Робоча навчальна програмаСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,59 Mb.
ТипПротокол
1   2   3
7

Л

4

Тема 1.3. Етика досліджень в соціології.

 1. Поняття етики та професійної етики.

 2. Етичні зобов'язання по відношенню до колег.

 3. Сумірність вигоди від соціологічного дослідження і можливих негативних наслідків для людей, що вивчаються.

ЗП. П

4-6, 9

8

С

8

Тема 1.3. Етика досліджень в соціології.

 1. Ознайомитись з «Етичним кодексом» соціолога.

 2. На основі аналізу реальних соціологічного дослідження (по матеріалам публікацій) виявити основні етичні проблеми, які могли виникнути в процесі проведення дослідження та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

 3. Запропонувати основні етичні правила поведінки соціологів під час проведення виборчих кампаній.

 4. Виділити основні етичні правила, яких повинні дотримуватись студенти під час проведення самостійних досліджень для курсових та дипломних робіт.

 5. Проаналізувати з точки зору етичності наступну ситуацію: Викладач запропонував студентам на семінарському занятті скласти опитувальники на певну тему на оцінку. Ці опитувальники він мав намір проаналізувати та використати при підготовці журнальної статі для публікації.

ЗП. П

4-6, 9

9

ПЗ

8

Тема 1.3. Етика досліджень в соціології.

 1. Етичні правила соціологічного дослідження

 2. Соціологічні дослідження: користь, методологічна здійснимість та витрати

 3. Обговорення прикладів неетичних досліджень

 4. Як у наведених випадках треба поступати досліднику?

Соціологічні дослідження і політика.

ЗП. П

4-6, 9

10.

Л

4

Тема 1.4. Етапи дослідження і підготовка проекту.

 1. Етапи процесу дослідження.

 2. Проект дослідження. Обов'язкова інформація в проекті дослідження.

ЗП. П, СВ. Е

3, 4, 5, 6, 9

11.

С

8

Тема 1.4. Етапи дослідження і підготовка проекту.

 1. Навести приклади розвідувальних, описових та пояснюючих досліджень.

 2. Виділити об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження для вивчення рольових дисонансів під час подружнього життя.

 3. Виділити методи дослідження для застосування вивчення політичної участі студентської молоді.

 4. Скласти проект дослідження для вивчення ставлення до наркотиків студентів НТУ «ХПІ».

ЗП. П, СВ. Е

3-6, 9

12

ПЗ

8

Тема 1.4. Етапи дослідження і підготовка проекту.

1. Етапи дослідження.2. Проект дослідження. Обов’язкова інформація в проекті дослідження .

ЗП. П, СВ. Е

3-6, 9

13

Л

4

Тема 1.5. Формулювання проблеми дослідження.

 1. Вибір теми і проблеми дослідження.

 2. Оцінка здійсненності дослідження.

 3. Огляд літератури.

 4. Цілі дослідження.

 5. Одиниці аналізу.

ПФ. Д.

1, 3, 4, 5, 6, 9

14

С

8

Тема 1.5. Формулювання проблеми дослідження.

 1. Виділити проблеми в діяльності НТУ «ХПІ», які потребують конкретно – соціологічного дослідження.

 2. Виділити основні моменти, які треба урахувати для оцінки здійснимості дослідження рівня алкоголізації студентської молоді м. Харкова.

 3. Визначте одиниці аналізу для наступних досліджень: 1) особливостей споживання алкогольних напоїв міським і сільським населенням, 2) особливостей ведення сімейного бюджету міським і сільським населенням, 3) специфіки ставлення до уряду в газетах, розповсюджуваних у міській і сільській місцевостях.

 4. Описати проблемну ситуацію в дослідженні подружніх ролей.

ПД. Д

1, 3-6, 9

15

ПЗ

4

Тема 1.5. Формулювання проблеми дослідження.

 1. Ідентифікація проблеми дослідження

 2. Вибір теми та проблеми дослідження.

 3. Оцінка здійснимості дослідження. Що треба ураховувати, щоб правильно оцінити здійснимість дослідження?

 4. Огляд літератури.

 5. Визначення мети дослідження

 6. Одиниці аналізу.

ПД. Д

1, 3-6, 9

16

Л

4

Тема 1.6. Концептуалізація і операціоналізація.

 1. Виявлення понять (концепцій).

 2. Операціональне визначення понять.

 3. Приклади концептуалізації і операціоналізації.

ПФ. Д

1, 3, 4, 6

17

С

8

Тема 1.6. Концептуалізація і операціоналізація.

 1. Виявити основні поняття та змінні в дослідженнях, результати яких були опубліковані в наукових періодичних виданнях.

 2. Найти залежні, незалежні та контрольні змінні в дослідженнях, результати яких були опубліковані в наукових періодичних виданнях.

 3. Виявити основні поняття та змінні в дослідженні, яке планується провести в межах курсової роботи.

 4. Надати операціональне визначення (тобто проінтерпретувати) таких понять: довіра, стиль життя, конфлікт

 5. Провести операціоналізацію наступних понять: соціально- психологічна адаптованість працівника, соціальна напруга, політична орієнтація.

ПФ. Д

1, 3-4, 6

18

ПЗ

4

Тема 1.6. Концептуалізація і операціоналізація.

 1. Виявлення понять (концепцій)

 2. Типи відносин між змінними.

 3. Залежна, незалежна та контрольна змінні в гіпотезі дослідження

 4. Упорядкування концепцій та системний аналіз проблеми.

 5. Операціональні визначення

 6. Вимірювання

 7. Операціональні визначення та мета дослідження.

ПФ. Д

1, 3-4, 6

19

Л

6


Модуль 2 Вимірювання в соціології.

Тема 2.1. Поняття вимірювання.

 1. Змінна і її атрибути - значення. Вимоги до змінних.

 2. Рівні вимірювання і шкали.

 3. Створення вимірюваних інструментів.

ПР. П1, 4, 5, 7, 9, 12

20

С

8

Тема 2.1. Поняття вимірювання.

 1. Навести по два приклади на кожен з рівнів вимірювання.

 2. Виміряти політичну спрямованість особистості, використовуючи всі типи шкал.

 3. Навести по два приклади простих та складних індикаторів.

 4. Виділити основні індикатори для визначення міри стурбованості людини певною соціальною проблемою.

ПР. П

1, 4-5, 7, 9, 12

21

ПЗ

6

Тема 2.1. Поняття вимірювання.

 1. Рівні вимірювання

 2. Прості та складені індикатори.

ПР. П

1, 4-5, 7, 9, 12

22

Л

6

Тема 2.2. Похибки вимірювання та його надійність.

 1. Основні джерела помилок вимірювання. Систематична помилка.

 2. Надійність. Типи надійності. Валідність.

 3. Приклади надійного і валідного вимірювання.

ПП. П

1, 4, 5, 7, 9, 12

23

С

8

Тема 2.2. Похибки вимірювання та його надійність.

 1. Виявити на що впливають похибки вимірювання. Виділити основні засоби уникненя випадкової та систематичної похибок вимірювання.

 2. Навести не менше трьох прикладів надійного вимірювання

 3. Навести не менше двох прикладів невалідного вимірювання. Чи може валідне вимірювання бути нестійким?

ПП. П

1, 4-5, 7, 9, 12

24

ПЗ

6

Тема 2.2. Похибки вимірювання та його надійність.

 1. Випадкова та систематична похибки вимірювання.

 2. Як уникнути похибок вимірювання?

 3. Надійність/

 4. Валідність/

 5. Відношення між валідністю та надійністю.

 6. Приклади надійного та валідного вимірювання

ПП. П

1, 4-5, 7, 9, 12

25

Л

6

Тема 2.3. Складні шкали.

 1. Створення складних мір.

 2. Шкала Лайкерту.

 3. Семантичний диференціал.

 4. Шкала соціальної дистанції Богардуса.

 5. Шкала Терстоуна.

ПР. П

1, 2, 3, 4, 5, 12

26

С

10

Тема 2.3. Складні шкали.

 1. Розробити й привести приклад обробки й аналізу даних шкали Лайкерта для вивчення ставлення до алкоголю.

 2. Розробити й привести приклад обробки й аналізу даних шкали Богардуса для вивчення ставлення до наркоманів.

 3. Розробити й привести приклад обробки й аналізу даних семантичного диференціала для вивчення споживчих переваг щодо молочного, чорного й білого шоколадів, а також ступінь схожості їхніх образів у свідомості покупців.

 4. Розробити шкалу Тернстоуна для вивчення ставлення до відпочинку на курортах Туреччини.

ПР. П

1-5, 12

27

ПЗ

6

Тема 2.3. Складні шкали.

 1. Створення складених мір

 2. Найбільш поширені складні процедури вимірювання:

 1. Шкала Лайкерта

 2. Шкала соціальних дистанцій Богардуса

 3. Шкала рівних інтервалів Терстоуна

 4. Семантичний диференціал

ПР. П

1-5, 12

28

Л

4

Модуль 3. Технологія побудови вибірки.

Тема 3.1. Сутність вибіркового методу в соціології

 1. Термінологія вибіркової процедури.

 2. Стохастична і нестохастична вибірки.

ПР. П

1, 2, 4, 5, 7, 10, 11

29

С

8

Тема 3.1. Сутність вибіркового методу в соціології

 1. На прикладі будь-якого дослідження, результати якого опубліковані в науковій періодиці визначте генеральну сукупність, вибіркову сукупність, одиниці відбору, одиниці спостереження, основу вибірки та тип вибірки.

 2. Визначте генеральну сукупність, одиниці відбору, можливий тип вибірки, для проведення контент - аналізу з метою вивчення гендерних стереотипів 19 ст.

 3. Визначте генеральну сукупність, основу вибірки, тип вибірки для надомної перевірки споживчих якостей нового корму для кішок.

 4. Визначте генеральну сукупність, основу вибірки, тип вибірки для вивчення можливості продажу нового безалкогольного напою у кав’ярні.

ПР. П

1-2, 4-5, 7, 10-11
ПЗ

4

Тема 3.1. Сутність вибіркового методу в соціології

 1. Історичний огляд вибіркового методу.

 2. Термінологія вибіркової процедури

 3. Стохастична і нестохастична вибірки.

 4. Логіка стохастичної вибірки.

ПР. П

1-2, 4-5, 7, 10-11

30

Л

6

Тема 3.2. Обсяг вибіркової сукупності.

 1. Теорія стохастичного відбору і вибірковий розподіл.

 2. Визначення розміру вибірки, похибки вибірки, довірчого інтервалу.

 3. Неоднорідність генеральної сукупності і похибка вибірки.

ПР. П

1-2, 4-5, 7, 10-11

31.

С

10

Тема 3.2. Обсяг вибіркової сукупності.

 1. Назвіть основні процедури зменшення випадкової та систематичної похибок вибірки

 2. Назвіть основні параметри від яких залежить розмір вибіркової сукупності.

 3. Порахувати об'єми безповторної та повторної вибірок для вивчення рівня ксенофобії в м. Харкові, якщо гранична помилка 4%, рівень довірчої ймовірності 98%, об'єм генеральної сукупності 1 200 000.

 4. Порахувати об'єми безповторної і повторної вибірок для вивчення ставлення до викладання українською мовою у ВНЗ, де вчаться 60% українців і 30% росіян при середній помилці вибірки 1%, рівні довірчої ймовірності 99%, об'ємі генеральної сукупності 100 000.

 5. Найти середню й граничну помилки вибірки, якщо N = 12 000, а n = 387, рівень значимості 95%.

 6. Телевізійна кампанія хоче з'ясувати середній час, що проводить у телевізора українська родина. Зроблена оцінка повинна мати точність 5 годин, значення довірчого рівня 95%, середнєквадратичне відхилення 2 години, визначте об'єм вибірки.

 7. Було проведене дослідження середніх витрат українців у день на хлібобулочні вироби. Було опитано 1500 чоловік, вибіркова дисперсія склала 4 гривні, рівень довірчої ймовірності 95%, в Україні проживає 48 млн. чоловік. Вирахуйте точність даного дослідження у випадку повторної й безповторної вибірки.

ПР. П

1-2, 4-5, 7, 10-11

32

ПЗ

6

Тема 3.2. Обсяг вибіркової сукупності.

 1. Теорія стохастичного відбору та вибірковий розподіл. Похибка вибірки

 2. Генеральна сукупність та розмір вибірки з неї

 3. Знаходження розміру вибірки, похибки вибірки, довірчого інтервалу.

 4. Неоднорідність генеральної сукупності та похибка вибірки.

ПР. П

1-2, 4-5, 7, 10-11

33

Л

6

Тема 3.3. Типи стохастичних вибірок

 1. Проста випадкова вибірка та систематична вибірка.

 2. Відбір по схемі Кіша.

 3. Стратифікована вибірка.

 4. Групова (гніздова) вибірка.

 5. Багатоступінчаста кластерна вибірка.

ПР. П

1, 4, 6-7, 11

34

С

8

Тема 3.3. Типи стохастичних вибірок

 1. Університетське житлове управління вирішило дослідити рівень успішності студентів залежно від місця проживання студентів - у гуртожитку й поза ним. Визначте одиниці аналізу, генеральну сукупність, основу вибірки й оптимальний вибірковий метод.

 2. Вам необхідно вивчити потенційний попит на різні марки автомобілів жителів України. Визначте одиниці аналізу, генеральну сукупність, основу вибірки й оптимальний тип вибірки.

 3. Кампанія Нокіа збирається випустить на ринок новий вид мобільних телефонів хоче визначитися з оптимальною ціною на них. Визначте одиниці аналізу, генеральну сукупність, основу вибірки й оптимальний вибірковий метод.

 4. Використовуючи таблиці відбору за схемою Кіша визначте, кого з членів родини необхідно опитувати, якщо це п’ята за списком родина в якій живуть чотири особи: жінка 80 років, жінка 54 років, жінка 33 років та чоловік 31 року.

 5. Який вид вибірки було використано в дослідженні, де генеральна сукупність – всі види торгівельних точок – були розбиті за розміром, а потім в кожній з підгруп була відібрана однакова кількість торгівельних установ для вивчення?

ПР. П

1, 4, 6-7, 11

35

ПЗ

6

Тема 3.3. Типи стохастичних вибірок

 1. Проста стохастична вибірка;

 2. Систематична вибірка;

 3. Відбір за схемою Кіша;

 4. Стратифікована вибірка.

 5. Пропорційна та непропорційна стратифікована вибірка.

 6. Багатоступенева кластерна вибірка, стратифікація.

 7. Вибірка, в якій ймовірність пропорційна розміру (PPS).

ПР. П

1, 4, 6-7, 11

36

Л

4

Тема 4.4. Типи нестохастичних вибірок

 1. Стихійна вибірка.

 2. Цілеспрямований відбір.

 3. Квотна вибірка.

 4. Вибірка “сніговий ком".

ПР. П

1, 4, 6-7, 11

37

С

8

Тема 4.4. Типи нестохастичних вибірок

 1. Загальнонаціональний виробник дитячого харчування планує вийти на ринок Східного регіону. Вирішено почати з Харківської й Донецької областей. Перш, ніж приступитися до великих поставок, було вирішено апробувати продукцію у двох містах. Після аналізу різних варіантів з позиції демографії й купівельного веління дослідницький відділ зупинився на Харкові й Донецьку. Яка вибірка використовувалася? Дайте критичну оцінку цьому типу вибірки. Що б ви запропонували?

 2. Сформувати вибіркову сукупність (квотна вибірка), якщо об'єм генеральної сукупності 1 465 000, з них 44,3% чоловіків, 55,7% жінок, з них 15,4% з незакінченою середньою освітою, 29,6% - середньою, 24,1% середньою спеціальною і 30,9% - вищою. Вік: 16-24 - 17,9%; 25-34 - 18,4%, 35-44 - 20%, 456-54 - 24%, 55-64 - 14,2%, понад - 15,6%.

 3. Які ознаки потрібно виділити для виділення квот, якщо ми досліджуємо кар'єрні плани співробітників великої корпорації?

 4. Салон краси хоче запровадити нову дорогу процедуру по догляду за обличчям. Визначте одиниці аналізу, генеральну сукупність, основу вибірки й оптимальний тип вибірки.

 5. Адміністрація популярного туристичного курорту звернула увагу на спад кількості туристів і зменшення часу перебування на курорті, хоча туристичний бізнес перебував на підйомі. Для з'ясування причин цього явища було проведене дослідження, причому вибірка будувалася в такий спосіб: у кожний номер двох найбільших готелів курорту було доставлене оголошення про проведення дослідження, що бажають брати участь в опитуванні повинні були вийти у вестибюль готелю, де стояли столи з інтерв'юерами й кожне інтерв'ю тривало 20 хвилин.

 6. Яка вибірка використовувалася? Дайте критичну оцінку цьому типу вибірки. Що б ви запропонували?

ПР. П

1, 4, 6-7, 11

38

ПЗ

4

Тема 4.4. Типи нестохастичних вибірок

 1. Стихійна вибірка.

 2. Цілеспрямований відбір.

 3. Квотна вибірка.

 4. Вибірка “сніговий ком”.

ПР. П

1, 4, 6-7, 11

39


Л


1


Модуль 4. Кількісні методи в соціологічних дослідженнях.

Тема 4.1. Кількісні та якісні методи збору даних

 1. Підстави класифікації методів соціологічного дослідження. Традиція поділу якісних і кількісних методів.

 2. Історія якісних методів у вітчизняній соціології.

ПФ. Д


1, 2, 3, 5, 1040

С

10

Тема 4.1. Кількісні та якісні методи збору даних

 1. Порівняйте формалізоване та неформалізоване інтерв’ю.

 2. В яких випадках краще застосовувати анкетування, а в яких неформалізоване інтерв’ю?

 3. В чому переваги та недоліки кількісних методів дослідження?

 4. В чому переваги та недоліки якісних методів дослідження?

 5. Наведіть приклади досліджень, в яких варто застосовувати як кількісні, так і якісні методи.

ПФ. Д

1-3, 5, 10-11

41

ПЗ

4

Тема 4.1. Кількісні та якісні методи збору даних

 1. Сутність та зміст кількісних методів збору даних.

 2. Сутність та зміст кількісних методів збору даних.

 3. Порівняння випадків застосування кількісних та якісних методів.

ПФ. Д

1-3, 5, 10-11

42

Л

1

Тема 4.2. Опитування

 1. Основних види опитувань.

 2. Загальні правила опитування.

 3. Порівняльний аналіз методів опитування.

ЗП. Н

1- 3, 5, 8, 10-11

43

С

10

Тема 4.1. Кількісні та якісні методи збору даних

 1. В чому переваги та недоліки анкетування?

 2. В чому переваги та недоліки інтерв’ю?.

 3. В яких випадках варто застосовувати поштове опитування.

 4. В яких випадках варто застосовувати телефонне опитування?

 5. Що необхідно врахувати для проведення телефонного опитування?

ЗП. Н

1-3, 5, 8, 10-11

44

ПЗ

4

1. Тема 4.1. Кількісні та якісні методи збору даних

Теми, що підходять для опитування.

2. Три основних типи опитувань.

3. Порівняння основних типів опитування.ЗП. Н

1-3, 5, 8, 10-11

45

Л

1

Тема 4.3. Анкетування

 1. Сутність анкетного опитування та його специфіка

 2. Формат анкети. Правила конструювання анкети.

 3. Поштове та експертне анкетування.

ЗП. Н

1-3, 5, 8, 10-11

46

С

10

Тема 4.3. Анкетування

 1. Наведіть приклади закритих, відкритих та полузакритих питань.

 2. Наведіть приклади прямих та непрямих питань.

 3. Наведіть приклади питань – уловлювачів.

 4. Зробіть звернення для респондентів, які братимуть участь в опитуванні, що присвячено вивченню рівня алкоголізації молоді.

 5. Дотримуючись всіх вимог до формату анкети розробіть інструментарій, що спрямований на вивчення процесу шлюбного відбору студентської молоді.
 6. Складіть листи розсилки для різних вікових груп в дослідженні, що спрямоване на виявлення рівня та джерел доходів.


ЗП. Н

1-3, 5, 8, 10-11

47

ПЗ

4

Тема 4.3. Анкетування

 1. Правила створення анкети. Формат анкети.

 2. Способи проведення анкетування

 3. Поштове опитування.

ЗП. Н

1-3, 5, 8, 10-11

48

Л

1

Тема 4.4. Інтерв’ю в соціології: сутність та типологія

 1. Інтерв'ю і „природне” спілкування. Сутнісні достоїнства і недоліки методу.

 2. Типи інтерв'ю.

 3. Вимоги до інтерв’юера. Координація і контроль інтерв'ю. Інструктаж.

ПР, Р

1-3, 5, 8, 10-11

49

С

10

Тема 4.4. Інтерв’ю в соціології: сутність та типологія

 1. Розробіть інструментарій інтерв’ю на тему дошлюбних сексуальних відносин.

 2. За якими критеріями необхідно обирати інтерв’юєрів при проведенні інтерв’ю за цією темою?

 3. Розробіть детальний інструктаж для цих інтерв’юєрів.

 4. Запропонуйте можливі дії інтерв’юєра під час проведення телефонного опитування з балакучим респондентом.
 5. Які, на ваш погляд, найбільш оптимальні методи контролю якості проведених інтерв’ю?


ПР. П

1-3, 5, 8, 10-11

50

ПЗ

4

Тема 4.4. Інтерв’ю в соціології: сутність та типологія

 1. Теми, які підходять для інтерв’ю.

 2. Роль інтерв’юєра.

 3. Загальні правила інтерв’ювання.

 4. Координація і контроль інтерв’ю.

 5. Інструктаж.

ПР. П

1-3, 5, 8, 10-11

51

Л

1

Тема 4.5. Типи документів в соціології.

 1. Поняття документу в соціології. Види документів.

 2. Статистичні дані як різновид документів. Аналіз існуючої статистики.

ПР. Н

1, 2, 4, 7, 11

52

С

10

Тема 4.5. Типи документів в соціології.

 1. В чому переваги та недоліки аналізу документів як наукового методу збору даних?

 2. Проаналізуйте походження та умови створення документу (за Вашим вибором).

 3. Чому фотографія вважається в соціології документом?

 4. Які знання можна отримати через аналіз документів?
 5. Запропонуйте теми досліджень, в яких одиницями аналізу є документи.


ПР. Н

1-2, 4, 7, 11

53

ПЗ

4

Тема 4.5. Типи документів в соціології.

 1. Поняття документу в соціології

 2. Види документів

 3. Відео та фотодокументи

 4. Текстові документи

ПР. Н

1-2, 4, 7, 11

54

Л

1

Тема 4.6. Контент – аналіз.

 1. Сутність контент – аналізу.

 2. Ілюстрація контент-аналізу.

 3. Сила і слабкість контент-аналізу.

ЗР. П

1-2, 4, 7, 11

55

С

10

Тема 4.5. Типи документів в соціології.

 1. Розробіть програму дослідження на тему «Образ жінки в сучасних американських та українських художніх фільмах».

 2. Яку вибірку ви можете запропонувати при проведенні контент - аналізу щоденних газет в дослідженні ставлення в ЗМІ до вступу України в НАТО?

 3. Виділіть категорії аналізу, одиниці аналізу, одиниці підрахунку для проведення конвент аналізу в дослідженні на тему «Сюжети сучасної телевізійної реклами».

ЗР. П

1-2, 4, 7, 11

56

ПЗ

4

Тема 4.5. Типи документів в соціології.

 1. Програма дослідження для проведення конвент – аналізу

 2. Категорії аналізу, одиниці аналізу, одиниці підрахунку.

 3. Вибірка в конвент аналізі.

 4. Формування кодувальної таблиці.

 5. Проведення контент- аналізу та аналіз даних

ЗР. П

1-2, 4, 7, 11

57


Л


1

Модуль 5. Якісні методи в соціологічних дослідженнях


Тема 5.1. Сутність якісних методів збору соціологічних даних.

 1. Методологія якісного дослідження.

 2. Призначення і специфіка якісних досліджень.

 3. Практика якісних досліджень в Україні і за кордоном.

ЗП. О


1-2, 4, 658

С

10

Тема 5.1. Сутність якісних методів збору соціологічних даних.

 1. Які методи збору можна віднести до якісних?

 2. В чому специфіка методології якісних методів дослідження?

 3. Виділіть основні умови використання якісних методів дослідження.

 4. Кейз–стаді, як приклад якісного дослідження. Методи, що використовуються в кейз–стаді.

ЗП. О

1-2, 4, 6
59

ПЗ

4

Тема 5.1. Сутність якісних методів збору соціологічних даних.

 1. Теоретичні конструкти і поняття якісної соціології

 2. Вибір об'єкта якісного дослідження

 3. Логіка аналізу

 4. Практикум по розробці загальної стратегії якісного дослідження

ЗП. О

1-2, 4, 6

60

Л

1

Тема 5.2 Традиційний аналіз документів.

 1. Сутність традиційного аналіз документів.

 2. Історичний або компаративний аналіз

 3. Дискурс як мовна одиниця. Поняття дискурс–аналізу.

ЗП. О

1-4, 6

61

С

10

Тема 5.2 Традиційний аналіз документів.

 1. В чому міститься логіка традиційного аналізу документів?

 2. Проведіть традиційний аналіз документу за власним вибором (лист, фотографія, автобіографія).

 3. Проведіть аналіз статистики щодо стану та динаміки злочинності в Харківській області (або будь-якій іншій області України). Також можна проаналізувати статистику щодо шлюбів та розлучень.

 4. Що таке дискурс та які його основні характеристики?

 5. Проаналізуйте сучасний дискурс політичних партій України (можна використовувати друковані або телевізійні матеріали).

ЗП. О

1-4, 6

62

ПЗ

4

Тема 5.2 Традиційний аналіз документів.

 1. Логіка традиційного аналізу документів.

 2. Аналіз статистики.

 3. Поняття дискурсу в соціології.

 4. Основи дискурс–аналізу.

ЗП. О

1-4, 6

63

Л

1

Тема 5.3. Соціальний експеримент. Валідність та надійність експерименту.

 1. Логіка розробки експерименту. Класичний експеримент.

 2. Організація експерименту.

 3. Відбір учасників експерименту.

 4. Експеримент з двома та трьома контрольними групами. Квазі-експерименти.

 5. Внутрішня валідність експерименту.

 6. Зовнішня валідність і узагальнення причинно-наслідкових висновків. Репрезентативність вибірки, умов і процедур. Реакція на само дослідження як загроза зовнішньої валідності. Ефект “плейсібо".

ЗП. О

4, 7

64

С

10

Тема 5.3. Соціальний експеримент. Валідність та надійність експерименту.

 1. Розробіть технологія класичного експерименту для вивчення впливу нових методів викладання соціології на навчальну успішність студентів.

 2. Як треба організувати експеримент для нейтралізації ефекту «плейсібо»?

 3. Як треба формувати експериментальну та контрольну групу у випадку застосування «точкового» методу?

 4. Як можна нейтралізувати фактори, що загрожують внутрішній валідності експерименту?

 5. Як можна нейтралізувати фактори, що загрожують зовнішній валідності експерименту?

ЗП. О

4, 7

65

ПЗ

4

Тема 5.3. Соціальний експеримент. Валідність та надійність експерименту.

 1. Логіка експериментальних рішень. Класичний експеримент.

 2. Р.Л.Соломон про рішення для експерименту з двома та трьомаконтрольними групами.

 3. Відбір учасників експерименту

4.Внутрішня валідність. Фактори, що загрожують внутрішній валідності.

5.Зовнішня валідність і узагальнення причинно-наслідкових висновків.ЗП. О

4, 7

66

Л

1

Тема 5.4. Спостереження.

 1. Технологія проведення спостережень.

 2. Аналіз даних спостережень.

 3. Сила і слабкість спостережень.

 4. Включене спостереження й етнографічний метод.

СП. О

1-2, 4-5, 10

67

С

10

Тема 5.4. Спостереження.

 1. Назвіть основні види спостереження, виділіть їх загальні та відмінні риси.

 2. Складіть програму дослідження та інструментарій для вивчення методом спостереження рівня зацікавленості студентів технічного факультету лекцією з курсу «Соціологія».

 3. Складіть кодувальну інструкцію для зробленого Вами інструментарію.

 4. Які ролі спостерігача можуть бути застосовані у даному випадку?

 5. Проведіть спостереження, проаналізуйте та опишіть отримані дані.

СП. О

1-2, 4-5, 10

68

ПЗ

4

Тема 5.4. Спостереження.

 1. Сутність спостереження

 2. Види спостереження.

 3. Створення інструментарію для спостережень.

 4. Способи кодування інформації.

 5. Історичні витоки включеного спостереження.

 6. Планування включеного спостереження.

 7. Входження в ситуацію спостереження. Ролі спостерігача.

 8. Процес аналізу та опису результатів.

СП. О

1-2, 4-5, 10

69

Л

1

Тема 5.5. Метод фокус-груп

 1. Поняття групового інтерв’ю. Історія виникнення методу фокус–груп.

 2. Техніка проведення фокус–груп.

 3. Учасники фокус–груп та їх підбір.

 4. Модератор та його функції.

 5. Фіксування даних під час проведення фокус–групи. Основні прийоми розшифровки записів та написання звітів.

ЗП. О

3-5

70

С

10

Тема 5.5. Метод фокус – груп

 1. В яких випадках варто застосовувати метод фокус – груп.

 2. Складіть програму дослідження спрямовану на вивчення методом фокус груп уявлень студентів щодо бажаної моделі мобільного телефону.

 3. Проведіть фокус – групу за зробленим інструментарієм. Яку роль Вам як модератору доводилось виконувати.
 4. Проаналізуйте зафіксовані дані проведеної Вами фокус – групи.


ЗП. О

3-5

71

ПЗ

4

Тема 5.5. Спостереження.

 1. Застосування методу фокус – груп в соціології.

 2. Технологія орагнізації та проведення фокус – груп.

 3. Роль модератора у фокус – групах.

 4. Фіксація даних та їх аналіз.

ЗП. О

3-5

72

Л

1

Тема 5.6. Тестові процедури в соціології. Соціометрія.

 1. Поняття психологічного тесту. Обґрунтування надійності тесту.

 2. Проективні техніки та їх особливість.

 3. Цілі застосування соціометричного дослідження.

ЗР. П

1-4

73

С

10

Тема 5.6. Тестові процедури в соціології. Соціометрія.

 1. Застосуйте проективні процедури для вивчення соціальних установок (за власним вибором).

 2. Застосуйте шкалу М. Рокіча для вимірювання ціннісних орієнтацій. Обробіть та проаналізуйте отримані дані.

 3. Розробіть інструментарій для вимірювання методом соціометрії рівня згуртованості студентської групи. На основі отриманих даних графічно зобразіть структуру групи, зробіть соціограму відносин симпатій та антипатійя. Виділіть лідерів та аутсайдерів, підрахуйте основні соціометрічні індекси (групові та індивідуальні).

ЗР. П

1-4

74

ПЗ

4

Тема 5.6. Біографічний метод в соціології

 1. Поняття тесту.

 2. Семантичний диференціал.

 3. Вимірювання ціннісних орієнтацій

 4. Вимірювання соціальних установок

ЗР. П

1-4

4.2. Курсовий проект /робота, ДЗ, РГР/

/найменування/
Номер спеціальності

Семестр /номер/

Види роботи

Число навчальних

тижнів на виконанняСтроки захисту

(на якому тижні)


6.030101


6

Курсова робота

16

14
4.3. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 20 /20 навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп


5, 6

К. соц. н., доцент Болотова В.О.

лекції, практичні заняття


Завідувач кафедри “___” ___________________20 р.


4.4. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на ______________________ навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп


Завідувач кафедри

“___” ___________________ 20 р.


  1. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на ______________________ навчальний рік


Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних групКаталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Робоча навчальна програма iconПрограма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні питання політичної історії Росії кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка