Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна МаксимівнаСкачати 59,29 Kb.
Дата конвертації14.05.2017
Розмір59,29 Kb.

Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства

Рева Ніна Максимівна

Кандидат філологічних наук, професор, Заслужений працівник культури України;Рева Лариса Григорівна

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського,

e-mail: lesyareva@yandex.ru
На всіх етапах розвитку людства бібліотечна справа розвивалася під впливом і згідно з вимогами практики суспільного життя.

Відповідальні завдання, поставлені перед українським народом, вимагають великої творчої енергії трудящих, удосконалення всіх сфер життя суспільства, всебічного розвитку людини. Звідси і надзвичайно велике соціальне значення професії бібліотекаря – бібліографа, яка на основі новітніх інформаційних технологій набуває нових рис. Це сприяє підвищенню ролі бібліотекаря-бібліографа у створенні інформаційних баз даних, в удосконаленні організації всіх видів бібліотечної діяльності, зокрема, одним з основних завдань сучасного бібліотекаря – бібліографа вищого навчального закладу є інформаційна діяльність, спрямована на задоволення потреб навчального процесу та потреб патріотичного виховання студентської молоді, вироблення інформації в руслі загальнодержавних, загальнонаціональних духовних цінностей, донесення їх до всієї системи інформаційних баз вузу.

Що ж властиве професії бібліографа вузівської бібліотеки? Безсумнівно, він повинен бути всебічно освіченим, володіти різнобічними енциклопедичними знаннями, бути людиною високої кваліфікаційної майстерності, належної бібліотечно-бібліографічної культури, ентузіазму, професійного патріотизму. Професія вимагає чіткої ідейної світоглядної позиції. Характерними рисами бібліографа є самовідданість, чесність, відповідальність за доручену справу. Йому властиві допитливість, уміння працювати з людьми, глибока внутрішня культура, творчий склад розуму. Для бібліографа потрібний подвійний розум, як говорять у народі, а також необхідний потяг до повсякденного удосконалення, поповнення своїх знань. Бібліограф усе своє життя вчиться, без цього він не зможе бути справжнім фахівцем. Професійне самопізнання – це колективний пошук відповідей на важливі, значимі для професії бібліографа питання. І тому в кожній бібліотеці бібліографічні відділи називають мозком. “Праця бібліографа, - говорив В. Брюсов, відомий російський письменник1, - чорнова, але абсолютно необхідна для розвитку знань. Бібліограф повинен мати покликання до цієї професії, бути особистістю і авторитетом”[1]. Mи знаємо імена багатьох українських бібліографів- класиків: Христини Алчевської (1841 –– 1920), Михайла Комарова (1844 –– 1919), Івана Калиновича (1884 –– 1927)2, Михайла Ясинського (1889 –– 1967), Миколи Плевака (1890 –– 1941), Юрія Меженка (1892 –– 1969), Федора Максименка (1897 –– 1983), Олега Куща (1914 –– 1984), Михайла Гуменюка (1918 –– 1988) та багатьох інших – людей широкої ерудиції, глибоких енциклопедичних знань, великого доброго серця, що любили людей і безвідмовно допомагали кожному, хто звертався до них за консультаціями. Не маючи наукових ступенів, вони багатьом допомогли стати кандидатами і докторами наук.

Багато сил, енергії, ентузіазму практичній бібліографічній роботі віддавали бібліографи державних наукових бібліотек, публічних бібліотек. Ми знаємо імена бібліографів-ентузіастів Мороза М.О. (1923 –– 2006), Зленка Г.Д. (1934) та багатьох інших. Ми знаємо імена зарубіжних бібліографів: Богдана Ясинського, що займався українікою в Бібліотеці Конгресу США, Оксани П’ясецької, бібліографа бібліотеки Оттавського університету, Марти Тарнавської з Філадельфії, відомої як автора нового виду бібліографічного посібника – “Автобібліографії” (1998.-247 с.) та ін.

Зберігаючи все добре і корисне, що було накопичене в галузі бібліографії за всі десятиліття в нашій країні, сьогодні ми бачимо необхідність появи в бібліотеках фахівців нового типу; з широким світоглядом, високою культурою, які володіють новими комп’ютерними технологіями, уміють орієнтуватися в мінливих умовах життя суспільства та приймати адекватні рішення.

Чи потрібен в наш час, час автоматизованих інформаційних технологій фах бібліографа? І чи здатні бібліотекарі-бібліографи прийняти глобальний виклик інформаційного суспільства і зробити свою професію однією з найбільш затребуваних в тисячолітті, що настало? , –– риторичне запитання звучить зі сторінок бібліотечної преси, і водночас –– спроба роз’яснюючої лаконічної відповіді. І це тим більш на часі, оскільки засвоєння нових інформаційних технологій означає для бібліографії вихід із тупика, яким для неї була і багато в чому залишається традиційна технологія (рукописна чи машинописна) [2].

Впровадження в життя нових технологій, що дає змогу активізувати інтеграційні процеси у формуванні інформаційних ресурсів, їх взаємовикористанні, розвиток суспільства, де інтернет мирно сусідить з багатомільйонними накладами газет і безліччю журналів та тижневиків, життя підказує – так! Застосовуючи новітні технології та прогресивні форми організації бібліотечної роботи у традиційному і комп’ютерному режимах, бібліографи залишаються незамінимими у своїй практичній діяльності: і при доборі матеріалів до Баз даних, і в довідково-бібліографічній роботі, і при підготовці бібліографічних посібників.

На 8 міжнародній конференції “Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва” (Судак, 2002) російський вчений Я. Шрайберг об’єктивно підкреслив: “Бібліотеки все більше й більше сьогодні стають не лише науковими й культурними центрами, не лише просвітницькими та видавничими організаціями, але й важливими соціальними інститутами суспільства, свого роду каталізаторами його інформаційного й технологічного прогресу” [3]. Професія бібліографа, як і інших інформаційних посередників поступово стає однією з основних.

Маючи високий фаховий науковий рівень знань, без знання методики бібліографічної роботи, неможливі добір, наукове опрацювання джерел, аналітико-синтетичний аналіз публікацій біографічного спрямування, структурування, редагування біографічної та біобібліографічної інформації в картках для бази даних. Тобто –– синтез фаху вченого та професії бібліографа.

Таким чином, в умовах інформатизації суспільства відбувається інтеграція знань і професії у бібліографічній діяльності, підвищується значимість фахівців у створенні документів інформаційної служби. На жаль, роль спеціалістів-науковців як технологів і організаторів інформаційної сфери в наш час не завжди знаходить адекватне поцінування. Проте і тут маємо певні зрушення. До Дня бібліотекарів у 2009 році Президентом України було відзначено урядовими нагородами 22 бібліотечних працівника, а трохи раніше Героєм України стала директор Національної бібліотеки для дітей Кобзаренко Н.С.

Використання інформаційного потенціалу, закладеного в книжкових скарбницях бібліотеки, гальмується недостатньою комп’ютерною та телекомунікаційною базою [4,5,6].

Список використаних джерел:


1. Брюсов В. О значении библиографии для науки / Брюсов В. // Библиографические известия. –– 1929.–– №1––4.–– С.6.

2. Зайцев В. “Объединить всех, кто связан с Книгой, библиотекой, чтением / Зайцев В. // Библиотечная газета. –– 2002. ––№9.–– С. 1 (звернення до трудящих 27 травня на загальноросійському святі бібліотечних працівників); Костенко Л. Бібліотека інформаційного суспільства /Костенко Л., Сорока М. // Бібліотечний вісник. –– 2002. ––№3. ––С 33-38; Моргенштерн И.Г. У библиографии есть будущее / И.Г. Моргенштерн // Библиография. – 2001. ––№1; Рева Н.М. Професія – бібліограф / Рева Н.М. // Рева Н.М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства на Україні/ Рева Н.М. ––К., 1992. – С. 185-188; Теплицкая А.В. Обеспечение читателей электронной информацией (на примере РГБ) /Теплицкая А.В. // Библиография. ––2002.–– № 1.––С.6.

3. Библиотечная газета.–– 2002. –– №10.––С.2.

4. Рева Л. Даруй нам свої знання / Рева Л.// Жінка. — 2003. — № 9. — С. 3.- [До Всеукраїнського дня бібліотек].

5. Рева Л. Флагмани нашого життя / Рева Л. // Вісник Книжкової палати. — 2003. — № 8. — С. 13—14.

6. Рева Л. Традиції продовжуються : до 140-річчя Нац. парлам. б-ки України / Рева Л.// Рідна школа. — 2007. — №7/8. — С. 77—78.- [Про раритети давньої писемності].

7. Рева Н. Згадати всіх поіменно: [До 140-річчя Національної парламентської бібліотеки України] / Рева Л. // Вісник Книжкової палати. –– 2006. –– № 5. –– С. 47–– 48.

8. Рева Н. Книжковій палаті України –– 90! / Рева Л.// Слово і час. –– 2009. –– № 2. –– С. 122 –– 123. - [Про роль і значення Книжкової палати України в здійсненні нею бібліографічної реєстрації та централізованої каталогізації видань та інших важливих функцій бібліографічної інформації].
1 Брюсов Валерій Якович (1873-1924) – російський письменник. Після Лютневої революції був призначений головою Комітету по реставрації творів друку.

2 Рева Л. Іван Калинович та його "Всеукраїнська бібліографія ХХ століття" // Вісник Книжкової палати. — 2004. — № 6. — С. 35—36.


Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у
ntb -> Особливості формування спеціальних типів житла для бездомних
ntb -> І їх розвиток в україні
ntb -> Видавнича діяльність відділу наукової бібліографії войтович Ірина Остапівна
ntb -> Принципи формування бібліотеки вченого-гуманітарія у середині XX століття (на прикладі Івана Крип’якевича) Литвин Тамара Олександрівна
ntb -> Рукописний фонд Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: особливості комплектування І збереження Дядюк Мирослава Степанівна
ntb -> Енциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» Оробчук Олександра Михайлівна


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconМіжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства"
Церемонія передачі в дар Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського книг та наукових журналів з бібліотек ран від імені...
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconНавчальний посібник «Медіаосвіта та медіакультура в зош»
Тут представлений методично-практичний матеріал для медіапедагогів, учителів, соціальних педагогів, шкільних психологів, батьків...
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconНаталія череповська візуальна медіакультура учнів зош
Тут представлений методично-практичний матеріал для медіапедагогів, учителів, соціальних педагогів, шкільних психологів, батьків...
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconМетодичні вказівки до практичних І самостійних робіт з дисципліни «Міжнародна журналістика»
Я на подачі міжнародної інформації. На сучасному етапі особливу увагу в галузі міжнародної журналістики науковці приділяють трансформації...
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconУрок 13. Культурне та церковне життя
Петра Могилу як людину та історичну особу, давати оцінку його діяльності, визначати його роль І місце в історії України
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconКультурне та церковне життя (8 клас)
Петра Могилу як людину та історичну особу, давати оцінку його діяльності, визначати його роль І місце в історії України
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconІдеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань
Френсіса Бекона. Обсяг статті не дозволяє детально розглянути всі ідеї Ф. Бекона стосовно місця І ролі інформації та знання в розвитку...
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconВізитка бібліотекаря; Візитка бібліотекаря
За навчальний рік кожен читач у середньому відвідав 10 разів бібліотеку І отримав 24 книги
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconЦюрак о. Д. Отинія, 2014 р
Ххі століття”, комп’ютеризованого “інформаційного суспільства”, що є необхідним для кожної сучасної людини
Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна iconІ. Загальні історичні відомості
Орієнтація шкільного курсу інформатики на формування готовності учнів до життя І трудової діяльності в умовах інформатизованого суспільства...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка