Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008Сторінка5/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

290. Легкий В.И. Крестьянство Украины в начальный период освободительной войны 1648-1654 гг. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. – 176 с. – (1).

Про заворушення населення в Дубні та околицях (с. 60,97-98).291. Лозов’юк І. Берестецька битва і Дубно // Вісн. Дубенщини. – 1991. – 5 черв. – (1,4).

292. Лозов’юк І. З нашої минувшини // Над Іквою-рікою…: Літ.-митец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 62-66. – (1,2,3,4).

Переказ про напад татар на Дубенський замок 1577 р., записаний Ю. Крашевським у книзі «Спогади Волині, Полісся й Литви».293. Лозов’юк І. Розповідає літопис [та очевидець, автор «Гербовника польського лицарства» Баретош Папроцький, про напад татар 1577 р. на Дубно] // Червона зірка. – 1983. – 23 лип. – (1).

294. Лозов’юк І. Старе Дубно пам’ятає… // Рівне. – 1991. – 15 черв. – (1).

Автор статті прослідковує роль, яку відводили історики місту Дубно у Берестецькій битві 1651 р.295. Мицик Ю.А., Цибульський В.І. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття: Док. і матеріали. – Рівне: Перспектива, 1999. – 120 с. – (1).

Про Дубно див с. 6,11,31,39-40,44,54,55,57,58,62,63,64,71,85,111,113.296. Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией. – К.: Изд-во АН УССР, 1954. – 352 с. – (1).

Повстанські загони Михайла Тиші захопили у вересні 1648 р. Луцьк, Дубно, Острог та ін. (с. 126).297. Савчук П. Трансформація владних структур Дубна (XIV-XIX ст.) // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 13-18. – (1,2,3,4).

298. Свєшніков І.К. Битва під Берестечком. – Л.: Слово, 1993. – 304 с.: ілюстр. – (1).

У дослідженні подається детальний аналіз документів, публікацій різних авторів, матеріалів археологічних розкопок місця Берестецької битви.

Про Дубно див. с. 24-25,44,74,101,125,132,147,152,281.

299. Селянський рух на Україні 1569-1647 рр.: Зб. док. і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1993. – 534 с. – (1).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 490).300. Сергієнко Г.Я. Визвольний рух на Правобережній Україні в кінці XVII і на початку XVIII ст. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 212 с. – (1).

Про становище жителів Дубна, власниками якого були князі Любомирські (с. 22,33-35).

І. Мазепа в Дубні 1705 р. (с. 192).

301. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соц.-політ. портрет. – К.: Либідь, 1993. – 504 с. – (1).

Берестецька битва і Дубно (с. 248,250,255,259).302. Цибульський В. Визвольна війна українського народу середини XVII століття на Волині // Визвольна війна українського народу середини XVII ст. у зарубіжній історіографії: Зб. наук. праць. – Рівне, 2000. – С. 150-178. – (1).

Про Дубно див. с. 151,154,162,166,169,172,175.303. Ярошинський О.Б. … Козаки великою купою на місто Дубно наступивши… // Вісн. Дубенщини. – 2005. – 4 серп. – С.8; 11 серп. – С.8. – (1,4).

Уривки із монографії О.Б. Ярошинського «Волинь у роки української національної революції середини XVII ст.», у яких йдеться про події у Дубні в 1648-1651 рр.304. Hoffman Jadwiga. Udział Wołyńia w powstaniu Kościuszkowskiem. – Równe, 1931. – 23 s. – (1).

Повстання Т. Костюшка 1794 р. і Дубно (с. 4,9,10).305. Kraszewski J.I. Mlynow, Dubno // Wspomnienie Wołyńia, Polesia i Litwiy. – Warszawa, 1985. – S. 243-259. – (2).

Коротко про історію Дубна, зокрема про битву з татарами 1577 р.* * *

306. 340 років Берестецькій битві: Анот. бібліогр. довід. / Рівнен. держ. обл. б-ка; Упоряд. К.В. Краєвська. – Рівне: РВВ облупр. по пресі, 1991. – 184 с. – (1).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 175).


Іван Мазепа в Дубні
307. Іван Мазепа і Дубно: [Про виставку «Гетьман Іван Мазепа. Погляд крізь століття», організовану Б. Возницьким у Львівській галереї мистецтв] // Вісн. Дубенщини. – 2003. – 18 верес. – (1).

308. Калюжна Г., Пшеничний М. Пилип Орлик, Дубно і Білорусь // Погорина. – 2007. - № 2-3. – С. 257-259. – (1,4).

Про перебування Івана Мазепи та Пилипа Орлика у Дубні у 1705-1706 рр.309. Костомаров Н.И. Мазепа. – К.: Республика, 1992. – 355 с. – (1).

Іван Мазепа в Дубні (с. 158-166).310. Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. – К.: Україна, 2001. – (1).

І. Мазепа в Дубні (с. 148-149).311. Павленко С. Іван Мазепа. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2003. – 416 с. – (Особистість і доба). – (1).

І. Мазепа і Дубно (с. 284-285).312. Панасенко О. Рік 1706. Дубно: Розрив з Москвою Мазепа задумав на Рівненщині // Рівне вечірнє. – 2001. – 13 квіт. – (1).

313. Пилип Орлик – гетьман і автор першої конституції України / Упоряд. Г. Калюжна; відп. ред. Л. Ясинський. – Мінськ: РУП «Выдавецкі цэнтр БДУ», 2006. – 143 с. – (1,2).

1706 року П. Орлик перебував у похідному штабі гетьмана І. Мазепи в Дубні (с. 124).314. Пшеничний М. Пилип Орлик, Дубно і Білорусь // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 133-135. – (1,2,3,4).

Про перебування Пилипа Орлика та Івана Мазепи 1705 року в Дубні.315. Пшеничний М. У Дубенському замку гостював Іван Мазепа… // Вісн. Дубенщини. – 2005. – 17 лют. – С.2; Вісті Рівненщини. – 2005. – 6 квіт. – (1,4).

Огляд публікацій про перебування Івана Мазепи в Дубні.316. Федоришин М. Гетьман Іван Мазепа або Про те, як саме в Дубні [1705 р.] було засіяне зернятко спокуси – перейти на бік шведів від московського царя заради незалежності України // Над Іквою-рікою…: Літ.-митсец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 103-104. – (1,2,3,4).

317. Шумовський Ю. Почесний гість Волині // Волинські дзвони: Наук.-краєзн. альм. – Рівне, 1997. – Вип. 2. – С. 19-20. – (1,4).

Стаття про перебування І. Мазепи в Дубні 1705 р. опублікована в газеті «Волинь» 7.01.1942 р.


Релігійне життя
318. Варфоломій, архієпископ. Чудотворна ікона Дубенської Богоматері // Рівненська єпархія 2006. – Рівне, 2007. – С. 72-74.: фото. – (1).

Історія ікони та Хрестовоздвиженського монастиря заснованого у II пол. XV ст. (за іншими даними XIV ст.).319. Громадська діяльність для новачків / Рівнен. обл. ком. молодіж. орг. – Рівне, 2001. – 62 с. – (1).

Виникнення у XVIII ст. церковних братств у Дубні (с. 39).320. Дубенський монастир Чесного Хреста: За матеріалами книги протоієрея М. Моліса «1000-ліття Православ’я на Волині» // Замок. – 2007. – 7 черв. – С. 10. – (1,4).

Історія чоловічого монастиря, заснованого в XIV ст. князями Острозькими. Зруйнований фашистами 1944 р.321. Луць В.Д. Волинські ікони XIII-XVI століть // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: Наук. зап. Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне, 2000. – Вип.5. – С. 65-87. – (1).

Ікони з Дубна (с. 79-81).322. Никон (Гайдай), ієромонах. Хрестовоздвиженський чоловічий монастир в Дубно // Духов. нива. – 2004. – Ч.7, лип. – С.5. – (1).

Історія монастиря, заснованого князями Острозькими в кінці XIV ст. Зруйнований фашистами 1944 р.323. Пероговский В. Бывшие православные монастыри в городе Дубно Волынской губернии и основанные князьями Острожскими // Волын. Епарх. Ведомости. – 1880. – № 28/29. – С. 1256-1286. – (3).

Розповідається про Дубенський Преображенський (Спаський) монастир.324. Православ’я на Рівненщині: Короткий хронол. довід. / Уклав Г. Бухало. – Рівне: Азалія, 1991. – 24 с. – (1).

Хрестовоздвиженська пустиня XVI ст. в Дубні (с. 7).

Підборецький (Дубовецький) Вознесенський жіночий монастир у Дубні (1592 р.) (с. 8).

Спасо-Преображенський монастир (1592 р.) (с. 8).

Страклівський монастир (1665 р.) (с. 14).

325. Степовик Д. Історія української ікони X-XX століть. – 2-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 440 с.: іл. – (1).

Дубенська ікона Богородиці XVI ст. (с. 70).326. Устав Православного Дубенского Спаского монастыря 1624 года // Волын. Епарх. Ведомости. – 1869. – № 15. – С. 601-604. – (3).

327. «Testament» Луцкого Епископа Иеремии Почаповского, врученный Дубенскому Архимандриту [Спасского монастыря] Коссияну Саковичу 23 октября 1637 года // Волын. Епарх. Ведомости. – 1902. - № 25. – С. 769-771. – (2).

328. Цимбалюк Є. … І став мішенню монастирський хрест // Вільне сл. – 2005. – 20 верес. – (1,4).

Історія Хрестовоздвиженського монастиря, заснованого князями Острозькими в кінці XVI ст. Зруйнований фашистами 1944 р. Нині відбудовується.* * *

329. Дехтярчук О. Іов Почаївський // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 49-51. – (1,2,3,4).

Іов Почаївський (Іов Желізо) був запрошений К.К. Острозьким 1571 р. в Дубно і призначений ігуменом Хрестовоздвиженського монастиря.330. Житіє Преподобного Іова Почаївського. Гріб Преподобного Іова // Вісник Української Православної Церкви Святої Трійці. – Ірвінгтон, Нью Джерсі (США), 1977. – серп. – С. 19-21. – (2).

Діяльність ігумена Дубенського Хрестовоздвиженського монастиря Іова Почаївського.331. Іларіон, митрополіт. Преподобний Іов Почаївський. – Вінніпег, 1957. – 64 с. – (1).

Іов Почаївський (1551-1651) – ігумен Дубенського монастиря (с. 11-12).332. Преподобный Иов Железо, игумен Почаевский и чудотворец: [1571 г. Игумен Дубенского Хрестовоздвиженского монастыря]: К 250-летию со времени его блаженной кончины // Волын. Епарх. Ведомости. – 1901. - № 32. – С. 958-970. – (2).

333. Рожко В. Українські православні Святі історичної Волині IX-XX ст. – Луцьк: Медіа, 2003. – 224 с. – (1).

Преподобний Іов ігумен Почаївський (1551-1651) був вибраний настоятелем Дубенського Хрестовоздвиженського монастиря і керував обителлю приблизно у 1582-1602 рр. (с. 82,83).334. Тучемський М. Преподобный Федор князь Острожский: (с рисунками) / Братство им. кн. Острожских под покровом преподобного князя Федора. – Почаев: Тип. Почаево-Успенской Лавры, 1911. – 16 с. – (2).

Князь Ф. Острозький і Дубно (с. 3,6,11).335. Мелетій Смотрицький: [Коротка біографія] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 35. – (1,2,3,4).

Тривалий час був настоятелем Спасівського монастиря м. Дубна.336. Яременко П.К. Мелетій Смотрицький: Життя і творчість [1577-1633] / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1986. – 160 с. – (1).

М. Смотрицький і Дубно (с. 7,107).


Соціально-економічне становище
337. Атаманенко В. Системний підхід у вивченні волинських латифундій XVI – першої половини XVII ст. // Наукові записки: історичні науки / Нац. ун-т «Острозька академія»; Укр. іст. т-во. – Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2006. – Вип.7. – С. 238-254. – (1).

Міститься інформація про Дубенську латифундію.338. Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. (социально-экономические предпосылки войны). – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 210 с. – (1).

Про Дубно див. «Указатель населенных пунктов» (с. 201).339. Колесняк Н. Князь Януш [Васильович Острозький (1554-1620)] та Острозька ординація [1609 р. в Дубні] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 54-55. – (1,2,3,4).

340. Кравцов Л. Дубнівські контракти // Червон. прапор. – 1964. – 22 трав. – (1).

У січні 1773 року у Дубні було проведено перший контрактовий ярмарок.341. Лозов’юк І.Д. Дубенська ординація // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези другої регіон. наук.-теорет. конф. 18-20 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 25-27. – (1); Вісн. Дубенщини. – 1992. – 16 верес. – (1,4).

Острозька, а пізніше Дубенська ординація, створена 1609 р. Янушем Острозьким, була однією з найвідоміших і визначних у Речі Посполитій.342. Лозов’юк І. Дубнівські контракти // Червона зірка. – 1983. – 18 трав. – (1,4).

З 1773 по 1794 роки в Дубні проходили контрактові ярмарки, в яких приймали участь купці з багатьох країн Європи.343. Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII в.: (Социально-экономическое развитие). – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1961. – 236 с. – (1).

Про склади поміщиків Жевуських у Дубні, куди у 60-х роках XVIII ст. транспортувалось зерно з фільварків Поділля та Волині і перенаправлялося в Гданськ і Торунь (с. 221,222).344. Пероговский В. Отрывок из истории г. Староконстантинова // Волын. Епарх. Ведомости. – 1881. - № 9. – С. 280-286 с. – (3).

Про Острозьку ординацію (пізніше Дубенську), засновану князем Янушем Острозьким 1609 р.345. Поліщук Я. Дубенські контракти [1773-1794 рр.] // Сім днів. – 1998. – 14 берез. – (1).

346. Поліщук Я. Славилось Дубно ярмарками (про дубенські контракти [XVIII ст.]) // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 13-14. – (1,2,3,4).

347. Пришиляк В. Торговельне місто Дубно у XVIII ст. // Там само. – С. 42-43. – (1,2,3,4).

348. Смолін П. Дубно в Острозькій ординації // Вільне сл. – 2001. – 7 лют. – (1,4).

Столицею Острозької ординації, створеної у 1609 році князем Янушем Острозьким, було м. Дубно.349. Торгівля на Україні, XIV – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина: Актові джерела / АН УРСР. Археогр. комісія та ін.; Упоряд. В.М. Кравченко, Н.М. Яковенко. – К.: Наук. думка, 1990. – 408 с. – (1).

Про Дубно див. «Географічний покажчик» (с. 374).350. Як колись торгували на Волині // Демокр. Рівненщина. – 2001. – 20 квіт. – (1).

Розвиток торгівлі у м. Дубні у XVIII ст.351. Ярмарки у Дубно [1773-1794 рр.] // Зміна. – 1983. – 14 лип. – (1).
Наука, освіта, культура
352. Жолтовський П.М. Художнє лиття на Україні, XIV – XVIII ст. – К.: Наук. думка, 1973. – 132 с.: ілюстр. – (1,2).

Про гармати, які згадуються в інвентарі Дубенського замку 1616 р. (с. 10-11,31).

Опис дзвона XVI ст., який знаходиться в Преображенській церкві Дубна (с. 31,33,35,36,125).

353. Історія бібліотек Дубенщини [XV-XX ст.] / Матеріали зібрала і підгот. Л. Ільчук. – Дубно, 2002. – 10 с. – (1,4).

354. Історія українського мистецтва в 6 т. Т.2. Мистецтво XIV – першої пол. XVII ст. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1967. – 472 с. – (1).

Про ікону Спаса з Дубенської Хрестовоздвиженської пустині XV-XVI ст. (с. 272,276,277,279,430).

Золотарські вироби XVI – XVII ст. в інвентарі 1616 р. домашнього майна князів Острозьких у Дубні (с. 378), рідкісні і дорогоцінні меблі (с. 414).

Про ливарну майстерню XVI ст. та дзвін Преображенської церкви (с. 385,388).355. Карпінський В.С. Зародження і розвиток друкарства на Волині: [Монографія] / Ред., авт. передм. Г.О. Гуртовий. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 108 с. – (1).

Розміщення друкарень на Волині у XVI-XVIII ст., в т.ч. у Дубні у XVIII ст. (с. 95).356. Кралюк П. Культурно-релігійне життя Дубна в кінці XVI – на початку XVII століть // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 95-97. – (1,2,3,4).

357. Любецька Н. Роль благодійництва в пам’яткоохоронній справі // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині: Наук. зб. – Острог, 2006. – Вип.1. – С. 168-172.

З історії благодійництва в Дубні (XVI-XVII ст.).358. Савчук П.О. Дубно – важливий культурний центр Волині [XV-XVII ст.] // Минуле і сучасне Волині: Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи: Тези доп. та повідомлень II регіон. «Велика Волинь» і VI обл. іст.-краєзн. конф. 8-10 жовт. 1992 р. – Луцьк, 1992. – С. 29-30. – (1).

359. Спаська Л., Гелетій Я. Дубенське Четвероєвангеліє XVI століття Хрестовоздвиженського монастиря [знаходиться в Російській Державній бібліотеці Москви] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000 р. – С. 90-91. – (1,2,3,4).

360. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (XIII-XVIII ст.). – К.: Либідь, 1992. – 192 с.: ілюстр. – (1).

Опис меблів 1616 р. Дубенського замку князів Острозьких (с. 83).

Про дубенські куманці (посуд для рідини) кінця XVI ст. (с. 106).

361. Шевчук Л. Український скарб [Дубенське Четвероєвангеліє з’явилося у 1539-1566 рр.] // Над Іквою-рікою…: Літ.-миcтец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 59. – (1,2,3,4).

362. Яковенко Л. Музична спадщина Волині XVI-XVIII ст. та її значення в розвитку музичної освіти й професіоналізму // Українська культура в іменах і дослідженнях: Наук. зап. Рівнен. держ. ін-ту культури. – Рівне, 1998. – Вип.III. – С. 147-154. – (1).

У першій пол. XVII ст. у Дубні діяв музичний цех скрипалів (с. 152).* * *

363. Цимбалюк Є. Батько польського театру [Войцех Богуславський] й Дубно [1784 р.] // Вільне сл. – 2005. – 22 груд. – С. 12. – (1,4).

364. Шевчук Е. Богуславський і Дубно // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 34-35. – (1,2,3,4).

Про перебування у Дубні 1784 р. відомого актора, режисера, драматурга Войцеха Богуславського, який з трупою виступав у театрі замку Любомирських.365. Пшеничний М. Отець Віталій [ігумен Чеснохрестського монастиря з 1603 р.] – один з перших українських поетів – і Дубно // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 63-64. – (1,2,3,4).

366. Отець Віталій [, один з перших українських поетів був ігуменом Дубенського монастиря Чесного Хреста із 6.06.1600 р.] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 52-53. – (1,2,3,4).

367. Шевчук В. Муза Роксоланська: Укр. л-ра XVI-XVIII ст. В 2 кн. Кн.1. Ренесанс. Раннє бароко. – К.: Либідь, 2004. – 398 с. – (1).

Про ігумена Дубенського монастиря Чесного Хреста, письменника Віталія (р.н.н. – 1640 р.) (с. 62,221-223).368. Федоришин М. Іван Вишенський у Дубні [ймовірно перебував у 1604 р.] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 54-55. – (1,2,3,4).

369. Філософська думка в Україні: Біобібліогр. слов. / Ред.-упоряд. М. Ткачук. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – 244 с.: ілюстр. – (1).

Іван Вишенський – письменник, полеміст прийняв чернецтво у Дубенському Преображенському монастирі (с. 36-38).

370. Гавриленко О. Знаний і незнаний Діонізій Міклер [15.08.1762 р. – 1853 р.] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 145-147. – (1,2,3,4).

Ландшафтний архітектор, автор проекту парку на Палестині в Дубні (закладений князями Любомирськими 1792 р.), похований у Дубні.371. Гавриленко О. Пейзажні парки Діонісія Міклера на Рівненщині // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2007. – Вип.5. – С. 26-29. – Бібліогр.: С. 29. – (1).

Парковий пейзажист, ландшафтний архітектор побував у Дубенському замку. 1792 р., згідно проекту Діонісія Міклера, князі Любомирські заклали парк.372. Кармазін Ф. та ін. Пейзажні парки Діонісія Міклера на Волині // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубно 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 24-25. – (1,2,3,4).

У 1792 р. Д. Міклер заклав на околиці Дубна чудовий парк, знижений у роки Другої світової війни.373. Павлюк В. Палацово-паркові ансамблі магнатерії – центри культури Волині [18 ст.] // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. М.П. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог, Нью-Йорк, 1999. – С. 402-418. – (1,4).

Про парк «Палестина», закладений 1782 р. (в інших джерелах 1792 р.) паркобудівничим Дионісієм Макклером (Міклером, 1762-1853 рр.).374. Іларіон, митрополит. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця: Іст. моногр. – Вінніпег, 1958. – 216 с. – (1,4).

Князь Костянтин Острозький і Дубно (с. 45,49,50).


У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1795 – лютий 1917)
375. Афанасьєва З. Дубенські папірні [кінець 19 – початок 20 ст.] // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 41-42. – (1,2,3,4).

376. Брусиловський прорив на Волині: факти, цифри, дати, документи, матеріали, карти, телеграми, мемуари, фотографії, раритети / Упоряд. І. Пасюк. – Луцьк: Твердиня, 2006. – 96 с.: ілюстр. – (1).

Події у квітні-червні 1916 р. на Волині. Про Дубно див. с. 4,6,7,18,25,

56.

Фотографія головної вулиці Дубна, відбитої у австрійців та фотографія входу в окопи, прориті австрійцями у церкві монастиря (с. 18).377. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа советской власти на Украине. Ч.1. Большевики во главе трудящихся Украины в период борьбы за победу Великого Октября, февраль-октябрь 1917 г. – К.: Политиздат Украины, 1977. – 712 с. – (1).

Про повстання солдатів 20-21 вересня 1917 р. в Дубні (с. 541).378. Волынская Калифорния // Волын. Епарх. Ведомости. – 1887. - № 7. – С. 220. – (3).

Князь Любомирський продав маєток Дубна Вільгельму Кене з Берліна, який заснував тут німецьку колонію.379. Гавриш Н. Рівненщина в період Першої Світової війни 1914-1918 рр. // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. – Рівне, 2007. – Вип.5. – С. 33-39. – Літ. та джерела: с. 39. – (1,4).

Міститься матеріал про події в Дубні.380. Гарматюк М. 1905-й рік на Ровенщині // Червон. прапор. – 1965. – 26 січ. – (1).

Про революційні події у місті Дубні.381. Горошенко І. Дубно в історико-географічно-статистичних описах другої половини XIX – початку XX століть // Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф., присвячена 900-річчю м. Дубна, 25-26 серп. 2000 р. – Дубно, 2000. – С. 39-40. – (1,2,3,4).

382. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX – XX століття. – К.: Генеза, 1996. – 360 с. – (1).

Союзник наполеонівської армії, австрійська армія, на початку 1812 р. захопила Волинь, в т.ч. частину Дубенського повіту (с. 28).383. Дмитренко Т. Дубенське повітове опікунство відомчих установ імператриці Марії початку XX ст. // Там само. – С. 44-45. – (1,2,3,4).

384. Дмитренко Т. Міська дума як орган самоврядування в Дубні XIX століття // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 30-33. – (1,2,3,4).

385. Доклады и журнал 2-го чрезвычайного Дубенского Уездного Земского Собрания 5 мая 1912 г. – Дубно, [1912]. – 76 с. – (1).

Из содержания: О присвоении некоторым земским школам наименований событий и героев 1812 г. и события 19 февраля 1861 г. – С. 3-4; По ходатайству о земской субсидии Дубенскому обществу пособия бедным. – С.4-5; О расширении функций Губернского Земского Склада и его Отделений. – С.6-13; Об избрании школьно-строительных комиссий и о мерах к скорейшему удовлетворению ходатайства о пособии и ссуде на постройку школ. – С. 13-17; О мерах борьбы с нищенством. – С. 19-22; О прекращении торговли, базаров и ярмарков в воскресные и праздничные дни. – С. 26-33; По вопросу о расширении помещения Дубенской Земской лечебницы. – С. 34-39; О взимании платы за лечение лиц других уездов и губерний. – С.40; Об издании обязательных постановлений о названии улиц и нумерации домов в местечках. – С. 49-52; По вопросу об ассигновании в основной капитал Дубенской Уездной Кассы мелкого кредита. – С. 52-56; Журнал Дубенского Уездного Земского Собрания 2-го чрезвычайного созыва 5 Мая 1912 года: Заседание 5 мая. – С. 57-76. – (1).Каталог: data -> files
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр покажч. / Рівнен обл універс наук б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук;...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка