Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотекСторінка4/6
Дата конвертації14.06.2017
Розмір0,53 Mb.
1   2   3   4   5   6

Будівництво

 • Транспорт


   1. Залізничний транспорт

   2. Автодорожній транспорт

   3. Водний транспорт

   4. Повітряний транспорт. Авіація та повітроплавання

   5. Міжпланетні сполучення (міжпланетні польоти)

  39.8 Міський транспорт

  39.808 Безпека та правила дорожнього руху

  4 СІЛЬСЬКЕ Й ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

  Біологія сільськогосподарських рослин і тварин, відомості про методи та прийоми впливу людини на рослини й тварини для підвищення їхньої врожайності та продуктивності, відомості про господарське використання рослин і тварин. Присадибне господарство.  1. Природничо-наукові та технічні основи сільського господарства

  Агробіологія, агрофізика, агрометеорологія та агрокліматологія, грунтознавство, агрохімія: добрива та ін. Сільськогосподарська мікробіологія, радіологія та меліорація.

  40.7 Механізація та електрифікація сільського господарства. Авіація у сільському господарстві

  1. Загальне рослинництво

  41.4 Землеробство. Агротехніка

  1. Спеціальне рослинництво. Окремі сільськогосподарські культури

   1. Рільництво

   2. Кормовиробництво. Кормові рослини

   1. Овочівництво й садівництво

  42.37 Декоративне садівництво та озеленення. Квітникарство

  1. Лісове господарство

  Ліс та його складові: дерева, кущі, гриби, ягоди, трави та ін.

  Дендрологія. Лісоводство: лісоведення, механізація та електрифікація лісового господарства, машини лісогосподарського призначення, авіація в лісовому господарстві. Догляд за лісом. Лісові пожежі та боротьба з ними. Лісоустрій. Лісокористування.  1. Захист рослин

  Методи і техніка захисту рослин. Шкідники рослин і боротьба з ними. Хвороби рослин і боротьба з ними. Захист сільськогосподарських культур і лісу від шкідників і хвороб, від небезпечних метеорологічних чинників і стихійних лих.

  1. Загальне тваринництво

  Біологічні основи тваринництва. Розведення та племінна справа. Годівля та утримання. Продуктивність, працездатність тварин. Тваринництво в цілому.

  1. Спеціальне тваринництво. Окремі види тварин

  1. Скотарство. Велика рогата худоба

   1. Конярство

   1. Свинарство

   2. Вівчарство. Козоводство

   3. Дрібне тваринництво (кролівництво, собаківництво, домашні кішки)

   4. Птахівництво

   5. Бджільництво. Шовківництво
  1. Мисливське господарство. Рибне господарство


   1. Промислове та спортивне мисливство. Звірівництво

   2. Рибальство. Рибництво

  1. Ветеринарія (хвороби тварин, їх лікування та попередження)

  1. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА

  1. Організація охорони здоров'я. Гігієна. Епідеміологія

  Вплив соціальних чинників на стан здоров'я населення. Міжнародні установи та організації з охорони здоров'я. Санітарно-гігієнічна пропаганда: боротьба з курінням, алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією, протиснідова пропаганда. Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

   1. Гігієна

  Гігієна населених місць. Гігієна праці. Радіаційна гігієна. Санітарія та санітарний нагляд.
  51.20 Загальна гігієна

  Чинники довкілля та їхня гігієнічна оцінка (характеристика): шум, вібрація, оптичне випромінення, електричне та магнітне поле, погода, клімат, голод, війни та ін. Життєспроможність людини в особливих та екстремальних умовах.   1. Особиста гігієна. Здоровий спосіб життя. Гігієна побуту та відпочинку. Валеологія

  Гігієна зору, слуху, шкіри, нігтів, волосся та ін. Гігієна навчально-трудового процесу та режим дня. Гігієна сну. Гігієна одягу. Загартовування.

   1. Гігієна харчування. Раціональне харчування, дієтологія

  1. Загальна патологія. Медична вірусологія, мікробіологія та паразитологія. Фармакологія, фармація та токсикологія

  2. Клінічна медицина

   1. Загальна терапія (наука про методи лікування різних хвороб)

  Перша допомога в разі нещасних випадків і надзвичайних ситуацій: під час поранень, опіків, відморожень, отруєнь, теплових ударів, рятування потопаючих та ін. Клінічна реанімація. Догляд за хворими. Лікарська терапія. Психо- та працетерапія: лікування навіюванням, медичним гіпнозом, аутотренінгом та ін. Нетрадиційні методи лікування. Народна медицина.

  1. Спеціальні клінічні розділи медицини. Хвороби, їх попередження та лікування

  Внутрішні хвороби. Хірургія. Інфекційні хвороби: СНІД та ін. невропатологія, психіатрія, стоматологія, офтальмологія, медична сексологія, педіатрія.

  1. СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

  Всі або декілька суспільних наук. Суспільствознавство. Статистика.

   1. Соціологія

   2. Демографія
  1. Історія. Історичні науки


  Спеціальні типові ділення для деталізації матеріалу з історії:

  • 01 Походження народу. Формування нації

  • 02 Виникнення держави

  • 03 Перетворення. Реформи

  • 04 Історичні зв'язки між народами даної країни. Історичні зв'язки народів даної країни з народами інших країн

  • 05 Приєднання, возз'єднання або входження окремих народів, держав і територій

  • 06 Колоніальний режим

  • 07 Питання про долю країни

  • 08 Історичне або міжнародне значення окремих подій

  • 1 Територія і населення

  • 2 Історія господарства та соціально-економічний устрій

  • 3 Політичний устрій

  • 36 Національні відносини. Національна політика

  • 4 Політична боротьба. Політичні репресії. Громадсько-політичні рухи. Політична еміграція

  • 49 Політичні репресії

  • 6 Міжнародні відносини. Зовнішня політика

  • 7 Культура. Ідеологія. Побут.

  • 8 Персоналії державних і громадсько-політичних діячів

  63.3(0) Всесвітня історія

  Література з історії всіх або декількох країн різних частин світу, зарубіжних країн в цілому, про історичні зв'язки між народами, про внесок окремих народів у світову історію, про міжнародне значення подій, які відбулися в окремих країнах.  63.3(0)2 Первісне суспільство

  63.3(0)3 Стародавній світ

  Історія рабовласницького суспільства Стародавнього Сходу і Античного світу в цілому.  63.3(0)31 Стародавній Схід

  Стародавній Єгипет. Месопотамія. Урарту. Мала Азія. Сирія, Фінікія, Палестина, Іран. Рабовласницькі держави Закавказзя та Середньої Азії.  63.3(0)32 Античний світ

  Стародавні Греція, Рим, Італія та ін. Античні міста Північного то Східного Причорномор'я, Боспорське царство.  63.3(0)4 Середні віки (V ст. – 1640 р.)

  Варварські племена та виникнення ранньосередньовікових держав. Хрестові походи, держави хрестоносців, Візантія. Пізнє Середньовіччя.  63.3(0)5 Нова історія (1640 – 1918)

  63.3(0)6 Новітня історія (1918 – )

  63.3(0)61 Період 1918 – 1939 рр.

  63.3(0)62 Період другої світової війни (1939 – 1945)

  63.3(0)63 Період 1945 – кінець 80-х рр. ХХ ст.

  63.3(0)64 Період з кінця 80-х рр.

  63.3(0=А/Я) Історія окремих народів, які живуть розосереджено в різних країнах

  Під індексом 63.3(0=...) збирається також література загального характеру про діаспори.

  Історія окремих народів і окремих діаспор виділяється шляхом приєднання відповідних етнічних ділень, наприклад "63.3(0=Циг) Історія циган".

  Література про діаспори в окремих країнах відображається в історії цих країн з додаванням відповідних етнічних ділень аналогічно визначенню народів зі списку літератур, наприклад: "63.3(7Кан=Укр) Українська діаспора в Канаді".  63.3(0=Укр) Історія українського народу. Українська діаспора в цілому

  63.3(4Укр) Історія України

  63.3(4Укр)л6 Історичні музеї України

  63.3(4Укр)2 Україна в найдавніші часи

  63.3(4Укр)4 Україна в період ІІ пол. ІХ ст. – І пол. XVIII ст.

  63.3(4Укр)41 Період Київської Русі (ІІ пол. ІХ ст. – 1170 р.)

  63.3(4Укр)43 Галицький період (1087 – 1340 рр.)

  63.3(4Укр)44 Литовський період (1340 – 1501 рр.)

  63.3(4Укр)45 Польський період (1501 – 1647 рр.)

  63.3(4Укр)46 Період козацтва (1647 – І пол. XVIII ст.)

  63.3(4Укр)5 Україна в складі Російської та Австрійської імперій (1764 – 1917)

  63.3(4Укр)51 Період ІІ пол. XVIII – І пол. ХІХ ст.

  63.3(4Укр)52 Період ІІ пол. ХІХ ст. – 1917 р.

  63.3(4Укр)6 Україна у ХХ ст. (1917 – )

  63.3(4Укр)61 Період березень 1917 – 1921 рр.

  63.3(4Укр)611 Період березень – листопад 1917 р.

  63.3(4Укр)612 Українська Республіка доби Центральної Ради (листопад 1917 р. – квітень 1918 р.)

  63.3(4Укр)613 Всеукраїнська держава Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.)

  63.3(4Укр)614 Українська Народна Республіка (УНР) доби Директорії (грудень 1918 р. – осінь 1919 р.)

  63.3(4Укр)615 Період осінь 1919 – 1921 рр.

  63.3(4Укр)62 Україна в складі СРСР (період 1922 – 1991 рр. )

  63.3(4Укр)621 Період 1922 – 1928 рр. НЕП в Україні

  63.3(4Укр)622 Період 1929 – 1933 рр. Голодомор в Україні

  63.3(4Укр)623 Період 1934 – 1938 рр.

  63.3(4Укр)624 Україна в період другої світової війни (1939 – 1945 рр.). Участь українського народу в боротьбі проти фашизму

  63.3(4Укр)624.5 Партизанський рух на території України. Участь громадян України в Русі Опору

  63.3(4Укр)624.72 Міста-герої

  63.3(4Укр)624.78 Герої та учасники війни

  63.3(4Укр)625 Період 1945 – 1955 рр.

  63.3(4Укр)626 Період 1956 – 1964 рр.

  63.3(4Укр)627 Період 1965 – 1985 рр.

  63.3(4Укр)628 Період квітень 1985 – серпень 1991 р.

  63.3(4Укр)63 Незалежна Українська держава (серпень 1991 – )

  63.3(4Укр...) Історія окремих народів і місцевостей України
  Підрозділяти за таблицею Територіальних типових ділень.

  63.3(2) Історія Росії та СРСР

  63.3(2Рос) Історія Російської Федерації (1991 – )

  63.3(3) Історія зарубіжних країн в цілому

  63.3(4/8) Історія частин світу та окремих зарубіжних країн
  Підрозділяти за таблицею Територіальних типових ділень.

  63.3(4) Історія Європи

  63.3(5) Історія Азії

  63.3(6) Історія Африки

  63.3(7) Історія Америки

  63.3(8) Історія Австралії та Океанії

   1. Археологія

   2. Етнографія (етнологія, народознавство)

  Розселення народів світу. Походження окремих народів (етногенез).етнографічне вивчення стародавніх і сучасних народів: поселення, житло, начиння, засоби виробництва, зброя, одяг і прикраси, художня культура та ін.; побут, звичаї, обряди, вірування різних народів. Нові обряди і традиції.

  63.5(4Укр) Етнографія України

  1. ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

  Основи економіки. Ринкова економіка. Підприємництво і підприємці. Управління економікою, діловодство та ін. Історія економічної думки.

   1. Економічна географія

  Загальні проблеми економічної географії. Природні умови, ресурси, населення та господарство країни. Економічна географія окремих країн та регіонів. Соціально-економічна географія.

  65.04(4Укр) Економічна географія України

   1. Управління економікою. Економічна статистика. Облік. Аналіз

  65.050 Управління економікою

  65.051 Економічна статистика

  65.052 Бухгалтерський облік

   1. Праця

  Організація праці, продуктивність праці, охорона праці. Трудові ресурси, робоча сила, ринок праці, зайнятість, безробіття, біржі праці.

   1. Фінанси. Кредит. Грошовий обіг

  Державний бюджет. Бюджет сім'ї. Податки. Кредит. Банки. Гроші. Валюта.

   1. Економіка підприємств (фірм)

  Підприємства різних видів (товариства, кооперативи, акціонерні товариства та ін.); управління підприємством (менеджмент, маркетинг); прибуток, ціна, рентабельність.

   1. Окремі галузі господарства

  Економіка промисловості, сільського господарства, військово-промислового комплексу, торгівлі та ін.

   1. Світова економіка

  Загальні питання світової економіки.

   1. Економіка окремих країн і регіонів. Економіка Світового океану

  65.9(4Укр) Економіка України

  65.9(3) Економіка окремих зарубіжних країн

  Розташування за абеткою назв країн.  1. Каталог: upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Британія відома І невідома
   files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Історія розвитку культури маньківщини
   files -> Слобожанщини


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6

  Схожі:

  Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек iconЗагальні методичні поради
  Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів І картотек шкільних бібліотек
  Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек iconРекомендації до планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р

  Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек iconРекомендації щодо планування роботи шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів на 2015/2016 н р

  Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек iconЗбаразька централізована бібліотечна система Методично-бібліографічний відділ Серія: «Бібліотекарю на замітку»
  Методичні поради адресовані бібліотекарям публічних та шкільних бібліотек, клубним працівникам, вчителям
  Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек iconIi. Робота бібліотек області з юнацтвом Мережа бібліотек
  Мережа бібліотек області станом на 01. 2015 року становить 576 книгозбірень, з них: обласних та 573 публічних бібліотек. В області...
  Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек iconТа обласних бібліотек україни для юнацтва
  Видавнича діяльність державної та обласних бібліотек України для юнацтва : бібліогр покажч. – Вип. 8 / [уклад. Ю. А. Ворона, В. М....


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка