Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий часСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,72 Mb.
#272
  1   2   3   4   5

САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СХЕМИ. ТАБЛИЦІ

9 КЛАС

НОВИЙ ЧАС

(кінець ХV – початок ХХ ст.)Період зародження та розвитку капіталістичного способу виробництва


ПІЗНІЙ НОВИЙ ЧАС

Поділ України між Росією та Австрією – (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) – 1900 р.Література:

І – Турченко Ф.Г., Мороко В.М. Історія України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): Підруч. для 9 кл. серед. шк. – К.: Генеза, 2000. – 424 с.: іл., карти.

ІІ – Струкевич О.К. Історія України: Підручн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2009. – 288 с.: іл.

Авторська розробка:

вчитель історії

вищої категорії,

вчитель-методист

А.М. Кіркова
м. Ізмаїл – 2014

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХІХ ст.

§1-10, 17, 18, 21-23, 30-33, 39-41 (І), §1-3, 5, 6, 8-14, 16-18, 20-30, 32-35 (ІІ)


Участь українського народу §3 (І), §5 (ІІ)

у війнах Російської імперії


з Францією (1812 р.) з Туреччиною (1806 – 1812 рр.),

(1828 – 1829 рр.)

 

Поширення ідей Просвітництва Приєднання земель від Дністра до ДунаюАле

важке становище народу §4 (І), §12 (ІІ)АНТИКРІПОСНИЦЬКА БОРОТЬБА §7 (І), §13 (ІІ)
20-30-ті роки ХІХ ст.: 50-ті роки ХІХ ст.:

- повстання селян та військових поселенців; - «Київська козаччина» (1855 р.);

- Устим Кармелюк (1812 – 1835 рр.) - «Похід у Таврію по волю» (1856р.)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ 20-30-х років ХІХ ст.

Загальноросійський: Український: Польський

- Новгород-сіверський гурток (70-80-ті рр. ХVІІІ ст.); (1830 – 1831 рр.)

- масони; - «Малоросійське таємне товариство» (1821 – 1822 рр.); §8 (І), §8 (ІІ)

- декабристи - Товариство об’єднаних слов’ян (1823 – 1825 рр.); §8 (І), §8 (ІІ)

§8, 9 (І), §8 (ІІ) - Кирило-Мефодіївське братство (1846 – 1847 рр.) §8, 10 (І), §6, 14 (ІІ)


Формується українська національна свідомість, українська нація §10 (І), §1, 2 (ІІ)


РЕФОРМИ §22, 23 (І), §20, 22 (ІІ)
- реформа управління державними - кріпацтво (1861 р.);

селянами (1839 – 1841 рр.); - реформи адміністративно-

- інвентарна реформа (1847 – 1848 рр.) політичного управління

60-70-ті роки ХІХ ст.СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ 50-90-х років ХІХ ст.

Загальноросійський: Український: Польський

- утопічний соціалізм; - український соціалізм; (1863 – 1864 рр.)

- народництво; - хлопоманство; §30 (І), §27-28 (ІІ)

- марксизм; - громадівський рух;

- лібералізм - «Братство тарасівців»

§33 (І), §29-30 (ІІ) §30-32 (І), §26, 27-28, 29-30 (ІІ)

Посилення русифікації:- Валуєвський циркуляр (1863 р.);

- Емський наказ (1876 р.)

§31 (І), §27-28, 29-30 (ІІ)
УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІ

ХІХ ст.

§12-18, 28, 29, 34-41, 48-51, 58-60 (І), §1, 2, 4, 7, 12, 13, 15, 19, 23-28, 31-35 (ІІ)


70-80-ті роки ХІХ ст.

реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ §12 (І), §4 (ІІ)


Але реформи припинилися

Важке становище народу §12 (І), §12 (ІІ)

20-30-і роки ХІХ ст.

АНТИКРІПОСНИЦЬКА БОРОТЬБА §13 (І), §13 (ІІ)

Закарпаття Буковина Галичина

- «холерні бунти»; - Лук’ян Кобилиця; - повстання селян;

- опришки - опришки - опришкиКІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ §14 (І), §7 (ІІ)
Закарпаття Галичина:

уніатські священики: - Михайло Левицький;

- Андрій Бачинський; - «Товариство галицьких греко-

- Іван Кутка; католицьких священників»;

- Олександр Духнович - «Руська Трійця»

РЕВОЛЮЦІЯ 1848 – 1849 рр.: §15 (І), §15 (ІІ)

- беззбройна боротьба (березень – травень 1848 р.);

- збройна боротьба (жовтень – листопад 1848 р.)


ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.

АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НА ГАЛИЧИНІ

Москвофіли: Народовці: Радикали:

- Руська Рада - «Руська бесіда» (1861 – 1939 рр.); - РУРП (1890 – 1926 рр.);

(1870 – 1914 рр.); - «Просвіта» (1868 – 1939 рр.); - УНДП (1899 – 1919 рр.);

- язичіє - Товариство імені Тараса Шевченка - УСДП (1899 – 1939 рр.)

§34 (І), §25 (ІІ) (1873 – 1939 рр.); §37 (І), §31 (ІІ)

- «Народна рада» (1885 – 1899 рр.)

§35 (І), §31 (ІІ)ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.

АКТИВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО РУХУ §38 (І)
селянський робітничий

СЛОВЯНИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

ІІ ст. слов’яни мешкали від Дніпра до Вісли

Але
ІV – VІІ ст.

Велике переселення народів –

рух племен і народів в різних напрямках ЄвропиНа Римську імперію Варвари: Гуни

 - кельти (375 р.)395 р. - германці

розпалася - фракійці

на - іллірійці

Західну Східну - скіфо-сармати

(Рим) (Константинополь) - слов’яни


Слов’яни розселилися до Волги та до Одера, Ельби

Але

в долину Дунаю приходили зі сходу:- авари (VІ ст.);

- булгари (VІІ ст.);

- угри (Х ст.)Х ст.

Слов’яни поділилися на

3 групи племензахідні південні східні

  


польські, чеські, предки предки

словацькі, сербо-лужицькі, сербів, хорватів білорусів,

моравські, полабські, словенців, болгар росіян, українців

поморські племенаУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

(кінець V – середина ХІ ст.)


- Велике переселення народів;

- поява союзів племен східних слов’ян;

- формування та розквіт Давньоруської держави;

- запровадження та поширення християнства;

- формування та розвиток феодальних відносин

ІVVІІ ст.

Велике переселення народів
Готи Гуни Авари

(ІІ – IХ ст.) (375 р.) ß (VI ст.)

Виникли союзи племен

східних слов’ян


ß

ХVІІІ – ХІХ ст. VІІІ – ІХ ст.

Сформувалися нації: Ü Мешкали племена:

- росіяни; Ü - ільмень, словени, кривичі, радимичі,в’ятичі;

- білоруси; Ü - дреговичі, полочани;

- українці Ü - дуліби (волиняни), древляни, поляни, сіверяни,

білі хорвати, тиверці,уличі

ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА – КИЇВСЬКА РУСЬ

(кінець ІХ – середина ХІІ ст.)
Династія Києвичів (поляни):

Аскольд і Дір (60 – 80-і роки ІХ ст.)


І період Династія Рюриковичів (варяги):

(кінець ІХ ст. – 972 рр.) Олег (882 – 912 рр.)Формування держави

Ігор (912 – 945 рр.)


Ольга (945 – 964 рр.)
Святослав (964 – 972 рр.)

ІІ період Володимир Великий (980 – 1015 рр.)

(980 – 1054 рр.)Розквіт держави

Ярослав Мудрий (1019 – 1054 рр.)
НАРОДНІСТЬ  НАРОД  ЕТНОС  НАЦІЯ
СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний

устрій
Правобережжя Південь Лівобережжя Слобожанщина

   


Київське Новоросійсько-Бесарабське Малоросійське

генерал-губернаторство: генерал-губернаторство: генерал-губернаторство:

- Київська; - Катеринославська; - Чернігівська;

- Волинська; - Таврійська; - Полтавська;

- Подільська - Миколаївська - Слобідсько-Українська

(з 1805 р. – Херсонська) (з 1835 р. – Харківська)

губернії губернії губернії

  


повіти повіти повіти

  


стани стани стани

Національний склад населення
Правобережжя Південь Лівобережжя Слобожанщина

- українці (88%); - українці (72%); - українці (95%); - українці (86%);

- поляки; - росіяни (9%); - росіяни - росіяни

- євреї; - молдавани (9%); - греки;

- вірмени (4%); - молдавани;

- цигани (4%); - німці;

- греки, болгари, серби, - болгари;

німці, євреї, поляки,

угорці, татари, грузини (1%)


Соціальний склад населення
привілейовані стани непривілейовані стани
дворяни буржуа духовенство селяни: міщани:

- старі; - біле; - кріпаки; - ремісники;

- нові - чорне - державні селяни; - купці;

- військові поселенці; - лихварі

- іноземні колоністи
СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ХІХ ст.

Адміністративно-територіальний

устрій
Східна Галичина Північна Буковина Закарпаття

 


Королівство Галичини Братиславське намісництво

та Володимирії Угорського королівства

 

12 округів (дистрикти) Буковина 4 області (жупи)- Золочевський; (з 1786 р. – окремий округ, - Ужанський;

- Тернопільський; з 1849 р. – окрема провінція, - Мармаросський;

- Чертковський; коронний край) - Береговський;

- Коломийський; - Угочанський

- Львівський;

- Бережанський;

- Жовковський;

- Станіславький;

- Стрийський;

- Самборський;

- Сяноцький;

- Перемишльський

Галицький сейм(магнати, шляхта, духовенство)

Склад населення
національний  соціальний

- поляки, угорці, румуни - магнати, шляхта, бояри;

- поляки, угорці, румуни, українці; - духовенство;

- поляки, угорці, румуни, німці, євреї; - міщани, чиновники

- українці, угорці, румуни, німці - селяни (кріпаки, державні, колоністи)

ПОЛІТИКА АВСТРІЙСЬКОГО УРЯДУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХVІІІ ст.Реформи

Марія Терезія Габсбург

(1740 – 1780 рр.)

Йосип ІІ Габсбург

(1780 – 1790 рр.)

Адміністративна

- поширено австрійське законодавство;

- створена Асамблея станів (шляхта, духовенство)- польські закони (з 1786 р.);

- «Королівство Галіції та Лодомерії» поділено на окремі округиселянська

- складено «Інвентарій» (землі шляхти, повинності селян);

- обмежено застосування тілесних покарань;

- заборонено панщину у неділю та свята


- обмежено панщину (до 3 днів на тиждень);

- кріпацтво (1782 р.);

- самоврядування селянської громади


релігійна

- рівноправ’я католицької та греко-католицької (уніатської) церков;

- відкрито греко-католицьку духовну семінарію у Відні, при церкві Св. Варвари – Барбареум (1774 р.)- рівноправ’я усіх християнських церков;

- церкву підпорядковано державі;

- священики – державні службовці;

- відкрито греко-католицькі семінарії у Львові, Ужгородіосвітянська

- однокласні школи (рідною мовою);

- трикласні школи (німецькою, польською мовами);

- чотирикласні школи (готували до вступу в гімназії, університети)


- відновлено Львівський університет (1784 р.);

- відкрито Руський інститут при Львівському університеті (1787 р.)
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ВІЙНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇНазва війни

Участь українського народу

Результати

Наслідки

російсько-турецька

війна


(1806 – 1812 рр.)

частина козаків Задунайського козацького війська перейшла на бік Росії (1806 р.)

Бухарестський мир (16.05.1812 р.):

Росія + Бессарабія (між Дністром і Прутом)- утворено Дунайське козацьке військо (1806 – 1868 рр.);

- Ізмаїл в складі Росії (1809 – 1856 рр.)Вітчизняна війна

1812 р.


- консерватори – на боці Росії (В. Кочубей, І. Котляревський) – створювали загони самозахисту, партизанські загони, земське ополчення, козацькі полки (25 тис.);

- автономісти – на боці Наполеона (В. Лукашевич, В. Капніст) – окупували Західну Волинь- не пропустили французів на Чернігівщину;

- брали участь у Бородінській битві;

- визволили Західну Волинь;

- брали участь у битві під Лейпцигом;

- дійшли до Парижу (ІІІ.1814 р.)


- ополченців повернули до селянського стану;

- частина ополченців увійшла до Чорноморського козацького війська (1787 – 1860 рр.)

- статус українських земель не змінився


російсько-турецька

війна


(1828 – 1829 рр.)

200 козаків Задунайської Січі на чолі з кошовим Йосипом Гладким перейшли на бік Миколи І утворено Окреме запорозьке військо

Адріанопольський мир (02.09.1829 р.):

- Росія + гирло Дунаю;

- автономія Сербії, Греції, Молдавії, Валахії


утворено Азовське козацьке військо (1832 – 1865 рр.)


УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ


Представники

Західна Україна

Андрій Бачинський (єпископ)

ініціатор утворення «Барбареума» (1774 р.), заснував в Ужгороді греко-католицьку духовну семінарію

Іван Орлай, Юрко Венелін

видавали в Петербурзі, Харкові, Одесі, Ніжині публікації про народне життя

Іван Кутка (священик)

склав «Буквар язика руського» (1797 р.), «Катехізіс малий» (1801 р.)

Василь Довгович (священик)

видав збірник «Поеми Василя Довговича» українською, угорською, латинською мовами (1832 р.)

Олександр Духнович (священик)

видав карпаторуський буквар (1847 р.), «Істинну історію карпаторусів» (1853 р.), підручники (граматика, географія)

Михайло Левицький

(митрополит)- заснував 383 початкові школи з викладанням народною мовою, училища для священиків та вчителів (1817 р.);

- брав участь у Віденському конгресі (1815 р.), був ініціатором заборони «Русалки Дністрової» (1836 р.)Іван Могильницький

(священик)- разом з М. Левицьким утворив у Перемишлі культурно-освітню громадську організацію – «Товариство галицьких греко-католицьких священиків для поширення письмами просвіти і культури серед вірних» (1816 – 1817 рр.). Видавали збірки (християнські заповіді + правила особистої гігієни, питання сільського господарства), але їх змішану мову (галицький діалект, книжкові церковнослов’янські терміни, звороти польської мови) погано сприймали читачі;

- видав «Буквар славено-руського язика» (1816 р.), підручник «Граматика язика словено-руського» (1823 р.)Іван Снігурський

(єпископ)разом з І. Могильницьким утворив культурно-освітній гурток у Перемишлі (1817 р.), видали збірки УНТ: «Пісні польські і руські люду галицького» (Вацлав Зелинський), «Руське весілля» (Йосип Лозинський)

Маркіян Шашкевич

+

Іван Вагилевич+

Яків Головацький

(священики)


- утворили галицьке літературне угрупування – «Руська трійця» (1833 – 1837 рр.), до якого входили 20 осіб;

- прагнули перетворити народну мову на літературну. І. Вагилевич переклав українською «Слово о полку Ігоревім»;

- «ходили в народ»: записували народні пісні, оповіді, приказки, вислови;

- підготували до друку історико-літературну збірку «Зоря» (біографія Б. Хмельницького, вірші М. Шашкевича про

С. Наливайка та опришків, фольклорні твори), але цензура не пропустила її;

- 1836 р. видали у Будапешті альманах «Русалка Дністрова» (фольклорні твори, власні літературні твори, переклад з чеської та сербської мов, історичні твори), але цензура конфіскувала 800 примірників із 1000 надрукованихПредставники

Наддніпрянська Україна

Григорій Кониський (архієпископ)

ймовірний автор «Історії русів» (історія Малої Росії від перших гетьманів до 1769 р.)

Василь Капніст

(поет)


- утворив групу українських діячів патріотично-автономістського спрямування – Новгород-сіверський гурток (70-90-і роки ХVІІІ ст.): вивчали українську історію, етнографію, фольклор;

- проводив переговори з прусським міністром Герцбергом про спільну боротьбу проти Російської імперіїВасиль Каразін

(вчений)


- заснував Харківський університет (1805 р.);

- ініціатор утворення Міністерства народної освіти Російської імперії (1802 – 1817 рр., 1824 – 1917 рр.)Іван Срезневський

(мовознавець)ініціатор видання журналу «Український вісник» (1816 – 1819 рр.): твори Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулака-АртемовськогоКаталог: attachments -> article -> 1147
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconСхеми. Таблиці 9 клас новий час
Формується українська національна свідомість, українська нація §10
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconДиктатура Гая Юлія Цезаря
Обладнання: Підручник, стінна карта, атлас, таблиці, схеми, ілюстрації Цезаря та Клеопатри
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconБіологія 3. 02. 2016р. 05. 02. 2016 клас Повторити. Запліднення. Будова плодів,насіння. Запилення рослин. Суцвіття. Читати клас
Порівняти кровоносні системи у хребетних тварин: Клас РибиЗемноводні,Плазуни.,Птахи,Ссавці. Намалювати схеми кровообігу
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconУрок «подорож мальовничими куточками україни» Тема уроку: Тотожні перетворення раціональних виразів
Мета уроку: Закріпити знання учнів про алгоритм перетворення тотожних виразів та про схеми застосування властивостей арифметичних...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconІсторія України зно 2009
Тестування з історії України проводилося з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування та ступеня їхньої підготовленості...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconСілаєва наталія петрівна
У посібнику вміщено різноманітні логічні схеми та узагальнюючи таблиці для використання їх на уроках української мови, види робіт...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconСократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
Під час застосування дослідницького методу домінує самостійна робота учнів порівняно з іншими видами діяльності. Всебічне використання...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка