Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питанняСторінка2/9
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§4. ГРУПИ ІМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ
Ключові питання

 • На які групи за значенням поділяються іменники?

 • Що таке синоніми, якими вони бувають, як виникають?


Вправа №. Користуючись «Словником іншомовних слів» (дивись додаток №3), доберіть українські відповідники до таких іншомовних слів:
А). Деталь, фінал, реалізація, гіпотеза, фундамент, бар’єр, бюст, емоція, тротуар, мюслі, лідер, граціозність, реставрація.
Б). Біографія, сенсація, презент, тріумф, абориген, пріоритет, презентація, реставрація, бюджет, композиція, еміграція.
В). Супермаркет, баланс, асиміляція, дефект, фонтан, еволюція, окупант, конгрес, ревізія, оракул, резерв, потенціал.
Вправа № 2. Прочитайте вірш і випишіть з нього слова – синоніми з таким лексичним значенням: «той, хто багато і беззмістовно говорить»:
Будував базіка дім –

Сім дверей і вікон сім.

Торохтій допомагав:

Язиком дошки тесав.

Метушився пустомеля:

Скоро будуть стіни й стеля!

Говорун клав на словах

З бляхи цинкової дах...

В дім без вікон і дверей

Талалай скликав гостей.

На гостину гості йшли,

Але... дому не знайшли,

Ані даху, ні стіни.

Ось такі балакуни!

(О.Сенатович)

Вправа №. Прочитайте синонімічний ряд іменників, знайдіть у кожному зайве слово:


 • Простір, безмежжя, свобода, широчина, широчінь.

 • Ліс, гай, діброва, перелісок, парк, байрак.

 • Шлях, путівець, гостинець, стежка, дорога.

 • Кім’ях, гроно, кетяг, брость (розм.), жмут.

 • Надвечір’я, вечір, підвечірок, вечорниці, вечеря.

 • Дім, будинок, будова, будівля, господа.

 • Хліб, книш, паляниця, коровай, буханець.

 • Батько, папа, дедьо, вітчим, тато.

 • Мить, хвилина, мигтіння, миттєвість, хвилька.

10. Годування, харчування, годівля, живлення, їжа.
Вправа №. До слів якого рядка не можна підібрати синонімів? *Поясніть, чому цього не можна зробити.
А. Коза, клен, підмет, метр, Вінниця.

Б. Товариш, заметіль, мати, дорога.

В. Гадка, поле, крик, їжа, дім.

Г. Багаття, даль, сум, волосся.


Вправа №. Виберіть рядок, у якому всі іменники становлять синонімічний ряд. Випишіть незнайомі слова, з’ясуйте їхнє значення за «Тлумачним словником української мови» (дивись додаток №6).
А) 1. Яр, балка, вибалок, байрак, яруга, улоговина.

2. Оберемок, пасмо, жмут, кетяг, китиця.

3. Пожежа, заграва, полум’я, згарище, вогнище.

4. Підсумок, результат, висновок, відповідь, сума.


Б) 1. Друг, товариш, приятель, сусід, однокласник.

2. Настрій, гумор, щастя, щирість, емоція.

3. Працівник, робітник, трудар, роботяга, трудівник.

4. Пес, собака, сіроманець, Сірко, Рябко.


В) 1. Навчання, наука, вчення, теорія, практика.

2. Витонченість, вишуканість, граціозність, елегантність.

3. Поезія, вірш, римування, віршотворення, версифікація.

4. Людина, істота, сутність, дитина, чоловік.


Г) 1. Борозна, рілля, рівчак, нива, оранка, поле.

2. Життя, буття, існування, перебування, присутність.

3. Пелюшка, сповиток, звиток, покривало, габа.

4. Вожак, керманич, ватажок, керівник, проводир, вождь


Вправа №. Виконайте тестові завдання. Складіть синонімічну пару з діалектних та загальновживаних іменників:
А) діалектизми

пательня


плай

смерека


горнятко

дедьо


загальновживані слова

стежка


горщик

сковорода

тато

ялина


Б) діалектизми

когут


налисники

ночви


бараболя

чара
загальновживані слова

корито

півень


сковорода

картопля

млинці

В) діалектизми

чічка


маржинка

леґінь


ґаздиня

ватра


загальновживані слова

господиня

юнак

вогнище


квітка

худоба


Г) діалектизми
ґвалт

Ґазда


ґава

ґринджоли

ґрати

загальновживані слова

санчата


решітка

крик


ворона

господа
Вправа №. Виконайте тестові завдання. Складіть синонімічну пару з іменників іншомовного походження та їхніх українських відповідників:


А) запозичення
табу

тракт


тираж

дефект


афіша
український відповідник

недолік


оголошення

наклад


заборона

шлях
Б) запозичення


екземпляр

бібліотека

біографія

аннали


символ
український відповідник

життєпис


знак

літопис


книгозбірня

примірникВ) запозичення
бюджет

процес


акцент

директива

адвокат
український відповідник

наголос


вказівка

захисник


кошторис

дія


Г) запозичення
прокурор

лінгвістика

маркетинг

ліміт


бюст
український відповідник

продаж


погруддя

обвинувач

мовознавство

обмеженняКлючове питання

 • Які іменники є антонімами?


Вправа №. До поданих іменників доберіть антоніми з префіксом не. Поясніть написання слів.
Правда, друг, воля, любов, погода, врожай, вміння, удача, вдячність, доля, згода, лад, приємність, статок, спокій, уважність, точність, бажання.


 • А ЩО ТАМ КАЖУТЬ У НАРОДІ?


Вправа №. Прочитайте і запам’ятайте народні приказки та прислів’я. Спишіть речення без рисок, поясніть написання контрольних слів. Підкресліть іменники, що без частки не не вживаються.
Варіант 1.

1. У не/роби завжди не/врожай. 2. Не так лінь, як не/охота. 3. Не ходи поночі, не шукай не/мочі. 4. Щастя й не/щастя на однім коні їздять. 5. На тобі, не/боже, що мені негоже. 6. Не/смерть страшна, а не/дуга. 7. Слово не/стріла, глибше ранить. 8. То не/козак, що боїться собак.

(за Л.А.Шевелєвою)

Варіант 2.

1. При своїй не/бозі добре і в дорозі. 2. Дурний язик голові не/приятель. 3. Не/друг, хто медом маже, друг – хто правду каже. 4. Правда і з дна моря виринає, а не/правда потопає. 5. У не/знайка і верблюд – горбатий кінь. 6. Як не/коваль, то й рук не/погань. 7. На вовка не/слава, а на ягниць є Сава. 8. Згода дім мурує, а не/згода руйнує.


*Правопис частки не з іменниками шукайте у відповідному розділі.
Вправа №. Відтворіть прислів’я, використавши в другій його частині слова-антоніми.

1. Розумний розсудить, а …. осудить. 2. Вогонь – добрий слуга, але поганий …. 3. Чим розумний стидається, тим … величається. 4. Одягнена, як пава, а кричить, як … . 5. На те ніч, щоб спати, а …, щоб працювати.


Вправа_№.'>Ключове питання

 • Які іменники є омонімами?


Вправа №. Прочитайте речення та з їх контексту з’ясуйте значення слів-омонімів. *Складіть словничок омонімів до матеріалу вправи.
А). 1. Лилась пожежі вулканічна лава. 2. Шахтар щодня спускається у лаву, добути щоб вугілля на-гора. 3. Гість лави не засидить,а ліжка не залежить – то ж зустрінь його як належить.
Б). 1. Летять, ніби чайки, і дні, і ночі в синю даль. 2. Татарська варта проспала: лиман був вкритий козацькими чайками. 3. До під’їзду м’яко підкотила урядова «Чайка».

В). 1. У Маріуполі стан 3600 будували для прокату листового металу. 2. Лікар був задоволений станом свого пацієнта. 3. Зачарував хлопця гнучкий дівочий стан, довга чорна коса та сині волошкові очі.


Г). 1. Найпишніша краса – то дівоча коса. 2. Високий, чистий дзвін коси передвіщав мені радість і втіху - косовицю. 3. Білосарайська коса – улюблене місце відпочинку для маріупольців.
Вправа №. З кількома поданими іменниками (на вибір) складіть словосполучення так, щоб з їх контексту можна було виявити значення слів-омонімів. Візьміть за зразок попередню вправу.
Півники, кран, кадри, стіл, дорога, коса, дума, балка, тур, стріла, лава, стан, вал, клуб, пояс.
Ключові питання

 • Що таке пароніми?

 • Які іменники становлять групу паронімів?

 • Як відрізнити їх від омонімів та синонімів?


Вправа №. Прочитайте подані пари слів і з’ясуйте, чим вони відрізняються. Як називаються такі слова? *Поясніть їхнє значення і складіть до них словничок.
Чорниця – черниця, людяність – людність, пам’ятка – пам’ятник, досвідченість – освіченість, гривна – гривня, уява – уявлення, континент – контингент, статус – статут, приклад – прилад, ефект – дефект, ефект – афект, громада – громадськість, ожеледь – ожеледиця, будівник- будівельник, відтинок – відтінок, нотація – анотація, дипломант – дипломат.
Вправа №. Прочитайте подані речення. Знайдіть і виправте помилки у вживанні іменників-паронімів.*За необхідності зверніться до «Словничка паронімів» у додатку № 5.
1. У Карпатах влітку можна поласувати лісовою малиною, черницею, суницями. 2. Цього року Андрій брав участь у конкурсі риторів і став його дипломатом. 3. Андріївська церква – це пам’ятник сакральної архітектури 18 століття. 4. Під час виборчої компанії у нашій школі завжди розташовують виборчі ділянки. 5. Кращі покажчики в навчанні за другий семестр мали десяті класи. 6. Два роки тому наш інститут отримав статут технічного университету. 7. Після революції Євген Маланюк змушений був поповнити число українських іммігрантів, назавжди виїхавши з України. 8. Директор зачитав наказ міського правління освіти про карантин. 9. Будинок довелося шукати довго, бо не знали точного адреса. 10. Грицеві хотіла мати висватати Галю Вишняківну, дочку знатного богатиря.
Контрольні питання та тести
Ключові питання теми:

1). На які групи за значенням поділяються іменники?


Іменники за значенням поділяються на такі групи: синоніми, антоніми, пароніми, омоніми.2). Які іменники вважаються омонімами і чим омоніми відрізняються від багатозначних слів?Омоніми – це слова, однакові за написанням і звучанням, але різні за значенням. Багатозначне ж слово – це те ж саме слово, але з кількома значеннями, що виникли на ґрунті його основного значення.

3). Які іменники є синонімами?Синонімами є слова однієї частини мови. Тому іменники, близькі за значенням, але різні за звучанням та написанням, також є синонімами.

4). Які іменники є антонімами?

Антонімами є також слова однієї частини мови. Тому іменники, протилежні за лексичним значенням, є антонімами.

5). Що таке пароніми? Як відрізнити їх від омонімів?Пароніми – це слово, подібне до іншого слова за зовнішньою формою. Пароніми подібні між собою за звучанням, але різні за значенням і написанням (будовою). Пароніми переважно належать до однієї частини мови і мають однакові граматичні ознаки. На відміну від синонімів - слів, що позначають близькі поняття і тому можуть заміняти одне одного, - у паронімах така взаємозамінність неможлива.

Перевірити значення паронімів можна за словником: Гринчишин Д. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. - К., 1986.

6). Коли виникає лексична помилка?Лексична помилка виникає, якщо слово вживається не відповідно до свого значення, тобто в контексті даного висловлювання слово не відповідає своєму значенню.


Тестовий контроль.
1. Вкажіть рядок, у якому не всі іменники є синонімами.

А Шлях, путівець, гостинець, стежка, плай.

Б Смуток, журба, туга, задума, печаль.

В Висота, височина, вись, вишина, височінь.

Г Лелека, бусол, бузько, чорногуз.
2. Вкажіть рядок, у якому всі іменники є антонімами.

А Сум – радість, широчина – глибочина, сім’я – рід, село – місто

Б Вершина – низина, ліс – поле, розумний – дурень, лад – безлад

В Свобода – обмеженість, Вітчизна – чужина, дівка – парубок

Г Світло – морок, старість – молодість, влада – безвладдя, старт – фініш.
3. Вкажіть пару речень, у яких виділені іменники є омонімами.

А Дідусь, повертаючись додому, завжди приносив онучатам гостинець від зайчика. – А я ляжу-приляжу край гостинця старого на духмянім покосі молодої трави.

Б До булави треба ще й голови. – Дурний язик голові не приятель.
В На сьомий день дрейфу мандрівники нарешті побачили землю. – На цій землі споконвічно жили степові племена.
Г Надворі весна вповні. – Це була весна їхнього життя, яке почалося в останній рік минулого століття.
4. Назвіть речення, в якому обидва подані в дужках іменники не можна використати як синоніми

А Серед засніженого парку святково червоніли (грона, кетяги) горобини.

Б Ох, і (мастак, митець) був цей козак ставати до бою.
В За цим ажурним металевим (парканом, плітом) знаходився парк кованих фігур.
Г Біля будинку стоїть незмінна (охорона, сторожа) – два кам’яні леви.
5. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні

А В.Симоненка називали (витязем, лицарем) української поезії 60-х років.

Б Хлібному ешелонові, що йшов на фронт, надали зелену (вулицю, вуличку).
В За останнє десятиліття Україна досягла значного розвитку у сфері міжнародних (відносин, стосунків).

Г Щасливі (думи, думки) роїлися в голові парубка, радісно співала його душа.

6. Знайдіть прислів’я, у якому виділені іменники є антонімами.

А Коріння навчання гірке, та плід його солодкий.

Б Одягнена, як пава, а кричить, як ґава.
В Вогонь – добрий слуга, але поганий господар.
Г Пташка щаслива і на голій вітці, але не в золотій клітці.
7. Синоніми використано у висловлюванні

А жити душа в душу

Б бував у бувальцях
В переливати з пустого в порожнє
Г з ринви та під дощ
8. На основі синонімії побудоване висловлювання

А ні в сих ні в тих

Б із вогню та в полум’я
В і сміх і гріх
Г то в жар, то в холод
9. Вкажіть рядок, у якому всі пари іменників не є паронімами.

А Адреса – адрес, чорниця – черниця, модерн – модернізм.

Б Покажчик – показник, абонент – абонемент, пам’ятка- пам’ятник.
В Кампанія – компанія, талант- талан, ділянка – дільниця.
Г Лелека – бусол, дедьо – батько, млинець – налисник.
10. Встановіть відповідність між словами-синонімами першого та другого рядка.
1. Натовп

2. Духота

3. Гвинтівка

4. Легіт

А рушниця

Б юрба


В вітерець

Г задуха


11. Вкажіть речення, у якому допущено лексичну помилку.

А Рости, багатій, ниво хлібная! Хай буде твій господар багатир!

Б Щонеділі чоловіки їдуть на рибалку і беруть із собою хлопців.
В Квартира на третьому поверсі бала з усіма вигодами.
Г Мені запропонували квиток на футбольний матч.
12. Назвіть рядок словосполучень, у яких порушено лексичні норми.

А На протязі тижня, підписка на журнал, виключення з правила.

Б Сидіти на протязі, вітальна листівка, на розі вулиці.
В Святкові заходи, квиток на замовлення, зошит з математики.
Г Ранкова риболовля, перепустка в гуртожиток, стрілка покажчика.

РОЗДІЛ 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ
§5. НАГОЛОШЕННЯ ІМЕННИКІВ
Вправа №. Прочитайте іменники, правильно їх наголошуючи. *За необхідності скористайтеся словником-довідником «Складні випадки наголошення» (див. додаток №3). З кількома словами складіть речення.
1. Новина, цегляр, кропива, завдання, загадка, читання, запитання, подруга, приятель, вишиванка.

2. Отаман, фартух, олень, щавель, долото, столяр, тесляр, циган, дециметр, набряк, громадянин.

3. Рукопис, маляр, договір, шофер, чагарник, бондар, господар, запитання, користь, ненависть.
Вправа №. Фонетичний диктант. Запишіть слова і поставте в них наголоси. Озвучте свій варіант наголошення.
Не-хво-рощ, жит-ло, о-бі-цян-ка, ка-та-лог, о-зна-ки, спи-на, у-гру-по-ва-ння, барв-ник, ви-па-док, бо-ро-дав-ка, кра-мар, ви-да-ння, ви-зна-ння, го-ри-хвіст-ка, ви-ши-ван-ка, граб-лі, доч-ка, а-н-апест, рус-ло, жму-ток, фар-тух, квар-тал, зви-чай, о-лень.

§6. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ
Ключове питання.


 • Як слід вимовляти приголосні звуки української мови?


Вправа №. Прочитайте подані іменники і з’ясуйте, якого правила української орфоепії слід дотримуватись у вимові цих слів. Прочитайте слова відповідно до правил орфоепії. **Сформулюйте «Правила вимови приголосних».
1. Боротьба, просьба, молотьба, вокзал, футбол, анекдот, екзамен, рюкзак, бульдог.

2. Доріжка, берізка, борідка, кладка, загадка, книжка, зарубка,швидкість, трубка, ніжки, казка.

3. Любов, годівля, Харків, нивка, дівка, кров, готівка, Святослав, пароплав.

4. Піч, синичка, ніч, вуличка, плач, яєчко, стрічка, товариш, комиш, подорож, сич, Збруч, Гадяч.

5. Нехворощ, щоденник, щастя, дощ, борщ, плащ, хвощ, щабель, щока, щелепи, щетина.

6. Джміль, дзвоник, джерело, піджак, джинси, дзеркало, бджола, кукурудзиння, коледж, джем.

7. Хліб, голуб, зруб, город, Кіровоград, сад, мазь, зав’язь, луг, бульдог, мороз, тепловоз, карниз.

8. Ґринджоли, ґречний, аґрус, ґрунт, ґазда, ґандж, ґедзь, підґрунтя, ґрати, ґуля, ґава, ґешефт, ґанок, джиґун, леґінь, ґирлиґа.


Вправа № . Вимовте правильно і запишіть подані в транскрипції слова. Назвіть звук, що у звуковому записі передається знаком [ў]. Як він вимовляється і як пишеться в поданих словах.
[Коўдра], [л'іўша], [брат'іў], [плаўка], [харк’іў], [кор'іўка], [л'убоў], [ўрода], [в’іўчарка], [погол'іўйа], [торг’іўл'а].
Вправа № . Запишіть подані у звуковому записі слова за орфографічними нормами. Поясніть різницю між написанням та вимовою цих слів. *Сформулюйте «Правила вимови приголосних».

1. [Книз'ц'і], [круз'ц'і], [доц':і], [запороз'ц'і], [на дос'ц'і], [подус'ц'і], [волос'ц'і], [водиц':і], [родиц':і].

2. [К’іхт'і], [н'іхт'і], [д'охт'у], [фудбол], [р'уґзак], [еґзамен], [анеґдот], [бород'ба], [молод'ба], [проз'ба], [коз'ба], [доґ].

3. [Шчавел'], [шч’ітка], [шчиріс'т'], [шчоден:ик], [прошчан':а], [шчас'т'а], [п’ішчина], [шчогла].


Вправа № . Запишіть словосполучення двома групами. До першої занесіть ті, де є слова, що пишуться з літерою г, до другої ті, де слова слід писати з літерою ґ.

*Орфограма «Правопис слів з літерою ґ».
Кущ а(г,ґ)русу, наш (г,ґ)ород, пришити (г,ґ)удзик, (г,ґ)рати на вікнах, родячий (г,ґ)рунт, ловити (г,ґ)ав, вести діало(г,ґ), вести (г,ґ)осподарство, (г,ґ)роми (г,ґ)римлять, яблунева (г,ґ)ілка, вишневий (г,ґ)лей, почуття (г,ґ)армонії, роман (Г,Ґ)олсуорсі, пра(г,ґ)нути до перемо(г,ґ)и, батьківський порі(г,ґ), заплатили (г,ґ)ала(г,ґ)ан, вино(г,ґ)радне (г,ґ)роно, набити (г,ґ)улю, сторінка кни(г,ґ)и, вправна (г,ґ)аздиня, кричати на (г,ґ)валт, дівчинка Ре(г,ґ)іна, переконливий ар(г,ґ)умент.
Вправа № . Спишіть речення, вибравши з дужок потрібну літеру, написання слів поясніть.

*Орфограма «Правопис слів з літерою ґ».
А). 1.Буйна роса була на всьому, тяжіла (г,ґ)ронами, за(г,ґ)инаючи стеблинки трав (І.Багряний). 2. Летять з (г,ґ)ори санки і (г,ґ)ринджолята, в очах ми(г,ґ)тять занесені тини (Л.Костенко). 3. З усієї рослинності кролик уподобав лише великий бузковий кущ, який ріс коло (г,ґ)анку (А.Орлик). 4. Нев(г,ґ)амовні (г,ґ)едзі дзижчать над білими суцвіттями ведмежої дудки (Л.Павленко). 5. Він спинився біля куща і зірвав укрите синім пилом темне (г,ґ)роно вино(г,ґ)раду (О.Досвітній).
Б). 1. Жук-плавунець брунатним (г,ґ)удзиком почав увірчуватись у воду (М.Стельмах).2. Коли (г,ґ)етьман Залізняк вийшов на (г,ґ)анок, повітря здри(г,ґ)нулося від (г,ґ)арматних і рушничних випалів, з(г,ґ)раями птахів над (г,ґ)оловами злетіли шапки.. (Ю.Мушкетик). 3. Святий Феодосій скидався на батька:… у нього була ще темна борода, а в руці (г,ґ)ирли(г,ґ)а (О.Довженко). 4. Зачіплянку цього дня ніби (г,ґ)едзі які покусали… (О.Гончар). 10. Стара дзвінниця й досі ловить (г,ґ)ави (Л.Костенко). 5. І як же хороше над чорним (г,ґ)рунтом мак переливається, мов полум’я червоне (М.Рильський).


 • Вузлик на пам’ять

Складіть собі словничок із слів з літерою ґ.

§7. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ТА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
Ключове питання

 • Що таке чергування?

Вправа №. Спишіть подані іменники, поставивши в них пропущені літери. Поясніть написання.

К...нь - к…ня, ст....л – ст....ла, ж…нка – ж...на, н…га – н…жка, горд…сть – горд…сті, ос…нь – ос…ні, кам…нь - кам..ня, ступ…нь – ступ…ня, в...сь - ...сі, Ки…в – Ки...ва, Могил…в – Могил…ва, б...єць – б...йця, свіж…сть – свіж…сті, веч…р – веч...ра, кор…нь – кор..ня, рад…сть – рад…сті, л…д – л…ду, с...ль – с…лі, остр…в - остр...ва, пор…г – пор..га.*Орфограма «Чергування і-е-о».
Вправа №. Випишіть із вправи іменники, в яких при відмінюванні відбудеться чергування приголосних. Позначте звуки, що чергуються.

*Орфограма «Чергування приголосних».
А). Товариш, друг, мураха, загроза, заєць, сторожа, лука, вухо, вага, вільха, подруга, кошик, келих, дошка, перемога.
Б). Козак, горох, палац, вовк, розлука, юнак, садок, морок, масаж, півник, коза, собака, калач, медуза, луг, жучок.
В). Слуга, берег, матуся, малеча, книш, капелюх, ворог, вельможа, подушка, маєток, курага, смужка, каталог, огорожа, Олег.
*Матеріал вправи можна використати для вибіркового або граматичного диктанту.
Вправа № . Поставте подані іменники у Давальному та Місцевому відмінках однини. Поясніть написання.

*Орфограма «Чергування і-е-о».
1). Дудка, люлька, нянька, білка, жменька, тарілка, лялька, лука, ручка, футболка, сплюха, дуга.

2). Cопілка, муха, тривога, донька, наснага, комаха, помилка, книга, пилюка, плавчиха, небога.

3). Ненька, бідолаха, доріжка, допомога, свекруха, онука, бібліотека, невдаха, Кайдашиха, сердега.
*Матеріал вправи можна використати для граматичного диктанту.


Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»
version -> Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань І практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconБезпечний Інтернет
То ж згадаймо, що означає слово «безпека», яке лексичне значення цього слова, яку роль відіграє це слово у вашому житті
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconПлан-конспект уроку в класі Урок №15 Тема: Неологізми. Мета
...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОсобливості використання іменників у ділових паперах
Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного сти­лю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою осно­вою тощо й...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconРозділ Символ як засіб презентації змісту несвідомого 1 Символічні представлення психіки та їх значення
Розділ Метод комплексу психомалюнків як метод активного соціально-психологічного навчання (Аспн)
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКвк «Значення слова.»
Любі діти! Ви – учні 4 класу, вже багато знаєте, тож пропоную вам позмагатися, щоб показати свої знання з теми «Значення слова»....
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconФразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
Я; пояснити роль фразеологізмів у мовленні, ознайомити з будовою фразеологічного словника, формувати вміння користуватися фразеологічним...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconІменник, як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Рити І поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconЗвітна презентація групи “Біографи” Тематичне питання
Дослідити розвиток «театру корифеїв», з'ясувати його внесок у театральне мистецтво України
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКатегорія відмінка іменникаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка