Робоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури "Сторінка4/4
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,5 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Тематика рефератів.Тема 1 – 2. Історія давньогрецької та римської літератури.

  1. Гомерівський епос. Образи богів і людей у троянському циклі.

  2. Епічний стиль і його специфіка.

  3. Лірична (архаїчна) поезія, її джерела й основні риси розвитку.

  4. Арзилох і ямбічна поезія.

  5. Мелічна поезія: сольна і хорова лірика.

  6. Еолійський мелос (Алкей. Сапфо).

  7. "Анакреонтика".

  8. Виникнення драми. Структурні елементи трагедії.

  9. Творчість Есхіла.

  10. Софокл і його трагедії.

  11. Творчість Євріпіда.

  12. Древня аттична комедія. Творчість Аристофана.

  13. Нова аттична комедія.

  14. Елліністична поезія. Виникнення малих жанрів.

  15. Епіграма як літературний жанр. Епітафія. Автоепітафія.

  16. Діалоги Платона як явище історико-літературного ряду.

  17. Виникнення римської драми, її джерела і відмітні характеристики.

  18. Римська комедія. Творчість Плавта.

  19. Комедії Теренція.

  20. Фольклорна ателлана й італійська комедія дель арте.

  21. Мім. Основні характеристики. Поезія "малих форм" Поети-неоретіки. Творчість Катулла.

  22. Поетична творчість Вергілія. "Енеїда" як класичний зразок епопеї.

  23. Поетична творчість Горація. Оди. "Наука поезії".

  24. Розвиток жанру елегії. Творчість Проперція.

  25. Доля і творчість Овідія.

  26. "Скорботні елегії" Овідія. Овідій і російська поезія.

  27. Виникнення "нового стилю". Літературна спадщина Сенеки.

  28. Жанр байки. Байки Федра.

  29. Малий жанр. Епіграми Марціала.

  30. Літературна діяльність Апулея. "Метаморфози" містичний зміст роману.


Тема 3. Історія західноєвропейської літератури епохи Середньовіччя.

  1. Роль античної спадщини в розвитку середньовічної літератури.

  2. Давньоскандинавська література. Поезія скальдів.

  3. Сюжетно-жанрові особливості "Поеми про Бєовульфа".

  4. Історична основа сказань про Сида.

  5. "Пісня про Нібелунгів" у літературних обробках 19 століття.

  6. Лицарська лірика. "Темний" і "ясний" стилі.

  7. Мінезанг. Основні напрямки лірики.

  8. Особливості лицарського роману.

  9. Роман "Трістан і Ізольда", його народні джерела.

  10. Поезія вагантів. Народні балади про Робін Гуде.


Тема 5. Історія російської літератури епохи 10-17 століть.

   1. Жанр літопису і його культурно-історичне значення.

   2. Агіографічний жанр.

   3. "Слово об полку Ігореві": Особливості композиції.

   4. "Слово об полку Ігореві" у новій російській літературі.

   5. Давньоруські князівські житія.

   6. "Задонщина" і "Слово об полку Ігореві": Порівняльний аналіз.

   7. "Повість про Дракулу": Сюжетні особливості.

   8. "Повість про Петра і Февронію" і "бродячі сюжети" світової літератури.

   9. Літературна діяльність Івана Грозного.

   10. Жанр плачу в давньоруській літературі.

   11. Час смути і його відображення в літературі.

   12. Російська віршована культура 17 століття.

   13. Бароко в російській літературі.

   14. Поетичний стиль Сімеона Полоцького.


Тема 6 – 8. Історія західноєвропейської літератури епохи Відродження

    1. Данте як поет "перехідної" епохи.

    2. "Божественна комедія" Данте: особливості числової символіки.

    3. Творчість Данте і світова література.

    4. "Декамерон" Боккаччо і його вплив на подальший літературний процес.

    5. Італійська комедія масок.

    6. Німецькі "народні книги".

    7. Фастнахтшпіль і драми мейстерзингерів.

    8. М. Бахтін про особливості роману Раблє "Гаргантюа і Пантагрюэль".

    9. Особливості поетики "шахрайського роману".

    10. Роман Сервантеса "Дон Кіхот" в інтерпретації В. Набокова.

    11. Драматургія Лопе ДЕ Веги.

    12. Іспанське бароко і Кальдерон.

    13. Англійський сонет 16в.

    14. Філософський зміст трагедії Шекспіра "Гамлет".


Тема 9. Стиль бароко. Західноєвропейська літератури епохи класицизму

     1. Англійське бароко і поезія Джона Донна.

     2. Школа поетів-метафізиків.

     3. Творчий шлях Джона Мільтона.

     4. Повість Дж. Беньяна "Шлях прочанина" в обробці А.С. Пушкіна.

     5. Боротьба напрямків у французькій літературі 17 століття.

     6. Творчість Франсуа Малерба.

     7. Класицистична драматургія і комедії Мольєра.

     8. Комедії Мольєра і комедія масок.

     9. "Федра" Ж. Расіна: традиції і новаторство.

     10. "Кульгавий біс" Луїса ДЕ Гевари і "Кульгавий біс" Алена Лєсажа.

     11. Бароко і німецька поезія.

     12. Мартін Опіц і поети його школи.

     13. Поетична своєрідність "Херувимського мандрівника" Ангела Силезського.

     14. Ангел Силезській і Райнер Рільке: Переклик поетів


Тема 10. Історія західноєвропейської літератури 18 століття

  1. Творчий шлях Д. Свіфта.

  2. Жанр "цвинтарної поезії" і його творці.

  3. Композиційні особливості роману Л. Стерна "Життя і думки Трістама Шенді, джентльмена".

  4. "Пісні безвинності" і "Пісні досвіду" У. Блейка.

  5. "Кульгавої біс" А. Лєсажа.

  6. Драматургія П.-О. Бомарше.

  7. Італійська комедія дель арте. Комедії К. Гольдоні і Г. Гоцці.

  8. Балади И.В. Ґете.

  9. Збірник И.В. Ґете "Західно-східний диван": Особливості поетики.

  10. Балади И. Шиллєра.


Тема 12. Історія західноєвропейської літератури 19 століття

   1. Філософська лірика У.Вордсворта.

   2. Балади С.Т. Колріджа.

   3. "Дон-Жуан" Байрона: Особливості композиції.

   4. Художній світ Ч. Діккенса.

   5. Сюжетні особливості роману У.Теккерея "Ярмарок марнославства".

   6. Творчий шлях Фр. Гельдерлина.

   7. Поетика роману Новаліса "Генріх фон Офтердинген".

   8. Творчість К. Брентано.

   9. Гофман і музика.

   10. Елліністичні мотиви в німецькому романтизмі.

   11. Лірика Г. Гейне.

   12. Синтез мистецтв і Р. Вагнер.

   13. Лірика В. Гюго.

   14. Співдружність поетів "Парнасу".

   15. Художній світ Ш. Бодлера.

   16. Данте і Бальзак: "Божественна комедія" і "Людська комедія".

   17. Новелістика Э.По.

   18. У. Уїтмен як новатор у віршах.


Тема 14. Історія західноєвропейської літератури кінця 19-початку 20 століття.

    1. Символізм у Франції: Традиції і новаторство.

    2. Ст. Малларме як теоретик і художник.

    3. Лірика П. Верлена і реформа французького віршування.

    4. Лотреамон і його твір "Пісні Мальдорора".

    5. Творчий шлях П.Валері.

    6. Образотворча поезія Г. Аполлінера.

    7. Творчість М. Пруста в інтерпретації М. Мамардашвилі.

    8. Філософський зміст п'єс М. Метерлінка.

    9. Західноєвропейський символізм в інтерпретації російських символістів.

    10. Філософські аспекти новели Т. Манна "Смерть у Венеції".

    11. "Дуінські елегії" Р.-М. Рільке.

    12. Р.-М. Рільке про сутність поета і поезії ("Сонети до Орфею").

    13. Роман О. Уайльда "Портрет Доріана Грея" і традиції "готичного" роману.


Тема 15. Історія російської літератури кінця 19-початку 20 століття.

     1. Розповідь Л. Андрєєва "Іуда Іскаріот" як переосмислення біблійного сюжету.

     2. К. Бальмонт як родоначальник поетики російського символізму.

     3. Лірика Ф. Сологуба.

     4. Лейтмотиви лірики В. Брюсова.

     5. В. Соловьов і А. Білий ("Три побачення" і "Перше побачення").

     6. Петербург А. Блоку і Петербург А. Білого.

     7. Символ Прекрасної дами в лірику А. Блоку.

     8. Творчість і доля Вяч. Іванова.

     9. Поезія Данте в інтерпретації О. Мандельштама.


Тематика контрольних завдань для студентів-заочників
І семестр
Історія античної літератури


 1. Особливості античної епіграми. Епітафія.

 2. Софокл та його трагедії про Едіпа.

 3. Основний конфлікт давньогрецької трагедії.

 4. Давньогрецька та римська комедії.

 5. Римська елегія.

Література*:
Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М.,1972.

Античная лирика / Вступ. ст. Шервинского. М.,1968.

Аристотель. Об искусстве поэзии. М.,1975.


Варнеке Б. В. История античного театра. М.; Л.,1940.

Греческая эпиграмма. М.,1960.

Поэтика древнеримской литературы. М., Л., 1989

Соболевский С.И. Аристофан и его время. М.,2001.

Фрейденберг О. Миф и литература древности. М.,1989.

Штейн А.Л. Философия комедии // Контекст, 1980.М.,1981.

Ярхо В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия. М.,2000.

Ярхо В.Н. Древнегреческая литература. Комедия. М.,2001.

Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М.,1979.
Історія середньовічної літератури.


 1. Молодша Едда” як підручник поезії. Особливості поезії скальдів.

 2. Куртуазна культура у Франції. Культ Дами.

 3. Творчість мейстерзингерів.

 4. Сюжетні особливості рицарського романа.

 5. Слово о полку Игореве” та світовий середньовічний епос.

Література:


Виноградова В.Л. Словарь-справочник” Слова о полку Игореве”. М.;Л.,1965.

Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М.,2000.

Декс П. Семь веков романа. М.,1962.

Лихачев Д. С. “Слово о полку Игореве” и культура его времени. Л.,1985.


Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М.,1975

Мелетинский Е. М. Средневековый роман. М.,1983.

Младшая Эдда. Л., 1978.

Поэзия скальдов. Л., 1978.

Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974.

Робинсон А.Н. “ Слово о полку Игореве ” и героический эпос средневековья // Вестник АН СССР.1976. №4. с.104-112.

Средневековый роман и повесть. М.,1974.ІІ семестр

Історія західноєвропейської літератури епохи Відродження 1. Божественна комедія” Данте в контексті світової літератури.

 2. Сонет як основна форма італійської лірики.

 3. Італійська комедія масок та її вплив на літературний процес.

 4. Гротескний образ тіла в романі Рабле.“Гаргантюа и Пантагрюєль”.

 5. Рабле та Гоголь: Крапки схрещень.

 6. Сонет в творчості Шекспіра.

 7. Шекспір та російська культура.

 8. Творчість Шекспіра та мистецтво кінематографа.

Література:

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.,1965.

Выгодский Л.С. Психология искусства. М.,1968.

Голенищев-Кутузов И. Творчество Данте и мировая література. М.,1971.

Данте А. Божественная комедия. М.,1967. (Лит. памятники).

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М.,1962.

Манн Ю.В. О гротеске в литературе. М.,1966.

Мокульский С.С. Итальянское литературное Возрождение и Просвещение. М.,1966.

Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М.,1961.

Пинский Л.Е. Шекспир: Основные начала драматургии. М.,1971.

Флоренский П. «Гамлет»//Сочинения: В 4т. М.,1994. Т.1.

Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М.,1974.

Шекспир и русская культура. М.;Л.,1965.
Історія західноєвропейської та російської літератури ХVІІ – ХVШ ст.


 1. Стиль бароко в літературі Іспанії.

 2. Поезія Луіса де Гонгори.

 3. Бароко в англійський літературі.

 4. Барочний стих в німецький літературі.

 5. Бароко в російський літературі.

 6. Кладовищенська” поезія: Основні мотиви.

 7. Готичний роман та його особливості.

 8. Джерела та сутність романтизму.

Література:

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.,1973.

Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.,1966.

Голенищев-Кутузов И. Романские литературы. М.,1975.

Европейская поэзия ХVII века. М.,1977.

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.,1996.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х – ХVII вв. Л.,1973.

Тураев С. Введение в западноевропейскую литературу ХVШ века. М.,1962.

Уолтон А. Жизнеописание доктора Дж. Донна//Звезда. 2001. № 5.
Історія західноєвропейської та російської літератури ХVШ – ХIX ст.

 1. Виникнення та розвиток класицизму.

 2. Філософська лірика Гете.

 3. Гете та російська література.

 4. Класицизм у Росії і його представники.

 5. Філосовська лірика Г. Р. Державіна.

 6. Філософська лірика Ф.Тютчева

 7. Філософська проблематика творчості Ф.Достоєвського.

 8. Зображення смерті у Толстого і у Достоєвського.

Література

Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т.2,6. М.,2000 – 2002.

Белый А. Трагедия творчества: Толстой и Достоевський. М.,1911.

Гете И. Об искусстве. М.,1975.

Григорьева А.Д. Слово в поєзии Тютчева. М.,1980.

Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М.,1925.

Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л.,1937.

Западов А.В. Майстерство Державина. М.,1958.

Иванов В.И. Достоевский и роман-трагедия //Іванов В.И. Родное и все-

ленское. М.,1994.

Мережковский Д. Л.Толстой и Достоевский. М.,1995.

Пигарев К. Ф.И.Тютчев и его время. М.,1978.

Роль и значение литературы ХVIII в. в истории русской культуры. М.;Л.,1966.

Теми для повідомлень:

  1. Давньогрецький театр і римський театр.

  2. В'Ячеслав Іванов про походження трагедії.

  3. Ольга Фрейденберг про походження трагедії.

  4. Символіка міфу про Едіпа.

    1. Поняття долі в контексті давньогрецької й іншої культур.

    2. "Семеро проти Фів" Есхіла: особливості композиції і сюжету.

    3. Трагедії Софокла ("Едіп-цар", "Едіп у Колоні", "Антигона") і феномен трагічного.

    4. "Едіп-цар" Софокла і "Едіп" Сенеки: Поетика збіжностей і розбіжностей.

  1. Поняття долі в контексті різних культур.

  2. Символіка міфу про Едіпа.

  3. Феномен трагічного.

     1. Книжкове віршування. "Говірний" стих. Оповідальний стих.

     2. "Плетиво словес" як особлива форма художньої мови.

     3. Рівноскладовий і нерівноскладовий стих. "Серпантинний" стих.

     4. Віршування "Наказової школи". Жанр послання. Акровірш.

     5. Бароко в російській літературі.

    1. Роль міфу і символу в поезії А. Блоку.

    2. Блок про сутність поета і поезії.

    3. "Вірші про Прекрасну Даму": Художні особливості.

    4. Образ Петербурга у ліриці А. Блоку. (цикл "Місто").

    5. Символіка поеми "Дванадцять" А. Блоку.

    6. М. Цвєтаєва про А. Блока ("Вірші до Блоку").
* Дивись також: Плани семінарських занять.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчального курсу "Історія України"

Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconКонспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
Середня освіта (Мова література (англійська) за освітньої програмою Мова література (англійська)
Робоча програма курсу \"Історія зарубіжної літератури \" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка