Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008Сторінка7/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

480. Шевченківський словник: У 2 т. Т.1. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1976. – 416 с. – (1).

Про перебування Т.Г. Шевченка у Дубні восени 1846 р. (с. 202).481. Шевчук С. Наша дума, наша пісня на волинських шляхах Тараса. – Рівне: Держ. ред.-вид. п-во, 1996. – 50 с. – (1).

Про перебування Т. Шевченка у Дубні (с. 13,15,16,17,18).482. Шовкопляс Г.М., Шовкопляс І.Г. За покликом серця: Пам’ятки історії та культури в житті і творчості Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 1990. – 168 с. – (1).

Перебування Т.Г. Шевченка у Дубні (с. 114,116-117).


ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ (1917-1921)
483. Великая октябрьская социалистическая революция и победа советской власти на Украине. Ч.2. Большевики во главе трудящихся в период борьбы за установление советской власти на Украине, октябрь 1917 г. – февраль 1918 г. – К.: Политиздат Украины, 1982. – 960 с. – (1).

Події в Дубні див. «Указатель географических названий» (с. 942).484. Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914 – 1923 рр. У 2 т. – 2-е допов. вид. – Л., 2005. – Т.1-2. – (1).

Про події в Дубні у березні-травні 1919 р. див. «Географічний покажчик» у 2 т. (с. 478).485. Галанзовський М. Тінь героїки в сліпучих променях: Дубенське збройне повстання [у березні 1919 р.] придушили… міфічні танки // Нова Волинь. – 2004. – 18 берез. – С.6,7. – (1).

486. Головань В.П., Михайлюта Т.І. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920. – Л.: Каменяр, 1968. – 72 с. – (1).

Про події в Дубні див. с. 8-14, 16-19, 23,25,28,29,34,36,38,39,40,43,45,

46-52,54,55,56,58,62,64,66,68.

487. Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть Советов (март 1917 г. – февраль 1918 г.). – К.: Госполитиздат УССР, 1958. – 256 с. – (1).

Про повстання солдатів у Дубні 20-21 вересня 1917 р. (с. 123) та роль гарнізону у встановленні влади Рад в Дубні в листопаді 1917 р. (с. 182).488. Гон М. У горнилі випробувань: [Дубно в 1918-1919 рр.] // Вільне сл. – 1999. – 22 груд. – (1).

489. Гражданская война на Украине, 1918-1920: Сб. док. и материалов. В 3 т., 4 кн. – К.: Наук. думка, 1967. – (1).

Т.2, май 1919 г. – февраль 1920 г. – 920 с.

Т.3, март-ноябрь 1920 г. – 912 с.

Про бої в районі Дубно див. «Географический указатель» у кожному томі.490. Дем’янчук Г. Революцією покликані: Краєзн. нариси. – Л.: Каменяр, 1987. – 119 с. – (1).

Про події в Дубні влітку 1920 р. (с. 72-78).491. До історії боротьби трудящих за встановлення Радянської влади на Ровенщині в 1917-1920 роках: (Док. і матеріали). – Ровно, 1957. – 104 с. – (1).

Документальні свідчення про події в Дубні (с. 9,17,25-27,31,41,43,46,

54-55,65,83-84,94).

492. До пана міністра єврейських справ // Сергійчук В. Уся правда про єврейські погроми: Мовою невідомих док. і матеріалів. – К., 1996. – С. 66-68. – (1).

Звернення єврейської громади Дубна про становище в місті (квітень 1919 р.).493. З наказу Дубнівського військревкому (не пізніше 14 березня 1919 р.) // Червон. прапор. – 1967. – 19 берез. – (1).

В наказі пропонується всім організованим військовим силам в повному бойовому спорядженні виступити в п’ятницю 14 березня 1919 року о 9 годині ранку на збірний пункт і чекати особливого наказу.494. Історія січових стрільців: Воєн.-іст. нарис. – К.: Україна, 1992.: ілюстр. – (1).

Про бої січових стрільців у районі Дубна в травні 1919 р. (с. 227-232).495. Кичий И.В. Борьба за власть Советов на Правобережной Украине. – Л.: Изд-во при Львов. ун-те «Вища шк.», 1986. – 150 с. – (1).

Про виступи робітників і солдатів Дубна (с. 16,23,28,35,53,63,68,94,106,

124).

496. Кузнецов І. Мовою документів [, що висвітлюють підготовку і перші кроки революції 1917 р. на Дубенщині] // Червона зірка. – 1977. – 15 верес. – (1).

497. Павлюк І. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. / НАН України; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Л.: Каменяр, 2001. – 285 с. – (Період. вид. регіонів України). – (1).

На основі архівних матеріалів висвітлено процес становлення та розвитку преси Дубна (с. 6,10,41,49,253,262).498. Під прапором Жовтня: Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на піднесення революційного руху в Західній Україні (1917-1920 рр.): Док. й матеріали / За ред. О.Ю. Карпенка. – Л.: Кн.-журн. вид-во, 1957. – 692. – (1).

Про чисельність більшовиків у Рівному, Дубні, Ямполі у травні 1919 р. (с. 134).

Про повстання більшовиків у Дубні 22-23 травня 1919 р. (с. 162-163).

499. Пшеничний М. Дубно мало власні гроші [1917-1920 рр.] // Вісті Рівненщини. – 2005. – 1 лип. – С.3. – (1,4).

500. Савчук П., Степанов Л. Керовані більшовиками: До 50-річчя Дубнівського збройного повстання // Червон. прапор. – 1969. – 14 берез. – (1).

501. Телеграмма Дубенского уездного коменданта петлюровскому главнокомандующему Северной группой Оскилко о повстанческом движении в уезде, 31 марта 1919 г. // Гражданская война на Украине, 1918-1920: Сб. док. и материалов. В 3 т., 4 кн. – К., 1967. – Т.1, кн.1. – С. 701-702. – (1)

502. Цимбалюк Є. Любов [М.Й. Завадської з Дубна], яка «розбила» серце останньому гетьману України [П. Скоропадському під час перебування з військом у місті] // Вільне сл. – 2007. – 15 трав. – С.1,4 – (1,4).

503. Шумовський Ю. Дубенська гімназія – в евакуації та в революції // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 153-155. – (1,2,3,4).

Спогади про навчання в гімназії.* * *

504. Тут були Будьонний і Ворошилов [1920-1921 рр.] // Літопис Заходу. – 2006. – 5 жовт. – С.4. – (1).

Про будинок у Дубні, в якому в 1920-1921 рр. проживали воєначальники Червоної Армії К.Є. Ворошилов і С.М. Будьонний.505. Цимбалюк Є. Тут були Будьонний і Ворошилов [1920 р.], або Дубенська ностальгія за історичною справедливістю // Вільне сл. – 2006. – 17 жовт. – С.5. – (1,4).

506. Пшеничний М. Продовження подвигу // Червона зірка. – 1979. – 19 трав. – (1).

Про героя громадянської війни С.М. Патолічева, який загинув у боях за Дубно у 1920 р.507. Сергійчук В.І. Симон Петлюра. – К.: Україна, 2004. – 448 с. – (Укр. державники). – (1).

Події 30 червня 1919 р. та 2 квітня 1920 р. в Дубні (с. 218,265).508. Кейбіс В. Пройди шляхами героя // Червон. прапор. – 1972. – 5 листоп. – (1).

Командир 34-го кавалерійського полку Першої Кінної армії К. Трунов загинув 3 серпня 1920 року у бою під Дубно.509. Дем’янчук Г. У світ з Мирогощі: Історико-краєзнавчий нарис про родину Шумовських [, яка причетна до національна-визвольних змагань влітку 1919 р. в Дубні і районі] // Із криниці печалі: Зб. спогадів та док. – Рівне, 1995. – С.3-16. – (1,4).
ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ (1921-1939)
510. Боротьба трудящих Волині за возз’єднання з Радянською Україною (1929-1939 рр.): Зб. док. і матеріалів. Ч.2. – Л.: Каменяр, 1965. – 432 с. – (1).

Поряд з документами окружних і районних колективів КПЗУ наводяться документи установ та організацій: Волинського воєводського управління, староств, поліції, суду і прокуратури.

У них містяться відомості, що стосуються Дубна (с. 23,25,59,70,72,74,

78,89,90,91,198,211,243,253,283,351,361).511. Борщевич В. Штрих до біографії настоятеля Дубенського Свято-Іллінського собору [з 1935 по 1945 рр.] протоієрея Володимира Ковальського // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 143-145. – (2,3).

512. Витяг із місячного ситуаційного звіту Волинського воєводського управління за травень 1939 р. про суспільно-політичний і національний рухи. Луцьк, 10 червня 1939 р. Таємно // «Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – С. 685. – (1).

Про академію в честь 125-ї річниці з дня народження Т. Шевченка, що відбулася 29 травня 1939 р. в залі ратуші в Дубні.513. Гальчук М. Був у місті 2-й дивізіон кінної артилерії імені генерала Юзефа Совінського [у 20-х – 30-х рр. XX ст.] // Замок. – 2007. – 7 черв. – С.4. – (1,4).

514. Гальчук М. … І гурт сільських господинь // Замок. – 2007. – 21 черв. – С.9. – (1).

У 20-х – 30-х рр. XX ст. у Дубні організовувались сільські кооперативи і гурти сільської молоді.515. Гальчук М. Лікарня, яку збудував [лікар] Балей [у 30-х рр. XX ст. зруйнована 1944 р.] // Замок. – 2007. – 14 черв. – С.9. – (1,4).

516. Дарованець О. Репресивна акція польської влади щодо організації українських націоналістів на Волині в листопаді 1938 р. – вересні 1939 р. // Український визвольний рух / Центр дослідж. визвол. руху. – Л., 2004. – Збірник 3. – С. 102-144. – (1).

Міститься матеріал про Дубенський район та Дубно.517. Дмитренко Т. Легендарний Балей [- лікар Дубна, який прцював у передвоєнні та перші роки Другої світової війни] // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С.9. – (1,2,3,4).

518. За волю народа: Боротьба трудящих Ровенщини за соціальне і національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною. 1921-1939: Док. і матеріали / Рівнен. обл. держ. архів. – Л.: Кн.-журн. вид-во, 1964. – 292 с. – (1).

Документи про діяльність Дубенського повітового та міського комітетів КПЗУ (с. 140-143, 144-147, 151-155).

Документи про життя політв’язнів Дубенської в’язниці та втечу з неї 14 політв’язнів у травні 1937 р. (с. 223-227, 235-237).

519. І.О. Бл. П. диякон Володимир Онуфрійчук (1900-1968) // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1992. - № 17/18. – С. 155-157. – (1).

Володимир Онуфрійчук народився в Дубні, закінчив тут школу. Доброволець армії Симона Петлюри. Під час польської окупації в 1936-1939 рр. був вибраний послом до польського парламенту від Українського Волинського Об’єднання, боронив українську церкву.520. Кравець М.М. Нариси робітничого руху в Західній Україні в 1921-1939 рр. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 236 с. – (1).

Про страйки робітників Дубна, зокрема, швейних майстерень та робітників лісової галузі (с. 75,105,132,196).521. Островецький Р. Борці за примарну волю: Іст. нарис. – Луцьк: ВАТ Волин. обл. друк., 2006. – 88 с. – (1).

Архівні матеріали, спогади учасників і свідків діяльності КПЗУ на Волині. Про Дубно див. с. 14,15,44,52,70,79-83.522. Посільська Е. Військо Польське у Дубні // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 29-30; Дзеркало плюс. – 2004. – 21 жовт. – С.9. – (1).

43-й піхотний полк Війська Польського стояв у Дубні з 1919 по 1939 рік.523. Разиграєв О. Польська поліція на Дубенщині у 1919-1926 роках: становлення, організація, особовий склад // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 153-158. – (2,3).

524. Санжаревський О.І. Дубенські капіталісти Ельберти: зріз епохи [кінець XIX – середина XX ст.]: Шулим Ельберт // Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. – Рівне, 2007. – Вип.6. – С. 23-30. – (1).

525. Смолін П. Станіслав Скальський – ас Війська Польського // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 178-180; «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 4-5. – (1,2,3,4).

Пілот-винищувач II Світової війни закінчив Дубенську гімназію у 30-ті роки.526. Хитрий Ч. Дубно у польських хроніках [30-х років XX ст.] // Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини – далека і близька: Іст.-краєзн. повість. – Рівне, 2008. – С. 226-230; Вісн. Дубенщини. – 2005. – 25 серп. – С.6. – (1).

527. Шевчук Е. З історії колишнього польського кладовища у м. Дубні // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 54-55. – (1,2,3,4).

528. Wołoszynowski J. Wojewodztwo Wołynskie w swietle liczb i faktow. – Łuck, 1929. – 249 s. – (1).

Подається коротка історична довідка та описується стан доріг, освітлення вулиць, кількість готелів, ресторанів, кав’ярень, автобусне сполучення станом на 1928 р. (с. 49-50).


Освіта. Культура. Мистецтво
529. Бура М. Гарцерський рух і виховання шкільної молоді у 1920-1930-х роках [у Дубні] // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 47-48. – (1,2).

530. Завадська О. Бібліотечна справа на території Волині в міжвоєнний період // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї: Наук. зб.: Матеріали XVI Волин. наук. іст.-краєзн. конф. 1-2 черв. 2005 р. – Луцьк, 2005. – С. 12-14. – (1).

У Дубні функціонувало відділення Волинського відділу Польського краєзнавчого товариства з власною бібліотекою (30-і рр. XX ст.) (с. 13).531. Інформація дубнівського повітового старости для Волинського воєводського управління про організаційні збори комітету по проведенню урочистостей, присвячених Т.Г. Шевченку. Дубно, 3 лютого 1937 р. Таємно // «Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – С. 670-672. – (1).

532. Кінд-Войтюк Н. Охорона пам’яток старовини Дубенщини у 1920-1930-х роках // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 21-26. – (2,3).

533. Лозов’юк І. «Українці становили меншість…» / Публ. М. Пшеничного // Вісн. Дубенщини. – 2003. – 18 верес. – (1,4).

Спогади краєзнавця про навчання у 30-х роках XX ст. у Дубенській гімназії.534. Любецька Н. Дубенська польська гімназія імені Конарського у 1930-ті роки // Там само. – Дубно, 2005. – С. 27-28. – (1).

535. Любецька Н. Із історії Дубнівського археолого-антропологічного музею 1930-х рр. // «Там, де Ікви срібні хвилі плинуть…»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої укр.-пол. взаєминам на Дубенщині, 17-18 верес. 2005 р. м. Дубно. – Дубно, 2005. – С. 52-54. – (1).

536. Папська семінарія в Дубні [як третій філіал духовної семінарії Луцької дієцезії 1928 р.] // Волання з Волині. – 1999. – Ч.2. – С. 31-32. – (1).

537. Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві // Прокопчук В.С. Під егідою Українського комітету краєзнавства. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 209-234. – (1).

Краєзнавство в Дубні (с. 209,218,225,228,232,274).

Про «Регіональний музей землі Дубенської», відкритий 1934 р. (с. 226-227).

538. Стоколос Н. З Дубного до Канади… // Сім днів. – 1996. – 23 листоп. – (1).

З історії створення та діяльності у 30-ті роки XX ст. неоунійної семінарії.539. Стоколос Н. Нова унія на західноукраїнських землях (20-30-ті рр. XX ст.): розрахунки й прорахунки її організаторів // Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. – Рівне, 2007. – Вип.4. – С. 44-57.

Навчальний заклад неоунії Дубенська «Папська семінарія східного обряду» створена 1931 року (с. 51-52).540. 100-річчя музейної справи на Рівненщині / Рівнен. обл. краєзн. музей; Упоряд. тексту Г. Бухало, Т. Пономарьова. – Рівне, 1996. – 8 с. – (1,3).

З історії створення музею у Дубні (1934-1939 рр.) (с. 7).* * *

541. Яноші В. Про що «повідала» стара світлина // Скриня. – 2006. – 30 берез. – С.5. – (1,4).

Про Х.І. Зубчинського, який на власні кошти спорудив пам’ятник біля Свято-Іллінського храму приблизно в 30-х рр. XX ст.542. Пшенична Л. Пісні, які не вмирають // Над Іквою-рікою…: Літ.-мистец. краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 126-128. – (1,2,3,4).

Про С.О. Козицького (1883-1941) поета, фольклориста, композитора, просвітянина. У 20-х рр. проживав у Дубні.543. Столярчук Б. Пісенний фольклор Рівненщини у записах Сергія Козицького [1883-1941] // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся / Ред.-упоряд. В. Ковальчук. – Рівне, 2002. – Вип.2. – С. 109-112. – (1).

Громадський діяч, народний вчитель, композитор С. Козицький проживав у Дубні.544. Цимбалюк Є. До звіробою – на поклін: Люди-легенди // Погорина. – 2007. - № 2-3. – С. 193, 195. – (1,4).

Михайло та Іван Носалі, батько та син, проживали у м. Дубні. Батько був священником Свято-Іллінської церкви, син навчався в Дубенській гімназії.545. Поліщук В. Лист [письменника В. Поліщука] до дружини, дочки та сина, 9.x.1928 м. Дубно, готель Париж // Над Іквою-рікою…: Літ-мистец.-краєзн. альм. – Дубно, 2007. – С. 162. – (1,2,3,4).

546. Димченко С. Людина і митець: До 100-річчя від дня народж. видатної нашої землячки Е. Скрипчинської // Нова пед. думка. – 1999. - № 4. – С. 7-13. – (1).

547. Павлюк Г. Її надихали хвилі Ікви… // Сім днів. – 1999. – 10 груд. – (1).

Про педагога, музиканта, диригента, заслуженого діяча мистецтв УРСР Е. Скрипчинську, уродженку Дубна.548. Скрипчинська Елеонора Павлівна [- музичний педагог і хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР, уродженка Дубна (1899-1992)] // Українська радянська енциклопедія / АН УРСР. – К., 1963. – Т.13. – С. 229. – (1).
Дубенське товариство «Просвіта»
549. Бухало Г. «Просвіта» сіяла світло: Сторінки історії Рівненської «Просвіти» . 1917-1928, 1942-1944 рр.: До 125-річчя «Просвіти» (1868-1993 рр.). – Рівне: Держ. ред.-вид. підприємство, 1994. – 48 с. – (1,4).

Діяльність Дубенського товариства «Просвіта» (с. 3,9,16,30).550. Герладжі А.М., Герладжі Ф.П. Системність просвітянської роботи в Дубенському повіті (1920-1928) // «Просвіта» і духовне відродження України: Матеріали і тези наук.-практ. конф., присвяченої 125-річчю «Просвіти» / Упоряд. Г. Дем’янчук . – Рівне, 1993. – С. 60-62. – (1).

551. Дем’янчук Г. Дубенська «Просвіта» [1923-1929 рр.] // Державотворці: «Просвіта» Рівненщини на шляху до Української України (1917-2007 рр.) / Ревнен. обл. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта»; Упорядник М. Федоришин. – Рівне, 2008. – С. 50-54. – (1).

552. Дем’янчук Г. З історії просвітянської публіцистики у волинських виданнях 1917-1927 рр. // Там само. – С. 46-52. – (1).

Діяльність М. Черкавського у раді Дубенського товариства «Просвіта» у 1917-1927 рр. (с. 46-47).553. Дем’янчук Г. Світлом доброї науки // Волинь. – 1993. – 28 трав. – (1,4).

Про діяльність Дубенського повітового товариство «Просвіта» з грудня 1920 року по травень 1928 року.554. Савчук Б. Волинська «Просвіта» / Ред. М. Підлипний. – Рівне: Ліста, 1996. – 154 с.: ілюстр. – (1).

Діяльність дубенської «Просвіти» в 20-х рр. XX ст. (с. 32,39,41,44,45,49,50,51,55,59,61,65,69, 78,104,115,139,140).555. Савчук Б.П., Савчук П.О. Бібліотеки «Просвіти» і книга на Волині у 20-40-і роки XX ст. // Історія бібліотечної справи на Рівненщині: Зб. статей і тез доп. наук.-практ. конф. «Бібліотеки Рівненщини: історія і сучасність». – Рівне, 1999. – С. 16-19. – (1,4).

Міститься інформація про книгарні та бібліотеки «Просвіти» у Дубні (с. 17,18).* * *

556. Дмитренко Т. Сергій Вишнівський – громадський діяч, журналіст, кооператор [і Дубенське товариство «Просвіта» у 1926-1928 рр.] // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури: Зб. матеріалів і тез наук. конф. 29-30 верес. 1998 р. – Рівне, 1998. – С. 36-39. – (1).

557. Дем’янчук Г. Михайло Черкавський – просвітянський діяч, публіцист // Діячі науки і мистецтва рідного краю у розвитку української національної культури: Зб. матеріалів і тез наук. конф. 29-30 верес. 1998 р. / Голов. ред. Г. Дем’янчук. – Рівне, 1998. – С. 28-36. – (1).

Михайло Черкавський очолював раду товариства «Просвіта» у Дубні (20-і рр. XX ст.) (с. 29,30).

558. Чернихівський Г. Михайло Черкавський [- перший підписав статут Дубененського товариства «Просвіта» 1920 року] // Вісн. Дубенщини. – 1999. – 19 січ. – (1,4).
У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (вересень 1939 – 24 серпня 1991)

ДУБНО В 1939-1941 рр.
559. Поперецька Л. Дубенське самоврядування в радянські часи [1939-1941, 1944-1985 рр.] // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – Дубно, 2007. – С. 69-74. – (1,2,3,4).

560. Постанова Раднаркому УРСР «Про організацію музеїв і бібліотек у Західних областях України», 8 травня 1940 р. // Культурне життя в Україні. Західні землі: Док. і матеріали, 1939-1953. – К., 1995. – Т.1. – С. 94-97. – (1).

Про відкриття міського історико-археологічного музею та державної міської бібліотеки з відділом дитячої літератури в Дубні (с. 96).561. Самсонюк Т. Дубенський табірний пункт в системі трудових тоборів військовополонених на Ровенщині (1939-1941 рр.) // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти: Матеріали наук.-теорет. конф., присвяченої 15-річчю створення Держ. іст.-культ. заповідника м. Дубна. – Дубно, 2008. – С. 212-217. – (2,3).

562. Сергійчук В. Український здвиг: Волинь. 1939-1955 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Центр українознав. – К.: Укр. Вид. Спілка, 2005. – 840 с. – (1).

Про національно-визвольний рух на Дубенщині (с. 23,48,50,76,77,78, 147,149,152,158,214,233,484,503,773).563. У пошуках правди: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки», Луцьк, 20-23 трав. 2003 р. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту, 2003. – 536 с.: ілюстр. – (1).

Про бої Червоної армії з поляками за м. Дубно 17-18 вересня 1939 р. (с. 112-117).

Про інші події див. с. 187,194,199,243,379.

* * *

564. Боровський Є. Шість тижнів на Волині в 1943 році: (Із спогадів проповідника Української Євангельсько-Реформованої Церкви) // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1982. – Ч. 13/14. – С. 28-42. – (1,2).

Про розстріл енкаведистами в’язнів Дубенської тюрми у червні 1941 р. (с. 33).565. Вітер Д. Мури Дубенської в’язниці забризкані кров’ю // Сім днів. – 2001. – 29 черв. – (1).

Події 1941 року у Дубенській в’язниці.566. Григоренко В. До подій у дубнівській в’язниці // Червона зірка. – 1990. – 15 черв. – (1,4).

Про факти розстрілу ув’язнених у Дубенській в’язниці у червні 1941 р.567. Гунчак Т. Втрати українців під час Другої світової війни // Сучасність. – 1992. - № 7. – С. 35. – (1).

Масове знищення політв’язнів у Дубні в 1941 році.568. Крещенко В. Великдень у [Дубенській] в’язниці: (спомини політв’язня) [про розстріли у червні 1941 р.]. – Дубно: Просвіта, 1997. – 34 с. – (4).

Каталог: data -> files
files -> Академіка Степана Дем’янчука
files -> Книга-ювіляр Всеволод Нестайко. «Незнайомець з тринадцятої квартири»
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Поклик душі: До 100-річчя від дня народження Олени Теліги: Біобібліограф покаж. / Укладач: Л. А. Костильова; Редактори: Р. М. Щербан,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
О-48 Одвічні джерела. Острогу-900: Бібліогр покажч. / Рівнен обл універс наук б-ка; Уклад. П.І. Демчук, М. П. Манько, Н. П. Тимощук;...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
Причастя словом: До 60-річчя з дня народження Богдана Йосиповича Столярчука: Біобібліогр покажч. / Рівнен держ обл б-ка; Уклад.:...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconРівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук допоміж покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк; наук ред. О. Л. Промська; ред.: З. М....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconМетодичні рекомендації до проведення заходів
Пам'яті Героїв Крут : [Текст] : сценарій / кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека; уклад. Н. Г. Звольська. Львів, 2008....
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconВ. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Миколаїв 2014
Наукова бібліотека мну імені В. О. Сухомлинського; укл. Гордєй С. С. Миколаїв, 2014. 86 с
Рівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка