$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним від


Який з наведених прикладів можна віднести до реклами-загадки?Сторінка3/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Який з наведених прикладів можна віднести до реклами-загадки?

 1. Нескафе – моя кава

 2. Полароїд – кохання з першого кадру

 3. Роздивись собаку – Пал Мал-над цим варто поміркувати

 4. Нещадний до болю-лагідний до вас

$RR00293,4,3,2,0,2Яка із вимог НЕ відповідає вимогам до рекламного слогану?

 1. Лаконічність

 2. Відповідність темі

 3. Відсутність важковиговорюваних слів

 4. Докладність

$RR00294,4,3,2,0,2Когнітивний рівень впливу рекламного звернення відповідає за

 1. Передачу інформації

 2. Формування ставлення

 3. Виникнення переконання

 4. Визначення поведінки

$RR00295,4,3,2,0,2Афективний рівень впливу рекламного звернення відповідає за

 1. визначення поведінки

 2. виникнення переконання

 3. передачу інформації

 4. формування ставлення

$RR00296,4,3,2,0,2Сугестивний рівень впливу рекламного звернення відповідає за

 1. Виникнення переконання

 2. Формування ставлення

 3. Визначення поведінки

 4. Передачу інформації

$RR00297,4,3,2,0,2Конативний рівень впливу рекламного звернення відповідає за

 1. Виникнення переконання

 2. Визначення поведінки

 3. Формування ставлення

 4. Передачу інформації

$RR00298,4,3,2,0,2Стандартна схема рекламного тексту включає такі складові в такій послідовності:

 1. Слоган, вступна частина, інформаційний блок, додаткові відомості, ехо-фраза

 2. Ехо-фраза, вступна частина, інформаційний блок, слоган, додаткові відомості

 3. Вступна частина, Інформаційний блок, Додаткові відомості, контактна інформація, слоган

 4. Інформаційна частина, слоган, додаткова інформація, контактна інформація, пост-скриптум

$RR00299,4,3,2,0,2Який заголовок з перерахованих належить до типу Алітерація

 1. Сало для схуднення

 2. Пиво «Диво» - диво-пиво

 3. Не тринькай гроші – поклади до банку

 4. Дешево – тепер лише 99 грн.

$RR00300,4,3,2,0,2Який заголовок з перерахованих належить до типу Парадокс

 1. Вона обожнює домашню засмагшу

 2. Зображення живіше за живе

 3. Сало для схуднення

 4. Все королівство за одного коня –або за новий БМВ

$RR00301,4,3,2,0,2Який заголовок з перерахованих належить до типу Трюк

 1. Ніхто і не здогадується, що вона плаче

 2. Агентство Кіт – кит рекламної справи

 3. Ресторан працює щовечора

 4. Шшшшшипуче шшшампанське

$RR00302,4,3,2,0,2Одним із найважливіших етапів здійснення процесу маркетингових досліджень є

 1. Постановка проблеми і визначення мети дослідження

 2. Створення запитальника

 3. Визначення фокус-групи для опитування

 4. Прийняття рішення, яким саме рекламними засобами послуговуватися

$RR00303,4,3,2,0,2До основних принципів маркетингового дослідження належать:

 1. Об’єктивність, точність, стратегічність

 2. Системність, комплексність, регулярність,

 3. Економічність, оперативність, диференційність

 4. Комплексність, актуальність, ангажованість.

$RR00304,4,3,2,0,2Маркетингове дослідження з виправдовувальною метою передбачає

 1. Підтвердження об’єктивною інформацією вже сформованої думки

 2. Виправдовує потребу проведення самого дослідження

 3. Виправдовує певні огріхи наявного на ринку товару

 4. Налагоджує комунікацію між споживачем і виробником досліджуваного товару

$RR00305,4,3,2,0,2Первинні дані для проведення маркетингового дослідження це

 1. Базова інформація для формування запитань

 2. Інформація про стан ринку і його елементи від споживача

 3. Опитування про те, чи подобається товар споживачу

 4. Дані статистичних довідників, періодики, з теле-радіо передач

$RR00306,4,3,2,0,2Вторинні дані для проведення маркетингового дослідження це

 1. Базова інформація для формування запитань

 2. Інформація з баз даних магазинів щодо продажів

 3. Комп’ютерне опрацювання зібраних матеріалів

 4. Дані статистичних довідників, періодики, з теле-радіо передач

$RR00307,4,3,2,0,2Що таке метод семантичного диференціалу в маркетинговому дослідженні

 1. Постановка диференційованих запитань для отримання неупереджених відповідей

 2. Формування запитань таким чином, що не помітно повторюваності

 3. Застосування відповідних семантичних конструкцій для забезпечення правдивих відповідей

 4. Використання шкали порівняння замість запитань

$RR00308,4,3,2,0,2Що таке метод фокусування в маркетинговому дослідженні

 1. Полягає у цілеспрямованому доборі т.зв. фокус-групи, з членами якої всебічно обговорюються проблеми, що цікавлять дослідників

 2. Концентрація на одну заданому питанні

 3. Концентрація зусиль, на формуванні єдиного підходу до вирішення питання

 4. Обговорення по черзі окремих питань

$RR00309,4,3,2,0,2Головна мета політичної реклами -

 1. Розпарити певні політичних сили чи кандидатів

 2. Перемога відповідного кандидата на виборах

 3. Цілеспрямований вплив на громадську думку

 4. Вплинути на політичні розклади

$RR00310,4,3,2,0,2Структура політичної реклами включає таких три компоненти:

 1. Когнітивний, афективний, регулятивний

 2. Відповідальний, реєстраційний, когнітивний

 3. Афективний, регулятивний, рекламний

 4. Структурований, когнітивний, концептуальний

$RR00311,4,3,2,0,2Регулятивний компонент політичної реклами

 1. Формує відповідне ставлення до кандидата.

 2. Аналізує електорат

 3. Дає споживачеві нові знання

 4. Стимулює до конкретних дій

$RR00312,4,3,2,0,2

На першому етапі створення політичної реклами відбувається

 1. Базове дослідження «політичного ринку», первинний маркетинг, та аналіз електорату

 2. Вибір типу рекламної кампанії, аналіз електорату

 3. Розробка концепції на основі виборчої стратегії

 4. Створення медіа-плану

$RR00313,4,3,2,0,2Концепція політичної реклами зокрема повинна містити:

 1. Зміст політичної реклами, структуру іміджу політика

 2. Види психологічного впливу, фінансові розрахунки, первинний маркетинг

 3. Стратегічні, тактичні , оперативні цілі і завдання, структуру іміджу політика, фінансові розрахунки

 4. Види зворотнього зв’язку з електоратом, географію обсягу кампанії

$RR00314,4,3,2,0,2Який вид реклами використовується зокрема як захисний захід проти потенційних конкурентів:

 1. Корпоративна

 2. Соціальна

 3. Політична

 4. ATL

$RR00316,4,3,2,0,2Рекламне агентство повного циклу включає в себе:

 1. Виробництво реклами і аналіз її ефективності

 2. Пошук клієнта і розміщення готової реклами на ТБ

 3. Весь спектр послуг від створення до розміщення реклами

 4. Весь спектр послуг від пошуку клієнта до підсумків кампанії

$RR00317,4,3,2,0,2Медійні рекламні агентства займаються

 1. Розміщенням реклами

 2. Пошуком каналів медійної комунікації задля розробки стратегічного плану

 3. Підписанням контрактів зі ЗМІ

 4. Стратегічним планування рекламної кампанії

$RR00318,4,3,2,0,2Завдання медіапланування –

 1. Спланувати послідовність подачі рекламних оголошень

 2. Розробити стратегію реклами задля її максимального впливу на споживача

 3. Домовитися з різними телеканалами та радіостанціями за подачу рекламних оголошень у відповідний час

 4. Отримати найбільшу ефективність від реклами при мінімальних затратах.

$RR00319,4,3,2,0,2Джинса – це

 1. Зумисна прихована рекламуа або антиреклама, подана у вигляді новин, авторських текстів, аналітики, телевізійних програм

 2. Замовний матеріал, із зазначення автора та замовника

 3. Реклама джинсового матеріалу

 4. Матеріал створений на замовлення і за додаткову плату

$RR00320,4,3,2,0,2У випадку комерційної джинси рекламується

 1. Комерційні маркетингові пропозиції

 2. Товари й послуги певної компанії

 3. Комерційна реклама корпорації

 4. Політик напередодні виборів

$RR00321,4,3,2,0,2Який вид реклами вважається груби порушенням журналістських стандартів

 1. Реклама зброї

 2. Реклама за участі маленьких дітей

 3. Реклама лікарських препаратів

 4. Джинса

$RR00322,4,3,2,0,2Джинса відрізняється від звичайної реклами, бо в ній порушені:

 1. Об’єктивність подачі інформації, розміщується частіше ніж повинна

 2. Частота подачі на телеканалах, відповідність рекламі визначеного типу, паритет позицій замовника і виконавця

 3. Норми і вимоги законодавства, паритет думок, послідовність викладення фактів

 4. Баланс думок; відокремлення фактів від висновків та оцінок; достовірність інформації; повнота (вичерпність) інформації.

$RR00323,4,3,2,0,2Маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу - це

 1. Ремаркетинг

 2. Ребрендинг

 3. Позиціонування

 4. Серментування

$RR00324,4,3,2,0,2Прихована реклама це

 1. Реклама, яка не подається стандартними каналами комунікації

 2. Реклама в завуальованій формі, не використовуються прямі канали поширення рекламних засобів і не вказує безпосередньо рекламодавця

 3. Реклама, яку не показують по телебаченню

 4. Вид реклами, який передбачає анонімність замовника

$RR00325,4,3,2,0,2Різниця між брендом та торговою маркою полягає в тому, що

 1. Торгова марка має перевагу в продажі над брендом

 2. Торгова марка — може мати високий товарообіг, а бренд — має мати високий прибуток.

 3. Торгова марка забезпечує один продукт, а бренд - цілу лінію продуктів

 4. Торгова марка передбачає широку рекламну кампанію, а бренд обмежується лише брендингом


$RR00326,4,3,2,0,2Метою просування бренду є

 1. Створення власної торгової марки

 2. Відсутність проблем у виробництві товару

 3. Створення монополії в даному сегменті ринку

 4. Забезпечення відповідного сегментування ринку

$RR00327,4,3,2,0,2Застосування маркетингових технологій до конкретного продукту, продуктової лінійки  - це

 1. Брендинг

 2. Ребрендинг

 3. Ремаркетинг

 4. Геймінг

$RR00328,4,3,2,0,2Перша комунікативна мета брендингу 

 1. Підвищення збуту

 2. Створення торгової марки

 3. Усунення конкурентів

 4. Створення поінформованості

$RR00329,4,3,2,0,2Розширення сімейства марки — це

 1. Створення нових відгалужень торгової марки, на початках рекламуючи їх тою самою маркою

 2. Створення нової лінії продукції

 3. Застосування торгової марки, яка має успіх, для пропонування під тією самою марочною назвою додаткових якостей товару певної категорії, 

 4. Створення нових брендів, надаючи їх логотип певної торгової марки

$RR00330,4,3,2,0,2До традиційних форматів Інтернет реклами варто віднести

 1. пошукові текстові рядки, аудіо-оголошення, рекламу через приватні повідомлення

 2. банерна реклама, контекстні банери, пошукові текстові рядки, HTML-блоки

 3. реклама на відео про рекламу, контекстні вікна та ознайомчі ролики

 4. адвергеймінг, аудіо-оголошення, банерна реклама

$RR00331,4,3,2,0,2Rich-медіа

 1. Інтерактивний (анімований) flash-ролик, що відображається по центру екрану поверх змісту сторінки, клікнувши на який можна перейти на сайт рекламодавця

 2. Мас-медійний ресурс, який моментально розповсюджує рекламу по всіх каналах комунікації

 3. VIP-агенція зі створення рекламного продукту вищого класу

 4. Контекстне вікно, яке забезпечує рекламу, незалежно від того, чи споживач її дивиться

$RR00332,4,3,2,0,2Advergaming –

 1. Використання ігрових моментів у телевізійній рекламі

 2. Створення компютерних ігор з метою рекламування товару

 3. Використання комп’ютерних ігор для рекламування товару, послуги, організації чи концепції

 4. Особливий вид реклами, в якому застосовуються ігрові технології

$RR00333,4,3,2,0,2Медійно-контекстна реклама – це

 1. Реклама у різних видах медіа, яка подається в різних контекстах

 2. Суміш телевізійної та аудіо реклами, яка забезпечує якісніше висвітлення інформації

 3. Гібрид контекстної та банерної реклами, який доносить ідеї бренду компанії до тематично підібраної аудиторії

 4. Реклама, яка має додатковий інформаційний супровід у різних медіа

$RR00334,4,3,2,0,2Вірусна інтернет реклама –

 1. Це рекламні повідомлення, які розповсюджують віруси

 2. Супроводжується великою кількістю контекстних вікон

 3. Характеризується поширенням  у прогресії близької до геометричної, головним розповсюджувачем інформації є самі одержувачі інформації,

 4. Відрізняється від всіх інших видів реклами через чисельні механізми свого поширення, особливо через банери і HTML коди$RR00335,4,3,2,0,2

До переваг телемаркетингу можна зокрема віднести те, що він:

 1. Надає найповнішу інформацію про товар і забезпечує найнижчу ціну

 2. Скорочує час на пошук і придбання товару, забезпечує конфіденційність пропозицій

 3. Безперервно інформує про наявні товари і дає найповнішу інформацію

 4. Пропонує найнижчу ціну та слідкує за анонімністю покупця

$RR00336,4,3,2,0,2На практиці можемо виокремити такі види прихованої реклами:

 1. Замовна стаття, соціальна реклама, згадка

 2. Журналістський матеріал, коментар, згадка

 3. Соціальна реклама, коментар, джинса

 4. Банерна реклама, згадка, замовний матеріал

$RR00337,4,3,2,0,2Згідно зі Ст. 9 п. 5 Закону України „Про рекламу” прихована реклама

 1. Заборонена

 2. Дозволена тільки у спеціально відведених місцях

 3. Дозволена

 4. Має окремі умови свого розміщення

$RR00338,4,3,2,0,2Яка загальна назва вуличної реклами в Стародавні часи?

 1. Тавро

 2. Новий Телеграф

 3. Крики вулиць

 4. Викрики століть

$RR00339,4,3,2,0,2Негативний попит – це

 1. Коли люди знають про товар, але з різних причин не бажають його здобувати

 2. Коли люди перестають купувати товар, з огляду на погану якість товару

 3. Коли пропозиція починає перевищувати попит

 4. Коли споживачі не мають фінансової можливості придбати певний товар.

$RR00340,4,3,2,0,2Головне завдання соціальної реклами –

 1. Привернути увагу людей до безкоштовної реклами

 2. Створення реклами за яку не потрібно проплачувати в ефірі

 3. Забезпечення інформацію про важливі суспільні проблеми

 4. Зміна моделей суспільної поведінки і залучення уваги до проблем соціуму

$RR00341,4,3,2,0,2Чи особисте звернення ( в т.ч. і Президента) можна вважати соціальною рекламою?

 1. Ні, це агітація на користь певної особи

 2. Так, це завжди соціальна реклама

 3. Залежно від контексту

 4. Це взагалі не реклама

$RR00342,4,3,2,0,2Які плюси соціальної реклами

 1. фінансова невизначеність в законодавств

 2. складності її розміщення

 3. практична неможливість оцінити її результат

 4. безкоштовне розміщення в ефірі

$RR00343,4,3,2,0,2Яка модель комунікаційного маркетингу застосовується, коли місткість ринку невелика, а конкуренція незначна, відтак і незначні витрати на рекламу

 1. Аутсорсинг

 2. Вибіркове проникнення

 3. Пабліситі

 4. Модельне позиціонування

$RR00344,4,3,2,0,2Коли у Києві вийшов перший номер рекламно - інформаційної газети "Посредник" — першого в Україні комерцій­ного рекламного видання нової формації 

 1. 2 груд­ня 1988 р

 2. 5 січня 1949 р.

 3. 14 лютого 2014 р

 4. 6 січня 1875 р

$RR00345,4,3,2,0,2Яким чином діє трансформативна реклама?

 1. Реклама трансформує сприйняття товару з негативного на позитивне

 2. Її завданням є трансформувати ринок задля залучення якнайширшого коли споживачів

 3. Почуття, які виникають при перегляді ролика, переносяться на власний досвід

 4. Даний вид реклами допомагає оминути стадії позиціонування та сегментування іф одразу дозволяє приступити до родієвого маркектингу

$RR00346,4,3,2,0,2До основних вимог до рекламного звернення можна віднести:

 1. воно має бути прос­тим, чітким і не перевантаженим другорядними подробицями
  має бути неповторним і забезпечувати повну інформацію про товар

 2. має бути написане великими чіткими буквами і забезпечувати добре сприйняття
  має мати заголовок, ехо-фразу, і слоган

$RR00347,4,3,2,0,2Вважається, що відкриті вітрини:    

 1. заохочують більше споживачів

 2. сприяють масовості продажів

 3. дають змогу швидко визначити спеціалізацію магазину та наближають торговельний зал до тротуару;

 4. спричиняють додаткові проблеми і вигляді частих нещасних випадків$RR00348,4,3,2,0,2

Сейлз промоушн — це

 1. Рекламні кампанії відкритого типу для залучення нових клієнтів

 2. Маркетинговий хід, який забезпечує кращу промоцію товару

 3. Акції в супермаркетах, які залучають споживача до тестування продукції

 4. Діяльність з реалізації комерційних і твор­чих ідей, які стимулюють продаж товарів чи послуг рекламодавця$RR00349,4,3,2,0,2

Паблік рилейшнз передбачає

 1. забезпечення ходу рекламної кампанії позитивними відгуками від споживачів

 2. створення престижної реклами, спрямованої на заво­ювання доброзичливого ставлення до фірми, її торгової марки і то­варів

 3. інформування через ЗМІ споживачів про наявний продукт та його переваги

 4. формування позитивного іміджу компанії-виробника після невдалого виходу продукту на ринок$RR00350,4,3,2,0,2

Постійно підтримувані спрямовані ко­мунікації з окремими споживачами, що мають очевидні намі­ри купувати певні товари - це

 1. Директ-маркетинг

 2. Аутсорсинг

 3. Сірий маркетинг

 4. Позиціонування

$RR00351,4,3,2,0,2До основних форм директ-маркетингу НЕ належить:

 1. прямий поштовий маркетинг;

 2. система телефонного маркетингу та інформації;

 3. телемаркетинг прямого відгуку;

 4. реклама в інтернеті$RR00352,4,3,2,0,2

Наступальна або атакуюча стратегія 

 1. Пов’язана зі збільшенням кількості товарів

 2. Пов'язана з управлінням товарним асортиментом.

 3. Передбачає переговори із виробниками конкуруючих товарів

 4. Забезпечує активну і швидку реалізацію товарів на ринку

$RR00353,4,3,2,0,2Оборонна стратегія позиціювання це коли

 1. Різновиди товару або марки, які позиціонують як дорогі і високоякісні, захищають від цінової конкуренції дешевими товарами, призначеними для покупців, чутливих до цін.

 2. Рекламодавець починає застосовувати оборонні механізми для захисту своїх товарів від атак конкурента

 3. Товар позиціонують таким чином, що він стає невразливим для випадів конкуруючих фірм

 4. Рекламна кампанія вибудовується таким чином, що просто немає товарів-конкурентів і не потрібно вводити додаткові стратегії одо захисту товару від наклепу

$RR00354,4,3,2,0,2Споживче позиціювання

 1. спрямовується на вивчення потреб споживачів у одному чітко визначеному сегменті і залученні нових комунікативних підходів до його розуміння

 2. залучає до створення рекламних роликів споживачів

 3. базується на обліку споживчої цінності й орієнтується на досягнення бажаного підприємством рівня задоволення очікувань споживачів

 4. забезпечує споживачів повним спектром інформації про бажаний товар

$RR00355,4,3,2,0,2Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка