Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16Скачати 276,57 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір276,57 Kb.
ТипРозпорядження


ВАСИЛЬКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

24.02.2016 смт Васильківка № Р-90/0/276-16Про стан кадрової роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах за 2015 рік та заходи щодо поліпшення кадрової роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах на 2016 рік

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», на виконання Указу Президента України від 20 липня 2012 року № 453/2012 «Про План заходів щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки», з метою визначення основних напрямів та пріоритетних завдань щодо формування та реалізації державної кадрової політики, спрямованих на досягнення якісно нового рівня кадрового забезпечення в усіх сферах державного управління, формування єдиної кадрової політики в органах виконавчої влади Дніпропетровської області, розвитку її кадрового потенціалу та забезпечення на цій основі високої ефективності управління регіоном:


1. Взяти до відома звіт про стан кадрової роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділах за 2015 рік та направити керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації для відповідного реагування (додається).
2. Затвердити заходи щодо поліпшення кадрової роботи в райдержадміністрації та її структурних підрозділіа на 2016 рік, що додаються.

2
3. Керівнику апарату райдержадміністрації, головному відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністраціх, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

3.1 Вжити заходів для безумовного дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та запобігання та протидії корупції, посилити роботу з питань формування і реалізації кадрової політики на місцях, підняття престижу державної служби здійснювати добір кадрів на державну службу тільки після ретельного вивчення професійних здібностей кандидатів;

3.2 Забезпечити у 2016 році виконання планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців за обласною професійною програмою двотижневих семінарів та тематичних постійно діючих семінарів, державних службовців за регіональною програмою навчання.

3.3 Посилити роботу з кадровим резервом відповідно до чинного законодавства. Під час формування кадрового резерву надавати перевагу професійним якостям працівників, враховуючи моральний та етичний фактор, обов’язковим залученням переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», магістрів державного управління та слухачів магістратур».

3.4 Здійснювати контроль за дотриманням державними службовцями Законів України «Про державну службу», «Про відпустки», регламенту Васильківської районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15 серпня 2014 року № Р-240/0/276-14

3.5 Вжити дієвих заходів щодо підвищення персональної відповідальності за ведення кадрової роботи та стан дотримання вимог законодавства з питань державної служби у всіх підвідомчих структурних підрозділах, в тому числі за дотримання встановленого порядку ведення особових справ, трудових книжок.
4. Керівнику апарату райдержадміністрації з метою здійснення дієвого контролю за виконанням державними службовцями функціональний обов’язків, підвищити роль щорічної оцінки виконання державними службовцями посадових обов’язків та завдань.
5. Завідувачу сектору правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації Костенко А.О., головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації Шульзі В.М. забезпечити здійснення заходів щодо логічного та арифметичного контролю декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сімї.

3
6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головного спеціаліста з питань управління персоналом райдержадміністрації (Шульга), контроль – на заступника голови райдержадміністрації Голєву Л.А.

Голова райдержадміністрації С.П.ЛІТВІНОВ

Додаток


до розпорядження голови

райдержадміністрації

24.02.2016 № Р-90/0/276-16

ЗВІТ

про стан кадрової роботи в райдержадміністрації

та її структурних підрозділах за 2015 рік


  1. Організація роботи з кадрами

Сучасна державна кадрова політика району орієнтована на посилення ефективності державного управління, що є одним із актуальних питань сьогодення, направлена на пошук нових підходів до проблем кадрового забезпечення державної влади та місцевого самоврядування кваліфікованими фахівцями, здатними працювати, вирішуючи соціально-економічні питання життя нашої країни.

Кадрову роботу райдержадміністрації доручено вести головному спеціалісту віддулу організаційно-кадрової роботи Васильківської райдержадміністрації Шульзі Вікторії Миколаївні, 1975 р. н., освіта повна вища, закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет у 1999 році за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює головний спеціаліст, у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників. Кадрова робота проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

Організація роботи кадрової служби райдержадміністрації здійснюється відповідно постанови Кабінету Міністрів України:

від 20.09.1995 № 747 „Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної влади”;

від 02.08.1996 № 912 „Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”.

Основними завданнями кадрової політики є:

забезпечення ефективної діяльності державних органів відповідно до їх повноважень і компетенції шляхом професійних управлінських послуг громадськості;

забезпечення високого професіоналізму управлінського процесу, комплектування органів державної влади висококваліфікованими фахівцями,

Продовження додатка


здатними професійно виконувати посадові обов’язки на високому рівні, на рівні сучасних вимог суспільства;

подальша демократизація шляхів формування й діяльності апарату райдержадміністрації, викорінювання бюрократизму, протекціонізму корупції, створення соціальних, правових та інших сприятливих умов і гарантій, необхідних для успішної роботи державних службовців, виявлення та прояву кожним працівником своїх здібностей.

Робота кадрової служби райдержадміністрації проводиться відповідно до щорічних, щоквартальних місячних та щотижневих планів роботи, відповідно яких проводиться робота щодо дотримання чинного законодавства з питань державної служби райдержадміністрації.

Кадрова робота у Васильківській райдержадміністрації проводиться відповідно до вимог законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання та протидії корупції», указів Президента України «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби», від 14 квітня 2000 року № 599/2000 «Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні», інших нормативно-правових актів, з кадрової роботи та питань державної служби.

У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби райдержадміністрації керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінсоцзахисту. Основними завданнями кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного підбору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю є постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби.

Гранична чисельність працюючих в апараті, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації приведена у відповідальність до штатних розписів і становить –84 державних службовців.
з/п

Назва органу

Кількість посад за штатним розкладом

Обдікова кількість державних службовців

Примітка

1.

Апарат

18

14
2.

Структурні підрозділи

66

61
3.

Управління соціального захисту населення

34

31
4.

Відділ агропромислового розвитку

3,5

3
5.

Сектор економічного розвитку і торгівлі

2

2
Продовження додатка


6.

Служба у справах дітей

4

4
7

Архівний сектор

2

2
8.

Відділ освіти, молоді та спорту

2

2
9.

Відділкультури, туризму, національностей та релігій

1

1
10.

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи

2

2
11

Фінансове управління

10,5

9
12

Центр надання адміністративних послуг

5

5РАЗОМ:

84

75Станом на 01 січня 2015 року працює 75 державних службовців, вакантними є 9 посад державних службовців райдержадміністрації.


Якісний склад працюючих в апараті, відділах та структурних підрозділах райдержадміністрації
Стать

чоловіків -10 – 13,3%

жінок - 65 – 86,7%
Вік

27-34 років - 27 – 36%

35-45 років - 24 – 32%

46-54 років - 23 – 31%

55-59 років - 1 – 1%

понад 60 років -


Стаж роботи на займаній посаді

до 1 року - 7 – 9%

1-3 років - 5 – 7%

3-5 років - 10 – 13%

5-10 років - 15 – 20%

10-15 років - 13 – 17%

15-25 років - 21 – 28%

Продовження додатка


понад 25 років - 4 – 5%
Діюча система в роботі з кадрами в повній мірі сприяє стабільній кадровій ситуації. Райдержадміністрація прикладає зусилля для якісного підбору і розстановки кадрів на вирішальних напрямках соціально-економічного розвитку району. Ця робота ведеться у відповідності з планами розробленими, як головою райдержадміністрації так і його заступниками, а також державними службовцями відділів, служб, управлінь райдержадміністрації на 2015 та 2016 роки.

Плани роботи з кадрових питань розроблені в такій послідовності : річні, квартальні та місячні .

Реалізуються ці документи в трьох основних напрямках:

робота з державними службовцями апарату, відділів, управлінь та структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;

робота з кадровим резервом;

робота з керівним складом підприємств усіх форм власності та громадським активом району.

Планування роботи райдержадміністрації здійснюється на основі планів органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, здійснення інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень, та відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 747 «Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної влади».

На засіданнях колегій райдержадміністрації заслуховуються питання про роботу з кадрами та дотримання вимог чинного законодавства з кадрових питань з урахуванням недоліків та пропозицій. Ті питання, які знаходяться на контролі виконуються в зазначені терміни.

З метою посилення кадрової роботи в районі створена і працює координаційна рада по роботі з кадрами, на якій щоквартально розглядаються основні питання роботи з кадрами органів виконавчої влади.

У 2015 році було проведено 4 засідання координаційної ради, з кадрових питань.


2. Формування складу державних службовців
У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби райдержадміністрація керується нормативно-установчими документами діяльності районної державної адміністрації, а саме: відповідно постанови Кабінету Міністрів України

Продовження додатка


від 12 березень 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»;

від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» розроблені та затвердженні розпорядженнями голови райдержадміністрації:

Положення про апарат Васильківської районної державної адміністрації розпорядження від 30 січня 2013 року № 43-р-13;

Про упорядкування структури райдержадміністрації – розпорядження від 4 серпня 2015 року № К-161/0/277-15 та розпорядження від 16 жовтня 2015 року № К-211/0/277-15 (зі змінами та доповненнями);

Підготовлений та затверджений штатний розпис апарату райдержадміністрації;

Положення про відділи, служби та структурні підрозділи райдержадміністрації розроблені та затверджені розпорядженнями голови райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства.

Організаційно-правовий статус, права, обов’язки та відповідальність керівників підрозділів визначаються у відповідних положеннях;

Розроблені та затверджені посадові інструкції на всіх державних службовців, як правило на посади, що передбачені штатним розписом відповідного органу виконавчої влади.

Посадові інструкції працівників райдержадміністрації приведені у відповідність з рекомендаціями викладених у «Довіднику Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців».

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 грудня 2015 року № Р-366/0/276-15 затверджено розподіл обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками, передбачено взаємозамінність в координації діяльності райдержадміністрації.

Призначення на посади державних службовців проходить з дотриманням вимог чинного законодавства, а саме відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (зі змінами та доповненнями).

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 грудня 2015 року № Р-252/0/276-15, склад конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців затверджений:

Порядок проведення конкурсу в райдержадміністрації;

перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державного органу;

підготовлені екзаменаційні білети.

Продовження додатка


При наявності вакансій відповідно до вимог оголошується конкурс на їх заміщення через районну газету «Васильківський вісник».

Приймається розпорядження голови райдержадміністрації про проведення конкурсу, готується оголошення зміст якого відповідає встановленим вимогам.

Документи претендентів подаються у відповідності з кваліфікаційними вимогами вакантної посади і з дотриманням термінів подання документів згідно оголошення.

Протоколи рішення конкурсної комісії, екзаменаційна відомість, матеріали письмового звіту підшиваємо до справи.

У 2015 році на конкурсній основі були прийняті 6 державних службовців в апарат та 11 в структурні підрозділи райдержадміністрації:

Всі матеріали проведення конкурсу та іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад оформлені відповідно наказу Головдержслужби України від 10 травня 2002 року № 30/84, зареєстрований і Міністерстві юстиції України 24 травня 2002 року № 446/6734.

При прийнятті на державну службу відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну службу» для державних службовців, які не мають стажу державної служби встановлюється випробувальний термін до 2 місяців.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 року № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування в державних органах», з метою підвищення кваліфікації, набуття професійних та управлінських навиків особам зарахованих до кадрового резерву, розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 грудня 2015 року № Р-355/0/276-15 «Про стажування осіб на посадах державних службовців у 2015 році» затверджено план графік щодо проведення стажування осіб, які вперше претендують на посаду державного службовця, а також, які бажають зайняти більш високу посаду, з урахуванням плинності кадрів, віку працівників та їх освіти. Так у 2015 році пройшли стажування 9 осіб, зарахованих до кадрового резерву та 5 осіб пройшли стажування перед призначенням на вакантні посади. Стажист подає заяву про зарахування для проходження стажування, погоджену керівником за місцем основної роботи; пишеться наказ про зарахування для проходження стажування; підготовлений індивідуальний план затверджується керівником установи, де проходить стажування, потім готується звіт стажиста і висновок пише відповідальна особа за стажування.

В райдержадміністрації працює 2 магістра державної служби на посадах державних службовців, це: Данилюк Наталія Іванівна – начальник відділу культури, туризму, національностей та релігій райдержадміністрації, Павленко Юлія Володимирівна – заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації, які закінчили ДРІДУ НАДУ при Президентові України та ДНУ.

Продовження додатка


Присвоєння рангів державним службовцям здійснюється згідно з ст. 25, 26 Закону України «Про державну службу», та відповідно до Положення «Про ранги держаних службовців», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 року № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців».

Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному порядку відповідно займаної посади, професійної кваліфікації та результатів роботи. Затримки у присвоєнні чергового рангу не було.

Ведення особових справ державних службовців в апараті, відділах та структурних підрозділах здійснюється відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 року № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» із змінами, Наказу Головдержслужби України від 05.07.1998 року № 24 «Методичні рекомендації щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року № 453/2893, Наказу Міністерства статистики України від 26.12.1995 року № 343 «Інструкція по заповненню особової картки (форма № П-2ДС)».

Порядок ведення особових справ державних службовців застосовується в органах виконавчої влади з метою упорядкування кадрового діловодства та удосконалення процедури прийняття на посади державних службовців. Методичні рекомендації щодо Порядку ведення особових справ державних службовців визначають Порядок формування і ведення особової справи, а також вимоги до підготовки документів, їх оформлення, зберігання та обліку. В особовій справі відображається проходження державної служби, містяться біографічні та інші дані державних службовців. Формування особової справи розпочинається з початку розгляду питання про призначення на посаду державного службовця. При початковому формуванні особової справи в опис включаються документи відповідно до їх розміщення у справі із зазначенням повної назви документа організації, яка його видала, номера і дати документа, а також дати включення його до особової справи та кількості аркушів. Матеріали, які надходять після призначення працівника на посаду вносяться до опису за їх надходженням. Працівник кадрової служби завжди перевіряє правильність заповнення матеріалів особової справи, відповідність зазначених у них відомостей з оригінали документів (паспорта, диплома про освіту, військового квитка, тощо) і завіряє печаткою відділу діловодства та контролю райдержадміністрації. Сформована особова справа реєструється у книзі обліку руху особових справ. Особова справа державного службовця з часом проходження ним державної служби доповнюється відповідними матеріалами


Продовження додатка
щорічно, після подання декларацій про доходи, це до 01 квітня, переглядаються, уточнюються. Особові справи державних службовців є документами для службового користування, які зберігаються в опечатаному металевому сейфі. Кожна справа підшита у спеціально призначену для цього папку. Порядок видачі особових справ встановлюється головою райдержадміністрації. Особи, які користується особовими справами, зберігають їх на рівні з таємними з таємними документами і не мають права передавати їх іншим особам, якщо це не викликано службовою необхідністю, не розголошують їх змісту.

На даний час 84 особових справ державних службовців оформлені і підшиті згідно переліку документів. В особових справах знаходяться всі необхідні документи відповідно вимог чинного законодавства. Книга обліку руху особових справ теж оформлена відповідно вимог.

Архівні особові справи пронумеровані, прошнуровані знаходяться у відділі організаційно - кадрової роботи і зберігатимуться 75 років згідно вимог чинного законодавства, окремо від діючих справ.

Щороку особові справи детально переглядаються, а зміни та доповнення вносяться по мірі потреби.

Відповідно Наказу Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58 «Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників» (зі змінами і доповненнями) ведеться заповнення трудових книжок працівників райдержадміністрації, а саме: записи про прийняття на роботу, прийняття Присяги державного службовця, присвоєння рангів, просування по службі, звільнення з роботи. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки заповнюються у відповідних розділах державною мовою, не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу. Записи у трудові книжки проводяться у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю, пункт Закону. З кожним записом, що заноситься до трудової книжки, кадровий працівник зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в трудовій книжці. Всі трудові книжки і вкладиші реєструється в книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів, яка пронумерована, прошнурована та скріплена підписом керівника державного органу і мастичною печаткою. Книгу обліку руху трудових книжок веде працівник з кадрових питань райдержадміністрації.
3. Робота з кадровим резервом
Формування кадрового резерву на посади державних службовців здійснювалося відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від
Продовження додатка
28 лютого 2001 року № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби» та рекомендацій щодо застосування окремих норм Положення про формування кадрового резерву для державної служби.

Велику увагу райдержадміністрація приділяє дієвості кадрового резерву на заміщення посад державних службовців.

З метою формування дієвого кадрового резерву прийняті розпорядження голови райдержадміністрації від 14 грудня 2015 року № Р-355/0/276-15 «Про формування кадрового резерву на посади державних службовців апарату, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації на 2016 рік»,

Списки складені у відповідності встановлених вимог.

На кожного резервіста заведена особова справа, яка щорічно переглядається. Оновлюються письмові згоди резервістів, звіти та затверджені особисті річні плани.

Всього зараховано до кадрового резерву – 68 осіб, із них: чоловіків – 11 (16,2 %), жінок – 57 (83,8%).

Якісний склад кадрового резерву складає:
за віком
до 27 років – 29 (43%)

28-34 роки – 20 (29%)

35-45 років – 14 (21%)

46-54 роки – 5 (7%)


за освітою
вища – 60 (89%)

базова вища – 5 (7%)

в т. ч. магістри – 3 (4%)
4. Робота кадрової служби з профілактики проявів корупції в органах виконавчої влади
При прийнятті на роботу та на протязі проходження державної служби всі державні службовці ознайомлюються та дотримуються вимог статей 12,16 Закону України «Про державну службу» та статей 5,6 Закону України «Про засади запобігання та протидію з корупцією».

Проявів корупційних діянь серед державних службовців не виявлено. Одним із заходів щодо запобігання проявам корупції є підвищення рівня


Продовження додатка
правової освіти державних службовців. З цією метою щорічно проводяться короткотермінові семінари, а також включаються питання корупції, як складова

навчальної програми під час підвищення кваліфікації державних службовців та осіб, що перебувають у кадровому резерві.

Щоквартально відповідно листа управління державної служби Головного управління державної служби України в Дніпропетровській області від 09.02.2009 року № 85/09-6 райдержадміністрація направляє інформацію щодо фактів притягнення державних службовців до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Питання стану роботи з попередження корупції в органі виконавчої влади здійснюється відповідно Закону України «Про запобігання корупції».
5. Стан функціонування інформаційної системи «Картка»
Враховуючи пріоритетність завдань спрямованих на професіоналізацію державного управління, визначеного Президентом та Урядом України, важливого значення в практичній роботі місцевих органів виконавчої влади набуває питання використання інформаційно-довідкових та аналітичних систем, які позитивно впливають на кадровий менеджмент та створюють реальні можливості для збагачення практики управління персоналом.

Управлінням державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією у 2005 році був реалізований пілотний проект Головного управління державної служби України щодо програмно-інформаційного забезпечення обліку державних службовців. Сучасні засоби комп’ютерної техніки й техніки зв’язку в сполученні з новими технологіями вводу, збереження і обробки інформації дозволяють значно підвищити продуктивність праці та якість результату не тільки на основних виробничих процесах, а й при прийнятті рішень. Цей проект дозволив підвищити ефективність роботи з персоналом органів виконавчої влади, запровадити сучасні інформаційні технології в роботі кадрових служб. З великою відповідальністю, високою виконавчою дисципліною працівники кадрової служби Васильківської райдержадміністрації сформували базу даних відомостей про державних службовців та забезпечуємо якісне введення даних та вчасну їх передачу до управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області та обласної державної адміністрації.

Використання засобів інформатизації у практичній роботі кадрових служб сприяло не лише упорядкуванню обліку та створення електронної бази даних на працюючих державних службовців, а й значному поліпшенню кадрового діловодства в органах виконавчої влади.

Продовження додатка


Для вдосконалення роботи щодо впровадження локальної версії системи обліку державних службовців „Картка” призначений головний спеціаліст з питань управління персоналом райдержадміністрації, який здійснює супроводження та експлуатацію автоматизованої системи обліку державних службовців, переглянуті посадові інструкції в яких чітко визначені, в них повноваження і відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та відповідність вимогам чинного законодавства щодо технічного забезпечення роботи з локальною системою «Картка».

Заступник голови

райдержадміністрації Л.А.ГОЛЄВА

Головний спеціаліст

відділу організаційно-кадрової роботи

райдержадміністрації В.М.ШУЛЬГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

24.02.2016 № Р-90/0/276-16


ЗАХОДИ

щодо поліпшення кадрової роботи в райдержадміністрації

та її структурних підрозділіа на 2016 рік


№ з/п

Дата

Назва заходів

Категорія учасників


1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ


1.

Протягом

року


Забезпечити виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, законодавчих актів та нормативно-правових актів з питань реалізації кадрової політики


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи
2.

Протягом року

Забезпечити підготовку розпоряджень голови райдержадміністрації, листів до органів виконавчої влади вищого рівня та іних організацій з питань кадрової роботи, організації навчання та підвищення кваліфікації державних службовців


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи
3

Лютий, листопад

Розглянути на колегії питання, що стосуються кадрової роботи


Головний спеціаліст з питань управління персоналом

4.

Січень – березень 2016

року


Здійснити організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.


Державні службовці райдержадміністрації

5.

Січень – лютий 2016

Підготовка інформаційно-довідкового матеріалу з питань проходження державної службиГоловний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації


Продовження додатка


6.

Протягом року

Продовжити роботу щодо поновлення бази даних в системі «Картка »

Головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністраціїП. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ


7

Грудень 2015 року

Забезпечити формування кадрового резерву, включаючи до нього працівників, які иають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібностях для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи

8

Протягом року

Проводити постійну роботу з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, шляхом складання та виконання особистих планів, періодичного навчання і підвищеня кваліфікації у відповідних навчальних закладах, участі у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів, стажування , на псадах якого зараховано працівника до кадрового резерву.


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи
9

Протягом року

Здійснювати контроль за виконанням індивідуальнихтрічних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву.


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи
10

Грудень 2016 року

Розробити та забезпечити виконання планів роботи з кадровим резервом на посади державних службовців в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах на 2016 рік.


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи

Продовження додатка
Ш. ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
11

ІV квартал 2016 року

Провести аналіз потреб у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб органів виконавчоїтвлади.Керівники управлінь, відділів, працівники кадрових служб

12

Протягом року

Здійснювати контроль за дотриманням державними службовцями законів України «Про державну службу», «Про відпустки», регламенту Васиьківської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.08.2014 року № Р-240/0/276-14


Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, спеціаліст якому доручено ведення кадрової роботи
13

Протягом року

Вжити дієвих заходів щодо підвищення персональної відповідальності за ведення кадрової роботи та стан дотримання вимог законодавства з питань державної служби у всіх підвідомчих структурних підрозділах, в тому числі за дотримання встановленого порядку ведення особових справ, трудових книжок.


Працівники кадрових служб


14

Протягом року

Здійснення заходів щодо протидії проявам корупції

Керівник апарату, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації,

начальники управління, сектор правового забезпечення, сектор взаємодії з правоороними органами, цивільного захисту, оборонної та роботимобілізаційної

15

Січень-лютий

З метою здійснення дієвого контролю за виконанням державними службовцями функціональних обов’язків, підвищити роль щорічної оцінки виконання державними

Керівник апарату райдержадміністрації

Продовження додатка
службовцями посадових обов’язків та завдань
16

Січень-травень

Забезпечити здійснення заходів щодо логічного та арифметичного контролю декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновій стан за 2015 рік до 15 травня 2016 року


Сектор правового забезпечення, головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації

Заступник голови

райдержадміністрації Л.А.ГОЛЄВА

Головний спеціаліствідділу організаційно-кадрової роботи

райдержадміністрації В.М.ШУЛЬГА
Каталог: OBLADM
OBLADM -> Події тижня «Книжка року 2014» назвала 66 переможців
OBLADM -> Творчі колективи
OBLADM -> Розпорядження голови райдержадміністрації 21. 10. 2014 № р-390/01-08/14 Порядок ведення особових справ державних службовців апарату та структурних підрозділів Юр’ївської районної державної адміністрації
OBLADM -> Положення про обробку та захист персональних даних Загальні положення
OBLADM -> Бюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
OBLADM -> Організація роботи з наказами у 2013 році
OBLADM -> Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
OBLADM -> Календар знаменних І пам'ятних дат м. Підгородне Дніпровського району на 2017 рік


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні
Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconПоложення про Почесну грамоту районної державної адміністрації та районної ради, Почесну грамоту районної державної адміністрації та Подяку голови райдержадміністрації. В. о голови районної державної адміністрації В. В. Бондаренко

Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 31. 0
Створити громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Cумської обласної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови райдержадміністрації 21. 10. 2014 № р-390/01-08/14 Порядок ведення особових справ державних службовців апарату та структурних підрозділів Юр’ївської районної державної адміністрації
Цей Порядок визначає перелік документів, що складають особову справ державного службовця (далі працівника) апарату та структурних...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 12. 08. 2016 №190
Про відзначення 25-ї річниці незалежності України та з метою забезпечення гідного відзначення у районі 25-ї річниці незалежності...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 04. 2017 №155 Про Громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації
Громадської ради при районній державній адміністрації, керуючись статтею, пунктом частини першої статті 13, пунктами 1, частини першої...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 2016 р №37 Про проведену роботу з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у Житомирському районі у 2015 році та заходи щодо її поліпшення у 2016 році
Житомирського омвк «Щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних І призовників» у районі проведено відповідну роботу на...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 02. 2016 смт Васильківка № р-90/0/276-16 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 2017 р №61 Про надання статусу дитини-сироти
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та відповідно...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка