Руденко валентина ІванівнаСторінка1/13
Дата конвертації11.10.2017
Розмір2,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ВІДДІЛ ОСВІТИ ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВОДЯНСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА


ВИПРОБУВАННЯ УЧНІВ


Методичний посібник

Опитувальник

Літературні диктанти
2011

РУДЕНКО Валентина Іванівна – вчитель - методист зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 30 років.

Випробування учнів. Літературні диктанти. 8 клас. Книга для вчителя. 2011. – 120 с.

МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ УЧНІВ

Щоб виховати в учнів готовність і вміння роздумувати над прочитаним, навички грамотного і уважного читача, текстового аналітика, здатність критично мислити й аргументувати свої думки, складено ці запитання та відповіді до кожної теми, розділу, твору підручника Ю.І. Ковбасенко «Зарубіжна література 8 клас», К. «Грамота», 2008.

Наведені матеріали допоможуть вчителю здійснювати контроль засвоєння учнями матеріалів підручника, суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні предмета. Запитання можна використовувати для літературних диктантів, вікторин, тестів, уроків-бесід.

Посібник розрахований на вчителів зарубіжної літератури.


І. Вступ. Магічна сила художнього слова

1.Що заховали слов’яни в таємних підземеллях Софії під час навали монгольських орд? Що вони вважали найціннішим скарбом Княжої доби? (Бібліотеку Ярослава Мудрого).

2. Чому вони ховали саме книги? ( Більші коштовності за золото, бо це осереддя духу людського, це їхня історія, їхня мудрість, яку вони боялися втратити, аби не перервалася нитка часів і зв’язку між поколіннями, щоб майбутні покоління знали про славу Київської Русі).

3. Кому належать слова: «Читаючи високохудожні твори, людина стає кращою, наче очищує свою душу» (Арістотелю).

4. Такий вплив мистецтва на людей називають катарсисом, що в перекладі з грецького означає…(очищення).- Хто вперше використав цей термін?(Арістотель).

5.Первісна неподільна єдність тексту з музикою, танцем, живописом отримала назву...( синкретизм мистецтва).

6. Десь від ХІХ століття «королевою мистецтва» заслужено вважають … (літературу).

7. Хто вперше вжив словосполучення світова література, яке згодом стало науковим терміном? (Гете).

8. Що таке всесвітня література? (Це сукупність літератур народів усього світу).

9. Поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення отримав назву… (всесвітній літературний процес).

10. Дайте визначення : національна література, всесвітня література, зарубіжна література, художня література.

(Національна – література певного народу, конкретної нації. Всесвітня – це сукупність усіх національних літератур. Зарубіжна – мистецтво слова, відтворене у писаних і друкованих джерелах різних країн і народів, що існують і розвиваються за межами нашої країни.Художня література – це мистецтво художнього, образного слова.)

11. Що є важливою ознакою всесвітнього літературного процесу? (Безперервність, взаємовплив).

12. Наведіть приклади з літератури, що свідчать про безперервність. (Міф про Прометея, Есхіл «Прометей закутий», А.Малишко «Прометей», Л.Українка тощо. «Пригоди Робінзона Крузо і Робінзонади у творчості інших письменників, Гомер «Іліада» - Вергілій «Енеїда» - Котляревський «Енеїда» тощо.)

- Назвіть творчі методи всесвітнього літературного процесу, які з них будемо вивчати у цьому році?(Античність, Середньовіччя, Відродження, бароко, класицизм, сентименталізм, Просвітництво, романтизм, натуралізм, реалізм, модернізм, постмодернізм.)

13. Кому належать слова: «Усі книжки, усі земні поети, усі зрідні його душі живій: бо всі вони - лиш відблиски одного, одного сонця: Духа Світового!»? (М.Рильському).

14. Кому належить сонет «До прекрасного»? (Вільяму Вордсворту).

15. Що символічно означає прізвище англійського поета Вордсворт? (Слово).

16. Чому мистецтво він називає святим? ( «В пензлі чи пері є сила дати вічність кожній рисі»).

17. Що, на думку Вордсворта, нам дарує мистецтво? (Благодать).

18. В яких словах основна думка сонета? («Ти вмієш вирвать мить із плину часу і в ній Божисту вічність передать.»)

19.Продовж речення: «Мистецтво – це можливість…(*розважитися, *самореалізуватися, *відчути «очищення душі», * пізнати нове, *переживати і співчувати, *відчувати естетичну насолоду.)

20. Дайте визначення поняття «мистецтво». (Мистецтво – це вид духовного освоєння дійсності людиною, що має на меті формування і розвиток її здатності творчо перетворювати довкілля і саму себе за законами краси.)

21.Тема сонета Вордсворта «До прекрасного»? ( Захоплення безмежною силою мистецтва).

22. Ідея сонета. (Уславлення могутньої сили «святого мистецтва». Гімн художній творчості, обожнення Мистецтва, здатного «дарувати благодать» людині й людству.)

- Провідна думка твору? (Мистецтво «в пензлі чи в пері» увічнює життя людини й природи, бо спроможне «вирвать мить із плину часу і в ній божисту вічність передать»).

23. Яке поняття тісно пов’язане з мистецтвом? (Катарсис).

24. Хто вперше використав цей термін? (Аристотель).

25. Поясніть, що означає зазнати катарсису? (Якщо ви плачете, співчуваючи героям книги чи кінофільму, щиро радієте за своїх улюбленців, переживаєте обурення або прагнення змінити цей світ на краще, - ви відчуваєте на собі силу мистецтва. Якщо у вашому житті є книги, фільми, картини, музичні твори, про які можна сказати: «Вони дійсно вплинули на моє життя», - ви зазнали катарсису).

26. Назвіть відомі вам види мистецтва. (Живопис, архітектура, музика, скульптура, хореографія, література, театр, кіно, телебачення).

27. Які види мистецтв називають синкретичними? (Театр, кіно, телебачення, тому що образ створюється за допомогою декількох матеріальних засобів: слово, рух, звук, зображення).

28.Що є основою образності архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва? (Зображення).

29. Що є основою образності музики? (Звук).

30. Що є основою образності хореографії? (Рух). А літератури? (Слово).

31. Що означає слово «класичний»? (Взірцевий, перевірений часом, бездоганний).

32. Наведіть приклади класичної літератури, або вічних книг. (Гомер «Іліада», «Одіссея», книги Шекспіра, Гете, Данте тощо).

33. Література – це мистецтво… (слова).

34. Мистецтво слова – це… (література).

35. Жанр поезії Вордсворта «До прекрасного» (Сонет).

36. Міні –тест (підкресли правильну відповідь):

1. Яка одиниця лежить в основі літератури як виду мистецтва: (звук, слово, рух, інтонація).

2. Що оспівує Вордсворт у сонеті «До прекрасного»: (літературу, поезію, фольклор, мистецтво?)

3. Що, на думку Вордсворта, здатне «вирвать мить із плину часу і в ній Божисту вічність передать»:( лише література, література і живопис, лише живопис, усі види мистецтва)?

4. Як називається поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів до сьогодення: (всесвітня література, всесвітній літературний процес, синкретизм, катарсис)?

5. Кому належить авторство терміна всесвітня література: (Гомеру, Вергілію, Вордсворту, Гете)?

6. Коли з’явився термін всесвітня література:(у прадавні часи, у добу античності, на початку ХІХ століття, на початку ХХІ століття)?

7. Встановіть відповідність:

1)живопис а) мистецтво слова;

2)музика б) мистецтво пензля;

3)література в) мистецтво звуку;

4)хореографія г) мистецтво акторської гри;

5)театр д)мистецтво танцю.

8. Допишіть схему

Види мистецтва та їх класифікація


1.Часові

(слухові)2.Просторові

(зорові)


3.Просторово

часові
Відповідь: 1. Музика, література(життя в розвитку). 2. Живопис, скульптура, архітектура (зупинена мить). 3. Театр, кіно, опера, балет, цирк (синтетичні).

«Продовжте речення». • Література відтворює світ через …(слово).

 • Музика відтворює світ через … (звукоінтонації).

 • Живопис відтворює світ через…(зорове сприйняття образів кольорового багатства світу).

 • Скульптура та архітектура відтворюють світ через…(пластичні образи, об`ємно – просторові форми).

 • Графіка відтворює світ через… (лінію малюнка, штрих, світлотінь).

 • Театр та кіно відтворюють світ через…(втілення акторами дії героїв).


Веди, Біблія, Коран як пам’ятки

світової літератури і культури

 1. Назвіть книги, що стали материками духовності цілих народів.

 2. На яку книгу кладе руку український Президент під час інавгурації, присягаючи на вірність країні та її народу і чому? (Пересопницьке Євангеліє (1561), де Божі заповіді вперше з’явилися нашою рідною мовою.)

 3. Чому не існує повного перекладу Корану українською мовою? (Перекладати священні тексти занадто складно).

 4. Що є спільним у священних книгах різних народів? (Заклик до пізнання).

 5. Що таке релігія? (Релігія (з латинського «благочестя», «побожність» – одна із форм духовно-практичного освоєння (бачення) світу, що ґрунтується на вірі в існування Бога чи богів, тобто надприродної сили, яка панує над людиною в її повсякденному житті.)

 6. Які релігії належать до світових? (Буддизм (виник в VІ ст. до н. е.), християнство (зародилося в І ст. н.е.) й іслам (наймолодша релігія, що почала проповідуватися у VІІ ст. н. е.)

 7. Ці основні світові релігії дали світові три великі книги - …(Веди, Біблію і Коран).

 8. Чому Біблію, Веди, Коран називають сакральними текстами? ( Сакральне - з лат. священне - те, яке, на відміну від мирського, пов’язане зі сферою божественного: віра, таїнства, культ).

Із Вед

 1. Веди із санскриту …(священне знання).

 2. Найдавніші індоіранські тексти, пам’ятки давньоіндійської літератури священні книги індуїзму. (Веди).

 3. Це священна книга якої релігії? (Буддизм).

 4. Коли виникли літературно оформлені веди?(В ХV – Vст. до н. е.)

 5. Із скількох частин (самхатів) складаються Веди?(Із чотирьох: Рігведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа).

 6. Яка із них найцікавіша з художньої точки зору? (Рігведа).

 7. Якою мовою написані? (Санскрит – літературно опрацьована давньоїндійська мова).

 8. Хто прешотворці ведичної міфології? (Арії).

 9. Де в Україні зберігся відгомін давньоіндійської міфології? (Поблизу Мелітополя).

 10. Який зв’язок мають веди з Україною? (У Ведах утілена міфологія аріїв, найголовніший ведичний міф паро чергування пір року є основним і для дохристиянських вірувань слов’ян, зокрема українців. Існує наскельне зображення уривків міфу на кургані Кам’яна Могила поблизу Мелітополя. Існує версія, що арії (першотворці ведичної міфології) почали свій шлях до Індії саме з Приазов’я, тобто з нині українських земель).

 11. Виразне читання вчителем гімну «Космогонія». Про що йдеться у гімні? (Про початок творення світу).

 12. Чому у гімні так багато запитальних речень? Чи є в тексті відповіді на поставлені запитання?

 13. Що хвилює автора гімну?(Хто ж знає все про створення світу і може це розповісти?).

 14. Що виникло у світі найпершим?(Те, «той зародок від спеки народився», і більш нічого не було, крім Того.)

 15. Чим здатний здивувати зміст цього гімну?(Автор не впевнений, що навіть Всевишній знає напевно, як утворився світ.)

 16. Що таке космогонія?(Розділ астрономії, що вивчає походження й розвиток небесних тіл та їх систем.)

 17. Чи можна назвати цей гімн космогонічним? (Так, бо в ньому робиться спроба осягнути й зобразити шлях створення світу.)

 18. Що таке есхатологія?(Релігійне вчення про кінцеву долю світу і людини.)

Із Біблії

1.Що в перекладі з грецького означає Біблія?(Книги).

2. Із скількох книг складається Біблія (З 77, 66 канонічних та 11 неканонічних).

3. Біблія – це священна книга …( іудеїв і християн).

4. Із скількох частин складається Біблія (Двох великих частин: Старого Заповіту (50 книг) і Нового Заповіту (27 книг).

5.Яку із частин не визнають іудеї ?(Новий Заповіт).

6.Якою мовою створювався Старий Завіт ? (Давньоєврейською та арамейською).

7. Із скількох циклів складається Старий Заповіт? ( З трьох: Закон, Пророки і Писання).

8.До якого циклу належать Псалми Давидові? ( Писання).

9. Що таке псалми? (Псалми – жанр духовної лірики, пісні релігійного змісту. Псалом – це пісні, в яких оспівувалась хвала Богу, молитви до нього.) 1. Виразне читання Першого Псалма Давидова. Знайдіть порівняння-антитези. Як ви розумієте вислови «дорога праведних» і «дорога безбожних»?

 2. Хто здійснив переспів «Давидових псалмів»? (Т.Г.Шевченко).

 3. Чому Кобзар звернувся до жанру псалмів? (Поет створив добірку псалмів, що передають переживання ліричного героя з приводу соціального та національного гноблення народу. А ще писав їх у 1845 році, за 5 днів до появи «Заповіту». Відомо, що в цей час поет застудився і важко захворів. Часто фізично ослаблена людина думає більше про духовне, прагне до самоочищення, добра і злагоди. Саме такі настрої Шевченко знаходить у псалмах Давида.)

 4. Які образи використовує Шевченко у Псалмі І?(Ті самі, що і в біблійному варіанті (дорога – путь, дерево над водою, вітер, а полову, що її вітер розвіяв, поет замінює на попіл.)

 5. Коли написаний Старий Заповіт? (ХІІ-ІІ ст. до н. е.)

 6. Коли написаний Новий Заповіт? (І ст. – поч. ІІ ст.).

 7. Якою мовою дійшов до нас? (Грецькою).

 8. Із скількох циклів складається Новий Заповіт? (Із 4 великих циклів: Євангелія, Діяння, Послання, Апокаліпсис).

 9. Назвіть найдавнішу пам’ятку східнослов’янського письменства на території України. (Остромирове Євангеліє, переписане в Києві в 1056-1057 рр. зі староболгарського оригіналу дияконом Григорієм).

 10. Чому називається Остромировим, якщо в Біблії лише 4 Євангелія: від Матвія, Марка, Луки, Іоанна? (Тому що писалося на замовлення Новгородського посадника Остромира).

 11. Назвіть ще відомих перекладачів Біблії українською мовою. (Іван Федоров, Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Іван Огієнко (митрополит Іларіон), І.Пулюй).

 12. Назвіть одне із перших у Європі науково опрацьованих видань Святого Письма. (Острозька Біблія (1581), надрукована Іваном Федоровим за сприяння Острозької академії).

 13. Що свідчить про надзвичайну популярність Біблії?(Перекладена більш ніж 1800 мовами, виходить найбільшими накладами у світі, бо має величезну кількість читачів).

 14. Чому така старовинна книга, дуже далека від розважальної літератури, має найбільшу кількість прихильників у світі? (Відповісти можна словами М.Письменного: «Чи треба читати Біблію? Безглузде запитання. За глибиною задуму, охопленням матеріалу та силою впливу нічого подібного не було написано у людей. Біблійні сюжети та образи увійшли в плоть і кров художньої творчості світу останніх двох тисяч років, наклали відбиток на мислення людини, а головне – висунули ідеали, згідно з якими людина вимірює свою людяність. Не вбивати, не красти, любити ближнього свого, як самого себе, - усього цього і багато чого іншого навчило і продовжує вчити Святе Письмо».)

 15. Що таке Екклезіаст?( З давньогрецької означає «проповідник». Назва однієї з книг Старого Завіту, приписується царю Соломону. Це перлина біблійної мудрості. Екклезіаст – це не тільки нормативний кодекс життя людини в афористичній формі, це філософські роздуми про сутність світу і людського існування. )

 16. Знайдіть в уривку з Екклезіаста метафори і поясніть їх.(«Спокою повна долоня», «Лови вітровіння», Усе марне під сонцем»).

 17. Чи можна стверджувати, що мова Біблії афористична?

 18. Відомий російський академік Д.Лихачов вважав Біблію «кодом сучасного мистецтва». Як ви розумієте даний вислів? (Біблія – літературна пам`ятка, високохудожній твір, у ній виразна та багата мова, яскраві образи, глибокі думки. Завдяки Біблії мова збагатилася образними висловлюваннями. Ми часто їх чуємо, але не знаємо джерела їх народження і первинного значення.)

 19. Що таке притча? (Невеликий твір, що містить повчання).

 20. Скільки притч промовив цар Соломон?(Близько 3000, які увійшли у 31 розділ Книги притч Соломонових).

 21. Навіщо Соломон складав свої притчі? ( У Біблії є така відповідь: «Притчі Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого, - щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності, і права, і простоти, щоб мудрості дати простодушність, юнакові – пізнання й розважність. Хай послухає мудрий – і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту притчу і загадкову мову, слова мудреців і загадки їх.» Іншими словами – це настанова, як треба жити на світі.)

 22. Поясни слова Біблія (книги), Заповіт (Союз), Ісус(спаситель), Христос(месія), Євангеліє (блага звістка).

 23. Хто ще навчав людей притчами? (Ісус).

 24. Назви притчі Ісуса.( «Про сіяча», «Про загублену вівцю й загублену драхму», «Про блудного сина», «Про бідного самарянина», «Про гірчичне зерно» тощо).

 25. Назвіть декілька переспівів біблійних сюжетів талановитими російськими та українськими письменниками. ( Шевченко «Давидові псалми», К. Бальмонт, А.Ахматова, Б.Пастернак, О.Пушкін, І.Бунін та багато інших).

 26. Назви кілька біблійних афоризмів. («Важкий хрест», «шлях на Голгофу», цар Ірод, зрадник Іуда тощо).


Із Корану

 1. Що означає буквально слово Коран? ( Від арабського – те, що читають, вимовляють).

 2. Коран – це священне писання … (ісламу, мусульман), перша писемна пам’ятка … (арабської) літератури.

 3. Час створення книги? ( Між 610 і 632 рр.)

 4. Із скількох сур складається Коран? ( 114).

 5. Що таке сура? (У перекладі – «ряд цеглин», сукупність декількох айятів, об’єднаних певними спільними ознаками ), аяти (арабське – диво, знамення, бо Мухаммед вважав кожен вірш священної книги дивом. Це ритмічна або смислова частина сури, вірш), басмалі (традиційна незмінна фраза-формула «В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!»).

 6. На які групи поділяються сури за місцем проголошення? ( Мекканські (86 сур) – ранні; мединські (28 сур) – пізні).

 7. Що таке айят?(Ритмічна або складова частина сури; вірш).

 8. Прочитайте суру, що відкриває книгу. Скільки в ній аятів?(7). Чи спостерігається зв`язок між Біблією і Кораном?(Молитва. Порівняти з «Отче наш».)

 9. Як розпочинається кожна сура? (В ім`я всемилоситивого, все милосердного Бога).

 10. Як називаються ці традиційні незмінні фрази-формули на початку кожної сури?(Басмалі).

 11. Що може об`єднати Псалом І і суру? ? (7 сура, дорога і шлях праведних і безбожних).

 12. Чому сура 95 названа «Смоква»? Що таке смоква? (Смоква – плоди субтропічної рослини, які називають фігами, смоквами, винними ягодами. В кулінарії смоква – спеціально виготовлені вироби з різноманітного повидла. Назви багатьох сур не відповідають основній думці, просто є це слово на початку.)

 13. Чи можемо ми стверджувати, що Веди, Біблія, Коран не лише релігійні книги, а й мають мистецьку та художню цінність? (Це материки духовності цілих народів. Ці книги – енциклопедія знань, своєрідний культурний фонд, моральний кодекс народів, що їх створили, невичерпне джерело мотивів, тем, образів для мистецтва всього світу).

 14. Чи можуть священні книги різних релігій бути культурним надбанням людей інших віросповідань і чому? (Читаючи священні тексти різних релігій, люди різних національностей і віросповідань зможуть краще збагнути, що між ними набагато більше спільного, аніж розбіжного, тому не варто нищити один одного, навіть задля імені Божого…)

 15. Кому належить найбільш повний переклад Корану українською мовою?(Яремі Полотнюку).


Контрольна робота

Тема І. Вступ. Веди, Біблія, Коран

1 варіант

1-2 рівні

1. Література – це мистецтво:

а) звуку; б) лірики; в)слова.

2. Автор сонету «До прекрасного»:

а) Дж.Донн; б) В.Вордсворт; в) Дж. Кітс.

3. Веди – це пам’ятка … словесності:

а)іудейської; б)праслов’янської; в) індоєвропейської.

4. У перекладі з грецького слово «Біблія» означає:

а) книга, б) збірка; в) створіння.

5. Старий Заповіт Біблії складається з … циклів:

а) 7; б) 3; в) 10.

6. Глави Корану називаються:

а) савітар; б) псалом; в) сура.

7. Як називається сукупність літератур народів світу:

а) всесвітня література; б) національна література;

в) зарубіжна література; г) всесвітній процес?

8. Коли були створені Веди:

а) ІІ тис. до н. е. б) І тис до н. е.

в) ХІІ ст.. до н. е. г) від 610- 632 рр.

9. Одкровенням якого святого є Апокаліпсис:

а) Матвія; б) Марка; в) Луки; г) Іоанна?

10. Як називається ритмічна римована проза, якою написані мекканські сури Корану:

а) аяти; б) басмалі; в) садж; г) тора?

11. За яким принципом розміщені сури в Корані:

а) від найменшої до найбільшої;

б) від найбільшої до найменшої;

в) всі сури за розміром однакові;

г) принципу розміщення сур за розміром в Корані не дотримано?

12.Коли було створено Коран;

а) ІІ тис. до н. е. ; б) І тис. до н. е.;

в) ХІІ ст.. до н. е. ; г)від 610- 632рр.?

ІІІ рівень

13.Установіть хронологічну послідовність виникнення священних книг:

а) Біблія; б) Коран; в) Веди.

14. Установіть послідовність між світовими релігіями та їх священними книгами:

1 Веди а) християнство;

2 Біблія б) іудейство;

3 Коран в) іслам;

г) буддизм.

15. Установіть відповідність між циклами Старого Заповіту та їхнім змістом:

1 Закон (Тора)

2 Пророки

3 Писання

а) діяння святих апостолів;

б)Буття, Вихід, Левіт, Числа, Повторення Закону;

в) історичні хроніки, дві книги Самуїла, дві книги царств, книги великих і малих пророків;

г) книга псалмів, книга Приповістей Соломонових, Книга Екклезіаста.

4 рівень.

1. Виконайте одне із завдань на вибір:

1) Пригадайте, що таке притча. Доведіть, що в основу вірша О.Пушкіна «Наслідування Корану» покладено притчу.

2) Пригадайте 2-3 біблейські афоризми та поясніть їхній зміст.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Руденко валентина Іванівна icon2014 руденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 34 роки
Руденко валентина Іванівна icon2015 рік Руденко Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель світової літератури Водянської сзш широківського району
Руденко валентина Іванівна iconРуденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району
Руденко валентина Іванівна iconРуденко валентина іванівна
У посібнику вміщено зразки уроків по вивченню біографії письменника, не традиційних за формою організації навчального процесу
Руденко валентина Іванівна iconКнига для вчителя. Читання крок до пізнання. 2014. 100 стор. Методичні рекомендації
Руденко Валентина Іванівна, учитель- методист російської мови та світової літератури Водянської сзш широківського району
Руденко валентина Іванівна iconВід особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
...
Руденко валентина Іванівна iconУрок української літератури в 9 класі
Підготувала І провела вчитель української мови та літератури Салата Валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна iconАртемівський коледж транспортної інфраструктури
Розробник викладач вищої категорії двнз "Артемівський коледж транспортної інфраструктури" руденко тетяна іванівна
Руденко валентина Іванівна iconЗагальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів опитування учнів на уроках української літератури у 7 класі методичнийпосібни к
...
Руденко валентина Іванівна iconРозвиток естетичного сприймання предметів та явищ навколишнього світу Харченко Валентина Іванівна
Компонувати свої задуми учитель вчить дітей на спостереженні І вивченні відповідних життєвих явищ, на систематичному вивченні художньої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка