$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним відСторінка20/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

4) Зростання впливу транснаціональних акторів у міжнародних відносинах

$RR02288,1,2,2,0,2

Назвіть державу, яка, згідно з теорією гегемонічних циклів, зайняла гегемонічні позиції після Другої світової війни:

1) Франція

2) Великобританія

3) США

4) Німеччина$RR02289,1,2,2,0,2

Назвіть вченого, який започаткував режимну дискусію в теорії міжнародних відносин (1975):

1) Дж.Раґґі

2) С.Гантінгтон

3) Дж.Кеннан

4) Е.Гаас

$RR02290,1,2,2,0,2

Визначте період, який умовно відповідає тривалості третьої (режимної) дискусії в теорії міжнародних відносин:

1) кінець ХІХ – поч. ХХ ст.

2) 1919-1945 рр.

3) 1975-1990 рр.

4) 1990-2001 рр.

$RR02291,1,2,2,0,2

Вкажіть представників постмодернізму в теорії міжнародних відносин:

1) Н.Макіавеллі, Т.Гоббс, Дж.Кеннан

2) К.Маркс, Дж.Гобсон, Р.Люксембург

3) Арістотель, Ф.Аквінський, Е.Кант

4) Дж.Васкез, Р.Ешлі, М.Шепіро

$RR02292,1,2,2,0,2

Визначте науковий напрям теорії міжнародних відносин, до якого належить теорія імперіалізму:

1) ідеалізм

2) реалізм

3) інституціоналізм

4) структуралізм

$RR02293,1,2,2,0,2

Назвіть вченого, який виділяв аграрію та індустрію як системи міжнародних відносин:

1) Дж.Моделскі

2) А.Мехен

3) Г.Кіссінджер

4) С.Гантінгтон

$RR02294,1,2,2,0,2

Вкажіть науковий напрям, який розглядає гендерні аспекти міжнародних відносин:

1) постмодернізм

2) соціалконструктивізм

3) фемінізм

4) критицизм

$RR02295,1,2,2,0,2

Вкажіть автора праці „Політика між націями” (1947):

1) Г.Моргентау

2) Е.Кант

3) А.Тойнбі

4) С.Крезнер

$RR02296,1,2,2,0,2

Назвіть дискусію в теорії міжнародних відносин, яка відбулася між представниками ідеалізму та реалізму:

1) Перша

2) Друга

3) Третя

4) Четверта

$RR02297,1,2,2,0,2

Назвіть вченого, який є представником цивілізаційного підходу:

1) А.Мехен

2) С.Гантінгтон

3) Е.Карр

4) Е.Гаас

$RR02298,1,2,2,0,2

Визначте державу, яка, згідно з теорією гегемонічних циклів, пройшла два гегемонічні цикли поспіль:

1) Франція

2) Великобританія

3) Китай

4) Німеччина

$RR02299,1,2,2,0,2

Вкажіть, чи виникнення нових течій і напрямів наприкінці 1970 – на початку 1980-х рр. було пов’язане з т.зв. кризою теорії міжнародних відносин:

1) Так

2) Ні


$RR02300,1,3,2,0,2

Після якої події в Російській імперії було ліквідовано монархічну форму управління державою?  1. Лютнева революція 1917 р.

  2. Жовтнева революція 1917 р.

  3. початок Першої світової війни

  4. завершення Першої світової війни

$RR02401,1,14,2,0,2

Хто вважається засновником Римського клубу?

1) А. Печчеї

2) С. Гантінгтон

3) Дж. Най

4) Дж. Розенау
$RR02402,1,14,2,0,2

У якому році була прийнята «Єдина конвенція про наркотичні засоби»?

1) 1945 р.

2) 2015 р.

3) 1961 р.

4) 2000 р.


$RR02403,1,14,2,0,2

Де відбулися три основні конференції ООН з проблем народонаселення (1974, 1984, 1994 рр.)?

1) Москва, Лондон, Париж

2) Бухарест, Мехіко, Каїр

3) Київ, Вашингтон, Москва

4) Токіо, Париж, Вашингтон


$RR02404,1,14,2,0,2

З якою проблемою не стикається міжнародна спільнота у зв’язку із виробництвом синтетичних наркотичних речовин?

1) виготовляються у підпільних лабораторіях у різних частинах світу

2) легко потрапляють у поле зору правоохоронних органів

3) часто виробляються у лабораторіях, які розташовані у фургонах і вантажівках

4) важко оцінити потужність лабораторій, у яких вони виготовляються


$RR02405,1,14,2,0,2

Коли в науковій літературі з’явилося поняття «глобальні проблеми»?

1) у 80-х рр. ХІХ ст.

2) у 60-х рр. ХХ ст.

3) у 90-х рр. ХХ ст.

4) у 40-х рр. XVII ст.


$RR02406,1,14,2,0,2

Кому належить Північний полюс?

1) належить Росії.

2) належить Канаді.

3) належить Данії.

4) не належить жодній державі світу.


$RR02407,1,14,2,0,2

Як називається стан переходу держави від авторитаризму до демократії?

1) демографічний перехід

2) демократичний транзит

3) демократичне обмеження

4) демократичний розрив


$RR02408,1,14,2,0,2

Хто ввів у науковий обіг термін «демографія»?

1) Дж. Най

2) А. Печчеї

3) А. Гійяр

4) Дж. Розенау


$RR02409,1,14,2,0,2

Які види міграцій можна виокремити за їх тривалістю?

1) внутрішні, зовнішні

2) постійні, тимчасові

3) добровільні, примусові

4) економічні, політичні


$RR02410,1,14,2,0,2

У якому значенні вживав термін глобалізація американський науковець Теодор Левітт?

1) феномен універсалізації та гомогенізації світу

2) феномен об'єднання людей на різних континентах завдяки новим засобам комунікації

3) феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються певними корпораціями

4) постійний історичний процес


$RR02421,1,14,2,0,2

Який із вказаних критеріїв не є критерієм визначення глобальних проблем?

1) вони повністю або частково зачіпають інтереси всього людства та кожної людини зокрема

2) вони сприяють процвітанню та прогресивному розвитку усього людства та кожної людини зокрема

3) їх вирішення вимагає застосування колективних зусиль всіх держав та народів світу

4) якщо їх не вдасться вирішити, людству загрожує регрес або навіть загибель


$RR02422,1,14,2,0,2

У рамках якої неурядової організації вперше в світі обговорювались глобальні проблеми?

1) Міжнародний Червоний хрест

2) Римський клуб

3) Грінпіс

4) Міжнародний Олімпійський комітет


$RR02423,1,14,2,0,2

Завдяки якому проекту теорія демократичного миру отримала фактологічне підтвердження?

1)Кореляти миру

2)Кореляти війни

3)Кореляти проблем

4)Кореляти землі


$RR02424,1,14,2,0,2

У праці якого дослідника вперше з’явився термін «глобалізація»?

1) Е. Тоффлера

2) Т. Левіта

3) Ф. Фукуями

4) Р. Арона


$RR02425,1,14,2,0,2

Яка вимога належить до основних вимог антиглобалістів? (одна правильна відповідь)

1) збільшення конфліктів на цивілізаційній основі

2) поширення «американського» способу життя

3) збільшення кількості ТНК у світі

4) реформування міжнародних фінансових інститутів


$RR02426,1,14,2,0,2

Хто із дослідників запропонував три виміри глобалізації (постійний історичний процес, гомогенізація та універсалізація світу, «розмивання» національних кордонів)?

1) І.Валлерстайн

2) М. Дойл

3) Б.Баді

4) Б. Рассетт


$RR02427,1,14,2,0,2

Чим характерна глобалізація відповідно до її виміру, який французький дослідник Б. Баді охарактеризував як «транспарентність національних кордонів»?

1) розвитком транснаціональних корпорацій і новітніх технологій

2) збільшенням конфліктів на цивілізаційній основі

3) збільшенням міждержавних конфліктів

4) поділом світу ядро, напівпериферію і периферію


$RR02428,1,14,2,0,2

Котра із «хвиль демократизації» за дослідником С. Хантінгтоном розпочалася в середині 1970-х рр.? Демократичні процеси охопили Західну Європу, Латинську Америку, Східну Європу, Азію, Африку.

1) перша;

2) друга;

3) третя.
$RR02429,1,14,2,0,2

Які дослідники є прихильниками теорії демократичного миру?

1) М. Дойл, Б. Рассет;

2) І. Валлерстайн, Р. Кокс

3) Б. Бузан, К. Уолц

4) Н. Макіавеллі, Т. Гоббс


$RR02430,1,14,2,0,2

Що може слугувати фактологічним підтвердженням теорії демократичного миру?

1) події «Арабської весни»

2) конфлікти на пострадянському просторі

3) відносини держав у межах Європейського Союзу

4) проведення антитерористичної операції в Україні


$RR02431,1,14,2,0,2

Яка теза є правильною згідно з теорією демократичного миру?

1) Демократичні держави укладають мир, бо бояться одна одну.

2) Демократичні держави ведуть себе на міжнародній арені так само, як і недемократичні.

3) Демократичні держави можуть зняти з себе частину тягара із забезпечення власної безпеки завдяки миру в межах «демократичного клубу».

4) Люди в демократичних державах звикли вирішувати конфлікти силовими методами.


$RR02432,1,14,2,0,2

Котре з тверджень не є характеристикою «хвилі демократизації» за С. Гантінгтоном)?

1) зосередження влади в руках однієї особи чи групи осіб у переважній більшості держав

2) група переходів від недемократичних режимів до демократичних

3) лібералізація або часткова демократизація держав

4) за періодами «хвиль демократизації» наставали періоди «реверсивних хвиль»


$RR02433,1,14,2,0,2

Хто є автором праці «До вічного миру»?

1) С. Гантінгтон

2) І. Кант

3) Б. Рассет

4) І. Дж. Локк


$RR02434,1,14,2,0,2

Хто є автором проекту «Кореляти війни» започаткованому в Мічиганському університеті, завдяки якому теорія демократичного миру отримала фактологічне підтвердження?

1) Дж. Д. Сінгер

2) Дж. Д. Деріан

3) К. Т. Сйоландер

4) Ф. Ліотар


$RR02435,1,14,2,0,2

Хто є автором книги «Кінець історії і остання людина»?

1) Б. Бузан

2) Р.Кохен

3) Ф.Фукуяма

4) С. Хантінгтон


$RR02436,1,14,2,0,2

Якою була одна з основних ідей створення Ліги Націй?

1) ідея колективної безпеки

2) ідея біполярності

3) ідея абсолютизму

4) ідея марксизму


$RR02437,1,14,2,0,2

Як називається праця давньокитайського автора Сунь-цзи?

1) Мистецтво переговорів

2) Мистецтво війни

3) Мистецтво миру

4)Мистецтво діалогу


$RR02438,1,14,2,0,2

Хто є автором книги «Зіткнення цивілізацій»?

1) Дж. Най

2) Б. Бузан

3) Р. Кохен

4) С. Хантінгтон


$RR02439,1,14,2,0,2

Хто із вказаних науковців вважав, що суть міжнародних відносин на початку 60-х рр. ХХ ст. можна символічно описати особами дипломата і солдата?

1) Д. Мітрані

2) М. Хрустальов

3) Е. Геллнер

4) Р. Арон


$RR02440,1,14,2,0,2

Хто із названих науковців вважав, що суть міжнародних відносин наприкінці 70-х рр. ХХ ст. можна символічно описати особами туриста і терориста?

1) Е. Тікнер

2) Дж. Розенау

3) М. Лебедева

4) Н. Спайкмен


$RR02451,1,14,2,0,2

Коли виникла перша в світі кафедра міжнародної політики?

1) 1815 р.

2) 1919 р.

3) 1945 р.

4) 1992 р.


$RR02452,1,14,2,0,2

Де виникла перша в світі кафедра міжнародної політики?

1) Велика Британія

2) Канада

3) Швейцарія

4) СРСР
$RR02453,1,14,2,0,2

Хто висунув ідею створення Ліги Націй?

1) У. Черчілль

2) В. Вільсон

3) Т. Рузвельт

4) Дж. Мейджор
$RR02454,1,14,2,0,2

Хто є автором праці «Велика шахівниця: панування Америки і її геостратегічні імперативи»?

1) З. Бжезінський

2) П. Циганков

3) С. Хантінгтон

4) Г. Моргентау


$RR02455,1,14,2,0,2

Хто з дослідників передбачав після завершення холодної війни перемогу демократії, відсутність силових методів вирішення суперечок у світі і в цьому сенсі кінець історії?

1) Ф. Фукуяма

2) Н. Спайкмен

3) Дж. Най

4) Дж. Розенау


$RR02456,1,14,2,0,2

Яка з названих праць не є пам’яткою стародавнього світу та епохи Середньовіччя?

1) Закони Ману

2) Кінець історії і остання людина

3) Мистецтво війни

4) Артхашастра


$RR02457,1,14,2,0,2

На якій олімпіаді було здійснено терористичний акт проти ізраїльських спортсменів з метою привертання уваги громадськості до палестинської проблеми?

1) На Мюнхенській олімпіаді 1972 р.

2) На Московській олімпіаді 1980 р.

3) На Сочинській олімпіаді 2014 р.

4) На Пекінській олімпіаді 2008 р.


$RR02458,1,14,2,0,2

Яка терористична організація здійснила газову атаку в токійському метро 1995 р.

1) Тигри визволення Таміл-Іламу

2) Аум Сінріке

3) Брати-мусульмани

4) Ірландська республіканська армія


$RR02459,1,14,2,0,2

Яка з вказаних терористичних організацій є представником ісламського тероризму?

1) Хамас

2) Червони бригади

3) ЕТА

4) Тупамарос


$RR02460,1,14,2,0,2

Які методи використовують терористичні організації у своїй діяльності? (вкажіть одну відповідь):

1)захоплення заручників

2)викрадення засобів пересування

3)підриви будівель і об’єктів інфраструктури

4)усі правильні відповіді.


$RR02461,1,14,2,0,2

Вкажіть правильне визначення кібертероризму.

1) Використання комп’ютерних і телекомунікаційних технологій з терористичною метою

2) Ефект CNN

3) Делегування владних повноважень громадянам та громадським організаціям

4) Зниження економічної і соціальної активності в державі чи регіоні під час важливих політичних подій, воєнних дій та інших кризових явищ.


$RR02462,1,14,2,0,2

Яке з тверджень є правильним?

1) Терористи завжди підкоряються уряду певної держави.

2) Терористи завжди використовують територію суверенних держав з дозволу їх ух урядів.

3) Немає єдності серед політиків, науковців щодо визначення сутності поняття тероризму.

4) У сучасномі світі релігійного тероризму не існує.


$RR02463,1,14,2,0,2

Яка з вказаних міжнародних терористичних організацій є представником ісламського тероризму?

1) ЕТА

2) Боко харам3) ІРА

4) Червоні бригади


$RR02464,1,14,2,0,2

Яким процесом у сфері народонаселення характерні країни Півночі?

1) демографічним вибухом

2) демографічною кризою

3) демографічним розривом

4) демографічним переходом


$RR02465,1,14,2,0,2

Яким процесом у сфері народонаселення характерні країни Півдня?

1) демографічним вибухом

2) демографічною кризою

3) демографічним розривом

4) демографічним переходом


$RR02466,1,14,2,0,2

Який термін використовують для характеристики населення розвинутих країн з достатньо високим рівнем життя в умовах обмежених ресурсів?

1) золотий мільярд

2) срібний мільйон

3) інтелектуальний осередок

4) БРІКС
$RR02467,1,14,2,0,2

На вченні якого дослідника базується теорія «неомальтузіанство»?

1) Г. Маккіндера

2) Ф. Ратцеля

3) Т. Мальтуса

4) А. Гійяр
$RR02468,1,14,2,0,2

Який проект займається дослідженням демократичних процесів у світі?

1) Дім свободи

2) Еразмус

3) Темпус

4) Тасіс
$RR02469,1,14,2,0,2

Яка з названих держав не є арктичною державою (тобто такою, яка є серед країн, що оточують регіон Північного Льодовитого океану)?

1)Росія


2)США

3)Швеція


4)Канада
$RR02470,1,14,2,0,2

Яка з держав не входить до складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК)?

1)США

2)Венесуела3)Кувейт

4)Саудівська Аравія.


$RR02481,1,14,2,0,2

Який проект вважається найскладнішим у технічному плані проектом сучасності?

1) ОПЕК

2) Дім свободи3) Міжнародна космічна станція

4) Еразмус


$RR02482,1,14,2,0,2

Яка з названих держав не є арктичною державою (тобто такою, яка є серед країн, що оточують регіон Північного Льодовитого океану)?

1) Данія

2) Норвегія

3) Канада

4) Фінляндія


$RR02483,1,14,2,0,2

Що саме мав на увазі французький дослідник Б. Баді, характеризуючи глобалізацію як «постійний історичний процес»?

1) глобальне село

2) відкритість міждержавних кордонів

3) об’єднання людства (або його частин) упродовж усього розвитку світу

4) ефект CNN


$RR02484,1,14,2,0,2

У якій праці Г. Гроцій обґрунтував, у яких випадках можна починати війну і якими повинні бути правила ведення війни?

1) «Вільне море»

2) «Мелоський діалог»

3) «Про право війни і миру»

4) «Левіафан»


$RR02485,1,14,2,0,2

Засновником якої організації вважається А. Печчеї?

1) ООН

2) Римського клубу3) Ліги націй

4) Червоного хреста


$RR02486,1,14,2,0,2

Який дослідник вперше ввів у науковий обіг термін «м’яка сила»?

1) Д. Мітрані

2) А. Вендт

3) Дж. Най

4) А. Богатуров


$RR02487,1,14,2,0,2

Які види тероризму можна виокремити за середовищем, де відбуваються терористичні акти?

1) правий, лівий, релігійний

2) наземний, морський, повітряний

3) фізичний, психологічний, соціальний

4) демонстративний, інструментальний, масовий


$RR02488,1,14,2,0,2

Які види тероризму можна виокремити за ідейно-політичними платформами терористичних організацій?

1) лівий, правий

2) демонстративний, інструментальний

3) фізичний, психологічний

4) соціальний, масовий


$RR02489,1,14,2,0,2

Яка з вказаних терористичних організацій не є ісламською терористичною організацією?

1) ЕТА

2) Хізбалла3) Аль-Джихад аль-іслам

4) Аль-Каїда


$RR02490,1,14,2,0,2

Басейн якої річки періодично викликає суперечності між Єгиптом, Суданом і Ефіопією?

1) Євфрат

2) Ніл


3) Тігр

4) Йордан


$RR02491,1,14,2,0,2

Яка з вказаних держав не володіє ядерною зброєю?

1) Росія

2) Китай


3) Пакистан

4) ПАР
$RR02492,1,14,2,0,2

Яку назву має ініціатива президента США Барака Обами про загальну відмову від ядерної зброї?

1) глобальний нуль

2) глобальний плюс

3) ефект доміно

4) глобальний мінус
$RR02493,1,14,2,0,2

Яка з вказаних держав не входить в БРІКС?

1) Бразилія

2) ПАР


3) Пакистан

4) Росія
$RR02494,1,14,2,0,2

Який термін вживається для позначення державних режимів, які розглядаються американським керівництвом як ворожі та становлять загрозу миру?

1) держави-ізгої

2) неспроможні держави

3) закриті держави

4) демократичні держави
$RR02495,1,14,2,0,2

Яка із вказаних неурядових організацій не належить до міжнародних неурядових організацій у сфері екології?

1) «Грінпіс»

2) Всесвітіній фонд дикої природи

3) «Друзі Землі»

4) «Дім свободи»


$RR02496,1,14,2,0,2

Яка із вказаних неурядових організацій належить до міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини?

1) «Міжнародна амністія»

2) «Грінпіс»

3) «Друзі землі»

4) Всесвітня рада церков


$RR02497,1,14,2,0,2

Яка міжнародна організація займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті?

1) Вікілікс

2) Червоний хрест

3) Всесвітня рада церков

4) Еразмус


$RR02498,1,14,2,0,2

Як називаються приватні компанії, які надають військові послуги і послуги у сфері безпеки?

1) глобальні компанії

2) приватні силові компанії

3) блакитні каски

4) терористичні організації


$RR02499,1,14,2,0,2

Який термін використовується щодо міст, які є рушійною силою для розвитку своєї країни і регіону, важливими елементами світової економічної системи і суттєво впливають на розвиток великих регіонів планети?

1) глобальні міста

2) демократичні міста

3) іноземні міста

4) поселення


$RR02500,1,14,2,0,2

Які країни належать до країн так званого «Золотого трикутника», де зосереджене незаконне виробництво наркотичних речовин?

1) Таїланд, М’янма, Лаос

2) Нідерланди, Бельгія, Люксембург3) США, Канада, Мексика

4) ПАР, Ботсвана, Зімбабве
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка