Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів" напрям підготовки: 090103 "Лісове І садово-паркове господарство" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство»


Мета та завдання навчальної дисципліниСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,72 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: оволодіти теоретичними основами передпроектного вивчення території ландшафтних об’єктів та науково-практичними основами проведення їхньої комплексної оцінки.Завдання:

- оволодіти методикою проведення передпроектного аналізу території садово-паркового об’єкту;

- освоїти специфіку виконання проектних робіт об’єктів реконструкції, реставрації, консервації, адаптації, відтворення;

- навчитись застосовувати в натурі методи виконання робіт з реконструкції, реставрації, адаптації ландшафтних об’єктів.

В результаті освоєння дисципліни «Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів» студент повинензнати:

- методику передпроектного аналізу території об’єкту, що підлягає ландшафтній реконструкції, реставрації, консервації;

- специфіку виконання проектних робіт об’єктів реконструкції, реставрації, консервації, адаптації, відтворення;

- основи створення стійких насаджень в процесі проведення відновлювальних робіт у садово-паркових об’єктах.уміти:

- проводити ландшафтний аналіз території об’єкту;

- проводити технічну інвентаризацію ландшафтних об’єктів та аналізувати отримані результати;

- використовувати знання з історії ландшафтної архітектури для розробки пропозицій щодо відновлення об’єктів культурної спадщини;

- формувати раціональні напрями відновлення ландшафтних об’єктів на основі результатів комплексного аналізу їх формування та розвитку.


  1. Програма навчальної дисципліни


Теоретична частина

Змістовий модуль 1. Реконструкція садово-паркових об’єктів (історичний сучасний досвід, завдання та методи, передпроектне дослідження). Передпроектна і проектна документація

Тема 1. Завдання та методи відновлення ландшафтних об’єктів

Термінологічні поняття щодо відновлення ландшафтних об’єктів у нормативних документах. Основні завдання проведення відновлення садово-паркових об’єктів. Задачі та методи відновлення старовинних та сучасних ландшафтних об’єктів. Класифікація ландшафтних об’єктів. Принципи проведення робіт з відновлення садово-паркових об’єктів.

Тема 2. Історичний досвід реконструкції ландшафтних об'єктів
Поняття реконструкції як заходу та наукового терміну упродовж створення та розвитку відновлення садово-паркових об’єктів. Короткий огляд історичного досвіду та сучасні тенденції проведення реставрації та реконструкції ландшафтних об’єктів. Визначні архітектори та садівники, які вплинули на розвиток реконструкції садово-паркових об’єктів.
Тема 3. Основні напрями передпроектного дослідження. Ч.1. Аналіз архітектурно-просторової та пейзажно-видової структури території в історичному аспекті

Процес передпроектного вивчення об’єктів ландшафтної архітектури. Завдання на проектування. Особливості проведення історико-архітектурного та ландшафтно-просторового аналізу. Склад та зміст історико-архітектурної довідки.


Тема 4. Основні напрями передпроектного дослідження. Ч.2. Натурне обстеження та аналіз отриманих результатів

Натурне обстеження та технічна інвентаризація насаджень. Оцінка сучасного стану елементів благоустрою ландшафтних об’єктів. Камеральна обробка результатів. Склад і зміст передпроектної документації, вимоги щодо її оформлення. Нормативно-правова документація щодо порядку проведення передпроектного дослідження ландшафтних об’єктів різного функціонального призначення, у т.ч. природоохоронного та культурно-історичного значення.

Тема 5. Основи реконструкції міських садів і парків

Сучасний стан та досвід реконструкції садів і парків. Причини та види реконструкції паркової території. Принципи формування композиції насаджень та добір асортименту деревних рослин для урбанізованих ландшафтів. Реконструкція насаджень у масивах. Склад проектної документації.


Тема 6. Особливості проведення реконструкції насаджень на садово-паркових об’єктах

Мета проведення реконструкції насаджень. Етапи реконструктивних робіт. Заходи з реконструкції насаджень, прийоми і методи санітарного, господарського, біологічного, агротехнічного та планувального характеру. Особливості добору деревних рослин при реконструкції насаджень


Змістовий модуль 2. Відновлення садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення (комплексна оцінка, напрями відновлення та адаптації)

Тема 7. Засоби вираження ідейного навантаження

Класифікація засобів вираження ідейного навантаження (прямі і опосередковані). Прямі - засоби вираження, форма яких безпосередньо або напряму відображає задуманий образ, зміст об’єкту, та опосередковані – засоби, що опосередковано вказують на ідейний зміст та можуть підсилювати значення прямих засобів вираження. Носії прямого вираження ідейного навантаження у композиції об’ємно-просторової структури.

Тема 8. Особливості проведення консервації та реставрації старовинних парків

Консервація садово-паркових об'єктів та їх елементів. Створення захисних посадок. Проведення консерваційних заходів на рівнинному і складному рельєфі. Збереження і лікування дерев. Консервація водойм. Особливості проведення реставрації залежно від стану збереженості СПО та види реставрації. Процес реставрації та вимоги щодо його проведення. Складова документація проекту реставрації.

Тема 9. Збереження та відновлення заповідних садово-паркових об’єктів.Історія створення та заповідання садово-паркових об’єктів (СПО) в Україні. Нормативно-правова база, структура проектів організації та особливості функціонального зонування території заповідних СПО. Сучасний стан та напрями відновлення окремих заповідних об’єктів (на прикладі дендрологічних парків)..

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

лаб

с.р.

к. пр.

1

2

3

4

5

6

Змістовний модуль 1. Реконструкція садово-паркових об’єктів (історичний сучасний досвід, завдання та методи, передпроектне дослідження). Передпроектна і проектна документація

Завдання та методи відновлення ландшафтних об’єктів

2

2


Історичний досвід реконструкції ландшафтних об'єктів


6

2

4Основні напрями передпроектного дослідження. Ч.1. Аналіз архітектурно-просторової та пейзажно-видової структури території в історичному аспекті


8

4

4Основні напрями передпроектного дослідження. Ч.2. Натурне обстеження та аналіз отриманих результатів

32

4

8

20
Основи реконструкції міських садів і парків


4

2

2Особливості проведення реконструкції насаджень на садово-паркових об’єктах

6

4

2Курсовий проект

20


20

Разом за змістовним модулем 1

78

18

20

20

20

Змістовний модуль 2. Відновлення садово-паркових об’єктів різного функціонального призначення (комплексна оцінка, напрями відновлення та адаптації)


Засоби вираження ідейного навантаження

22

6

6

10
Особливості проведення консервації та реставрації паркових елементів

2

2

Збереження та відновлення заповідних садово-паркових об’єктів 
8

4

4Курсовий проект

40


40

Разом за змістовним модулем 2

72

12

10

10

40

Усього годин

150

30

30

30

60

Каталог: sites -> default -> files
files -> Экзамен по литературе 8 класс
files -> Рибкіна Марина
files -> С. Й. Татаринов
files -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Феномен свт. Петра могили: ідентичність І вселенськість у духовному досвіді могилянського києва
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconАгропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни 14 Історія фізики напрям підготовки 040203. Фізика
Робоча програма Історія фізики для студентів за напрямом підготовки 040203. Фізика
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни „ Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів\" напрям підготовки: 090103 \"Лісове І садово-паркове господарство\" спеціальність 09010303 «Садово-паркове господарство» iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка