$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття "політика" найчастіше вважається похідним відСторінка5/20
Дата конвертації15.04.2017
Розмір4,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Пароль – це:

 1. Спеціальна картка

 2. Спеціальний пропуск

 3. Спеціальний дозвіл

 4. Конфіденційна ознака, яка підтверджує певні права

$RR00911,4,1,2,0,2

Сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки це –.

 1. Комп’ютеризація суспільства

 2. Інформатизація суспільства

 3. Автоматизація суспільства

 4. Прогресивний інформаційно-технологічний розвиток суспільства

$RR00912,4,6,2,0,2

Суспільство, в якому більшість зайнята у сфері виробництва інформації та інформаційних послуг, забезпечена можливість доступу будь-якому членові суспільства в будь-якій точці території і у будь-який час до потрібної йому інформації, яка стає найважливішим стратегічним ресурсом суспільства.

 1. Комп’ютеризоване суспільство

 2. Автоматизоване суспільство

 3. Інформаційне суспільство

 4. Прогресивне в освоєнні інформаційних технологій

$RR00913,4,6,2,0,2

Теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

 1. Інформаційна логістика

 2. Математична інформатика

 3. Інформатика

 4. Кібернетика

$RR00914, 4,6,2,0,2

Організаційно впорядкована сукупність інформаційних ресурсів, інформаційних технологій і засобів забезпечення інформаційних процесів; система, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери.

 1. Інформаційна система (в загальному випадку)

 2. Інформаційна технологія

 3. Інформаційне суспільство

 4. Інформатизація суспільства

$RR00915, 4,6,2,0,2

Сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян, а також задоволення їх інформаційних потреб: це – 1. Єдиний інформаційний простір

 2. Інформаційна технологія

 3. Інформаційне суспільство

 4. Інформатизація суспільства

$RR00916,4,6,2,0,2

Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

 1. Єдиний інформаційний простір

 2. Інформаційна технологія

 3. Інформаційне суспільство

 4. Інформатизація суспільства

$RR00917,4,6,2,0,2

Інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і надає інформацію для поглиблення знань і прийняття управлінських рішень. 1. Будь-які сучасні інформаційні системи

 2. Корпоративні інформаційні системи

 3. Довідкові інформаційні системи

 4. Навчальні інформаційні системи

$RR00918,4,6,2,0,2

Вказати, які системи з наведених є операційними системами.

 1. Delphi, Fortran

 2. Linux, MS Windows

 3. DoCSOpen, InternetExplorer

 4. Norton Commander, Opera

$RR00919,4,6,2,0,2

Вказати, які системи з наведених є системами програмування.

 1. Delphi, Fortran

 2. Linux, MS Windows

 3. DoCSOpen, InternetExplorer

 4. Norton Commander, Opera

$RR00920,4,6,2,0,2

Вказати, які системи з наведених є програмами комп’ютерної обробки графічної та мультимедійної (в т.ч. відео та звукової) інформації та створення презентацій

 1. MS Project, Project Expert, TimeLine

 2. MS Word, InternetExplorer, Microsoft Web Publishing

 3. MathCAD, 1C, Visual Basic

 4. MS PowerPoint, CorelDraw, PhotoEditor, Sound Forge

$RR00921,4,6,2,0,2

Вказати, які системи з наведених є системами математичного моделювання

 1. MS Project, Project Expert, TimeLine

 2. MS Word, InternetExplorer, Microsoft Web Publishing, 1C

 3. MathCAD, Maple

 4. MS PowerPoint, CorelDraw, PhotoEditor, Sound Forge

$RR00922,4,6,2,0,2

В чому полягає обчислювальна функція інформаційної системи?

   1. вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління.

   2. відстежування і формування необхідної для управління зовнішньої і внутрішньої інформації.

   3. забезпечення постійного накопичення, систематизації, збереження і відновлення всієї необхідної інформації.

   4. забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти.

$RR00923,4,6,2,0,2

В чому полягає відслідковувальна функція інформаційної системи?

   1. вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління

   2. відстежування і формування необхідної для управління зовнішньої і внутрішньої інформації

   3. забезпечення постійного накопичення, систематизації, збереження і відновлення всієї необхідної інформації

   4. забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти

$RR00924,4,6,2,0,2

В чому полягає запам’ятовувальна функція інформаційної системи?

   1. вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління

   2. відстежування і формування необхідної для управління зовнішньої і внутрішньої інформації

   3. забезпечення постійного накопичення, систематизації, збереження і відновлення всієї необхідної інформації

   4. забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти

$RR00925,4,6,2,0,2

В чому полягає комунікаційна функція інформаційної системи?

   1. вчасне та якісне оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління

   2. відстежування і формування необхідної для управління зовнішньої і внутрішньої інформації

   3. забезпечення постійного накопичення, систематизації, збереження і відновленя всієї необхідної інформації

   4. забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти

$RR00926,4,6,2,0,2

В чому полягає регулювальна функція інформаційної системи?

   1. здійснення інформаційно-управлінського впливу на об'єкт управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих

   2. забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління

   3. визначення основних тенденцій, закономірностей та показників розвитку об'єкта управління

   4. забезпечення отримання всіх обліково-звітних, планових та інших форм документів

$RR00927,4,6,2,0,2

 1. В чому полягає оптимізаційна функція інформаційної системи?

   1. здійснення інформаційно-управлінського впливу на об'єкт управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих

   2. забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління

   3. визначення основних тенденцій, закономірностей та показників розвитку об'єкта управління

   4. забезпечення отримання всіх обліково-звітних, планових та інших форм документів

$RR00928,4,6,2,0,2

 1. В чому полягає прогнозувальна функція інформаційної системи?

   1. здійснення інформаційно-управлінського впливу на об'єкт управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих

   2. забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління

   3. визначення основних тенденцій, закономірностей та показників розвитку об'єкта управління

   4. забезпечення отримання всіх обліково-звітних, планових та інших форм документів

$RR00929,4,6,2,0,2

 1. В чому полягає документувальна функція інформаційної системи?

   1. здійснення інформаційно-управлінського впливу на об'єкт управління та його рівні у випадку відхилень фактичних значень від заданих

   2. забезпечення оптимальних розрахунків в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління

   3. визначення основних тенденцій, закономірностей та показників розвитку об'єкта управління

   4. забезпечення отримання всіх обліково-звітних, планових та інших форм документів

$RR00930,4,6,2,0,2

За рівнем у системі державного управління автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві, підприємств та організацій

   2. Інформаційно-довідкові АІС, інформаційно-пошукові АІС, АІС підтримки менеджменту, АІС підтримки вищого керівництва, АІС підтримки прийняття управлінських рішень, АІС використанням баз знань

   3. Централізовані АІС, Децентралізовані АІС, АІС колективного використання

   4. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, Багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

$RR00931,4,6,2,0,2

За рівнем інтелектуалізації автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві, підприємств та організацій

   2. Інформаційно-довідкові АІС, інформаційно-пошукові АІС, АІС підтримки менеджменту, АІС підтримки вищого керівництва, АІС підтримки прийняття управлінських рішень, АІС використанням баз знань

   3. Централізовані АІС, децентралізовані АІС, АІС колективного використання

   4. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

$RR00932,4,6,2,0,2

За ступенем централізації обробки інформації автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві, підприємств та організацій

   2. Інформаційно-довідкові АІС, інформаційно-пошукові АІС, АІС підтримки менеджменту, АІС підтримки вищого керівництва, АІС підтримки прийняття управлінських рішень, АІС використанням баз знань

   3. Централізовані АІС, децентралізовані АІС, АІС колективного використання

   4. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

$RR00933,4,6,2,0,2

За принципом інтеграції автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві, підприємств та організацій

   2. Інформаційно-довідкові АІС, інформаційно-пошукові АІС, АІС підтримки менеджменту, АІС підтримки вищого керівництва, АІС підтримки прийняття управлінських рішень, АІС використанням баз знань

   3. Централізовані АІС, децентралізовані АІС, АІС колективного використання

   4. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

$RR00934,4,6,2,0,2

За видами процесів автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, Багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

   2. АІС для наукових досліджень, АІС для автоматизованого проектування, АІС організаційного управління, АІС управління організаційно-технічними процесами, АІС управління виробничими процесами, АІС управління технологічними процесами, Навчальні АІС.

   3. Культурологічні АІС, владні АІС, науково-технічні АІС, соціальні АІС, фінансово-економічні АІС, АІС міжнародних організацій

   4. АІС в режимі реального часу, АІС в автономному режимі

$RR00935,4,6,2,0,2

За сферою діяльності автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, Багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

   2. АІС для наукових досліджень, АІС для автоматизованого проектування, АІС організаційного управління, АІС управління організаційно-технічними процесами, АІС управління виробничими процесами, АІС управління технологічними процесами, навчальні АІС.

   3. Культурологічні АІС, владні АІС, науково-технічні АІС, соціальні АІС, фінансово-економічні АІС, АІС міжнародних організацій

   4. АІС в режимі реального часу, АІС в автономному режимі

$RR00936,4,6,2,0,2

За режимом обробки інформації автоматизовані інформаційні системи бувають:

   1. Багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, Багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС.

   2. АІС для наукових досліджень, АІС для автоматизованого проектування, АІС організаційного управління, АІС управління організаційно-технічними процесами, АІС управління виробничими процесами, АІС управління технологічними процесами, навчальні АІС.

   3. Культурологічні АІС, Владні АІС, науково-технічні АІС, соціальні АІС, фінансово-економічні АІС, АІС міжнародних організацій

   4. АІС в режимі реального часу, АІС в автономному режимі

$RR00937,4,6,2,0,2

АІС державної статистики:

   1. є основним джерелом статистичної інформації, необхідної для аналізу абсолютно всіх соціально-економічних, науково-технічних, екологічних процесів, що відбуваються в країні, а також для аналізу результатів виконання різноманітних планів та програм.

   2. призначена для підтримки розробки народногосподарських планів та контролю за їх виконанням.

   3. призначена для формування державного бюджету та контролю за його виконанням; використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів і т. п.

   4. призначена для розробки та аналізу ефективності державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо ціноутворення, пошуку резервів для наповнення державного бюджету і т. д.

$RR00938,4,6,2,0,2

АІС планових розрахунків:

   1. є основним джерелом статистичної інформації, необхідної для аналізу абсолютно всіх соціально-економічних, науково-технічних, екологічних процесів, що відбуваються в країні, а також для аналізу результатів виконання різноманітних планів та програм.

   2. призначена для підтримки розробки народногосподарських планів та контролю за їх виконанням.

   3. призначена для формування державного бюджету та контролю за його виконанням; використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів і т. п.

   4. призначена для розробки та аналізу ефективності державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо ціноутворення, пошуку резервів для наповнення державного бюджету і т. д.

$RR00939,4,6,2,0,2

АІС фінансових розрахунків:

   1. є основним джерелом статистичної інформації, необхідної для аналізу абсолютно всіх соціально-економічних, науково-технічних, екологічних процесів, що відбуваються в країні, а також для аналізу результатів виконання різноманітних планів та програм.

   2. призначена для підтримки розробки народногосподарських планів та контролю за їх виконанням.

   3. призначена для формування державного бюджету та контролю за його виконанням; використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів і т. п.

   4. призначена для розробки та аналізу ефективності державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо ціноутворення, пошуку резервів для наповнення державного бюджету і т. д.

$RR00940,4,6,2,0,2

АІС обробки інформації з цін:

   1. є основним джерелом статистичної інформації, необхідної для аналізу абсолютно всіх соціально-економічних, науково-технічних, екологічних процесів, що відбуваються в країні, а також для аналізу результатів виконання різноманітних планів та програм.

   2. призначена для підтримки розробки народногосподарських планів та контролю за їх виконанням.

   3. призначена для формування державного бюджету та контролю за його виконанням; використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів і т. п.

   4. призначена для розробки та аналізу ефективності державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо ціноутворення, пошуку резервів для наповнення державного бюджету і т. д.

$RR00941,4,6,2,0,2

АІС обробки науково-технічної інформації:

   1. призначена для підтримки розробки народногосподарських планів та контролю за їх виконанням.

   2. призначена для формування державного бюджету та контролю за його виконанням. Вона використовує статистичну інформацію про випуск і реалізацію продукції, фонди споживання, запаси та витрати фінансових ресурсів і т. п.

   3. призначена для розробки та аналізу ефективності державної політики ціноутворення, контролю та аналізу дотримання підприємствами вимог нормативних документів щодо ціноутворення, пошуку резервів для наповнення державного бюджету і т. д.

   4. призначена для відслідковування на державному рівні науково-технічного прогресу в усіх напрямках людської діяльності як за рубежем, так і всередині країни, створення та поповнення державних інформаційних фондів, реєстрації відкриттів, винаходів, звітів з наукових досліджень, великих проектів, публікацій тощо.

$RR00942,4,6,2,0,2

Інформаційно-пошукова система

   1. призначена для накопичення та пошуку за певними критеріями документів та даних.

   2. призначена для зберігання та видачі довідкової інформації.

   3. базується на системі автоматизованого збору інформації та її обробки на підприємстві чи в організації.

   4. призначена для підтримки роботи управлінців вищої і ланки.

$RR00943,4,6,2,0,2

Інформаційно-довідкова система

   1. призначена для накопичення та пошуку за певними критеріями документів та даних.

   2. призначена для зберігання та видачі довідкової.

   3. базується на системі автоматизованого збору інформації та її обробки на підприємстві чи в організації.

   4. призначена для підтримки роботи управлінців вищої і ланки.

$RR00944,4,6,2,0,2

Автоматизована система інформаційного забезпечення менеджменту

   1. призначені для накопичення та пошуку за певними критеріями документів та даних.

   2. призначена для зберігання та видачі довідкової.

   3. базується на системі автоматизованого збору інформації та її обробки на підприємстві чи в організації.

   4. призначена для підтримки роботи управлінців вищої і ланки.

$RR00945,4,6,2,0,2

Система підтримки діяльності вищого керівництва

   1. призначені для накопичення та пошуку за певними критеріями документів та даних.

   2. призначена для зберігання та видачі довідкової.

   3. базується на системі автоматизованого збору інформації та її обробки на підприємстві чи в організації.

   4. призначена для підтримки роботи управлінців вищої і ланки.

$RR00946,4,6,2,0,2

ІС для наукових досліджень

   1. призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, управління експериментом.

   2. використовуються для проектування деталей і вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування.

   3. призначені для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу.

   4. призначені для автоматизації технологічних процесів.

$RR00947,4,6,2,0,2

Системи автоматизованого проектування

   1. призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, управління експериментом.

   2. використовуються для проектування деталей і вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування.

   3. призначені для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу.

   4. призначені для автоматизації технологічних процесів.

$RR00948,4,6,2,0,2

Інформаційні системи організаційного управління

   1. призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, управління експериментом.

   2. використовуються для проектування деталей і вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування.

   3. призначені для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу.

   4. призначені для автоматизації технологічних процесів.

$RR00949,4,6,2,0,2

Інформаційні системи управління технологічними процесами

   1. призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, управління експериментом.

   2. використовуються для проектування деталей і вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування.

   3. призначені для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу..

   4. призначені для автоматизації технологічних процесів.

$RR00950,4,6,2,0,2

Автоматизовані інформаційні системи управління виробничими процесами

   1. використовуються для проектування деталей і вузлів машин, елементної бази, виробничого і технологічного проектування.

   2. призначені для автоматизації функцій адміністративного (управлінського) персоналу.

   3. призначені для автоматизації технологічних процесів.

   4. призначені для управління безперервним виробництвом, автоматизованими потоковими лініями, комплексними лініями агрегатів і верстатів, верстатами з числовим програмним управлінням.

$RR00951,4,6,2,0,2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
2013 -> Вісник київського національного лінгвістичного університету серія Філологія
2013 -> Карпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
2013 -> 95 років тому (1918) Українська Центральна Рада прийняла закони про Державний гарб Української Народної Республіки (тризуб), грошову систему, громадянство. 01. 03
2013 -> Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл за програмою “Фізика
2013 -> Бібліотека панорама життя бібліотек збірник методичних матеріалів
2013 -> Йозеф Гайдн (ім'ям Франц сам композитор не називав себе ніколи) народився


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від icon190 років від дня народження жуля верна жуль Ґабріель Верн
Жуль Ґабріель Верн (Jules Gabriel Verne) — французький письменник. Вважається одним із засновників жанру наукової фантастики
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconНа минулому тижні Президент України
Віктор Янукович: Ми пропонуємо країні новий курс, в основі якого політичний діалог, соціальний мир, нова гуманітарна політика, економічні...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconПродукт мовної діяльність людини, найчастіше закріплений у тексті
Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору. Тобто твір явище дух, а текст – матеріальне
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconДля студентів IV курсу напряму підготовки 040101 «хімія» Івано-Франківськ
Визначення поняття "екологія". Поняття про наноекологію. Етапи та парадигми розвитку екології. Глобальна екологія. Структура та проблеми...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconШукач духовних скарбів народу
Києві, то на Форумі українців, то на Міжнародному конгресі україністів, а найчастіше – на регулярних засіданнях клубу „Ріднокрай”...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
А-4, фломастери, скотч, тест «Чи здатні ви досягти успіху?», пам'ятка «Як досягти успіху», аудіо-касета з музичним записом
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconМета проекту: Сформувати поняття про викопні рослини завдання
...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОксана Забужко Сестро, сестро
«лялькові», тобто не зняті з живих людей, а якісь нізвідкісні — немов крізь стогін самопливом вигулькнулого імени, що надовго опосідало...
$RR00001,4,1,2,0,2 Поняття \"політика\" найчастіше вважається похідним від iconОсновні терміни та поняття: Основні терміни та поняття
Записуємо тему та очікувані результати модуля в робочих зошитах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка