$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від


Двосторонній підхід до розуміння змісту діяльності в сфері Зв’язків з громадськістю полягав уСторінка11/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Двосторонній підхід до розуміння змісту діяльності в сфері Зв’язків з громадськістю полягав у 

 1. налагодженні ефективної і взаємовигідної двосторонньої комунікації між Організацією і громадськістю

 2. налагодженні ефективної чотирьохсторонньої комунікації між Організацією і Громадськістю. 

 3. налагодженні ефективної двосторонньої комунікації між Організаціями 

 4. налагодженні ефективної комунікативної діяльності урядових і неурядових Організацій і суспільних інститутів

$RR01488,4,11,2,0,2«Розширений» двосторонній підхід до розуміння змісту діяльності у сфері Зв’язків з громадськістю полягав у 

 1. приведення у відповідність з інтересами Організації соціально значущих аспектів діяльності Громадськості 

 2. приведенні у відповідність з громадською думкою та інтересами Громадськості соціально значущих аспектів діяльності Організації

 3. корекції поведінки громадськості через вплив на громадську думку 

 4. зміщення комунікативних аспектів корекції політики Організації з діяльнісної складової на організаційну

$RR01489,4,11,2,0,2До ключових принципів діяльності у сфері Зв’язків з громадськістю слід віднести 

 1. двосторонність

 2. багатосторонність

 3. створення позитивних контекстів

 4. корумпованість

$RR01490,4,11,2,0,2До ключових принципів діяльності у сфері Зв’язків з громадськістю слід віднести 

 1. маніпулятивність

 2. налагодження двостороннього зв’язку 

 3. правдивість 

 4. ангажованість до громадської думки

$RR01491,4,11,2,0,2До задач і функцій у сфері Зв’язків з громадськістю Катліп, Сентер і Брум відносять 

 1. консервація суспільних відносин

 2. забезпечення стратифікації суспільства

 3. забезпечення проведення планомірної і послідовної програми комунікативних дій як частини управлінської функції

 4. відбиття атак конкурентів

$RR01492,4,11,2,0,2До споріднених з Зв’язками з громадськістю видів комунікативної діяльності відносяться 

 1. кодування 

 2. пропаганда 

 3. менеджмент 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01493,4,11,2,0,2Вкажіть принципи/засоби роботи з громадськістю, розроблені С.Адамсом ще в часи американської революції 

 1. використання символіки, що є мінімально емоційно навантаженою 

 2. використання символіки, що легко сприймається і є емоційно навантаженою 

 3. використання символіки “дядька Сема”. 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01494,4,11,2,0,2Вкажіть принципи/засоби роботи з громадськістю, розроблені С.Адамсом ще в часи американської революції 

 1. необхідність створення спеціалізованих органів, для практичного здійснення зв’язків з громадськістю 

 2. необхідність створення спеціалізованої національної організації, покликаної координувати зв’язки з громадськістю 

 3. необхідність створення міжорганізаційних комітетів для більш ефективного впливу на громадську думку 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01495,4,11,2,0,2Першою загальнонаціональною політичною інформаційною кампанією в історії США стала 

 1. війна між Північчю і Півднем і публікація «листів 88 конфедератів» 

 2. боротьба за американську конституцію і публікація «листів 85 федералістів» 

 3. боротьба аболюціоністів за відміну рабства в США 

 4. боротьба за колонізацію Дикого Заходу

$RR01496,4,11,2,0,2Серед принципів зв’язків з громадськістю визначених Артуром Пейджем були 

 1. говорити правду 

 2. моделювати правду 

 3. доводити не словами, а ділом 

 4. нейтралізувати критику конкурентів аналогічними методами критичного інформування

$RR01497,4,11,2,0,2Серед принципів зв’язків з громадськістю визначених Артуром Пейджем були 

 1. не зважати на дилетантські зауваження клієнта 

 2. уважно слухати клієнта 

 3. працювати на завтрашній день 

 4. працювати на фінансову вигоду

$RR01498,4,11,2,0,2Комітет громадської інформації (1917-1919) очолював 

 1. Е. Бернейз 

 2. А. Л. Лі 

 3. Дж. Крілл 

 4. А. Пейдж

$RR01499,4,11,2,0,2Піонерами політичного виборчого PR вважають 

 1. Е. Бернейза і Д. Флейшман 

 2. К. Уайтекер і Л. Бакстер 

 3. Дж. Хілла і Д. Нолтона 

 4. П. Гаррета і А. Пейджа

$RR01500,4,11,2,0,2Безпосередніми причинами активізації комунікативної діяльності крупних бізнес структур на початку ХХ століття стало 

 1. необхідність протистояти агресивному банківському капіталу 

 2. необхідність протистояти намаганням уряду запровадити антитрестове законодавство 

 3. потреба у залученні іноземних інвестицій 

 4. потреба у подоланні стагнації економіки

$RR01501,4,11,2,0,2

На відміну від початкових історичних етапів розвитку PR, зараз головною комунікативною проблемою є 

 1. заповнення інформаційного вакууму 

 2. боротьба за увагу аудиторії 

 3. зниження ефективного розподілу уваги аудиторії 

 4. аморфізація громадськості

$RR01502,4,11,2,0,2Перерахуйте послідовно комунікативні задачі ПР-діяльності 

 1. стимулювати інтерес до змісту повідомлення 

 2. привернути увагу 

 3. скеровувати діяльність тих,хто веде себе відповідно до змісту повідомлення

 4. сформувати потребу і намір діяти відповідно до змісту повідомлення 

$RR01503,4,11,2,0,2До проблем ефективності комунікації з точки зору моделі Шеннона-Вівера слід віднести 

 1. технічні проблеми 

 2. меміологічні проблеми 

 3. семантичні проблеми 

 4. проблеми квантифікації результатів

$RR01504,4,11,2,0,2До проблем ефективності комунікації з точки зору моделі Шеннона-Вівера слід віднести 

 1. проблеми кваліфікації і квантифікації результатів 

 2. проблеми реалізації впливу 

 3. питання етичності поведінки у сумнівних фінансових питаннях 

 4. проблема компоновки матеріалів для публікації

$RR01505,4,11,2,0,2На думку Уілбура Шрамма процес комунікації ускладнюють в першу чергу 

 1. недосконалість технічних засобів 

 2. інституційні і організаційні обмеження 

 3. люди 

 4. відсутність досконалого тезауруса для кодування-декодуваня повідомлень

$RR01506,4,11,2,0,2Ключове повідомлення це 

 1. перше повідомлення інформаційної кампанії 

 2. останнє повідомлення інформаційної кампанії 

 3. ідея, що пронизує всю інформаційну кампанію 

 4. метод переконання аудиторії

$RR01507,4,11,2,0,2Статус “Джерела повідомлення” 

 1. впливає на когнітивні схеми Джерела 

 2. впливає на готовність Отримувача “прочитати” Повідомлення

 3. впливає на готовність Отримувача діяти, відповідно до Повідомлення 

 4. впливає на емоційну сторону сприйняття Повідомлення Отримувачем

$RR01508,4,11,2,0,2Комбінація таких характеристик Джерела повідомлення як “статус”, “надійність”, “авторитетність” 

 1. утворюють так званий “ваговий фактор” 

 2. утворюють так званий “стусний коефіцієнт” 

 3. утворюють так званий “фактор капіталу повідомлення” 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01509,4,11,2,0,2Стратегія “підтримки”, як один з підходів до досягнення згоди на основі комунікації передбачає 

 1. застосування системи нейролінгвістичного програмування 

 2. застосування системи когнітивного переконання 

 3. застосування системи маніпулятивних переконуючих стратегій 

 4. застосування системи “покарань і заохочень” в залежності від поведінки Отримувача Повідомлення

$RR01510,4,11,2,0,2Стратегія “альтруїзму”, як один з підходів до досягнення згоди на основі комунікації передбачає 

 1. звернення до Отримувача з вимогою про сприяння політиці Організації з огляду на її загальносуспільне значення 

 2. звернення до Отримувача з пропозицією надати йому допомогу на основі взаємовигідного обміну 

 3. звернення до Отримувача з проханням про допомогу, що ґрунтується на співчутті 

 4. звернення до Отримувача з забороною на певні види дій і висловлювань

$RR01511,4,11,2,0,2Стратегія “аргументації”, як один з підходів до досягнення згоди на основі комунікації передбачає використання 

 1. прямих вимог 

 2. пояснень 

 3. натяків 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01512,4,11,2,0,2Новизна інформації у Повідомленні має першочергове значення 

 1. для осіб зі значною обізнаністю по проблемі 

 2. для осіб з великим життєвим досвідом 

 3. для осіб з невеликою обізнаністю по проблемі 

 4. для осіб з великою опірністю до переконання

$RR01513,4,11,2,0,2Повідомлення з великим рівнем залякування мають 

 1. значний вплив на поведінку Отримувача 

 2. незначний вплив на поведінку Отримувача 

 3. немає взагалі впливу на поведінку Отримувача 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01514,4,11,2,0,2До факторів, що впливають на ефективність залякуючого Повідомлення належать 

 1. серйозність можливих втрат 

 2. серйозність можливих здобутків 

 3. регулярність отримання залякуючих Повідомлень 

 4. рівень освіченості Отримувача Повідомлення

$RR01515,4,11,2,0,2До факторів, що впливають на ефективність залякуючого Повідомлення належать 

 1. ефективність методик навчання закладена у Повідомлення 

 2. натяк на смертоносність поведінки у випадку непідкорення 

 3. натяк на зміну ставлення до Отримувача в разі непідкорення 

 4. ефективність рекомендованої поведінки

$RR01516,4,11,2,0,2Концепція Формування порядку денного базується

 1. на різниці між тим "що ми думаємо" і "про що ми думає" 

 2. на збіжностях між ідеями, настроями і установками в сучасному мультикультурному середовищі 

 3. на розбіжностях між ідеями, настроями і установками в сучасному полікультурному світі

 4. на ідеї вибірковості людської уваги

$RR01517,4,11,2,0,2Концепція Формування порядку денного полягає у 

 1. впливі на точку зору Отримувача інформації шляхом свідомого і ретельного відбору Повідомлень, які він отримує через ЗМІ

 2. неможливості впливати на точку зору Отримувача інформації через відбір Повідомлень, які він отримує через ЗМІ

 3. можливості зміни точки зору Отримувача інформації завдяки виробленню умовних рефлексів 

 4. можливості змінити поведінку отримувача інформації по схемі “стимул-реакція”

$RR01518,4,11,2,0,2Сприйняття новацій полегшується, якщо вони 

 1. прості 

 2. виходять за рамки досвіду Отримувача 

 3. складні 

 4. виходять за рамки практики Отримувача

$RR01519,4,11,2,0,2Сприйняття новацій полегшується, якщо вони 

 1. співставні з попереднім досвідом 

 2. характеризуються абсолютною новизною 

 3. практикуються вже довгий час 

 4. дають очевидні результати

$RR01520,4,11,2,0,2Характеристиками громадської думки є 

 1. аморфність 

 2. анормальність 

 3. аморальність 

 4. анемічність

$RR01521,4,11,2,0,2Громадська думка це – 

 1. сукупність точок зору представників окремої суспільної групи з певного питання/проблеми 

 2. результат обговорення питання/проблеми в суспільній групі, в ході якого досягається компроміс, щодо спільного курсу дій 

 3. результат нав’язування домінуючою суспільною групою вигідної їм точки зору широким масам населення 

 4. беззмістовна метафізична концепція

$RR01522,4,11,2,0,2Інтенсивність це характеристика громадської думки, що позначає 

 1. наскільки серйозною для суспільства є проблема 

 2. наскільки проблема вкоренилась у суспільство 

 3. наскільки серйозним є ставлення представників громадськості до питання/проблеми 

 4. наскільки небезпечною для суспільства є проблема

$RR01523,4,11,2,0,2Інформаційна підтримка — це характеристика громадської думки, що позначає 

 1. наскільки домінуючі суспільні групи мають вплив на формування громадської думки 

 2. наскільки співпадають точки зору більшості і меншості на одну і ту ж саму проблему 

 3. ступінь заангажованості владних структур у процес обговорення проблеми громадськістю 

 4. яким об’ємом знань/інформації про проблему володіють представники громадськості

$RR01524,4,11,2,0,2Стабільність — це характеристика громадської дуки, що позначає 

 1. групову характеристику суспільних об’єднань 

 2. протягом якого часу представники громадськості втримують одні і ті ж напрямок та інтенсивність сприйняття проблеми 

 3. протягом якого часу представники громадськості втримують один і той же напрямок сприйняття проблеми 

 4. протягом якого часу представники громадськості втримують одну і ту ж інтенсивність сприйняття проблеми

$RR01525,4,11,2,0,2Латентна публіка — це представники суспільних груп 

 1. готові допомогти у вирішенні тої чи іншої суспільної проблеми 

 2. непричетні до вирішення проблеми іншими членами суспільства 

 3. причетні тим чи іншим чином до певної проблеми, але не усвідомлюють цього зв’язку. 

 4. які усвідомлюють свою причетність бо певної суспільної проблеми, але не бажають брати активну участь у її вирішенні

$RR01526,4,11,2,0,2Свідома публіка — це представники суспільних груп 

 1. готові допомогти у вирішенні тої чи іншої суспільної проблеми 

 2. непричетні до вирішення проблеми іншими членами суспільства 

 3. причетні тим чи іншим чином до певної проблеми, але не усвідомлюють цього зв’язку. 

 4. які усвідомлюють свою причетність бо певної суспільної проблеми, але не беруть активної участь у її вирішенні

$RR01527,4,11,2,0,2Активна публіка — це представники суспільних груп 

 1. готові активно включатись у комунікацію і організаційні структури з метою вирішенні тої чи іншої суспільної проблеми 

 2. непричетні до вирішення проблеми іншими членами суспільства 

 3. причетні тим чи іншим чином до певної проблеми, але не усвідомлюють цього звязку. 

 4. які усвідомлюють свою причетність бо певної суспільної проблеми, але не бажають брати активну участь у її вирішенні

$RR01528,4,11,2,0,2Зовнішньоорієнтовані особи характеризуються 

 1. високою адаптивністю до оточуючих суспільних умов, норм і цінностей 

 2. космополітизмом 

 3. ульраконсеватизмом 

 4. аморфністю суспільних позицій

$RR01529,4,11,2,0,2Внутрішньоорієнтовані особи характеризуються 

 1. дотриманням власного “кодексу правил і норм поведінки”, сформованого під впливом батьківського виховання 

 2. нестабільністю в своєму ставленні до суспільних проблем 

 3. залежністю від оточуючого середовища у своїх судженнях і оцінках 

 4. неадекватністю поведінки і реакцій на оточуюче середовище

$RR01530,4,11,2,0,2Хто веде прес-конференцію 

 1. доповідач 

 2. провідний журналіст

 3. прес-секретар/ведучий 

 4. експерт-аналітик

$RR01531,4,11,2,0,2До функцій прес-секретаря/ведучого на прес-конференції належить 

 1. відкривати і завершувати прес-конференцію 

 2. давати коментарі журналістам 

 3. задавати питання доповідачам 

 4. надавати журналістам право задавати питання

$RR01532,4,11,2,0,2Брифінг це 

 1. набір допоміжних матеріалів, що поширюється серед журналістів 

 2. форма угоди між замовником і виконавцем PR-послуг 

 3. специфічний укорочений формат спілкування з журналістами 

 4. серія питань в самому кінці прес-конференцій

$RR01533,4,11,2,0,2Прес-кіт це 

 1. набір допоміжних матеріалів, що поширюється серед журналістів 

 2. форма угоди між замовником і виконавцем PR-послуг 

 3. специфічний укорочений формат спілкування з журналістами 

 4. серія питань в самому кінці прес-конференцій

$RR01534,4,11,2,0,2Спеціально організована подія (в контексті зв’язків з громадськістю) це

 1. закрита внутрішньокорпоративна зустріч 

 2. псевдоподія 

 3. зустріч між представниками ЗМІ і Організації 

 4. неординарна подія з життя Організації, що становить інтерес для ЗМІ, так як є за своїм змістом цікавою цільовій аудиторії

$RR01535,4,11,2,0,2Одним з трьох “зовнішніх” факторів, що визначають успіх PR-кампанії є (за Катліпом)

 1. вибір конкретного каналу впливу на аудиторію 

 2. багатоканальність впливу 

 3. забезпечення блокування негативу у комунікативних каналах 

 4. максимально можлива кількість повідомлень у каналах комунікації

$RR01536,4,11,2,0,2Одним з трьох “зовнішніх” факторів, що визначають успіх PR-кампанії є (за Катліпом)

 1. формування повідомлень базуючись точці зору на проблему Цільової аудиторії і виходячи, одночасно, з інтересів Відправника/Замовника. 

 2. формування максимально розпливчастих повідомлень, для задоволення інформаційних потреб, як можна більшої аудиторії 

 3. аморфність ідей, що закладаються у повідомленні 

 4. категоричність формулювань у повідомленні

$RR01537,4,11,2,0,2Одним з трьох “зовнішніх” факторів, що визначають успіх PR-кампанії є (за Катліпом)

 1. максимальне відсторонення представників аудиторії від активного втягнення в ПР-кампанію 

 2. активне залучення адмінресурсу органів державної влади 

 3. активне втягнення аудиторії у PR-кампанію і забезпечити зворотній зв’язок. 

 4. журналістське лобі

$RR01538,4,11,2,0,2Одним з трьох “внутрішніх параметрів” для успішної PR-кампанії є (за Катліпом)

 1. сегменти корпоративного іміджу 

 2. цільова аудиторія 

 3. нецільова аудиторія 

 4. внутрішня організаційна опозиція

$RR01539,4,11,2,0,2Одним з трьох “внутрішніх параметрів” для успішної PR-кампанії є (за Катліпом)

 1. ключове повідомлення 

 2. ключова аудиторія 

 3. змінні параметри повідомлення 

 4. багатозначність комунікативної ситуації

$RR01540,4,11,2,0,2Одним з трьох “внутрішніх параметрів” для успішної PR-кампанії є (за Катліпом)

 1. інформаційна співпраця з органами державної влади 

 2. передорганізаційна кампанія 

 3. фінансові можливості замовника/клієнта 

 4. канали комунікації

$RR01541,4,11,2,0,2Початковим етапом ПР-кампанії є 

 1. інституційний аудит 

 2. внутрішньорганізаційний аудит 

 3. колегіальний аудит 

 4. комунікативний аудит

$RR01542,4,11,2,0,2Етап ПР-менеджменту передбачає (за Почепцовим)

 1. вибір каналів комунікації 

 2. заповнення каналів комунікації інформаційними матеріалами 

 3. оцінку ситуацію 

 4. оцінку роботи персоналу

$RR01543,4,11,2,0,2Етап ПР-менеджменту передбачає (за Почепцовим)

 1. розробку концепції внутрішньої структури організації 

 2. розробку тактики майбутньої інформаційної кампанії 

 3. розробку стратегії майбутньої інформаційної кампанії 

 4. підготовку персоналу для розробки медіаплану

$RR01544,4,11,2,0,2Етап ПР-менеджменту передбачає (за Почепцовим)

 1. заміну ПР-керівництва. 

 2. реалізацію ПР-програми 

 3. планування бюджету ПР-програми 

 4. оцінку ПР-програми

$RR01545,4,11,2,0,2Згідно з думкою П.Гріна грамотна ПР-програма повинна 

 1. містити гнучкі цілі та наміри 

 2. передбачати розробку рекламних повідомлень для цільової аудиторії 

 3. містити чітко сформульовані цілі та наміри 

 4. створювати і заповнювати інформаційний вакуум

$RR01546,4,11,2,0,2Згідно з думкою П.Гріна грамотна ПР-програма повинна містити 

 1. “загальний погляд” на проблему 

 2. чіткі схему розподілу повноважень лінійних і функціональних підрозділів Організації 

 3. чіткі критерії та схеми контролю реалізації ПР-програми 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01547,4,11,2,0,2Згідно з думкою П.Гріна грамотна ПР-програма повинна 

 1. чіткий графік виконання етапів 

 2. враховувати особливості керівництва Організації 

 3. враховувати особливості цілової аудиторії 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01548,4,11,2,0,2На основі яких критеріїв краще проводити оцінку ефективності ПР-програми 

 1. підвищення продажів товарів 

 2. підвищення купівельної цінності товару 

 3. підвищення впізнаваності Організації 

 4. кількості розміщених в ЗМК повідомлень

$RR01549,4,11,2,0,2Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка