Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "


Тема 9. Недемократичні режими: тоталітаризмСторінка5/6
Дата конвертації22.10.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6

Тема 9. Недемократичні режими: тоталітаризм

План


 1. Тоталітаризм як соціальний і політичний феномен.

 2. Різновиди тоталітаризму.

 3. Витоки тоталітаризму.


Запитання для самостійної роботи:

 1. Сучасна політична риторика часто використовує поняття «тоталітаризм». Що воно означає? Які ознаки тоталітаризму як режиму правління?

 2. Назвіть основні ознаки тоталітаризму?( за З. Бжезінським і К.Фрідріхом )

 3. Порівняйте тоталітаризм із східними деспотіями?

 4. Чи можливий тоталітаризм без внутрішньої і зовнішньої агресії?


Література:

 1. Фридрих К., Бжезинский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. — М.,1981.

 2. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современой демократии. — Лекции по политологии, Т.И. — Таллин. Панор-Пресс, 1991.- С.73-83.

 3. Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. — М., 1992.

 4. Тоталитаризм: что это такое?: В 2-х т.М.,1991.

 5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.М.,1993.

 6. Арендт Х. Вирус тоталитаризма // Новое время.-1991.-№11.

 7. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. –К., Дух і Літера.-2002.


Тема 10. Недемократичні режими: авторитаризм.

План


 1. Форми авторитарних режимів.

 2. Сутність авторитаризму.

 3. Авторитаризм і перехід до демократії.

Запитання для самостійної роботи:

 1. Виділіть основні риси і принципи авторитарного режиму, його відмінності від демократичного режиму?

 2. Назвіть декілька країн, де існують авторитарні режими?

 3. Подумайте, чому при авторитарному режимі особа лідера має більше значення, ніж при тоталітарному?

 4. Які фактори відіграють вирішальну роль в становленні авторитарного режиму?


Література:

 1. Муляр В. Авторитарність — не бальзам, але й не анафема. //Віче, 1993. — N3.

 2. Шморгун О. Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської // Політологічні

 3. читання, 1994. — N 1.

 4. Фридрих К., Бзежннский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. — М.,1981.

 5. Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современой демократии. — Лекции по политологии, Т.И. — Таллин. Панор-Пресс, 1991.- С.73-83.


Тема 11. Політичний процес і політична діяльність.

План


 1. Теоретичні підходи до аналізу політичних процесів.

 2. Суб’єкти та об’єкти політичних процесів т.з. елітарного (конфліктного) та функціонального (консенсусного) підходів.

 3. Реформаційні та революційні політичні процеси.

 4. Поняття, особливості та форми політичної діяльності.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Порівняйте визначення поняття політичний процес у підручниках за ред. Б.Кухти та А.Колодій. Які теоретичні підходи до аналізу політичних процесів вони відображають?

 2. Знайдіть пояснення причин виникнення революцій у довідковій літературі.

 3. Чи можливий соціальний вибух в сучасній Україні?

 4. Визначіть особливості сучасного політичного процесу в Україні?

Реферати:

 1. Сучасні теорії революції.

 2. Сучасні теорії масових суспільних рухів.

Література:

 1. Політологія. / за ред. А.Колодій.-Київ., 2000.

 2. Основи політичної науки./За ред. Б.Кухти.-Ч. 2.

 3. Енциклопедія політичної думки./За ред. Д.Міллера.К., 2000.

 4. Політологічний енциклопедичний словник.- К., 1997.

 5. Поліщук М. Актуальні проблеми дослідження політичного процесу в Україні // Політичний процес в україні: стан і перспективи розвитку.-Львів, 1998.


Тема 12. Політичні рішення

 1. Поняття та риси політичних рішень. Види рішень.

 2. Аналіз елементів структури прийняття політичних рішень.

 3. Технології індивідуального та колективного прийняття політичних рішень.

Форма заняття: обговорення в малих групах, презентації, дискусія.

Реферати:

 1. Особливості прийняття рішень у кризових ситуаціях.

 2. Типи аналізу політичних рішень.


Завдання:

 1. За схемою процесу прийняття політичного рішення (ситуація, центр рішення, спосіб прийняття) проаналізуйте відомий вам випадок прийняття рішення на рівні університету, міста, області чи держави.

 2. Підберіть приклади прийняття цілком оптимальних рішень та тих, які можна вважати політичними помилками.

 3. Чи всі рішення прийняті від імені держави чи керівництвом держави можна вважати легітимними? Які є вимоги до легітимності політичних рішень?


Література:

 1. Політологія. За наук. Ред. А.Колодій.-К., 2000, с.101-110.

 2. Основи політичної науки під ред. Б.Кухти.-Ч.2.-Л., 1997., с. 157-188.

 3. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию.-М., 1996.(метод. кабінет)

 4. Дебора Стоун. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень.- Київ, 2000.(метод. кабінет)Тема 13. Нормативне регулювання політичного процесу.
План

 1. Поняття, типи та функції соціальних норм.

 2. Поняття аномії та її прояви.

 3. Співвідношення політики і моралі у політичній теорії і практиці.


Реферати:

 1. Теорія аномії Р.Мертона.

 2. Співвідношення політики і моралі з точки зору морального абсолютизму.

 3. Співвідношення політики і моралі з точки зору їх автономності.

 4. Співвідношення політики і моралі з точки зору їх протиставлення.

 5. Співвідношення політики і моралі з точки зору політичного реалізму.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Гра-дискусія: “Війна в Іраку: за і проти”

а) увага світової спільноти прикута до взаємовідносин США і Іраку. В чому полягає суть “іракського питання”?

б) підберіть аргументи на користь того, що війна є необхідним засобом вирішення протистоянння США і Іраку;

в) підберіть аргументи проти війни;

г) які країни висловили свою підтримку на випадок військових дій США, а які опонують цьому;д) що показують опитування громадської думки стосовно війни у США, країнах, що підтримуєть військові дії, та в тих, що виступають проти цих дій?
Завдання для дискусії:

 1. Чи можна сучасну українську конституцію визначити як “реальна Конституція”?

 2. Які умови необхідні для утвердження конституціалізму.


Література:

 1. Політологія./ За ред. А.Колодій.- Київ., 2000.

 2. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1999.

 3. Мертон Р. “Социальная структура и аномия”// Социс, №2,3,4. 1992.(копія в метод. кабінеті)

 4. Дж. Ритцер. Современные социологические теории.- Питер, Глава 3., 2002.(копія в метод. кабінеті)

 5. Періодичні видання: “Дзеркало тижня”, “День”, “Політика і культура” (де є огляд міжнародних подій).


Тема 14. Політична соціалізація і політична участь

План


 1. Політична соціалізація: поняття, агенти та функції.

 2. Вікові особливості та етапи політичної соціалізації.

 3. Політична участь: поняття та стимули.

 4. Види політичної участі.

Реферати:

 1. Теорії політичної соціалізації. (будь-яка на вибір)

 2. Нетрадиційні та нелегальні форми політичної участі.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Спробуйте простежити процес власної політичної соціалізації (сім’я, школа, ровесники, університет) і порівняйте його з результатами досліджень політичної соціалізації.

 2. Визначіть основні форми легальної (традиційної та нетрадиційної) і нелегальної участі.

 3. Спробуйте з’ясувати, як політична участь впливає на стабільність політичної системи?


Питання для дискусії:

 1. Яка міра політичної участі, на вашу думку, є найкращою?

 2. Наскільки сильно у Вас розвинуте почуття громадянського обов’язку, патріотизму? Що є для вас патріотизм?

3. Яким ви вважаєте повинен бути громадянин України?
Література:

 1. Політологія. За ред. А.Колодій. Розділ 5. – К., 2000.

 2. Основи політичної науки. За ред. Б.Кухти.- ч.3., Львів, 1997.

 3. Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997. – с.328.

 4. Головаха Є. Політична залученість населення: поінформованість, активність, компетентність// Політологічні читання.- 1992.-№2.

 5. Головаха Є. Пухлях В. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні// Політична думка.- 1994.-№2
Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Робоча програма з курсу \" Загальна теорія політики \" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності \" iconВдовичин Ігор Ярославович робоча програма
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Український консерватизм» для студентів за напрямом підготовки 030104 – Політологія»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка