$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним відСторінка19/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1) суверенітет і громадянство

2) релігійні переконання і національна свідомість

3) економічний статус і політичні вподобання

4) політичні партії і громадянство

$RR02180,1,2,2,0,2

Вкажіть шлях зміни систем вилучення у комунікативній парадигмі Е.Лінклейтера:

1) морально-практичне навчання

2) трансформація культур анархії

3) деконструкція гегемонічних дискурсів

4) глобалізація

$RR02181,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Трансформація політичної спільноти: етичні основи поствесфальської ери” (1998):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02182,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Пишучи безпеку. Зовнішня політика Сполучених Штатів та політика ідентичності” (1992):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02183,1,2,2,0,2

Вкажіть автора концепції, крізь призму якої зовнішня політика постійно визначається змінною державною ідентичністю:

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02184,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Соціальна теорія міжнародної політики” (1999):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02185,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, у концепції якого розглядаються рольові уявлення міжнародних акторів:

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02186,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Банани, пляжі й бази. Творячи феміністську суть міжнародної політики” (1989):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) С.Інло

4) Д.Кемпбелл

$RR02187,1,2,2,0,2

Вкажіть поняття, яке використовується для позначення соціальної статі у феміністських дослідженнях:

1) гендер

2) інсайдер

3) аутсайдер

4) актор


$RR02188,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Феміністська теорія й міжнародні відносини у постмодерністську еру” (1994):

1) Е.Лінклейтер

2) А.Вендт

3) К.Сільвестер

4) Д.Кемпбелл

$RR02189,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який розглядає співвідношення соціальних виробничих відносин, форм держав та світових порядків:

1) неоґрамшіанізм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) постмодернізм

$RR02190,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який розглядає структурну могутність крізь призму співвідношення чотирьох головних структур: безпеки, виробництва, фінансів та знань:

1) міжнародна політична економія

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) постмодернізм

$RR02191,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праць „Казино капіталізм” (1986) і „Держави та ринки” (1988):

1) С.Стрендж

2) Е.Лінклейтер

3) Д.Кемпбелл

4) А.Вендт

$RR02192,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям у сучасній теорії міжнародних відносин, який відкидає об’єктивний характер геополітичних уявлень:

1) критична геополітика

2) класична геополітика

3) соціалконструктивізм

4) неоґрамшіанізм

$RR02193,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Географічні уявлення” (1994):

1) Д.Ґреґорі

2) С.Гантінгтон

3) Р.Кокс

4) А.Ґрамші

$RR02194,1,2,2,0,2

Вкажіть перспективи розвитку міжнародних відносин після завершення міжблокового протистояння, окреслені у праці „Назад у майбутнє” (1990) Дж.Міршаймера:

1) повернення до класичних конфліктів великих держав ХІХ ст.

2) утвердження нового світового порядку на чолі зі США

3) демократизація й зміцнення миру у світі

4) продовження суперництва між США та СРСР

$RR02195,1,2,2,0,2

Вкажіть перспективи розвитку міжнародних відносин після завершення міжблокового протистояння, окреслені у праці „Уніполярна мить” (1990/99) Ч.Краутгаммера:

1) повернення до класичних конфліктів великих держав ХІХ ст.

2) утвердження нового світового порядку на чолі зі США

3) демократизація й зміцнення миру у світі

4) продовження суперництва між США та СРСР

$RR02196,1,2,2,0,2

Вкажіть перспективи розвитку міжнародних відносин після завершення міжблокового протистояння, окреслені у праці „Шанс неоідеалізму в міжнародних дослідженнях?” (1993) Ч.Кіґлі:

1) повернення до класичних конфліктів великих держав ХІХ ст.

2) утвердження нового світового порядку на чолі зі США

3) демократизація й зміцнення миру у світі

4) продовження суперництва між США та СРСР

$RR02197,1,2,2,0,2

Назвіть дискусію початку 1990-х років, щодо закінчення розвитку теорії в міжнародних відносинах:

1) дебата ендизму

2) режимна дискусія

3) інтерпарадигматична дебата

4) біхевіористська революція

$RR02198,1,2,2,0,2

Вкажіть загальну назву напряму, у рамках якого розвинулися сучасні, зокрема критичні течії, теорії міжнародних відносин:

1) постпозитивізм

2) позитивізм

3) модернізм

4) традиціоналізм

$RR02199,1,2,2,0,2

Назвіть основні школи глобалістики:

1) гіперглобалісти, глобалізаційні скептики, трансформалісти

2) трансформалісти, гіперглобалісти, неофункціоналісти

3) гіперглобалісти, феміністи, постмодерністи

4) неоліберали, гіперглобалісти, трансформалісти

$RR02200,1,2,2,0,2

Вкажіть, до якої із шкіл глобалістики належить Ф.Фукуяма:

1) гіперглобалісти

2) глобалізаційні скептики

$RR02201,1,2,2,0,2

Вкажіть загальну назву напряму, у рамках якого широко застосовується деконструкція та дискурсивний аналіз:

1) постпозитивізм

2) позитивізм

3) модернізм

4) традиціоналізм

$RR02202,1,2,2,0,2

Вкажіть, який характер мала наука про міжнародні відносини на початках становлення:

1) ідеалістський

2) реалістський

3) структуралістський

4) інституціоналістський

$RR02203,1,2,2,0,2

Вкажіть представників реалізму в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02204,1,2,2,0,2

Вкажіть принцип реалізму, якому відповідає твердження „обирай найменш несприятливе розв’язання проблеми, якого можеш досягти власними силами”:

1) minimax

2) maximin

3) minimin

4) maximax

$RR02205,1,2,2,0,2

Вкажіть теорю, яка набула особливої актуальності через поділ світу на два ворогуючі блоки:

1) систем

2) інтеграції

3) біфуркації

4) пенетрації

$RR02206,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці “Вплив морської сили на історію (1660-1783)” (1890):

1) Ф.Ратцель

2) Дж.Розенау

3) А.Мехен

4) Н.Анджел

$RR02207,1,2,2,0,2

Визначте базові для структуралізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR02208,1,2,2,0,2

Назвіть метод, що використовується для зіставлення спільного та відмінного окремих явищ та процесів у сфері міжнародних відносин:

1) абстрагування

2) порівняння

3) історичний

4) системний

$RR02209,1,2,2,0,2

Вкажіть автора теорії гегемонічної перенапруги:

1) Е.Кант

2) П.Кеннеді

3) Ф.Фукуяма

4) Г.Моргентау

$RR02210,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи існує взаємозв’язок між рухом за вільну торгівлю й ідеалізмом:

1) Так

2) Ні


$RR02211,1,2,2,0,2

Назвіть країну, у якій було започатковано біхевіористську революцію:

1) Франція

2) Німеччина

3) США

4) Україна$RR02212,1,2,2,0,2

Вкажіть представників Англійської школи в науці про міжнародні відносини:

1) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

2) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

3) Е.Карр, Г.Булл, Г.Баттерфілд

4) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

$RR02213,1,2,2,0,2

Якому з принципів реалізму відповідає твердження „обмежуй здатність супротивника до максимального використання власного потенціалу”:

1) minimax

2) maximin

3) minimin

4) maximax

$RR02214,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, який виділяв річковий, морський та океанічний етапи розвитку людства:

1) Л.Мєчніков

2) Дж.Розенау

3) К.Маркс

4) Г.Герц

$RR02215,1,2,2,0,2

Назвіть теорію у рамках біхевіоризму, розвиток якої актуалізував т.зв. супутниковий шок 1957 р.:

1) відлякування

2) інтеграції

3) балансу сил

4) демократичного миру

$RR02216,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці “Державець” (1592):

1) М.Вебер

2) Н.Макіавеллі

3) Р.Челлен

4) Т.Гоббс

$RR02217,1,2,2,0,2

Визначте базові для інституціоналізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR02218,1,2,2,0,2

Вкажіть основний напрям (mainstream) теорії міжнародних відносин у період між Першою та Другою світовими війнами:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02219,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, який виділив десять критеріїв морської могутності держави:

1) Ф.Ратцель

2) П.Кеннеді

3) Ф.Фукуяма

4) Н.Спайкмен

$RR02220,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи існує взаємозв’язок між меркантилізмом та політичним реалізмом:

1) Так

2) Ні


$RR02221,1,2,2,0,2

Вкажіть рік виникнення самостійного академічного напряму міжнародних відносин:

1) 1919

2) 1945


3) 1976

4) 1991


$RR02222,1,2,2,0,2

Вкажіть представників структуралізму в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02223,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям теорії міжнародних відносин у якому існує поділ політики на high politics та low politics:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02224,1,2,2,0,2

Вкажіть автора поняття „геополітика”:

1) М.Каплан

2) Р.Челлен

3) Р.Ешлі

4) С.Гантінгтон

$RR02225,1,2,2,0,2

Назвіть теорію, у якій враховуються ступінь поінформованості гравців при прийнятті рішень й критерії залежності результатів від випадковостей:

1) ігор

2) систем3) балансу сил

4) інтеграції

$RR02226,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці “Політична географія” (1897):

1) А.Рапопорт

2) Ф.Ратцель

3) Г.Кіссінджер

4) Е.Гаас

$RR02227,1,2,2,0,2

Визначте базові для ідеалізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR02228,1,2,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для наукових передбачень майбутніх ситуацій та процесів у міжнародних відносинах:

1) абстрагування

2) прогнозування

3) історичний

4) системний

$RR02229,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, який надавав вирішального значення торговельним відносинам у контексті зміцнення миру:

1) Н.Анджел

2) Г.Моргентау

3) С.Гантінгтон

4) Л.Мєчніков

$RR02230,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи інституціоналізм характеризується подвійною ідеалістично-реалістичною природою:

1) Так

2) Ні


$RR02231,1,2,2,0,2

Назвіть вчених, яких країн об’єднує поняття Англійської школи:

1) Британської співдружності

2) Європейського Союзу

3) СНД

4) США та Мексики$RR02232,1,2,2,0,2

Вкажіть представників ідеалізму в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, Й.Шумпетер

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02233,1,2,2,0,2

Назвіть напрям теорії міжнародних відносин, у якому існує принцип розрахунку на власні сили:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02234,1,2,2,0,2

Вкажіть вченого, який є представником теорії імперіалізму:

1) В.Ленін

2) Ф.Аквінський

3) М.Вебер

4) Е.Карр

$RR02235,1,2,2,0,2

Назвіть теорію біхевіоризму, яка розглядає спроможність до здійснення удару у відповідь як засіб запобігання ядерній війні:

1) інтеграції

2) біфуркації

3) відлякування

4) комунікації

$RR02236,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці “Географічна вісь історії” (1904):

1) Й.Шумпетер

2) Г.Маккіндер

3) М.Каплан

4) Г.Кіссінджер

$RR02237,1,2,2,0,2

Визначте базові для реалізму поняття:

1) національний інтерес, безпека

2) загальний добробут, мир

3) міжнародна співпраця, право

4) міжнародна структура, економіка

$RR02238,1,2,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для суб’єктивної фіксації реальності при дослідженні міжнародних явищ та процесів:

1) абстрагування

2) прогнозування

3) спостереження

4) системний

$RR02239,1,2,2,0,2

Визначте, представником якої теорії є М.Каплан:

1) демократичного миру

2) систем

3) імперіалізму

4) комунікації

$RR02240,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи структуралізм характеризується подвійною ідеалістично-реалістичною природою:

1) Так

2) Ні


$RR02241,1,2,2,0,2

Назвіть наукову школу у рамках якої розрізняють договірний та органічний типи виникнення міжнародного співтовариства:

1) Англійська школа

2) Французька школа

3) Німецька школа

4) Російська школа

$RR02242,1,2,2,0,2

Назвіть представників інституціоналізму в теорії міжнародних відносин:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02243,1,2,2,0,2

Вкажіть науковий підхід теорії міжнародних відносин, у якому міжнародні організації розглядаються як такі, що повинні відповідати принципу form follows function:

1) функціоналістський

2) феміністський

3) расовий

4) цивілізаційний

$RR02244,1,2,2,0,2

Назвіть вченого, який використовував поняття Хартленду:

1) Х.Маккіндер

2) Ф.Ратцель

3) Дж.Моделскі

4) Г.Кіссінджер

$RR02245,1,2,2,0,2

Визначте теорю біхевіоризму, до якої можна зарахувати т.зв. дилему в’язнів:

1) відлякування

2) інтеграції

3) ігор

4) систем$RR02246,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Теорія міжнародної політики” (1979):

1) К.Волц

2) Н.Анджел

3) С.Гантінгтон

4) Ф.Фукуяма

$RR02247,1,2,2,0,2

Назвіть теорію, яка зосереджується на розгляді т.зв. кризових рішень:

1) пенетрації

2) зовнішньополітичних рішень

3) комунікації

4) ігор


$RR02248,1,2,2,0,2

Вкажіть основний напрям (mainstream) теорії міжнародних відносин у період після завершення Другої світової війни:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02249,1,2,2,0,2

Вкажіть дискусію в теорії міжнародних відносин, яка відбулася лише у рамках біхевіоризму:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

4) Четверта

$RR02250,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи існує взаємозв’язок функціоналізму з ідеалізмом та інституціоналізмом:

1) Так

2) Ні


$RR02251,1,2,2,0,2

Вкажіть кількість наукових дискусій в науці про міжнародні відносини:

1) Одна

2) Дві


3) Три

4) Чотири

$RR02252,1,2,2,0,2

Вкажіть представників геополітики в науці про міжнародні відносини:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) Фукідід, Н.Макіавеллі, Т.Гоббс

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Ф.Ратцель, Р.Челлен, К.Гаусгофер

$RR02253,1,2,2,0,2

Назвіть науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить Англійська школа:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02254,1,2,2,0,2

Вкажіть автора, який описав дилему безпеки:

1) Г.Герц

2) Е.Кант

3) Н.Анджел

4) Г.Булл

$RR02255,1,2,2,0,2

Назвіть науковий напрям, до якого належить теорія гегемонічних циклів:

1) неореалізм

2) ідеалізм

3) постмодернізм

4) інституціоналізм

$RR02256,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці “Держава як життєва форма” (1916):

1) Г.Моргентау

2) К.Волц

3) Р.Челлен

4) Р.Ешлі

$RR02257,1,2,2,0,2

Вкажіть вченого, який виділяв географічне та аналітичне поля міжнародних відносин:

1) К.Райт

2) Ф.Фукуяма

3) А.Тойнбі

4) Р.Ексельрод

$RR02258,1,2,2,0,2

Вкажіть теорію, яка використовує поняття spill-over:

1) неофункціоналізм

2) комунікації

1) демократичного миру

4) балансу сил

$RR02259,1,2,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для визначення кількісних параметрів явищ та процесів у міжнародних відносинах:

1) абстрагування

2) порівняння

3) історичний

4) статистичний

$RR02260,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи принципи об’єктивності й можливості перевірки суджень належать до методологічних вимог біхевіоризму:

1) Так

2) Ні


$RR02261,1,2,2,0,2

Вкажіть період, який умовно відповідає епосі традиціоналізму в теорії міжнародних відносин:

1) 1900-1960 рр.

2) 1960-1990 рр.

3) 1990-2000 рр.

4) 2001-2010 рр.

$RR02262,1,2,2,0,2

Вкажіть представників неореалізму в теорії міжнародних відносин:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) К.Волц, С.Крезнер, Р.Джилпін

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02263,1,2,2,0,2

Визначте науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить геополітика:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02264,1,2,2,0,2

Назвіть вченого, який висунув ідею демократичного миру:

1) Е.Кант

2) М.Вебер

3) Г.Моргентау

4) С.Крезнер

$RR02265,1,2,2,0,2

Назвіть теорію, яка набула актуальності у 1960 рр., з огляду на повільний розвиток процесів модернізації в країнах третього світу:

1) неоімперіалізм

2) реалізм

3) соціалконструктивізм

4) постмодернізм

$RR02266,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Ідеалістичний інтернаціоналізм і дилема безпеки” (1950):

1) Н.Макіавеллі

2) Г.Герц

3) Н.Анджел

4) Ф.Фукуяма

$RR02267,1,2,2,0,2

Назвіть теорію, яка базується на уявленні про самокеровані системи:

1) біфуркації

2) комунікації

3) пенетрації

4) демократичного миру

$RR02268,1,2,2,0,2

Вкажіть наукову дискусію в теорії міжнародних відносин, яка відбулася між представниками традиціоналізму та біхевіоризму:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

4) Четверта

$RR02269,1,2,2,0,2

Назвіть вченого, який розглядав чинники залежності держав у міжнародній системі:

1) Дж.Кеннан

2) К.Холсті

3) К.Волц

4) С.Гантінгтон

$RR02270,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи теорія систем, теорія ігор і теорія зовнішньополітичних рішень належать до теорій біхевіоризму:

1) Так

2) Ні


$RR02271,1,2,2,0,2

Вкажіть період, який умовно відповідає епосі біхевіоризму в теорії міжнародних відносин:

1) 1900-1960 рр.

2) 1960-1990 рр.

3) 1990-2000 рр.

4) 2001-2010 рр.

$RR02272,1,2,2,0,2

Вкажіть представників неолібералізму в теорії міжнародних відносин:

1) Р.Когейн, Дж.Най, Р.Ексельрод

2) Дж.Кеннан, Й.Моргентау, М.Каплан

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Г.Гроцій, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02273,1,2,2,0,2

Визначте, до якого з наукових напрямів теорії міжнародних відносин належить теорія демократичного миру:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02274,1,2,2,0,2

Вкажіть, який вчений є автором шести принципів реалізму, серед яких принцип ототожнення інтересу та сили:

1) Г.Моргентау

2) Г.Булл

3) С.Гантінгтон

4) Н.Анджел

$RR02275,1,2,2,0,2

Визначте напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить теорія взаємозалежності:

1) неолібералізм

2) фемінізм

3) реалізм

4) критицизм

$RR02276,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Імперіалізм як найвища стадія капіталізму” (1916):

1) В.Ленін

2) А.Тойнбі

3) Р.Люксембург

4) Дж.Локк

$RR02277,1,2,2,0,2

Назвіть метод, який використовується для дослідження об’єкта як сукупності елементів, поєднаних причинно-наслідковими зв’язками:

1) прогнозування

2) системний

3) історичний

4) порівняння

$RR02278,1,2,2,0,2

Назвіть основну передумову виникнення і розвитку неореалізму в науці про міжнародні відносини:

1) завершення Першої світової війни

2) Створення ООН

3) Науково-технічна революція

4) Відносний економічний занепад США

$RR02279,1,2,2,0,2

Вкажіть одного з основоположників теорії інформаційного суспільства:

1) Е.Тоффлер

2) Г.Кіссінджер

3) Р.Когейн

4) К.Волц

$RR02280,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи можна вважати методологічною другу (т.зв. біхевіористичну) дискусію у теорії міжнародних відносин:

1) Так

2) Ні


$RR02281,1,2,2,0,2

Вкажіть період, який умовно відповідає епосі постпозитивізму в теорії міжнародних відносин:

1) 1900-1960 рр.

2) 1960-1990 рр.

3) 1975-1990 рр.

4) з 1990 р. до цього часу

$RR02282,1,2,2,0,2

Вкажіть представників біхевіоризму в теорії міжнародних відносин:

1) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

2) М.Каплан, Дж.Моделскі, К.Дойч

3) К.Маркс, Дж.Гобсон, В.Ленін

4) Е.Карр, Г.Булл, Г.Баттерфілд

$RR02283,1,2,2,0,2

Визначте науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить теорія балансу сил:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02284,1,2,2,0,2

Вкажіть вченого, який вважав, що система балансу сил і вільна біполярна система мали прямі аналоги у міжнародних відносинах:

1) М.Каплан

2) Ф.Ратцель

3) А.Тойнбі

4) Н.Макіавеллі

$RR02285,1,2,2,0,2

Вкажіть напрям теорії міжнародних відносин, де використовується поняття структурного насилля:

1) неоструктуралізм

2) неолібералізм

3) реалізм

4) інституціоналізм

$RR02286,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „До вічного миру” (1795):

1) Н.Макіавеллі

2) Е.Кант

3) Дж.Кеннан

4) Г.Кіссінджер

$RR02287,1,2,2,0,2

Назвіть основну передумову виникнення і розвитку неолібералізму в науці про міжнародні відносини:

1) Завершення Другої світової війни

2) Створення ООН

3) Початок двоблокового протистояння


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка