$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від


Модель Б. Уестлея - М. МакЛіна характеризуєтьсяСторінка15/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Модель Б. Уестлея - М. МакЛіна характеризується 

 1. запровадженням реципієнтів різного рангу 

 2. впровадженням типологізації повідомлень, що циркулюють у комунікативному середовищі 

 3. розмежуванням процесу передачі інформації і процес впливу інформації на аудиторію 

 4. запровадженням елементу "професійного комунікатора", який є посередником між ініціатором комунікації і реципієнтом повідомлень

$RR01745,4,12,2,0,2

У моделі Б. Уестлея - М. МакЛіна особливий наголос робиться на 

 1. прямий комунікативний зв’язок 

 2. зворотні зв’язки між елементами (учасниками) комунікації 

 3. канали комунікації як чинник формування повідомлення 

 4. особистому внеску комунікаторів в успіх/провал комунікації

$RR01746,4,12,2,0,2

Чи присутні у моделі комунікації Дж. Гербнера елементи, які можна співвіднести з семіотичним трактуванням Повідомлення як єдності плану змісту та плану вираження

 1. так 

 2. ні 

 3. дане питання не має змісту

$RR01747,4,1,2,0,2Перша інформаційна революція (за класифікацією А. Ракітова) пов’язана з:

 1. Винаходом писемності

 2. Застосуванням мікропроцесорних технологій

 3. Появою глобального інформаційного суспільства

 4. Винаходом книгодрукування

 5. Виникненням мови

 6. Застосуванням електроенергії

$RR01748,4,1,2,0,2

Друга інформаційна революція (за класифікацією А. Ракітова) пов’язана з:

 1. Винаходом книгодрукування

 2. Появою глобального інформаційного суспільства

 3. Виникненням мови

 4. Застосуванням електроенергії

 5. Застосуванням мікропроцесорних технологій

 6. Винаходом писемності

$RR01749,4,1,2,0,2

Третя інформаційна революція (за класифікацією А. Ракітова) пов’язана з:

 1. Виникненням мови

 2. Появою глобального інформаційного суспільства

 3. Винаходом книгодрукування

 4. Застосуванням електроенергії

 5. Винаходом писемності

 6. Застосуванням мікропроцесорних технологій

$RR01750,4,1,2,0,2

Четверта інформаційна революція (за класифікацією А. Ракітова) пов’язана з:

 1. Винаходом писемності

 2. Виникненням мови

 3. Винаходом книгодрукування

 4. Появою глобального інформаційного суспільства

 5. Застосуванням електроенергії у сфері зв’язку

 6. Застосуванням мікропроцесорних технологій

$RR01751,4,1,2,0,2

П’ята інформаційна революція (за класифікацією А. Ракітова) пов’язана з:

 1. Виникненням мови

 2. Винаходом писемності

 3. Появою глобального інформаційного суспільства

 4. Застосуванням мікропроцесорних технологій

 5. Застосуванням електроенергії

 6. Винаходом книгодрукування

$RR01752,4,1,2,0,2

Остання інформаційна революція, за теоріями О. Тоффлера та Д. Белла пов’язана з:

 1. Винаходом писемності

 2. Появою глобального інформаційного суспільства

 3. Винаходом книгодрукування

 4. Виникненням мови

 5. Застосуванням електроенергії

 6. Застосуванням мікропроцесорних технологій

$RR01753,4,1,2,0,2

Що таке LAN?

 1. Локальна комп’ютерна мережа

 2. Глобальна комп’ютерна мережа

 3. Мережа з ієрархічною топологією

 4. Мережа з багатозв’язною топологією

$RR01754,4,1,2,0,2

Що таке WAN?

 1. Локальна комп’ютерна мережа

 2. Глобальна комп’ютерна мережа

 3. Мережа з ієрархічною топологією

 4. Мережа з багатозв’язною топологією

$RR01755,4,1,2,0,2

Сукупність процесів створення, оброблення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, що виконуються із застосуванням перевірки цілісності, достовірності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

 1. Електронний документообіг

 2. Передача пакетів в комп’ютерній мережі

 3. Електронний документ

 4. Дефрагментація диску

$RR01801,4,13,2,0,2

Після якої події в Російській імперії було ліквідовано монархічну форму управління державою? 1. Лютнева революція 1917 р.

 2. Жовтнева революція 1917 р.

 3. початок Першої світової війни

 4. завершення Першої світової війни

$RR01802,4,13,2,0,2

Яка з перелічених політичних партій не входила до складу Української Центральної Ради?


 1. Українська партія соціалістів-федералістів

 2. Партія соціалістів-революціонерів

 3. Українська федеративна демократична партія

 4. Комуністична партія більшовиків України

$RR01803,4,13,2,0,2

Яка зовнішньополітична орієнтація була притаманна Українській Центральній Раді в першій половині 1917 р.?


 1. домінування принципу національно-територіальної автономії України у федеративному зв’язку з Росією

 2. домінування принципу адміністративно-територіальної автономії України у федеративному зв’язку з Росією

 3. проголошення незалежності України та виходу зі складу Росії

 4. домінування ідеї створення конфедеративного утворення у складі України, Росії та Австро-Угорщини

$RR01804,4,13,2,0,2

Яка зовнішньополітична орієнтація домінувала на Всеукраїнському національному конгресі, що відбувся у Києві 19-21 квітня 1917 р.?


 1. прагнення самостійності України

 2. підтримка ідеї нейтралітету

 3. ідея виходу з війни

 4. прагнення автономного статусу України

$RR01805,4,13,2,0,2

Який принцип був проголошений визначальним у розмежуванні автономних утворень, що мали б скласти оновлену Російську Федеративну Республіку?


 1. адміністративний

 2. етнографічний принцип

 3. торгівельно-економічний

 4. національно-культурний

$RR01806,4,13,2,0,2

Прибічником якої зовнішньополітичної орієнтації був голова Української Центральної Ради М. Грушевський у першій половині 1917 р.?


 1. адміністративно-територіальної автономії України у федеративному зв’язку з Росією

 2. проголошення незалежності України від Росії

 3. національно-територіальної автономії України у федеративному зв’язку з Росією

 4. створення єдиної і неподільної російської держави

$RR01807,4,13,2,0,2

Хто очолив українську делегацію, сформовану Українською Центральною Радою, для проведення переговорів з російським Тимчасовим урядом у травні-червні 1917 р.?


 1. В. Винниченко

 2. О. Шульгин

 3. М. Грушевський

 4. С. Петлюра

$RR01808,4,13,2,0,2

Які з вказаних вимог були включені до Меморандуму української делегації на переговорах з російським Тимчасовим урядом у травні-червні 1917 р.? Позначте всі правильні відповіді.


 1. легалізація українського шкільництва

 2. визнання самостійності України

 3. визнання автономії України

 4. створення української армії

$RR01809,4,13,2,0,2

Коли було проголошено перший Універсал Української Центральної Ради?


 1. 23 червня 1917 р.

 2. 23 вересня 1917 р.

 3. 23 січня 1918 р.

 4. 29 квітня 1918 р.

$RR01810,4,13,2,0,2

Яким Універсалом Української Центральної Ради було створено уряд України – Генеральний Секретаріат?


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

$RR01811,4,13,2,0,2

Хто першим очолив Генеральний Секретаріат Української Центральної Ради?


 1. М. Грушевський

 2. В. Винниченко

 3. О. Шульгин

 4. В. Голубович

$RR01815,4,13,2,0,2

Хто з вказаних осіб входив до складу делегації російського Тимчасового уряду на переговорах у Києві з Українською Центральною Радою у червні-липні 1917 р.?


 1. О. Керенський, В. Винниченко, О. Шульгин

 2. Терещенко, Порш, В. Голубович

 3. О. Керенський, Терещенко, Церетелі

 4. В. Голубович, О. Керенський, Церетелі

$RR01816,4,13,2,0,2

Яким документом регламентувалися відносини між Українською Центральною Радою та російським Тимчасовим урядом після проголошення 2-го Універсалу Української Центральної Ради?


 1. Статут Вищого Управління України

 2. Тимчасова інструкція для Генерального Секретаріату

 3. Конституція УНР

 4. Брестський мирний договір

$RR01817,4,13,2,0,2

На скільки губерній розповсюджувалася юрисдикція Генерального Секретаріату Української Центральної Ради відповідно до Тимчасової інструкції?


 1. 5

 2. 9

 3. 10

 4. 15

$RR01818,4,13,2,0,2

Як називався уряд Української Центральної Ради до проголошення IV Універсалу?


 1. Народний Секретаріат

 2. Національний Секретаріат

 3. Генеральний Секретаріат

 4. Кабінет Міністрів

$RR01819,4,13,2,0,2

Хто був послом Великої Британії у Росії у 1917 р.?


 1. П. Багге

 2. Ж.Табуї

 3. Д. Бюкенен

 4. О. Керенський

$RR01820,4,13,2,0,2

Третій Універсал Української Центральної ради було прийнято:


 1. 1 липня 1917 р.

 2. 20 листопада 1917 р.

 3. 10 вересня 1917 р.

 4. 24 серпня 1917 р.

$RR01821,4,13,2,0,2

Яким Універсалом Української Центральної Ради було проголошено створення Української Народної Республіки?


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

$RR01822,4,13,2,0,2

Які держави входили до складу воєнно-політичного блоку Антанта? (оберіть правильний варіант відповіді)


 1. Англія, Франція, Туреччина

 2. Англія, Франція, Росія

 3. Англія, Франція, Австро-Угорщина

 4. Англія, Франція, Німеччина

$RR01824,4,13,2,0,2

Які держави входили до складу Четвертного Союзу? (оберіть правильний варіант відповіді)


 1. Австро-Угорщина, Болгарія, Німеччина, Росія

 2. Австро-Угорщина, Болгарія, Франція, Англія

 3. Австро-Угорщина, Болгарія, Німеччина, Польща

 4. Австро-Угорщина, Болгарія, Німеччина, Туреччина

$RR01825,4,13,2,0,2

Які держави входили до складу воєнно-політичного блоку Троїстий Союз? (оберіть правильний варіант відповіді)


 1. Англія, Франція, Росія

 2. Австро-Угорщина, Італія, Німеччина

 3. Італія, Німеччина, Росія

 4. Болгарія, Росія, Туреччина

$RR01826,4,13,2,0,2

Що було основною причиною ультиматуму російського Раднаркому, висловленого наприкінці 1917 р. Українській Народній республіці?


 1. проголошення Українською Центральною Радою IV Універсалу

 2. створення Українською Центральною Радою власної армії

 3. роззброєння Українською Центральною Радою більшовицьких воєнізованих загонів

 4. заклик Української Центральної Ради до переговорів про укладення миру з державами Четверного союзу

$RR01827,4,13,2,0,2

12 грудня 1917 р. у Харкові було проголошено створення:


 1. Української Народної Республіки

 2. Української Радянської Республіки

 3. Української Соціалістичної Радянської Республіки

 4. Української Національної Республіки

$RR01828,4,13,2,0,2

До сфери впливу якої країни відійшла територія України і Криму за умовами англо-французької військової конвенції від 23 грудня 1917 р.?


 1. Англія

 2. Франція

 3. Росія

 4. Польща

$RR01829,4,13,2,0,2

Частка капіталу яких країн переважала в економіці України станом на 1917 р.?


 1. Англія, Франція

 2. Німеччина, Франція

 3. Бельгія, Франція

 4. Австро-Угорщина, Англія

$RR01831,4,13,2,0,2

Хто був першим керівником зовнішньополітичного відомства Української Народної Республіки періоду Української Центральної Ради?


 1. М. Грушевський

 2. С. Петлюра

 3. О. Шульгин

 4. В. Винниченко

$RR01832,4,13,2,0,2

Інтереси Великої Британії при уряді УНР періоду Української Центральної Ради представляв:


 1. П. Багге

 2. Ж. Табуї

 3. Ж. Клемансо

 4. У. Черчілль

$RR01833,4,13,2,0,2

Інтереси Франції при уряді УНР періоду Української Центральної Ради представляв:


 1. П. Багне

 2. Ж. Табуї

 3. Ж. Клемансо

 4. У. Черчілль

$RR01834,4,13,2,0,2

Визнання де-факто Української Центральної Ради збоку французького уряду відбулося у:


 1. січні 1918 р.

 2. березні 1917 р.

 3. березні 1917 р.

 4. квітні 1918 р.

$RR01835,4,13,2,0,2

Визнання де-факто Української Центральної Ради збоку британського уряду відбулося у:


 1. січні 1918 р.

 2. березні 1917 р.

 3. березні 1917 р.

 4. квітні 1918 р.

$RR01836,4,13,2,0,2

Де було розташоване об’єднане командування збройних сил держав Антанти на Півдні Росії?


 1. Одеса

 2. Катеринослав

 3. Ясси

 4. Варшава

$RR01837,4,13,2,0,2

Де проходили переговори між державами Четвертного Союзу, УНР та Російським Раднаркомом щодо укладення сепаратного мирного договору протягом грудня 1917 р. – березня 1918 р.?


 1. Москва

 2. Брест-Литовськ

 3. Петроград

 4. Берлін

$RR01838,4,13,2,0,2

Брестський мирний договір між УНР та державами Четвертного Союзу було укладено в:


 1. лютому 1918 р.

 2. грудні 1917 р.

 3. січні 1917 р.

 4. березні 1918 р.

$RR01839,4,13,2,0,2

Брестський мирний договір між Радянською Росією та державами Четвертного Союзу було укладено в:


 1. березні 1918 р.

 2. грудні 1917 р.

 3. січні 1917 р.

 4. травні 1918 р.

$RR01840,4,13,2,0,2

Яким Універсалом Української Центральної Ради було проголошено самостійність УНР?


 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 1

$RR01841,4,13,2,0,2

З якою державою в рамках Брестських переговорів 1918 р. була укладена таємна угода про поділ Галичини?


 1. Польщею

 2. Росією

 3. Австро-Угорщиною

 4. Туреччиною

$RR01842,4,13,2,0,2

Хто очолив делегацію УНР на переговорах в Брест-Литовському з державами четвертного Союзу?


 1. В. Голубович

 2. М. Грушевський

 3. О. Севрюк

 4. М. Любинський

$RR01843,4,13,2,0,2

Після прийняття IV Універсалу Української Центральної Ради генеральний Секретаріат було перейменовано на:


 1. Раду Народних Комісарів

 2. Раду Міністрів

 3. Раду Народних Міністрів

 4. Кабінет Міністрів

$RR01844,4,13,2,0,2

Умови Брестського договору передбачали: (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. встановлення дипломатичних відносин УНР з державами Четвертного Союзу

 2. відмова від контрибуцій

 3. встановлення дипломатичних відносин з державами Антанти

 4. нарахування контрибуцій

$RR01845,4,13,2,0,2

Умови Брестського договору передбачали: (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. визнання самостійності УНР

 2. визначалися обсяги постачання з України сировини та продовольства

 3. визнання автономного статусу України

 4. визначення обсягів поставок продовольства в Україну

$RR01846,4,13,2,0,2

Умови Брестського договору передбачали: (вкажіть усі правильні відповіді)


 1. визначалися кордони України

 2. визначався порядок евакуацій з України антантівських військ

 3. визначався статус підмандатної території України

 4. визначався порядок евакуації німецьких військ з території України

$RR01847,4,13,2,0,2

За умовами Брестського договору 1918 р. кордон між Україною та Австро-Угорщиною визначався:


 1. по лінії Керзона

 2. по Дніпру

 3. по довоєнних кордонах між Австро-Угорщиною та Російською імперією

 4. по Дону

$RR01848,4,13,2,0,2

Міністр закордонних справ УНР О. Шульгин дотримувався орієнтації на:


 1. Радянську Росію

 2. країни Антанти

 3. багатовекторність зовнішньої політики

 4. країни Четверного Союзу

$RR01849,4,13,2,0,2

Конституцію УНР було ухвалено Українською Центральною Радою:


 1. 1 січня 1918 р.

 2. 24 січня 1918 р.

 3. 9 лютого 1918 р.

 4. 29 квітня 1918 р.

$RR01850,4,13,2,0,2

Завершення діяльності Української Центральної Ради відбулося:


 1. 24 січня 1918 р.

 2. 9 лютого 1918 р.

 3. 3 березня 1918 р.

 4. 29 квітня 1918 р

$RR01851,4,13,2,0,2

М. Грушевського обрано президентом УНР:


 1. 20 листопада 1917 р.

 2. 22 січня 1918 р.

 3. 8 березня 1918 р.

 4. 29 квітня 1918 р.

$RR01852,4,13,2,0,2

Після розпуску Української Центральної Ради було проголошено:


 1. Директорат

 2. Гетьманат

 3. Президентську республіку

 4. Монархію

$RR01853,4,13,2,0,2

Скільки Універсалів Української Центральної Ради було прийнято у 1917 р.?


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

$RR01854,4,13,2,0,2

Коли було проголошено Гетьманат на зміну Українській Центральній Раді?


 1. 29 квітня 1918 р.

 2. 20 травня 1918 р.

 3. 14 листопада 1918 р.

 4. 20 травня 1919 р.

$RR01855,4,13,2,0,2

Кого було обрано гетьманом після зміни державного устрою та проголошення Гетьманату?


 1. В. Винниченка

 2. С. Петлюру

 3. П. Скоропадського

 4. М. Швеця

$RR01857,4,13,2,0,2

Вкажіть офіційну назву України за часів Гетьманату П. Скоропадського:


 1. Українська Народна Республіка

 2. Українська соціалістична Радянська Республіка

 3. Українська Держава

 4. Велика Україна

$RR01859,4,13,2,0,2

Хто очолив Міністерство закордонних справ в уряді Української Держави?


 1. М. Василенко

 2. О. Шульгин

 3. М. Полоз

 4. М. Грушевський

$RR01860,4,13,2,0,2

Уточніть термін урядування на посаді Міністра закордонних справ Гетьманського уряду М. Василенка:


 1. 3.05–20.05.1918 р.

 2. 3.05–18.10.1918 р.

 3. 3.05–1.09.1918 р.

 4. 3.05–14.11.1918 р.

$RR01861,4,13,2,0,2

Хто змінив на посаді Міністра закордонних справ Гетьманського уряду М. Василенка?


 1. Д. Дорошенко

 2. Ф. Лизогуб

 3. В. Винниченко

 4. П. Скоропадський

$RR01862,4,13,2,0,2

Хто з перелічених діячів обіймав посаду Міністра закордонних справ Гетьманського уряду за часів Української Держави?


 1. Д. Дорошенко

 2. Ф. Лизогуб

 3. В. Винниченко

 4. П. Скоропадський

$RR01863,4,13,2,0,2

Хто з перелічених діячів обіймав посаду Міністра закордонних справ Гетьманського уряду за часів Української Держави?


 1. М. Василенко

 2. Ф. Лизогуб

 3. В. Винниченко

 4. П. Скоропадський

$RR01864,4,13,2,0,2

Курси підготовки консульських працівників для потреб національної зовнішньополітичної служби Української Держави почали діяти:


 1. навесні 1917 р.

 2. восени 1917 р.

 3. навесні 1918 р.

 4. восени 1920 р.

$RR01865,4,13,2,0,2

Урядом Української Держави були зроблені кроки на налагодження відносин із такими державами: (виберіть правильний варіант відповіді)


 1. Іран, Іспанія, Швейцарія

 2. Польща, Франція, Німеччина

 3. Данія, США, Польща

 4. США, Росія, Франція

$RR01866,4,13,2,0,2

Хто з Міністрів закордонних справ Гетьманського уряду запровадив штат радників, залучаючи фахівців-професіоналів:


 1. Ф. Лизогуб

 2. В. Винниченко

 3. Д. Дорошенко

 4. П. Скоропадський

$RR01867,4,13,2,0,2

Скільки консульських установ іноземних держав функціонували на території Української Держави?


 1. 5

 2. 15

 3. 34

 4. 64

$RR01868,4,13,2,0,2

Перше засідання переговорів щодо укладення миру між Українською Державою та РСФРР відбулося:


 1. 10 березня 1918 р.

 2. 10 квітня 1918 р.

 3. 10 травня 1918 р.

 4. 10 вересня 1918 р.

$RR01869,4,13,2,0,2

Хто очолював урядову делегацію РСФРР на переговорах щодо укладення миру між Українською Державою та РСФРР, що проходили у Києві в травні 1918 р.?


 1. О. Керенський

 2. Х. Раковський

 3. П. Стебницький

 4. С. Шелухін

$RR01870,4,13,2,0,2

Хто очолював урядову делегацію Української Держави на переговорах щодо укладення миру між Українською Державою та РСФРР, що проходили у Києві в травні 1918 р.?


 1. Х. Раковський

 2. О. Керенський

 3. С. Шелухін

 4. П. Стебницький

$RR01871,4,13,2,0,2

Російсько-український договір про перемир’я між Українською Державою та РСФРР було укладено:


 1. 12 березня 1918 р.

 2. 12 квітня 1918 р.

 3. 12 червня 1918 р.

 4. 12 грудня 1918 р.

$RR01872,4,13,2,0,2

Уточніть, коли було проголошено федеративна грамота гетьмана П. Скоропадського щодо проголошення федеративного зв’язку з небільшовицькою Росією?


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка