Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6Сторінка1/8
Дата конвертації23.07.2017
Розмір0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Зміст
Вступ 2

Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6

1.1 Особливості художнього процесу в Україні 1920-1950 років 6

1.2 Українське народне мистецтво в контексті художньої культури 10

Розділ ІІ. Витоки та особливості стилю Катерини Білокур 16

2.1. Катерина Білокур – видатна народна майстриня України 16

2.2 Світоглядно-естетичні принципи творчості К. Білокур 23

Розділ ІІІ. Жанрова палітра творчості Катерини Білокур 30

3.1 Натюрморт-фантазія 30

3.2 Пейзаж-фантазія Катерини 44

3.3 Портретний жанр 61

Висновки 63

Список використаної літератури 65

Додаток. ІлюстраціїВступ

Життя і творчість Катерини Білокур є складовою частиною мистецтва України. Художня спадщина відомої народної майстрині вирізняється самобутністю і неповторністю. Вона вражає своєю органічністю поєднання професійного і народного. Рідкісний талант Катерини Білокур проявився у декоративному розписі. Унікальне за своїми художніми якостями відтворення форм живої природи становить гордість національної культури України і прикрашає зали багатьох музеїв світу.

Роки життя художниці припадають на ХХ століття, що увібрало в себе революції, братовбивчі й світові війни, голодомор і голокост, знеособлення людської індивідуальності і, водночас, лицемірно гучні військові, фізкультурні свята, декади, всесоюзні народні виставки. Були у минулому столітті спалахи визначних світових талантів, знакових подій в житті людства і серед них – народження 1900 року в селянській родині Катрі Білокур, життєвий і творчий подвиг якої не має аналогів у світовому мистецькому обширі.

Ім’я Катерини Білокур, самобутньої художниці, яка зберегла в своїх картинах небачену красу української природи, щедру плодючість її землі, вписало в історію українського народного мистецтва. Відомо, що великі шедеври мистецтва виростають з невтомної праці їх авторів. Катерина Василівна відзначалася феноменальною працьовитістю. Художниця як художньо обдарована особистість відзначалася високим рівнем чутливості, тобто відкритості сприйняття навколишнього світу. Ця властивість тісно пов’язана з емоційністю, особливостями переживання.

Життєвий та творчий шлях художниці був складним. Дитинство пройшло у злиднях, навчатися у школі їй не довелося, тому освіту здобула самотужки. Але пристрасть до малювання не лишала її, вона уважно вивчає живу природу, придивляється до кожної квітки, кожного стебельця. Так поступово збагачується враженнями, проникає в складні художні принципи, відкриваючи для себе таємниці техніки живопису.

Актуальність дослідження: нині коли знову осягаємо і осмислюємо все зроблене Катериною Білокур стає очевидним, що творчість цієї художниці-самоука варта не лише емоційних захоплень і лірико-патетичних вихвалянь, а й наукового вивчення.

Те, що 1950-ті роки здавалося елементарно красивим та уявлялося здобутком тогочасного сьогодення, тепер вбачається складним, багатоплановим укоріненням в глибинних основах буттєвості. Це явище закономірне для справжнього мистецтва. Велика художниця прозріває у майбутнє, її творчість стає відкриттям і надбанням наступних поколінь.

Отже, сучасні завдання історії мистецтва вимагають всебічного аналізу творчості народної мисткині, напрацьованого методологічного інструментарію для подальшого їх застосування у сфері вивчення явищ народного мистецтва. Адже в українському мистецтві не існує узагальненої систематизації наукового доробку вчених стосовно вивчення життя та творчості Катерини Білокур, окрім локальних досліджень.

Тому постає нагальна необхідність проведення системного вивчення даної проблематики.Стан вивчення досліджуваної проблеми: творчості визначної української художниці присвячено безліч публікацій. Визнання прийшло до Катерини Білокур пізно, на 40-му році життя. Поєднання живописного й епістолярного дару Катерини Білокур визначило напрями висвітлення творчості художниками, мистецтвознавцями, журналістами.

Красномовним є вже самий бібліографічний список із „залпами” статей до ювілейних дат. Статті Леоніда Новиченка [38] Володимира Яворівського [62]. Наприкінці 1940-х років прояви цікавості до Білокур мають епізодичний характер. У 1950-ті роки з’являється стаття майбутнього довголітнього біографа мисткині В. Г. Нагая [42].

Серед дослідників творчості Катерини Білокур слід виділити А.Макарова [40], Л.Драча, М. Кагарлицького [31]. У 1978 році з’явилася надзвичайно вагома для історіографії творчості Білокур книга Ірини Конєвої, яка подала цілком новий погляд на спадщину майстрині.

Серед праць, присвячених дослідженню творчості Катерини Білокур, треба відзначити А. Загайко [24], М. Куницька, Є. Оцевич. Науковий інтерес вчених передусім спрямований на аналіз композицій народної майстрині, в яких вона відтворювала «незбагненний світ природи» [51, с.184].

До сторіччя з дня народження Білокур вийшли в світ чергові книги М.Кагарлицького [41], О.Самолевської, І.Чварова, О.Білишко, О.Стрижевського та багато інших. Варто зазначати, що хоча творчість Катерини Білокур не обділена увагою вчених, на сьогодні немає ґрунтовного дослідження, яке б розкривало незвичайне обдарування майстрині відтворювати красу української природи.

Мета дослідження: вивчення мистецької спадщини Катерини Білокур, яка представляє органічний синтез народної і професійної творчості у царині декоративного розпису.

Завданням дослідження є:


  • аналіз історико-культурних умов розвитку українського мистецтва 1920-1950-х років, в тому числі й розвитку народного мистецтва;

  • розкрити світоглядно-естетичні засади творчості Катерини Білокур;

  • висвітлити особливості стилю народної майстрині;

  • з’ясувати специфіку трактування жанру у творчості Катерини Білокур;

  • систематизувати творчість Катерини Білокур та проаналізувати її доробок.

Об’єктом дослідження є: живописні композиції Катерини Білокур, які є складовою українського декоративного мистецтва ХХ століття

Предметом дослідження є: особливості художнього мислення народної майстрині Катерини Білокур.

Межі дослідження: 1920 – 1960 рр. розвитку української культури та народного мистецтва.

Медотологічною основою роботи є: синтез культурологічного та мистецтвознавчого підходів до аналізу проблем народної творчості. У дипломній роботі використано наступні методи дослідження:

  • історичний метод;

  • метод мистецтвознавчого аналізу;

  • метод порівняльного аналізу;

  • метод типологічного та стилістичного аналізу живописних творів;

Практична значимість роботи: матеріали дослідження можна використовувати при читанні навчальних дисциплін для студентів мистецтвознавців, а саме у курсі „Історії мистецтва України”.

Структура дипломної роботи: визначається метою, завданням, логікою дослідження й має такий вигляд: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додаток з ілюстраціями.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, об’єкт, прикмет дослідження, поставлено конкретні завдання щодо розгляду творчості Катерини Білокур.

У першому розділі розкривається історичне тло розвитку культури та мистецтва України в період встановлення радянської влади.

У другому розділі аналізуються естетико-стильові особливості творчості Катерини Білокур як народної майстрині.

Третій розділ акцентує увагу на особливостях трактування жанру у творчості Катерини Білокур, яка самотужки проникла в малярський процес і зуміла створити роботи, котрі не мають аналогів у мистецтві.

У висновках подаються узагальнення щодо проблематики дослідження. Список літератури включає понад 60 джерел.

Візуальний ряд складає 57 ілюстрацій.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconМ. Зарубіжна література. 11 Клас зміст І. Література першої половини ХХ ст. Вступ. Історико-соціальне тло доби
Хх століття увійшло в історію людства як час визначних наукових відкриттів та економічних досягнень, але водночас І як епоха глобальних...
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconКультура Нового часу. (Доба Просвітництва)
Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconЛітература другої половини ХХ століття Історичне тло доби
...
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconУкраїна за радянської доби 1921-1985
Укладачі: Б.І. Білик, Л. В. Дячук, Я. С калакура, С. М. Клапчук, А. П. Конашевич, В. С. Крижанівський, В.Є. Кругляков, В. Я. Мельник,...
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconІсторичні закономірності розвитку мистецтва
Логіка еволюції мистецтва пов 'я-зана з конкретно-історичними періодами розвитку цивілізації
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconІнформації про репресованих родичів у архівах мінімально необхідна інформація для проведення пошуків: прізвище, ім’я та по-батькові запитуваної особи, дата народження
«Національний банк даних жертв політичних репресій радянської доби в Україні» на 91 000 осіб
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 icon2. Розділ І. Духовний портрет Василя Симоненка на тлі тоталітарної доби с
Розділ І. Духовний портрет Василя Симоненка на тлі тоталітарної доби с. 7 – 35
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconСтановлення традицій класичного танцю на криворіжжі
Сучасні наукові дослідження українського хореографічного мистецтва переконують у доречності врахування специфіки окремих регіонів...
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconПоетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
Розділ І. Національна міфологія сша: історико-теоретичний та культурологічний аспекти 15
Розділ І. Історико-культурне тло розвитку українського мистецтва радянської доби 6 iconЛітература доби Відродження
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка