Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рікСторінка4/8
Дата конвертації25.08.2017
Розмір1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ІІІ ступінь


Усереднений показник

Середній і достатній рівень

Укр. мова

Математика

Історія України

Усього

Кільк

%

Усього

Кільк

%

Усього

Кільк

%

70,37%

18

12

66,67

18

10

55,56

18

16

88,89

Результати моніторингових досліджень якості освіти розглядались на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, ШМО. Інформація розміщена на інформаційних стендах, шкільному сайті.

З метою підвищення професійної майстерності педагогів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів актуальними залишаються питання організації надання дієвої методичної допомоги вчителям-предметникам, підвищення якості підготовки та проведення уроків вчителями-предметниками, відслідковування наступності у викладанні навчальних предметів, проведення моніторингів якості знань учнів по класах та предметах, врахування результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання під час атестації педагогічних працівників.

У зв’язку з цим слід орієнтувати зміст науково-методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів щодо використання сучасних педагогічних технологій з метою забезпечення якості уроку, активізувати процеси впровадження інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей кожної дитини. Забезпечити контроль за якістю підготовки та проведення уроків вчителями-предметниками у випускних класах. Відслідковувати організацію диференціації навчання, повторення навчального матеріалу та використання вчителями тестових технологій на уроках.

1.1.12. Робота по підготовці до ЗНО та ДПА

На виконання основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки та відповідно до розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, річного плану роботи школи, в межах науково-методичної діяльності школи одним із головних задань колективу стала робота по підготовці учнів школи до ЗНО та ДПА, а також їх наступний аналіз та моніторинг. Протягом 2013/2014 навчального року учнів та педагогічний колектив було ознайомлено з нормативними документами щодо проведення ДПА у 4-му, 9- му та 11- му класах, розглянуто питання вибору учнями 9-х та 11 -х класів предметів і форм складання ДПА, оформлено необхідну нормативну та поточну документацію, інформаційні куточки з підготовки та проведення ЗНО та ДПА, систематично на сайті школи розміщувалась оперативна інформація для учнів та їхніх батьків з данних питань. Питання проведення ЗНО та ДПА висвітлювалися на батьківських зборах та класних годинах.

З 18 випускників 11-го класу ДПА складали всі учні з 3 предметів. Згідно наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району від 12.05.2014 №127 «Про порядок звільнення учнів 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Червонозаводського району м.Харкова від державної підсумкової атестації у 2013/2014 навчальному році» учень Кулік О. був звільнений від державної підсумкової атестації з Історії України як переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція «Всесвітня історія», базовий предмет – історія України). Йому було виставлено річну та атестаційну оцінки 12 балів з історії України у журнал та додаток до атестата про повну загальну середню освіту.

Згідно поданих заяв учнів, на підставі наказу директора школи від 10.04.2014 № 57 учні складали ДПА з історії України як предмету за вибором. Оскільки клас за профілем математичний, профільним предметом, який складали учні, була математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу). Звільнених від проходження державної підсумкової атестації не було.Державна підсумкова атестація показала, що майже всі учні 11-го класу підтвердили знання, набуті протягом навчання у школі. Результати ДПА представлені у таблиці:Прізвище, ім'я, по батькові

Українська мова

Українська мова . ДПА

Історія України

Історія Україен. ДПА

Алгебра

Математика ДПА

1

Гуренко

10

11

10

10

7

8

2

Деркач

9

9

8

8

7

8

3

Задорожна

8

8

9

8

8

8

4

Іващенко А.

6

7

7

8

5

5

5

Іващенко В.

7

7

8

8

6

6

6

Каркіна

8

9

9

8

10

9

7

Касьяненко

5

5

7

7

4

5

8

Кондрашенко

5

6

7

7

4

4

9

Кропивка

8

8

8

8

6

6

10

Кулік

11

11

12

12

10

10

11

Мальчин

5

5

5

6

4

5

12

Носенко

6

6

6

6

4

5

13

Омельченко

8

8

8

8

7

7

14

Сумець

9

9

9

9

7

8

15

Суслова

11

11

10

10

10

10

16

Хмель

9

9

8

8

7

7

17

Хомяков

6

6

7

7

4

4

18

Худошин

6

6

8

7

7

8

 

середній

7,61

7,83

8,11

8,06

6,50

6,83

Як видно з таблиці за результатами ДПА:

  • з української мови учні Гуренко А., Іващенко А., Каркіна Р., Кондрашенко Д. покращили свої оцінки на 1 бал у порівнянні з річними. Учнів, що не підтвердили свої знання не було. Середній бал ДПА перевищує середній бал за результатами річного оцінювання на 0,22 б.

  • з історії України учні Іващенко А., Мальчин А. покращили свої оцінки на 1 бал у порівнянні з річними, але були і такі учні, як Задорожна А., Каркіна Р., Худошин І., чий бал за ДПА нижче на 1 бал, ніж річний. Виходячи з цього, середній бал ДПА нижче ніж середній бал з предмету за результатами річного оцінювання на 0,05 б.

  • з математики учні Гуренко А., Деркач Д., Касьяненко А., Мальчин А., Носенко А., Сумець О., Худошин І. покращили свої оцінки на 1 бал у порівнянні з річними, але Каркіна Р. склала ДПА з результатом на бал нижчим, ніж річний бал. Середній бал ДПА перевищує середній бал за результатами річного оцінювання на 0,33 б.

З вищевказаного можна зробити висновок, що найкраще учні підготувалися до ДПА з математики, найгірше – до ДПА з історії України. Але при цьому середній бал з предмета за результатами ДПА залишається найвищим з історії України, а найнижчим – з математики.

Відсоток учнів, які склали ДПА на високому та достатньому рівнях в середньому складає 70,37% (торік 66,67%). Результати атестації з обов’язкових предметів та предметів за вибором були такими:

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів
11-х класів, які обрали предмет для складання ДПА


Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів, яким зараховано ДПА (МАН, олімпіади)

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Відсоток учнів, які склали ДПА на високому та достатньому рівнях

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

18

 

 

18

0

6

9

3

66,67%

2

Математика (ІІІ та ІV частини)

18

 

 

18

0

8

8

2

55,56%

3

Історія України

18

 

1

17

0

2

13

3

88,89%

 0

1

53

0

16

30

8

70,37%Предмет

Клас

Профіль навчання

Кількість учнів 11 -А класі за списками класних журналах

Середній бал з предмету за підсумками навчального року

Середній бал по предмету
за результатами ДПА


ПІБ
вчителя


Кваліфікаційна

категорія вчителя

Українська мова

11-А

математичний

18

7,61

7,83

Третьякова І.Л.

вища

Математика

18

6,5

6,83

Чепік Ю.С.

спеціаліст

Історія України

18

8,11


8,06

Супрунов О.В.

спеціаліст

Якісний склад вчителів, які працювали у 11-му класі у 2013/2014 навчальному році: 10 вчителів-спеціалістів, 2 вчителі другої кваліфікаційної категорії, 4 вчителі першої кваліфікаційної категорії, та 3 вчителі вищої категорії, кваліфікаційний бал вчителів складав 5,0 б. (за методом квадрант-аналізу). У порівнянні з минулими навчальними роками, залежність між кваліфікаційним балом вчителів, що викладали у 11-му класі, та середнім балом атестатів виглядає так:

Навчальний рік

Середній кваліф. бал вчителів

Середній бал атестатів

2011/2012

5,45

7,07

2012/2013

4,40

8,31

2013/2014

5,0

8,15

Як видно з таблиці та діаграми, в поточному навчальному році несуттєво зменшився середній бал атестатів випускників 11-го класу. У порівнянні з минулим роком на 0,6 збільшився середній кваліфікаційний бал вчителів, що працювали у 11-му класі. Тож бачимо пряму залежність зросту Середнього балу атестатів учнів від зросту середнього кваліфікаційного балу вчителів. Таким чином у наступному навчальному році вчителям слід продовжити роботу над ростом власного кваліфікаційного балу, самоосвіти та фахової майстерності.1.1.13. Кадрова політика

У школі працюють 39 працівників, з них – 27 педагогічних працівників. Станом на кінець навчального року школа укомплектована педагогічними кадрами на 95%. Існує вакансії (0,5 ставки) вчителя фізики, (0,5 ставки) соціального педагога. Розстановку кадрів зроблено доцільно. Всі вчителі працюють на постійній основі. Постійні співробітники за віком розподілені так (за даними статзвіту РВК 83):
з/п


Вік вчителів

Кількість

2013/2014%

Кількість

2012/2013%

Кількість

2011/2012%

1.

До 30 років

15

55,6%

13

59,1%

9

40,9%

2.

30-40 років

5

18,5%

6

27,3%

6

27,3%

3.

40-50 років

5

18,5%

2

9,1%

3

13,6%

4.

Більше 50 років

2

7,4%

1

4,5%

4

18,2%

З таблиці видно, що в порівнянні з минулим роком дещо збільшилась частка працівників від 40 до 50 років, але тенденція омолодження віку педагогічного колективу зберігається.

№ з/п

Стаж вчителів

Кількість

2013-2014%

Кількість

2012-2013%

Кількість

2011-2012%

1.

До 3-х років

13

48,2%

10

42%

5

22,7%

2.

3-10 років

6

22,2%

8

33%

6

27,3%

3.

10-20 років

5

18,5%

4

17%

6

27,3%

4.

Більше 20 років

3

11,1%

2

5%

5

22,7%

За даними таблиці та діаграми найбільше вчителів мають стаж педагогічної праці менше 3 років (48,2%) та від 3 до 10 років (22,2%).

Всі учителі школи мають вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, магістра. Почесні звання "Заслужений учитель", «Заслужений працівник освіти», нагрудні знаки "Відмінник освіти України", «Софія Русова», «Василь Сухомлинський» та інші високі нагороди педагогічні працівники школи не мають.

Якщо проаналізувати їх кваліфікаційний рівень за чотири останні роки можна зробити висновок про суттєве омолодження якісного складу педагогічного колективу№ з/п

Категорія

2010-2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%

1.

Спеціаліст вищої категорії

3

17,6%

4

18,2%

4

16,7%

3

11,1%

2.

Старший учитель

-

-

0

0

0

0

0

0

3.

Учитель-методист

2

11,8%

2

9,1%

1

4%

1

3,7%

4.

Спеціаліст першої категорії

7

41,2%

6

27,3%

4

16,7%

6

22,2%

5.

Спеціаліст другої категорії

3

17,6%

5

22,7%

2

8,3%

3

11,1%

6.

Спеціаліст

4

23,6%

7

31,8%

14

58,3%

15

55,6%

У порівнянні з минулими роками, ситуація є прогнозованою. За рахунок омолодження вікового складу педагогів зменшилася якісна кількість фахівців. Кількість вчителів з вищою категорією – 3 особи. Двоє вчителів підвисили свою категорію до першої кваліфікаційної категорії, один до другої кваліфікаційної категорії. Але, поруч з цим, кількість вчителів з другою кваліфікаційною категорією залишається низькою, що говорить про те, що молоді вчителі, спеціалісти, які працюють не перший рік, неохоче працюють над підвищенням рівня кваліфікації. А за рахунок цього річ прийнятих молодих спеціалістів збільшився відсоток кваліфікаційних категорій – спеціалісти. Їх стало більше половини колективу. Тому потрібно підвищити професійний рівень педагогів, суттєво активізувати роботу Школи молодого вчителя, навчити молодих вчителів азам педагогічної майстерності і самоосвіті, зацікавити вчителів працювати над підвищенням рівня кваліфікаційної категорії є завданням для педагогічного колективу на наступний 2014/2015 навчальний рік.

На виконання графіку проходження курсової перепідготовки протягом навчального року було організовано курсову перепідготовку вчителів (Васильченко В.М.). Також проведено фахові спецкурси для вчителів, що викладають 2 і більше предметів (Супрунов О.В., Яковчук Г.М.). План курсової перепідготовки виконано на 100%.

Післядипломну управлінську освіту має тільки директор школи. Адміністрації школи слід працювати над тим, щоб педагогічні працівники, які перебувають у кадровому резерві були зацікавлені підготовкою відповідальних управлінців з новим економічним та соціальним мисленням, глибокими знаннями прогресивних методів господарювання, практичними навичками використання сучасних інформаційних технологій, вмінням діяти і працювати в умовах ринку. Для нашої школи це ще залишається гострою і актуальною проблемою.

1.1.14. Розвиток матеріально-технічної бази школи

У школі функціонує 14 навчальних кабінетів, актова зала, кабінет психолога, медичний кабінет, бібліотека, кабінет інформатики,до складу якого входять 5 нових сучасних комп’ютерів, та ксероксно-копіювальний пристрій, методичний кабінет, музей, спортивний майданчик, два тенісних столи, спортивна зала та мала спортивна зала, де проходять уроки гімнастикі, розміщується секція греко-римської боротьби, ЛФК, проходять заняття на профілакторі Євмінова.

Всі навчальні кабінети забезпечені двомісними партами, стільцями, комплектом шаф. За бажанням всі вчителі мають змогу використати у своїй роботі відеопроектор, музичний комплекс та телевізор, які функціонують у актовій залі.

Щорічно відбувається поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою. Оснащення кабінетів підтримується у належному стані, є перспективні плани розвитку матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення кабінетів, які реалізуються за рахунок позабюджетних коштів.

Завдання зі зміцнення матеріально-технічної бази школи поставлені перед колективом у минулому навчальному році виконані майже повністю. А саме:

- капітально відремонтовано малу спортивну залу;

- здійснено капітальний ремонт парадного входу до школи (сходи),

- проведено реставрацію вхідних дверей;

- у роздягальні оновлено покриття підлоги – вкладено керамо-гранітною плиткою;

- проведено косметичні поточні ремонти шкільних приміщень та кабінетів;

- відновлено систему водопостачання школи (заміна труб, лічильника води), встановлено фільтр на воду;

- здійснено ремонт теплового пункту: замінено труби та крани на прямій та зворотній системах подачі теплоносія, замінено частину труб системи опалення у коридорі та актовій залі;

- встановлено металопластикові двері у вестибюлі першого поверху (до роздягальні та між вестибюлем та коридором), нові дерев`яні – у кабінеті № 23 молодшої школи;

- завершено заміну вікон у спортивній залі – встановлено два нових метало пластикових вікна та встановлені захисні решітки до них;

- придбано 3 монітори та ноутбук.

Протягом 2013/2014 навчального року на зміцнення матеріально-технічної бази школи використано 81026 тисячі гривень. З них на капітальний ремонт парадного входу, капітально відремонтовану малу спортивну залу (пошпакльовано та пофарбовано стіни та стелю, укріплене захисне килимове покриття на стінах з метою запобігання травмування учнів під час занять боротьбою), капітально відремонтовану підлогу роздягальні (зроблено вирівнюючи стяжку, покладено плитку), ремонт системи водопостачання та теплового пункту, використано 41179 гривень.

На покраску кабінетів та приміщень школи було використано 11 тисяч 406 гривень.

Протягом року було використано ще 28441 тисяч батьківських гривень. На них проводились дрібні ремонти, щомісячно закупалась вода гарантованої якості, гігієнічні товари (туалетний папір, салфетки, мило тощо), поточні шкільні, канцелярські товари, стенди, посуд для їдальні та миючі засоби, медикаменти. Школою було придбано 25 стільців для актової зали, нові шафи до кабінету № 21, виконані протипожежні заходи на суму 3000 грн.

Але поруч з цим залишаються нагальні, невирішені питання зміцнення та підтримки матеріально- технічної бази школи. Потребують подальшого оновлення меблі та обладнання у школі, особливо столи для їдальні. Негайної модернізації потребує технологічне обладнання їдальні, особливо придбання нової печі. Потребує капітального ремонту покрівля над другим поверхом прибудови, каналізація та система електромережі. Визначені завдання надскладні для самостійного їх вирішення колективом школи, тому заявку на подолання даних проблем шляхом залучення бюджетних коштів буде подано і у 2014/2015 навчальному році.

А перед колективом школи на 2014/2015 навчальний рік залишається найголовніше завдання підтримка та невідкладні поточні ремонти приміщення школи, поетапне зміцнення матеріально-технічної бази школи та ремонт ганку парадного входу. Передбачається також заміна ще двох старих вікон на пластикові у спортивній залі. Це дасть можливість збереження тепла у зимовий період, покращення естетичного вигляду школи, а також залучити до школи нових учнів. Передпроектні пропозиції з цього питання вже проробляються.1.1.15. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти.

На виконання розділу «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова» Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2011-2015 роки у школі забезпечується підтримка та розвиток  інформаційних та комунікаційних технологій, створюються умови для системного та активного впровадження ІКТ у навчально-виховний  процес, управлінську  діяльність та методичну  роботу.  Пріоритетними завданнями, над якими працював колектив минулого року і буде працювати у наступному році, є підтримка парку комп’ютерної техніки, забезпечення комп’ютерної техніки ліцензійними базовими прикладними програмними засобами. Розвиток і підтримка функціонування єдиного інформаційного освітнього середовища, надання доступу учням, педпрацівникам та управлінцям до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями. За кошти міського бюджету школа забезпечена безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями (за технологією волоконно-оптичної лінії зв’язку 362 об’єкти (провайдер КП «Міський інформаційний центр»). Школа бере участь у продовженні реалізації проекту зі створення єдиного інформаційного освітнього середовища міста і до кінця 2014 року планується всі навчальні заклади комунальної форми власності міста охопити цим проектом та підключити до мережі Інтернет за технологією Fast Ethernet / Gigabit Ethernet.

В адміністративній діяльності використовується лише 4 комп’ютери, в комп’ютерному класі функціонує навчально- комп’ютерний комплекс із п’яти комп’ютерів. Для роботи в бібліотеці працює ще один комп’ютер. Таким чином, показник кількості учнів на 1 ПК доведено до 19. Середній показник по місту складає 18,6.

Шкільний НКК упродовж 2013/2014 навчального року працював 1440 навчальних годин, що дорівнює рік 40 год./тиждень середньотижневої завантаженісті НКК.

Функціонує сайт школи (http://school41.klasna.com). Інформація на сайті систематично заповнюється, тримається в актуальному стані та перебуває під контролем адміністрації школи. Відповідальною за наповнення сайту є вчитель математики та інформатики Голєньковою О.О. (наказ від 09.01.2014 №14 «Про функціонування та призначення відповідального за інформаційне наповнення офіційного сайту школи у 2014 році»). На сайті висвітлюється вся актуальна інформація. В наявності посилання на сайти управління освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки, сторінка дистанційного навчання. Але оновлення цієї сторінки відбувається рідко.

У мінімальній кількості, але школа забезпечена мультимедійною технікою.У минулому році за батьківські кошти придбано проектор та один нетбук. У цьому році один ноутбук. Загальна кількість коштів, витрачених на інформатизацію у минулому навчальному році складає 10 тисяч 181 гривень.

Хоч і низька, але забезпеченість школи комп’ютерною технікою дає позитивні результати. Адміністрація та педагогічні працівники школи проводять ґрунтовні моніторингові дослідження. Управлінське діловодство, тарифікація, звіти за різними напрямками контрольно-аналітичної діяльності школи комп’ютеризовані. Створюється банк даних з різних напрямків, соціальний паспорт школи, інформація про педагогічні кадри, учнів, батьків. Ведеться та оформлюється внутрішкільна документація. Готуються та проводяться педради і наради з використанням інформаційних технологій; форми наказів уніфіковані. Одночасно організовано роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці в школі (наказом по школі від 09.01.2014 №9 «Про визначення осіб, відповідальних за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці в школі» призначено відповідальною за заступника директора з навчально-виховної роботи Фурман Н.В.) У методичній роботі стала можливою підготовка, навчання та подальше використання  вчителями-предметниками комп'ютерів у власній роботі. Стало можливим формування інформаційно-комунікативної компетенції.  Проводяться комп'ютерні уроки, використовуються електронні підручники та додаткові ресурси з предметів шкільного курсу, мультимедійний проектор, можливості мережі Інтернет. Поповнюється та вдосконалюється проект Інтернет-бібліотека.

Згідно робочого навчального плану школи на 2013/20014 навчальний рік, з метою формування вмінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у 8-А класі впроваджено спецкурс «Основи інформатики» (1 година на тиждень).

Для створення належних умов для роботи з комп’ютерною технікою в комп’ютерному класі протягом навчального року проводилося технічне обслуговування комп’ютерів, а саме: оптимізація системи; діагностика, чищення персональних комп’ютерів, лікування від вірусів, підготовка жорстких дисків. Крім того для викладення курсу інформатики та для зручної роботи вчителів школи в комп’ютерному класі було встановлене таке програмне забезпечення: математичний пакет MathCad, безкоштовні аналоги графічних редакторів CorelDRW, Photoshop; безкоштовні аналоги мов програмування TurboPascal, Delphi; CunieForm (розпізнавання тексту); FreeComander (безкоштовний файловий менеджер); Skype. Для технічного захисту інформації на комп’ютерах встановлені антивірусні програми, ліцензійне програмне забезпечення.

Наказом по школі від 10.01.2014 №15 «Про використання системи «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)» в школі» призначено відповідальною за використання в управлінській діяльності школи інформаційної системи управління освітою (ІСУО) заступника директора з навчально-виховної роботи Фурман Н.В. Нею забезпечено інформування учасників навчально-виховного процесу про занесення їхніх персональних даних для обробки до баз даних програмного комплексу, з роз’ясненням мети створення таких баз даних та ознайомленням із заходами щодо забезпечення захисту персональних даних в інформаційній системі управління освітою (ІСУО). Протягом року за допомогою ІСУО було забезпечено підготовку і своєчасне подання статистичних форм та звітів. В наявності методичні матеріали з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, нормативні документи щодо функціонування кабінету інформатики (паспорт кабінету, інструкції, журнали інструктажів, інвентарна книга, матеріальна книга, графік роботи, методичні та дидактичні матеріали).

У 2013 році учні школи брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів. Учениця 10-А класу Набойченко Ольга посіла ІІІ місце в олімпіаді з інформаційних технологій.

Відповідно до Національної програми Сто відсотків рівень комп’ютерної грамотності педагогічного складу школи високий. Із 19 педагогів 15 вчителів, що в системі запроваджують ІКТ. Всі педагоги володіють комп’ютером, але володіння основами сучасних ІКТ ще не зовсім високий.Кількість вчителів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Не володіють ПК

Мають сертифікати підтвердження рівня ІКТ (Microsoft, Intel)

19

7

8

3

1

0

3

На діаграмі це виглядає так,

Разом з цим протягом року для вчителів-предметників спеціалістами КА «ШАГ» (вул. Малом’ясницька, 9/11) проведились безкоштовні майстер-класи «Використання систем презентацій Power Point та Google-презентацій для створення матеріалів уроку» та інші. Але залишаються недостатньо систематизованими матеріали, що підтверджують узагальнення досвіду роботи вчителів, що запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології.

Колектив школи виборов перше місце у районному етапі та приняв участь у V конкурсі-захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ – 2013-2015.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційне забезпечення процесу управління школою дозволяє вчасно і гнучко забезпечувати управління розвитком системи освіти в школі і цілеспрямовано підвищувати її якість. Особливо це стосується обліку, обробки та аналізу інформації всіма суб’єктами управління. Перспективи подальшої роботи у даному напрямку вбачаємо у розробці організаційно-педагогічних основ для створення ефективних інформаційних моделей, які дозволять усім суб’єктам управління школою приймати обґрунтовані рішення в міру своїх компетенцій, що найбільш важливо при плануванні розвитку школи і проведенні шкільних перетворень. Разом з цим, для ефективної модернізації системи управління школою слід вирішити такі питання:  • оновлення технічного арсеналу комп’ютерної техніки школи;

  • створення мережі шкіл міста, району, області;

  • подальше підвищення рівня інформаційної культури педагогічного складу колективу для впровадження інформаційно-кумунікаційних технологій;

  • широке впровадження автоматизованих систем управління в діяльність окремих структурних підрозділів, школи вцілому. Вирішення даних питань забезпечить доступність та ефективність освіти, вдосконалить навчально-виховний процес, підготує молоде покоління до життя в інформаційному суспільстві, а також оптимізує процес прийняття та виконання управлінських рішень.

Але разом з тим, у процесі вивчення стану інформаційного забезпечення управління школою виявлено низку суперечностей, що породжують ряд проблем теоретичного і практичного характеру, які гальмують розвиток нової якості управління та впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій в управління школою. А саме: між вимогами суспільства щодо підвищення ефективності управління і наявним рівнем загальнодоступної інфраструктури.

1.1.16. Реалізація комплексних проектів освіти.

«Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю

З метою виконання Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки, районних та шкільних заходів щодо виконання Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки (розділ 4.3.1. „Обдарована молодь”. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю) одним з пріоритетних напрямків у системі роботи школи минулоріч є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. Школою розроблені заходи щодо роботи з обдарованою молоддю, активізації та стимулювання діяльності педагогів у напрямку роботи з обдарованою учнівською молоддю, переглянуто та поновлено шкільний інформаційний банк даних про учнів школи «Обдарованість»;

поновлено методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень учнів; проведено шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін; організовано роботу по підготовці та участі учнів у шкільних та районних предметних олімпіадах; організовано роботу по підготовці та участі учнів школи в районній, міській та обласній науково-практичній конференції Малої академії наук; проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; проводиться робота гуртків та факультативів за бажанням учнів; забезпечено умови для художньої самодіяльності учнів; забезпечено інформування про досягнення учнів школи; відстеження досягнень обдарованих учнів; поповнено банк даних з кращих науково-практичних робіт учнів. Така робота шкільного колективу, проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

Протягом 2013/2014 навчального року у галузі академічна обдарованість учні 9 - 11 класів:1. Визначені переможцями і призерами І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН за відповідними науковими відділеннями і секціями:

Відділення математики. Прикладна математика.

3 місце

– Діденко Дар’я Віталіївна, учениця 9-го класу
Науковий керівник – Голєнькова Оксана Олексіївна, учитель математики, спеціаліст

Відділення історії. Археологія.

1 місце

– Іващенко Вікторія Євгеніївна, учениця 11-го класу
Науковий керівник – Супрунов Олександр В’ячеславович, учитель історії, спеціаліст

Історичне краєзнавство

1 місце

– Цема Євгенія Іванівна, учениця 10-го класу
Науковий керівник – Супрунов Олександр В’ячеславович, учитель історії, спеціаліст

3 місце

– Гусятніков Олексій Олексійович, учень 9-го класу. Науковий керівник – Кобзар Тетяна Євгеніївна, учитель української мови та літератури, перша кваліфікаційна категорія

Всесвітня історія

1 місце

– Кулік Олександр Олександрович, учень 11-го класу . Науковий керівник – Супрунов Олександр В’ячеславович, учитель історії, спеціаліст

1 місце

– Гондаренко Аліна Юріївна, учениця 10-го класу. Науковий керівник – Супрунов Олександр В’ячеславович, учитель історії, спеціаліст.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік icon14 дошкільних навчальних закладів (745 вихованців)
«Про підсумки роботи закладів освіти у 2014-2015 навчальному році та основні завдання на 2015-2016 навчальний рік»
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconПідсумки методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на наступний 2014-2015 н р
В 2013-2014 н р педагогічний колектив продовжив роботу над реалізацією нової науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconВиконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації київського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2013 році та завдання на 2014 рік
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconЗвіт директора про свою діяльність за 2013-2014 н р
Шановні присутні! Закінчився ще один навчальний рік, І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconПро підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука І навчальний предмет
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф
Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

Розділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік iconНа засіданні Ради Харківської спеціалізованої
Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи І завдання на 2014/2015 навчальний рік


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка