Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга



Сторінка1/15
Дата конвертації17.06.2017
Розмір2,51 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Відділ освіти Широківської райдержадміністрації

Водянська середня загальноосвітня школа
Методичний посібник

Зарубіжна література 7клас






2010 рік
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської СЗШ Широківського району.
Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник. Книга для вчителя. (136с).

Посібник містить запитання та відповіді до кожної статті та художнього твору підручника Н І. Дорофеєвої «Зарубіжна література. 7 клас», К. «Вежа», 2007. Ці запитання та завдання полегшують усне опитування і здійснення постійного контролю знань учнів на уроці при перевірці домашнього завдання. Це привчає учнів систематично читати художні твори та інші матеріали підручника, бути уважним, вдумливим читачем. Запитання можна використовувати при проведенні різних літературних конкурсів, літературних диктантів, вікторин, ігор, змагань, уроків – бесід.

Пропоновані матеріали укладені відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України «Зарубіжна література, 5-12 класи, 2004» для шкіл з українською мовою навчання» .

Посібник розрахований на вчителів зарубіжної літератури.



ВСТУП

Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини

 1. Що відкриває перед читачами світова художня література? (Дивовижний світ, сповнений різноманітними картинами людського існування від давнини до сьогодення).

 2. Як розуміти слова: «Читання повинно бути осмисленим»? (Розуміти те, що читаєш, розуміти позицію автора щодо зображених ним картин життя, мотиви вчинків героїв.)

 3. У чому полягає своєрідність художньої літератури як мистецтва слова? (Має високий виховний потенціал через почуття та переживання.)

 4. На чиєму боці завжди симпатії читачів? (На боці благородних, чесних героїв, у яких можна повчитися.)

 5. Які життєві цінності уславлюються у фольклорних і літературних творах різних країн?(Загальнолюдські: мудрість, мужність, сила духу, здатність витримувати складні життєві випробування, чесність, поміркованість, прагнення бути корисними для держави.)

 6. Поясніть слова Г.Веллса : «Кожна книга – це заклик до змін». (Крім того що книга має пізнавальне значення, надає естетичну насолоду. Виховує добрий смак, вона має виховне значення – через вічні цінності впливає на формування особистості. «Людина стає мудрою не завдяки силі, а багато читаючи»(Дж.Бруно). Усі художні тексти спонукають нас співвідносити почуття і вчинки літературних героїв з нашим внутрішнім світом, замислюватись над власним життям й обирати для себе гідні життєві ідеали.)

 7. Специфічна ознака зарубіжної літератури - вона перекладна. Що таке оригінал, переклад, художній переклад? (Художній переклад – це різновид літературної творчості, внаслідок якої твір, що існує в одній мові, «виникає» в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.)

 8. Назвіть українських майстрів художнього перекладу. (І.Франко, Л.Українка, М.Рильський, М.Бажан, А.Малишко, професіонали: Микола Лукаш, Григорій Кочур, Дмитро Паламарчук та ін.)

 9. Яку роль відіграє література в моральному вдосконаленні людини? Кого з героїв можна вважати взірцем для наслідування при виборі життєвих цінностей?(Усі твори спонукають співвідносити почуття і вчинки героїв із власним внутрішнім світом, замислюватись над власним життям і обирати для себе гідні життєві ідеали. Література – скарбниця духовних \ моральних і естетичних багатств людства.)

 10. Чи відповідає художній світ твору реальному світу життя?(Ні. Навести приклади невідповідності –сприймає автор, його бачення світу, адже письменник як майстер художнього слова намагається так відтворити життя, щоб це постало у вигляді живих картин + домисли. Образність – найхарактерніша особливість художнього відтворення дійсності.)

 11. Назвіть прочитані твори, які справили на вас найбільший емоційний вплив.

 12. Яких літературних героїв хотіли б наслідувати чи не наслідувати?

 13. Зверніть увагу на зміст підручника. В яких країнах протягом навчального року ми побуваємо?(Росія, Франція, Англія, Польща, Шотландія, Німеччина, США)

 14. Які читачі, на вашу думку, можуть називатися талановитими?(Ті, які люблять читати, вміють емоційно відгукуватися на прочитаний твір, вдумливо аналізувати його, аргументовано висловлювати свої почуття і думки.)

 15. Хто з вас вважає себе талановитим читачем?

 16. Хто хоче бути таким читачем?

 17. Ознайомлення з творами яких письменників нас очікує у 7 класі?

18. Записати вислови, афоризми, прислів’я про книгу.
ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ

1.Що оспівував народ у героїчних піснях? (Свої мрії про тих, хто звільнить рідну землю від чужоземної навали, захистить від зла і кривди.)

2. Якими якостями наділяв народ центрального персонажа героїчних пісень? (Небувалою силою, мужністю, винахідливістю.)

3.Назвіть характерні ознаки побудови героїчних пісень. (Зачин, кінцівка, протиставлення головного героя його супротивникові, розгорнуті описи типових ситуацій.)

4. Які засоби художньої виразності притаманні героїчним пісням та баладам? (Урочистий тон оповіді про героя та його подвиги, триразові повтори, гіперболізація, постійні епітети, діалоги.)

5. Дайте визначення фольклорної балади. (Ліро-епічний жанр усної народної творчості з динамічним сюжетом, з трагічною, часто фантастичною розв’язкою.)

6. Що характерно для фольклорної балади? (Своєрідний сюжет, у якому драматичне загострення конфлікту поєднується з психологічним зображенням внутрішнього світу героя, його почуттів, переживань; стрімкий розвиток подій, діалог.)

7. Що таке літературна балада? (Це жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом.)

8. Чим фольклорна балада відрізняється від літературної? (Для літературних балад характерні ті ж ознаки, що і для фольклорної, але вони існують у письмовій формі, є автор – конкретна особа з притаманною саме їй творчою манерою.)

9. Що є джерелом натхнення для авторів балад? (Фольклорні героїчні пісні та балади.)Хто і коли заклав основи літературного жанру балади? (У ХV ст. Франсуа Війон.)

10.Назвіть прізвища поетів – авторів відомих літературних балад. (Ф.Шіллер, Гете, Пушкін, Стівенсон, Міцкевич.)
Давньоруські билини про Іллю Муромця.

1. Що було характерним для героїчного епосу Стародавньої Русі? Які події знайшли своє відображення у билинах? (Багата усна народна творчість. Зображення постаті князя Володимира Великого, постійної боротьби з кочовими племенами печенігів і половців, які нападали на Русь, самобутня історія Київської Русі.)

2. Яку назву дістали епічні пісні? Наведіть її визначення. (Билини – це фольклорні епічні пісні історико-героїчного та соціально-побутового змісту про воїнів-богатирів, героїв та їхні подвиги.)

3. Якими були традиційні народні назви билин? («Старини», «билеві пісні», «богатирський епос».)

4.Чи є спільні ознаки билини і казки? (Так, колективний твір, без автора, оспівували богатирів, спираючись на казково-міфологічні сказання, вдаючись до вигадок.)

5.Коли створювались билини? (Протягом ІХ – ХІVст.)

6.На які цикли поділяються билини? (Київський, чернігівський і новгородський.)

7. Назвіть героїв-богатирів, які оспівувались у кожному циклі. (Київський і чернігівський – Ілля Муромець, Добриня Микитич, Альоша Попович, боярин Ставр, Микула Селянинович; новгородський – Василь Буслаєв, Садко та ін.)

8. Хто і чому був найпопулярнішим серед богатирів? (Ілля Муромець – узагальнений образ героя-патріота і захисника рідної землі. Захоплюються його мудрістю, могутністю, безкорисливістю, тим, що він завжди керується народними інтересами. Народний ідеал, справжній герой, гідний наслідування.)

9. Назвіть характерні ознаки билин. («Попередня недооцінка героя», «загрозлива перевага супротивника», їх зіткнення і перемога героя. Сюжет розгортається повільно, заспів часто не пов’язаний зі змістом, але налаштовує слухачів на відповідне емоційне сприймання, потім зачин, основна частина, кінцівка.)

10. Як виконувались билини? (Співцями-оповідачами в музичному супроводі гри на гуслях, у речитативно-декламаційній формі, тому рядки віршів завжди мають однакову кількість наголосів.)

11.Які художні засоби використано в билинах? (Постійні епітети, гіперболи, порівняння, повтори, анафори.)

12.Коли були надруковані билини? (На початку ХІХ ст.)

Назвіть авторів ілюстрацій до билин. (Васнецов, Рєпін, Кибрик та ін.)

13.Хто використав красу наспівів билин у своїх операх та музичних творах? (Мусоргський, Бородін, Римський-Корсаков та ін.)

14. Що таке гіпербола? (Різке перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ, їх кількості, розмірів, сили тощо.)



15.Чим билина відрізняється від казки? ( Не вигадані, а реальні події, дійові персонажі – не люди чи тварини, а герої, точно зазначене місце і час подій, виконавець – співець-сказатель. Богатир має ім’я, біографію, коло подвигів. )
«Ілля Муромець»

 1. Де народився Ілля Муромець? (У місті Муромі, селі Карачаровім.)

 2. Як звали батька Іллі?(Іван Тимофійович – хлібороб.)

 3. Чим займався Ілля до 30 років? (Сидів сидячки, ні ніг, ні рук не порушував.)

 4. Хто прийшов у гості? (Два старчики.)

 5. Де були в цей час батьки Іллі? (У полі.)

 6. Що запропонували старчики Іллі? (Щоб він не боявся, а встав і відчинив їм двері.)

 7. Чи зміг Ілля відчинити двері? (Так.)

 8. Про що розповіли йому старчики? (Дали випити питтячка медового, і сказали, що буде він славним витязем, лихим богатирем.)

 9. З ким вони не радять Іллі зачіпатися? (З Святогором, Самсоном, з родом Микуловим, з Вольгою Всеславичем.)

 10. Яку ще пораду дають вони майбутньому герою? ( Купити жеребчика, три місяці годувати пшоном білим-ярим, потім три ночі у трьох росах викачать, і підвести до тину, щоб він переплигував.)

 11. Де поділися старчики? (Зникли з очей.)

 12. Що перше зробив Ілля після зникнення старців? (Пішов допомогти батькам.)

 13. Яку роботу він виконав? (Очистив ліс від недопалків, дуби-кряжі повирубував і в річку повивалював поки батьки спали міцним сном.)

 14. Як зреагували батьки? (Полякалися – хто роботу зробив, дивувалися. )

 15. Хто переклав билину на сучасну мову?(Павло Грабовський.)


Про Іллю Муромця та Соловія.

 1. На що просить Ілля у батьків благословення? (На службу до київського князя Володимира боронити християнську віру.)

 2. Кого зустрів він під Черніговом? (Силу силенну війська татарського.)

 3. Що зробив Ілля Муромець? (Розбив ту силу.)

 4. Знайдіть гіперболу в описі бою.(Куди їде – туди вулиця, куди вертає – туди провулок, ні один татарин не міг втекти і спастися.)

 5. Кого відпустив Ілля? (Трьох царевичів відпустив, щоб вони скрізь і всім говорили, що святу Русь могутні богатирі бережуть.)

 6. Що запропонували Іллі чернігівці? (Щоб був у них воєводою.)

 7. Про що їх просить Ілля? (Показати пряму дорогу до Києва.)

 8. Від чого застерігають чернігівці? (Що вже 30 років ніхто не їздить по цій дорозі, бо там сидить Соловей – розбійник.)

 9. Яку силу мав соловей? (Усі трави в’януть, квіти обсипаються, а люди всі мертві лежать.)

 10. По якій дорозі поїхав Ілля? (По прямій. Одною коня тримав, другою дуби рвав і шлях прокладав.)

 11. Як розправився з Соловієм? (Попала стріла в праве око, а вилетіла лівим вухом. Ілля його в кайдани кував та до стременя булатного в’язав.)

 12. До кого приїхав Ілля Муромець? (До сонечка – князя з княжною Апраксією.)

 13. Про що запитав князь? (Якою дорогою він приїхав?)

 14. Які три причини називає Ілля, через які він не встиг до Києва на полудник? (Виручив Чернігів від облоги, мости через річку Смородину мостив, Соловія-розбійника з сімох дубів збивав.)

 15. Як зреагував Володимир – князь? (Вийшов на Соловія подивитися, та просив його засвистати, закричати, засичати.)

 16. Чи виконав наказ князя Соловей? (Ні, бо він слуга Іллі і його буде слухати.)

 17. Що наказав Соловію Ілля? (Засвистіти напівсвисту, закричати напівкрику, зашипіти напівшипу.)

 18. Про що попросив Соловей? (Випити чару вина.)

 19. Як він виконав наказ Іллі? (Зробив по-своєму, на повен крик.)

 20. Чому ж він не послухав наказу? («Прочував я свій кінець».)

 21. Як наказав Ілля Соловія за непослух? (Повів його на поле Куликове та відрубав йому буйну голову.)

 22. Прочитайте зачин і кінцівку билини, поясніть їх своєрідність.

 23. Знайдіть повтори у тексті і поясніть їхню роль у розкритті головної думки твору.

 24. Наведіть приклади перебільшень у змалюванні подвигів Іллі.

 25. Як ставився народ до князя Володимира, знайдіть підтвердження у тексті.

 26. Знайдіть епітети та порівняння у тексті, розкрийте їх змістове навантаження.

Літературна вікторина

  1. Із якого міста виїхав Ілля Муромець?(Мурома)

  2. З якого села?(Карачарова)

  3. Яким епітетом возвеличує його народ?(Добрий молодець).

  4. Куди зібрався богатир?(У славний город Київ.)

  5. Де він зустрів багато ворогів?(Біля Чернігова).

  6. Яку посаду пропонують йому чернігівці? (Воєводи).

  7. Яку дорогу просить показати до Києва?(Пряму).

  8. Довжина прямоїзжої дороги. (500 верст).

  9. А дальшою дорогою?(Ціла тисяча).

  10. Як називалася річка?(Смородинка).

  11. Зброя Іллі. (Ярий лук (бойовий), калена стріла).

  12. Куди Ілля поранив Соловія Розбійника?(В праве око).

  13. До чого прив’язав Ілля пораненого Соловія?(До стремені булатного).

  14. Ім ’я київського князя. (Володимир).

  15. Ім’я дочки київського князя. (Апраксія.)

  16. Як вітався Ілля з князем?(«Хрест клав по-писаному, поклін вів по-ученому, вклонявся на чотири сторони.)

  17. Із якого хутра шуба у князя?(Куньова (зі шкурок куниці).

  18. Що попросив поранений Соловей Розбійник, щоб відновити свої сили і засвистати?(«Чару вина зеленого».)

  19. Об’єм чари, з якої пив вино Соловій. (На півтора відра.)

  20. Як покарав Ілля Соловія за непослух?(Відрубав йому буйну голову.)

  21. Де Ілля розправився з Соловієм?(На полі Куликовім).


Фольклорні балади про Робіна Гуда

1.Період розквіту англійської та шотландської усної народної поезії. (ХІV – ХV ст...)

2.Найпоширеніші її жанри. (Балади та пісні.)

3.Характерні ознаки балади. (Своєрідний зачин – звернення до слухача, постійні образи – мужній лицар, розповідна манера викладу, постійні епітети, порівняння, повтори, драматичний, часто трагічний сюжет.)

4. Які є види балад за змістом.(Історичні, фантастичні та побутові.)

5.Які відомі англійські поети створювали свої балади на фольклорній основі.(Р.Бернс, Р.Стівенсон.)

6. Улюблений герой англійських балад. (Робін Гуд. )

7. Хто такий Робін Гуд? Що повідомляють про нього в різних історичних хроніках? (Ватажок лісових розбійників. Жив у графстві Йоркшир, сучасник Ричарда Левове Серце. Служив у сера Томаса Ланкастера. Коли той очолив бунт проти короля Едуарда ІІ, пішов за своїм господарем. Повстання було придушено, а повстанців оголошено поза законом. Вони знайшли притулок у Шервудському лісі, грабували багатіїв та церковників і допомагали бідним.)

8.Прочитайте епіграф до статті і поясніть, чому саме так характеризує народ героя.(«Розбійник долею він був і лицар – у душі», співчуття до народного ватажка, який змушений покинути мирне ремесло і втекти до лісу від несправедливих утисків.)

9. У чому новаторство цих балад? (Уперше в європейській народній творчості возвеличено людину низького походження, яка, на відміну від героїв попереднього часу, воює не з драконами, не з чужими племенами, а з тими, від кого потерпав народ.)

10. Коли почали записувати фольклорні балади про Робін Гуда? (У ХІV столітті.)

11. Як у них пояснюється походження героя. (Був йоменом – вільним ремісником чи селянином, за іншими версіями – несправедливо знедолений дворянин.)

12. Що таке балада?(від прованс. «танцювати» ) – невеликий ліро-епічний твір фантастичного, легендарно-історичного, соціально-побутового змісту з драматично напруженим сюжетом.)

13. Які є різновиди балад?(Фольклорні і літературні.)

14. Як ви розумієте значення терміну ліро-епічний твір?(Це художній твір, у якому поєднуються і епос(розповідь) і лірика(почуття).
Як Робін Гуд став розбійником


 1. Хто був батько Робіна Гуда? (Головний лісничий найбільших королівських заповідників – Шервудського та Бернесдейльського лісів Х’ю Фітзу.)

 2. Де і коли народився Роб? (1160 року в місті Локслі.)

 3. Як ще називали Роба? (Локслі або Роб з Локслі.)

 4. Чим понад усе любив займатися Роб? (Блукати з батьком по лісі, спритно стріляти з луку, а зимовими вечорами слухати батькові розповіді про Зеленого Віллі – розбійника.)

 5. Ким мріяла бачити сина мати Роба? (Походила з благородної родини і хотіла бачити його значною особою при дворі короля або в абатстві.)

 6. Чого навчала його мати? (Читати, писати, гарні манери, бути правдивим і чесним.)

 7. Назвіть друзів хлопчика.(Віллі Геймвелл - син батькового брата, Маріан Фітцуолтер – дочка графа.)

 8. Як склалися стосунки батька Роба з графом? (Вони ворогували.)

 9. Яке нещастя трапилося в сім’ї Роба? (За змовою графа, шерифа та єпископа наклеп на батька і король забрав посаду, матір і Роба вигнали на вулицю без попередження, а батька посадили до в’язниці.)

 10. Де жили Роб з матір’ю? (У батькового брата Геймвелла.)

 11. Що пережив Роб ще через 2 місяці? (Померла мати, а згодом не стало і батька.)

 12. Як жилося Робу у дядька? (Віллі вчився у школі далеко від дому, Маріан теж відіслали до двору королеви Елеонори, як дізналися про дружбу з Робом, був самотній, дядько ставився до нього з ніжністю, але не міг повернути хлопцю щасливих днів.)

 13. Яку новину повідомив одного дня дядько Робу? (Що є нагода випробувати свій лук і стріли і здобути гарний приз на змаганні лучників у Ноттінгемі.)

 14. Яка нагорода чекає переможця? (Золота стріла, місце королівського лісника.)

 15. Опишіть зовнішність Роба. («Ставний і гінкий, він був убраний з голови до п’ят у все зелене і йшов великим бадьорим кроком. Серце його співало: юнак був сповнений великих надій і не мав жодного ворога в світі.») – с. 29

 16. Кого зустрів Робін Гуд у хащах Шервудського лісу? (Чоловіка, який незаконно посів батькове місце головного лісничого і безжально вигнав їхню сім’ю.)

 17. Чому Роб скипів? (Бо вони дістали його своїми дотепами та образливим реготом.)

 18. На що побився об заклад? (Ватажок сказав, що якщо він влучить у ціль, отримає 20 срібних монет, а не влучить – прочухан.)

19.Яку ціль вказав лісничий? (Королівські олені, що були на відстані 100 кроків.)

20.Погодився Роб? (Так, він вбив оленя.)

21.Що обурило Робін Гуда? (Наказали забиратися геть, і ні слова про гроші.)

22.Які слова Роба лісничий сприйняв як погрозу? («Твоя пика вже намуляла мені очі. На тобі недоноски мого батька.»)

23.Що зробив Лісничий? (Підло вистрілив у спину, але наступив на суху гілку, заточився і стріла пролетіла біля самого Робового вуха.)

24.Як вчинив Роб? (Убив лісника, пустивши у відповідь свою стрілу, так помстився за батька, проте опинився поза законом.)

25.Де він зупинився? (На далекому узліссі у бідної вдови, що мала трьох синів.)

26.Що вдова розповіла про синів? (Що їх теж оголосили розбійниками, що вбили оленя, щоб не померти з голоду.)

27.За якої умови удовиченки погодилися прийняти його в свій загін? (Що він стане ватажком, якщо здобуде перемогу у змаганні лучників у Ноттінгемі.)

28.Чому Робу небезпечно було показуватися у місті? (За його голову винагорода 100 фунтів стерлінгів, та ще й сам шериф обіцяв від себе збільшити винагороду, бо ненависть до батька перейшла на сина.)

29.Як Робу вдалося потрапити на змагання? (Переодягся в жебрака: «Жалюгідний на вигляд жебрак у строкатому лахмітті… копицю рудуватого волосся прикривав каптур, повільно накульгував.)

30.Хто сподівався стати королевою дня? (Донька шерифа.)

31.Хто примусив Робове серце радісно стрепенутися? (Маріан – темне волосся, карі очі, витончені риси обличчя. Приїхала погостювати з Лондона.)

32.Умови змагання. (Перша ціль – 30 елів, хто влучить у яблучко, стрілятимуть у другу ціль – на 10 елів далі. Третя ще далі, аж поки не визначиться переможець, який отримає золоту стрілу, посаду королівського лісника та право обрати королеву дня.)

33.Хто став переможцем: Роб чи Одноокий? (Роб.)

34.Що запропонував шериф переможцю? (Щоб Роб Мандрівник пішов до нього на службу, і вручивши стрілу, майже силоміць повернув до дочки шерифа.)

35.Кому Роб вручив стрілу? (Маріан.)

36.Куди подався після змагань? (До Шервудського лісу, на місце , що вказали удовиченки.)

37.Про що повідомив один із синів Дебелий Вілл? (Нагадав, що хотіли обрати ватажком того, хто пошиє шерифа у дурні, здобувши золоту стрілу.)

38.Хто підтвердив, що Роб дійсно отримав стрілу? (Одноокий, що змагався з ним нарівні, а потім зник, це був Вілл Стютлі.)

39.Що подарувала ватага Робу? (Ріжок, яким він мав скликати своїх бійців.)

40.Яку клятву дали розбійники? (Забирати добро в багатіїв, допомагати бідним і ніколи не заподіяти лиха жінці.)


Вікторина

 1. Що означає ім’я Робін Гуд?(Англ. «rob» – грабувати, позбавляти когось чогось, «hood» - ковпак, капюшон.)

 2. Чому Роб і його друзі носили одяг зеленого кольору?(Щоб не виділятися в лісі.)

 3. Як називався ліс, де переховувалися друзі Робіна Гуда?(Шервудський.)

 4. Назвіть друзів Робіна Гуда?(Чернець Тук, Вілл Стютлі, Маленький Джон, три удовиченки…)

 5. Чи була у Робіна наречена?(Так, Меріан.)

 6. Які дерева в основному росли в Шервудському лісі?(Дуби)

 7. Проти кого боровся Робін Гуд?(Шерифа Гая Гісборна, єпископа, дочки шерифа.)

 8. Визначте риси характеру Робіна Гуда. (Сміливий, шляхетний, справедливий, має почуття власної гідності, щирий, хитрий, вірний королю, має почуття гумору, побратимська вірність. )

 9. Улюблений напій розбійників.(Чорне пиво.)

 10. Улюблена їжа. (Оленяче м’ясо).

 11. Колір одягу. (Зелений.)

 12. За яких умов приймали у ватагу Робіна Гуда?(Сила, влучна стрільба, клятва на вірність).

 13. Що повинен був мати лицар?(Лук, стріли, кий, ріжок, меч, ніж, кінь).

 14. Продовжіть синонімічний ряд: розбійники… (лісовики, побратими, ватага, бунтарі, йомени.)

 15. Скільки є балад про Робіна Гуда?(Близько 40)

 16. Коли англійці святкували день Робіна Гуда?(Упродовж 4 –х століть у першу неділю травня.)


Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга icon2015 рік Руденко Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель світової літератури Водянської сзш широківського району
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconКнига для вчителя. Читання крок до пізнання. 2014. 100 стор. Методичні рекомендації
Руденко Валентина Іванівна, учитель- методист російської мови та світової літератури Водянської сзш широківського району
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconВід особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
...
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconРуденко В.І., вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, вчитель світової літератури Водянської сзш, Широківського району, Дніпропетровської обл Урок – іспит
Руденко В.І., вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, вчитель світової літератури Водянської сзш, Широківського району, Дніпропетровської...
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconРуденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 30 років
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга icon2014 руденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 34 роки
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconВипробування учнів
Руденко в.І. Зарубіжна література. Випробування учнів. Різні форми контролю. 5 клас. Книга для вчителя. 2009. – 125с
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconРуденко валентина іванівна
У посібнику вміщено зразки уроків по вивченню біографії письменника, не традиційних за формою організації навчального процесу
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга iconПрограма факультативу із зарубіжної літератури «зарубіжна література в комп’ютерному світі»
Укладач: Світлана Цибульська, вчитель вищої кваліфікаційної категорії зарубіжної літератури, «старший вчитель» Теребовлянської загальноосвітньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка