Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-рСкачати 295,1 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір295,1 Kb.
ТипРозпорядження

Про створення районного центру

надання адміністративних послугПРОЕКТ

розпорядження__________ 2013

м.Дунаївці

№____/2013-р

Про утворення районного центру

надання адміністративних послуг

На підставі статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» та від 20.02.2013 року № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг" з метою забезпечення ефективного надання адміністративних послуг:

1. Утворити районний центр надання адміністративних послуг (центр)

2. Затвердити:

2.1. Положення про районний центр надання адміністративних послуг (додаток 1).


    1. Попередній перелік адміністративних послуг, що надаватимуться через центр (додаток 2).

3. Розпорядження набуває чинності після державної реєстрації в районному управлінні юстиції та оприлюднення.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Баранюка М.П.Голова адміністрації Ю. Кучерявий

Додаток 1


до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

від ________2013 № ________/2013-рПоложення

про районний центр надання адміністративних послуг

 

1. Центр надання адміністративних послуг утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Дунаєвецькій районній державній адміністрації (далі – центр).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як структурного підрозділу районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

            1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

            3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

      Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається районною державною адміністрацією, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

На основі узгоджених рішень районної державної адміністрації та міської ради, центр, що утворений при райдержадміністирації може забезпечувати також надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є відповідна міська рада.

             6. У центрі за рішенням районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації, при якій утворено такий центр.

             7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

             8. Складовою частиною центру, утвореного при районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

             9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

             10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації .

       Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається районною державною адміністрацією.

             11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

               12. Основними завданнями адміністратора є:

                1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

                2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

                3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення),  повідомлення про  можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

               4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

                5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

               6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

              13. Адміністратор має право:

                1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

                2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративних послуг без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України   „Про захист персональних даних ”;

               3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

                4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

                5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

              14. Центр очолює керівник. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

              15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

                1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

               2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

                3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

               4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

               5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

                6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

                7) може здійснювати функції адміністратора;

               8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

              17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

              18. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години. За рішенням районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

              19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

        
Керівник апарату адміністрації М. Віннічук

Додаток 2


до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

від ________2013 № ________/2013-р


Попередній перелік адміністративних послуг,

що надаватимуться через районний центр надання

адміністративних послугУправління соціального захисту населення райдержадміністрації

1

Повідомна реєстрація колективних договорів

2

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

3

Призначення державної допомоги по догляду за дитиною віком до 3-х років

4

Призначення державної допомоги при народженні дитини

5

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

6

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

7

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

8

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

9

Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам

10

Призначення щомісячної компенсації виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку

11

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

12

Призначення грошової допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи психічного розладу

13

Призначення грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

14

Призначення соціальної допомоги на догляд

15

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію та інвалідам

16

Призначення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати - героїня”

17

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

18

Ведення обліку громадян, направлених на альтернативну службу

19

Призначення мешканцям району житлових субсидій

20

Видача посвідчення дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства

21

Видача путівок на санаторно-курортне лікування постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

22

Призначення компенсації, допомог, пільг громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

23

Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

24

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремих категорій населення

25

Призначення компенсації інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування за рахунок субвенції з обласного бюджету

26

Видача путівок на санаторно-курортне лікування і оздоровлення інвалідам і ветеранам війни

27

Призначення та виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян

28

Забезпечення громадян протезно — ортопедичними засобами

29

Виплата допомоги особі, що зобов'язалася поховати померлого, який мав особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни

30

Видача направлень до закладів реабілітації інвалідів

31

Підготовка листа-клопотання на оформлення осіб до будинку інтернату та інших закладів перебування громадян похилого віку та інвалідів

32

Видача посвідчень (тимчасових посвідчень), вкладок до них ветеранів війни, “Ветеран війни”, “Діти війни”, “Жертва нациських переслідувань” та інших, передбачених законодавством

33

Видача талонів на отримання пільгових проїзних документів окремим категоріям громадян, які відповідно до Законів України мають право пільгового проїзду

34

Направлення інвалідів усіх категорій на остеження медико-експертною комісією для визначення права на пільгове забезпечення автомобільним транспортом, підготовка та надання документів для взяття їх на облік Департаментом соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації

35

Призначення пільг готівкою на тверде паливо і скраплений газ

36

Включення громадян до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та надання відповідних довідок

37

Видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї.

38

Видача посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.


Служба у справах дітей райдержадміністрації

39

Встановлення опіки, піклування

40

Створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сіменого типу

41

Вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини

42

Підтвердження статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

43

Доцільність позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав

44

Захист житлових та майнових прав дітей

45

Висновок про можливість бути усиновлювачами

46

Видача дозволу на відрахування учнів з навчальних закладів

47

Видача висновку про доцільність повернення дитини батькам, опікуну, піклувальнику до державного закладу


Відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації

48

Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

49

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

50

Надання паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

51

Видача цільового направлення абітурієнтові, який постійно проживає в сільській місцевості або селищі міського типу у вищий навчальний заклад третього та четвертого рівнів акредитації

Міська рада

52

Передача земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, будівництва індивідуального гаража, ведення особистого селянського господарства і ведення індивідульного садівництва

53

Видача довідки про наявність земельної ділянки

54

Реєстрація об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

55

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

56

Отримання дозволу на встановлення реклами

57

Порушення клопотання про присвоєння звання “Мати - героїня”

58

Довідка про те, що батьки дійсно народили та виховали 5 і більше дітей до 6-ти (14-ти) річного віку

59

Довідка про догляд за особою похилого віку (80 років і старше, інвалідом тощо)

60

Встановлення режиму роботи торговельного об'єкту


Районний сектор управління Державної міграційної служби

України в Хмельницькій області

61

Оформлення та видача паспорта громадянина України

62

Вклеювання до паспорта громадянина України фото по досягненню досягненню 25- і 45-річного віку

63

Оформлення та видача проїзного документа дитини


Дунаєвецьке районне управління юстиції

державний реєстратор

64

Державна реєстрація юридичної особи

65

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

66

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних- осіб-підприємців

67

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

68

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

69

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

70

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця

71

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням

72

Видача довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

73

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті

74

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не пілягають державній реєстрації

75

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

76

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

77

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

78

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи

79

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи

80

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо виділу

81

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Відділ держземагенства у Дунаєвецькому районі


82

Надання витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територіальних одиниць

83

Надання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

84

Надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

85

Надання довідки з Державного земельного кадастру, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

86

Надання витягу з Державного земельного кадастру викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру
87

Видача довідки з Реєстру документів дозвільного характеру (РДДХ).


Неадміністративні послуги
Державний адміністратор дозвільного центру
Документи дозвільного характеру

Керівник апарату адміністрації М. Віннічук

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Дунаєвецької районної  державної адміністрації

“Про утворення районного центру надання адміністративних послуг ”

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. Непоодинокими є випадки затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва, сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:

         відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

         представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;

         у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;

         необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

         одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

         наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

         відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;

         часті зміни порядку надання адміністративних послуг;

         ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил;

7 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України “Про адміністративні послуги”. Відповідно до підпункту 1 пункту 3 статті 20 закону до 1 січня 2014 року міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями утворюються центри надання адміністративних послуг. На виконання закону та з метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг розроблено проект розпорядження голови Дунаєвецької районної державної адміністрації “Про утворення районного центру надання адміністративних послуг ”.


2. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

   створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;

   забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

   мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

   запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

   удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Прийняті  Закон України “Про адміністративні послуги” та постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” визначають конкретні вимоги щодо організації надання адміністративних послуг.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття райдержадміністрацією розпорядження “Про утворення районного центру надання адміністративних послуг ”, яким затверджується Положення про районний центр надання адміністративних послуг.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження розпорядження “Про утворення районного центру надання адміністративних послуг ” забезпечить створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та громадянами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування районного центру надання адміністративних послуг, як структурного підрозділу районної державної адміністрації.

 

6. Очікувані результати від прийняття акта

Наявність в Дунаєвецькому районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів.

 


 

Вигоди

Витрати 

Органи влади

- відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-  мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

- вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

- мінімізація корупційної складової;

- оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

- формування в суспільстві позитивного іміджу влади.Поточні витрати на утримання районного центру надання адміністративних послуг

Суб’єкти господарювання

- доступність та зручність процедур отримання адміністративних послуг;

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

- чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату з отримання адміністративної послуги;

-  можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.


У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими актами

Населення

- доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

- належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-  чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

- отримання адміністративних послуг у одному приміщенні ;

- мінімізація часу на очікування в черзі;

- мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

- можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

- отримання у приміщенні Центруу професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.


У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими

 

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

7. Термін дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення до нього  змін.


 9. Показники результативності

Показниками результативності є дані адміністративних органів за відповідний період, а саме:

– кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у районному Центрі надання адміністративних послуг в Дунаєвецькому районі;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих адміністративних послуг;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Дунаєвецький район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308:

базове – до набуття чинності  зазначеного регуляторного акту (серпень 2013 року);

повторне – через рік після набуття чинності регуляторного акту, за результатами дії  якого можна зробити порівняльний аналіз (вересень 2014 року);

періодичне – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження (серпень 2017 року).

За результатами проведення відстеження ефективності регуляторного акта, розробником готується звіт про результативність його дії та оприлюднюється на офіційному сайті райдержадміністрації та/або в засобах масової інформації.

 

 Перший заступник

голови адміністрації М. Баранюк
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> $RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconПро затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 021 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від вересня 2013 р. №686-р / Україна. Кабінет Міністрів // Орієнтир
Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства : постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р....
Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 04. 02. 2013 року №74-р «Про затвердження заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»
Кабінету Міністрів України від 04. 02. 2013 року №74-р «Про затвердження заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні...
Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Президента України від 4 жовтня 2013 р. №316/2013-рп. Серед отримувачів грантів кандидат фізико-математичних наук, докторант Сумду...
Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconНаказ № Про проведення обласної науково- пошукової експедиції «Стежками прадідів хліборобів Вінниччини»
України №1/9-169 від 11. 03. 2013 р., Плану заходів з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості, затверджених...
Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconНаціонального університету «Одеська юридична академія» Новітні наукові дослідження держави І права 2013 Збірник наукових праць Миколаїв Іліон 2013

Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconДніпропетровськ 2013 Зміст Вступ
Відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував черговий „Зведений каталог періодичних...
Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

Розпорядження 2013 м. Дунаївці № /2013-р iconПостанова м. Львів 18 лютого 2013 року, №50
Про Порядок реєстрації кандидатів у депутати на проміжних виборів депутатів Львівської обласної ради 7 квітня 2013 року


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка