$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від


До основних параметрів, що характеризують інформацію, яка міститься у документі відноситьсяСторінка10/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

До основних параметрів, що характеризують інформацію, яка міститься у документі відноситься ...

1) калейдоскопічність

2) джерело

3) метричність

4) відповідність потребам

$RR01414,4,9,2,0,2До основних параметрів, що характеризують інформацію, яка міститься у документі відноситься ...

1) дотичність

2) вартість

3) якість

4) квадратичність

$RR01415,4,9,2,0,2Якість інформації, що міститься у документі, визначається ...

1) достовірністю

2) своєчасністю

3) первинністю

4) кількістю

$RR01416,4,9,2,0,2Якість інформації, що міститься у документі, визначається ...

1) доступністю

2) розміром

3) новизною

4) корпоративністю

$RR01417,4,9,2,0,2Якість інформації, що міститься у документі, визначається ...

1) компілятивністю

2) корисністю

3) габаритністю

4) казуїстикою

ЕТАПИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

$RR01418,4,9,2,0,2Етапом обробки інформації є ...

1) адаптація теми

2) попередній пошук

3) послідовний пошук

4) інтерпретація

$RR01419,4,9,2,0,2Етапом обробки інформації є ...

1) інтеграція результатів

2) комунікація

3) ознайомлення із значущістю

4) перестановка

$RR01420,4,9,2,0,2Етапом обробки інформації є ...

1) ознайомлення з результатами

2) інтерпретація

3) послідовний пошук

4) пошук

$RR01421,4,9,2,0,2Етапом обробки інформації є ...

1) інтерпретація

2) репозиціонування

3) оцінка результатів

4) інтеграція результатів

$RR01422,4,9,2,0,2Етапом обробки інформації є ...

1) комплектація теми

2) комунікація

3) попередній пошук

4) конкретизація комунікації

$RR01423,4,9,2,0,2Інтерпретація інформації це ...

1) координація знань по усвідомленню інформації

2) конструктивний підхід до роботи з інформацією

3) процес аналізу, синтезу і оцінки важливості, корисності інформації для дослідження певної теми та вирішення проблеми

4) співвіднесення змісту інформації з її кількістю

$RR01424,4,9,2,0,2Етап „попередній пошук” необхідний ...

1) з-за нематеріальності інформації

2) бо дозволяє зрозуміти і усвідомити, яку саме інформацію потрібно шукати

3) з-за незначної ентропії інформації

4) з-за відсутності системи пошуку

$RR01425,4,9,2,0,2На етапі комунікації здійснюється

1) передача результатів дослідження зацікавленим особам

2) вибір вдалого формату передачі результатів дослідження

3) пошук зацікавлених в інформації осіб

4) перерахунок факторів, що визначають значущість інформації

ДОСТОВІРНІСТЬ

$RR01426,4,9,2,0,2Документи створенні навіть на неповних відомостях та з сумнівними висновками, тим не менше, корисні у інформаційній роботі ?..

1) оскільки дозволяють усвідомити межу відомого і невідомого

2) в них подано все, що відомо з даного питання

3) оскільки вони все рівно потребують подальшої перевірки

4) на неповних відомостях і сумнівних висновках не можна формувати інформаційні документи

$RR01427,4,9,2,0,2Фраза „Логічно буде припустити, що...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають ...

1) 1 до 1

2) 3 до 1

3) 9 до 1

4) 1 до 9

$RR01428,4,9,2,0,2Фраза „Очевидним є, що...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають ...

1) 1 до 1

2) 3 до 1

3) 9 до 1

4) 1 до 3

$RR01429,4,9,2,0,2Фраза „Не є вірогідним, щоб...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають ...

1) 1 до 1

2) 3 до 1

3) 1 до 9

4) 1 до 3

$RR01430,4,9,2,0,2Фраза „Слід визнати однаково можливим...” у інформаційному документі має означати, що шанси на достовірність інформації, відповідно до схеми Ш. Кента, складають ...

1) 1 до 1

2) 3 до 1

3) 1 до 9

4) 1 до 3

$RR01431,4,9,2,0,2Що означає „туман майбутнього”?

1) неможливість прогнозування

2) чим далі в майбутнє по шкалі часу ми намагаємось спрогнозувати розвиток подій тим менше зусиль треба докладати для прогнозування

3) чим далі в майбутнє по шкалі часу ми намагаємось спрогнозувати розвиток подій тим точніший буде прогноз

4) чим далі в майбутнє по шкалі часу ми намагаємось спрогнозувати розвиток подій тим більша буде похибка прогнозу

$RR01432,4,9,2,0,2Критерієм якості прогнозу є ...

1) об’єм інформаційного матеріалу

2) корисність прогностичного матеріалу при прийнятті рішення

3) довершеність інформаційного матеріалу

4) майстерність прогнозу

$RR01433,4,9,2,0,2Прогноз на основі врахування стійких тенденцій розвитку базується на припущені, що...

1) ситуація, яка протягом тривалого часу розвивалась в одному певному напрямку, швидко змінюється

2) ситуація, яка протягом тривалого часу розвивалась в одному певному напрямку, не повинна різко змінитись за короткий проміжок часу

3) ситуація, яка протягом тривалого часу розвивалась в одному певному напрямку, можливо зміниться, а можливо не зміниться

4) ніколи не зміниться

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГНАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

$RR01434,4,9,2,0,2Сучасними особливостями здійснення інформаційної функції дипломатичного представництва є:

1) зростання об’ємів оброблюваної інформації

2) відсутність значних об’ємів інформації

3) занепад традиційних каналів розповсюдження інформації

4) жодне з вище перерахованого

$RR01435,4,9,2,0,2Традиційні канали отримання і розповсюдження дипломатичної інформації...

1) зберігають своє значення

2) швидко втрачають своє значення

3) поступово втрачають своє значення

4) втратили остаточно своє значення

$RR01436,4,9,2,0,2Специфікою такого інформаційного каналу як періодичні видання є ...

1) розгалуженість тематики

2) аналітичність матеріалів

3) деталізація прихованих нюансів

4) розлогість викладу

$RR01437,4,9,2,0,2Специфікою такого інформаційного каналу як телебачення і радіо є ...

 1. оперативна подача подієвої інформації

 2. ритуальна подача інформації

 3. відсутність цінної інформації

 4. перспективність отримуваної інформації

$RR01438,4,9,2,0,2

Вся інформаційна діяльність дипломатичного представництва здійснюється під безпосереднім керівництвом ...

 1. глави дипломатичного відомства

 2. першого секретаря дипломатичного відомства

 3. прес-секретаря дипломатичного відомства

 4. прес-аташе дипломатичного відомства

$RR01439,4,9,2,0,2

Формами інформаційно-роз’яснювальної роботи, що здійснюється дипломатичним представництвом є ...

 1. прямі зустрічі з громадськістю країни перебування

 2. участь у організації та роботі культурно-інформаційних центрів

 3. робота з засобами масової інформації

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01440,4,9,2,0,2

До категорії „офіціоз” відносять засоби масової інформації, які ...

 1. є офіційними виданнями органів влади держави

 2. не є офіційними виданнями органів влади, але виражають офіційну точку зору органів влади держави

 3. є офіційними виданнями органів влади держави, але не виражають офіційну точку зору органів влади

 4. вважаються „жовтою пресою”

$RR01441,4,9,2,0,2

До категорії „незалежна преса” відносять засоби масової інформації, які ...

1) приховано відстоюють інтереси певних еліт держави

2) існують за рахунок власних коштів і прибутків

3) фінансуються державою

4) існують за рахунок благодійних фондів

$RR01442,4,9,2,0,2Дипломатичні працівники ...

1) повинні нав’язувати тісні контакти з представниками засобів масової інформації

2) не повинні в жодному разі підтримувати контакти з представниками засобів масової інформації

3) можуть підтримувати контакти з представниками засобів масової інформації ad hoc

4) жодне з вище перерахованого

$RR01443,4,9,2,0,2До „еліти” журналістського складу відносять представників засобів масової інформації, які ...

 1. мають опосередкований доступ до джерел важливої урядової інформації

 2. мають прямий доступ до джерел важливої урядової інформації

 3. не мають доступу до джерел важливої урядової інформації

 4. жодне з вище перерахованого


СИТЕМНИЙ АНАЛІЗ

(Р.Шипка)

$RR01444,4,10,2,0,2

Сукупність елементів, які об’єднані єдиним процесом функціонування та при взаємодії реалізують певну операцію, що необхідна для досягнення поставленої перед системою в цілому мети це –


 1. підсистема

 2. надсистема

 3. елемент системи

 4. зв’язки між елементами системи

$RR01445,4,10,2,0,2Ширша систему, в яку входить досліджувана система як складова частина, це –

 1. підсистема

 2. надсистема

 3. елемент системи

 4. зв’язки між елементами системи

$RR01446,4,10,2,0,2Частина системи, яка виконує специфічну функцію і є неподільною з погляду завдання, що розв’язується, це –

 1. підсистема

 2. надсистема

 3. елемент системи

 4. зв’язки між елементами системи

$RR01447,4,10,2,0,2Складна система причинної залежності, яка полягає у тому, що результат попередньої дії впливає на наступний перебіг процесу в системі: причина підпадає під вплив зворотного впливу наслідку, це –

 1. підсистема

 2. надсистема

 3. елемент системи

 4. зворотні зв’язки між елементами системи

$RR01448,4,10,2,0,2Якщо зворотний зв’язок системи підсилює результат впливу наслідку га систему, то його називають

 1. Позитивним

 2. Негативним

$RR01449,4,10,2,0,2Стійка впорядкованість системи та зв’язки між її елементами і підсистемами, це –

 1. Системний аналіз

 2. Структура системи

 3. Зворотні зв’язки системи

 4. Ієрархія системи

$RR01450,4,10,2,0,2Розташування підсистем або елементів досліджуваної системи за певним порядком від вищого до нижчого це –

 1. Системний аналіз

 2. Структура системи

 3. Зворотні зв’язки системи

 4. Ієрархія системи

$RR01451,4,10,2,0,2Дія на систему зовнішнього середовища це –

 1. Вхід системи

 2. Вихід системи

 3. Надсистема

 4. Ціль системи

$RR01452,4,10,2,0,2Результат функціонування системи для досягнення певної мети або її реакція на вплив зовнішнього середовища, це –

 1. Вхід системи

 2. Вихід системи

 3. Надсистема

 4. Ціль системи

$RR01453,4,10,2,0,2Бажаний стан виходів системи, це –

 1. Поведінка системи

 2. Ціль системи

 3. Рух системи

 4. Зовнішнє середовище

$RR01454,4,10,2,0,2Опис будови або структури системи або опис сукупності А елементів цієї системи і необхідного для досягнення мети набору відносин R між цими елементами системи це –

 1. морфологічний опис системи

 2. функціональний опис системи

 3. інформаційний опис системи

$RR01455,4,10,2,0,2Опис законів функціонування, еволюції системи,алгоритмів її поведінки, "роботи" це

 1. морфологічний опис системи

 2. функціональний опис системи

 3. інформаційний опис системи

$RR01456,4,10,2,0,2Опис інформаційних зв'язків як системи з навколишнім середовищем, так і підсистем системи, це –

 1. морфологічний опис системи

 2. функціональний опис системи

 3. інформаційний опис системи

$RR01457,4,10,2,0,2Здатність системи до структурної адаптації у відповідь на вплив зовнішнього середовища, це

 1. Траекторія системи

 2. Гнучкість системи

 3. Рівновага системи

 4. Вихідна інформація системи

$RR01458,4,10,2,0,2Корекція керуючих параметрів, внаслідок спостереження за траєкторією поведінки системи з метою повернення системи в потрібний стан, на потрібну траєкторію поведінки, це –

 1. Траекторія системи

 2. Регулювання системи

 3. Рівновага системи

 4. Вихідна інформація системи

$RR01459,4,10,2,0,2

Послідовність станів, які приймає система під час функціонування це –

 1. Траекторія системи

 2. Регулювання системи

 3. Рівновага системи

 4. Вихідна інформація системи

$RR01460,4,10,2,0,2Інформація, яку система приймає від зовнішнього середовища, це

 1. Внутрішня інформація

 2. Вихідна інформація

 3. Вхідна інформація

$RR01461,4,10,2,0,2Інформація, яку система видає у зовнішнє середовище

 1. Внутрішня інформація

 2. Вихідна інформація

 3. Вхідна інформація

$RR01462,4,10,2,0,2Інформація, яка зберігається, преробляється, використовується всередині системи, це –

 1. Внутрішня інформація

 2. Вихідна інформація

 3. Вхідна інформація

$RR01463,4,10,2,0,2Здатність системи зберігати свій стан як можна довше (як за відсутності, так і за наявності зовнішніх збурюючих впливів).

 1. Стійкість системи

 2. Рівновага системи

 3. Замкненість системи

$RR01464,4,10,2,0,2Здатність системи повертатися в стан рівноваги після виведення її з цього стану впливом зовнішніх збурень це

 1. Стійкість системи

 2. Рівновага системи

 3. Замкненість системи

$RR01465,4,10,2,0,2Замкнена система

 1. характеризується високим рівнем незалежності від навколишнього середовища

 2. активно взаємодіє із зовнішнім середовищем

$RR01466,4,10,2,0,2Принцип системності обумовлює:

 1. необхідність розгляду системи як єдиного цілого;

 2. необхідність розгляду системи як сукупності елементів;

 3. дослідження будь-якої частини системи разом з її зв’язками з іншими частинами та із зовнішнім середовищем;

$RR01467,4,10,2,0,2

Системи з управлінням називають:

 1. відкритими;

 2. кібернетичними;

 3. складними;

 4. стохастичними;

 5. динамічними;

 6. жодна з відповідей неправильна.

$RR01468,4,10,2,0,2Емерджентність системи характеризує:

 1. зв’язок системи із зовнішнім середовищем;

 2. цілеспрямованість системи;

 3. наявність у системи в цілому властивостей, що відсутні у її елементів;

 4. те, що не компоненти утворюють ціле (систему), а навпаки, при поділі цілого виявляють компоненти системи;

 5. параметри функціонування та розвитку системи;

$RR01469,4,10,2,0,2Системне дослідження довільної проблеми починається з

 1. виявлення цілей;

 2. формулювання проблеми;

 3. визначення наявних ресурсів;

 4. аналізу структури системи;

 5. жодна з відповідей неправильна.

$RR01470,4,10,2,0,2

В системному аналізі етап прогнозу та аналізу майбутніх умов полягає у

 1. аналізі стійких тенденцій розвитку системи;

 2. прогнозі розвитку системи і зміни зовнішнього середовища;

 3. передбаченні виникнення нових факторів, які можуть впливати на розвиток системи;

 4. аналізі майбутніх можливостей та ресурсів;

 5. жодної правильної відповіді.

$RR01471,4,10,2,0,2Що включає в себе етап аналізу структури системи


 1. Визначення рівнів ієрархії.

 2. Виділення підсистем.

 3. Визначення функціональних і структурних зв’язків

 4. Формулювання цілей вищого рангу.

 5. Формулювання цілей підсистем.

 6. Виявлення потреб у ресурсах.

$RR01472,4,10,2,0,2В чому полягає етап декомозиції мети і виявлення потреби в ресурсах

 1. Визначення рівнів ієрархії.

 2. Виділення підсистем.

 3. Визначення функціональних і структурних зв’язків

 4. Формулювання цілей вищого рангу.

 5. Формулювання цілей підсистем.

 6. Виявлення потреб у ресурсах.

$RR01473,4,10,2,0,2Стосовно зовнішнього середовища системи бувають

 1. Відкриті

 2. Закриті

 3. Штучні

 4. Змішані

$RR01474,4,10,2,0,2За походженням системи бувають

 1. Відкриті

 2. Замкнені

 3. Штучні

 4. Природні

 5. віртуальні

$RR01475,4,10,2,0,2Генерування альтернатив пошуком аналогій до поставленого завдання за допомогою асоціативного мислення є складовою

методу «мозкового штурму»;

 1. сценарного аналізу;

 2. методу експертних оцінок;

 3. синектики;

 4. методу побудови дерева цілей;

 5. жодна з відповідей неправильна.

$RR01476,4,10,2,0,2Процес поділу системи на рівні, що характеризують технологічний, інформаційний, економічний та інші аспекти її функціонування, називають

 1. моделюванням;

 2. стратифікацією;

 3. агрегуванням;

 4. декомпозицією;

 5. аналізом;

 6. жодна з відповідей неправильна.

$RR01477,4,10,2,0,2

Відтворення процесу функціонування системи у часі за допомогою деяких алгоритмів є завданням

 1. імітаційного моделювання;

 2. ситуаційного моделювання;

 3. фізичного моделювання;

 4. аналізу структури системи;

 5. математичного моделювання;

 6. жодна з відповідей неправильна.

$RR01478,4,10,2,0,2Яке моделювання пов’язане з побудовою моделей, для яких відсутні безпосередні аналоги фізичних процесів.

 1. Інформаційне або кібернетичне моделювання

 2. імітаційне моделювання;

 3. ситуаційне моделювання;

 4. фізичне моделювання;

 5. аналіз структури системи;

 6. математичне моделювання;

 7. жодна з відповідей неправильна

$RR01479,4,10,2,0,2

Яке моделювання базується на специфічних особливостях структур певного вигляду, які використовують як засіб дослідження систем або для розроблення на їх основі із застосуванням інших методів формалізованого опису систем

 1. Інформаційне або кібернетичне моделювання

 2. структурне моделювання;

 3. ситуаційне моделювання;

 4. фізичне моделювання;

 5. аналіз структури системи;

 6. математичне моделювання;

 7. жодна з відповідей неправильна

$RR01480,4,10,2,0,2

Якщо зворотний зв’язок системи послаблює результат впливу наслідку га систему, то його називають

 1. Позитивним

 2. Негативним

$RR01481,4,10,2,0,2Відкрита система

 1. характеризується високим рівнем незалежності від навколишнього середовища

 2. активно взаємодіє із зовнішнім середовищемЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

(І.Іжнін)
$RR01482,4,11,2,0,2

Факторами, що сприяли виникненню специфічної професійної сфери комунікативної діяльності зв’язків з громадськістю були 

 1. індустріалізація 

 2. "масифікація" суспільства 

 3. "демасифікація" суспільства 

 4. конвергенція засобів масової комунікації

$RR01483,4,11,2,0,2Факторами, що сприяли виникненню специфічної професійної сфери комунікативної діяльності зв’язків з громадськістю були 

 1. формування постіндустріального суспільства 

 2. розвиток банківських інституцій 

 3. науково-технічний прогрес 

 4. розвиток демократичних інституцій

$RR01484,4,11,2,0,2Первинним завданням Зв’язки з громадськістю є 

 1. заповнення «інформаційного вакууму» 

 2. створення «інформаційного вакууму» 

 3. забороняюча і контролююча діяльність у інформаційній сфері 

 4. формування інформаційної сфери суспільства

$RR01485,4,11,2,0,2Одним з головних завданням Зв’язки з громадськістю, як суспільнозначимого виду діяльності, є 

 1. підвищення керованості суспільства 

 2. декристалізація громадської думки 

 3. врівноваження політичних інтересів бізнес-кланів, ФПГ інших економічних суб’єктів 

 4. боротьба з недобросовісною журналістикою

$RR01486,4,11,2,0,2Односторонній підхід до розуміння змісту діяльності в сфері Зв’язків з громадськістю полягав у 

 1. налагодженні інтенсивного і ефективного документообігу між Організацією і Громадськістю

 2. налагодженні інтенсивної і ефективної роботи по інформуванню і переконанню Громадськості 

 3. внесені коректив в поведінку Організації по відношенню до Громадськості 

 4. внесенні коректив в поведінку і Організації і Громадськості

$RR01487,4,11,2,0,2Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка