Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенніСторінка6/26
Дата конвертації19.01.2018
Розмір2,98 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації
03.12.2015 р

№ 427
Про затвердження плану заходів

на 2015-2017 роки з реалізації в

районі Державної стратегії

регіонального розвитку на

період до 2020 року


Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови облдержадміністрації від17.11.15р. № 382 «Про затвердження плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації в області Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та з метою забезпечення виконання в районі плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821:

1. Затвердити план заходів на 2015-2017 роки з реалізації в районі Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – план), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, установам та організаціям району, виконкомам сільських (селищної) рад рекомендувати відповідно до компетенції:

1) Забезпечити виконання плану у встановлені строки.

2) Інформувати щопівроку до 10 лютого та 10 серпня відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації про хід виконання плану.

3. Відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації щопівроку до 18 лютого та 20 серпня подавати департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації зведену інформацію про виконання плану.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Микитюка С.М.

Голова адміністрації А.М. Михайлов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

03.12.2015 № 427


ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2015-2017 роки з реалізації в районі Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року


Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

I. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку

1.

Розроблення інвестиційних програм (проектів) районного розвитку на основі плану заходів з реалізації стратегії розвитку Житомирської області на 2015-2017 роки

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені в районному та місцевих бюджетах

постійно

відділ економічного розвитку та торгівлі, управління агропромислового розвитку, відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ освіти, відділ культури і туризму, сільські (селищна) ради (за згодою)

розроблені інвестиційні програми (проекти)

2.

Участь у розробленні та внесенні змін до обласних цільових програм та галузевих програм (за необхідності) та забезпечення спрямування коштів на реалізацію завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385

відділ економічного розвитку та торгівлі, управління агропромислового розвитку, відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ освіти, відділ культури і туризму, сільські (селищна) ради (за згодою)

100 відсотків розроблених галузевих програм чи актів щодо внесення змін до них

II. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

3.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності району, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції району, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго - та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення

місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога ЄС

постійно

відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації

100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів)

Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

4.

Підготовка та подання для конкурсного відбору Мінрегіону України проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Стратегії, зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821

секторальна бюджетна підтримка ЄС, бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

січень

2016 року, надалі - до 1 жовтня року, що передує плановомувідділ регіонального розвитку містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації

розроблені проекти та подані до Мінрегіону України

Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм

5.

Виконання завдань Стратегії відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року:
1) розвиток інфраструктури району, у тому числі під час реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 696;

бюджетні призначен-ня головних розпо-рядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації, філія «Житомирський райавтодор» ДП «Житомироблавтодор», сільські (селищна) ради (за згодою)

поліпшення стану автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії)

Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання
2) розвиток інтелектуального капіталу, у тому числі під час реалізації Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

управління праці та соціального захисту населення, відділ

освіти, сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),


збільшення кількості зайнятих економічною діяльністю (віком 15-70 років)
3) розвиток підприємницького середовища та конкуренції, у тому числі під час реалізації галузевої програми реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів гідроенергетики на період до 2020 року;

відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ регіонального розвитку містобудування та архітектури, сільські (селищна) ради (за згодою)

збільшення кількості малих та середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, збільшення прибутку підприємств (до оподаткування)

Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання
4) раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

відділ культури та туризму райдержадміністрації, ДП «Житомирський лісгосп» (за згодою),

сільські (селищна) ради (за згодою)збільшення пито-мої ваги утилізо-ваних відходів (до загальної кількості утворених відходів), збільшення площі земель природно-заповідного фонду та питомої ваги площі природно-заповідного фонду до площі району, міста, області
5) розвиток транскордонного співробітництва;

відділ економічного розвитку та торгівлі, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

збільшення експорту товарів у розрахунку на одну особу
6) диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в районі, у тому числі під час реалізації державної галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року;

відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ освіти, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ культури та туризму райдержадміністрації, КУ«Центральна районна лікарня» (за згодою)

зменшення енергоємності валового регіонального продукту
7) відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей (відповідно до участі у даних заходах Житомирської області);

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, КУ «Центральна районна лікарня» (за згодою), Житомирський міський центр зайнятості (за згодою)

відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація зазначених областей

Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання
8) створення умов для продуктивної праці населення;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ сім’ї, молоді та спорту,

відділ освіти,

КУ «Центральна районна лікарня» (за згодою)зростання продуктивності праці, зниження рівня безробіття за методологією Міжнародної організації праці
9) створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців;

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання
10) підвищення стандартів життя в сільській місцевості, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки; плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208;

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

постійно

відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

зменшення загального коефіцієнту вибуття сільського населення
11) модернізація системи освіти;

відділ освіти райдержадміністрації


збільшення охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у сільській місцевості
12) створення умов для формування здорового населення, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки; галузевої державної програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року;

відділ освіти, відділ

сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

КУ «Центральна районна лікарня» (за згодою)забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року), зниження рівня смертності на 1 тис. населення
13) соціокультурний розвиток;

відділ культури і туризму райдержадміністрації


стратегічні завдання розвитку культури, визначені у плані заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання
14) надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом, у тому числі під час реалізації: Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки; Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249; Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967; галузевої програми «Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки»

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством
відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, містобудування та архітектури, управління фінансів, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділ сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністраціїзбільшення питомої ваги утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів), збільшення рівня обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості
15) створення умов для зміцнення зв’язків між районом та громадами.

структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління фінансів, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділ сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей
Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

III. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку

6.

Проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року та плану заходів по району з її реалізації на 2015-2017 роки, оприлюднення, підготовка звіту про їх результати

місцевий

бюджет


до

20 січня року, наступного за звітнимструктурні підрозділи райдержадміністрації: відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління фінансів, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділ сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, КУ «Центральна районна лікарня» (за згодою), сільські (селищна) ради (за згодою)

підготовлений звіт

7.

Проведення моніторингу стану виконання завдань, зазначених у пункті 7 цього плану заходів, для подання облдержадміністрації для подальшого узагальнення Мінрегіону України інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет

щопівроку до 25 січня та до 25 липня

структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури, управління фінансів, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділ сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, КУ «Центральна районна лікарня» (за згодою), сільські (селищна) ради (за згодою)

надана інформація

Продовження додатка
Зміст заходів

Джерела фінансування

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор оцінки результативності виконання

8.

Участь у розробленні та поданні пропозицій Кабінету Міністрів України до порядку та методики обрахування індексу конкурентоспроможності регіонів та індексу регіонального людського розвитку та розрахунку їх прогнозних значень на період до 2020 року (за необхідності)

бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, міжнародна технічна допомога

до 20 серпня 2016 року

структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури, управління фінансів, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділ сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, сільські (селищна) ради (за згодою)

надані пропозиції

9.

Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства, підготовка та подання Мінрегіону України звіту про його результати

місцевий

бюджет


щопівроку до 25 січня та до 25 липня

структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ економічного розвитку та торгівлі, відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури, управління агропромислового розвитку, відділ освіти, відділ культури і туризму

звіт

Заступник голови

райдержадміністрації С.М. Микитюк

Ж
ИТОМИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Каталог: images -> mod pages
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
mod pages -> Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 2017 р №61 Про надання статусу дитини-сироти
mod pages -> Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 2016 р №37 Про проведену роботу з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у Житомирському районі у 2015 році та заходи щодо її поліпшення у 2016 році


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження Кабінету Міністрів України: від 30. 11. 2016 №898-р "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік"; від 23.
Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"; від 13. 10. 2015 №580/2015 "
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconПоложення про Почесну грамоту районної державної адміністрації та районної ради, Почесну грамоту районної державної адміністрації та Подяку голови райдержадміністрації. В. о голови районної державної адміністрації В. В. Бондаренко

Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Cумської обласної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 31. 0
Створити громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16
Про стан кадрової роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах за 2015 рік та заходи щодо поліпшення кадрової роботи...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 2016 р №37 Про проведену роботу з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у Житомирському районі у 2015 році та заходи щодо її поліпшення у 2016 році
Житомирського омвк «Щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних І призовників» у районі проведено відповідну роботу на...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови райдержадміністрації 21. 10. 2014 № р-390/01-08/14 Порядок ведення особових справ державних службовців апарату та структурних підрозділів Юр’ївської районної державної адміністрації
Цей Порядок визначає перелік документів, що складають особову справ державного службовця (далі працівника) апарату та структурних...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 04. 2017 №155 Про Громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації
Громадської ради при районній державній адміністрації, керуючись статтею, пунктом частини першої статті 13, пунктами 1, частини першої...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 2017 р №61 Про надання статусу дитини-сироти
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та відповідно...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка