Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністраціїСкачати 139.03 Kb.
Дата конвертації05.10.2017
Розмір139.03 Kb.
ТипРозпорядження


У К Р А Ї Н А
ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 березня 2013 року № 119
Про проведення щорічного конкурсу

Кращий державний службовець”Городоцької райдержадміністрації
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, наказу Нацдержслужби від 15.02.12р. №29 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, листа управління державної служби Головного управління державної служби України в Львівській області від 15.02.2013 №43/ТО1221-13:
1. Затвердити Порядок проведення щорічного конкурсу «Кращий державний службовець» Городоцької райдержадміністрації (додається) в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» .

2. Утворити та затвердити персональний склад Організаційного комітету з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Городоцької райдержадміністрації (надалі – Організаційний комітет) згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (додається).

4. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Д.Грецко) подати інформацію про початок проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” Городоцької райдержадміністрації у засоби масової інформації, а також розмістити на веб-сайті райдержадміністрації.

5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації до 18 березня 2013 року вжити організаційних заходів щодо участі державних службовців у конкурсі „Кращий державний службовець” Городоцької райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Б. Степаняка.
Голова районної

державної адміністрації підпис Оксана Дунас


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

від 04.03.2013 року № 119
ПОРЯДОК

проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

Кращий державний службовець” Городоцької райдержадміністрації

1. Цей Порядок визначає механізм проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” Городоцької райдержадміністрації (надалі - Конкурс) між державними службовцями апарату райдержадміністрації та управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (надалі – райдержадміністрація).

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

створення умов для кар’єрного зростання державних службовців;

залучення висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади;

сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;

вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

4. Конкурс проводиться протягом березня-квітня.

5. Конкурс проводиться серед державних службовців апарату райдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації в номінаціях:

„Кращий керівник” (можуть брати участь керівники структурних підрозділів та їх заступники);

„Кращий спеціаліст” (можуть брати участь спеціалісти, спеціалісти І та ІІ категорій, провідні, головні спеціалісти усіх структурних підрозділів).

6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації та його безпосереднього відстеження громадськістю. План проведення інформаційної кампанії затверджується головою Організаційного комітету з проведення конкурсу „Кращий державний службовець” райдержадміністрації (надалі - Організаційний комітет).

7. Для проведення Конкурсу утворюються Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець” райдержадміністрації.

8. Кожне виконане завдання учасниками усіх турів оцінюється за п’ятибальною шкалою.

9. Результати Конкурсу оформляються протоколом, який підписує голова та члени Організаційного комітету.

10. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до IIІ - VII категорії посад і мають стаж державної служби:

у номінації „Кращий керівник” - загальний стаж державної служби не менше п’яти років, з них на керівних посадах не менше двох років;

у номінації „Кращий спеціаліст” - загальний стаж державної служби не менше двох років.

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень.

11. Відбір державних службовців для участі у Конкурсі здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

1) у номінації „Кращий керівник”:

рівень професійності, якості лідера;

здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

комунікабельність, використання сучасних методів управління;

ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу підпорядкованого структурного підрозділу;

рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

оцінка роботи керівника споживачами послуг;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;

ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника;

2) у номінації „Кращий спеціаліст” - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп’ютером, наявність внесених пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (райдержадміністрації ), роль спеціаліста в загальних результатах роботи підрозділу (райдержадміністрації), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

12. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають організаційному комітету з проведення першого туру Конкурсу:

заяву про участь;

копію особової справи державного службовця за формою П-2ДС;

подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця в рамках Конкурсу;

біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу;

за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента тощо).

13. Організаційний комітет з проведення Конкурсу на підставі поданих документів приймає рішення щодо участі державних службовців у Конкурсі, яке оформляється протоколом за підписом голови та секретаря організаційного комітету, про що інформує державних службовців або надсилає їм обґрунтовану відмову.

14. За умовами Конкурсу передбачається:

проведення комплексного тестування на знання Конституції України законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця;

виконання практичних завдань:

складення ділового документа;

володіння персональним комп’ютером.

15. Після проведення Конкурсу Організаційний комітет шляхом простого голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

16. Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломом переможця та цінним подарунком.

17. Лауреати Конкурсу у кожній номінації нагороджуються:

за друге місце - дипломом лауреата та цінним подарунком;

за третє та четверте місця – Почесними грамотами голови райдержадміністрації та цінними подарунками.

18. Переможці та лауреати Конкурсу:

користуються правом цільового направлення та вступу поза конкурсом до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі "Державне управління";

рекомендуються для проходження стажування в центральних органах виконавчої влади та інституціях державного управління за кордоном;

рекомендуються для зарахування до кадрового резерву на вищі посади в державному органі, в якому вони працюють, або на відповідні посади в державних органах вищого рівня.

19. Організаційний комітет вносить пропозиції голові райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів, у яких працюють переможці та лауреати, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства.

20. Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів виділених на утримання райдержадміністрації.

21. Результати Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації та розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

22. Переможці Конкурсу за поданням організаційного комітету з проведення Конкурсу беруть участь у другому турі.

Копії всіх документів переможців першого туру надсилаються до організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу - до Управління державної служби Головдержслужби України у Львівській області.

23. Переможці другого туру Конкурсу за поданням організаційних комітетів з проведення другого туру Конкурсу беруть участь у третьому турі.

Копії всіх документів переможців другого туру надсилаються до Організаційного комітету.

24. Учасники третього туру за місяць до початку Конкурсу подають Організаційному комітетові творчу роботу згідно із запропонованою тематикою для проведення її попередньої експертної оцінки.

25. Після проведення третього туру Організаційний комітет шляхом простого голосування визначає переможців та лауреатів.

Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

“ 04” 03.2013 р. №119Організаційний комітет з проведення щорічного конкурсу

Кращий державний службовець” Городоцької райдержадміністрації
ДУНАС

Оксана Петрівна  1. голова райдержадміністрації, голова Організаційного комітету;СКОБАЛО

Роксолана Ярославівна  1. заступник голови райдержадміністрації, заступник голови Організаційного комітету.

ЛУЩИК

Зоряна Юріївна  1. головний спеціаліст сектору кадрової роботи та нагород апарату райдержадміністрації, секретар Організаційного комітету;

члени Організаційного комітету:

СТЕПАНЯК

Богдан Іванович  1. керівник апарату райдержадміністрації;

ГАВРИЛЯК

Ганна Володимирівна  1. начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

НЕСІМКО

Микола Петрович  1. завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

ЩУР

Леся Ярославівна  1. начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

БЕРЕЗЕЦЬКИЙ

Мирон Зіновійович  1. завідувач сектору кадрової роботи та нагород апарату райдержадміністрації;

ГРЕЦКО

Дарія Володимирівна  1. завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації підпис Б. Степаняк
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

“ 04” 03.2013р. №119


Положення

про Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"
Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Організаційний комітет").

І. Загальні положення

1. Організаційний комітет утворюється розпорядженням голови Городоцької райдержадміністрації.

2. Організаційний комітет очолює голова райдержадміністрації, до його складу можуть входити представники кадрової та юридичних служб, науковці та викладачі вищих навчальних закладів, які займаються підготовкою фахівців для державної служби, представники громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

3. Чисельність Організаційного комітету може становити 5-9 осіб, у складі голови, заступника голови, секретаря та 3-6-ох членів Організаційного комітету.II. Правові підстави діяльності Організаційного комітету

У своїй діяльності Організаційний комітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

- зазначеним Положенням .ІІІ. Організація роботи Організаційного комітету

1. Засідання Організаційного комітету проводяться відповідно до календарного плану.

2. Засідання Організаційного комітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості.

3. Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів, відкритим голосуванням.

4. У випадку рівного розподілу голосів "за" та "проти" вирішальним є голос голови Організаційного комітету, або головуючого.

5. За підсумками своїх засідань Організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.IV. Повноваження Організаційного комітету

1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, та затверджує календарний план роботи на поточний рік .

2. Визначає мінімальний рівень фінансування для проведення І етапу конкурсу. Спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації вирішує питання акумулювання коштів для проведення І етапу Конкурсу.

4. Уніфікує рівень вимог до умов проведення Конкурсу на першому етапі.

5. Визначає та подає на затвердження голові райдержадміністрації календарний план та Порядок проведення першого туру Конкурсу.

6. Отримує від учасників першого туру у встановлені терміни відповідні документи.

7. Протягом першого туру Конкурсу забезпечує складання тестових завдань в частині знання Конституції України, законодавства про державну службу, завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, складання ділових документів та володіння персональним комп’ютером.

8. За підсумками першого туру шляхом відкритого голосування визначає переможців і лауреатів по кожній з номінацій.

9. В урочистій обстановці нагороджує переможців та лауреатів першого туру Конкурсу по кожній номінації, згідно окремого сценарію.

10. Вносить пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

11. Відповідно до затвердженого календарного плану та Порядку проведення Конкурсу, інформує Організаційний комітет ІІ туру про хід проведення І туру Конкурсу. Матеріали першого туру Конкурсів та копії всіх документів в т.ч. фото, відео, друковані матеріали учасників та переможців Конкурсу зберігаються відповідно до номенклатури справ у Організаційному комітеті І туру Конкурсу. Копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями І туру завдань, направляються до Оргкомітетів ІІ туру Конкурсу.

V. Повноваження голови Організаційного комітету

Здійснює загальне керівництво Організаційним комітетом.VI. Повноваження заступника голови Організаційного комітету

1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, узагальнює матеріали та забезпечує розміщення їх на сайті райдержадміністрації.

VII. Повноваження секретаря Організаційного комітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету.

3. Організовує засідання Організаційного комітету, інформує про хід виконання затверджених Планів роботи Організаційного комітету, складає протоколи його засідань.VIII. Повноваження членів Організаційного комітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом та членами Організаційного комітету, приймають участь в його засіданнях.

2.Беруть участь в організції конкурсних змагань першого туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу за номінаціями.

IX. Регламент Оргкмітету

Цей регламент визначає та врегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та положенням про Оргкомітет.

1.       Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до Календарного плану та поточних планів роботи.

2.       Поточні плани роботи Оргкомітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3.       Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет, Календарного плану та у разі необхідності.

4.       На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

-           розподілу функцій та обов'язків;

-           планування роботи;

-           підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

-           обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

-           визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру Конкурсу;

-           інших питань проведення Конкурсу .5.      Рішення Оргкомітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconКонкурсу «кращий державний службовець»
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України може розглядатися Верховною Радою України за пропозицією
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconЗ віт про роботу облдержадміністрації за січень 2011 року
Про щорічний Всеукраїнський конкурс “Кращий державний службовець” та нововведення у законодавстві про державну службу”, “Про новий...
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04. 02. 2013 року №74-р «Про затвердження заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»
Кабінету Міністрів України від 04. 02. 2013 року №74-р «Про затвердження заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні...
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconРозпорядження від 29 лютого 2016 року с. Велика Олександрівка №8 Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, зареєстрованого в Міністерстві...
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconРозпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р
Кабінету Міністрів України від 17. 07. 2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» та від 20. 02. 2013 року...
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconРозпорядження Одеського міського голови №204
Про проведення I міського відкритого фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «На крилах Терпсіхори»
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconНаказ № Про проведення обласної науково- пошукової експедиції «Стежками прадідів хліборобів Вінниччини»
України №1/9-169 від 11. 03. 2013 р., Плану заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості, затверджених...
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
Розпорядження 04 березня 2013 року №119 Про проведення щорічного конкурсу „ Кращий державний службовець Городоцької райдержадміністрації iconКонкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!»
Богуславської районної державної адміністрації від 23. 09. 2013 №198 Про проведення районного етапу обласного конкурсу юних фотоаматорів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка