Робоча навчальна програмаСкачати 416.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.09.2017
Розмір416.66 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з навчальної роботи

Проф. Приступенко Т.О.

« » 20 року


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА PR-ДІЯЛЬНОСТІ

для студентів
напрям підготовки - 6.030302 «реклама і зв’язки з громадськістю»

КИЇВ – 2013

Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика PR-діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030302 «бакалавр» реклама і зв’язки з громадськістю.

« » 2013 року - 32 с.

Розробник: кандидат філологічних наук, асистент БАБАК Марина Петрівна


Робоча навчальна програма дисципліни «Професійна підготовка: практика PR-діяльності» затверджена на засіданні кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Протокол № від « » 2013 року.

Завідувач кафедри
Проф. Іванов В.Ф.

(підпис)
Протокол № від « » 2013 року.


Схвалено науково-методичною комісією Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 0303 «журналістика та інформація».
Голова науково-методичною комісії проф. Шумарова Н. П.

(підпис)
« » 2013 року.
© Бабак М.П., 2013 рік.

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Професійна підготовка: практика PR-діяльності» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напрямку підготовки 6.030302 спеціальності реклама і зв’язки з громадськістю.


Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю «Реклама і зв’язки з громадськістю».

Викладається на 2 курсі в І семестрі в обсязі 216 години, 6 кредитів EСTS, зокрема, практичні заняття – 102 год., самостійна робота - 114 год. Завершується дисципліна іспитом.Мета дисципліни — ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними основами зв’язків з громадськістю, підготувати конкурентоспроможні кадри в галузі соціальної комунікації.

Завдання дисципліни — вивчення типології зв’язків з громадськістю; дослідження тенденцій ринку зв’язків з громадськістю; ознайомлення із регулюванням PR-діяльності; знайомство з функціями та посадовими обов’язками спеціаліста «менеджер паблік рилейшнз»; знайомство та участь в PR-фестивалях; підготовка до участі в PR-діяльності; вироблення практичних професійних навичок в галузі зв’язків з громадськістю; ознайомлення із специфікою професії безпосередньо на виробництві.

Структура курсу. Структура навчальної дисципліни «Професійна підготовка: практика PR-діяльності» сформована з двох тематичних модулів та сімнадцяти тем на основі виділення інформації, необхідної і достатньої для всебічної характеристики об’єктів вивчення предмету з погляду професійної діяльності. Структурування дисципліни пов’язано з виявленням внутрішніх взаємозв’язків між темами і забезпечує послідовності вивчення повного обсягу даної дисципліни. Структура навчальної дисципліни віддзеркалюється у змісті навчального матеріалу програми і тематичному плані робочої навчальної програми.

Курс складається з двох модулів: «Основи PR» та «Напрямки PR».


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– основні поняття, тлумачення і терміни паблік рилейшнз;

– принципи, функції і завдання PR у бізнесі;

– типи, категорії, види PR та їх форми та жанри;

– регулювання зв’язків з громадськістю;

– ринок зв’язків з громадськістю;

– вітчизняні і міжнародні фестивалі з паблік рилейшнз;

– діяльність підрозділів і учасників PR-ринку та бізнесу;

– стандарти професії та вимоги до працівників в галузі зв’язків з громадськістю.

вміти:

– визначати рекламу та паблік рилейшнз;

– формувати ефективні рекламні та PR-комунікації;

– застосовувати види, форми реклами та PR для просування певних ринкових об’єктів;

– складати стратегічні та тактичні плани рекламної та PR-комунікації;

– планувати та проводити заходи PR-комунікації;

– виконувати посадові функції менеджерів зв’язків з громадськістю.
Місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівців. Дана дисципліна є базовою для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» і є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Зв'язок з іншими дисциплінами. Дана дисципліна є допоміжною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Організація PR-діяльності», «Теорія PR», «Професійна підготовка: основи прес-служб», «Копірайтинг», «Креатив у рекламі та PR», «Медіапланування», «Політичний PR», «Зв’язки з громадськістю: Організація PR-кампанії» інші.
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 9, а у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 10 – 17. Обов’язковим для іспиту є виконання практичних кейсів та участь у тренінгах.
Оцінювання за формою контролю:

ЗМ1

ЗМ 2

Min.-20 балів

Max.-30 балів

Min -18 балів

Max.-30 балів

Відповіді на семінарських заняттях

«2» х 5= 10

«2» х 5= 10

«2» х 4= 8

«2» х 5= 10

Виконання практичного завдання

«2» х 3=

6

«2» х 10 =20


«2» х 3=

6

«2» х 5=

10

Модульна контрольна робота 1

«1» х 4=

4

«1» х 10=

10Модульна контрольна робота 2«4» х 1=

4

«10» х 1=

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум – 38 балів для одержання іспиту обов’язково необхідно виконати практичний кейс: «Проблемна компанія» та практикум «PR-документи».У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладання МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

20

18

22

60

Максимум

30

30

40

100

Каталог: rizne


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча навчальна програма iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»
Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення І телебачення


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка