$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від


Згідно з законом України про рекламу реклама це –Сторінка2/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Згідно з законом України про рекламу реклама це –

 1. Інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб…

 2. Інформація спрямована на спонукання споживача купити певний товар

 3. Спосіб розповісти про переваги певного продукту і спонукати до його купівлі

 4. Засіб, що використовується для донесення інформації до споживача

$RR00202,4,3,2,0,2

Відповідно до Закону України про рекламу заборонені такі види реклами:

 1. З використанням дітей

 2. Недобросовісна та прихована

 3. Реклама зброї

 4. Реклама на підземних видах транспорту

$RR00204,4,3,2,0,2

Згідно з Законом України про рекламу реклама тютюнових виробів дозволяється

 1. На перших і останніх сторінках газет

 2. На засобах внутрішньої реклами

 3. За умови використання напису «Куріння шкідливе для здоров’я»

 4. Якщо дотримані усі вимоги закону

$RR00205,4,3,2,0,2

До основних рис реклами можна віднести:

 1. Суспільний характер та експресивність

 2. Багатогранність та додатковість

 3. Знеособленість та позитивізацію

 4. Експертність та професіоналізм

$RR00206,4,3,2,0,2

В рекламі можна виділити такі стратегічні напрями:

 1. Інформування якнайширшої аудиторії і поширення позитивної інформації про продукт

 2. Допомога виробнику вдало підібрати торгову аудиторію і знайти канали збуту

 3. Створення довгострокового збуту та стимулювання швидкого збуту

 4. Створення можливостей заробітку грошей і створення своєї аудиторії

$RR00207,4,3,2,0,2

Корпоративна реклама спрямована на

 1. Вищий клас

 2. Верхні верстви середнього класу

 3. Бізнес-клас

 4. Всіх без винятку споживачів

$RR00208,4,3,2,0,2

До обов’язкових ознак рекламного тексту можна віднести

 1. Ієрархія і послідовність, запамятовуваність, маркетингова доцільність

 2. Тактовність, структурованість, заголовок, ліквідність

 3. Заголовок, лаконічність, структурованість , інформативність

 4. Інформативність, наповненість, семантичність, лаконічність

$RR00209,4,3,2,0,2

Кризова реклама відноситься до

 1. Реклами кризового менеджменту

 2. Фінансової реклами

 3. Ніякої – такої не існує

 4. Корпоративної

$RR00210,4,3,2,0,2Які бувають види продакт-плейсменту:

 1. Вербальний, візуальний, кінетичний

 2. Розмовний, показовий і рекламний

 3. Маркетинговий, візуальний, історичний

 4. Кінетичний, асиметричний, вербальний

$RR00211,4,3,2,0,2До рівнів впливу реклами на споживача належать:

 1. Конативний, апелятивний

 2. Когнітивний, афективний

 3. Сугестивний модифікаційний

 4. Афективний, седативний

$RR00212,4,3,2,0,2

До основних вимог політичної реклами належать

 1. Символічність, адекватність, активність, частота

 2. Доступність, яскравість, контроверсійність, логічність

 3. Неповторність, змістовність, запамятовуваність, актуальність

 4. Символічність, концептуальність, неповторність, доступність

$RR00213,4,3,2,0,2Політична реклама – це

 1. Вид реклами

 2. Соціальна реклама

 3. Інформування громадськості

 4. Форма агітації в передвиборчий період

$RR00214,4,3,2,0,2Реклама може стати оманливою, якщо:

 1. Споживачі вважають її такою

 2. Телевізійний канал або інший засіб розповсюдження реклами було позбавлено ліцензії

 3. Вона стає нав’язливою

 4. Споживачі вважають, що вони отримують від продукту більшу цінність ніж вого є насправді

$RR00215,4,3,2,0,2Під час рекламування продукції, спрямованої на обмежену цільову аудиторію(дорослих, курців, і т.д.), слід подбати про те, щоб:

 1. Вона була ефективною у донесенні маркетингової інформації

 2. Вона спонукала споживачів до збільшення споживання рекламованої продукції

 3. Під її вплив не підпали вразливі верстви суспільства, такі як діти, підлітки, тощо

 4. Вона була просто, ясною і зрозумілою більшості споживачів

$RR00216,4,3,2,0,2Необхідно звертати увагу на те, щоб реклама, яку спрямовано на літніх людей, соціально незахищених осіб та меншин, не містила:

 1. Інформації про продукт

 2. Негативних образів або упереджених типажів

 3. Інформації важкої для зрозуміння

 4. Яскравих кольорів, звуків чи зображень

$RR00217,4,3,2,0,2До видів рекламної стратегії можна віднести:

 1. Раціоналістична та емоційно-проекційна

 2. Раціоналістична і підсвідома

 3. Семантична та емоційна

 4. Наступальна та проекційна

$RR00218,4,3,2,0,2Схема сучасного рекламного процесу:

 1. Урядові установи-рекламодавець-рекламні засоби – споживач

 2. Рекламодавець-рекламне агентство-рекламний засіб-споживач

 3. Рекламодавець-рекламне агентство-рекламне виробництво – конкуренція

 4. Рекламне агентство-рекламний засіб-рекламне виробництво-контролюючі органи

$RR00219,4,3,2,0,2Серед поданих видів реклами зайве:

 1. Соціальна

 2. Політична

 3. Масова

 4. Комерційна

$RR00220,4,3,2,0,2Серед поданих видів реклами зайве:

 1. Фінансова

 2. Цільова

 3. Кадрова

 4. Торгівельна

$RR00221,4,3,2,0,2Серед поданих видів реклами зайве:

 1. ATL

 2. Ділова

 3. Спеціальна

 4. Сільсько-господарська

$RR00222,4,3,2,0,2Серед поданих видів реклами зайве:

 1. Імідж

 2. Стимулююча

 3. Бізнес

 4. Телереклама

$RR00223,4,3,2,0,2Види маркетингового дослідження:

 1. Спеціальні, ексклюзивні, дихотомічні

 2. Експериментальні, виправдовувальні, синкретичні

 3. Пошукові, описові, кількісні

 4. Кількісні, регулярні, міждисциплінарні

$RR00232,4,3,2,0,2Особливості реклами зброї:

 1. Може здійснюватися у спеціалізованих виданнях і приміщеннях

 2. Така реклама заборонена

 3. Може здійснюватися за додаткову плату

 4. Вимагає наявності окремої рекламної ліцензії

$RR00233,4,3,2,0,2Становлення рекламного бізнесу припадає на

 1. Поч. 19 ст

 2. Кінець 19 ст

 3. Початок 20 ст

 4. Кінець 20 ст.

$RR00234,4,3,2,0,2Фактори сегментації ринку

 1. Географічний, соціально-демографічний, психографічний

 2. Особистісний, споживацький, сегментаційний

 3. Економічний, психографічний, регіональний

 4. територіальний, консервативний, ймовірний

$RR00235,4,3,2,0,2ATL-реклама – це

 1. Пряма подієва реклама, з представленням використовуваного продукту

 2. Громадська реклама, спонсором якої виступають благодійні фонди

 3. Пряма комерційна реклама з використанням ЗМІ і зверненням до широких мас населення

 4. Реклама, яка інтегрує споживача в процес

$RR00236,4,3,2,0,2BTL-реклама – це

 1. Подієвий маркетинг, вікторини, роздача зразків

 2. Реклама проплачена завчасу замовником

 3. Особливий вид соціальної реклами, спрямований на залучення благодійників

 4. Реклама, спрямована на реалізацію короткострокових завдань

$RR00237,4,3,2,0,2Кадрова реклама – це

 1. Реклама можливостей знайти роботу

 2. Добір кадрів до організації

 3. Реклама кадрів банків, іпотек, кредитів

 4. Невидима реклама

$RR00238,4,3,2,0,2Кодування в рекламній комунікації – це

 1. Створення кодів для підсвідомого впливу на людину

 2. Процес представлення ідеї, яку відправник прагне донести до споживача

 3. Продукування промокодів, які дозволяють придбати товар дешевше

 4. Створення певного візуального коду, що полегшує сприйняття реклами

$RR00239,4,3,2,0,2Декодування в рекламній комунікації – це

 1. Переклад іноземної реклами зрозумілою мовою

 2. Оцифровування реклами для донесення її змісту до споживача

 3. Переклад рекламного коду на мову споживача

 4. Розшифрування прихованого змісту реклами

$RR00240,4,3,2,0,2Завданням інформативної реклами є

 1. Створення первинного попиту

 2. Надати інформацію про фірму-виробника

 3. Поінформувати про певний товар

 4. Забезпечити вільний потік інформації

$RR00241,4,3,2,0,2Ціль порівняльної реклами –

 1. Порівняти прагматичні та концептуальні підходи до виробництва реклами

 2. Порівняти особливості виробника і споживача

 3. Досягнути паритету у визначенні цільової аудиторії

 4. Встановити переваги певної марки товару шляхом порівняння її ознак з аналогічними товарами

$RR00242,4,3,2,0,2Завдання реклами підтримки

 1. Підтримати імідж товаровиробника

 2. Підтримати купівельну спроможність споживача

 3. Усунути останні сумніви споживача у тому, що він зробив правильний вибір

 4. Забезпечити матеріальну підтримку виробника реклами

$RR00243,4,3,2,0,2Неперервна реклама використовується:

 1. Коли треба продати дуже велику партію товару

 2. У випадку розширення ринку, для товарів повсякденного вжитку і для привернення уваги певних категорій населення

 3. Коли неперервно на ринок виводяться нові товари, один за другим

 4. За умови необмеженого бюджету рекламної кампанії

$RR00244,4,3,2,0,2Концентрована реклама передбачає

 1. Концентроване визначення цільової аудиторії

 2. Активне використання продукт-плейсменту

 3. Використання рекламного бюджету протягом певного періоду

 4. Формування активної сегментації ринку

$RR00245,4,3,2,0,2Періодична реклама використовується

 1. Кожного року в певний період часу

 2. У святковий період

 3. В період визначеного сегменту ринку

 4. При обмеженому рекламному бюджеті і нечастому циклі покупок

$RR00250,4,3,2,0,2Пульсуюча реклама дозволяє

 1. Повніше сприйняти рекламне повідомлення і зекономити бюджет

 2. Тримати на пульсі ситуацію на рекламному ринку

 3. Коливати цикли реклами залежно від типу товару

 4. Активувати рекламну кампанію залежно від зростання попиту

$RR00251,4,3,2,0,2До первісних проявів реклами можна віднести

 1. Настінні написи, тавра,вивіски

 2. Друковані таблиці, написи на дверях, пасквілі

 3. Пасквілі, викрики, глашатаї

 4. Ораторів, менторів, тавра

$RR00252,4,3,2,0,2Термін реклама бере початок від лат слова reclamare, що означає

 1. рекламувати

 2. викрикувати

 3. пропонувати

 4. купувати

$RR00253,4,3,2,0,2Інформацію про інститут глашатаїв знаходимо ще в свідченнях

 1. 2 століття

 2. 17 століття

 3. До народження Христа

 4. 14 ст до н.е.

$RR00254,4,3,2,0,2Серед об’єктів, що активно рекламувалися в Античні часи були

 1. Пантеони, гробниці, продукти

 2. Раби, терми, правителі

 3. Привілеї, послуги миття, раби

 4. Війни, подвиги, тавра

$RR00255,4,3,2,0,2

Чи геральдичні знаки можна віднести до реклами:

 1. Так

 2. Ні

 3. Залежно від ситуації

 4. Геральдика – це наука про рекламні засоби

$RR00257,4,3,2,0,2Поява перших регулярних друкованих видань припадає на

 1. 6 ст

 2. 14 ст

 3. 19 ст

 4. Поч. 20 ст.

$RR00258,4,3,2,0,2Друкарський прес було винайдено у

 1. 1836 році

 2. 1050 році

 3. 2 ст н.е.

 4. 1445 році

$RR00259,4,3,2,0,2Перші рекламні агенції створюються

 1. В 1629 році

 2. В 12 ст.

 3. В 1056 році

 4. В 19 ст.

$RR00260,4,3,2,0,2Де і коли вперше теорія реклами стає предметом наукового дослідження

 1. Вашингтонський університет, 1834 р.

 2. Науково-дослідний центр Лондона, 1766 р.

 3. Північно-західний університет Чикаго, 1903 р

 4. Санкт-Петербурзький ресурсний центр, 1987 р.

$RR00261,4,3,2,0,2Цільова аудиторія (з точки зору рекламної діяльності) – це

 1. Постійний купець певного товару

 2. Група людей, які тестують товар перед його рекламою

 3. Споживачі, які точно купуватимуть товар після перегляду його реклами.

 4. Портрет споживача товару, який збираються рекламувати

$RR00263,4,3,2,0,2Визначення цільової аудиторії включає такі етапи:

 1. Визначення % людей, які не купують товар, % людей, які купують, % в яких немає можливості купити

 2. Визначення % людей, що споживають товар, визначення частоти споживання та визначення ЗМІ, яким надають перевагу споживачі даного товару

 3. Визначення сегменту товар, визначення групи споживчі, визначення групи продавців

 4. Облік кадрів, облік наявного товару, облік продавців

$RR00264,4,3,2,0,2Поділ покупців на групи залежно від певних ознак це

 1. сегментування ринку

 2. визначення цільової аудиторії

 3. підбір кадрів

 4. маркетингове дослідження

$RR00265,4,3,2,0,2Група споживачів, які мають схожі підходи до своїх потреб і схильні до схожого сприйняття певних маркетингових інструментів це

 1. Сегмент ринку

 2. Цільова аудиторія

 3. Рекламний ринок

 4. Маркетингова група

$RR00266,4,3,2,0,2Сегментування ринку дозволяє:

 1. Сформувати замовлення на основну партію товару

 2. Визначити і застосувати найбільш адекватні маркетингові інструменти для роботи

 3. Забезпечити попередній збут товару

 4. Піддати кількісній оцінці товари і послуги

$RR00267,4,3,2,0,2Сегменти ринку мають бути:

 1. Якомога ширшими, чітко визначеними, доступними

 2. Дуже детальними, диверсифікованими, спрямованими на конкретного споживача

 3. Суттєвими, доречними, доступними і піддаватися кількісній оцінці

 4. Доречнішими, чітко формульованими, забезпеченими достатньою кількістю товару

$RR00268,4,3,2,0,2

До сегментаційних факторів належать

 1. Географічний, соціально-демографічний, психографічний, особливості споживацької поведінки

 2. Географічний, мобілізаційний, психографічний, консумаційний

 3. Демографічний, соціальний, психо-фізичний

 4. Економічний, природній, споживацький, мобілізаційний.

$RR00269,4,3,2,0,2Психографічний фактор у сегментуванні ринку охоплює:

 1. Особливості реакції потенційних споживачів на певний товар

 2. Психотипи виробника і споживача

 3. Життєві умови та стиль життя

 4. Особистісні риси і життєвий стиль

$RR00270,4,3,2,0,2Недиференційований масовий маркетинг це коли

 1. Пропонується один товар для всіх сегментів

 2. Пропонується один сегмент для всіх товарів

 3. Пропонується один механізм реалізації рекламної стратегії

 4. Пропонується одна маркетингова стратегія для всіх сегментів

$RR00271,4,3,2,0,2Коли компанія працює з кількома сегментами ринку і пропонує на кожний окрему пропозицію – це

 1. Недиференційований маркетинг

 2. Диференційований маркетинг

 3. Концентрований маркетинг

 4. Відповідальний маркетинг

$RR00272,4,3,2,0,2Концентрований маркетинг - це

 1. Робота компанії тільки з одним сегментом

 2. Пропозиція компанією лишень одного продукту

 3. Пропозиція лишень одного продукту на один сегмент

 4. Концентрація зусиль на виробництві активної рекламної кампанії

$RR00273,4,3,2,0,2Позиція товару – це

 1. Місце, яку товар займає у опитуваннях громадської думки

 2. Місце, яке займає товар у свідомості покупця порівняно зі схожими конкуруючими товарами

 3. Позиція, яку прогнозують товару після виходу на ринок

 4. Місце товару у звітах по кількості проданих одиниць

$RR00274,4,3,2,0,2

Позиціонування товару на ринку потрібно, щоб

 1. Заохотити споживача придбати даний товар

 2. Проінформувати споживача про наявність продукту на ринку і спонукати його купити, навіть якщо є подібні товари у конкурентів

 3. Сформувати у споживача певні уявлення про відмінності товару порівняно з подібними товарами конкурентів

 4. Забезпечити якісне сегментування і визначити цільову аудиторію

$RR00275,4,3,2,0,2Продакт –плейсмент – це

 1. Прихована реклама

 2. Реклама у кінофільмах

 3. Спосіб залучити спонсорів

 4. Позиціонування товару в рекламному продукті

$RR00276,4,3,2,0,2Історію виникнення продакт-плейсменту пов’язують із

 1. З появою перших музичних відео

 2. З появою такого явища як брендинг

 3. Мультфільмом про моряка Папая

 4. Першою телевізійною рекламою

$RR00277,4,3,2,0,2Кінестичний продакт-плейсмент – це

 1. Презентація товару в процесі виробництва кінетичної енергії

 2. Взаємодія актора з продуктом

 3. Реклама товару, який безпосередньо перебуває в руках у акторів

 4. Обговорення акторами певного товару

$RR00278,4,3,2,0,2В рамках історії продакт-плейсменту виділяють такі види:

 1. Ідеологічний, порівняльний, промоційний, престижний

 2. Ідеологічний, проривний, пострадянський та престижний

 3. Порівняльний, престижний, інверсійний, пострадянський

 4. Радянський, пострадянський, рекламний, кінетичний

$RR00279,4,3,2,0,2Особливість ідеологічного продакт-плейсменту в тому, що

 1. В силу відсутності конкуренції не було потреби просувати товари

 2. Представлені були лише ті товари, які мали погодження ЦК ВКПБ

 3. Представлення продукту робити ідеологічно підготовлені актори

 4. Згадки про товар супроводжувалися цензурою

$RR00280,4,3,2,0,2Копірайтинг це –

 1. Професійна діяльність з оформлення дозволів інтелектуального права

 2. Професійна діяльність з віднайдення правовласника рекламного тексту

 3. Професійна діяльність з написання рекламних і презентаційних текстів

 4. Професійна діяльність із виготовлення копій певних рекламних текстів

$RR00282,4,3,2,0,2До завдань брендингу НЕ належить:

 1. Підтримувати запланований обсяг продажу

 2. Забезпечити збільшення прибутку

 3. Передати в рекламних товарах культурний посил

 4. Забезпечити просування бренд-лінії на різних ринках

$RR00283,4,3,2,0,2Корпоративна реклама – це

 1. Промоція виду бізнесу, яким займається певна компанія

 2. Реклама продукції великих корпорацій

 3. Фінансова реклама для корпоративних клієнтів

 4. Реклама, яку продукує сама корпорація

$RR00284,4,3,2,0,2До корпоративної реклами належать такі її види:

 1. Політична, соціальна, промислова, соціальна

 2. Соціальна, кризова, продуктивна, реактивна

 3. Інституційна, кризова, фінансова, диверсифікаційна

 4. Капітальна, індустрійна, фінансова, акцизна

$RR00285,4,3,2,0,2Визначення позиції компанії належить до реклами:

 1. Соціальної

 2. Корпоративної

 3. ATL-реклами

 4. BTL-реклами

$RR00286,4,3,2,0,2Рекламні тексти спонукального типу за основне завдання мають

 1. Привернути увагу

 2. Заставити споживача купити товар

 3. Поінформувати про товар

 4. Розказати про недоліки товару конкурента

$RR00287,4,3,2,0,2До якого структурного типу рекламного тексту належить оголошення «Студійна фотозйомка, друк фотокарток, копіювання, фототовари»

 1. Контактний

 2. Інформативний

 3. Структурний

 4. Психологічний

$RR00288,4,3,2,0,2Якого типу рекламні тексти є найближчими до потенційного споживача і спрямовані прямо на нього?

 1. Психологічного типу

 2. Інформативного типу

 3. Спонукального типу

 4. Експресивно-оцінного типу

$RR00289,4,3,2,0,2У композиції тексту реклама-девіз найважливішу роль відіграє

 1. Конструкція речення

 2. Слоган

 3. Ехо-фраза

 4. Постановка питання

$RR00290,4,3,2,0,2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка