Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008Сторінка2/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1. Андрухов П. Волинська земля (хроніка – джерела - постаті). – Сокаль, 1992. – 88 с. – (1,2,3,4).

Містяться матеріали про події в Дубні та короткі біографічні відомості про осіб, які відіграли певну роль в історії міста.2. Асоціація древніх міст [України, до якої увійшло м. Дубно] // Вісті Рівненщини. – 2005. – 10 черв. – С.1; Наше дзеркало. – 2005. – 9 черв. – С.3. – (1,2,3,4).

3. Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / Пер. з рос. М.А. Миколаєнка. – Д.: Січ, 2004. – 424 с.: ілюстр. – (1,2).

Історія краю від початку історичного існування Волині до другої половини XIX ст.

Про Дубно див. с. 3,16,70,72-73,74,155,156,157,169,174,177,185,188, 189,198,202,226,234,247,248,274,302,320,351,378,400.

Про дубенську ікону Божої Матері див. с. 308.4. Борщевич В.Т. Волинська церковна сфрагістика (20-80-ті рр. XX ст.). – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту, 2001. – 136 с. – (1).

Православні церковні печатки і штампи, що використовувалися в Дубні і районі (с. 25, 26, 44-46, 75, 78-79, 101).5. Бухало Г. Дубенські сліди у світі // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубно 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 4-8. – (1,2,3,4).

Огляд публікацій про Дубно, які побачили світ у США, Канаді, Австралії.6. Гаусер З. Дубно: [Коротка історія міста та пам’яток архітектури] // Волання з Волині. – 1999. – Ч.2. берез.-квіт. – С. 25-26. – (1).

7. Географічна енциклопедія України. В 3т. Т.1: А-Ж. – К.: УРЕ, 1990. – 416 с. – (1).

Короткі нариси про Дубно та Дубенський краєзнавчий музей (с. 372-373).8. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1991-1998. – (1).

Про м. Дубно див. «Показчик імен і річей» до кожного тому та покажчик «Перегляд II-VIII томів» у I томі видання (с. 645-647).9. Гупало В.Д. Дубно // Енциклопедія історії України. – К., 2004. – Т.2: Г-Д. – С. 487-488. – (1).

10. Гуртовий Г. Волинь – край козацький. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 352 с. – (2).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 345).11. Девятсотлетие православия на Волыни. 992-1892. Ч. 1,2. – Житомир, 1892. – XV, 619, 12, 498 с. – (2).

У збірнику вміщені такі матеріали про Дубно:

– Дубенський Спаський або Преображенський монастир XV ст. (с. 58-59), Підборецький Вознесенський жіночий монастир XVI ст. (с. 64), Страклівський монастир XVII ст. (с. 64), Дубенський Хрестовоздвиженський монастир кін. XVI – поч. XVII ст. (с. 90-93,334);

– Перебування царя Олександра III у серпні 1890 р. на великих маневрах (с. 553-555);

– Статистичні дані про приходи Дубенського повіту у ч. II (с. 120-168).

12. Денисюк М. Весільний подарунок: Бувальщини / Худож. В. Кондратюк. – Дубно, 2000. – 34 с. – (1,2,3).

У книжці, присвяченій 900-річчю Дубна, йдеться про минуле і сьогодення краян, спомин про поета, перекладача, художника Грицька Чубая, про льотчика, Героя Радянського Союзу І.І. Іванова та ін.13. Денищук О.С. Книга Пам’яті і Слави Волині. [В 16 т.] Т.8. Рівненська область. Дубенський район. – Рівне: ППДМ, 2005. – 656 с.: ілюстр. – Джерела інформації. – С. 647-649. – (1,2,3,4).

Про виявлених учасників визвольних змагань 1918-1955 рр. Дубна (с.38-43).14. Дещинський Л., Савчук П. Дубно: Краєзн. нарис. – Л.: Каменяр, 1973. – 48 с. – (1,4).

15. Дмитренко Т. З історії розвитку освіти в Дубні і краї [1604-2004 рр.] // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 42-46. – (1,2,3,4).

16. Дмитренко Т. Родина Вишневських в історії Дубна та Волині // Історія міст і сіл Великої Волині: Наук. зб. «Велика Волинь»: Праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині / Голов. ред. М. Костриця. – Житомир, 2002. – Т.25, ч.2. – С. 16-18: ілюстр. – (2).

17. Дмитренко Т. Фотолітопис стародавнього Дубна (із фондів Державного історико-культурного заповідника міста Дубна) // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 201-254. – (1,2,4).

Фотознімки згруповані за розділами:

I. Замок над Іквою: [Фото кінця XIX ст. – 30-х рр. XX ст.]. – С. 203-214.

II. Вулицями міста: [Фото кінця XIX ст. – 1944 р.]. – С. 215-226.

III. Храми: [Фото та листівки кінця XIX ст. – 50-60-х рр. XX ст.]. – С. 227-238.

IV. Адміністративні, громадські та приватні будівлі: [Фото кінця XIX ст. – 30 -х рр. XX ст.]. – С. 239-249.

V. Навчальні заклади: [Фото кінця XIX ст. – 20-30-х рр. XX ст.]. – С. 247-248.

VI. Річка Іква: [Фото 1920-х рр. – 1950-х рр.]. – С. 249-252.

VII. Панорами міста Дубна та його передмість: [Фото 1920-30-х рр.]. – С. 253-254.

18. Древнього міста крона молода: Дубно – 900. – Б.м., Б.р. – 6 с.: ілюстр. – (2,3).

З історії і сьогодення м. Дубна.19. Дубно: [Буклет]. – Дубно, Б.р. – 8 с. – (1,4).

Міститься інформація про роботу Дубенської міської ради, міське господарство, соціальну сферу міста.20. Дубно. – Дубно, [2000]. – 12 с.: ілюстр. – (1,4).

Міститься інформація про герб, прапор, гімн міста, коротка історична, географічна довідка та дані про соціально-економічне та культурне життя міста.21. Дубно // Малая Советская Энциклопедия / Глав. ред. Н.Л. Мещеряков. – 2-е изд. – М., 1936. – Т.4. – С. 16 – (3).

22. Дубно // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон. – С.Пб., 1893. – Т.XI. – С. 211-212. – (1,4).

23. Дубно // Енциклопедія українознавства. – Перевид. в Україні. – Л., 1993. – Т.2. – С. 601. – (1,2).

24. Дубно, княжий мій граде!: Краєзн. нарис / Ред. П.П. Смолін. – Дубно, 2001. – [52 с.]: ілюстр. – (1,4).

25. Дубно, княжий мій граде!: Краєзн. нарис / Ред. П.П. Смолін. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. – 52 с. – (2,4).

26. Жулинський Г., Жулинський М. «То твій, сину, батько»: Українська душа – на Голгофі XX ст. / Монтаж свідчень, док. та комент. В. Дрозда. – К.: Генеза, 2003. – 112 с. – (1,2,3,4).

Спогади Г. Жулинського, батька академіка, громадського діяча М. Жулинського (закінчив Дубенське педагогічне училище).27. З Дубном прощався [благодійник з Німеччини Генріх] Кайзер [Фердінанд] // Наше дзеркало. – 2004. – 10 черв. – С. 5. – (1,4).

28. Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна / Голов. ред. П. Смолін; Літ. ред. М. Пшеничний; Упоряд.: Н. Любецька, О. Гавриленко. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2008. – 224 с. – (2,3).

29. Історія Волині: З найдавніших часів до наших днів. – Л.: Вища шк., 1988. – 239 с. – (1).

Про Дубно див. «Покажчик географічних назв» (с. 231).30. Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. [Т.] Ровенська обл. – К.: Голов. ред. Укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1973. – 657 с. – (1,2,3,4).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 642-643).31. Камінська Л. Меценатство і благодійництво [в Дубні]: Минуле і сучасне // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 98-191. – (1,2,3,4).

32. Камінська Л. Перлина Волинського краю [Дубно]: Іст. нарис. – Дубно: Комп’ют.-вид. центр «Пані», 2003. – 88 с. – (1,4).

33. Карта міста Дубна // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 3. – (1,2,3,4).

34. Киричук М. Волинь – земля українська. – 3-е вид., перегл. і допов. – Луцьк: Обл. друк., 2005. – 532 с.: ілюстр. – (1).

Історія Дубна 1100-1919 рр. (с. 60,65,71,77,166,167,177,196,201,205,206, 266,283,306,375,385,391,406,408,423,454,455,473).35. Киричук М. Волинь земля українська. У 2 т. – Луцьк: Надстир’я, 1995. – 392 с. – (1).

I т. – Історія Волині до 60-х років XVI ст. Про Дубно див. с.53, 63, 84, 143, 151, 171, 189, 192, 195.

II т. – Волинь під владою Польщі та у складі Російської імперії. Про Дубно див. с. 253, 277, 309, 328, 334, 335, 341, 343, 346, 355, 358, 377.

36. Козаріз О. До історії Дубна // Червона зірка. – 1991. – 9 лип. – (1,4).

Короткий огляд розвитку архітектури міста від XII ст. до сьогодення.37. Кравцов Л. Вежі над Іквою // Червон. прапор. – 1970. – 23 серп. – (1).

Коротка історія міста Дубна (XVI-XX ст.).38. Кузьмінчук С. Страклів // Червона зірка. – 1963. – 30 листоп. – (1).

Історія села Страклів, нині територія Дубна.39. Лозов’юк І. Віч-на-віч з Дубном (нотатки краєзнавця). – Дубно, 1990. – 11 с. – (1,2,3,4).

Зміст: Про автора. – С.2; Герб нашого міста. – С.3; Розповідає «Гербовник…». – С.3-5; Дещо про ярмарки [XVI – XIX ст.] – С. 6-8; Сурмицькі дзвони. – С. 9-10; Парк на «Палестині» [кін. XVIII ст.] – С. 10-11.40. Лозов’юк І. Дубенські монастирі: Нотатки краєзнавця. – Дубно, 1994. – 16 с. – (1,3,4).

З історії чотирьох православних та двох католицьких монастирів, які існували в XVI-XX ст. на території сучасного Дубна.41. Матвійчук О. Відомі музиканти Дубенщини [XX ст.] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 70-72. – (1,2,3,4).

42. Мельничук О. Розвиток культури на Дубенщині [з найдавніших часів до наших днів] // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 140-144. – (1,2,3,4).

43. Моліс М. 900-ліття православ’я на Дубенщині. – Дубно, 2000. – 127 с. – (1,2,4).

Короткий історичний нарис про становлення і утвердження Православної Церкви на Дубенщині з часів Галицько-Волинської держави XIII ст. до 2000 р.44. Молчанов О. Дубно // Блокнот агітатора. – 1955. - № 24. – С. 20-26. – (1).

Коротка історія міста від часу першої писемної згадки 1100 року.45. Морозова О. Церковне благодійництво на Дубенщині [XV – XIX ст.] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 77-78. – (1,2,3,4).

46. Осіння Е. Дубно – Гіжицько [Польща]: партнери, побратими, друзі… // Наше дзеркало. – 2005. – 4 серп. – (1,4).

47. Панасенко О. Рівненщина. Сторінки минулого: Наук.-попул. навч. посібник. – Рівне: Будинок науки і техніки, 2001. – 313 с. – (1,4).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 288).48. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. – К.: Либідь, 1992. – (1,2).

Т.1: До середини XVII століття. – 640 с.

Про Дубно див. с. 145, 396, 399, 414, 501.

Т.2: Від середини XVII століття до 1923 року. – 608 с.

І. Мазепа в Дубні (с. 64). Хрещенський ярмарок XVIII ст. в Дубні (с. 347).

49. Прицепа Б., Прищепа О. Історичне краєзнавство Волині: Навч. посіб. – Рівне: ППДМ, 2008. – 352 с.: ілюстр. – (1).

Про Дубно див. «Покажчик географічних назв і топонімів» (с. 345).50. Проніна Г. Дубно: Міста і села Ровенщини: [Історія] // Червон. прапор. – 1960. – 14 лют. – (1).

51. Пусько І.А. Іквою та Стиром на човні: Путівник. – Л.: Каменяр, 1982. – 92 с.: ілюстр. – (1,2,3,4).

Коротка історія та визначні місця Дубна (с. 17-19).52. Рожко В. Відродження Української Православної церкви на Волині 1917-2006 рр.: Іст.-краєзн. нарис. – Луцьк: Волин. книга, 2007. – 348 с. – (1).

Релігійне життя Дубна (с. 53,59,75,123,136,177,179,187-188,193,196, 210,212,214,240,283,295,297,304).53. Рожко В. «Літопис Волині» - важливе джерело до історії міста Дубна й Дубенського повіту // Дубно і світ: Міжнар. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 12-13. – (1,2,3,4).

54. Рожко В. Монастирі Дубна і Дубенщини // Рожко В. Православні монастирі Волині. – Луцьк, 1997. – Розд. III. – С. 95-150. – (1).

55. Рожко В. Монастирі Дубна і Дубенщини // Рожко В. Православні монастирі Волині і Полісся. – Луцьк, 2000. – Розд. III. – С. 85 – 136. – (1).

56. Рожко В. Нарис Історії Української Православної церкви на Волині (870-2000). – Луцьк: Медіа, 2001. – 672 с. – (1).

Про Дубно див. с. 107,114,134,144,175,187,203,207,233,236,252,256,257, 258,260,265,303,332,353,387,391,397,402,409,417,427,428,536,551,557,562,570, 613,617.57. Рожко В. Чудотворні ікони Волині і Полісся. – Доп. і перевид. – Луцьк: Медіа, 2002. – 352 с. – (1).

Чудотворні ікони Дубна (с. 25,92,95-96,172-173,214-215).58. Савчук П.О. Дубенська Георгіївська церква на Сурмичах: Іст. нарис. – Рівне: Ліста, 2000. – 75 с.: ілюстр. – (1,2,3,4).

Історія Дубна IX ст. – 70-х рр. XX ст. (с. 10-48).

Церковне життя міста XIV ст. – XX ст. (с. 10-29).

Історія діяльності Георгіївської церкви у 1700-2000 рр. (с. 30-72).59. Савчук П.О. Дубенський Хрестовоздвиженський монастир: 350-річчю пам’яті спочинку Іова Почаївського присвячується. – Рівне: Волин. обереги, 2002. – 107 с.: ілюстр. – (1,4).

Історія Дубна (XI-XX ст.) (с. 6-15).

Історія заснування і діяльності Дубенського Хрестовоздвиженського монастиря (с. 16-107).

60. Семенюк А. Дубенщина: Іст. путівник (за матеріалами краєзнавчо-пошукової експедиції). – Дубно, 2000. – 20 с. – (1).

Путівник містить карту історичних місць Дубенщини та Дубна, анотації до карт: археологія, архітектурні пам’ятки. Частина путівника присвячена історичним особам, діячам культури, літераторам, життєвий шлях яких пов’язаний з Дубно.61. Семенюк А. Літопис Дубенського краю: Іст.-краєзн. вид. / Ред. М. Пшеничний; Худож. оформ. І. Сірочук. – Рівне, 2007. – 84 с. – (2).

62. Семещук В. Видатні постаті Дубенського краю: культурологічний аспект // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 145-147. – (1,2,3,4).

Дубно в наукових дослідженнях, художніх творах, живописі, музиці (М. Костомарова, В. Богуславського, В. Короленка, А. Коломийця, В.І. Гришка, Тані Аксюк, Іова Залізо, М. Лисенка та ін.).63. Сендульский А. Город Дубно // Волын. Епарх. Ведомости. – 1877. - № 14. – С. 585-606. – (3).

Історичний нарис про місто з часу першої писемної згадки 1100 р. до 1870-х рр.64. Сивіцький М. До 900-ліття Дубна // Сивіцький М. Парадокси доби. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – С. 185-286. – (1).

Нариси про історію Дубна з часу першої писемної згадки 1100 р. по 1921 р. (с. 196-211).

Дубенщина літературна (с. 211-222).

Микола Жулинський про дубенських літераторів (с. 223-224).65. Теодорович Н. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т.2. Уезды Ровенский, Острожский, Дубенский. – Почаев, 1889. – 1120, XII с. – (2).

У розділі «Уездный город Дубно» автор подає версію походження назви м. Дубна, подає історію міста з 1100 року, опис замку (с. 856-866).

Чоловічий (Спаський) Преображенський монастир (с.866-869).

Чоловічий Хрестовозвижинський монастир (с. 869).

Церкви м. Дубна (с. 872-878).

66. 1000-ліття Православ’я на Волині / Упоряд. М. Моліс. – Дубно, 1992. – 152 с. – (1).

Дубенський Спасо-Преображенський монастир XV ст. (с. 102).

Дубенський монастир Чесного Хреста XIV ст. (с. 102).

Страклівський монастир 1665 р. (с. 117).

Дубенський Свято-Миколаївський монастир 1909 р. (с. 120-121).

Ікона Богоматері Хрестовоздвиженського монастиря (с. 130).

Преподобний Іов, ігумен Почаївський (с. 145).

67. Торопов І. Нові дані про Дубно // Червона зірка. – 1987. – 4 верес. – (1).

Про документи XVIII-XX ст., які зберігалися у фондах Центрального Державного історичного архіву СРСР у Ленінграді.68. Цинкаловський О. Дубно // Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся: (Краєзн. слов. – від найдавніших часів до 1914 р.). – Вінніпег, 1984. – Т.1. – С. 370-377. – (1,2,3,4).

Походження назви міста та історія з часу першої історичної згадки у літописах під 1100 р. до 1911 р.69. Шумовський П. Остріг: Іст. нарис / Праці Ін-ту дослідів Волині; Передм. В. Сенютовича-Бережного. – Маргет (Англія); Вінніпег (Канада), 1964. – 128 с. – (2).

З історії Дубна (с. 48,54).

Князі Острозькі і Дубно (с. 51,52,65,72,77,80,91,92,109,110).

Мазепа і Дубно. Родовід князів Острозьких (додаток) (с. 116).70. Dubno // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Wydany pod redakcya Filipa Sulimierskiego/ - Warszawa. – 1881. – Т.II. – S. 194-197. – (3,4).

Коротка історична та географічна довідка про м. Дубно.71. Rocznik Wołyński / Pod red. I.Hoffmana. – Równe, 1931-1939. – (1.2).

T.2. – 1931. – 584 s.

Масонська ложа в Дубні (с. 88-100,101,106).

Т.4. – 1935. – 348 s.

Т.5/6. – 1937. – 538 s.

Т.7. – 1938. – 464 s.

Т.8. – 1939. – 494 s.

Матеріали про Дубно див. «Indeks nazw geograficznych» у кожному томі.72. Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyńu z 101 ilustracjami i marka województwa. – Luck, 1929. – 380 s. – (2).

Коротка історія міста та його пам’ятки (с. 283-291). Фото: синагога (с. 290), Луцька брама (с. 289), замок Острозьких (с. 287), замковий бастіон (с. 286).73. Hoffman J. Przewodnik po Wołyńiu: Odbitka z II tomu Przew. Po Polsce. – [Warszawa]: Związek Polskich towarzystw turystycznych, 1938. – 67 s. – (1).

Коротка історія Дубна, опис пам’яток архітектури, рекомендації для туристів (с.20-24).

* * *

74. Про зміни в адміністративно-територіальному поділі // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. - № 21. – С. 628. – (1).

Дубенська міська рада народних депутатів роз’єдналась на Дубенську міську і Дубенську районну Раду народних депутатів.75. Про зміну меж міста Дубно Рівненської області: Указ Президії Верхов. Ради УРСР; 21 листоп. 1992 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1992. - № 5. – С. 25. – (1).

76. Рівненська область: Адм.-терит. поділ. на 1 жовт. 1996 р. / Рівнен. обл. держ. адмін. – 8-е вид. – Рівне, 1996. – 68 с. – (1).

Про місто Дубно (с. 5,6,7,10,16,38,61).

* * *

77. Атлас Ровенской области. – М.: Глав. упр. геодез. и картогр. при Совете Министров СССР, 1985. – 32 с. – (1).

Про Дубно див. с. 4,6-27,29-31.78. Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV – перша половина XVII ст. – К.: Картографія, 2004. – 208 с.: ілюстр. – (1).

Дубно на стародавніх картах (с. 28,29,46,47,84,85).79. Національний атлас України / НАН України; голова редкол. Б.Є. Патон; голов. ред. Л.Г. Руденко. – К.: Картографія, 2007. – 440 с. – (1).

Дубно на картах України.80. Рівненська область: Геогр. атлас / Голов. ред. Т. Погурельська. – К.: Мапа, 2007. – 20 с. – (1).

Про Дубно див. с. 3-17.


Дубну – 900 років
81. Вальчук П. На перехресті століть: Старовинне м. Дубно святкувало 900-річний ювілей // Сім днів. – 2000. – 1 верес. – (1).

82. Гелетій Я. Вшановано пам’ять художника-борця // Дзеркало. – 2000. – 20 січ. – (1,4).

У Дубенському замку проходила виставка творів колишнього політв’язня гулагівських таборів І. Хандона, присвячена 900-річчю міста.83. Гуменюк А. Свято древнього міста // Вільне сл. – 2000. – 30 серп. – (1,4).

84. До 900 річчя [м. Дубна випущено поштову марку із зображенням герба міста] // Сім днів. – 2000. – 4 серп. – (1).

85. Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет конф., присвячена 900-річчю міста Дубна, 25-26 серп. 2000 р. / Редкол.: В. Шевчук (голова) та ін. – Дубно: Дубен. район. друк., 2000. – 98 с. – (1,2,3,4).

86. Каєва Т. … А у Дубні діброва // Вісті Рівненщини. – 2000. – 25 жовт. – (1).

До 900-річчя м. Дубна посаджено дубовий гай з 900 дерев.87. Косарєва М. На святій землі // Демокр. Рівненщина. – 2000. – 15 верес. – (1).

88. Омелянчук І. Дев’ять століть молодого Дубна // Уряд. кур’єр. – 2000. – 22 серп. – (1).

89. Осанна! Осанна тобі, рідне місто!: [Святкування 900-річчя м. Дубна] // Вісн. Дубенщини. – 2000. – 31 серп. – (1,4).

90. Петрова М. У Дубні були всі. Тепер чекатимуть на масовий туризм? // Рівне вечірнє. – 2000. – 29 серп. – (1).

У статтях йдеться про святкування 900-річчя м. Дубна.91. Погляд з минулого: Дубенський фотолітопис. – Дубно: Скриня, 1999. – 48 с. – (4).

92. Свердлик П., Вальчук П. Дубно-град торжествує: Древнє місто відсвяткувало 900 річний ювілей // Нар. творчість. – 2000. – Лип.-серп. – С.6. – (1).

93. Таке буває лише раз у сто років. Наступний ювілей без нас…: Репортаж зі святкування 900-річчя Дубна // Кур’єр подій. – 2000. – 31 серп. – (1,4).

94. Тимчак М. Дубну – 900 років: [Святкування 900-річчя міста] // Промінь. – 2000. - № 1. – С.3. – (1).

95. Шесталюк Ю. Низький уклін тобі, княжий граде! // Вісті Рівненщини. – 2000. – 30 серп. – (1).

96. Яноші В. Здійснюючи мрії поколінь // Провінц. газ. – 2000. – 7 верес. – (1).

У статтях йдеться про святкування 900-річчя м. Дубна.


Герби, прапор Дубна
97. Герб нашого міста // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 9 жовт. – (1,4).

98. Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XIV – I пол. XX ст.): Наук.-попул. вид. – К.: Брама, 2001. – 400 с.: ілюстр. – (1,4).

Зображення гербів Дубна та коментар до них (с. 134-136).99. Гречило А., Терлецький Ю. Герби та прапори міст і сіл Рівненської області. – К.; Л.; Рівне: УГТ, 2002. – 72 с. – (1,4).

Виникнення, становлення та сучасний розвиток геральдики і прапора Дубна (с. 26-30).100. Затверджено прапор міста Дубна // 10 канал. – 1998. – 26 черв. – (1).

101. Пожарський А.С. Герби міста Дубна // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Остріг, 1994. – С.103-104. – (1).

102. Рожко В. Міста і їх герби // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1999. - № 19-20. – С. 208-211. – (1).

Блок марок «Історичні герби визначних міст Волині», виданий Інститутом дослідів Волині у Вінніпегу 1979 р. Виконав Р. Глувко.

Про марку із зображенням герба Дубна див. с. 208-209.

103. Терлецький Ю. Біографія герба Дубна: Геральдична спадщина // Червон. прапор. – 1991. – 22 лют. – (1,4).

104. Терлецький Ю. Герби Дубно [з 15 ст. до 1991 р.]. – Рівне, 1994. – 31 с. – (1,2).

Походження назви міста
105. Дубне – м. Ровенської області // Кругляк Ю.М. Ім’я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. – К., 1978. – С. 46. – (1).

106. Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України. – К.: Либідь, 2001. – 304 с. – (1).

Про Дубно див. с. 74.Каталог: data -> files
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр покажч. / Рівнен обл універс наук б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук;...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка