Робоча навчальна програма


Тема 2. Нова українська літератураСкачати 387,46 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації14.04.2017
Розмір387,46 Kb.
ТипПротокол
1   2
Тема 2. Нова українська література.

Лекція 6. Нова українська література. Бурлеск і травестія в новій українській літературі. – 2 год.
Історичні, суспільні та культурні умови становлення нової української літератури. Періодизація та основні особливості її. Переважання поетичних жанрів у новій літературі. Тематична та жанрова різноманітність літератури. Зв”язок українського бурлеску з бурлеском у світовій літературі. Бурлеск як прийом епатажу і привернення уваги читача. Причини використання бурлеску в публіцистиці і літературно-критичних виступах письменників. Бурлеск у літературі другої половини ХІХ ст. (С.Руданський).

Українська байка першої половини ХІХ ст.


Самостійна робота: Бурлеск і травестія в українській літературі. – 2 год.

Завдання: 1. Ознайомитися з творчістю Л.Боровиковського, П.Гулака-Артемовського, Є.Гребінки (прочитати по 3 – 4 байки), П.Білецького-Носенка, С. та П.Писаревських, П.Кореницького (по 1-2 байки; С.Руданського (2 байки, 1-2 небилиці, 5 приказок).

 2. Прочитати бурлескно-травестійні твори “Горпинида, чи Вхопленая Прозерпіна” П.Білецького-Носенка, “Жабомишодраківка” К. Думитрашка, “Батрахоміомахія” С.Руданського.

 3. Законспектувати послання П.Гулака-Артемовського “Писулька до того, котрий що божого місяця Українського гінця по усіх усюдах розсилає”.

Література:

Українська дожовтнева байка: Антологія. – К., 1966.

Бурлеск і травестія в українській літературі першої половини ХІХ ст. – К., 1959.

Руданський С. Твори: В 3 т. – К., 1972.Лекція 7. Романтизм в новій українській літературі. – 2 год.
Естетичні принципи романтизму. Німецька ідеалістична філософія і український романтизм. Орієнтація на народність та фольклор. Переклади і переспіви. Основні тематично-стильові течії в українському романтизмі: фольклорно-побутова, фольклорно-історична, громадянська і психологічно-особистісна. “Харківська школа романтиків”. Поява нових поетичних жанрів: балада, пісня-романс, думка-медитація, сонет, ліро-епічна поема тощо. Творчість поетів-романтиків (Є.Гребінка, Л.Боровиковський, А.Метлинський, М.Костомаров, В.Забіла, М.Петренко). Українська література на західноукраїнських землях. “Руська трійця”.
Самостійна робота: “Романтизм в українській літературі” – 8 год.

1. Завдання:

 1. Прочитати романтичні балади П.Гулака-Артемовського “Русалка” і “Пан Твардовський”. Знайти елементи бурлеску при опрацюванні відомих європейських сюжетів.

 2. Прочитати романтичні поезії Є.Гребінки (українською і російською мовами). Прочитати прозові твори “Нежинский полковник Иван Золотаренко”, “Чайковский”. Пояснити, як видозмінюється легендарна історія про І.Золотаренка.

 3. Прочитати романтичні балади Л.Боровиковського (2-3) та його переклади з російської та польської мов (по 1-2).

 4. Ознайомитися з творчістю А.Метлинського (3 – 4 твори), М.Костомарова (3- 4 твори), В.Забіли (2-4 твори) та М.Петренка (2-3 твори). Вміти визначати особливості стилю кожного автора.

 5. Законспектувати статтю М.Костомарова “Две русские народности”. Прочитати і вивчити основні положення “Книг буття українського народу”.

 6. Записати, з яких розділів складався альманах “Русалка Дністрова”. Пояснити причини звернення учасників “Руської трійці” до “Краледворського” і “Зеленогорського рукописів”, до певних подій української і загальнослов’янської історії. Визначити дві основні ідеї учасників гуртка щодо українського народу і щодо слов’янської співдружності.


Література:

Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. – К., 1968.

Боровиковський Л. Твори. – К., 1980.

Костомаров М. Твори: У 2 т. – К., 1990.

Українські поети-романтики. – К., 1987.

“Русалка Дністрова”: Документи і матеріали. – К., 1989.

Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах. – К., 1987.
2. Завдання:


 1. Законспектувати по 1 – 2 розділи із праць Грабовича Г. «Поет як міфотворець» і О.Забужко “Шевченків міф України”.

 2. Прочитати “Журнал” (“Щоденник”) Т.Шевченка. Виписати імена діячів культури, окресливши коло знайомств автора, його мистецьких уподобань. Знайти висловлювання Т.Шевченка про технічний прогрес, про потребу суспільної реформи.

Література:

Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.

Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма. – К., 2004.

Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета: Пер. з англ. – К.: Рад. письменник, 1991.

Нахлік Є. Доля - los – судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів, 2003.

Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. – К., 1990.
Семінар 2. Модульний контрольний тест – 2 год.

Зразок питань контрольного тесту:

 1. ”Хроніка Іоанна Малали” це

а) літопис; в)апокриф;

б) твір церковно-історичної літератури; г)перекладна повість? 1. Мотиви апокрифа “Ходіння Богородиці по муках” використав у своїй творчості

а) Т.Шевченко; в)І.Котляревський;

б) В.Забіла; г) Г.Квітка-Основ’яненко? 1. ”Ієремія Галка” – це літературний псевдонім

а) Л.Боровиковського; в) Є.Гребінки;

б) М.Костомарова; г) А.Метлинського? 1. Назвіть особливості поетичного світогляду А.Метлинського.

 2. Хто такі “чеські будителі” і що Вам відомо про їх зв”язок із учасниками “Руської трійці”?

 3. Вплив М.Гоголя на творчість українських письменників ХІХ ст. (за романом Є.Гребінки «Чайковский»).

 4. Поясніть основні положення законспектованого розділу із книг Г.Грабовича або О.Забужко.


Максимальна оцінка – 20 балів.

Змістовий модуль 2.
Лекція 8. Етнографізм та натуралізм в українській літературі ХІХ ст. Народницький канон в літературі ХІХ ст. – 2 год.
Етнографічно-побутова школа в українському письменстві. П.Куліш, Г.Квітка-Основ”яненко, М.Костомаров, О.Стороженко, А.Свидницький, Марко Вовчок. Поєднання в творчості вказаних письменників етнографізму, сентименталізму та елементів романтизму. Народницький канон в літературі.

Українець-інтелігент у літературі другої половини ХІХ ст. (А. Свидницький “Люборацькі”, І.Нечуй-Левицький “Хмари” і О.Кониський “Юрій Горовенко”). Еволюція народництва від романтичних “козакофільства” і “українофільства” до аналітизму й усвідомлення потреби культурно-просвітницького руху. “Братство тарасівців”.


Самостійна робота. – 2 год.

Завдання:

1. Законспектувати статті І.Нечуя-Левицького “Сьогочасне літературне прямовання” та “Українство на літературних позвах з Московщиною”.
Література:

Нечуй-Левицький І. Україна на літературних позвах з Московщиною: Культурологічні трактати. – Львів, 1998.Лекція 9. Літературно-художні пошуки І.Франка. Літературно-критична діяльність І.Франка. – 2 год.

Зб. “Зів’яле листя”: між Фаустом і Вертером (самоаналіз і декаденство) Поеми”Смерть Каїна” і “Мойсей”: біблійні й апокрифічні мотиви. Психологічно-філософська поема “Іван Вишенський”. Стаття “Поет зради” і поема “Похорон”: критика угодовства.

“Петрії і Довбущуки” – “документ молодечого романтизму” (І.Франко). Авантюрно-пригодницький, фантастичний та сентиментально-моралізаторський плани повісті. Вплив натуралізму на “бориславський цикл”. “Вoa constrictor” – спроба переходу від натуралізму до психоаналізу. “Лель і Полель” – новий тип сучасного роману (роману виховання і психологічного роману). Мотив двійництва. Повість “Для домашнього вогнища” (рефлективне й настроєве начала, психоаналіз, міфологічні й історико-культурні алюзії). Повість “Основи суспільності” (спроба синтезу суспільно-психологічного та ідеологічного романів). Елементи алегорії і притчі у новелах “Мій злочин”, “Терен у нозі”, “Батьківщина”, “Як Юра Шикманюк брів Черемош”. Елементи символізму і європейський вплив (Метерлінк, Гамсун, Уайльд) у новелі “Сойчине крило”.

І.Франко як теоретик літератури. Прихильність до культурно-історичної школи та історико-порівняльного методу. Концепція “наукового реалізму”.Самостійна робота. Літературно-критична діяльність І.Франка. – 4 год.

Завдання: опрацювати і законспектувати 2-3 статті І.Франка: “З останніх десятиліть ХІХ віку”, “Принципи й безпринципність”, “Старе й нове в сучасній літературі”, “Література, її завдання та найважніші ціхи” та “Із секретів поетичної творчості” (розділ “Вступні зауваги про літературну критику” та підрозділ “Що таке поетична краса”).


Література:

Франко І. Твори: в 50 томах. – К., “Наукова думка”, 1979.


Лекція 10. Модернізм. Феміністичний дискурс в українській літературі ХІХ ст. О.Кобилянська, Н.Кобринська, О.Пчілка. – 2 год.

Ідеї емансипції на західноукраїнських землях. Н.Кобринська, С.Окуневська і жіночий рух. Альманах “Перший вінок” (короткий огляд). Вплив філософії романтизму (Ф.Ніцше, Г.Ібсен) на творчість О.Кобилянської (неоромантизм). “Жіночі” повісті, новели та оповідання: “Людина”, “Царівна”, “Valse melancoligue”, “Природа”, “Рожі”, “Некультурна”. Продовження теми у повістях “Через кладку”, “За ситуаціями”.

Н.Кобринська. Оповідання “Дух часу” (“Пані Шумінська”). Збірка “Казки” (нова, експресіоністська, техніка письма).

О.Пчілка. Участь у виданні альманаху “Перший вінок”. Оповідання “Товаришки”. Національні ідеї в оповіданнях “Біла кицька”, “Артишоки”.


Самостійна робота: Феміністичний дискурс в українській літературі ХІХ ст. – 4 год.

 1. Прочитати вказані твори О.Кобилянської, Н.Кобринської, О.Пчілки. Виписати основні феміністичні ідеї.

Література:

Кобилянська О. Твори: У 5 т. – К., 1963.

Кобилянська О. Слова зворушеного серця: Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади /Упоряд. Ф.Погребенника. – К., 1982.

Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. – К., 2003.

Вознюк В. Про Ольгу Кобилянську: Нові матеріали. Роздуми. Знахідки. – К., 1983.

Гундорова Т. Femina melancholica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. – К., 2002.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999.

Павличко С. Фемінізм. – К., 2002.

Кобринська Н. Вибрані твори. – К., 1980.

Денисюк І. Наталія Кобринська. – Львів, 1976.

Пчілка О. Твори. – К., 1988.

Донцов М. Мати Лесі Українки (Олена Пчілка) //Дві літератури нашої доби. – Львів, 1991.

Одарченко П. Українська література. Збір. вибр. статей. – К., 1995.
Лекція 11. Модернізм. Нове трактування класичних сюжетів (драматургія Лесі Українки). – 2 год.

Трансформація біблійного сюжету в драматичній поемі “Одержима”. Проекція давньоєврейської історії на українські реалії у драмах “Вавілонський полон” і “На руїнах”. Античний міф як модель індивідуально-авторської версії в поемі “Кассандра”. Проблема митця і суспільства у драматичній поемі “У пущі”. Історичні паралелі (епоха раннього християнства й перші роки постреволюційної реакції) у драмах “Руфін і Прісцілла”, “Адвокат Мартіан”. Прийом “змістового потенціалу імені” у драмі “Адвокат Мартіан”. Малі драматичні форми: трактування біблійного сюжету про зраду Іуди у діалозі “На полі крові”. Проблема свободи творчості в сюжеті на історичну тематику “В дому роботи, в країні неволі”.Самостійна робота: Модернізм. Нове трактування класичних сюжетів (драматургія Лесі Українки). – 4 год.

Завдання: 1. Законспектувати статтю Л.Костенко “Поет, що йшов сходами гігантів” (Вступна стаття до кн.: Українка Леся. Драматичні твори. – К., 1993).

 2. Законспектувати статтю Л.Костенко «Геній в умовах заблокованої культури» - «Літературна Україна». – 1991. – 26 вересня.

 3. Прочитати 4 драми Лесі Українки (за вибором).

Література:

Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. – К., 1975 – 1979.

Українка Леся. Драматичні твори. – К., 1993.

Кудрявцев М. Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. – Кам’янець-Подільський, 1997.

Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. - К., 2003.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1992.

Павличко С. Фемінізм. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”. – 2002.

Зборовська Н. Моя Леся Українка. Есей. – Тернопіль, 2002.

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006.

Лекція 12. Модернізм в літературі ХІХ ст. Літературна дискусія. Поети “Молодої Музи”. – 2 год.
Естетичні засади. Конфлікт між народниками і представниками нового напряму. М.Вороний. Літературна дискусія. С.Єфремов, І.Нечуй-Левицький у дискусії. І.Франко про поетів “Молодої Музи”. Поети “Молодої Музи(П.Карманський, В.Пачовський, Б.Лепкий, С.Чарнецький, С.Твердохліб, О.Луцький, М.Рудницький). Вплив європейського та американського романтизму та містицизму (Е.По, Ш.Бодлер, А.Рембо, С.Маларме, Ф.Ніцше, М. Метерлінка, Г. Ібсена) на поетів “Молодої Музи”. “Молода Муза” і “Українська хата”.

Самостійна робота: Поети “Молодої Музи”. – 2 год.

Завдання:

1. Законспектувати статтю Б.Рубчака “Пробний лет” (Тло для книги) //Розсипані перли: Поети “Молодої Музи” / Упоряд., автор передм. Та прим. М.М.Ільницький. – К., 1991. – С.18 – 41.


Література:

Луців Л. Література і життя: літературні оцінки. – Джерсі Сіті – Нью-Йорк.

Розсипані перли: Поети “Молодої музи” / Упоряд., автор передм. Та прим. М.М. Ільницький. – К.: Дніпро, 1991.

Лекція 13. Пошуки нового літературного героя. Психоаналіз (А.Кримський). – 2 год.

Здобутки європейської науки (психоаналізу і ритуальної критики) і її вплив на українську літературу. Дж Фрезер “Золота гілка”. Теорія сексуальності і теорія сублімації З.Фрейда. Теорія архетипів К.Юнга. Втілення новітніх європейських науково-філософських і літературно-художніх пошуків у зб. “Пальмове гілля” (Заспів, “Нечестиве кохання” і “Кохання по-людському”). Новий “негероїчний герой”. Роман “Андрій Лаговський”. Егоїзм, психопатія, платонізм і теорія сексуальності. Філософія аскетизму в романі “Андрій Лаговський”. Конфлікт з матір’ю і архетипні моделі в романі.Семінар 3. Пошуки нового літературного героя. Психоаналіз (А.Кримський). – 2 год.

План. 1. Здобутки європейської науки (психоаналізу і ритуальної критики) і її вплив на українську літературу. Дж Фрезер “Золота гілка”. Теорія сексуальності і теорія сублімації З.Фрейда. Теорія архетипів К.Юнга.

 2. Втілення новітніх європейських науково-філософських і літературно-художніх пошуків у зб. “Пальмове гілля” (Заспів, “Нечестиве кохання” і “Кохання по-людському”).

 3. Новий “негероїчний герой”. Роман “Андрій Лаговський”. Егоїзм, психопатія, платонізм і теорія сексуальності. Філософія аскетизму в романі “Андрій Лаговський”. Конфлікт з матір’ю і архетипні моделі в романі.

Література:

Кримський А. Твори: В 5 т. – К., 1972. - (Т.1 -2).

Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. – Вид. друге. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”. – 2001.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006.

Самостійна робота: Пошуки нового літературного героя. Психоаналіз (А.Кримський). – 2 год.

Завдання: 1. Законспектувати 1 статтю (на вибір) із “Розділу 1. Логос проти Еросу: Художня творчість Агатангела Кримського” із книги С.Павличко “Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. – К., 2001. – С. 46 – 157.

 2. Законспектувати енциклопедичні статті “Експресіонізм”, “Імпресіонізм”, “Психоаналіз”.


Література:

Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. – К., 2001.

Літературознавча енциклопедія: У двох томах. / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007.

Літератознавчий словник-довідник /За ред. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2006.Лекція 14. Новий тип літературного героя. Концепція надлюдини Ф.Ніцше у творчості В.Винниченка. – 2 год.

Естетичний світогляд В.Винниченка. Морально-філософські пошуки у драматургії В.Винниченка (“Дисгармонія”, “Щаблі життя”, “Пророк”, “Між двох сил”). Етичний парадокс дискурсу любові у п’єсах В.Винниченка (“Закон”,”Memento”, “Пригвождені”). Сексуальність, логос і сила (твори “Чесність з собою”, “Записки Кирпатого Мефістофеля”). Винниченківська ідея “чесності з собою” в художній рецепції сучасників.

Картина “сучасності на планеті” у романі “Поклади золота”.

Самостійна робота: Творчість В.Винниченка. – 2 год.

Завдання:

1. Законспектувати статтю М.Жулинського “Собою возвеличити україську людину” (з книги В.Винниченко. Записки Кирпатого Мефістофеля. – Черкаси, 2005).
Література:

Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. – Нью-Йорк, 1981.

Панченко В. Будинок з химерами. Творчість Володимира Винниченка 1900 – 1920 р. у європейському літературному контексті. – Кіровоград, 1998.

Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля. – Черкаси, 2005.

Винниченко В. Вибрані п’єси. – К., 1991.

Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії. Збірник статей. – Нью-Йорк, 2005.

Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни. Експатріанський “метароман” Володимира Винниченка: текст і контекст. – К., 2003.

Зборовська Н. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006.Семінар 4. Підсумкова модульна контрольна робота. – 2 год.

Зразок питань:

 1. Поясніть причини виникнення і основні питання дискусії між І.Франком та І.Нечуєм-Левицьким щодо розвитку української літератури.

 2. Поясніть основні положення статті І.Франка “Із секретів поетичної творчості”.

 3. Національна ідея в діяльності “Братства тарасівців”.

 4. Філософія аскетизму і роман “Андрій Лаговський” А.Кримського.

 5. Ідеї фемінізму в оповіданнях О.Кобилянської «Природа» та «Некультурна».

 6. Поясніть основні положення статті Л.Костенко «Геній в умовах заблокованої культури».


Максимальна оцінка – 30 балів.

Контрольні питання та завдання:
Давня література:


 1. Перекладна література Київської Русі:

 • Біблійна література (аналіз на вибір).

 • Агіографія (аналіз на вибір).

 • Природнича (псевдонаукова) література (Шестоднев, Фізіолог).

 • Апокрифічна література (проналізувати 2 на вубір).

 • Перекладна повість (Александрія. Повість про Варлаама та Йосаафа або інші за вибором студента).

 1. Загальна характеристика оригінального письменства.

 2. Дохристиянський період. “Велесова книга” (історія відкриття, своєрідність хронології та змісту, відбаження вірувань давніх українців, авторська концепція патріотизму в контексті експансії Візантійської імперії).

 3. Літописи. “Повість временних літ”. Християнська концепція історії та патріотичні акценти. Проаналізувати 2-3 оповідання на вибір.

 4. Літописи. Київський літопис. Літописне оповідання про похід князя Ігоря проти половців і “Слово о полку Ігоревім”.

 5. Літописи. Галицько-Волинський літопис (образ Данила Галицького. Образ співця Митуси).

 6. “Поученіє” Володимира Мономаха. Ідеальний тип правителя.

 7. Ораторське письменство. Проповідь. (“Слово о Законі і Благодаті).

 8. Києво-Печерський патерик (історія виникнення, складові частини). Аналіз 2-3 оповідань (за вибором).

 9. Впливи Ренесансу в українській літературі.

 10. Поема “Роксоланія” Ф.Кльоновича. Містично-етнографічний підхід до зображення життя українского народу періоду козаччини.

 11. Ренесансні мотиви передмови до трактату “Прогностична оцінка 1483 року” Ю.Дрогобича.

 12. Поезія П.Русина (“Похвала поезії”,”Пихід зими”). Тематика і стиль.

 13. Публіцистика С.Оріховського (“Про турецьку загрозу”, “Напучення королю Сигізмунду ІІ Августу”). Поблеми політичної культури. Рекомендації щодо облаштування держави.

 14. “Духовноє завіщаніє” В.Загоровського. Турбота про освіту, культуру. Ідея доброчинності.

 15. Характеристика українського Бароко як літературного стилю.

 16. Основна проблематика пролемічної літератури (на конкретних прикладах: “Ключ царства небесного” Г.Смотрицького, “Пересторога” невідомого автора, “Тренос” М.Смотрицького).

 17. Барокові вірші І. Величковського.

 18. Поезія К.Зиновієва.

 19. Ораторське письменство. І.Галятовський “Ключ розуміння”.

 20. Розвиток традиції літописання в українській літературі 17-18 ст. (козацькі літописи).

23. Індивідуальна манера письма та позиція автора в козацьких літописах.

24. Публіцистична загостреність “Історії русів”, її значення в утвердженні української самосвідомості.

25. Багатство етично-проблематики в літературно-філософських творах Г.Сковороди.

26. Проповідь вищих духовних цінностей у збірці “Сад божественних пісень” Г.Сковороди.

27. Суспільне спрямування тематики збірки “Басни Харьковскія” Г.Сковороди.

28. Низове бароко. Бурлеск і травестія у творах давньої літератури та їх роль у формуванні нового українського письменства.

29. Пріоритет сміхового елементу в літературі ХУІІІ ст. як вияв кризи національної культури.
Нова українська література. Література першої половини ХІХ ст.:

30. Історичні передумови та закономірності зародження нової української літератури.

31. Періодизація нової української літератури.

32. Стильова своєрідність розвитку літератури в перші десятиріччя ХІХ ст.

33. Розвиток фольклористики на початку ХІХ ст. Вплив її на розвиток літератури.

34. Бурлеск і травестія в літературі першої половини ХІХ ст. Байка. Найвидатніші представники.

35. Зв’язок поеми “Енеїда” І.Котляревського з подіями української історії ХУІІІ ст.

36. Наслідування бурлескно-травестійної манери І.Котляревського в поемах П.Білецького-Носенка та К.Думитрашка.

37. “Преромантизм”. Основні складники преромантизму.

38. Характеристика українського романтизму першої половини ХІХ ст. у контексті загальноєвропейського літературного процесу. 1. Харківська школа романтиків, загальна характристика.

 2. Елементи бурлеску в романтичних творах П.Гулака-Артемовського.

 3. Українські романтичні захоплення І.Срезневського.

 4. Використання народнопісенних мотивів у баладах Л.Боровиковського.

 5. Ідеалізація козацької минувшини у поезії А.Метлинського.

 6. Фольклорні, літописні, громадянські мотиви в поезії М.Костомарова.

 7. Лірика В.Забіли та М.Петренка. Утвердження жанру українського романсу.

 8. Повісті Є.Гребінки російською мовою. Вплив М.Гоголя. Козацький тип як суспільний ідеал.

 9. Художня обробка літописного сюжету в повісті “Нежинский полковник Иван Золотаренко”.

 10. Роль альманаху “Русалка Дністровая” у відродженні національної свідомості.

 11. Просвітительський реалізм в українській літературі першої половини ХІХ ст.

 12. Творчість Т.Шевченка в контексті слов’янського відродження. Історична тематика.

 13. “Кирило-Мефодієвське товариство” і твори Т.Шевченка періоду “трьох літ”.

 14. Архетип “кобзаря”, його становлення і функція в Шевченковому міфі України.

 15. Визвольна місія художнього Слова за Шевченком (на прикладі конкретних творів).

 16. Проблематика повістей Т.Шевченка.

 17. Щоденник (“Журнал”) Т.Шевченка як “надзвичайно влучний автопортрет поета і людини”.

 18. Біблійні й античні мотиви у творчості Т.Шевченка (на конкретних прикладах).

 19. Політична сатира в творчості Т.Шевченка останнього періоду.

 20. Етнографічно-побутова школа в українському письменстві. П.Куліш, Г.Квітка-Основ”яненко, М.Костомаров, О.Стороженко, А.Свидницький. Марко Вовчок. Ганна Барвінок. Поєднання в творчості вказаних письменників етнографізму, сентименталізму та елементів романтизму.

 21. Натуральна школа (гоголівський напрям в російській літературі). Вплив М.Гоголя на романтичну (Є.Гребінка) та реалістичну (А.Свидницький) українську прозу.

 22. Еволюція народництва від романтичних “козакофільства” і “українофільства” до аналітизму й усвідомлення потреби культурно-просвітницького руху. “Братство тарасівців”.

 23. Літературно-критична діяльність І. Нечуя-Левицького (тези про “реальність” та “народність” літератури).

 24. Літературно-критична діяльність С.Єфремова.

 25. Збірка “Зів’яле листя” І.Франка: між Фаустом і Вертером (самоаналіз і декаденство).

 26. Поеми І.Франка ”Смерть Каїна” і “Мойсей”: біблійні й апокрифічні мотиви.

 27. Психологічно-філософська поема І.Франка “Іван Вишенський”.

 28. Стаття І.Франка“Поет зради” і поема “Похорон”: критика угодовства. Мотив двійництва , проекція середньовічної легенди про Дон Жуана.

 29. “Петрії і Довбущуки” – “документ молодечого романтизму” (І.Франко). Авантюрно-пригодницький, фантастичний та сентиментально-моралізаторський плани повісті.

 30. “Вoa constrictor” І.Франка – спроба переходу від натуралізму до психоаналізу.

 31. “Лель і Полель” І.Франка – новий тип сучасного роману (роману виховання і психологічного роману). Мотив двійництва.

 32. Повість І.Франка “Для домашнього вогнища” (рефлективне й настроєве начала, психоаналіз, міфологічні й історико-культурні алюзії).

 33. Повість І. Франка “Основи суспільності” (спроба синтезу суспільно-психологічного та ідеологічного романів).

 34. Елементи алегорії і притчі у новелах І.Франка “Мій злочин”, “Терен у нозі”, “Батьківщина”, “Як Юра Шикманюк брів Черемош”.

 35. Елементи символізму і європейський вплив (Метерлінк, Гамсун, Уайльд) у новелі “Сойчине крило” І.Франка.

 36. І.Франко як теоретик літератури. Прихильність до культурно-історичної школи та історико-порівняльного методу.

 37. Концепція “наукового реалізму” І.Франка.

 38. Основна проблематика статті І.Франка “З останніх десятиліть ХІХ віку”.

 39. Проблематика статті І.Франка “Принципи й безпринципність”.

 40. Проблематика статі І.Франка “Старе й нове в сучасній літературі”.

 41. І.Франко, “Із секретів поетичної творчості”. Основні теоретичні положення.

 42. Естетичні засади модернізму. Конфлікт між народниками і представниками нового напряму. М.Вороний.

 43. Літературна дискусія кінця ХІХ ст. С.Єфремов, І.Нечуй-Левицький у дискусії. І.Франко про поетів “Молодої Музи”. “Молода Муза” і “Українська хата”.

 44. Поети “Молодої Музи(П.Карманський, В.Пачовський, Б.Лепкий, С.Чарнецький, С.Твердохліб, О.Луцький, М.Рудницький). Вплив європейського та американського романтизму та містицизму (Е.По, Ш.Бодлер, А.Рембо, С.Маларме, Ф.Ніцше, М. Метерлінка, Г. Ібсена) на поетів “Молодої Музи”.

 45. Ідеї емансипції на західноукраїнських землях. Альманах “Перший вінок” (короткий огляд).

 46. Вплив філософії романтизму (Ф.Ніцше, Г.Ібсен) на творчість О.Кобилянської (неоромантизм). “Жіночі” повісті, новели та оповідання: “Людина”, “Царівна”, “Valse melancoligue”, “Природа”, “Рожі”, “Некультурна”.

 47. Продовження “жіночої” теми у повістях О.Кобилянської “Через кладку”, “За ситуаціями”.

 48. Громадська і літературна діяльність Н.Кобринської. Проблематика оповідання “Дух часу” (“Пані Шумінська”).

 49. Н.Кобринська. Збірка “Казки” (нова, експресіоністська, техніка письма).

 50. О.Пчілка. Участь у виданні альманаху “Перший вінок”. Оповідання “Товаришки”.

 51. Національні ідеї в оповіданнях О.Пчілки “Біла кицька”, “Артишоки”.

 52. Трансформація біблійного сюжету в драматичній поемі Лесі Українки “Одержима”.

 53. Проекція давньоєврейської історії на українські реалії у драмах Лесі Українки “Вавілонський полон” і “На руїнах”.

 54. Античний міф як модель індивідуально-авторської версії в драматичній поемі Лесі Українки “Кассандра”.

 55. Проблема митця і суспільства у драматичній поемі Лесі Українки “У пущі”.

 56. Історичні паралелі (епоха раннього християнства й перші роки постреволюційної реакції) у драмах Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”, “Адвокат Мартіан”.

 57. Прийом “змістового потенціалу імені” у драмі “Адвокат Мартіан” Лесі Українки.

 58. Малі драматичні форми у творчості Лесі Українки: трактування біблійного сюжету про зраду Іуди у діалозі “На полі крові”.

97. Проблема свободи творчості в сюжеті на історичну тематику “В дому роботи, в країні неволі” (Леся Українка).

98. Мотив спокутування батьківських гріхів у драмі Лесі Укранки “Блакитна троянда”.

99. Вплив Г.Ібсена (“Примари”) та Г.Гауптмана (“Перед сходом сонця”) на драму “Блакитна троянда” Лесі Українки.

100. Нові художні завдання і морально-етичні питання у творі Лесі Українки. Психоаналіз як художній засіб. Перша психологічна драма в українській драматургії (“Блакитна троянда”).101.Світовий сюжет про “великого грішника” у драмі Лесі Українки “Камінний господар”.

 1. Проблема свободи особи у драмі про Дон Жуана (“Камінний господар” Лесі Українки).

 2. Жіночі образи у драмі “Камінний господар” Лесі Українки.

 3. Здобутки європейської науки (психоаналізу і ритуальної критики) і її вплив на українську літературу. Дж Фрезер “Золота гілка”. Теорія сексуальності і теорія сублімації З.Фрейда. Теорія архетипів К.Юнга.

 4. Втілення новітніх європейських науково-філософських і літературно-художніх пошуків у зб. “Пальмове гілля” (Заспів, “Нечестиве кохання” і “Кохання по-людському”).

 5. Новий “негероїчний герой”. Роман “Андрій Лаговський”. Егоїзм, психопатія, платонізм і теорія сексуальності.

 6. Філософія аскетизму в романі “Андрій Лаговський”.

 7. Конфлікт з матір’ю і архетипні моделі в романі.

 8. Естетичний світогляд В.Винниченка.

 9. Морально-філософські пошуки у драматургії В.Винниченка (“Дисгармонія”, “Щаблі життя”, “Пророк”, “Між двох сил”).

 10. Етичний парадокс дискурсу любові у п’єсах В.Винниченка (“Закон”,”Memento”, “Пригвождені”).

 11. Сексуальність, логос і сила (твори “Чесність з собою”, “Записки Кирпатого Мефістофеля”). Винниченківська ідея “чесності з собою” в художній рецепції сучасників.

 12. Картина “сучасності на планеті” у романі “Поклади золота”.


Рекомендована література:
Основна:

 1. Історія української літератури 70 - 90-х років ХІХ ст.: У 2 т. / Гаєвська Н.М., Гнідан О.Д., Гуляк А.Б. – К., 1999

 2. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 книгах./ Гнідан О.Д., Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М. – К., 2005.

 3. Літературознавча енциклопедія: У 2 томах. Автор-укладач Ковалів Ю. І. – К., 2007.

 4. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я,. Давня українська література. – К., 1978.

 5. Хрестоматія з давньої української літератури . /За ред. М.Сулими. – К., 1983.

 6. Возняк М. Історія української літератури: У 2 книгах. Кн.1. – Львів, 1992.

 7. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994.


Додаткова:

 1. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи./Пер. Б.Яценка. – К., 1994.

 2. Горошко С. Знову про “Влесову книгу” // Слово і час. – 1992, №8.

 3. Літопис руський. / Пер. і ред. Л.Махновця. – К., 1990.

 4. Повість врем’яних літ: Літопис (за Іпатським списком). Пер. В.Яременка. – К., 1990.

 5. Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик. – К., 1991.

 6. Ісіченко Ю.А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кін. ХУІ – поч.ХУІІІ ст. на Україні. – К., 1990.

 7. Українська література ХІУ – ХУІ ст. – К., 1988.

 8. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. У 2 ч. – К., 1995.

 9. Європейське Відродження та українська література ХІУ – ХУІІІ ст. – К., 1993.

 10. Українська література ХУІІ ст. – К., 1987.

 11. Українська література ХУІІІ ст. – К., 1983.

 12. Українська поезія ХУІІ ст. (перша половина) – К., 1988.

 13. Українська поезія. Середина ХУІІ ст. – К., 1992.

 14. Антологія української поезії. – К., 1984.

 15. “Аполлонова лютня” – К., 1984.

 16. “Марсове поле”: Героїчна поезія на Україні Х – першої половини ХУІІ ст.

 17. “Пісні Купідона”. Любовна поезія на Україні ХУІ – поч. ХІХ ст. – К., 1984.

 18. Галятовський І. Ключ розуміння. – К., 1985.

 19. Величковський І. Твори. – К., 1972.

 20. Шевчук В. Муза роксоланська: Українська література ХУІ – ХУІІІ ст. У 2 кн. – К., 2004.

 21. Українське літературне бароко: Зб. Наук. праць. – К., 1987.

 22. Українське барокко: Матеріали І Конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1993.

 23. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

 24. Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.

 25. Ушкалов Л., Марченко О. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків, 1993.

 26. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2 кн. /За ред. М.Жулинського. – К., 2005.

 27. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2001.

 28. Українська література в портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. – К., 2000.

 29. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: Імператив України: історіо- й націософська парадигми. – К., 2004.

 30. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. - 2-е вид., випр. і авториз. – К., 1998. І

 31. Дзюба І. Тарас Шевченко. – К., 2005.

 32. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу. – К., 1997.

 33. Филипович П. Шевченкознавчі студії. – Черкаси, 2001.

 34. Шевчук В.О. “Personae verbum” (Слово іпостасне). Розмисел. – К., 2001.

35. Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. - К., 2003. 1. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1992.

 2. Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського. – К., 2001.

 3. Володимир Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії. Збірник статей. – Нью-Йорк, 2005.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Робоча навчальна програма iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча навчальна програма iconСистема менеджменту якості робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconМащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка