Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-одСторінка1/3
Дата конвертації19.07.2017
Розмір0,74 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

30.12.2013 м.Суми № 544-ОДС12.2012 Суми № 535-ОД
Про план роботи Сумської

обласної державної адміні-

страції на 2014 рік

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Cумської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 06.04.2012 № 130-ОД (зі змінами):

1. Затвердити план роботи Сумської обласної державної адміністрації на 2014 рік (далі – план роботи), що додається.

2. Першому заступнику, заступникам голови, заступнику голови-керівнику апарату Сумської обласної державної адміністрації, відповідальним виконавцям забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених цим планом роботи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Сумської обласної

державної адміністрації І.О.Яговдик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сумської обласної

державної адміністрації

30.12.2013 № 544-ОД
План

роботи Сумської обласної державної адміністрації

на 2014 рік
І. Питання для підготовки та розгляду на засіданнях

колегії Сумської обласної державної адміністрації
пор.

Питання, що пропонується

розглянути

Дата

проведення засідання

Відповідальні

за підготовку

питання

1

2

3

4Про підсумки роботи із зверненнями громадян в органах державної виконавчої влади та органах місцевого само-врядування області у 2013 році, стан виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

30.01.2014

Цупро О.М.,

Лебідь Н.В.
Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2013 рік

27.02.2014

Цупро О.М.,

Сітак О.М.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 2013 рік

27.02.2014

Чернявський В.І.,

Южаков Є.І.

Про підсумки роботи сільськогоспо-дарських та переробних підприємств і установ державної форми власності, що знаходяться на території Сумської області, у 2013 році

27.02.2014

Слизький С.М.,

Івченко В.М.


Про хід виконання у 2013 році заходів Комплексної обласної програми «Правопорядок на 2013-2015 роки»

27.02.2014

Клочко К.А.Про звіт начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Сумській області про роботу у 2013 році

27.02.2014

Іщенко Т.Д.,

Савченко М.М.


Продовження таблиці1

2

3

4Про звіт начальника Інспекції державно-го архітектурно-будівельного контролю у Сумській області про роботу у 2013 році

27.02.2014

Чернявський В.І.,

Бульдович С.В.
Про організаційну роботу районних державних адміністрацій з питань прове-дення комплексу весняних польових робіт у 2014 році

27.03.2014

Слизький С.М.,

Івченко В.М.

Про реформування галузі житлово-кому-нального господарства, виконання заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності Сумської області

27.03.2014

Чернявський В.І.,

Войтенко М.Г.

Про звіт начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Сумській області про роботу у 2013 році

27.03.2014

Іщенко Т.Д.,

Пирогов О.М.
Про підсумки соціально-економічного розвитку області за І квартал 2014 року та результати оптимізації регіональних програм

24.04.2014

Цупро О.М.,

Сітак О.М.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за І квартал 2014 року

24.04.2014

Чернявський В.І.,

Южаков Є.І.

Про стан дитячої злочинності та профілактики роботи з дітьми, які постраждали внаслідок правопорушень у 2013 році

24.04.2014

Клочко К.А.Про звіт начальника Головного управління Держземагентства у Сумській області про роботу у 2013 році та за І квартал 2014 року

24.04.2014

Слизький С.М.,

Оленич П.С.


Про звіт начальника Державної служби з лікарських засобів у Сумській області про роботу у 2013 році та за І квартал 2014 року

24.04.2014

Іщенко Т.Д.,

Ситнік Л.А.
Про підсумки проходження опалюваль-ного періоду 2013-2014 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

29.05.2014

Чернявський В.І.,

Войтенко М.Г.

Про хід виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоров-лення басейну річки Дніпро на період до 2021 року на території Сумської області

24.04.2014

Слизький С.М.,

Базаров Г.І.Продовження таблиці

1

2

3

4


Про стан реалізації державної містобудівної політики в Сумській області

26.06.2014

Чернявський В.І.,

Павленко О.О.

Про здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства

26.06.2014

Чернявський В.І.,

Войтенко М.Г.

Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визна-чених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адміні-страції, за підсумками першого півріччя 2014 року

26.06.2014

Цупро О.М.,

Даниленко І.О.
Про підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя 2014 року

31.07.2014

Цупро О.М.,

Сітак О.М.


Про підсумки виконання місцевих бюджетів за перше півріччя 2014 року

31.07.2014

Чернявський В.І.,

Южаков Є.І.

Про підготовку навчальних закладів області до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

31.07.2014

Іщенко Т.Д., Пєсоцька І.О.Про підсумки роботи із зверненнями громадян в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самовряду-вання області у першому півріччі 2014 року, стан виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

31.07.2014

Цупро О.М.,

Лебідь Н.В.

Про стан безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді комунальної власності міст Суми та Шостка

31.07.2014

Чернявський В.І.,

Колодій В.І.

Про звіт начальника державної фітосанітарної інспекції Сумської області про роботу у першому півріччі 2014 року

31.07.2014

Слизький С.М.,

Говорун О.Л.


Продовження таблиці1

2

3

4


Про хід виконання Указу Президента України від 24 травня 2013 року № 307/2013 «Про заходи щодо забез-печення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території» в частині взаємодії місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, іншими правоохоронними та контролюючими органами щодо протидії злочинності в Сумській області

28.08.2014

Клочко К.А.Про стан організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у Сумській області

28.08.2014

Чернявський В.І., Хмеловець В.А.
Про результати проведення внутрішніх аудитів за друге півріччя 2013 року та перше півріччя 2014 року

28.08.2014

Чернявський В.І.,

Южаков Д.Є.
Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери області до роботи і осінньо-зимовий період 2014-2015 років

25.09.2014

Чернявський В.І.,

Войтенко М.Г.


Про стан упровадження інноваційних форм і методів роботи в закладах культури Сумської області

25.09.2014

Іщенко Т.Д.,

Мельник О.П.

Про стан водопостачання в області та забезпечення населення доброякісною питною водою

25.09.2014

Іщенко Т.Д.,

Псарьов В.М.
Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 9 місяців 2014 року

30.10.2014

Цупро О.М.,

Сітак О.М.

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2014 року

30.10.2014

Чернявський В.І.,

Южаков Є.І.

Про виконання в області соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України»

30.10.2014

Іщенко Т.Д.,

Боярко А.А.,

Павлюк П.О., Пєсоцька І.О.
Про звіт начальника Головного управлін-ня Державної казначейської служби України у Сумській області про роботу за 9 місяців 2014 року

30.10.2014

Чернявський В.І., Лісовий О.В.

Продовження таблиці

1

2

3

4Про звіт начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у Сумській області про роботу за 9 місяців 2014 року

30.10.2014

Іщенко Т.Д.,

Дворник С.І.

Про звіт директора виконавчої дирекції Сумського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про роботу за 9 місяців 2014 року

30.10.2014

Іщенко Т.Д.,

Мовчан М.М.


Про звіт начальника Сумського обласного управління водних ресурсів про роботу за 9 місяців 2014 року

30.10.2014

Слизький С.М.,

Гордійко О.П.


Про роботу регіонального відділення Фонду державного майна України у Сумській області з виконання контроль-но-наглядових функцій щодо управління майном, що не увійшло до статутних капіталів акціонерних товариств під час приватизації

30.10.2014

Цупро О.М.,

Михайленко Д.Г.

Про реалізацію в області соціальних ініціатив Президента України у сфері пенсійного забезпечення

27.11.2014

Іщенко Т.Д.,

Грицай С.М.

Про реалізацію в області програм «місцевих» стимулів для медичних працівників у рамках виконання Національного та регіонального планів дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто-спроможна економіка, ефективна держава»

27.11.2014

Іщенко Т.Д.,

Павлюк П.О.

Про стан дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в області та стан усунення фінансових порушень за результатами державного фінансового контролю

27.11.2014

Чернявський В.І., Коваленко М.П.
Про підсумки проведення в області оздоровлення та відпочинку дітей і молоді влітку 2014 року

27.11.2014

Іщенко Т.Д.,

Стрельченко О.Ю.

Про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

27.11.2014

Іщенко Т.Д.,

Білоус В.Я.Продовження таблиці

1

2

3

4Про забезпечення населених пунктів області містобудівною документацією

27.11.2014

Чернявський В.І., Павленко О.О.Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства на території Сумської області

27.11.2014

Цупро О.М.,

Криворотенко М.М.

Про звіт директора Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів про роботу за 10 місяців 2014 року

27.11.2014

Іщенко Т.Д.,

Курило А.І.
Про проект Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2015 рік

25.12.2014

Цупро О.М.,

Сітак О.М.


Про проект обласного бюджету Сумської області на 2015 рік

25.12.2014

Чернявський В.І.,

Южаков Є.І.

Про хід виконання Програми розвитку агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Сумської області на період до 2015 року в рамках обласної Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015»

25.12.2014

Слизький С.М.,

Івченко В.М.
  1. Про

Про хід виконання Регіональної програми захисту прав споживачів на 2014-2016 роки.

25.12.2014

Цупро О.М.,

Коцупій М.М.

Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визна-чених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адмініст-рації за підсумками другого півріччя 2014 року

25.12.2014

Цупро О.М.,

Даниленко І.О.
Каталог: images -> docs
docs -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
docs -> Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
docs -> Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних
docs -> Програма з іноземної мови (англійської, німецької, французької) перелік розділів: Володіння лексикою
docs -> Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
docs -> Рішення 18. 08. 2016 р. Мукачево №309 Про організацію вивезення твердих побутових відходів тов «аве мукачево» в м. Мукачево


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconРозпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconУправління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
Юрій Ступак : до 100-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні
Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 31. 0
Створити громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації у складі згідно з додатком
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconУправління культури сумської обласної державної адміністрації
Пропонуємо до вашої уваги черговий випуск видання «Письменники, діячі культури – ювіляри 2013 року»
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "22" лютого 2010 року №138 /0/5-10 м. Львів
Затвердити Порядок фінансування видатків на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconУправління культури І туризму Сумської обласної держадміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської
...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 19 лютого 2015 року м. Монастириська №46-од
Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року лютий 2014 року), захищаючи ідеали свободи,...
Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Управління культури І туризму, національностей та релігій сумської обласної державної адміністрації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка