$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від


Концепція організації ПР-кампанії Дж. Уайта і Л. Мазура спирається на використанняСторінка12/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Концепція організації ПР-кампанії Дж. Уайта і Л. Мазура спирається на використання 

 1. ЗМІ 

 2. спеціально-організованих подій 

 3. Інтернет засобів 

 4. прямих телефонних опитувань і прямих поштових розсилок

$RR01550,4,11,2,0,2Ідентифікація як етап у політичній інформаційній кампанії (Ч. Ларсон) це – 

 1. зробити об’єкт кампанії добре впізнаваним серед населення 

 2. закріпляення свідомості населення “законності” претензій на отримання влади/державної посади 

 3. широке представлення ПР-продукту на політичній арені, в медіа, в міжособистісних комунікаціях 

 4. втягнення в активну інформаційну кампанію максимально можливої кількості учасників (з числа членів політорганізації, широкої громадськості, опонентів)

$RR01551,4,11,2,0,2Легітимізація як етап у політичній інформаційній кампанії (Ч. Ларсон) це –

 1. зробити об’єкт кампанії добре впізнаваним серед населення

 2. закріплення свідомості населення “законності” претензій на отримання влади/державної посади 

 3. широке представлення ПР-продукту на політичній арені, в медіа, в міжособистісних комунікаціях

 4. втягнення в активну інформаційну кампанію максимально можливої кількості учасників (з числа членів політорганізації, широкої громадськості, опонентів)

$RR01552,4,11,2,0,2Участь як етап у політичній інформаційній кампанії (Ч. Ларсон) це – 

 1. зробити об’єкт кампанії добре впізнаваним серед населення 

 2. закріплення свідомості населення “законності” претензій на отримання влади/державної посади 

 3. широке представлення ПР-продукту на політичній арені, в медіа, в міжособистісних комунікаціях 

 4. втягнення в активну інформаційну кампанію максимально можливої кількості учасників (з числа членів політорганізації, широкої громадськості, опонентів)

$RR01553,4,11,2,0,2Проникнення як етап у політичній інформаційній кампанії (Ч. Ларсон) це – 

 1. зробити об’єкт кампанії добре впізнаваним серед населення 

 2. закріплення свідомості населення “законності” претензій на отримання влади/державної посади 

 3. широке представлення ПР-продукту на політичній арені, в медіа, в міжособистісних комунікаціях 

 4. втягнення в активну інформаційну кампанію максимально можливої кількості учасників (з числа членів політорганізації, широкої громадськості, опонентів)

$RR01554,4,11,2,0,2ПР-служби в структурі Організації можуть виникати 

 1. як результат загострення внутрішньоорганізаційних суперечок 

 2. в наслідок впливу «моди на ПР» 

 3. в зв’язку з створенням ПР-компанії 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01555,4,11,2,0,2ПР-служби в структурі Організації можуть виникати 

 1. як результат реорганізації

 2. в наслідок приїзду закордонних партнерів

 3. в наслідок кризи в діяльності Організації

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01556,4,11,2,0,2При наявності власного внутрішнього ПР-відділу звертання до зовнішніх ПР-консультантів/фірм

 1. є недоцільним 

 2. є обов’язковим правилом 

 3. можливе у випадку потреби

 4. є «табу»

$RR01557,4,11,2,0,2До базових принципів діяльності ПР-спеціалістів в умовах кризи/конфліктів належить 


 1. ПР-відділ і ПР-діяльність не можуть самі по собі розв’язати кризу 

 2. ПР-відділ повинен вирішити кризу, зосереджуючи всі ресурси Організації 

 3. ПР-відділ повинен вирішувати кризу, намагаючись використати мінімальні можливі ресурси Організації 

 4. Немає принципів, що керують ПР-діяльністю в умовах кризи

$RR01558,4,11,2,0,2До базових принципів діяльності ПР-спеціалістів в умовах кризи/конфлікту належить 

 1. ПР-спеціалісти не повинні втручатись у зусилля інших членів Організації навколо врегулювання кризи

 2. ПР-спеціалісти безпосередньо стають учасниками вирішення кризи, тільки криза стає обєктом громадського інтересу 

 3. ПР-спеціалісти стають вирішальною фігурою у випадку розгортання кризи 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01559,4,11,2,0,2До базових принципів діяльності ПР-спеціалістів в умовах кризи/конфлікту належить 


 1. Під час розгортання кризи необхідно акумулювати кошти інвесторів для подолання проблем 

 2. недержавним і некомерційним організаціям антикризові попереджувальні програми є зайвими і Нераціональними витратами 

 3. необхідно виділяти кошти на попереджувальні антикризові програми, аніж виявляти неготовність під час розгортання кризи 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01560,4,11,2,0,2При плануванні антикризових дій слід 

 1. виходити з розрахунку на найлегший варіант розгортання кризи 

 2. виходити з найоптимальніших наслідків кризи для Організації 

 3. виходити з найгіршого можливого варіанту розгортання кризи 

 4. не рахуватись з напрямком розгортання кризи, а втілювати послідовно пункти антикризового плану

$RR01561,4,11,2,0,2Основною інформаційно-комунікативною стратегією під час кризи має бути 

 1. максимально довге замовчування фактів, пов’язаних з кризою 

 2. введення громадськості в оману 

 3. максимальна відкритість і видача будь-якої інформації по будь-якому питанню 

 4. відкрита, раціональна і свідома видача інформації по кризі (по ситуації)

$RR01562,4,11,2,0,2До причин невдалого управління кризами відносяться 

 1. орієнтація на найгірший сценарій розвитку подій 

 2. неготовність до найгіршого сценарію 

 3. бажання догодити бажанням керівництва Організації 

 4. відсутність гласності і відвертості в інформуванні громадськості

$RR01563,4,11,2,0,2До причин невдалого управління кризами можна віднести 

 1. відмова надавати пріоритетного значення довгостроковим інтересам Організації (в порівнянні з короткостроковими потребами)

 2. пріоритет довгострокових інтересів Організації (над короткотерміновими потребами кризової ситуації)

 3. пріоритет загальнолюдських цінностей при організації інформаційної кампанії

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01564,4,11,2,0,2До факторів, що так чи інакше слід враховувати при антикризовому плануванні, слід відносити (згідно з думкою Ф. Зейтеля) 

 1. плинність 

 2. раптовість 

 3. капітальність

 4. заангажованість

$RR01566,4,11,2,0,2До факторів, що так чи інакше слід враховувати при антикризовому плануванні, слід відносити (згідно з думкою Ф. Зейтеля) 

 1. ментальність “загнаного в кут” 

 2. деескалація подій 

 3. ескалація подій 

 4. “туман майбутнього”

$RR01567,4,11,2,0,2До помилок в процесі подолання кризи (з точки зору ПР) належить 

 1. видача правдивої інформації 

 2. вагання 

 3. конфронтативна поведінка 

 4. строгий контроль комунікативних потоків

$RR01568,4,11,2,0,2До помилок в процесі подолання кризи (з точки зору ПР) належить 

 1. судове оспорення 

 2. участь вищого керівництва у інформуванні громадськості 

 3. роз’яснення ситуації громадськості 

 4. затуманювання ситуації

$RR01569,4,11,2,0,2Корпоративні комунікації це

 1. будь-які комунікації і комунікативну діяльність Організації, що представляють її Громадськості в якості єдиного цілого 

 2. будь-які комунікації всередині організації 

 3. комунікація і комунікативна діяльність, що організовуються між різними підрозділами Організації 

 4. комунікації між центральним апаратом Організації та її філіями

$RR01570,4,11,2,0,2Корпоративна ідентичність – це 

 1. точка зору керівництва на Організацію як єдине ціле 

 2. враження про Організацію, яке створюється ПР-відділом для Керівництва Організації 

 3. враження про Організацію як про єдине ціле, яке створюється в людей 

 4. будь-які фізичні ознаки і прояви єдності, цілісності та індивідуальності Організації

$RR01571,4,11,2,0,2Корпоративна репутація це 

 1. характеристика результатів взаємодії Організації зі своїм оточенням (професійним і громадським) 

 2. враження про Організацію, яке створюється ПР-відділом для Керівництва Організації 

 3. враження про Організацію як про єдине ціле, яке створюється в людей 

 4. будь-які фізичні ознаки і прояви єдності, цілісності та індивідуальності Організації

$RR01572,4,11,2,0,2Рішення про стратегію корпоративної комунікації знаходиться в компетенції 

 1. вищого керівництва Організації 

 2. керівництва ПР-відділу 

 3. загальних зборів колективу 

 4. консультантів-піарщиків

$RR01573,4,11,2,0,2Коли виникає потреба в оновлені чи формуванні нової корпоративної ідентичності 

 1. при потребі в пошуку нової аудиторії 

 2. потреба донести до аудиторії нове ключове ПР-повідомлення 

 3. потреба розвести і відокремити розрізненні напрямки діяльності Організації 

 4. потреба звести в єдиний конгломерат всі розрізнені напрямки діяльності Організації

$RR01574,4,11,2,0,2До завдань корпоративної реклами можна віднести (Д. Бернштейн) 

 1. забезпечити впізнаваність корпоративної ідентичності 

 2. змінити негативне ставлення до компанії/організації 

 3. допомагати в наборі нових працівників 

 4. жодної правильної відновіді

$RR01575,4,11,2,0,2До завдань корпоративної реклами можна віднести (Д. Бернштейн) 

 1. поліпшити розуміння сфери діяльності Організації 

 2. пояснити філософію і політику Організації/компанії 

 3. проілюструвати досягнення в діяльності Організації/компанії 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01576,4,11,2,0,2До завдань корпоративної реклами можна віднести (Д. Бернштейн) 

 1. сприяти соціальним змінам, які можуть піти на користь Організації 

 2. створити образ Організації як надійного партнера 

 3. забезпечити єдине сприйняття компанії її співробітники 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01577,4,11,2,0,2Які аспекти життя і діяльності в Організації, окрім чесної оплати праці, є важливими для працівника 

 1. отримання задоволення від змісту своєї роботи

 2. "любов начальства"

 3. участь у системі прийняття стратегічних рішень ж

 4. одне з перерахованого

$RR01578,4,11,2,0,2Які аспекти життя і діяльності в Організації, окрім чесної оплати праці, є важливими для працівника 

 1. стабільність позиції в середині організації

 2. сприятлива внутрішньоорганізаційна атмосфера і клімат в колективі і Організації в цілому 

 3. поточні витрати організації

 4. корпоративний дух

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОМУНІКАЦІЇ/ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

(І.Іжнін)

$RR01579,4,12,2,0,2Механістична парадигма у дослідженнях комунікації розглядає 

 1. комунікацію як односпрямований процес передачі інформації від Джерела до Отримувача 

 2. комунікацію як внутрішньоспрямований процес кодування інформації 

 3. комунікацію як спільну діяльність учасників комунікації 

 4. комунікацію як векторний процес

$RR01580,4,12,2,0,2Діяльнісна парадигма у дослідженнях комунікації розглядає: 

 1. комунікацію як односпрямований процес передачі інформації від Джерела до Отримувача 

 2. комунікацію як внутрішньоспрямований процес кодування інформації 

 3. комунікацію як спільну діяльність учасників комунікації 

 4. комунікацію як діяльності компонентів психічної діяльності мозку людини

$RR01581,4,12,2,0,2

Серед типів визначень Комунікації, запропонованих Т.Гобан-Класом є розуміння Комунікації як: 

 1. трансмісії 

 2. космополітизму 

 3. політичної одиниці 

 4. розвитку

$RR01582,4,12,2,0,2

Серед типів визначень Комунікації, запропонованих Т.Гобан-Класом є розуміння Комунікації як: 

 1. корпоративізму 

 2. складника діалектичного процесу 

 3. соціальної одиниці 

 4. обміну

$RR01583,4,12,2,0,2

Серед типів визначень Комунікації, запропонованих Т.Гобан-Класом є розуміння Комунікації як: 

 1. коливального процесу в суспільних відносинах 

 2. вірування 

 3. взаємодії 

 4. розуміння

$RR01584,4,12,2,0,2

Серед типів визначень Комунікації, запропонованих Т.Гобан-Класом є розуміння Комунікації як: 

 1. об’єднання (творення спільноти) 

 2. космополітизму 

 3. впливу 

 4. розвитку

$RR01585,4,12,2,0,2

Метакомунікативний рівень комунікації (за поглядами Бейтсона) 

 1. задає спосіб комунікації 

 2. задає модус повідомлення 

 3. розгортає комунікативний процес в просторі і часі 

 4. забезпечує розуміння повідомлення між комуні кантами

$RR01586,4,12,2,0,2

Один з законів комунікації говорить про те що: 

 1. всяка комунікація базується на принципі зворотного зв’язку 

 2. лише демократична комунікація базується на принципі зворотного зв’язку 

 3. лише тоталітарна комунікація базується на принципі зворотного зв’язку 

 4. ієрархічна комунікація базується на принципі зворотного зв’язку

$RR01587,4,12,2,0,2

Один з законів комунікації говорить про те що: 

 1. лише візуальна Комунікація має знаковий характер 

 2. будь-яка Комунікація має знаковий характер 

 3. лише невербальна комунікація має знаковий характер 

 4. ієрархічно організована комунікація має більш знаковий характер ніж демократично організована

$RR01588,4,12,2,0,2

Один з законів комунікації говорить про те що: 

 1. для здійснення комунікації кожен з комунікаторів повинен володіти власною системою знаків. 

 2. для здійснення комунікації між двома комунікаторами наявність спільної для них системи знаків є не обов’язковою 

 3. для здійснення комунікації потрібна наявність принаймні двох систем знаків спільних для обох комунікаторів 

 4. для здійснення комунікації потрібна наявність хоча б однієї системи знаків спільної для обох комунікаторів.

$RR01589,4,12,2,0,2

«Драматургічна» інтерпретація розглядає комунікацію як 

 1. ситуацію відсутності реальності у комунікативній ситуації 

 2. ситуацію, яка існує незалежно від комунікаторів і незалежно впливає на їх поведінку 

 3. ситуацію, яку створюють самі люди і виконують в ній певну роль 

 4. ситуацію абсурдності існування в умовах виконання особою своєї соціальної ролі

$RR01590,4,12,2,0,2

Комунікативний простір: 

 1. повністю співпадає з фізичним простором 

 2. існує по скільки здійснюється комунікативна взаємодія 

 3. існує незалежно від фізичного простору

$RR01591,4,12,2,0,2

Біхевіористичний підхід до комунікації базується на її трактуванні як 

 1. вірогідних моделей поведінки 

 2. забезпеченні успішної керованості суспільства 

 3. комбінації «стимул-реакція» 

 4. інтерактивної гри

$RR01592,4,12,2,0,2

Символ це

 1. знак 

 2. мовна система 

 3. візуалізація образу 

 4. афішований намір

$RR01593,4,12,2,0,2Модель Г.Лассуелла визначила 

 1. напрямки дослідження інтеракціоністського підходу до вивчення комунікації 

 2. напрямки дослідження кількісного і якісного контент-аналізу 

 3. галузевий поділ досліджень комунікації (масова, політична, міжособистісна, професійна і т.п.) 

 4. напрямки дослідження в теорії комунікації загалом (аудиторії, повідомлення , відправника, каналів комунікації, ефектів комунікації)

$RR01594,4,12,2,0,2Комунікативний простір … 

 1. визначається часово-просторовими елементами 

 2. залежить від фізичного простору 

 3. виникає і зникає разом з комунікацією 

 4. не залежить від фізичного простору

$RR01595,4,12,2,0,2

Теорії соціальної комунікації, політичної комунікації, біологічної комунікації і технічної комунікації є 

 1. теоріями одного рівня 

 2. теоріями одного рівня, крім «технічної комунікації» 

 3. теоріями одного рівня, крім «політичної комунікації» 

 4. теоріями одного рівня, крім «соціальної комунікації»

$RR01596,4,12,2,0,2

Ідею засобів комунікація як «продовження органів чуттів» висунув 

 1. М.МакЛюен 

 2. Дж. Фестінгер 

 3. Ч. Озгуд 

 4. А.Розенберг

$RR01597,4,12,2,0,2

Теорія знаків (семіотичний підхід), у трактовці Ф. де Сосюра передбачає 

 1. двоєдину сутність знаків 

 2. триєдину сутність знаків 

 3. єдність об’єктивного і суб’єктивного знаку 

 4. двоєдиність денотату і референту

$RR01598,4,12,2,0,2

При комунікації, в строгому значені, відбувається 

 1. обмін ідей 

 2. обмін думок 

 3. обмін повідомлень 

 4. конвергенція ідей та повідомлення

$RR01599,4,12,2,0,2

Наука про комунікацію відзначається високим ступенем 

 1. неадекватності

 2. міждисциплінарності 

 3. мультикультурності 

 4. жодне з вище перерахованого

$RR01600,4,12,2,0,2

Комунікативна ситуація обумовлюється 

 1. культурні норми, що сповідують учасники 

 2. комунікативним часом 

 3. соціальним умовами спілкування 

 4. комунікативною правдою

$RR01601,4,12,2,0,2

Згідно з феноменологічним підходом до розуміння масової комунікації 

 1. є засобом примусу у соціальних відносинах 

 2. повідомлення саме по собі містить в собі множину значень (фактично необмежену кількість) 

 3. повідомлення є продуктом творчості колективного підсвідомого суспільства 

 4. повідомлення, саме по собі, не має значення

$RR01602,4,12,2,0,2

Комунікативний шум це

 1. властивість повідомлення набувати декілька значень 

 2. властивість сприйняття отримувача 

 3. властивість комунікативного каналу 

 4. властивість відправника неадекватно кодувати повідомлення

$RR01603,4,12,2,0,2

Інтеракціоністський підхід до комунікації  

 1. вивчає комунікацію як феномен соціального механізму взаємодопомоги 

 2. трактує комунікацію як феномен, що підлягає аналізу виходячи з принципів позитивізму 

 3. трактує комунікацію як взаємозалежність 

 4. трактує комунікацію як взаємодію

$RR01604,4,12,2,0,2

Визначення «комунікації» Ч.Озгуда … 

 1. робить наголос на поведінкових елементах впливу однієї системи на другу 

 2. наголошує «притаманності» комунікації на не лише людським, але й механічним системам 

 3. включає в себе елемент каналу комунікації 

 4. залишає поза межами уваги канал комунікації

$RR01605,4,12,2,0,2

Для демократичного стилю комунікації характерний наголос на

 1. множинність породжуваних в процесі комунікації текстів 

 2. зменшені керованості суспільними процесами 

 3. діалогічність 

 4. множинності аудиторій

$RR01606,4,12,2,0,2

Метатеорія комунікації має своїм завданням 

 1. розмежуванням науки про комунікацію на спеціалізовані напрямки дослідження 

 2. визначення базових і спільних для всіх видів і типів комунікації законів і закономірностей. 

 3. розробка загальних принципів методології дослідження комунікативних процесів 

 4. виявлення особливостей різних напрямків та формування шкіл дослідження комунікації.

$RR01607,4,12,2,0,2

Семіотика є напрямком в дослідженнях комунікації, що зосереджується на вивчені 

 1. знаків і знакових систем 

 2. інформаційних законів 

 3. мобільності значень повідомлень 

 4. аксіоматику комунікації

$RR01608,4,12,2,0,2

Комунікативний процес 

 1. не залежить від соціальних умов (може розглядатись як одиничний і унікальний соціальний акт) 

 2. обов’язково обумовлений певними соціальними умовами 

 3. завжди несе на собі відбиток пережитих у дитинстві стресів (фрейдистське тлумачення комунікації)

 4. обов’язково впливатиме на соціальну структуру суспільства (позитивістський підхід)

$RR01609,4,12,2,0,2

Теорія комунікативного дисонансу Фестінгера полягає у

 1. психологічній трактовка кібернетичного підходу до розуміння процесів управління 

 2. посиленні вихідного сигналу з системи в наслідок подачі на вхід слабкого сигналу 

 3. прагненні трактувати/попривести картину дійсності, з якою ми стикаємось в реальності, у відповідність з закріпленими у нашій свідомості «правильними» образами/схемами. 

 4. бажанні змінити оточуюче середовище відповідно до закріплених у нашій свідомості «правильних» образів

$RR01610,4,12,2,0,2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка