.-мистец. альм. творч. молоді. – Дубно, 2001. – С. 4-5. – (1).

З історії Луцької брами в Дубні (XVI ст.).1031. Годованюк Е.М. Надвратные башни городских укреплений Острога и Дубно // Стр-во и архитектура. – 1969. - № 5. – С. 33-36. – (1).

1032. Годованюк О. Типологія православних мурованих храмів Волині // Архітектурна спадщина України: [Щорічник] / За ред. В. Тимофієнка. – К., 1994. – Вип.1. – С. 75-92. – (1).

План, поздовжний розріз та характеристика Спасопреображенської церкви Дубна 1568 р. (с. 77,81).1033. Державний реєстр національного культурного надбання (пам’ятки містобудування і архітектури України) // Пам’ятки України: історія та культура. – 1999. - № 2/3 (Спецвипуск). – С.7-174. – (1).

Пам’ятки Дубна, що входять до реєстру (с. 125-126).1034. Дубенщина: Історичний путівник: (за матеріалами краєзнавчо-пошукової експедиції). – Дубно, 2000. – 20 с. – (4).

Архітектурні пам’ятки м. Дубна.1035. Історія української архітектури / За ред. В. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.: ілюстр. – (1).

Про пам’ятники архітектури Дубна (с. 117,119,120,121,122,123,124,166, 169,176,177).1036. Кузьмич О. Відродження національних особливостей містобудування Рівненщини // Архітектурна спадщина України: [Щорічник] / За ред. В. Тимофієнка. – К., 1996. – Вип.3, ч.1. – С. 255-260. – (1).

Є дані про Дубно.1037. Логвин Г. По Волині // Волинь моя. – К., 2002. – Вип.2. – С. 95-142. – (1).

Про пам’ятники архітектури Дубна (с. 122,126).1038. Лозов’юк І. Був у Дубні [Чеснохрестський] монастир // Вісн. Дубенщини. – 1990. – 28 листоп. – (1,4).

1039. Лозов’юк І. Давні дубенські монастирі // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 19 січ. – (1,4).

1040. Лозов’юк І. Монастир кармеліток [у Дубні] // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 27 квіт. – (1,4).

1041. Лозов’юк І. Страклівський монастир; Дубенський жіночий Свято-Миколаївський монастир // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 18 трав. – (1,4).

1042. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України: Мандрівки історичні. – Л.: «Центр Європи», 1997. – 160 с.: ілюстр. – (1).

Про замки Дубна див. «Географічний покажчик» (с. 156).1043. Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М. Лабінський, В. Мурза; За ред. А. Кудрицького. – К.: Укр. енцикл., 1992. – 848 с. – (1).

Пам’ятки архітектури Дубна (с. 776-777).1044. Михайлишин О. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї половини XVIII – XІX століть. – К., 2000. – 236 с. – (1,2).

Про палацово-парковий ансамбль Дубна (с. 13,20,23,30,31,39,40,41,43, 52,65,70,73,80).

Опис будівель у Дубні, що належали князю Любомирському 1834 р., зберігається в Центральному державному історичному архіві України (с. 139-142).

1045. Михайлова Р. «Луцькі ворота» [пам’ятка архітектури XV-XVI ст.] Дубна (і не тільки Дубна) // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 136-140. – (2,3).

1046. Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. / Упоряд. Л. Пшенична; Редкол.: М. Пшеничний та ін. – Дубно, 2007. – 240 с.: ілюстр. – (1,2,3,4).

Із змісту: Спасо-Преображенський монастир [заснований князем В. Острозьким у XV ст.] / За матеріалами І. Лозов’юка. – С. 29; Підборецький монастир [заснований у 1592 р. К.К. Острозьким]. – С. 35; Свято-Георгіївський храм [XVI ст.] – С. 36; Чеснохрестський монастир. – С. 51; Свято-Іллінський собор. – С. 89; Костел бернардинів: [Будівництво розпочалось у 1627 р.]. – С. 118; Гупало В. Дослідження крипти бернардинського костелу у Дубні [протягом 1995-2000 рр.]. – С. 119; Євдокимов Г. Таємниця монастиря бернардинів [1944-1946 рр.]. – С. 120-122; Гупало В. Середньовічний цвинтар при костелі св. Андрія у Дубні [нині діючий православний Свято-Миколаївський кафедральний собор]. – С. 122-124; Монастир кармеліток: [Костел датується 1630 р., монастирський корпус – 1686 р.]. – С. 226.1047. Осіння Е. Чергова дубенська знахідка-загадка // Наше дзеркало. – 2008. – 24 квіт. – С.5. – (1,4).

Про архітектурну спадщину старого Дубна та металеву книжечку, знайдену під мурами замку.1048. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: (Иллюстрир. справ.-кат.). В 4 т. Т.3. – К.: Будівельник, 1985. – 337 с. – (1).

Описи і фото архітектурних пам’ятників Дубна: монастиря бернардинів та костела 30-х рр. XVII ст., Георгіївської церкви 1709 р. і колокольні 1869 р., замку першої пол. XVI ст., комплексу монастиря кармеліток XVII ст., Луцьких воріт кінця XV – початку XVI ст. (с. 301-304).1049. Посільська Е. Дубенський Свято-Іллінський собор: [Будівельні роботи завершились 1908 р.] // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 140-142; Замок. – 2008. – 3 квіт. – С.14. – (2,3,4).

1050. Пшеничний М. Дубенський костел, рік 1947 // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 13-14. – (1,2,3,4).

Костел споруджений 1830 р. Опис майна костелу 1947 р.1051. Рычков П.А. Над Иквой // Рычков П.А. Дорогами южной Ровенщины: (От Корца до Пляшевой). – М., 1989. – С. 120-143. – (1,4).

Коротка історія Дубна та огляд визначних пам’яток архітектури міста.1052. Ричков П.А., Луць В.Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – К.: Техніка, 2002. – 168 с.: ілюстр. – (Нац. святині України). – (1,4).

Міська забудова Дубна та фіксаційний план міста наприкінці XVIII ст. (с. 36-37,38.40).

Комплекс замкових споруд XVI – XX ст. (с. 59-65).

Фіксаційний план 1875 р. Дубенського замку Острозьких (с. 62-63).

Про групу ікон з Дубна (с. 115-120).

Пам’ятки декоративно-прикладного мистецтва, що зберігаються у Державному історико-культурному заповіднику міста Дубна (с. 137-141).1053. Спасівській церкві [Дубна] – 360 років // Скриня. – 2003. – 14 серп. – С.3. – (1,4).

1054. Тищук В. Георгіївська церква на Сурмичах // Дзеркало плюс. – 2004. – 6 трав. – С.7. – (1,4).

1055. Україна-Польща: спадщина століть: Альбом. – К.: Грані-Т, 2007. – 160 с. – (1).

Фото замку князів Острозьких-Любомирських (XVI-XVIII ст.) та бастіону Надбрамного корпусу міста (с. 90,91), костьолу бернардинів, 1630-их рр. (с. 92).1056. Храм – дзеркало душі нашої // Скриня. – 2000. – 14 груд. – (1,4).

З історії Дубенського Спасо-Преображенського храму.1057. Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині. – Торонто: Т-во «Волинь», 1975. – 124 с. – (1).

Про церкви Дубна (с. 25), фото Юріївської церкви 1700 р. (с. 56).1058. Юріївська церква. 1709 р. // Храми України: Альбом. / Вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. Прибєги. – К., 2000. – С. 167. – (1).

Фото, коментар українською та англійською мовами.1059. Юрченко С. Про часи будівництва Луцької брами в Дубні // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 92-94. – (1,2,3,4).

Аналіз документів 1623-1625 рр., що проливають світло на історію будівництва Луцької брами.1060. Юхимчук І. Свято-Богородицький храм [на околиці Дубна у Страклові. Історія] // Скриня. – 2006. – 2 берез. – С.5. – (1,4).

1061. Якимович М. Свято-Преображенському храмові в м. Дубно – 360 років // Волинь. – 2003. – 22 серп. – С.3. – (1).

1062. Яноші В. Осколок не обмілілого джерела духовного // Вісн. Дубенщини. – 2003. - № 67/68. – 21 серп. – (1,4).

Дубенській Спасо-Преображенській церкві – 360 років.* * *

1063. Божко М. Gloria Tibi Domine! 1832-2007 // Волання з Волині. – 2008. – Ч.1. – С. 32-34. – (1).

Про костел св. Йоана Непомука в Дубні.1064. Дмитренко Т. Історія Дубенського римо-католицького костелу Яна Непомуцена // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 33-34. – (1,2,3,4).

1065. Дмитренко Т. Костел Яна Непомуцена у Дубні // Скриня. – 2003. – 29 трав. – С.3; Дзеркало плюс. – 2004. – 16 верес. – С.4. – (1,4).

1066. Камінська Д. Дорога до храму // Волання з Волині. – 1999. – Ч.2. Берез.-квіт. – С. 29-30. – (1).

Архітектурна пам’ятка Дубна костел св. Йоана Непомука, збудований в 1817-1830 рр.1067. Осіння Е. Його ім’я об’єднує Прагу і Дубно // Наше дзеркало. – 2008. – 3 квіт. – С.5. – (1,4).

Про святого Яна Непомука, ім’я якого носить дубенський «фарний» костел.* * *

1068. Бухало Г. Форт [Тараканівський (друга пол. XIX ст.)] над Іквою. – Дубно, 1990. – 12 с. – (Б-чка вісн. «Наш край». Краєзн. серія, № 5). – (1,4).

1069. Кузнецов І. Тараканівський форт – визначна історико-архітектурна пам’ятка XIX ст. // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 33-34. – (1,2,3,4).

1070. Пшеничний Ю., Курманський О. Сліди військового побуту на Тараканівському форті // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 119-120. – (2,3).

1071. Савчук П. Дубенський форт [збудований наприкінці XIX-го – початку XX-го ст.]: Іст. нарис. – Рівне: Ліста, 2001. – 286 с.: ілюстр. – (1,4).

1072. Форт в с. Тараканів Дубенського р-ну Ровенської області: памятник оборонної архітектури місцевого значення / Укр. спеціал. наук. реставрац. проект. ін-ту «Укрпроектреставрація». – Л., 1984. – (4).

Т.1-5: Обміри центрального корпусу. Фотофіксація. – 22 с.1073. Форт XIX в. в с. Тараканове Дубенского р-на Ровенской области: Памятник оборонной архитектуры местного значения / Укр. специализ. науч.-реставрац. проект. ин-т «Укрпроектреставрация». – Л., 1983. – (4).

Т.1-2: Историческая справка. – 41 с.1074. Цимбалюк Є. Привиди Тараканівського форту // Вільне сл. – 2008. – 12 лют. – С.5. – (1,4).

Про історію та сучасний стан споруди.


Монастир бернардинів XVII ст.
1075. Гупало В. Історія монастиря Бернардинів у Дубні на Волині // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 102-120. – (1,2,3,4).

1076. Гупало В. Монастир бернардинів у Дубні [будувався з 1617 по 1629 рр.] // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 16. – (1,2,3,4).

1077. Гупало В., Шевчук Є. Дослідження крипти бернардинського костелу у Дубні [протягом 1995-2000 рр.] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 15. – (1,2,3,4).

1078. Лозов’юк І. Монастир бернардинів [у Дубні] // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 30 січ. – (1,4).

1079. Ляшенко Т. Таємниця монастиря бернардинів // Зміна. – 1990. – 25 серп. – (1).

У підвалі монастиря бернардинів у м. Дубні знаходиться давнє ритуальне поховання.1080. Мартиюк С. Історія Свято-Миколаївського собору [костела бернардинського монастиря XVII ст.] // Дзеркало плюс. – 2004. – 20 трав. – С.8. – (1,4).

1081. Пилипів Л. Дубенський Свято-Миколаївський монастир та «Козацькі могили» // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 121-122. – (1,2,3,4).

Монастир було засновано у 1909 р. в приміщеннях колишнього бернардинського монастиря.1082. Татаркін В.Ю. Луцько-Житомирська єпархія на Волині. Конфесії, монастирі, костели // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Остріг, 1994. – С. 127-135. – (1).

Короткі відомості про чоловічий монастир бернардинів (1620 р.) та жіночий монастир кармеліток (1660 р.) (с. 129,133).1083. Цимбалюк Є. Дубно: княжий подарунок для бернардинів та України // Цимбалюк Є., Бабінець А. Холодний подих монастирської свічки (монастирі Рівненщини крізь призму минувшини та сьогодення). – Рівне, 2008. – С. 40-47; Вільне сл. – 2005. – 29 берез. – С. 7-8. – (1,4).

1084. Юркова О., Цимбалюк Є. Холодний подих таємничих душ // Вільне сл. – 2004. – 18 лют. – (1).

До історії Дубенського Свято-Миколаївського Собору (костел монастиря бернардинів I пол. XVII ст.).1085. Яноші В. Катівня в монастирських стінах // Вільне сл. – 2005. – 15 берез. – С.7. – (1).

З історії Свято-Миколаївського собору (колишнього костелу бернардинів).


Замок князів Острозьких-Любомирських 16-18 ст.
1086. Гаврилюк Т. Роман Афтаназі – про Дубенський замок // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 75-78. – (1,2,3,4).

Учений Роман Афтаназі подає опис Дубенського замку, спираючись на власні дослідження проведені перед Другою світовою війною та опубліковані польською мовою у книзі «Історія резиденцій на колишніх землях Речі Посполитої».1087. Гень О.Ф. Міста-фортеці Волині, засновані князями Острозькими // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2001. – Вип.2. – С. 91-95. – (1,4).

Про Луцьку браму XV ст. та історію замку XIV – XV ст.1088. Герасимчук Н. Чи є в Дубні «Золоті ворота»? // Замок. – 2007. – 31 трав. – С.9. – (1).

З історії Луцької брами XV-XVIII ст.1089. Дмитренко Т. До історії палацу Любомирських [кінця XVIII ст.] // Матеріали I-III науково-краєзнавчих конференцій «Остріг на порозі 900-річчя» (1990-1992 рр.). – Сокаль, 1992. – Ч.1. – С. 58-59. – (1).

1090. Дмитренко Т. Дубенському замку 500 років: (Історія замку князів Острозьких у Дубні) // Там само. – С. 62-65. – (1,2).

1091. Дмитренко Т. Замку князів острозьких у Дубні – 500 років. – Дубно, 1992. – 7 с. – (2).

1092. Дмитренко Т. Замок князів Острозьких у Дубні // Прапор перемоги. – 1994. – 31 серп. – (1).

1093. Дмитренко Т. Палац Любомирських у місті Дубні. – Дубно: Дубен. друк., 1992. – 8 с. – (1,4).

1094. Дмитренко Т. Скарби Дубенського замку // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 79-84. – (1,2,3,4); Наше дзеркало. – 2002. – 21 берез. – (1,4).

1095. Дмитрук Н. Історія палацу князів Любомирських XVII-XVIII століть у Дубенському замку // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 19-20. – (1,2,3,4).

1096. Дубенський замок: [Фоторозповідь] / Фото О. Барана; Літ. ред. П. Мацан. – Дубно, 2007. – 20 с. – (1,4).

1097. Дубенський замок // Волинь моя. – К., 2001. – Вип.1. – С. 230. – (1).

1098. Дубовський І. Твердиня над Іквою [Дубенський замок] // Зміна. – 1970. – 17 лют. – (1).

1099. Закалюк К. Фортеця над Іквою: 500 р. тому закладено Дубенський замок // Зміна. – 1992. – 5 груд. – (1).

1100. Замку князів Острозьких у Дубні – 500 років: [Буклет]. – Дубно, 1992. – 6 с. – (4).

1101. Замок князів Острозьких-Любомирських. XVI-XVIII ст. // Замки та фортеці: [Альбом] / Вступ. ст. комент. та упорядкув. Л. Прибєги. – К., 2007. – С. 182-187. – Комент. укр. і англ. мовами. – (1).

1102. Карп’юк О. Інвентар Дубенської фортеці 1759 року // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 85-89. – (1,2,3,4).

1103. Кравцов Л. Вежі над Іквою // Червон. прапор. – 1970. – 23 серп. – (1).

З історії Дубенського замку.1104. Кучинко М. Археологія Волині. – Луцьк: Вид-во обл. друк., 2005. – 202 с. – (1).

Про Дубенський замок як оборону споруду (с. 177).1105. Лесик О.В. Замки та монастирі України. – Л.: Світ, 1993. – 174 с. – (1).

Про Дубенський замок (с. 39,67).

Монастирі м. Дубна та їх сучасне застосування (с. 68,118,121,124,126, 157).

1106. Лесик А.В. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры. – Л.: Вища шк., 1987. – 128 с. – (1).

Про Дубенський замок (с. 27,29,43,45).1107. Михайлишин О. Відбудова замку Острозьких-Любомирських в Дубні в 20-30-х рр. XX століття // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 13-20. – (2,3).

1108. Пам’ятки архітектури та містобудування України: Довідник Держ. реєстру нац. культ. надбання / За ред. А.П. Мардера та В.В. Вечерського. – К.: Техніка, 2000. – 664 с. – Бібліогр.: С. 311-327. – (1).

Замок князів Острозьких-Любомирських (текстовий блок – с. 204-205, ілюстративний блок – с. 189-190).1109. Пахалюк І. Дубенський замок – свідок історії міста // Матеріали студентської наукової конференції / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – Вип.1. – С. 67-68. – (1).

1110. Петренко І. Дубнівська фортеця: [З історії] // Червон. прапор. – 1957. – 21 лип. – (1).

1111. Пожарський А. Герби на стінах Дубенського замку // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 90-91; Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С.9. – (1).

1112. Савчук П. Дубенський замок: Штрихи до історії [XV – XVIII ст.] // Волинські дзвони: Наук.-краєзн. альм. – 1997. – Вип.2. – С. 13-14. – (1,4).

1113. Тубіна С. Подарунок від земляків [Героїв України В. Козявкіна та Б. Возницького – фотоальбом «Дубенський замок»] // Вісті Рівненщини. – 2007. – 4 трав. – С. 1,3. – (1).

1114. Цимбалюк Є. Крізь терни і рани – до світла і шани: Таким нині вбачається історичних шлях Дубенського замку // Вільне сл. – 2006. – 15 серп. – С. 5,6. – (1).

1115. Цимбалюк Є. На цеглу, якій не страшний відбійний молоток, натрапили будівельники у місті Дубні, реконструюючи одну з найстаріших історичних пам’яток Волині. – Луцьку браму // Вільне сл. – 2007. – 11 січ. – С.11. – (1).

1116. Швець М. Замки, палаци і фортеці України // Географія та основи економіки в шк. – 2008. - № 3. – С. 52-53. – (1).

Про Дубенський замок (с. 52).1117. Lubomirzski J. Historia pewnej ruiny: Pamiętniki 1839-1870. – Warszawa, 1975. – 528 s. – (2).

Автор показує причини занепаду Дубенського замку: недбалість власника Юзефа Любомирського, марнотратство його сина Марцелія Любомирського, що призвели до продажу замку з молотка. Подається дубенська лінія князів Любомирських.


ПАМ’ЯТНИКИ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ
1118. Бардецький А., Пшеничний Ю., Ткач В. Дослідження споруди 2 на острові Дубовець в місті Дубні // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 109-118. – (2,3).

1119. Береза М. [Дубно – місто підземель] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 100-101. – (1,2,3,4).

1120. Возницький Б. Історико-мистецькі пам’ятки міста Дубна // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 27-28; Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 60. – (1,2,3,4).

1121. Гаврилюк С.В. Історичне пом’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX – початок XX ст.). – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту, 2002. – 532 с. – (1).

Про дослідження пам’ятників Дубна див. «Географічний покажчик» (с. 253).1122. І меморіальна дошка, і хресний хід, і панахида // Вісн. Дубенщини. – 2002. – 5 лип. – (1,4).

Про відкриття на східній стіні Свято-Миколаївського храму меморіальної дошки пам’яті жертв комуністичних репресій.1123. Миколаєва Л. Про Дубенську ікону Богоматері // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 57-58. – (1,2,3,4).

1124. Олексійчук В. Дубно – місто підземель // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 97-99. – (1,2,3,4).

1125. Осіння Е. Мандри безцінної скульптури [Дубенського костелу розп’яття Ісуса Христа] // Наше дзеркало. – 2004. – 8 квіт. – С.5. – (1,4).

1126. Павленко М. Підземне місто Дубно // Рівнен. діалог. – 2007. – 20 квіт. – С.6. – (1).

1127. Пам’ять – полеглим, шана – живим // Вісн. Дубенщини. – 2002. – 15 листоп. – (1,4).

У Дубні відкрито пам’ятний знак до 60-річчя створення УПА.1128. Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог – справочник. – К.: Наук. думка, 1986. – 736 с. – (1).

Пам’ятники історії і культури м. Дубна (с. 430-431).1129. Поліщук Ф. Ніхто не забутий, ніщо не забуте!: У Дубно відкрито меморіальний парк героям танкової битви 1941 р. // Червон. прапор. – 1985. – 15 трав. – (1).

1130. Селедець В. Пам’ятники стародавнього Дубно // Червон. прапор. – 1958. – 25 берез. – (1).

1131. Цимбалюк Є. Дубенську фігуру із розп’яттям Ісуса Христа змайстрували не прості майстри, а Матвій Палійовський та Франціск Олєнський – талановиті учні славетного скульптора Пінзеля // Вільне сл. – 2004. – 9 квіт. – С.11. – (1).

1132. Цимбалюк Є. Ікона Іллінського собору увінчала монету [«Родина Острозьких» номіналом 10 гривень] // Вільне сл. – 2005. – 19 січ. – С.1,2. – (1,4).

Історія ікони.1133. Цуцко В. Українські ікони Воздвиження Чесного Хреста // Людина і світ. – 1994. - № 10. – С. 21. – (1).

Містяться відомості про ікони церков Дубна.1134. Шесталюк Ю. Злочин, який не має строку давності // Вісті Рівненщини. – 1999. – 7 лип. – (1).

У Дубні відкрито меморіальну дошку пам’яті жертв сталінських репресій.1135. Щупак Ю. Слава борцям, що за правду вставали // Червон. прапор. – 1975. – 19 верес. – (1).

Відкриття у Дубно пам’ятника членам Компартії Західної України у 1975. Архітектор М. Долганський.1136. Яковчук П. В ознаменування подвигу героїв-танкістів: Відкриття в Дубно меморіалу учасникам танкової битви 1941 року // Червона зірка. – 1985. – 11 трав. – (1,4).

Каталог: data -> files
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр покажч. / Рівнен обл універс наук б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук;...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка