Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання


§15. ПРАВОПИС ІМЕННИКОВИХ СУФІКСІВСторінка7/9
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
§15. ПРАВОПИС ІМЕННИКОВИХ СУФІКСІВ
Ключові питання

 • За допомогою яких суфіксів утворюються іменники?

 • Як пишуться суфікси іменників? Від чого залежить їх написання?


Вправа № . Виконайте аналіз поданих слів за будовою. Позначте суфікси. Назвіть спосіб творення проаналізованих іменників.
Творчість, донечка, працівник, гучномовець, столяр, навчання, охоронець, спасіння, криниця, візник, горобчик, кукурудзиння, озимина, спостереження, незалежність, словник, горлиця, кошеня, барабанщик, кобзар, годинник, березень, літечко, топірець, командир, хлібчик, гарбузиння, розуміння, мливо, ясенець, учитель, проводир.
Вправа № . Проаналізуйте морфемний склад (будову) іменників. Чи правильно виділені в них суфікси? Перепишіть, виправивши помилки.
Вітр-ильн-ик, сті-лець, ліс-оч-ок, вір-н-ість, молод-ч-ик, виховат-ель, лік-ар, зн-анн-я, мар-ево, суд-д-я, їдаль-н-я, водич-к-а, гнізд-ечк-о,стеж-ечк-а, хлоп-ець, пал-ив-о, зає-ць, учи-тель-к-а, потряс-інн-я, корін-н-я, гіл-л-я, кач-еня, товариш-к-а, я-єчк-о, ластів’-ят-а, сокол-ята, Вітч-изн-а, гороб-ин-а, крин-иця, гост-ин-чик, кам-енщ-ик, вітр-ищ-е, друж-ин-а, онуч-ок, пирі-жок, степ-ов-ичк-а, рад-ість.
Ключове питання

 • Якого значення можуть надавати суфікси новим словам?


Вправа № . Згрупуйте подані іменники за використаними в них суфіксами; суфікси підкресліть і визначте, якого значення вони надають утвореним словам.

Запишіть за зразком: -ець - єць: хлопець, ялівець (назви осіб, предметів, рослин)


Прац...вник, скрип...ль, вчит...ль, перемож...ць, хлоп..ць, письмен...к, сад...вник, робітн...к, охорон...ць, ков...ль, виховат...ль, газ...вник, любит...ль, мит...ць, будівельн...к, болільн..к, візн...к, крав...ць, визволит...ль, україн...ць, шахт..р, бджол...р, год...вник, кобз...р, англі...ць, щоденн...к.
Вправа № . Виконайте вправу за таким алгоритмом:

Крок 1. Від поданих слів за допомогою суфіксів –ик, -ік, -їк, -чик утворіть нові слова, запишіть їх у два стовпчики - істоти та неістоти.

Крок 2. Поясніть, якого значення надають ці суфікси словам.

Крок 3. З’ясуйте рід та відміну іменників.

Крок 4. Сформулюйте винайдену закономірність.
Хліб, стіл, стовп, дощ, школяр, заєць, брат, вовк, комар, прут, кущ, хімія, академія, проза, передовий, ліра, віз, ніс, борщ, політ, млин, жбан, окраєць, хлопець, вогонь, кінь, кіт, корінь.
Вправа № . За допомогою суфіксів -чик, -щик утворіть нові слова. З’ясуйте, які значення в порівнянні з поданими словами мають утворені вами слова. Поясніть орфограму «Вживання Ь».
Мізинець, палець, корінець, мазанець, вагон, лазер, корабель, прийом, табун, прогулка, наладка, перон, млинець, ослін, качан, камінь, балон, кабан, баня, бакен, день, вінець, гостина, стілець, красень.
*Матеріал вправи можна використати для творчого диктанту.

*Вивчити правопис цих суфіксів допоможе гра «Зменши їх» (див.нижче)
Вправа № . Запишіть подані слова двома стовпчиками. До одного занесіть назви професій або роду занять людей, до другого – назви предметів.
Паяльник, зварювальник, холодильник, озеленювач, сушильник, випарник, візник, енергетик, навушник, герметик, опалубник, укладач, корабел, коректор, священик, видавець, змішувач, бурильник, проектувальник, лічильник.
Вправа № . Утворіть від поданих дієслів за допомогою суфіксів –ив(о) або -ев(о) іменники, що означають продукт праці чи матеріал; до утвореного слова доберіть означення, запишіть за зразком.

Зразок: пекти – печиво, смачне печиво
Молоти, марити, морозити, мережити, варити, плести, палити, прясти, місити, топити, курити, пекти, здобрити.
*Вивчити слова-винятки допоможе конкурс (див.нижче)

 • Вузлик на пам'ять. Запам‘ятай винятки: марево, зарево.


Вправа № . Утворіть збірні назви, використавши суфіксальний спосіб творення іменників (-інн(я), -инн(я)). Запишіть парами, враховуючи можливі чергування приголосних.
Буряк, кукурудза, квасоля, трясовина, картопля, соняшник, павутина, насінина, камінь, огудина, ботва, корінь, бобовина, гарбуз, огудина, лушпа.
*З трьома словами ( на вибір) вправи складіть речення і запишіть його.
Вправа №. Від дієслів за допомогою суфіксів –інн(я), -енн(я), -єнн(я), -анн(я) утворіть іменники, встановіть їхній рід і лексичне значення.
А). Горіти, розуміти, терпіти, плести, сватати, гуляти, шарудіти, кохати, закінчити, присвоїти, зросити, прискорити, загоїти, затемнити, звернутись, значити, вдосколалення, піднести, заспокоїти, ухвалити, пробачити.
Б). Зобов’язати, плавати, запросити, сприяти, повернутися, питати, бажати, навчати, оповідати, здивуватись, відлунювати, цвісти, побачитись, звернутись, сватати, уподобати, ходити, тяжіти, вміти, спростити .
*Перекладіть підкреслені слова, занесіть їх до свого словничка.
Вправа № . Виконайте вправу за таким алгоритмом:

Крок 1. Прочитайте слова, поставте в них наголоси.

Крок 2. Спишіть, вставивши пропущені літери.

Крок 3 Позначте суфікси в словах.

Крок 4. Вкажіть рід і відміну записаних іменників (у дужках).
Гущ...на, серед...на, город...на, височ...на, височ...нь, далеч...на, далеч...нь, див...на, подряп...на, озим...на, крив...на, провес...нь, огуд...на, дерев...на, давн...на, Туречч...на, буз...на, козачч...на, старов...на, оцвіт...на, Донечч...на, Батьківщ...на, Вінничч...на.
*Запишіть свої приклади іменників із суфіксом –ин(а)
Вправа № . Від прикметників та дієприкметників утворіть іменники із суфіксом –ість. Яке загальне значення передають іменники із суфіксом –ість?
Родючий, радий, гордий, ніжний, веселий, балакучий, відповідальний, плодючий, невмирущий, вищий, схожий, швидкий, свіжий, здатний, тямущий, творчий, відкритий, завершений, чуйний, забезпечений, ввічливий.
Вправа №. Враховуючи можливі чергування голосних та приголосних, утворіть іменники 4 відміни (назви малих істот) від поданих іменників, позначте суфікс.

Зразок: тигр - тигреня
Галка, качка, кішка, тигр, голуб, вовк, мавпа, лисиця, тхір, гуска, чайка, слон, крокодил, лев, вівця, свиня, корова, заєць, кобила, собака, птах, миша, ховрах, їжак, ведмідь, сайгак, верблюд, лелека, коза, олень, сорока.
*Випишіть слова, які утворилися від інших основ.

Вправа № . Доберіть до поданих слів іменники 4 відміни ( враховуйте те, що деякі назви матимуть інші основи). Розподіліть утворені слова на дві групи: 1 група – ті, що мають варіативні форми в Називному відмінку, 2 група – ті, що мають тільки одну форму.

Зразок: ведмідь – ведмежа і ведмеденя
Мавпа, миша, курка, корова, гуска, качка, звір, слон, собака, хлопець, кіт, вовк, дівчина, заєць, орел, внук, свиня, вівця, сокіл, лисиця, галка, тигр, лев, чайка, кролик.
Ключове питання

 • Як розрізнити написання суфіксів -ечк(а)-ичк(а), ечок-ичок, ечк(о)-єчк(о), -ячк(о)?
творення

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

Від суфікса

-ик

інші

-иц(я)

-к(а)

утвориться

-ичок

-ечок

-єчок


-ичк (а)


-ечк(а)

-єчк(а)


-ечк(о)

-єчк(о)

-ячк(о)

контрольна літера

И

Е,Є

И

Е,Є

Е

Є

Я


Вправа № . Надайте поданим іменникам зменшено-пестливого значення за допомогою суфіксів -ечк(а)-ичк(а), ечок-ичок, ечк(о)-єчк(о), -ячк(о), запишіть слова парами через риску, суфікси позначте.

*Виконуючи вправу, скористайтеся таблицею.


Смужка, вулиця, сонце, крѝльце, донька, річка, горлиця, таблиця, край, дощик, поріжок, дядько, листя, хлопчик, яйце, водиця, ненька, масло, горло, серце, китиця, літо, лійка, волосся, книжка, стежка, жито, палиця, доріжка, діжка, віконце, копійка, Таня, Марія, Оля.
Вправа №. Розподіліть подані слова на три групи за родами. Спишіть, поставивши пропущені літери, визначте суфікси кожної групи, поясніть їх написання.
Свіч...чка, сон...чко, дон...чка, вогн...чок, він…чок, кра...чок, стеж..чка, кош...-чок, спідн...чка, вікон...чко, лист...чко, криш...чка, щаст...чко, вузл...чок, стріч...чка, пал...чка, сит…чко, тел...чка, вогн...чок, поріж...чок серд...чко, ча...чка, річ…чка, поріж...чок, кот...чок.

*Визначте рід і відміну іменників. Сформулюйте у вигляді правила винайдену закономірність.
Вправа № . Запишіть речення, вставивши і підкресливши пропущені літери. Знайдіть і випишіть парами спільнокореневі іменники.
С...ніла навкруги ст...пова далеч...нь. Лине з височ...ни жайворонкова пісня. В очах твоїх - глибоч...на бездонна. У далеч...ні від рідної з..млі поет провів десять років. Ген у захмарну височ...нь піднялася л...бедина зграя й зникла з очей. Вдивляюсь у темну глибоч...нь ріки, нам...гаючись побачити піщане дно.


Вправа № . Запишіть іменники, поставивши в них пропущені літери е, и, і; суфікси виділіть.
1. Груд...нь, далеч...на, гучномов...ць, леж...нь, мар...во, пів...нь, олів...ць, кач...ня, город...на, стеж....чка, творч...сть, дерев...на, пал...во, збереж...ння, серед...на, кам..ння, кот...чок, круж...чка, височ...нь, сон...чко, трав...нь, вул...чка, поясн...ння, печ...во, родюч...сть, горд...сть, ніжн...сть, збільш..ння.
2. Камінч..к, невмирущ...сть, окра...ць (хліба), стол..к, горл...чка, щигл...к, далеч...нь, огуд...ння (з огірків), застереж...ння, печ...во, мороз...во, лі...чка, круж...чка, чаш...чка, газ...вник, письменн...к, кит...чка, велет...нь, перемо- ж...ць, варен...к, визволит...ль, Вітч...зна, мар...во, священ...к, виховат...ль.
Вправа № . Утворіть від поданих імен за допомогою суфіксів –івна та –ович жіночі та чоловічі імена по батькові. Запишіть за зразком: Петро – Петрівна, Петрович
Євген, Григорій, Лука, Миколай, Іван, Олександр, Ігор, Семен, Ілля, Василь, Анатолій, Віктор, Ярослав, Сергій, Олексій, Марко, Петро, Кузьма, Данило, Арсен.

*Утворіть від імен своїх батьків чи від своїх власних імен подібні іменники.
Вправа №. Перевірте, чи правильно утворені імена по батькові. Помилки виправте і запишіть імена правильно.
А). Іван Нестерович, Ганна Семенівна, Олег Андрійович, Артем Ігоревич, Ілля Лукич, Валентин Анатолійович, Антон Кузьмович, Надія Кузьмовна, Людмила Анатольєвна, Вікторія Петрівна, Валентина Степановна, Віталій Сергієвич, Марина Сергіївна, Марія Геннадієвна, Тамара Олексіївна.
Б). Вірі Олексійовні, Борисом Іллічом, Мар’яну Луківну, Олександру Івановичу, Петрові Панасовичу, Ганни Миколайовни, Миколі Федоровичу, Парасці Петровні, Сергію Сергіївичу, Степаном Власовичем, Івана Тихоновича, Анатолієм Петровичом, Сидора Васильовича.
Ключове питання

 • Які фонетичні зміни відбуваються при творенні нових іменників суфіксальним способом?


Вправа № . Утворіть від поданих слів іменники - збірні назви за допомогою суфікса –ств(о), запишіть парами, поясніть чергування:
Митці, козаки, багато, студенти, лісник, убогий, брати, товариші, учні, пани, люди, громада, посол, вбрання, птахи, вояки, кріпаки, читачі, земля.
Вправа №. Повторіть! Від поданих нижче слів утворіть за допомогою суфікса -ин(а) назви територій; зверніть увагу на те, що ці назви утворюються безпосередньо не від цих слів, а від похідних прикметників:
А). Донецьк, Черкаси, Одеса, Полтава, Хмельницький, Суми, Львів, Полтава, Вінниця, Чернівці, Луганськ, Закарпаття.
Б). Німець, батько, вояк, гуцул, козак, гайдамака, кріпак, солдат.
Вправа №. Поставте подані слова в Називному відмінку, позначте суфікси, підкресліть літеру, що з’явиться в слові. Поясніть це мовне явище.
Поршня, велетня, в’язня, китайця, охоронця, тижня, пальця, переможця, німця, англійця, бюлетеня, березня, учня, шершня, персня, трутня, зайця, знавця, дурня, гравця, облизня, шквореня, стрижня, глянцю, півдня, січня, окрайця, півня.
Вправа № . Прочитайте подані іменники, поясніть в них причину подвоєння приголосних:
Щоденник, іменник, прикордонник, кохання, обговорення, каміння, законник, Винниччина, Донеччина, годинник, священик, лимонник, знаменник, вареник, підвіконня, змагання, обмінник, Катранник, гарбузиння, шумовиння.
ВЧИМОСЯ ГРАЮЧИ


 • Лінгвістична гра «Марево і зарево»

Мета діяльності: допомогти учням запам’ятати і правильно писати слова-винятки із суфіксом -ево, запобігати виникненню лексичних помилок.
Умови гри: доберіть епітети до слів «марево» і «зарево» і запишіть утворені словосполучення.


 • Лінгвістична гра «Зменши їх»

Мета діяльності: допомогти учням правильно використовувати в мовленні зменшено-пестливі суфікси, запобігати виникненню лексичних помилок, формувати комунікативну культуру.
Умови гри: усно утворити від поданих іменників нові за допомогою суфіксів так, щоб вони вказували на зменшення об’єкта. Можна матеріал подати на картках, щоб учасники почергово називали утворені слова, а можна написати слова на дошці.
Матеріал для роботи.

Вогонь, синиця, долоня, стілець, горобець, вагон, дівчина, кошик, пташка, кіт, кішка, палець, корінь, слово, хлопець, чобіт, вухо, бджола, хата, дорога, горіх, качка, корова, вівця, свиня, собака, річка, вікно, квітка, пес, тарілка, ніс.
 • Лінгвістична гра «Ким бути?»

Мета діяльності: формувати вміння конструювати слова і правильно їх уживати, спрямовувати увагу учнів до різних професій, формувати комунікативну культуру.
Умови гри: учні отримують завдання утворити по 12-15 іменників із суфіксами: ник, івник, чик, щик-, що є назвами чоловічих і жіночих професій. 1 команда складає іменники чоловічого роду, а 2 команда – жіночого.

Матеріал для роботи.

1. Той, хто пасе вівці (вівчар, пастушка)

2. Той, хто працює на тракторі ( тракторист – трактористка)

3. Той, хто обслуговує відвідувачів у кафе (офіціант – офіціантка)

3. Той, хто грає на барабані ( барабанщик – барабанщиця)

4. Той, хто виконує якусь роботу ( робітник – робітниця)

5. Той, хто вчить дітей ( учитель – учителька)

6. Той, хто працює на тваринній фермі ( тваринник – тваринниця)

7. Той, хто працює на верстаті (верстантик – верстатниця)

8. Той, хто займається наладкою станків (наладчик – наладчиця)

9. Той, хто плаває (плавець – плавчиха)

10. Той, хто пише книги (письменник – письменниця)

11. Той, хто робить зачіски (перукар – перукарка)

12. Той, хто вирощує сади (садівник – садівниця)

13. Той, хто щось будує (будівельник)

14. Той, хто варить сталь ( сталевар)


Контрольні питання та тести

Ключові питання:

1.) За допомогою яких суфіксів утворюються іменники?Для творення Іменників є багато суфіксів, які можуть надавати іменникам як нових значень, так і нових відтінків значення. При цьому суфікси вказують на родові ознаки іменника, наприклад: робітник – робітниця; кішка – кошеня; українець – українка.

2). Якого значення можуть надавати суфікси новим словам?Суфікси іменників можуть передавати різні значення: формувати абстрактні назви, утворювати назви професій, предметів, вказувати на експресивне забарвлення слова, наприклад: швець, жнивар, матусенька, щоденник, братик, радість, височина, швидкість.

3). Як пишуться суфікси іменників? Від чого залежить їх написання?Суфікси іменників, як і суфікси інших частин мови, завжди пишуться однаково незалежно від вимови і свого написання не змінюють. Омонімічні суфікси розрізняються за значенням іменників, наприклад: книжечка – вуличка; плетиво – марево.

4). Як розрізнити написання суфіксів -ечк(а)-ичк(а), ечок-ичок, ечк(о)-єчк(о), -ячк(о)?Суфікси іменників-ечк(а)-ичк(а), ечок-ичок, ечк(о)-єчк(о), -ячк(о) пишуться з літерами и, е, є. Ці звуки в ненаголошеній позиції уподібнюються, тому розрізняти омонімічні суфікси слід за будовою, наприклад: книжечка (бо книжка) – вуличка (бо вулиця); кошичок(бо кошик) – пиріжечок (бо пиріжок). В іменниках середнього роду пишемо -е-є. У словах із закінченням –я вживається суфікс -ячк(о).

5). Які фонетичні зміни відбуваються при творенні іменників суфіксальним способом?При творенні іменників суфіксальним способом можуть відбуватися різні фонетичні процеси, як-от: подвоєння, чергування, уподібнення голосних та приголосних. Наприклад, козацтво (козак), годинник, промінчик, городина.

Тестовий контроль
1. Іменники, у суфіксах яких пишеться літера Е, записані в рядку

А пал…во, збереж…ня, кач...ня

Б мереж…во, озим…на, серед…на

В мереж...во, річ..чка, збагач…ня

Г зар…во, кон…чок, вікон...чко
2. Літеру И слід писати в суфіксах усіх іменників рядка

А горл…чка, довж…на, широч…нь

Б кур...во, вогн…чок, дерев…на

В визволит…ль, гус...ня, вул…чка

Г дівч…на, козач…на, оч…нята
3. НН слід написати в суфіксах усіх іменників у рядку

А картопли…ня, соколе…ня, навча…ня

Б горохви...ня, камі…ня, каче...ня

В горі...ня, огуди..ня, умі...ня

Г Галичи…на, змага..ня, німке…ня
4. Іменники, у суфіксах яких пишеться літера І записані в рядку

А творч…сть, далеч…нь, невмирущ…сть

Б пал…ня, плодюч…сть, далеч…на

В довж…на, глибоч…нь, кор…ня

Г кам…ня, Батьківщ…на, дівч…на
5. Літера Е пишеться пишеться у суфіксах іменників

А перепел...ня, печ…во, плет...во

Б віт...р, селез...нь, книж…чка

В зар…во, горщ...к, бетонщ…к

Г наладч…к, монтжн...к, квіт…нь
6. Іменники, у суфіксах яких пишеться літера И записані в рядку

А добр…во, згар…ще, велич…на

Б міс…во, козачч…на, ведмед…ня

В вітр…ще, Донечч…на, пів…нь

Г кор…нь, зуб…ло, родюч…сть
7. Іменники зі зменшено-пестливими суфіксами записані в рядку

А прогулянка, забавлянка, лялечка

Б панянка, малеча, дівчинонька

В пиріжечок, коник, зіронька

Г видиця, криниця, панич
8. Іменники із збільшено-згрубілими суфіксами записані в рядку

А казарлюга, вітрище, дідуган

Б папуас, кабанець, ручища

В річище, звалище, пилюка

Г молодчага, роботяга, стиляга
9. У якому рядку правильно утворені чоловічі імена по батькові

А Кузьмич, Андрієвич, Петрович

Б Лукич, Свиридович, ігоревич

В Василєвич, Миколайович, Фомович

Г Анатолійович, Савич, Арсенович
10. У якому рядку правильно утворені жіночі імена по батькові

А Іванівна, Сергійовна, Миколаєвна

Б Матвієвна, Петровна, Володимирівна

В Кузьмівна, Єдуардівна, Олексіївна

Г Валеріївна, Олександровна, Максимівна
11. Іменники, утворені суфіксальним способом, записані в рядку

А ветерець, сьогодення, Прикарпаття, підвіконня

Б доброта, мудрець, височина

В праліс, предок, безлад

Г військовий, учительська, наречена
12. У якому рядку всі іменники написані правильно

А вулечка, масличко, пиріжечок

Б марево, озимина, погашення

В спрощення, широчинь, доріжечка

Г змаганья, майстриня, деревина

§16. ІНШІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ
Вправа № . Випишіть з речень іменники, які утворилися шляхом переходу з інших частин мови.

1. Ситий голодного не розуміє (присл.). 2. Поміж прибулими швидко зав’язалися знайомства (В.Козаченко). 3. Суворим зором дивиться Сучасне (Ю.Клен). 4. Там, на кордоні, як мур, рідні стоять вартові (В.Сосюра). 5. Питай не старого, а питай бувалого (присл.). 6. Слався, людино, коли на землі йдеш ти як ратай, сіяч, будівничий. (М.Рильський). 7. Відчиняйте дверІ Наречена йде! (П.Тичина). 8. Вже почалось, мабуть, майбутнє! (Л.Костенко)


Вправа № . Спишіть подані іменники без риски. Назвіть спосіб творення.
Гуси/лебеді, диван/ліжко, дівчина/красуня, супер/зірка, ломи/камінь, хліб/сіль, Медвідь/ гора, звіробій/трава, ампер/година, гідро/парк, напів/японець, птахо/ферма, шляхи/дороги, щастя/доля, батько/мати, міні/спідниця, пік/аркуша, лелеченя/неліток, друзі/побратими, євшан/зілля, завод/велетень, дуб/нелинь, пап'є/маше, віце/президент, Дніпро/ ріка.Вправа № . Утворіть іменники

а) від поданих сполучень слів, запишіть через риску і поясніть правопис утворених вами слів:

1. Між горами –

2. Над яром –

3. При красі –

4. При святі –

5. По долу –

6. По лісу –

7. При Азові –

8. При Карпатах –


9. При Дністрі –

10. По двору –

11. При річці –

12. За містом –

13. По кутках –

14. Між ріками –

15. Між бровами –
б) за допомогою префіксів, поясніть правопис утворених слів:
А) пра: ліс, баба, дід, батьківщина, внук, родич, давнина;

Б) без: люди, гомін, страх, лад, сон, межа, голова;

В) су: зоря, тінь, провід, покой;

Г) по: сестра, двір, дарунок, стать, бажання, верх, дорога;

Д) па: синок, горб, росток.
в) за допомогою суфіксів, поясніть правопис утворених слів, позначте використані суфікси:
А) добрий, високий, білий, ясний, прозорий, чесний, синій.

Б) народити, навчити, мережити, палити, змагатись, марити.

В) картопля, гарбуз, павутина, кобза, поміч, виробник, товариш.
г) безсуфіксним способом, поясніть правопис утворених слів:
А) зелений, блакитний, добрий, синій, далекий, високий.

Б) співати, ходити, розподілити, відповідати, зрізати, докузувати.

В) зрубати, настилати, політати, виходити, розкладати, підходити.

д) складанням коренів та основ слів:


А) падають зорі, віє буря, грає вода, трусить землю, буря ламає.

Б) ходить пішки, гасить вогонь, ставить лід, любити життя.

В) край неба, падає лист, чорна земля, легка атлетика.

Г) ганяти вітер, палити воду, міряти дощ, варити сталь.§17. НЕ З ІМЕННИКОМ
Ключові питання

 • Як вживається частка не з іменникамии?

 • Як пишеться частка не з іменниками?


Вправа №. За допомогою частки не утворіть антоніми до поданих іменників, графічно позначте роль частки в цих словах.
А). Вдячність, завершеність, довіра, згода, щастя, правда, приятель, упевненість, повнота, звичайність.

Б). Лад, спокій, стриманість, уміння, знання, зручність, безпека, чемність, істота, розуміння, доля.


*Дайте відповідь на питання: «Чому частку «не» називають заперечною?»
Вправа № . Поєднавши слова з обох груп, складіть синонімічні пари іменників, поясніть правопис частки не з іменниками. З трьома-пятьома (на вибір) іменниками з часткою не складіть речення.
А). Рабство, племінник, чорнобиль, потреба, бранець, сльота, лихо, ледар, хвилювання, дуб, вигадка, ворог, кривда, згода, стійкість, ганьба, покійник.
Б). Неспокій, необхідність, невідступність, недруг, негода, небилиця, нещастя, неправда, неслава, неволя, незгода, невільник, нероба, небіж, нехворощ, небіжчик, нелинь.
Вправа № . Розподіліть іменники на групи: 1 – не в ролі префікса; 2 – не – частина кореня, 3 – з префіксом недо- . Позначте емоційно забарвлені слова. **У виділених словах поставте наголоси.
А). Нелюб, недруг, невмирущість, несподіванка, неміч, недорід, неправда, нелюд, негода, незнайко, недогляд, нероба, нечупара, нерви, нектар, нелинь, нехіть, невимовність, невід (риболовні снасті), непорозуміння.
Б). Неук, нечепура, неволя, нетрі, незграба, небіж, нежить, невичерпність, неслава, невіглас, неозорість, нездара, недоріка, небога, нехворощ, неук, несвідомість, недопалок, незгода, нероба, негода, неспроможність, недогляд.
В). Нестача, невидимка, неподобство, недоук, нехворощ, неміч, неділя, нездоланність, несподіванка, неповторність, несмак, недогарок, неприятель, немовля, необхідність, неліток (птах), недостача, недобір, недолік, небезпека.
* Випишіть з усієї вправи слова, що в мовленні використовуються для характеристики людей. Яку оцінку вони дають людині? Доберіть до цих слів такі, що дають протилежну оцінку за тією ж характеристикою.

ВЧИМОСЯ ГРАЮЧИ


 • Конкурс тлумачів (див.додатк №1).

ТЛУМАЧ, а, чол. - той, хто пояснює, витлумачує що-небудь, дає тлумачення певного явища, тексту тощо.
Мета діяльності: поповнити та урізноманітнити словниковий запас учнів, розвивати пізнавальні інтереси дітей, заохочувати учнів до багатостороннього розвитку, формувати мовленнєві і соціокультурні компетентності учнів.
Умови та правила гри. Зібрати кілька учнів/команд учнів. Вони повинні будуть найбільш точно пояснити лексичне значення запропонованих слів і чітко сформулювати його без допомоги тлумачного словника. Їхнє розуміння слова і його правильність перевіряється за тлумачним словником або експертною групою, що підготувала цей матеріал заздалегідь. Також в ролі експерта може виступити й сам учитель. Перемагає той, хто найточніше витлумачив значення слова.
Матеріал для роботи (дивись у додатках).

1. Несмак, нехворощ, невіглас, негода, неподобство.

2. Неділя, недоріка, нечупара, нектар, недогарок.

3. Незграба, нетрі, неліток, нелинь, неслава.
 • Конкурс «Хто більше?»

Учні мають згадати й написати якомога більше іменників, які не вживаються без не. Перемагає той, хто найбільше згадав таких слів.
Матеріал для роботи.
Необхідність, неподобство, негода, нетрі, невіглас, невидимка, незграба, невіглас, неозорість, неділя, нездоланність, небилиця, невільник, небога, нехворощ, нероба, небіж, небіжчик, нелинь, нелюб, невмирущість, неміч, недорід, нерви, нектар, нелинь, нехіть, невимовність.
Вправа № . Спишіть речення без рисочки, поясніть написання частки не з іменниками та іншими частинами мови.
А). 1. Через отой не/спокій я прокинувся раніше звичайного і став прислухатися до світанку (М. Стельмах). 2. Правда і з дна моря виринає, а не/правда потопає (присл.). 3. Згода будує – не/згода руйнує (нар.тв.). 4. Йдемо під грозами, йдемо світаннями, де шлях озорено й де не/озориця (П. Тичина). 5. Не/проміняйте не/повторне на сто ерзаців у собі (Л. Костенко). 6. Не/має гірше, як в не/волі про волю згадувать (Т. Шевченко). 7. Це був цілий букет огнистих не/сподіванок (Є. Гуцало). 8. І сп’янілий до не/стями вечір квітами пропах (В. Сосюра).
Б). 1. Ремесло – не/коромисло, плечей не/відтягне. 2. Слово – не/горобець: як вилетіло, то вже не/спіймаєш. 3. Дурний язик голові не/приятель. 4. Кров людська – не/водиця, проливати не/годиться. 5. Не/слави шукай, а подвигу. 6. Не/хлібом єдиним людина жива. 7. Як не/ коваль, то й рук не/погань (народні прислів’я). 7. Собі я бажаю не/сну, а життя (Л. Українка).

В). 1. Люди завжди говорять не/правду задля своєї вигоди (М. Рощин). 2. У дорозі можуть трапитись будь-які не/сподіванки. 3. Людська не/доля будила не/розпач в мені, а бажання кращої долі, яснішої (Л. Українка). 4. За не/битого вдвічі більше дають (нар.тв.). 5. Коли життя ти не/учасник, а тільки свідок звіддаля, дарма чекатиме прекрасних від тебе подвигів земля (М. Рильський). 6. Важко мені, товариші, говорити. Не/майстер я на ці діла, не/майстер (Я. Баш). 7. Не/дощ, а злива з градом сипонула опівдні.Вправа № . Спишіть речення без рисок і крапок. Поясніть орфограми в іменниках.
Варіант 1

1. Не/ук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди задоволений собою (Наполеон). 2. То не/солдат, що генералом не/думає бути. 3. Кінь свині не/товариш. 4. Не/голка шиє, а руки вправні. 5. Я не/пан…а – я господиня, в мене полотен повна скриня (нар.тв.). 6. Будь сіячем, і хай життя твоє насущний хліб, а не/кукуль дає (Л.Забашта). 7. У не/гідників завжди невинні очі (П.Загребельний). 8. Василько в не/стямі затяв коней і зник поміж деревами (М.Коцюбинський). 9. Вже коні ворожі іржуть на Дунаї і ворожі стріли піють не/долю мені (О.Довженко).


Варіант 2.

1. Як в...ликим не/щастям об...ртається для людини нищ…ння природи, так кат...строфічно б…є по народові не/повага до рідної мови, що є рівнозначною не/повазі до мат...рі й батька. Не/роздільність дитини з/с рідною мовою починає...ся з/с першого слова мат...рі, промовл...ного до не/мовляти (Г.Нудьга). 2. Одійдіте, не/други лукаві! Друзі, зач…кайте на путі! Маю я святе синівс…ке право з матір…ю побуть на/самоті (В.Симоненко). 3. Коли життя ти не/учасник, а тільки свідок звіддаля, - дарма ч…катиме пр…красних від тебе подвигів земля. (М.Рильський). 4. (Не)золото, (не)долари й дукати - насущний хліб був завжди у ціні (Д.Луценко). 5. Людину красить не/врода і не/краса, що до/вподоби лише очам, а щире серце й розум (нар.тв.).Ключові питання

1). Як вживається частка не з іменникамии?Частка не і в іменниках може виступати префіксом і утворювати нові слова, але з протилежним до твірного слова значенням, наприклад: правда – неправда (брехня). Вона може бути частиною кореня, тому слова без не вживатися не може, воно втрачає свій смисл, наприклад: ненависть, нехворощ, негода. Також не може входити до складу префікса недо-, що означає незавершеність, неповноту, наприклад: недоріка (людини з вадами мовлення), недорід (мало вродило).

2). Як пишеться частка не з іменниками?Якщо частка не є префіксом і утворює нове слово, то її слід писати разом. Якщо ж вона використовується для заперечення при протиставленні, то ді її слід писати окремо. Якщо слова без не не вживаються, то частка не в ньому завжди пишеться окремою. требаРОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ІМЕННИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ
§18. СИНТАКСИЧНА РОЛЬ ІМЕННИКІВ
Ключові питання теми

 • Якими членами речення можуть бути іменники? Яку синтаксичну роль вони виконують?

 • Як правильно визначити синтаксичну роль іменників?


Вправа №. Проаналізуйте подані словосполучення і встановіть за допомогою питання синтаксичну роль залежного іменника, позначте її графічно:
Щедрий (... ?) без міри; сукня (...?) в горошок; видно (...?) з вікна; зошит (...?) у клітину; робота (...?) з фізики; повернувся (...?) з роботи; пішов (...?) до крамниці; поїду (...?) на вокзал; лист (...?) від друга; повернувся (...?) через годину; стрибнув (...?) через рів; збирали (...?) по слову; дівчина (...?) у капелюшку; концерт (...?) в театрі: ліг (...?) на живіт; розповідь (...?) про мистецтво; змагання (...?) з баскетболу.
Вправа №. Спишіть речення, визначте синтаксичну роль вжитих у них іменників, підкресліть їх відповідною лінією.
1. З предка живуть Кабашні в цих місцях (О. Гончар). 2. Вода потроху почала відступати з пагорба (А. Давидов). 3. Зеленіють по садочку черешні та вишні (Т. Шевченко). 4. Земля годує тебе не тільки хлібом і медом, а й думками, піснями і звичаями (О.Довженко). 5. Знову край цвіте, мов квітка повна, грає шовком-хвилею трава (О.Ющенко). 6. Іде з небес березова зима (Л. Костенко). 7. Ви, дівчата, бачу, при красі, при здоров’ї (О.Гончар). 8. Лелека – це символ любові й сімейного затишку. 9. Айвазовський любив малювати море у хвилях, у піні – буремне й розгніване.

*Для правильного визначення синтаксичної ролі іменників користайтеся поданою нижче таблицею.
Таблиця. Синтаксична роль іменників


Іменник як

член реченняна яке питання

він відповідаєщо називає в реченні

Підметхто? що?

Називає виконавця дії, предмет чи особу, яка виконує дію в реченні

Додаток


Питання непрямих відмінків

( усіх, крім Називного)Називає предмет, пов’язаний з дією або на який спрямована дія

Означення

і прикладка

(як вид означення)


Який?

(це питання змініються за всіма родами, числами та відмінками)

Називає ознаку предмета, залежить від слова зі значенням предметності

ОбставинаДе? Куди? Як? Коли?

Звідки? Всупереч чому?

З якої причини? тощо

Називає обставини, за яких відбувається дія в реченні

Присудок


Що є підмет?

Хто є підмет?

Що він таке?

Хто він такий?

Називає роль, у якій може виступати підмет в реченні,

або його стан

§18. МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІМЕННИКА
Схема повного морфологічного аналізу іменника
1. Початкова форма (називний відмінок однини).

2. На яке питання відповідає.

3. Лексичне значення:

а) назва загальна чи власна;

б) назва істоти чи неістоти;

в) іменник з конкретним значенням (зокрема одиничний/збірний, речовинний/неречовинний тощо) чи абстрактної семантики.

4. Рід.

5. Число:

а) однина (має форму множини чи не має);

б) множина (має форму однини чи не має).

6. Відміна.

7. Група (для іменників 1-ї та 2-ї відміни).

8. Відмінок.

9. Спосіб творення (для похідних іменників). Особливості правопису.

10. Синтаксична роль у реченні.
Вправа № . Зробіть морфологічний розбір іменників, вжитих у реченні за таким планом:

1. Частина мови (іменник).

2. Початкова форма

3. Загальна чи власна назва.

4. Істота чи неістота.

5. Форма числа: однина, множина

6. До якого роду належить.

7. Відміна та група.

8. В якому відмінку вжитий.

9.Роль у реченні.


A). 1. Пливуть у лазурі ночі струмочки пахощів від прив’ялих гірських трав, кипарисів та вкритих тінню троянд (Н. Королева). 2. Тихо було у повітрі, вітрець тільки часом легким крильцем повівав (Л. Українка). 3. У небі арками легкими цвіте мереживо мостів (В. Сосюра). 4. Керувати стихією вогню і металу – це по-справжньому чоловіча робота. 5. Нехай чаїні стогнуть голоси, мене чекає невідкладна вахта (Д. Луценко).
Б). 1. Шабля в ножнах забренчала (нар. тв.) 2. Нарівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом розквітлі акації. (О. Гончар) 3. Я закоханий в синь океанну, в свіжий дух, що пливе од ріллі, а ще дужче – у зорі рум’яні, рідні зорі моєї землі. (В. Сосюра) 4. Мистецтво тут передається з роду в рід, і в кожній сім’ї як батьки, так і діти міцно тримають у руках різець (М. Грепиняк). 5. З яким поведешся, від того й наберешся (нар.тв.).
Контрольні питання та тести

Ключові питання теми
1). Якими членами речення можуть бути іменники? Яку синтаксичну роль вони виконують?

Іменники в реченні можуть виступати як головними, так і другорядними членами речення? Переважно вони бувають підметами і означають діючий суб’єкт. Для них також характерною є роль додатка, тому що додаток називає предмет, на який переходить дія. У ролі обставин та означень іменники також використовуються доволі часто, тому що іменник як частина мови може називати місце та ознаку. У ролі присудка іменники вживаються тільки як іменна частина складеного іменного присудка.
2). Як правильно визначити синтаксичну роль іменників?

Роль іменника (як і взагалі будь-якого іншого слова) в реченні визначається його логічними, смисловими зв’язками з іншими членами речення. Саме смислова роль слова визначає його синтаксичну роль. Тому члени речення ми розрізняємо за допомогою питань. Правильно поставлене (логічне) питання допомагає встановити смисловий зв'язок і точно визначити синтаксичну роль слова. (Дивись таблицю)

Тестовий контроль
1. Вкажіть правильне твердження:

А Іменники змінюються за родами, числами і відмінками

Б Іменники бувають власні та невласні, істоти та неістоти

В Іменник може належати до одного з трьох родів – чоловічого, жіночого чи середнього

Г Усі іменники змінюються за числами та відмінками
2. Вкажіть правильне твердження:

А Іменники можуть позначати предмети, істоти, числа, дії, процеси, ознаки та властивості

Б Іменники – це назви конкретних предметів

В Іменники називають предмати, істоти та явища природи

Г Іменники мають питання хто? що? і називають предмети чи живі істоти
3. У якому рядку всі іменники є назвами неістот?

А Птах, листя, сусід, вітер, товариш.

Б Книга, хата, ніж, одяг, осінь.

В Дощ, небо, ягоди, батько, мати.

Г Праця, родич, учитель, майстер
4. У якому рядку подано іменники тільки жіночого роду?

А Степ, насип, Сибір, полин, поні.

Б Нежить, живопис, біль, нехворощ

В Тюль, тополя, собака, лелека

Г Гусінь, цеце, путь, леді, ООН
5. У якому рядку подано іменники тільки чоловічого роду?

А Запис, гуаш, незграба, інженер, какаду

Б Нежить, рибалка, мураха, тюль, собака

В Путь, колібрі, напис, живопис, Сибір

Г Біль, туш, шампунь, авеню, салямі
6. Назвіть рядок, у якому всі іменники утворені безсуфіксним способом:

А крик, потяг, підсніжник, праліс

Б прикордонник, візниця, сусідка

В радість, блакить, моряк, лебідка

Г синь, спів, розклад, переклад
7. Назвіть рядок з іменниками, що без «не» не вживаються.

А Нечупара, несподіванка, неспокій

Б Невіглас, нетрі, нехворощ

В Неправда, непостійність, негода

Г Недоля, неволя, ненависть
8. Назвіть рядок, де всі іменники слід писати через дефіс:

А екс/чемпіон, міні/ комп’ютер, авіа/білети

Б міні/маркет, Ведмідь/гора, стоп/кран

В кіловат/година, гуси/лебеді, аква/парк

Г віце/канцлер, максі/стиль, зілля/ромен
9. Назвіть рядок, де іменники виконують у словосполученні роль означення:

А дорога через гай, голос трави, пісня матері, блуза з бантом

Б заспівати пісню, розподіл обов’язків, виступ колективу

В лунає пісня, ніч надходить, сонце грає, ліс зеленіє

Г живи в радості, подарували на згадку, прийшов на запрошення
10. Назвіть рядок, де іменник вжито неправильно:

А легка путь, пахучою нехворощю, талановитого арф’яра

Б гавкала собака, помила шампунню, мандрували Сибіром

В крилатий вислів, курортне Сочі, смажена кольрабі

Г припортова авеню, суворий портьє, модне ательє
11. Визначте синтаксичну роль виділеного іменника в реченні «Хмара затулила долонею пекуче сонце»

А підмет


Б додаток

В присудок

Г означення
12. Визначте синтаксичну роль виділеного іменника в реченні «Люблю милуватись на світанку грою кольорів на росянистих травах»

А додаток

Б означення

В підмет


Г обставина
ДОДАТКИ
Додаток №1. ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ІГР ТА КОНКУРСІВ

Конкурс «Звари мені борщик». Матеріал для роботи.


УСЕ ДЛЯ БОРЩИКУ:

крупа, олія, буряк, картоплиння, цукор, сіль, вода, бульйон, окріп, петрушка, м'ясо, квасолиння, огірок, картопля, цибуля, горох, морква, мука, мед, фарш, томат, сало, кріп, селера.

Конкурс «Два в одному».

1. «Що треба для дружби?»

2. «Що треба для служби?» Матеріали для роботи.

Доброзичливість, оптимізм, взаємодопомога, справедливість, непоступливість, корисливість, радість, тактовність, врода, увага, пошана, правдивість, вихованість, доброта, щирість, самопожертва, відвертість, погорда, щастя, егоїзм, бідність, жорстокість, сміливість, благополуччя, норовливість, відповідальність, заздрість, зазнайство, поступливість, працездатність, скромність, точність, охайність, байдужість, урівноваженість, поміркованість, краса, вірність, совість, мудрість, помірність, себелюбство, гідність, чесність, милосердя, самоповага, сором’язливість, нещирість, безвідповідальність, лінощі, пихатість, гордовитість, воля, дивацтво, самовпевненість, прямота, обережність, дотепність, талант, обдарування, сваволя, безсоромність, простота.

Лінгвістична гра «Як їх звати?»

Варіант 1. Матеріал для роботи.


Картка 1.

Староста, базіка, сирота, лівша, роззява, сердегаКартка 2.

Настира, вереда, плакса, базіка, потвора, правшаКартка 3.

Зайда, каліка, ябеда, зануда, трудяга, п’яниця.

Варіант 2. Матеріал для роботи.

1. Незграба, нечупара, непосида, нерівня, ненажера, нероба, невдаха, неотеса, нездара, недоріка.


2. Неповороткий, безталанний, неоднаковий, безкультурний, голодний, брудний, нечесаний, лінивий, верткий, неспокійний, нещасливий, ненаситний, невідповідний, неталановитий, невихований, неохайний, з дерев’яним язиком, грубий.
Лінгвістична гра «Ти морячка – я моряк»

Матеріал для роботи.Варіант А

Коза-козак, гончар-ганчірка, швець-швачка, вівчар-вівчарка, учень-учениця, земляк-землиця, жираф-жирафа, квітка-квиток, столяр-столярка, гусак-гуска, плавець-плавка, годівник-годівниця, арф’яр-арф’ярка, дзвін-дзвінниця, грузин-грузинка, киянин-киянка, піаніст-піаністка.Варіант Б

Бал-балка, майстер-майстриня, робота-робітник, олень-олениця, голуб-голубка, година-годинник, арф’яр-арф’ярка, адреса-адресат, друг-дружина, козак-козачка, електрик – електричка, водій-водійка, ґазда-ґаздиня, лижв’яр-лижв’ярка, сват-сваха, хімік-хімічка, сторож-сторожа.
Варіант В

Собака-собачка, німець-німкеня, хазяїн-хазяйка, вареник-варениця, плавець-плавчиха, фізик-фізичка, шахтар-шахтарка, самоук-самоучка, грек-гречка, альпініст-альпіністка, коментатор-коментаторка, перукар-перукарка, кравець-кравчиня, хліб-хлібина, господар-господиня, стіл-столиця.

Конкурс «Чарівне решето». Тема « Рід іменників»

Матеріал для роботи.

Смішна шимпанзе, ажурний тюль на вікнах, тікали від злої собаки, у новому пальті, нежить довго не проходила, дальна путь до рідного дому, живе у далекій Сибірі, були на веселому ярмарку, пригостили смачим кофе, пахне гіркою полинню.Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»
version -> Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань І практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconБезпечний Інтернет
То ж згадаймо, що означає слово «безпека», яке лексичне значення цього слова, яку роль відіграє це слово у вашому житті
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconПлан-конспект уроку в класі Урок №15 Тема: Неологізми. Мета
...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconОсобливості використання іменників у ділових паперах
Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного сти­лю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою осно­вою тощо й...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconРозділ Символ як засіб презентації змісту несвідомого 1 Символічні представлення психіки та їх значення
Розділ Метод комплексу психомалюнків як метод активного соціально-психологічного навчання (Аспн)
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКвк «Значення слова.»
Любі діти! Ви – учні 4 класу, вже багато знаєте, тож пропоную вам позмагатися, щоб показати свої знання з теми «Значення слова»....
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconФразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником
Я; пояснити роль фразеологізмів у мовленні, ознайомити з будовою фразеологічного словника, формувати вміння користуватися фразеологічним...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconІменник, як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Рити І поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати...
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconЗвітна презентація групи “Біографи” Тематичне питання
Дослідити розвиток «театру корифеїв», з'ясувати його внесок у театральне мистецтво України
Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання iconКатегорія відмінка іменникаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка