Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програмиСкачати 193,45 Kb.
Дата конвертації22.03.2018
Розмір193,45 Kb.
ТипРобоча програма

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра «Народні інструменти»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________ С.В. Хананаєв

«____» ______________20__ р.РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФАХ

Підготовка магістерської виконавської програми
спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
спеціалізація «Народні інструменти»

(гітара)
освітній ступінь «Магістр»

Дніпро

2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Фах. Підготовка магістерської виконавської програми» зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Народні інструменти» - 14 с.

27 серпня 2016 року

Розробник: викладач кафедри «Народні інструменти»

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки Ю.В. Радзецький

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Народні інструменти»

Протокол від 27 серпня 2016 року №1.
Завідувач кафедри «Народні інструменти»

_____________________ ( Башмакова Н.В.)


27 серпня 2016 року
Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Протокол від 29 серпня 2016 року № 1

© Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2016 рік

© Ю.В. Радзецький, 2016 рік
1. Опис навчальної дисципліни
Мета дисципліни «ФАХ Підготовка магістерської виконавської програми» – професійна підготовка музикантів-виконавців до концертно-творчої діяльності у культурно-мистецькій сфері, а також виховання у студентів високих професійно-виконавських навичок володіння класичною гітарою з активізацією подальшого розвитку вітчизняного академічного музично-виконавського мистецтва.

Завдання предмету – оволодіння майбутніми музикантами-виконавцями на високому рівні професійними навичками та вміннями самостійно здійснювати виконавську, творчу (переклади, обробки та редакції), викладацьку та популяризаторську діяльність.Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація,

освітній ступіньХарактеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 16

Галузь знань

02 «Культура і мистецтво»


Денна


форма навчання;

нормативна частина;

цикл професійної підготовки


Спеціальність

025


«Музичне мистецтво»

Модулів – 2

Спеціалізація
«Народні інструменти»

(Гітара)


Рік підготовки:

1-2


Семестр

І-ІІІ

Загальна кількість годин - 480

Індивідуальні заняття

165 год.


Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3

Освітній ступінь «Магістр»

Самостійна робота

315 год.

Види контролю:

поточний контроль (екзамени) І-ІІ семестри;

підсумкова атестація (екзамен) – ІІІ семестр

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить для денної форми навчання – 1 : 1,9.
2. Заплановані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

- загальні характерні властивості виконавсько-технологічного процесу гри на класичній гітарі;

- особистісні, індивідуально-професійні та психофізіологічні фактори гри на класичній гітарі у концертно-виконавської діяльності;

- своєрідність виконання інструктивно-технічного матеріалу (гамми, етюди, традиційні та індивідуально-особистісні вправи);- особливості, персоналії та репертуар стилістично-конструктивних періодів розвитку виконавства на гітарі, починаючи з XV-XVI століть;

вміти:

- виконувати на високопрофесійному рівні сольні твори різних стилів та жанрів для класичної гітари;

- запроваджувати різноманітні творчі форми концертно-виконавської діяльності;

- виявити особливості образного змісту твору, його драматургії, стильової та жанрової приналежності;

- цілеспрямовано планувати та впроваджувати творчий процес роботи над музичним твором;

- визначати та якісно використовувати відповідні засоби музичної виразності (динаміку, штрихи, артикуляцію, темпоритм та ін.);

- аналізувати та знати засоби подолання технічних, стильових та художніх труднощів;

- домагатися вдосконалення в реалізації й завершенні творчих робіт і проектів: концертне втілення, професійний студійний аудіо та відео запис, поширення своїх праць в медійному просторі та Інтернеті;

володіти:


 • навичками психофізіологічної саморегуляції під час проведення концертних заходів;

 • принципами складання художньо-виразового концертно-виконавського репертуару;

 • підтримуванням техніко-виконавського стану на високому рівні володіючи необхідним технічним арсеналом;

Екзаменаційний репертуарний список з дисципліни «ФАХ Підготовка магістерської виконавської програми» розроблено відповідно до сучасного професійно-виконавського рівня володіння мистецтвом гри на класичній гітарі.

Чільне місце займає й урахування міжпредметних зв’язків, а саме - творче взаємозбагачення з іншими навчальними дисциплінами, зокрема: „Виконавський аналіз музичних творів”, „Оркестровий клас”, „Камерний ансамбль”, „Еволюція художніх стилів у мистецтві”, „Виконавська практика”, а також педагогічний досвід у рамках дисципліни „Педагогічна практикаˮ.


3. Програма навчальної дисципліни
Орієнтовний репертуарний список з класу класичної гітари
Музика епохи Відродження та Бароко
XVI – XVIII століття
І семестр
Луїс де Нарваєс Цикл «Cancion del Emperador» і «Guardame las Vacas»

Алонсо Мудара Цикл «Романеска» та Фантазія Х

Вінченцо Галілей Сюїта з п’яти творів для лютні

Франческо да Мілано Цикл вибраних Річеркарів з опусу «XVIII Ricercare»

Гаспар Санз Сюїта A-Dur з шести частин

Джон Доуленд Фантазія «A Fancu I»

Сільвіус Леопольд Вайс Фантазія d-moll

Йоган Себастіан Бах Прелюдія та Фуга BWV 999-1000

Йоган Себастіан Бах Перша лютнева сюїта з шести частин BWV 996

ІІ семестр
Луїс де Нарваєс Цикл Фантазій: Primo, Quarto, Quinto та Octavo Tono

Франческо да Мілано Цикл вибраних Фантазій з опусу «XLI Fantasia»

Джон Доуленд Фантазія «A Fancu II»

Гаспар Санз Сюїта d-moll з п’яти частин

Франческо Корбета Сюїта h-moll з шести частин

Сільвіус Леопольд Вайс Сюїта IV з шести частин

Антоніо Вівальді Концерт D-Dur в трьох частинах

Йоган Себастіан Бах Третя лютнева сюїта з шести частин BWV 995

Йоган Себастіан Бах Друга лютнева сюїта з чотирьох частин BWV 997


ІІІ семестр
Джон Доуленд Хроматична Фантазія «Forlorn Hope Fancy»

Девід Кьолнер Фантазія та Чакона

Робер де Візе Сюїта G-Dur з чотирьох частин

Ернст Готліб Барон Сюїта для лютні a-moll з п’яти частин

Сільвіус Леопольд Вайс Токата і Фуга

Сільвіус Леопольд Вайс Сюїта E-Dur з п’яти частин

Йоган Себастіан Бах Сюїта для лютні з трьох частин BWV 998

Йоган Себастіан Бах Четверта лютнева сюїта з шести частин BWV 1006а

Доменіко Скарлаті Три Сонати: К.292 К.377 К.380

Класична та Романтична музика для гітари

Твори композиторів XVIII – XIX століть

І семестр
Фердінандо Карулі Концерт для гітари з оркестром A-Dur

Фердінанд Сор Інтродукція, тема та варіації на тему Моцарта E-Dur, ор.9

Фердінанд Сор Соната C-Dur, op.158

Мауро Джуліані Сюїта «Квіти» з десяти частин, ор.46

Мауро Джуліані Sonate Brilliante C-Dur в трьох частинах

Філіпо Гран’яні Фантазія d-moll, op.5

Михайло Висотський «Пряха» e-moll

Хосе Він'яс Велика Фантазія E-Dur

Наполеон Кост Концертна Фантазія D-Dur, op.6


ІІ семестр
Фердінанд Сор Велике Соло D-Dur, op.14

Мауро Джуліані Велика героїчна соната A-Dur, ор.150

Мауро Джуліані Великі концертні варіації A-Dur

Мауро Джуліані Grand Ouverture A-Dur, ор.61

Матео Каркасі Фантазія на теми Росіні в супроводі фортепіано D-Dur, op.28

Йозеф Каспар Мертц Інтродукція і Рондо e-moll, op.11

Наполеон Кост Велике Соло А-Dur, op.24

Франсіско Тарега Варіації на тему Паганіні A-Dur

Енріке Гранадос Концертний цикл «Поетичні Вальси»


ІІІ семестр
Фердінанд Сор Grand Sonate, op.22

Мауро Джуліані Одна з шести «Росініан», ор.119-124

Мауро Джуліані Концерт для гітари з оркестром A-Dur, ор.30

Луїджі Лен'яні Фантазія A-Dur, ор.19

Діонісіо Агуадо Allegro Brilliante, E-Dur

Ніколо Паганіні Велика соната A-Dur в трьох частинах

Наполеон Кост Вальс «Фаворит» A-Dur, ор.46

Франсіско Тарега Варіації на тему Арагонської хоти A-Dur

Августін Баріос Концертний цикл «Собор» в трьох частинах

Сучасна оригінальна музика для класичної гітари


Твори композиторів XX – XXI століть

І семестр
Мануель де Фалья «Посвята Дебюссі»

Федеріко Морено Тороба Сонатіна A-Dur в трьох частинах

Еміліо Пухоль Цикл «Три Іспанські пісні»

Хуліо Сагрерас Велика Фантазія E-Dur, op.3

Хоакін Туріна Фандангільо e-moll, op.36

Ейтор Віла Лобос Цикл з п’яти Прелюдій

Лео Брауер Вибрані етюди з циклу Концертних етюдів

Лео Брауер Прелюдія і Фуга

Стефан Рак Цикл з трьох п’єс: Багатель, Анданте і Токата

ІІ семестр
Федеріко Морено Тороба Сюїта «Ломанчські наспіви» з п’яти частин

Маріо Кастельнуово Тедеско Соната-Посвята Бокеріні, ор.77

Хоакін Родріго Цикл з трьох іспанських танців

Бенджамін Брітен «Ноктюріал»

Лео Брауер Сюїта «Декамерон Негро» з трьох частин

Лео Брауер Посвячення Танцю: Lento і Ostinato

Лео Брауер «Кубинський пейзаж з дзвониками»

Роланд Дієнс Libra Sonatine в трьох частинах

Микита Кошкін «Ашер Вальс»

ІІІ семестр
Федеріко Морено Тороба «Кастильська сюїта» з чотирьох частин

Олександр Тансман Цикл «Cavatina» з чотирьох частин

Маріо Кастельнуово Тедеско Цикл «Через віки» з п’яти частин, ор.71

Ейтор Віла Лобос Концерт для гітари з оркестром

Лео Брауер «Вічна спіраль»

Френсіс Клен’янс «Ніч перед стратою» в двох частинах

Карло Домініконі Сюїта «Каюнбаба» з чотирьох частин

Роланд Дієнс Saudade №3

Микита Кошкін Сюїта «Іграшки Принца»
Обробки українського мелосу та оригінальні твори вітчизняних авторів

Фольклорні різновиди гітарного виконавства


Популярна та джазова музика

І семестр
Анатолій Шевченко Цикл «Кольорові мініатюри»

Мауро Джаліані Варіації на тему української пісні «Їхав козак за Дунай»

Хорхе Кардосо «Мілонга»

Олександр Іванов-Крамський Сюїта з вибраних творів

Івао Судзукі «Класичний японський танець»

Луїс Алан Цикл з двох творів: «Східна мелодія» та «Вогонь серця»

Ісаїс Савіо «Годинник»

Телоніус Монк «Опівночі»

Жак Косма «Опале листя»

ІІ семестр
Анатолій Шевченко Цикл з вибраних творів

Олександр Іванов-Крамський Концерт для гітари з оркестром a-moll

Ян Бобрович Варіації на тему українських пісень

Серхіо Абреу «Тіко Тіко»

Ділермандо Рейс «Caboclinho» та «Promessa»

Хосе Луїс Мерлін Сюїта «Спогад» з шести частин

Віторіо Монті «Чардаш»

Ендрю Лойд Уебер Сюїта з вибраних творів в перекладі для гітари

Джордж Гершвін «Літній ритм»

ІІІ семестр
Анатолій Шевченко «Карпатська рапсодія»

Микола Стецюн «Іспанський концерт» для гітари з оркестром

Антоніо Лауро Цикл з шести Венесуельських вальсів

Пако де Лусіа «Entre dos Aguas»

Девід Рассел Вибрані твори з циклу «Кельтська музика»

Хорхе Морель Романс та Місіонера

Астор П’яцола Сюїта «Cinco Piezas» з п’яти частин

Качо Тірао Suite «Argentina»

Чік Коріа Цикл з шести «Rumination» та «Кришталева тиша»


4. Структура навчальної дисципліни
І семестр


ІІ семестрІІІ семестрЗмістовний модуль ІЗмістовний модуль ІІ
5. Завдання для самостійної роботи


з/пНазви тем


Кількість

годин


1.

Композиторська творчість й виконавське мистецтво на віуелі, лютні та барочній гітарі в період музичного ренесансу і бароко (XVI-XVIII століття).

50


2.

Діамантова епоха в розвитку класичної гітари.

Класична та романтична гітарна музика XVIII-XIX століть.50

3.

Сучасна оригінальна музика для класичної гітари.

Творчість композиторів XX-XXI століть.50

4.

Фольклорні різновиди гітарного виконавства:

іспанське фламенко, українське кобзарство,

латиноамериканські інструменти, російська семиструнна гітара.

Виконавські особливості та репертуар.45

5.

Історія та розвиток вітчизняного музикування на лютні та класичній гітарі з XVI століття й до сьогодні.

Виконавці, композитори, популяризатори та викладачі.


Сучасний стан виконавства на класичній гітарі в Україні.

45

6.

Найновітніші напрямки сучасної музики: авангардна й експериментальна музика, електронно-мідійне обладнання, поєднання суміжних видів мистецтва в концертно-видовищному втіленні.

40

7.

Основи знань, які підвищують професійну гнучкість та цілеспрямованість - продюсування, менеджмент, орієнтування в медійному та Інтернет просторі.

35Всього


315


6. Індивідуальні завдання


1

Пошук та складання власних вправ інструктивно-технічного характеру для подолання технічних труднощів.

2

Добір та виконання стилістично різноманітних етюдів для подолання технологічних складнощів.

3

Виконання гам з дотриманням різних інтервальних й акордових сполучень: одноголосні, терції, сексти, октави, децими, акорди й арпеджіо.

4

Формування власної системи самостійних занять на класичній гітарі для підтримання належного виконавського рівня.

5

Вивчення акустично-конструкційної природи власного інструмента

з метою її відповідності концертним умовам майбутніх творчих виступів.6

Вивчення й знання методик оволодіння мистецтвом гри на класичній гітарі, - від стародавніх (XVII -XVIII століття), до найсучасніших.7. Методи контролю
Урок: перевірка завдання виконаного самостійно.

Поточний контроль: прослуховування частини концертної програми.

Підсумковий контроль: академічні публічні екзамени у формі виступу (І семестр) та сольного концерту (ІІ семестр); концерт у ІІІ семестрі – підсумкова атестація.

Система контролю включає виконання художнього матеріалу за навчальними вимогами, обов’язково напам’ять.

8. Схема нарахування балів
І семестрІІ семестр


ІІІ семестр


Прослуховування частини програми концертного виступуКонцерт з програмою в обсязі одного відділення
45 хвилинКонцерт

(підсумкова атестація)

тривалістю одна година


100100


100

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

3

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Критерії оцінки знань і вмінь:За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент художньо-довершено, емоційно заглиблено та технічно упевнено, переконливо виконав увесь художній матеріал згідно вимог навчальної дисципліни.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

B

у випадках, коли студент добре знає художньо-навчальний матеріал, але ж виконує його без відповідної експресії та чуттєвого насичення процесу виконавства.За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

74 – 81

С

у випадках, коли студент добре виконує художньо-навчальний матеріал, але ж представлення відповідної музики молодим виконавцем не розкриває її художньо-образну змістовність.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D

у випадках, коли студент засвоїв частково, фрагментарно художній матеріал та припускається помилок щодо нотного тексту виконуваних музичних композицій.


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

60 – 63

E

у випадках, коли студент випускає, втрачає у виконавському процесі певні мотиви, а то й фрази виконуваної музичної композиції.За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

у випадках, коли студент слабко виконує художній твір, зокрема його нотний текст, втрачаючи у процесі гри цілі фрази та речення певних музичних композицій.За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

0 – 34

F

у випадках, коли студент зовсім не володіє художніми творами та не в змозі виконати жодної композиції з числа творів передбачених навчальною програмою даної дисципліни.
9. Рекомендована література
Основна


 1. Браудо И. Артикуляция (о произношении мелодии) под ред. Х. С. Кушнарева / И. Браудо. – Л. : Музыка [Ленинградское отделение], Изд.-2е., – 1973. – 197 с.

 2. Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах (Українська академічна школа) / М. А. Давидов // Підручник [для вищ. навч. закл.]. – К., НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 419 с.

 3. Кузнецов Л. А. Акустика музыкальных инструментов : справ./ Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 368 с.

 4. Михайлов К. Стиль в музыке / К. Михайлов. – Л.: Музыка, 1981.–262 с.

 5. Москаленко В. Музичний твір як текст / В. Москаленко // Київське музикознавство. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 3–10.

 6. Назайкинский Е. В. Стиль в музыке : учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

 7. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод её совершенствования / И. Назаров / Под ред. Г. С. Богуславского. – Л. : Музыка, 1969. – 134 с.

 8. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособ. / В. Н. Холопова. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.


Допоміжна


 1. Charnasse Helene. Шестиструнная гитара. От истоков до наших дней / Перевод с французького //. – Москва, «Музыка», 1991. – 87 с.

 2. Summerfield M.J. The Classical guitar. Newcastle, Ashley Mark Publishing, 1982. – 146 c.

 3. Вайсборд М.А. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века. – Москва, «Советский композитор», 1989. – 208 с.

 4. Вольман Б.Л. Гитара в России. – Ленинград, Государственное музыкальное издательство, 1961. – 87 с.

 5. Зеегер Ф. Гитара. Berlin, Musicvelag, 1984. – 287 c.

 6. Иванова-Крамская Н.А. Жизнь посвятил гитаре. – Москва, «Тепломех», 1995. – 128 с.

 7. Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. Учебное пособие, Киев, «Книга», 1979. – 236 c.

 8. Михайленко Н.П. Методология исполнительского мастерства гитариста. – Киев, «Ровно», 2009. – 241 с.

 9. Михайленко Н.П. Справочник гитариста. – Киев, Fan's Compani, 1998.-247 с.

 10. Поврозняк Й. Гитарный лексикон. – Berlin, Vertag Neue Music, 1979.- 236 с.

11. Прат Д. История гитары. Тюмень, «Простор», 1998. – 327 с.

12. Яблоков М.С. Классическая гитара в России и СССР. – Тюмень,


Русская энциклопедия, 1992. – 2107 с.

10. Інформаційні ресурси
Just classical guitar club

http://www.justclassicalguitar.com/index.php


Classical guitar

http://classicalguitarmagazine.com


Todo guitarra clásica

http://todoguitarraclasica.blogspot.com


The guitar

http://www.metmuseum.org/toah/hd/guit/hd_guit.htm


Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь

Классическая гитара
http://www.abc-guitars.com
Каталог: docs -> 2016
docs -> Чернігівська обласна державна адміністрація
docs -> Регламент роботи Конгресу 17 жовтня 2013 року 00 45
2016 -> І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
2016 -> Історія педагогіки Завдання для самостійної роботи студентів Практична І теоретична діяльність Я. А. Коменського. Основні поняття
2016 -> Календар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
2016 -> 808_MOVNIY_ZAGIN.pptx [біографія королеви великобританії]
2016 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconМ. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
Робоча програма навчальної дисципліни «Виконавський аналіз музичних творів». Підготовка магістерської програми для студентів спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Робоча програма навчальної дисципліни фах підготовка магістерської виконавської програми iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка