$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним відСторінка18/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 1. ЕКОСОР, Статистична комісія, Комісія з прав людини

 2. ЮНІСЕФ, ФАО, МАГАТЕ

 3. ЮНІСЕФ, ФАО, МАГАТЕ, Рада з Опіки

 4. ЮНІСЕФ, ФАО, МАГАТЕ, МОМ

$RR02073,4,13,2,0,2

Яка організація, членом якої одразу стала Україна, була створена з ініціативи СРСР у 1949 р.?


 1. АСЕАН

 2. НАТО

 3. ОБСЄ

 4. РЕВ

$RR02074,4,13,2,0,2

Розширюючи свою міжнародну присутність, УРСР у 1948 р. вступила до:


 1. Всесвітнього поштового союзу

 2. МАГАТЕ

 3. НАТО

 4. СНД

$RR02075,4,13,2,0,2

Розширюючи свою міжнародну присутність, УРСР у 1948 р. вступила до:


 1. МАГАТЕ

 2. Міжнародного союзу електрозв’язку

 3. НАТО

 4. СНД

$RR02076,4,13,2,0,2

Розширюючи свою міжнародну присутність, УРСР у 1948 р. вступила до:


 1. МАГАТЕ

 2. Міжнародної організації праці

 3. НАТО

 4. СНД

$RR02077,4,13,2,0,2

Коли Україна вперше була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН?


 1. листопад 1947 р.

 2. листопад 1954 р.

 3. листопад 1964 р.

 4. листопад 1994 р.

$RR02079,4,13,2,0,2

Назвіть період, коли Україна була непостійним членом Ради Безпеки ООН?


 1. 1948 – 1949 рр.

 2. 1954 – 1958 рр.

 3. 1964 – 1965 рр.

 4. 1974 – 1978 рр.

$RR02080,4,13,2,0,2

Коли Україна приєдналася до ЮНЕСКО?


 1. 1944 р.

 2. 1946 р.

 3. 1954 р.

 4. 1980 р.

$RR02082,4,13,2,0,2

У котрому році УРСР відкрила представництво при штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі?


 1. 1945 р.

 2. 1946 р.

 3. 1954 р.

 4. 1962 р.

$RR02083,4,13,2,0,2

Хто змінив на посаді Міністра закордонних справ УРСР Д. Мануїльського?


 1. А. Барановський

 2. Г. Шевель

 3. В. Кравець

 4. В. Мартиненко

$RR02085,4,13,2,0,2

Хто змінив на посаді Міністра закордонних справ УРСР Л. Паламарчука у 1966 р.?


 1. Л. Брежнєв

 2. Д. Білоколос

 3. Й. Сталін

 4. М. Хрущов

$RR02086,4,13,2,0,2

Хто був попередником на посаді Міністра закордонних справ УРСР Д. Білоколоса?


 1. Л. Паламарчук

 2. Ж. Клемансо

 3. А. Бальфур

$RR02087,4,13,2,0,2

Вдруге Українська РСР була обрана непостійним членом Ради безпеки ООН у:


 1. 1954 р.

 2. 1957 р.

 3. 1984 р.

 4. 2000 р.

$RR02088,4,13,2,0,2

«Україна як суб’єкт міжнародного права, здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі необхідному для забезпечення національних інтересів у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, технічній і спортивній сферах. Україна виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування…». З якого документу подано уривок?


 1. Декларація про державний суверенітет України

 2. Заключний Акт НБСЄ 1975 р.

 3. Конституція України

 4. Перший Універсал Української Центральної Ради

$RR02101,1,1,2,0,2

Автором поняття міжнародні відносини є:


 1. Платон;

 2. Кант;

 3. Бентам;

 4. Морґентау

$RR02102,1,1,2,0,2

Міжнародні відносини включають в себе сфери (вкажіть одну відповідь):


 1. зовнішньополітичних відносин;

 2. міжнародних економічних відносин;

 3. міжнародних відносин у сфері культури;

 4. всі відповіді правильні;

$RR02103,1,1,2,0,2

Найважливішою особливістю міжнародних відносин є:


 1. поліцентризм;

 2. глобальність;

 3. системність;

 4. інформаційна залежність;

 5. культурний плюралізм.

$RR02104,1,1,2,0,2

Знайдіть неправильне твердження


 1. марксисти наполягають на економічній природі міжнародних відносин;

 2. реалісти стверджують, що політика і економіка в міжнародні відносинах розвиваються паралельно;

 3. марксисти і неомарксисти надають міжнародним відносинам другорядного характеру.

$RR02105,1,1,2,0,2

Знайдіть правильне твердження


 1. реалісти вважають, що міжнародні відносини є паралельними внутрішнім економічним відносинам в державі;

 2. неомарксисти заперечують економічний характер міжнародних відносин;

 3. марксисти вважають, що міжнародні відносини випливають із економічних інтересів владних еліт;

 4. реалісти доводять правову природу міжнародних відносин.

$RR02106,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародних відносин включає в себе:


 1. держави, недержавні суб’єкти, суб’єкти підприємництва;

 2. суб’єкт міжнародних відносин та суб’єкти міжнародного права;

 3. держави, міжнародні організації, недержавні суб’ єкти та особи.

$RR02107,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародного права включає в себе:


 1. держави, міжнародні організації, фізичні особи;

 2. держави, міждержавні організації, корпоративні особи;

 3. держави, міждержавні організації, державоподібні утворення, нації що ведуть боротьбу за свою незалежність.

 4. фізичні особи, юридичні особи.

$RR02108,1,1,2,0,2

Поняття “ актор ” є:


 1. широким;

 2. вузьким.

$RR02109,1,1,2,0,2

Вкажіть правильне твердження: 1. Інтерес є артикуляцією потреби;

 2. Інтерес є основою формулювання цілі;

 3. Усі відповіді є правильними;

$RR02110,1,1,2,0,2

Поняття “сторона” означає:


 1. ознаки актора міжнародних відносин;

 2. відмінність між одиницями в міжнародних відносинах;

 3. ознаки суб’єкта міжнародних відносин.

$RR02112,1,1,2,0,2

Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є:


 1. тотожними;

 2. нетотожними;

 3. паралельними.

$RR02113,1,1,2,0,2

Знайдіть правильну відповідь:


 1. Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є тотожними;

 2. Поняття суб’єкт міжнародних відносин і суб’єкт міжнародного права є паралельними;

 3. Поняття суб’єкт міжнародних відносин є ширшим ніж суб’єкт міжнародного права.

$RR02114,1,1,2,0,2

Зовнішньо-політичні відносини включають в себе:


 1. боротьбу за владу і безпеку у міжнародному середовищі;

 2. економічне змагання за прибуток;

 3. відстоювання інтересів у сфері культури.

$RR02115,1,1,2,0,2

Назвіть правильну класифікацію зовнішньої політики держави у концепції Дж. Розенау.


 1. агресивна, мирна; космополітична;

 2. прогресивна; миролюбна; торгова;

 3. слабка, активна, консервативна, агресивна;

 4. слабка, середня, сильна.

$RR02116,1,1,2,0,2

Основними засобами зовнішньої політики держави є:


 1. економіка і фінанси;

 2. дипломатія і релігія;

 3. дипломатія і воєнна сила;

 4. воєнна сила і ідеологія.

$RR02117,1,1,2,0,2

Основною формою підтримання дипломатичних стосунків у двосторонніх відносинах є:


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR02118,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатії у багатосторонніх стосунках є:


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR02119,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатії у колективних стосунках є


 1. міжнародні конференції;

 2. постійні представництва і спеціальні місії ad hoc;

 3. міжнародні організації.

$RR02120,1,1,2,0,2

Суб’єктами міжнародних відносин є (вибрати один варіант відповіді):


 1. держави;

 2. міжнародні організації;

 3. суспільні групи

 4. особи;

 5. усі правильні;варіанти

$RR02121,1,1,2,0,2

Суб’єктами міжнародного права є (вибрати один варіант відповіді):


 1. держави;

 2. міждержавні організації;

 3. державоподібні утворення;

 4. нації що ведуть боротьбу за свою незалежність.

 5. усі варіанти правильні;

$RR02122,1,1,2,0,2

Знайдіть правильну відповідь:


 1. суб’єкти міжнародних відносин і суб’єкти міжнародного права тотожні поняття;

 2. суб’єкти міжнародних відносин і суб’єкти міжнародного права несумісні поняття;

 3. поняття суб’єкт міжнародного права вужче ніж поняття суб’єкт міжнародних відносин.

$RR02123,1,1,2,0,2

Поняття міжнародні економічні відносини включає в себе сфери (вибрати один варіант відповіді):


 1. торгівельних відносин;

 2. виробничих відносин;

 3. фінансових відносин;;

 4. всі відповіді правильні;

$RR02124,1,1,2,0,2

Виробничі відносини як сфера міжнародних відносин пов’язані насамперед із:


 1. діяльністю держав;

 2. діяльністю міжнародних організацій;

 3. діяльністю ТНК.

$RR02125,1,1,2,0,2

Торгівельні відносин як сфера міжнародних відносин пов’язані насамперед із:


 1. діяльністю держав та міжнародних організацій;

 2. діяльністю міжнародних організацій;

 3. діяльністю ТНК.

$RR02126,1,1,2,0,2

Виберіть правильне твердження:


 1. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС;

 2. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: Міжнародний валютний фонд, Європейське Співтовариство Виробників вугілля і сталі, NAFTA.

 3. міжнародні організації які діють у сфері міжнародних економічних відносин, це: СНД, ООН, ОБСЄ.

$RR02127,1,1,2,0,2

Виберіть правильне твердження:


 1. міжнародні економічні відносини є сферою міжнародних відносин;

 2. міжнародні економічні відносини є міжнародними відносинами;

 3. міжнародні економічні відносини визначають собою політичні відносини між державами.

$RR02129,1,1,2,0,2

Дослідження міжнародних відносин з точки зору обміну інформації започаткував:


 1. Дж. Бентам;

 2. Н. Макіавеллі;

 3. Ґ. Морґентау;

 4. К. Дойч;

 5. Дж. Розенау.

$RR02130,1,1,2,0,2

Культурні аспекти у теорії міжнародних відносин досліджував:


 1. Дж. Розенау;

 2. С. Хантингтон;

 3. Ф. Фукуяма;

 4. Р. Арон;

 5. Г. Кісінджер.

$RR02131,1,1,2,0,2

Поняття “цивілізація” у своїх працях використовував:


 1. М. Каплан;

 2. Дж. Моделскі;

 3. С. Хантингтон;

 4. С. Розен;

 5. К. Холсті.

$RR02132,1,1,2,0,2

Основними цивілізаціями в концепції С Хантигтона є:


 1. ісламська та конфуціанська;

 2. конфуціанська, латиноамериканська та ісламська;

 3. євроатлантична, східнослов’янська, ісламська та конфуціанська;

 4. євроатлантична, східнослов’янська, ісламська та синтоіська.

$RR02133,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається не допустити впливу іноземної культури на національну в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. раціональною.

$RR02134,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається запровадити іноземну культуру без огляду на національну в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. раціональною.

$RR02135,1,1,2,0,2

Політична еліта яка намагається поєднати іноземну культуру з національною в концепції Я. П’єтрася називається:


 1. космополітичною;

 2. націоналістичною;

 3. ліберальною.

$RR02136,1,1,2,0,2

Культурні відмінності між народами сприяють в концепції Хантигтона:

1) конфлікту між цивілізаціями;

2) розширенню співпраці між цивілізаціями;

3) прогресу у творенні людства.


$RR02137,1,1,2,0,2

Міжнародна співпраця відбувається у сферах (вибрати один варіант відповіді):

1) мирного освоєння космосу;

2) спільного використання морських ресурсів;

3) освоєння Антарктиди;

4) освоєння нових сільськогосподарських угідь;

5) правильні відповіді 1); 2); і 3);
$RR02138,1,1,2,0,2

Назвіть основні стани світової політики:

1) миру і війни;

2) розвитку і удосконалення;

3) ескалації протиріч;

4) розрядки напруженості.


$RR02139,1,1,2,0,2

Назвіть основні процеси у світовій політиці:

1) миру і війни;

2) розвитку і вдосконалення;

3) ескалації та розрядки;

4) занепокоєння.


$RR02140,1,1,2,0,2

Розрядка є процесом:

1) зниження напруженості в міжнародних відносинах;

2) підвищення напруженості в міжнародних відносинах;

3) консервації напруженості в міжнародних відносинах;

4) згасання збройних конфліктів.

$RR02141,1,1,2,0,2

Знайдіть правильне твердження

1) Колективні відносини пов’язані із діяльністю федерацій на міжнародні арені;

2) Колективні відносини пов’язані із діяльністю міжнародних організацій;

3) Колективні відносини пов’язані із діяльністю транснаціональних корпорацій.
$RR02142,1,1,2,0,2

Найстарішою формою дипломатії є

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції;

4) міжнародні організації.


$RR02143,1,1,2,0,2

Формою сталого забезпечення двосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції;

4) міжнародні організації.


$RR02144,1,1,2,0,2

Найважливішими формами дипломатичного забезпечення двосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc та міжнародні організації;

2) міжнародні конференції та міжнародні організації;

3) спеціальні місії ad hoc та постійні представництва.
$RR02145,1,1,2,0,2

Основною формою дипломатичного забезпечення багатосторонніх відносин є:

1) спеціальні місії ad hoc;

2) постійні представництва;

3) міжнародні конференції та міжнародні організації.
$RR02146,1,1,2,0,2

Постійні представництва, як форма дипломатії виникли вперше:

1) в Італії в XV ст.

2) в Німеччині в 1648 році.

3) у Франції в XVIII ст.

4) в США в XX ст.

5) в Росії в 1917 р.

6) в давньому Єгипті.


$RR02147,1,1,2,0,2

Вестфальський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) світової енергетичної кризи;

2) війни за незалежність США;

3) Тридцятирічної війни;

4) Другої світової війни.


$RR02148,1,1,2,0,2

Вестфальський міжнародний порядок базувався на принципах:

1) мирного співіснування;

2) міжнародного права;

3) суверенної рівності та невтручання у внутрішні справи держав;

4) суб’єктивізму та антропоморфізму.


$RR02149,1,1,2,0,2

Основними трактуваннями поліцентризму є:

1) гетерогенність та гомогенність;

2) анархізм та поліархізм;

3) гетерогенізм та аутогенізм.
$RR02150,1,1,2,0,2

Дискусія щодо суб’єктності в міжнародних відносинах призвела до поділу теорії на:

1) ідеалізм і реалізм;

2) модернізм і традиціоналізм;

3) державоцентризм та транснаціоналізм;

4) державо центризм та лібералізм.


$RR02151,1,1,2,0,2

Поняття міжнародні відносини сформульовано в працях:

1) Е. Канта;

2) Дж. Бентама;

3) Г. Кісінджера;

4) Р. Арона;

5) Е. Тофлера.
$RR02152,1,1,2,0,2

Віденський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) війни за “іспанську спадщину”;

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) Наполеонівських війн;

5) світової енергетичної кризи.
$RR02153,1,1,2,0,2

Основним принципом Віденського міжнародного порядку був принцип:

1) емпіризму;

2) поліцентризму;

3) легітимізму;

4) суверенної рівності держав.


$RR02154,1,1,2,0,2

Віденський міжнародний порядок визначав відносини між державами до початку:

1) ХХІ ст.

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) світової економічної кризи 30-х років ХХ ст.


$RR02155,1,1,2,0,2

Версальсько-Вашингтонський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) промислової революції;

2) Другої світової війни;

3) франко-пруської війни;

4) Першої світової війни;


$RR02156,1,1,2,0,2

Основними принципами Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку були:

1) принцип емпіризму;

2) принцип поліцентризму;

3) принцип легітимізму;

4) принцип міждержавного врегулювання спорів.


$RR02157,1,1,2,0,2

Версальсько-Вашингтонський міжнародний порядок існував до початку:

1) науково-технічної революції;

2) Першої світової війни;

3) Другої світової війни;

4) англо-бурської війни.


$RR02158,1,1,2,0,2

Воєнні відносини між державами світу є різновидом:

1) зовнішньополітичних відносин;

2) міжнародних економічних відносин;

3) міжнародних відносин у сфері культури.
$RR02159,1,1,2,0,2

Ялтинсько-Потсдамський міжнародний порядок виник внаслідок:

1) Першої світової війни;

2) Другої світової війни;

3) англо-бурської війни;

4) Кримської війни;

5) російсько-японської війни.
$RR02160,1,1,2,0,2

Основним принципом Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку став:

1) принцип колективної безпеки;

2) принцип біполярної рівноваги сил;

3) принцип поваги до суверенітету держав.
$RR02161,1,1,2,0,2

“Холодна війна” характеризувала стан відносин між державами світу під час функціонування:

1) Вестфальського міжнародного порядку;

2) Віденського міжнародного порядку;

3) Версальсько-Вашингтонського міжнародного порядку;

4) Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку.

$RR02162,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є концепція „радикальної взаємозалежності”:

1) постмодернізм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) неоґрамшіанізм

$RR02163,1,2,2,0,2

Вкажіть представників постмодернізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR02164,1,2,2,0,2

Вкажіть представників фемінізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, Дж.Ільштайн, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR02165,1,2,2,0,2

Вкажіть представників соціалконструктивізму у теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR02166,1,2,2,0,2

Вкажіть представників критичної теорії міжнародних відносин:

1) Дж.Дер Деріан, М.Шепіро, Д.Кемпбелл

2) С.Інло, К.Сільвестер, Е.Тікнер

3) А.Вендт, Н.Онаф, П.Катценштайн

4) Е.Лінклейтер, Ю.Габермас, Р.Кокс

$RR02167,1,2,2,0,2

Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про трансформацію культур анархії:

1) А.Вендт

2) Е.Лінклейтер

3) С.Інло

4) Р.Кокс

$RR02168,1,2,2,0,2

Вкажіть автора теорії комунікативної дії:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR02169,1,2,2,0,2

Вкажіть автора концепції, складовою якої є уявлення про „історичний блок”:

1) Ю.Габермас

2) А.Вендт

3) Р.Кокс

4) Д.Кемпбелл

$RR02170,1,2,2,0,2

Назвіть напрям фемінізму, який заперечує об’єктивність існування категорії „жінка”:

1) емпіричний фемінізм

2) постмодерністський фемінізм

3) феміністський постмодернізм

4) феміністська позиція

$RR02171,1,2,2,0,2

Назвіть напрям фемінізму, який абсолютизує жіночі якості:

1) емпіричний фемінізм

2) постмодерністський фемінізм

3) феміністський постмодернізм

4) феміністська позиція

$RR02172,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, складовою постмодерністських підходів якого є „національна деконструкція”:

1) Р.Кокс

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR02173,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, у рамках якого розвинулася концепція „потрійної трансформації Вестфальської системи”:

1) комунікативна парадигма критичної теорії

2) продукціоністська парадигма критичної теорії (неоґрамшіанізм)

3) постмодернізм

4) фемінізм

$RR02174,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, основним підходом якого є деконструкція географічних образів:

1) критична геополітика

2) постреалізм

3) фемінізм

4) соціалконструктивізм

$RR02175,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, складовою феміністського підходу якого є „чутлива кооперація”:

1) Р.Кокс

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02176,1,2,2,0,2

Назвіть умови трансформації культур анархії у концепції А.Вендта:

1) інтерналізація норм і збільшення кількості спільних ідей

2) визнання взаємних прав й посилення колективної відповідальності

3) відмова від застосування сили й взаємне визнання

4) підтримання балансу сил на основі міжнародно-правових норм

$RR02177,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є уявлення про гегемонічний характер дискурсів:

1) постмодернізм

2) неофункціоналізм

3) постколоніалізм

4) неоґрамшіанізм

$RR02178,1,2,2,0,2

Назвіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, складовою якого є уявлення про ідеальні комунікаційні спільноти:

1) критицизм

2) постмодернізм

3) фемінізм

4) соціалконструктивізм

$RR02179,1,2,2,0,2

Вкажіть системи вилучення у концепції Е.Лінклейтера:


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка